Kandidatafhandling Forfattere: Anders Lauvring Hansen ...pure.au.dk/portal/files/39958404/ Forfattere: Anders Lauvring Hansen Juridisk Institut Jeppe Bruhn Pedersen Cand.Merc.Jur Vejleder:

 • View
  248

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Kandidatafhandling Forfattere: Anders Lauvring Hansen ...pure.au.dk/portal/files/39958404/...

 • Kandidatafhandling Forfattere: Anders Lauvring Hansen Juridisk Institut Jeppe Bruhn Pedersen Cand.Merc.Jur

  Vejleder: Hans Henrik Edlund

  Forbrugerens retstilling ved kb af nybyggeri

  - herunder retsstillingen ved entreprenrens konkurs

  Handelshjskolen, Aarhus Universitet

  September 2011

 • 1 af 116

  Indhold 1. Indledning ........................................................................................................................................ 5

  2. Problemformulering ......................................................................................................................... 6

  3. Afgrnsning ..................................................................................................................................... 7

  4. Metode ............................................................................................................................................. 8

  5. Terminologi .................................................................................................................................... 10

  6. Byggeriets organisationsformer ..................................................................................................... 10

  6.1. Fagentreprise .......................................................................................................................... 11

  6.2. Hovedentreprise ..................................................................................................................... 12

  6.3. Totalentreprise ........................................................................................................................ 12

  7. Standardaftaler .............................................................................................................................. 13

  7.1. Indgelse af aftaler .................................................................................................................. 14

  7.2. Indgelse af standardaftaler ................................................................................................... 14

  7.2.1. Vedtagelse ........................................................................................................................ 16

  7.2.2. Ugyldighed ....................................................................................................................... 18

  7.2.2. Fortolkning ....................................................................................................................... 19

  7.2.3. Udfyldning ........................................................................................................................ 20

  8. Standardvilkr ................................................................................................................................ 21

  8.1. Udarbejdelsen af AB................................................................................................................ 21

  8.1.1. AB 92 ................................................................................................................................ 21

  8.1.2. ABT 93 .............................................................................................................................. 22

  8.2. Lov eller standardaftale .......................................................................................................... 22

  8.3. ABs udformning og indhold ................................................................................................... 23

  8.4. AB-Forbruger ........................................................................................................................... 24

  8.5. Virkning som standardvilkr ................................................................................................... 25

  8.6. Udfyldende virkning ................................................................................................................ 25

  8.7. SL 97 ........................................................................................................................................ 26

  8.7.1. Aftalefortolkning af SL 97 ................................................................................................. 27

  9. Arbejdes udfrelse ......................................................................................................................... 28

  9.1. Entreprenrens vejledningsforpligtelse .................................................................................. 28

  9.2. Omfang af AB-Forbruger 14 ................................................................................................. 29

  9.2.1. Loyalitetspligten i entrepriseretten ................................................................................. 30

  9.2.2. Teknisk rdgivning............................................................................................................ 32

  9.2.3. Afgrnsning af entreprenrens vejledningspligt ............................................................ 34

 • 2 af 116

  9.2.4. Forbrugerens indsigelser mod manglende vejledning .................................................... 35

  9.3. Sammenfatning ....................................................................................................................... 36

  10. Ekstraarbejde eller kontraktsarbejde .......................................................................................... 37

  10.1. Uforudsete jordbundsvanskeligheder .................................................................................. 39

  10.2. Vejrlige problemer ................................................................................................................ 40

  10.3. ndringer af arbejdets art og omfang .................................................................................. 41

  10.4. Utilstrkkelig projekteringsvejledning ................................................................................. 41

  11. Forsinkelse ................................................................................................................................... 43

  11.1. Forsinkelsesansvaret ............................................................................................................. 43

  11.2. Sondring mellem forsinkelse og mangler ............................................................................. 44

  11.3. Entreprenrens forsinkelse ................................................................................................... 44

  11.3.1. Entreprenrens ret til fristforlngelse .......................................................................... 44

  11.4. Bygherrens forsinkelsesbefjelser ........................................................................................ 46

  11.4.1. Erstatning ....................................................................................................................... 46

  11.4.2. Erstatning ved entreprenrens konkurs ........................................................................ 47

  11.4.3. Dagbod ........................................................................................................................... 48

  11.4.4. Dagbodens strrelse ...................................................................................................... 49

  11.4.5. Dagbod i praksis ............................................................................................................. 50

  11.4.6. Ophvelse ..................................................................................................................... 50

  11.4.7. Ophvelse ved entreprenrens konkurs ...................................................................... 51

  11.4.8. Reklamation ................................................................................................................... 52

  11.5. Forsinkelse nr en standardkontrakt ikke er vedtaget ......................................................... 52

  11.6. Sammenfatning ..................................................................................................................... 53

  12. Mangler ........................................................................................................................................ 54

  12.1. Det konkrete mangelsbegreb ............................................................................................... 55

  12.2. Det generelle mangelsbegreb ............................................................................................... 55

  12.3. Anvisninger............................................................................................................................ 56

  12.4. Mangler ved materialet ........................................................................................................ 57

  12.5. Mangler ved totalentreprise ................................................................................................. 57

  12.6. Entreprenrens afhjlpningsret ........................................................................................... 58

  12.7. Mangelsbefjelser ................................................................................................................. 61

  12.7.1. Afhjlpning .................................................................................................................... 61

  12.7.2. Afslag .............................................................................................................................. 62

  12.7.3. Erstatning for