Socialförsäkringen i Norden

 • View
  75

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Socialförsäkringen i Norden. Socialförsäkringen i allmänhet. Arbetslöshet. Arbetsskada. Sjukdom. Handikapp. Socialförsäkringen i Norden Socialförsäkringsmodeller. Antal medborgare. Grundskydd. Standardskydd. Ersättningsnivå. Behovsprövad. Korporativ. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Socialförsäkringen i Norden

 • Socialfrskringen i Norden

  Socialfrskringen i allmnhetArbetslshetArbetsskadaSjukdomHandikapp

 • Socialfrskringen i NordenSocialfrskringsmodellerAntal medborgareErsttningsnivGrundskyddStandardskyddBehovsprvadKorporativ

 • Socialfrskringen i Nordenen historisk versikt18751900192519501975ArbetsskadaPensionSjukfrskringArbetslshet18941895189819011909188?18891913193619371889189118921909196319061907193519561984

 • Socialfrskringen i Nordenen historisk versikt19001925195019752000FrldrafrskringBarnbidragBidragsfrskott (Underhllsstd)Handikapp- frmnerBostadsbidrag1936195619741964 (1986)194619471948195419731975199619481936194919571984193419361951(1989)1964(1975)

 • Socialfrskringen i NordenAdministrationSverigeFinlandDanmarkNorgeIslandStatKommunFrskringskassorFrskringsbolagArbetsmarknadsparterXXXXXXXXXX(X)X

 • Socialfrskringen i NordenFinansieringSverigeFinlandDanmarkNorgeIslandStatKommunArbetsgivareFrskringstagareXXXXXXXX XXXXXXXX

 • Socialfrskringen i Norden

  ArbetslshetArbetsskadaSjukdomHandikappSocialfrskringen i allmnhet

 • Sjukfrskringen i NordenInnehll och omfattningSverigeFinlandDanmarkNorgeIslandSjukhusvrdLkarvrdLkemedelHgkostnadsskyddTandvrdDagpenningVem omfattas?AvgiftAvgiftKostnadsfriKostnadsfriKostnadsfriAvgiftAvgiftKostnadsfriAvgiftAvgiftSubventionSubventionSubventionSubventionSubventionJaJaJaJaJaKostnadsfri t o m 19 r SubventionKostnadsfri t o m 17 r SubventionKostnadsfri t o m 17 r SubventionKostnadsfri t o m 17 r SubventionAvgift 35-45% t o m 17 r SubventionJaJaJaJaJaBosatta ArbetandeBosatta ArbetandeBosatta ArbetandeBosatta ArbetandeBosatta Arbetande

 • Sjukfrskringen i NordenFinansiering och administrationSverigeFinlandDanmarkNorgeIslandAdministrationTillsynFinansieringLandsting Frskrings-kassorFolkpensions-anst. KommunerKommunerAmtRikstrygde-verketFylkenTrygginga-stofnunRiks-frskrings-verket Social-styrelsenFolkpensions-anst. Social- ochhlsovrds-ministerietSocial-ministerietIndenrigs- og sund-heds-ministerietRikstrygde-verketStatens Helse-tilsynTrygginga-stofnunSundheds- og social-forsikrings-ministernStatLandstingFrskradStatKommunFrskradStatAmtStatFylkeFrskradStat

 • Sjukfrskringen i NordenErsttningSverigeFinlandDanmarkNorgeIslandSjukln21 dagarUpp till 3 mn14 dagar16 dagarAvtal (varierar)Kvalifikations-villkorKarensdagarErsttningsniv (inkl avtal)BarntillggErsttnings-periodSGI p minst 24% av bas-beloppet1 dag77,6% + 10%Obegrnsad3 mn10 dagar100%300 dagar8 veckor-100%52 veckor14 dagar-100%260 dagarBosatt och inskriven(14 dagar)100%Ja52 veckor/24 mnader

 • Socialfrskringen i Norden

  ArbetslshetArbetsskadaSjukdomHandikappSocialfrskringen i allmnhet

 • Arbetsskadefrskringen i NordenVem omfattas?SverigeFinlandDanmarkNorgeIslandArbetstagareArbetstagare omfattas av arbetsskadefrskring i samtliga nordiska lnderEgenfretagareLrlingarAllaLantbrukare*Fiskare*Fiskare*Fiskare, lantbrukare och sportutvare*Lrlingar omfattas av arbetsskadefrskring i samtliga nordiska lnder*) frivillig frskring fr egenfretagare

 • Arbetsskadefrskringen i NordenArbetsskadebegreppetSverigeFinlandDanmarkNorgeIslandOlycksfallArbetstagare omfattas av arbetsskadebegreppet i samtliga nordiska lnderSjukdomHelhetsbedmning- samband sannolikt(ej psykisk, psykosomatisk)ListaListaListaLista

 • Arbetsskadefrskringen i NordenErsttningsniver och tiderSverigeFinlandDanmarkNorgeIslandErsttningsnivErsttningstidObegrnsadLivrnta 100%Sjukln 100% i 4 v. Drefter 100% av senaste rsinkomstenLivrnta80%100%100% eller1008 ISK/dag(+barntillgg)1 rObegrnsad260 dagarVarierar

 • Arbetsskadefrskringen i NordenFinansiering och administrationSverigeFinlandDanmarkNorgeIslandFinansieringAdministrationFrskrings-kassorRiksfrskrings-verketArbetsgivaren(generell)Arbetsgivaren(riskbaserad)Arbetsgivaren(riskbaserad)Arbetsgivaren(riskbaserad)Arbetsgivaren(generell)Frskrings-bolagStatskontoretOlycksfalls-frskrings-anstalternasfrbundFrskrings-bolagArbejdsskade-styrelsenFrskrings-bolagRikstrygde-verketTrygginga-stofnun rikisins

 • Socialfrskringen i Norden

  ArbetslshetArbetsskadaSjukdomHandikappSocialfrskringen i allmnhet

 • Handikappfrskringen i NordenFrmner, villkor och omfattningSverigeFinlandDanmarkNorgeIslandVrdbidragFrlder till barn under 16 r om: srskilt tillsynsbehov i minst 6 mn merkostnader p g a barnets funktionshinder

  Handikappersttning minst 16 r nedsatt funktionsfrmga fre 65 r annan funktionshindrad 18-50 r funktionshindrad frlder frlder med funktionshindrat barnBilstd under 65 r och beroende av bil under 65 r, ftt bidrag enligt 1 annan funktionshindrad 18-50 r funktionshindrad frlderfrlder med funktionshindrat barn

  Assistansersttning under 65 r grundlggande hjlpbehov mer n 20 timmar i veckan

  Handikappbidrag lder 16-64 r nedsatt funktionsfrmga i minst ett r ej tillsammans med folk/arbetspension eller motsvarande utlndsk frmn

  Vrdbidrag lder -16 r se ovan tre niver

  Bilstd dels via FPA och terbetalning via skatten, dels handikappanpassning via kommunenGrunnstnad (fr vissa extra-utgifter) Ingen ldersgrns (med undantag fr transportstd, som inte medges om det extra transport-behovet uppsttt efter 70 rs lder)

  Hjelpestnad (fr srskild tillsyn och vrd) Ingen ldersgrns

  Forhyet hjelpestnad(fr vsentligt strre vrdbehov)Barn under 18 r

  HjelpemiddelVaraktigt (mer n tv r) behov av hjlpmedel (personer me tillflligt behov av hjlpmedel fr std frn annat hll, vanligtvis kommunen)

  BilstdBehovsprvat tillskott 128 400 NOK fr inkp av vanlig bil alt. rnte- och avdragsfritt ln till specialanpassade kassebilardr de frsta 150 000 NOK behovsprvasRehabiliterings-pensionTillggspensionBostadstillgg(fr ensamboende)Srskilt pensionstillgg

  lder 16-67 r nedsatt frvrvsgrad pension s lnge personen r under erknd rehabilitering. Dock lngst 18 mnader rehabiliterings-ersttning endast till personer bosatta i landetPersonlig assistans till handi-kappade i arbete

  Hjlpmedel

  Std till merutgifter

  Ledsagar-service till 16-17 ringar som bor hemma

  Bilstd ges som ett ln upp till 128 000 DK

 • Handikappfrskringen i NordenFinansiering och administrationSverigeFinlandDanmarkNorgeIslandFinansieringAdministrationFrskrings-kassorArbetsgivare, arbetstagare, egenfretagare och statenDe frskrade, arbetsgivarna och statenDe frskrade, arbetsgivarna, fylkena, kom-munerna och statenArbetsgivarna och statenFolkpensions-anstaltenRikstrygde-verketTrygginga-stofnun rikisinsAvgifterMomsInkomst-skatt

  AmtKommuner

 • Socialfrskringen i Norden

  ArbetslshetArbetsskadaSjukdomHandikappSocialfrskringen i allmnhet

 • Arbetslshetsfrskringen i NordenVem omfattas?Ca%Ca%Ca%Ca%Ca%Anstllda ochegenfretagare,-65 rAnstllda ochegenfretagare,17-65 rAnstllda ochegenfretagare,18-65 rAnstlldaAnstllda ochegenfretagare,16-70 r

 • Arbetslshetsfrskringen i NordenMedlems- och kvalifikationsvillkorSverigeFinlandDanmarkNorgeIslandMedlemsvillkor12 mnader43 veckor/24 mnader12 mnaderObligatoriskt medlemskapKvalifikations-villkorKarensdagarSjlvfrvllat6 mnader(79 h/mnad)/12 mnader5 arbetsdagar9 veckor43 veckor/24 mnader7 arbetsdagar3 mnader52 veckor/3 r5 arbetsdagar5 veckor1,25 basbelopp senaste ret3 arbetsdagar8 veckor10 veckor/12 mnader8 veckorObligatoriskt medlemskap

 • Arbetslshetsfrskringen i NordenErsttningsniverSverigeFinlandDanmarkNorgeIslandGarantibeloppInkomstrelateradersttningBarntillgg320 SEK45%23,02 Euro90%147 NOK893 ISK80%730 SEK/dag45%107,54 Euro90%604 DKK/dagCa 90%(max 819 NOK(dag)Frn 893 till 3574 ISK/dag(beroende p arbetstid)NejJaNejJaJa

 • Arbetslshetsfrskringen i NordenErsttningstiderSverigeFinlandDanmarkNorgeIslandMaximal ersttnings-periodNya perioderIngen bortre grns300/450 dagar500 dagar(fyllt 57, ers till 60 r)52 veckor/78 veckor78-156veckor5 rPensionSocial pensionIngen bortre grnsIngen bortregrns

 • Arbetslshetsfrskringen i NordenFinansiering och administrationSverigeFinlandDanmarkNorgeIslandFinansieringAdministrationArbetslshets-kassaStat, medlem och arbetsgivareStat, medlem och arbetsgivareStat, medlem och arbetsgivareStat, medlem och arbetsgivareArbetsgivareArbetslshets-kassaArbetslshets-kassaArbets-direktoratetArbetsgivare och fack i regionala kommitter