Click here to load reader

Kazen kratka

  • View
    469

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Kazen kratka

Vzah medzi muom aenou

Vzah medzi muom aenou (Ef 5,21-33)Efez a jeho obyvatelia

o maj spolon Efeania s nami?Ef 5,21-33Navzjom sa podriaujte v bzni pred Kristom.eny svojim muom ako Pnovi,pretoe mu je hlavou eny, ako je aj Kristus, Spasite tela, hlavou Cirkvi.Ako je Cirkev podriaden Kristovi, tak vo vetkom aj eny muom.Mui, milujte svoje eny tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za u samho seba,aby ju posvtil oistnm kpeom vody a slovom; aby si pripravil Cirkev slvnu, na ktorej niet pokvrny ani vrsky, ani ni podobn, aby bola svt a bez pokvrny.Tak aj mui maj milova svoje eny ako vlastn tel. Kto miluje svoju enu, miluje samho seba.Ve nikdy nikto nemal svoje telo v nenvisti, ale iv ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev,pretoe sme dmi jeho tela.Preto lovek zanech otca i matku a pripta sa k svojej ene. A t dvaja bud jednm telom.Toto tajomstvo je vek, no hovorm to vzhadom na Krista a Cirkev.A tak i kad z vs bez vnimky nech tak miluje svoju enu ako seba. A ena nech prejavuje muovi ctu.Ak slov vs napadn?Zoznam loh a pravidielMartin LutherNeme ni zaa ani dokoni bez mua, kde je on, mus by ona. Mus by a skla sa pred nm ako pred svojm pnom, ktorho sa m b a pre ktorho m by a ktorho m poslcha.

Mjte pipravenou veei. Naplnujte si dostaten dopedu, co budete vait. Mjte ve pipraven pedtm, ne se v mu vrt. Je to skvl ance mu ct, jak moc si ho vte a jak moc respektujete jeho poteby. Vtina mu m po nvratu z prce hlad a dobr veee je pleitost ho pkn uvtat.Pipravte sama sebe. 15 minut ped jeho pchodem si odpoite, a vypadte pkn a sve. Upravte make-up, uete si vlasy, a vypadte co nejlpe. Unavench tv m za cel den dost.Bute mil, zbavn a zajmejte se o nj. Po dlouhm a mon i nudnm dni bude potebovat vae povzbuzen.Poslouchejte ho. Mete mt 1000 dleitch vc, kter s nm chcete eit, ale jeho pchod dom nen vhodn chvle. Nechte nejdve mluvit jeho. Pamatujte, e jeho tmata jsou dleitj ne ta vae.

Nestujte si, kdy pijde pozd na veei nebo nepijde vbec. Uvdomte si, e je to malikost vporovnn stm, m si musel projt bhem nronho pracovnho dne.Zajistte mu pohodl. Posate ho do kesla, ulote ho do postele. Pipravte mu jeho oblben npoj.Nabdnte se, e mu sundte boty, kabt. Vezmte jeho taku. Mluvte vldnm, klidnm hlasem.Nevyptvejte se pli zvdav na to, co dlal. Vdnm ppad netestujte jeho estnost nebo loajalitu. Pamatujte, e jako pn domu udl vdy, co je sprvn.Dobr manelka vdy v, kde je jej msto.

...ten zoznam m viac biblickej perspektvy, ako to o sa dnes u v cirkvi... Debi Pearl 2004 Nae spoloenstvo ...Bez kresanskch koreovBez riadnej kresanskej vchovy....Biblick enstvo

Rachel Held Evans

Rachel a Dan Evans

Biblick enstvoi rok poda vyerpvajceho zoznamu toho, ako m i biblick ena

10 prikzan biblickej eny1. Vdy sa podriadi muovi. (Gen 3:16; Tit 2:5; 1 Pet 3:1; Ef 5:22; 1 Kor 11:3; Kol 3:18) 2. Bude sa plne venova domcnosti. (Prs 14: 1; 1 Tim 5: 14; Tit 2: 4 5)3. Bude matkou. (Gen 1: 28; 128: 3; 1 Tim 5: 14) 4. Bude si pestova pokojnho a tichho ducha. (1 Pet 3: 34; Tit 2: 35; 1 Tim 3:11) 5. Bude sa striedmo oblieka. (Gen 24: 65; Deu 22: 5; 1 Tim 2: 810; 1 Pet 3: 3) 6. Bude si pokrva hlavu atkou v modlitbe. (1 Kor 11: 3 16) 7. Neostrih si vlasy. (1 Kor 11: 15) 8. Nebude vyuova v zbore. (1 Kor 14: 33 35; 1 Tim 2: 12) 9. Nebude klebeti. (Num 12: 1 10; Prs 26: 20; 1 Tim 5: 13 14) 10. Nebude vldnu nad muom. (1 Tim 2: 12)lohyKultivova a udriava tichho a pokojnho ducha (Vaa ozdoba nech sa nezaklad na vonkajku: na npadne zapletanch vlasoch, v naveanom zlate a na honosnch atch,ale ozdobou nech je to, o je skryt v srdci a je neporuiten, toti tich a pokojn duch, ktor m vek cenu pred Bohom.1 Pet 3:34) Presta klebeti (...a maj vitky, e poruili prv vernos.Zrove zahaj a uia sa chodi z domu do domu, a nielen e zahaj, ale aj klebetia, s privemi zvedav a hovoria, o sa neslu. 1 Tim 5:1213)Zdokonali sa v sprvnej etikete (Ako zlat krok v svinskom rypku je ena pekn, ale rozmarn. Prslovia 11:22) Urobi si pokladniku pre sprvanie haterivej eny (Lepie je bva v ptnej krajine ako s haterivou a mrzutou enou. Prslovia 21:19; Blzniv syn je neastm pre otca a kriepky eny s ako ustavin kvapkanie vody. 19:13; Ustavin lejak v dadivom dni a hateriv ena s si podobn. 27:15 NKJV)

Lepie je bva v kte na streche, ne spolu s haterivou enou v jednom dome. Prslovia 21:9lohyNosi pokrvku hlavy (Lebo ak sa ena nezahauje, me sa da hoci aj ostriha. Ak je vak pre enu potupou ostriha sa alebo oholi, nech sa zahauje. 1 Kor 11: 6)Oblieka si len aty a sukne (Nech ena nenos musk veci a mu nech si neoblieka ensk aty, lebo pred Hospodinom, tvojm Bohom, je ohavn kad, kto tak rob. Deut 22: 5) Striedmo sa oblieka a nenosi iadne perky (Podobne aj eny nech sa ozdobuj slunm odevom s cudnosou a zdranlivosou, bez vstrednch esov, bez zlata a perl, bez drahocennch iat;1 Tim 2: 9) lohyNaui sa vari poda prruky Martha Stewarts Cooking School (Vstva ete za noci, aby dala pokrm svojmu domu a prkazy svojim slkam.Pr 31: 15) Naui sa upratova poda prruky Martha Stewarts Homekeeping Handbook (... aby boli uvliv, ist, aby sa starali o domcnos, aby boli dobr, poddan vlastnm muom, aby Boie slovo nebolo vystaven rhaniu. Tit 2:5) Usporiada veeru pre priateov a veeru na De Vakyvzdania (Bute navzjom pohostinn, bez omrania 1 Pet 4:9; Nezabdajte na pohostinnos, lebo niektor vaka nej prijali ako host anjelov, hoci o tom nevedeli. id 13: 2) The importance of homemaking in the contemporary biblical womanhood movement cannot be overstated, and proponents tend to use strong, unequivocal language to argue that the only sphere in which a woman can truly bring glory to God is the home. This position is based primarily on an idealized elevation of the post industrial revolution nuclear family rather than biblical culture, but proponents point to two passages of Scripture to make their case.Proverbs 31: 10 31, which, among other things, extols the domestic accomplishments of an upper-class Jewish wife, and Titus 2: 4 5, in which the older women of Crete are encouraged by the apostle Paul to teach younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, and to be busy at home

Evans, Rachel Held (2012-10-30). A Year of Biblical Womanhood: How a Liberated Woman Found Herself Sitting on Her Roof, Covering Her Head, and Calling Her Husband "Master" (p. 23). Thomas Nelson. Kindle Edition. 25lohyPodriaova sa manelovi vo vetkom (Ef 5: 22 24; eny, podriaujte sa svojim muom, ako sa slu v Pnovi. Kol 3: 18 19; Podobne, eny, bute podriaden svojim muom, aby ste aj tch, o sa vzpieraj Boiemu slovu, bez slova zskali svojm sprvanm,ke uvidia v ist ivot v Boej bzni. 1 Pet 3: 1 2)Sli manelovi ako asistentka - helpmeet (Potom Hospodin Boh povedal: Nie je dobr lovekovi by sammu. Urobm mu pomoc, ktor mu bude rovnocenn. Gen 2: 18) Danov dennk 15 Oktber 2010Nezvyknem Rachel pripomna, e mi m urobi obed ale prve sme mali nasledovn konverzciu:DAN: Uvar mi obed? RACHEL: Ok. Urob mi obrzok na blog?DAN: Poka, ty mi hovor o mm robi? RACHEL (): No dobre, ale ve ty mi hovor o mm urobi. DAN (): No ale ty si s tm dobrovone shlasila. RACHEL: Ok, urobm ti obed ale mem si najskr usui vlasy?DAN (polovne): Pozor, aj oneskoren poslunos je neposlunos. Rachel vstala a urobila mi obed. Wow. Toto bola konverzcia, ktor sme nikdy predtm nemali. Obaja sme cel debatu brali polovne, ale napriek tomu som sa ctil tak nejak mizerne. Koniec koncov nebral som si Rachel, lebo som chcel niekoho, kto mi bude vari obed.Biblick enstvoVzah eny k sebe a role mua a eny a vzahy medzi muom a enouAko ta a interpretova Bibliu pre svoj ivotAko vyuova svoje deti o ich roliach

Ef 5,21-33Navzjom sa podriaujte v bzni pred Kristom.eny svojim muom ako Pnovi,pretoe mu je hlavou eny, ako je aj Kristus, Spasite tela, hlavou Cirkvi.Ako je Cirkev podriaden Kristovi, tak vo vetkom aj eny muom.Mui, milujte svoje eny tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za u samho seba,aby ju posvtil oistnm kpeom vody a slovom; aby si pripravil Cirkev slvnu, na ktorej niet pokvrny ani vrsky, ani ni podobn, aby bola svt a bez pokvrny.Tak aj mui maj milova svoje eny ako vlastn tel. Kto miluje svoju enu, miluje samho seba.Ve nikdy nikto nemal svoje telo v nenvisti, ale iv ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev,pretoe sme dmi jeho tela.Preto lovek zanech otca i matku a pripta sa k svojej ene. A t dvaja bud jednm telom.Toto tajomstvo je vek, no hovorm to vzhadom na Krista a Cirkev.A tak i kad z vs bez vnimky nech tak miluje svoju enu ako seba. A ena nech prejavuje muovi ctu.Danov dennk 9 Oktber 2010Je to ako by som mal najvyiu kartu. Neviem, ako sa mm v tom cti. Poslednch desa rokov bol n vzah zaloen na vzjomnom porozumen. Ak sme si nerozumeli, snaili sme sa si to vydiskutova z rovnakej rovne. Vdy som mal repekt pred Rachel, nikdy som nemal pocit, e ja mm ma posledn slovo. V mnohom n vzah pokrauje ako doposia ... Ale ke teraz viem, e vlastnm akoby tto najvyiu kartu, ke sa Rachel rozhodla ma poslcha, cel sa to vychyuje z rovnovhy. Je to ako ma tajn zbra v mojom vlastnctve o ktorej vieme len ja a Rachel. Mono to nezmen, ako ma vidia udia, ale ja viem e je tam. Nie som si ist, ako s tm naloi. Viem si predstavi, preo by sa niekto ctil mocnm, ale nie som si ist, e je to OK. Nezvyknem chodi okolo s tajnmi zbraami v skutonom ivote, nectim sa by v takom nebezpe.eshet chayilPrslovia 31:10-31 : Chvla statonej enyKto njde enu staton? Je omnoho cennejia ne perly.Srdce jej mua jej dveruje, nebude mu chba zisk.Hospodri mu dobre, nie zle, po cel svoj ivot.Db o dostatok vlny a anu, vlastnmi rukami s chuou pracuje.Podob sa lodiam kupcov, svoj chlieb priva zaleka.Vstva ete za noci, aby dala pokrm svojmu domu a prkazy svojim slkam.Vyhliadne si pole a kpi ho, z ovocia svojich rk vysdza vinicu.Bedr si silou ope a posiln si ramen.Prslovia 31:10-31 : Chvla statonej enyOkusuje, ak dobr je jej ponanie, jej lampa v noci nezhasna.Jej ruky siahaj po praslici, jej dlane sa chopia vretena.Svoju dla otvra chudobnmu a k ndznemu svoje ruky vystiera.Neboj sa o svoj dom, ke sne, lebo ve