Kartl¤gggning av amat¶rkulturorganisationer i Norden

 • View
  973

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Kartl¤gggning av amat¶rkulturorganisationer i Norden

 • 1. ng av k artlggni amatr- kultur- organisationer i norDen 1
 • 2. FoTo: pETEr AhLBoM kartlggning av amatrkultur- organisationer i norden Amatrkulturens samrdsgrupp, ax, 2010 Text: Anna-Karin Andersson Layout: Eva Karlsson Foto framsida: Stina Elg Tryck: Carlshamn Tryck & Media AB Med std frn Nordiska kulturfonden Tack till rikskonserter fr hjlp med webenkt.
 • 3. Innehll Frord ................................................................................................................................................................................................................ 5 Sammanfattning ........................................................................................................................................................................ 7 Inledning ................................................................................................................................................................................................. 12 Amatrkultur ......................................................................................................................................................................................................................... 12 Syftet med kartlggning ....................................................................................................................................................................... 14 Metod ............................................................................................................................................................................................................ 15 Tabeller ..................................................................................................................................................................................................... 16 Amatrkulturorganisationer i nordisk jmfrelse ......................................... 19 Sm skillnader ............................................................................................................................................................................................................... 20 Kulturomrden .............................................................................................................................................................................................................. 20 Finansiering av amatrkulturen ...................................................................................................................................... 20 Aktiviteter ................................................................................................................................................................................................................................... 23 Tillvarata och vrdestta kompetens ............................................................................................................... 24 Synas i media .................................................................................................................................................................................................................. 25 Aktivt utbyte i Norden ............................................................................................................................................................................... 27 EU-bidrag ................................................................................................................................................................................................................................... 28 Amatrkultur lokalt ............................................................................................................................................................................................ 28 Amatrkultur framt ....................................................................................................................................................................................... 29 Slutsatser Reflektioner ................................................................................................................................... 30 Norden ................................................................................................................................................................................................................................................ 30 Ekonomi .......................................................................................................................................................................................................................................... 32 Vrdestts och tillvaratas amatrkulturen? ...................................................................................... 32 Frslag ....................................................................................................................................................................................................... 35
 • 4. 4 FoTogrAF: ThoMAS hAugEr
 • 5. Frord Amatrkulturen fyller en viktig kulturell funktion i de nord- iska lnderna, men den kan ven ses utifrn ett socialt-, demo- kratiskt- och medborgligt perspektiv. Frutsttningarna och mjligheterna till eget utvande och berikandet av kulturutbu- det i stort axlas till strsta delen av amatrkulturorganisatio- ner. Den nordiska kulturpolitiken har historiskt sett haft en stor betydelse fr samverkan mellan amatrkulturutvare i Norden och hrigenom ocks fr amatrkulturens utveckling bde nationellt och lokalt. De senaste rens frndringar i den nord- iska kulturpolitiken har bortsett frn amatrkulturutvarna och utestngt dem frn stora delar av stdsystemet. Svenska ax och danska AKKS1 vill genom denna kartlggning ta upp en ny dialog om de amatrkulturella frgornas bety- delse och det nordiska samarbetets roll fr att frmja kulturut- byte och kulturell utveckling. Kartlggningen har genomfrts med mycket sm resurser och under en begrnsad tid. Den ger nd en tydlig bild av det nordiska samarbetets starka roll fr amatrkulturutvarna. Denna bild behver utvecklas och frdjupas. Ett viktigt nsta steg br vara att samla amatrkulturorganisationer och kultur- politiker och tjnstemn till en gemensam konferens fr att diskutera hur omrdet kan utvecklas vidare. Under kartlggningsarbetet har styrelsemedlemmar i ax och AKKS beskt Finland och Norge. Vi tackar fr den gstfrihet och det stora intresse vi mtt i de bda lnderna och ser fram emot fortsatta dialoger. Vi vill ocks passa p att tacka Anna-Karin Andersson fr ett djupt och engagerat arbete med att genom- fra denna kartlggning. Stockholm/Kpenhamn I januari 2010 Lars Farago Villy Dall ordfrand ax ordfrande AKKS 1 Amatrkulturens Samrdsgrupp, ax i Sverige bildades1996 och r ett samarbetsorgan fr rikstckande amatr- kulturella organisationer. Tv r senare bildades motsvarande organisation i Danmark, Amatrernas Kunst og Kultur Samrd (AKKS) som idag har framfr allt musikorganisationer som medlemmar. Inom ax finns fler kulturomrden representerade ssom teater, musik, dans och kulturarvsorganisationer s som hemsljdsrrelsen. 5
 • 6. 6
 • 7. SammanFattnIng Denna rapport redovisar en kartlggning av amatrkulturorganisationer i Norden som gjorts under vren 2009 genom en webbenkt och intervjuer. Frgorna