of 67 /67
Your own sub headline This is an example text. Go ahead and replace it with your own text. Templates Penyebaran Hasil Kajian dan Mengkomersialkan Projek Kajian The Dissemination of Research Result and The Commercialization of Research Project 8 bab:

Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nota

Text of Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Page 1: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Your own sub headline This is an example text. Go ahead and replace it with your own text.

Templates

Penyebaran Hasil Kajian dan

Mengkomersialkan Projek Kajian

The Dissemination of Research Result and

The Commercialization of Research Project8

bab:

Page 2: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Isi kandunganTopik Hari ini

Penyebaran Hasil Kajian Dari Tesis ke Buku✓1

Penyebaran Hasil Kajian Melalui Penerbitan Jurnal2 ✓

Penyebaran Hasil Kajian Melalui Persidangan Seminar ✓3

Melindungi Harta IntelekDengan Mempatenkan Hasil Kajian4 ✓

Ahli Kumpulan• WAN AFIRAH ABD

HAMID (GB110216)• MUHAMAD BASHA ABAS

BASRAH (GB110217)• NUR AZHANI ADNAN (GB110250)• NORMUHAIZAH BINTI

MOHD ZAIN (GB110076) • SITI INTAN DIYANA BINTI

ISHAK (GB110063)

PEMBANGUNAN KAJIAN DAN KAEDAH DALAM PENDIDIKAN TEKNIK &

VOKASIONAL MBV SEKSYEN 3 MBE 12104

MBV Seksyen 3

Page 3: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Your own sub headline This is an example text. Go ahead and replace it with your own text.

Templates

Penyebaran Hasil Kajian

Dari Tesis ke Buku

SITI INTAN DIYANA BINTI ISHAK

Page 4: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Struktur Asas sebuah tesis

adalah:

Judul1

Pengakuan2

Penghargaan3

Abstrak4

Senarai Kandungan5

Senarai Jadual, Ilustrasi, Peta6

Senarai Simbol, Singkatan, Tatanama, Istilah, Kes Perundangan, Status

7

Pengenalan8

Ulasan Kepustakaan9

Kaedah Kajian10

Data Dan Bahan11

Analisis12

Perbincangan13

Kesimpulan14

Rujukan Atau Bibliografi15

Lampiran16

Page 5: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

• Buku yang dikenali hari ini ialah hasil daripada rekaan percetakan taip boleh alih (movable type).

• China mencipta teknologi ini pada tahun 1000 Masihi, dan Korea pada tahun 1300-an.

• Buku pertama yang dicetak di Mainz, Jerman antara tahun 1453 hingga 1456, hasil rekaan percetakan oleh Johannes Gutenberg dan rakan-rakannya.

• Penerbitan buku boleh dibahagikan kepada tiga bidang.

Penerbitan Buku &

Sejarahnya

Page 6: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

BUKU DAGANG

BUKU PENDIDIKAN

BUKU RUJUKAN

3 Bidang Penerbitan Buku

Page 7: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Buku CIRI• Buku ialah bahan bercetak yang mengandungi 49 halaman atau lebih

tentang sesuatu subjek yang ditulis oleh seorang penulis atau lebih.• Buku ditujukan untuk pelbagai peringkat pembaca sasaran yang

mempunyai latar belakang yang berbeza.• Buku tidak mempunyai format yang khusus.• kandungan buku mengandungi maklumat, pengetahuan,pandangan

atau saranan

FUNGSI• Buku merupakan medium komunikasi idea antara penulis dengan

pembaca umum

KATEGORI• Umum Ilmiah• Kreatif Fiksyen

Page 8: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

• Buku pengukuhan bahasa.• Buku bidang khusus, tetapi

diperlukan sebagai rujukan dan pendokumentasian budaya dan sastera.

• Penulisan yang berupa penemuan sesuatu perkara yang baharu,istimewa, dan belum pernah diterbitkan. Contohnya, penemuan sejarah, sains atau isu-isu yang bersifat sejagat.

• Penulisan tentang tokoh yang berwibawa dan telah memberikan sumbangan yang besar dalam bidang ilmu dan pembinaan tamadun bangsa.

TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL

• Menyentuh isu semasa.• Berbentuk kontemporari yang

boleh digunakan sebagai bahan pembelajaran di institusi pengajian tinggi.

• Meransang minda pembaca.

BERSIFAT KOMERSIAL

BA

Buku

Page 9: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

KRITERIA PEMILIHAN

Tesis yang boleh dipertimbangkan untuk diterbitkan :

1. Tesis sarjana atau kedoktoran yang telah di luluskan dan mendapat kelulusan cemerlang dan dicadangkan oleh pemeriksa supaya diterbitkan.

2. Kandungan karya tesis itu adalah sesuatu yang baru dan asli yang belum pernah diterbitkan.

3. Persoalan kajian tesis itu boleh diperluaskan skop agar menarik pembaca yang lebih ramai dan pelbagai. Ini juga bermakna subjek buku yang akan diterbitkan itu tidak sempit, malah diperluaskan.

4. Tesis itu boleh dipertimbangkan untuk terbitan dan melalui satu proses pemindahan.

5. Tesis yang mudah diubah suai dari segi format, kandungan, persembahan, dan bahasa.

6. Tesis yang menggunakan bahasa yang baik dan gramatis.

Page 10: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

KAEDAH PEMINDAHAN

Kaedah pemindahan tesis ke buku:

1. Kunci kaedah pemindahan yang utama ialah penyuntingan, Khasnya penyuntingan naskhah yang berat dan memerlukan komitmen yang tinggi. Editor mungkin perlu menyusun semula bab, perenggan dan ayat, atau susunan penghujahan

2. Kaedah pemindahan juga melibatkan pembuangan sama bahan yang tidak diperlukan bagi sesebuah buku sesuai dengan sasaran pembaca.

3. Menyusun semula bahan. Memindahkan bahan itu daripada satu tempat atau bahagian kepada tempat atau bahagian lain dikenali sebagai kitar semula.

Page 11: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

KAEDAH PEMINDAHAN

4. Memendekkan karya, iaitu ada bab atau bahagian yang dibuang, ada bab atau bahagian yang kerap diringkaskan

5. Mempermudah bahasa, istilah, dan ayat. Rukun penulisan yang baik ialah bahasa yang mudah difahami. Istilah khusus dalam bidang ilmu masing-masing hendaklah ditakrif dan dijelaskan.

6. Mengubah persoalan kajian atau hipotesis. Ini adalah sesuatu yang berat yang menyebabkan mungkin sesebuah tidak layak diterbitkan. Kemungkinan tesis yang dihasilkan amat menarik dan mantap, tetapi mungkin pernyataan persoalan kajian, atau kaedah atau data atau analisisnya atau kesimpulannya tidak selari.

Page 12: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

PROSES PENGUBAHSUAIANProses ini ialah pengubah daripada satu jenis manuskrip yang belum

diterbitkan ke dalam bentuk lain, iaitu daripada tesis yang belum diterbitkan kepada manuskrip buku yang belum diterbitkan. Kedua-duanya mempunyai pengarang yang sama, mengandungi kebanyakan perkataan dan idea yang sama, dan kedua-duanya juga belum diterbitkan.

Proses pengubahsuaian daripada tesis kepada buku hendaklah mematuhi bahagian anatomi buku, iaitu mengandungi bahan awalan, bahan teks, dan bahan akhiran serta termasuk judul kulit dan blurb.

Judul tesis biasanya agak panjang dan bersifat kajian, manakala judul buku pula biasanya menarik, tepat, jelas, ringkas dan padat.

Page 13: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

BLURB

Blurb mengandungi perkara-perkara berikut:

1. Keterangan ringkas penerbit tentang isi sesebuah buku pada jaket bagi buku kulit keras atau pada kulit belakang buku kulit lembut.

2. Keterangan tersebut boleh mengandungi ini pati kandungan buku, keistimewaan buku berkenaan, biodata ringkas penulis seperti kelulusan tertinggi, pengalaman/hasil penulisan yang sudah diterbitkan dan kejayaan penulis dalam bidangnya (anugerah).

3. Selain itu, boleh juga dimasukkan petikan kata-kata tokoh/pengulas tentang buku berkenaan sebagai sokongan untuk tujuan promosi dan fotograf penulis (jika perlu).

4. Bagi buku bersiri, boleh dimasukkan senarai judul dalam siri tersebut

Page 14: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

PROSES PENGUBAHSUAIAN

Bahagian

awalan

Bahagian teks

Bahagian

akhiran

Page 15: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

BAHAGIAN AWALAN

(i) Halaman Judul Separa

(ii) Halaman Ilustrasi Muka.

(iii) Halaman Judul Penuh

(iv) Halaman Hak Cipta

(v) Halaman Dedikasi

(vi) Halaman Penaja

(viii) Halaman Senarai Kandungan

(ix) Halaman Kata Pengantar

(x) Halaman Abstrak

(xi) Halaman Prakata

(xii) Halaman Penghargaan

Page 16: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

BAHAGIAN TEKS

• Terdiri daripada:Pengenalan

Isi

Penutup

Page 17: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

PENGENALAN

• Bab pengenalan dalam buku memuatkan maklumat tentang bagaimana penulis mempersembahkan kandungan buku berkenaan.

• Bab ini membentangkan kandungan buku berkenaan.• Bab ini membentangkan latar belakang kajian,

persoalan kajian atau membentuk hipotesis kajian. • Dalam Pengenalan juga dimasukkan kerangka kajian,

kaedah, dan kesimpulan kajian

Page 18: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

• Bahagian buku (secara ringkas)

• Kaedah kajian

• Pemerolehan bahan dan metodologi

• Ulasan kepustakaan

Perkara yang Diperkatakan dalam

Pengenalan

Page 19: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Prakta

• Mengapa tesis ini ditulis dan mengapa dijadikan buku?

• Untuk siapa buku ini ditulis?

• Keistimewaan buku

• Harapan penulis

Page 20: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

ISI

Disusun mengikut kaedah kronologi,urutan, sebab, akibat dan logik. Perkara yang diberi perhatian:

1. Panjang bab : Bab hendaklah seimbang dari segi ketebalan kerana dengan sendirinya menggambarkan perbahasan yang seimbang.

2. Keseimbangan bab : Mungkin berlaku proses pemendekan sesetengah bab atau pengembangan bab yang lain. Pemendekan bab mungkin dengan mengurangkan contoh atau mempermudah jadual yang kompleks, manakala pengembangan bab adalah dengan cara memasukkan sesuatu isu, data dan maklumat baru yang mungkin asalnya tidak terdapat dalam disertasi.

3. Jalinan Bab : Disertasi mempunyai tesis induk, oleh itu, setiap bab mungkin mempunyai “subtesis” dan ini memerlukan jalinan atau pertautan abab demi bab bagi membentuk tesis induk yang mantap. Atau boleh juga dilihat jalinan bab demi bab yang bertaut.

4. Kupasan bab : Pengarang dan editor perlu memerhatikan kupasan sesebuah bab yang bermula dengan satu pengenalan dan berakhir dengan rumusan selari dengan persoalan kajian yang diperkenalkan dalam perenggan pengenalan.

Page 21: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

PENUTUP

• Bab penutup tesis antaranya mengandungi hasil penemuan kajian, cadangan, dan harapan yang berkait rapat dengan tajuk kajian dan cadangan, dan harapan yang berkait dengan tajuk kajian dan cadangan kajian selepas itu.

• Bab penutup buku biasanya mengandungi kesimpulan keseluruhan bab buku – yang hendak disimpulkan ialah kajian itu. Apakah kajian itu membuktikan sesuatu berdasarkan data, kaedah kajian, dan analisis yang dibuat.

Page 22: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

BAHAGIAN AKHIRAN

• Bahan maklumat di bahagian akhir adalah:

Lampiran GlosariRujukan Lanjutan(jika perlu)

Bibliografi Indeks

Page 23: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

LAMPIRAN

• Maklumat tambahan yang penting untuk membantu pembaca memahami teks yang dibaca. Diletakkan di bahagian akhir sebuah buku.

• Bergantung pada keperluan dan lampiran tersebut mestilah menyokong teks.

• seboleh mungkin bahan lampiran dikurangkan, misalnya “borang soal selidik” tidak perlu dijadikan bahan lampiran dalam buku dan monograf kerana kaedah penyelidikan telah dijelaskan sedikit sebanyak dalam Pengenalan.

• Jadual dan data yang teperinci hendaklah dipermudah dan dijadikan bahan jadual dalam teks.

• Bahan lampiran bukan sesuatu bahan yang sudah diterbitkan

Page 24: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

GLOSARI

• Perkataan, ungkapan, dan istilah yang terdapat dalam teks dan perlu diberikan huraian lanjut untuk membantu pemahaman pembaca

• Keperluan berganung pada jenis buku. (Tidak wajib)• Disusun mengikut abjad.

Page 25: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

RUJUKAN LANJUTAN

• Rujukan lanjut digunakan untuk mendapatkan maklumat tambahan bagi sesuatu teks yang berkaitan.

• Disusun mengikut abjad. • Disediakan mengikut Sistem Penulis – Tarikh

Page 26: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

BIBLIOGRAFI

• Sekiranya sumber bahan rujukan terdiri daripada pelbagai kategori yang jumlahnya melebihi bahan rujukan, bahan tersebut hendaklah disusun mengikut kategori berkenaan, contohnya buku, majalah, jurnal, akhbar, wawancara, laman web, kertas kerja, dan tesis.

• Senarai bahan yang dirujuk oleh penulis dalam menyediakan buku tersebut.

• Disusun mengikut abjad. • Disediakan mengikut Sistem Penulis – Tarikh

Page 27: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

INDEKS

• Indeks ialah senarai perkara dan nama yang dibincangkan dalam buku.

• Terdapat dua jenis indeks, iaitu indeks perkara dan indeks nama. • Indeks perkara mengandungi perkara berikut :

– Senarai kata kecuali nama khas. – Subjek yang dibincangkan.

• Indeks nama boleh mengandungi perkara berikut : – Nama orang. – Nama Institusi atau badan bergabung.– Nama tempat.

• Indeks disusun mengikut kumpulan entri nama, perkara, peristiwa, konsep, dan lain-lain.

Page 28: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Your own sub headline This is an example text. Go ahead and replace it with your own text.

Templates

Penyebaran Hasil Kajian

Melalui Penerbitan

Jurnal NUR AZHANI ADNAN

Page 29: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

• Jurnal Majalah @ terbitan berkala yang khusus bagi

sesuatu perkara, profesion atau bidang tertentu

• Jurnal akademik Terbitan berkala yang khusus untuk disiplin

akademik tertentu Berfungsi sebagai forum yang memperkenalkan

dan menyebarkan hasil kajian terbaru atau kritikan terhadap kajian terdahulu

Jurnal terdiri daripada• Kajian asal (original research)• Review article• Books review

Apa itu jurnal?

Page 30: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

• jurnal akademik yang boleh diakses oleh pembaca tanpa sebarang bayaran atau halangan akses internet

• Jurnal ini diberikan subsidi oleh institusi akademik berkaitan atau subsidi dari kerajaan

• Cth: Jurnal Pendidikan Malaysia UKM, subsidi oleh UKM

Open Access Journal

Page 31: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Tajuk - Tajuk artikel, nama penulis.

Rujukan – nyatakan rujukan yang digunakan dalam kajian

Pengenalan – latar belakang kajian yang disokong oleh kajian literatur

Dapatan kajian – hanya menyatakan dapatan kajian, tidak termasuk perbincangan. Jadua, graf dan carta boleh digunakan untuk menggambarkan dapatan kajian

Abstrak - Penerangan ringkas dan padat mengenai kajian, kepentingan kajian,metodologi dan hasil kajian. Mampu menarik minat pembaca

Metodologi – terangkan mengenai metodologi kajian secara general

Perbincangan dan kesimpulan – bincang mengenai dapatan kajian dan buat kesimpulan secara menyeluruh

Format Artikel Jurnal

1

2

3

4

5

6

7

Pengenalan – latar belakang kajian yang disokong oleh kajian literatur

Page 32: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Penerbitan JurnalIndividu bertanggungjawab

Referee

Editor

Managing editor

Publisher

Page 33: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Penerbitan JurnalIndividu bertanggungjawab

• Seorang atau berkumpulan• Berhak membuat keputusan akhir

untuk menerima atau menolak artikel

• Banyak bergantung kepada editorial board untuk membuat keputusan

EDITOR (associate editor)

• Editorial board yang terdiri daripada

beberapa orang referee atau reviewer

• Bertanggungjawab untuk mengkaji semula dan menilai jurnal yang dihantar

• Terdiri daripada pakar dalam bidang masing-masing

• Referee akan menasihati editor untuk menerima atau menolak artikel

• Boleh menggunakan referee luar jika editorial board tidak mempunyai kepakaran dalam bidang berkaitan artikel

• Keputusan akhir dibuat oleh editor

REFEREE

21

Page 34: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Penerbitan JurnalIndividu bertanggungjawab

• Bertanggungjawab mencetak artikel yang diterima dalam terbitan jurnal berkala

• Sebelum jurnal diterbitkan, publisher akan menghantar jurnal yang telah diterima kepada penulis untuk ”page proof” bagi sebarang pembetulan – proof reading

PUBLISHER

• Menguruskan permohonan

dan penerbitan jurnal• Membantu editor untuk dalam

proses penerbitan jurnal

MANAGING DIRECTOR (editor-in-chief)

43

Page 35: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

PEMILIHAN JURNAL

HANTAR ARTIKEL/MANU

SKRIP

PASCA-PENGHANTARAN

Proses Penyebaran Hasil Kajian Melalui Jurnal

Page 36: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

• Memilih jurnal yang sangat berkaitan dengan bidang kajian• Memilih jurnal yang pernah menerbitkan artikel yang berkaitan

dengan kajian• Memilih jurnal yang mempunyai impak yang tinggi• lihat kepada penerimaan dan penolakan jurnal yang dihantar• Mengambil kira kos untuk penerbitan jurnal – kos untuk proses

manuskrip

Pemilihan Jurnal

Page 37: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

• Pastikan format penulisan artikel adalah bertepatan dengan format yang disediakan oleh penerbit jurnal – layout, font size, line spacing, numbering and etc.

• Sertakan bersama cover letter – mengandungi nama editor, maklumat untuk dihubungi

• Penghantaran artikel boleh dilakukan secara bercetak atau elektronik

• Elakkan menghantar lebih dari satu artikel dalam masa yang sama

Hantar Artikel/Manuskrip

Page 38: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

• Selepas peer-review, artikel akan dihantar semula kepada penulis dalam 3 keadaan: “accept as is”

editor terima artikel yang dihantar tanpa perlu dilakukan pembetulan Artikel akan diterbitkan dalam isu yang akan datang Perkara ini jarang berlaku pada penghantaran artikel buat pertama kali

“accept conditionally” Editor terima artikel tetapi perlu dilakukan pembetulan pada bahagian tertentu Penulis perlu membetulkan artikel berdasarkan cadangan dan komen editor dan

reviewer Penulis perlu menghantar semula artikel selepas pembetulan bersama cover letter

yang menerangkan mengenai bahagian yang telah dibetulkan “reject”

Artikel ditolak selepas peer-review Editor akan menyatan sebab penolakan Faktor penolakan : artikel keluar dari skop jurnal, keraguan pada data dan hasil kajian,

tiada sebarang penambahbaikan dari kajian terdahulu

Pasca Penghantaran

Page 39: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Proses Penerbitan Jurnal

Page 40: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian
Page 41: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Your own sub headline This is an example text. Go ahead and replace it with your own text.

Templates

Penyebaran Hasil Kajian

Melalui Persidangan

SeminarNORMUHAIZAH BINTI MOHD ZAIN

Page 42: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

• Sekali atau dua kali setahun

• beberapa bulan sebelum conference, “conference chair” (sebahagian dari editor) akan mengeluar kan “Call for Paper, CFP”.

• CFP, dikeluarkan secara bertulis dan pengumuman, menjemput para penulis untuk menghantar kajian mereka untuk dibentangkan dalam conference.

• CFP boleh di muat turun dalam web site conference, dimana CFP mengandungi beberapa perkara.

Persidangan Seminar

Page 43: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

General Information

Title And Venue

Topics of interest

Deadlines

Submission guidelines

Other information

1

2

3

4

5

6

Call for Paper (CFP)

Page 44: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

CALL FOR PAPERS (CFP)

Your own footer Your Logo

>bahagian ini boleh di jumpai dalam kebnyakan CFPs, menerangkan tentang skop kajian dalam persidangan.

General Information

1

Title And Venue Topics of interest

For example: 33rd International Conference on Very LargeData Bases (VLDB 2007). Vienna, Austria.

2

Page 45: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Garis panduan untuk penghantaran yang diberikan kepada penulis-penulis. Sebagai tambahan, jika prosiding persidangan diterbitkan oleh penerbit yang mantap akan dinyatakan dalam CFP.

Submission guidelines

3

Topics of interest

menyenaraikan satu senarai tajuk-tajuk yang menarik untuk dijadikan bidang subjek dalam persidangan

4

Page 46: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Bahagian yang paling penting. terdapat beberapa tarikh tamat yang perlu ditepati oleh penulis.a) Submission

deadlineb) Notification date- Accept- Reject-camera–ready deadline

Deadlines

Other information of interest, e.g., call for workshopsto be co-located with the conference, tutorials, panel discussion proposals,demonstrations, and information on sponsors, publisher, invited speakers,etc.

Other information

5 6

Page 47: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian
Page 48: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Your own sub headline This is an example text. Go ahead and replace it with your own text.

Templates

Melindungi Harta Intelek

Dengan Mempatenkan Hasil

KajianMUHAMAD BASHA ABAS BASRAH & WAN AFIRAH ABD HAMID

Page 49: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Apa itu Harta Intelek?

• Harta intelek ‘intellectual property’ dalam bidang undang-undang merujuk kepada hasil kreativiti manusia.

• Merangkumi pelbagai perkara seperti:• karya muzik, sastera dan seni; rekacipta; dan simbol, nama, imej dan reka bentuk yang

digunakan dalam perniagaan termasuk hak cipta, cap dagangan, paten dan hak-hak lain yang berkaitan.

• Di bawah undang-undang harta intelek, pemegang salah satu dari harta-harta yang bersifat abstrak ini mempunyai hak-hak eksklusif tertentu untuk harta intelek yang mereka cipta.

Page 50: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Apa tujuan perlindungan Harta Intelek?

Undang-undang turut melindungi hak mereka untuk mendapatkan ganjaran daripada idea-idea mereka.

1

Tujuannya itu adalah untuk mengalakkan individu dan syarikat supaya mencipta idea-idea baru dengan melindungi hak milik ke atas idea-idea itu.

Undang- undang negara melindungi pelaburan yang dibuat oleh seseorang atau sesebuah syarikat untuk menghasilkan sesuatu idea.

32

Page 51: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Jenis-Jenis perlindungan Harta Intelektual

Jenama Perdagangan

Paten

Hakcipta

Pendaftaran Reka Bentuk

Page 52: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

•Perlindungan ini boleh dipohon oleh individu, syarikat atau organisasi.

•Pendaftaran paten Di-Malaysia selaras dengan Akta Paten 291, 1983

Akta ini memberi perlindungan kepada invensyen-invensyen baru.

Seseorang yang memiliki paten, berhak mendakwa mana-mana pihak yang menggunakan paten beliau tanpa persetujuannya terlebih dahulu.

keempat-empat perlindungan ini?Apa kepentingan

Page 53: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Apakah itu paten?

• Paten adalah hak eksklusif yang diberikan terhadap suatu rekacipta kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka di Malaysia

• Sama ada suatu produk ataupun proses untuk menghasilkan cara baru bagi membuat sesuatu, ataupun untuk penyelesaian teknikal bagi sesuatu masalah

• Paten dilindungi selama 20 tahun dari tarikh pemfailan

Page 54: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Syarat kelayakan Paten

Boleh Digunakan dalam industri

Baru

Tidak terkecuali

Melibatkan Tahap Inventif

Page 55: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Penjelasan

Syarat kelayakan Paten

Your own footer Your Logo

3 Boleh dimanfaat di industri, perniagaan, dan perdagangan

BOLEH DIGUNAKAN DALAM INDUSTRI

Produk yang dihasilkan hendaklah belum diketahui oleh orang awam sebelum tarikh ia dipatenkan

BARU

1

Dapat menghasilkan produk yang sukar dan tidak menjangkau pemikiran seseorang yang mahir dalam bidang tersebut.

MELIBATKAN TAHAP INVENTIF

2

4 Hasil yang terkecuali dari dipatenkan seperti teori, karya sastera, ciptaan seni, program komputer, perubatan, sains sosial dan sebagainya. (dibawah Hakcipta)

TIDAK TERKECUALI

Page 56: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Menarik Mengenai Paten

Pemilikan PatenMaksud: 1 invention 1 paten seluruh dunia

Invensyen (Novel)

Elak :

Terlampau cerdik Untuk masa hadapan

TempohPerbaharuan utiliti: Dilindung selama 10 Tahun Renew 5 tahun 2 kali

PerbelanjaanMahal:

Yuran pendaftaran & yuran tahunan

Semakan Paten – RM 50

Yuran perkhidmatan agensi paten

Page 57: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Menarik Mengenai Paten

Perlindungan

MenyemakKepentingan: Elak rugi Elak kecewa Ada orang buat

Lokasi: Negara yang dipohon sahaja

Tidak layakBahan: Haiwan & Tumbuhan Kaedah merawat manusia Penemuan teori saintifik/ kaedah math

MemperdagangkanCara:

Jual Paten Perlesenan paten Menjadi usahawan

Page 58: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Bagaimana untuk Mendapatkan Paten?

Perlindungan Paten adalah selama 20 tahun dari tarikh pemfailan. Perlindungan paten akan hanya dilindungi di negara dimana produk itu dipatenkan. Contoh: Malaysia, tindakan undang-undang hanya boleh dilaksanakan di Malaysia

WIPO adalah perbadanan harta intelek di peringkat dunia.Perlindungan paten akan dilindungi di mana-mana negara di seluruh dunia.

SIRIM memainkan peranan penting dalam membantu inventor tempatan mendapatkan paten. SIRIM adalah tempat pertama yang perlu dikunjungi oleh inventor sebelum memulakan kajian untuk membuat semakan paten supaya kajian yang dijalankan tidak menyamai paten yang lain.

MyIPOPerbadanan Harta Intelek Malaysia

WIPOWorld Intelectual

Property Organization

SIRIM

Page 59: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Apakah itu hakcipta?

• Hakcipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu.

• kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka di Malaysia

• Perlindungan hakcipta di Malaysia adalah tertakluk kepada Akta Hakcipta 1987.

Page 60: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Adakah Malaysia Mempunyai

Sistem Pendaftaran Hakcipta?

• Buat masa sekarang Malaysia tidak mempunyai sistem pendaftaran hakcipta.

Apakah syarat-syarat

untuk mendapatkan perlindungan hakcipta?

Siapakah pemilik sebenar hakcipta?

Page 61: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Adakah Malaysia Mempunyai

Sistem Pendaftaran Hakcipta?

• Karya tersebut adalah asli

• Karya tersebut telah direkodkan, ditulis atau dijadikan dalam bentuk bahan

• Penciptanya mestilah orang berkelayakan

• Karya tersebut dibuat di Malaysia atau penerbitan pertama adalah di Malaysia.

Apakah syarat-syarat

untuk mendapatkan perlindungan hakcipta?

Siapakah pemilik sebenar hakcipta?

Page 62: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Adakah Malaysia Mempunyai

Sistem Pendaftaran Hakcipta?

Pemilikan hakcipta bergantung kepada keadaan-keadaan berikut:

• Sekiranya karya dibuat di bawah sesuatu kontrak perkhidmatan, hakcipta adalah milik majikan.

• Sekiranya karya itu ditempah, hakcipta adalah milik pihak yang membuat tempahan.

Apakah syarat-syarat

untuk mendapatkan perlindungan hakcipta?

Siapakah pemilik sebenar hakcipta?

Page 63: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Syarat kelayakan

Hakcipta

Idea karya yang sama boleh

dihasilkan oleh individu yang berbeza tetapi

mesti asli

Diberi secara

automatik

Tidak perlu mengisi borang

Tidak perlu bersifat novel

Page 64: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Your own sub headlineApa-apa karya muzik dan termasuklah karya yang digubah untuk iringan muzik

Karya Muzik

1

Karya Sastera

Lukisan cat, lukisan, ecing, litograf, ukir-kayu, ukir-pahat dan cetakan dan apa- apa karya tiga dimensinya;Fotograf yang tidak terkandung dalam filem; Karya pertukangan seni, termasuklah tenunan halus bergambar.

Karya Seni

Novel, cerita, buku, risalah, manuskrip, karya syair dan penulisan lainnya; syarahan, ucapan, khutbah dan karya-karya lain yang sama sifatnya;program-program komputer atau penyusunan program-program.

32

Filem Karya Terbitan Siaran

Karya yang layak

mendapat Hakcipta

4

5 6 Ditunjukkan sebagai gambar bergerak atau dirakamkan pada bahan-bahan lain dan termasuklah bunyi yang terkandung dalam sesuatu alur bunyi yang berkaitan dengan suatu filem.

(a) Karya Terbitan (b) Harta Intelek dalam

Edisi(c) Jurnal, Hasil Kajian

yang diterbitkan

Pemancaran bunyi atau gambaran atau kedua-duanya melalui wayarless atau wayar untuk penerimaan orang awam.

Page 65: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Pelanggaran Hakcipta

• Melakukan pengeluaran semula sesuatu karya tanpa kebenaran tuanpunya karya.

• Melakukan penyampaian kepada masyarakat awam tanpa kebenaran tuan punya karya.

• Mengimport apa-apa artikel ke negara ini bagi tujuan mendapat keuntungan.

• Membuat salinan semula dan seterusnya menawarkan untuk jualan

• Menyewakan salinan tersebut• Mempamerkan kepada masyarakat umum apa-apa salinan semula

• Membuat atau memiliki sebarang perekaan yang boleh digunakan untuk maksud membuat salinan semula

Page 66: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

Berapa Lamakah Tempoh Perlindungan Hakcipta?

• Bagi karya sastera, seni dan muzik tempoh perlindungan adalah semasa hayat pencipta dan 50 tahun selepas kematiannya

• Bagi karya rakaman bunyi, filem dan siaran, perlindungan adalah selama 50 tahun selepas tarikh ia diterbitkan

Page 67: Kaedah Penyelidikan - Penyebaran Hasil Kajian Dan Mengkomersialkan Projek Kajian

THANK YOU!

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia