KAEDAH MEMBUAT BORDER PADA HELAIAN HALAMAN KERJA

Embed Size (px)

Text of KAEDAH MEMBUAT BORDER PADA HELAIAN HALAMAN KERJA

 • 7/24/2019 KAEDAH MEMBUAT BORDER PADA HELAIAN HALAMAN KERJA

  1/4

  3.0 Langkah-langkah membuat watermark pada helaian halaman

  1. Buka Microsoft Office Word dan pilih Blank Dokument.

  2. Klik design yang terdapat pada ta.

 • 7/24/2019 KAEDAH MEMBUAT BORDER PADA HELAIAN HALAMAN KERJA

  2/4

  !. "ilih #atermark yang terdapat diseelah kiri Microsoft #ord

  $. %asil halaman ker&a setelah selesai melakukan #atermark.

  Watermark adalah

  teks yang terdapat

  pada latar elakang

  halaman dokumen.

 • 7/24/2019 KAEDAH MEMBUAT BORDER PADA HELAIAN HALAMAN KERJA

  3/4

  '. Klik pada custom #atermark untuk mengguah #atermark mengikut kesesuaian

  ker&a. "engguna oleh menulis #atermark yang diingini.

  (. Watermark yang diuah suai sendiri oleh pengguna pada helaian ker&a

  )ustom #atermark mena#arkan

  keleihan untuk menguah

  #atermark yang sedia ada.

 • 7/24/2019 KAEDAH MEMBUAT BORDER PADA HELAIAN HALAMAN KERJA

  4/4

  *. %asil terakhir ker&a. Dapat dilihat #atermark pada latar elakang ker&a