JUDEإ¢UL MARAMURES PE ANUL 2016 - dspmm.ro Bolile sistemului nervos 07 14083 591 8487 5005 Bolile ochiului

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of JUDEإ¢UL MARAMURES PE ANUL 2016 - dspmm.ro Bolile sistemului nervos 07 14083 591 8487 5005 Bolile...

 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CENTRUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ

  ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

  S I N T E Z A STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI

  ŞI ACTIVITĂŢII MEDICO-SANITARE

  DIN

  JUDEŢUL MARAMURES

  PE ANUL 2016

 • 2

  I. MORBIDITATE

  1. Morbiditate generală (incidenţa)1)

  Tabel T02

  Specificare R

  an d

  Cazuri de îmbolnăvire

  Cifre absolute la 1.000 locuitori

  Total 15 ani + (adulţi)

  0 - 14 ani (copii)

  Total 15 ani + (adulţi)

  0 - 14 ani (copii)

  A B 01 02 03 04 05 06

  Total 01 500703 362168 138535 953.95 812.89 1746.16

  Urban 02 294699 216188 78511 931.89 802.27 1678.84

  Rural 03 206004 145980 60024 987.39 829.14 1842.81

  2. Morbiditate generală (incidenţă pe cauze şi grupe de vârstă)1) Tabel T03

  Clasa R Total

  cazuri noi din care: pe grupe de vârstă

  0-14 ani 15-64 ani 65 ani + A B 01 02 03 04

  Total 01 500703 138535 265746 96422

  Bolile infecţioase şi parazitare 02 19214 7973 9213 2028

  Tumori 03 3441 144 2230 1067

  B. singelui, org. hemato-poietice, tulb. imunit. 04 13503 5462 6439 1602

  Bolile endoc.de nutriţie şi metabolism 05 25119 3807 16196 5116

  Tulburari mintale şi de comportament 06 12767 1069 7907 3791

  Bolile sistemului nervos 07 14083 591 8487 5005

  Bolile ochiului şi anexelor sale 08 20024 6714 9341 3969

  Bolile urechii şi apofizei mastoide 09 14135 4554 6583 2998

  Bolile ap. circulator 10 29743 275 16775 12693

  Bolile ap. respirator 11 136126 67281 55338 13507

  Bolile ap. digestiv 12 71141 17470 39072 14599

  Bolile pielii şi ţesutului celular subcutan. 13 34813 13521 16833 4459

  B.sist.osteo-art.,muşchilor şi ţes. conj. 14 46665 712 32182 13771

  Bolile ap. genito-urinar 15 36345 3642 24932 7771

  Complic. sarcinii, naşterii şi lăuziei 16 1637 1 1636 0

  Afecţiuni perinatale 17 156 156 0 0

  Malform. congenit, anom. cromozomiale 18 474 334 113 27

  Simptome, semne şi rezultate anormale 19 10654 2965 5506 2183

  Leziuni traumatice şi otrăviri 20 10663 1864 6963 1836

  1) Morbiditatea raportată de medicii de familie.

 • 3

  3. Boli infecţioase şi parazitare Tabel T04

  Specificare

  R an

  d Angină cu strepto-

  coci

  Boală diareică

  acută

  Boala Lyme

  Botulism Dizenterie bacilară

  Encefalita infecţioasă

  Erizipel Febră tifoidă

  A B 01 02 03 04 05 06 07 08

  Total 01 5 2766 15 0 0 0 42 0

  Urban 02 5 2462 8 30

  Rural 03 304 7 12

  - continuare -

  R an

  d Febră para-

  tifoidă Gripă

  Hepatită virală

  Infecţia cu virus

  West- Nile

  Lepto- spiroză

  Malarie Meningită cerebro- spinală

  Mono- nucleoză

  infecţioasă

  Parotidită epidemică

  Rubeolă

  B 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  01 0 5 17 0 0 0 0 4 0 0

  02 2 12 4

  03 3 5

  - continuare -

  R an

  d

  Rugeolă Salmonel-

  loze Scabie Scarlatină Tetanos

  Toxiinfecţii alimentare

  Trichi- neloză

  Tuse convulsivă

  Varicelă

  B 19 20 21 22 23 24 25 26 27

  01 1 30 18 4 0 18 31 0 1663

  02 1 25 13 3 3 18 1301

  03 5 5 1 15 13 362

  4. Tuberculoza

  4.1. Evidenţa bolnavilor tuberculoşi. Incidenţa (bolnavi noi şi recidive) Tabel T05

  D om

  ic il

  iu l

  bo ln

  av ul

  ui

  Bolnavi înregistraţi în cursul anului:

  Total bolnavi înregis-

  traţi

  (col.01= 02+13)

  Bolnavi noi Total

  bolnavi noi

  (col.02= 04+08)

  din care: Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator

  Total

  din care: tbc pulmonar

  T ot

  al

  (c .o

  l 0 8=

  09 +

  ...

  + 12

  )

  osteo- arti- cular

  gan- gli- onar

  uro- geni-

  tal

  alte locali -zări Copii

  0-14 ani

  Total din care: cu bK+ Total d c:

  numai la culturi

  A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

  Total 307 266 33 234 211 113 17 32 1 1 2 28

  Urban 169 142 17 128 116 68 10 14 14

  Rural 138 124 16 106 95 45 7 18 1 1 2 14

  - continuare -

 • 4

  D om

  ic il

  iu l b

  ol na

  vu lu

  i Bolnavi înregistraţi în cursul anului:

  Bolnavi readmişi (recidive)

  Total recidive

  (col.13=

  15+19)

  din care: Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator

  Total din care: tbc pulmonar Total

  (c.19=

  20+ ... +23)

  osteo- arti- cular

  gan- gli- onar

  uro- geni-

  tal

  alte locali-

  zări Copii

  0-14 ani

  Total din care: cu bK+ Total d c:

  numai la culturi

  A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  Total 41 0 41 41 25 3 0 0 0 0 0

  Urban 27 27 27 16 3 0

  Rural 14 14 14 9 0

  4.2. Prevalenţa (bolnavi rămaşi în evidenţă la 31 decembrie) Tabel T06

  D om

  ic il

  iu l b

  ol na

  vu lu

  i Bolnavi rămaşi în evidenţă Total

  (col.01=

  03+07)

  din care: Tbc aparat respirator Tbc extrarespirator

  Total din care: tbc pulmonar Total

  (col.07=

  08+ ... +11)

  osteo-

  arti- cular

  gan- gli- onar

  uro- geni-

  tal

  alte locali-

  zări Copii

  0-14 ani

  Total din care: cu bK+ Total din care:

  numai la culturi

  A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

  Total 255 28 229 225 32 6 26 1 0 1 24

  Urban 149 15 136 131 21 6 13 13

  Rural 106 13 93 94 11 13 1 1 11

  Notă: Bolnavi rămaşi în evidenţă = caz nou + recidive + retratamente

  4.3. Mişcarea anuală a baciliferilor Tabel T07

  Nr. bolnavilor cu BK + la sfârşitul anului

  precedent

  Nr. bolnavilor deveniţi pozitivi în cursul anului

  (inclusiv transferaţi)

  Nr. bolnavilor negativaţi în cursul anului

  Nr. bolnavilor plecaţi sau decedaţi

  în cursul anului

  Nr. bolnavilor cu BK +

  la sfârşitul anului 01 02 03 04 05

  28 152 108 40 32

  4.4. Cazuri cu retratament cu tuberculoză pulmonară în anul 2016*) Tabel T08

  R ân

  d Specificare

  Aflaţi la

  înce- putul anului

  Intraţi în

  cursul anului

  Total

  bolnavi cronici

  (col 1+2)

  din care: Evaluaţi Ne- eva- luaţi (col. 3-4)

  Rămaşi la 31 dec

  (col. 3-5- 6-9-11-

  12)

  Total evaluaţi

  (col 5+...+12)

  Vindecat sau cu

  tratament încheiat

  Infir- maţi

  Aban -don, pier- dut

  Eşec Mu- taţi

  Con- tinuă trata- ment

  Decese

  Tbc Alte boli

  A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

  1

  Cronici

  2 2 0 2 2

  2 Reluaţi după abandon

  7 3 10 6 4

  2 4 4

  3 Reluaţi după eşec

  18 2 20 14 10 4 6 6

  4 Recidive 28 41 69 41 29 3 1 8 28 29

  Notă: col ( 1+2 ) = col 3 = col ( 4+13 ) *) se trece anul raportat 4.5. Evoluţia sub tratament a tuberculozei pentru cohorta anului 2015*)

  Tabel T94

 • 5

  Total în

  evid.

  Total eva- luaţi

  Evaluaţi Ne- eva- luaţi

  Vinde -cat

  Trata- ment

  încheiat

  Infir- maţi

  Aban- don,

  pierdut Eşec

  Mu- taţi

  Continuă tratament

  Decese

  Tbc Alte

  A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

  Tbc.pulmonară – pozitivi la examenul microscopic

  N 98 98 60 22 2 2 1 11

  R 20 20 9 5 1 1 1 3

  Tbc.pulmonară – pozitivi numai la cultură

  N 58 58 20 25 1 1 1 10

  R 6 6 5 1

  Alte TB (pulmonare negative)

  N 92 92 84 1 7

  R 8 8 5 2 1

  N = caz nou; R = recidive.

  *) se trece anul anterior celui raportat

  5. Sifilis*) Tabel T09

  Specificare

  R ân

  d

  Cazuri noi Rămaşi în evidenţă

  A B 01 02

  Total 01 16 16

  Urban**) 02 13 13

  Rural**) 03 3 3

  *) toate formele clinice **)după domiciliul stabil al pacientului

  6. Hemodializă

  6.1. Insuficienţă renală cronică Tabel T 13

  Număr bolnavi cu insuficienţă renală cronică

  în evidenţă

  Bolnavi dializaţi Număr total şedinţe

  de hemodializă

  Număr schimburi de

  dializă peritoneală

  TOTAL din care:

  Hemodializă Dializă

  peritoneală 01 02 03 04 05 06

  345 167 167 23844

  6.2. Insuficienţă renela acută

  Tabel T 14

  Număr bo