Click here to load reader

J. Černý - Úvod do studia jazyka

  • View
    1.029

  • Download
    14

Embed Size (px)

Text of J. Černý - Úvod do studia jazyka

Olomouc, 1998 Sazba a typografie Hynek Olchava Oblku navrhlo grafick studio BastArt

OBSAH OBSAH................................................................................................5 PEDMLUVA...............................................................'..........................9 JAK STUDOVAT TUTO KNKU...................................................................101.1 JAZYK A JEHO FUNKCE.............................................................. 13111KOMUNIKAN PROCES....................................................,..........-.....13 112ZKLADN FUNKCE DOROZUMVAC (SDLOVAC)......................................14 113OSTATN FUNKCE............................................................................16

1.2...........................................................JAZYKOV VVOJ.......... 17121VZNIK A VVOJ JAZYKA....................................................................17 122FONETICK ZMNY.........................................................................18 123VVOJ GRAMATIKY..........................................................................23 124VVOJ SLOVN ZSOBY......................................................................27 125PKLADY: NORMA, INTERNACIONALISMY................................................35 126TENDENCE DIFERENCIAN A INTEGRAN..............................................38 127VVOJ JAZYKA U DTTE..................................................................41

1.3 MLUVEN A PSAN PODOBA........................................................42 1. vydn Vydalo nakladatelstv Rubico Rooseveltova 51, 779 00 Olomouc tel.: 068/522 88 92, fax: 068/522 88 93 ISBN: 80-85839-24-5131ROZDILY MEZI MLUVENM A PSANM JAZYKEM.........................................42 132VVOJ PSMA................................................................................44 133ORTOGRAFIE A PRAVOPISN REFORMY....................................................47

1.4 KLASIFIKACE JAZYK................................................................48141POET JAZYK A JEJICH UIVATEL...........................'..........................48 142GENETICK KLASIFIKACE...................................................................50 143NOSTRATICK TEORIE......................................................................57 144TYPOLOGICK KLASIFIKACE................................................................59

1.5 SYSTM A STRUKTURA JAZYKA......................................................63151POJEM STRUKTURY A SYSTMU.............................................................63 152STRUKTURA SLOVA (VRAZU)..............................................................63 153STRUKTURA VETY............................................................................64

1.6 LINGVISTIKA, JEJ VVOJ A METODY...............................................65161PREHISTORIE..................................................................................65 162TZV. PEDVDECK OBDOB................................................................65 163SROVNVAC A HISTORICK GRAMATIKA 19. STOLET..................................68 1.64 STRUKTURALISMUS..........................................................................69 1.65 MODERN POMEZN DISCIPLINY...........................................................70

1.7 DLEN LINGVISTIKY................................................................72

171KRITRIA PRO DLEN LINGVISTIKY 72 172HLAVN LINGVISTICK DISCIPLINY ..72 173DAL DISCIPLINY ...73

VOD DO STUDIA JAZYKA | 2.1 FONETIKA.............................................................................75211VVOJ FONETIKY................................................................................75 212ROZDLEN FONETIKY..........................................................................76 213Tzv. MLUVIDLA.............................................................................77 214KLASIFIKACE SAMOHLSEK...................................................................80 215KLASIFIKACE SOUHLSEK.....................................................................81 216SLABIKA.........................................................................................86 2.17 SUPRASEGMENTALN PRVKY..................................................................88 218EUFONIE.........................................................................................91 219EXPERIMENTLN METODY A KRIZE FONETIKY.............................................92 221VZNIK FONOLOGIE..............................................................................93 222HLASKA A FONM...........................................................................94 223FONOLOGICKE OPOZICE.....................................................................96 224VLIV FONOLOGIE NA JIN DISCIPLNY.......................................................98 414TVOEN SLOV................................................................................151 415INTERNACIONALISMY.........................................................................155 416LEXIKOGRAFIE................................................................................159

4.2 SMANTIKA.........................................................................1644.21 VVOJ SMANTIKY.......................................................................,164 4.22 VZNAMOV SLOKA JAZYKOVHO ZNAKU...........................................165 4.23 SMIOTIKA..................................................................................168

2.2 FONOLOGIE...........................................................................93

5.1 RTORIKA...........................................................................1715.11 VZNIK A VVOJ RTORIKY...............................................................171 5.12 DNEN APLIKACE........................................................................172

5.2 ETYMOLOGIE........................................................................1725.21 NAUKA O PVODU SLOV.................................................................172 5.22 PKLADY..................................................................................173

3.1 MORFOLOGIE......................................................................101311PODSTATA GRAMATIKY A JEJ ROZDLEN..................................................101 312VZNIK MORFOLOGICKCH KATEGORI......................................................103 313PKLAD 1: KATEGORIE RODU SUBSTANTIV..............................................104 314PKLAD 2: KATEGORIE ASU A VIDU...................................................107 315ASYMETRICK STRUKTURA KATEGORI A PRZNAKOVOST.................................111 316KATEGORIE SLA............................................................................115 317KATEGORIE PDU A URENOSTI.........................................,................116 318KATEGORIE OSOBY.............................................,............................118 319OSTATN SLOVESN KATEGORIE..................................,.........................120

5.3 DIALEKTOLOGIE....................................................................176531VZNIK A OBSAH DIALEKTOLOGIE..........................................................176 532LINGVISTICK ATLASY.......................................................................178 533METODY DIALEKTOLOGICKHO VZKUMU................................................179 534PKLAD 1: PRCE V TERNU..............................................."...........185 535PKLAD 2: DAJE o INFORMTORECH.................................................186 5.36 PKLAD 3: MAPY......................................................................187

3.2 SYNTAX.............................................................................121

5.4 STYLISTIKA..........................................................................190541TRADIN STYLISTIKA........................................................................190 542SOUASNA TEORIE FUNKNCH STYL.....................................................193

3.21................................................................................................LINERN CHARAKTER VTY A JEJ STRUKTURA............................................................121 322VTA A TEXT...................................................................................125 323JEDNODUCH VTA A JUXTAPOZICE.........................................................126 324SOUVT SOUADN...........................................................................128 325SOUVT PODADN...........................................................................129 326SLOIT VTN KONSTRUKCE................................................................131 327ZKRACOVAN VT A POLOVTN VAZBY............................,.....................136 328METODY SYNTAKTICKHO ROZBORU.......................................................138 329PKLAD ASYMETRIE V SYNTAXI: PODMNKOV VTY...................................142

6.1 MATEMATICK LINGVISTIKA......................................................197611VODN POZNMKA O POMEZNCH DISCIPLNCH......................................197, 612KVANTITATIVN LINGVISTIKA.............................................................. 197 613MATEMATICK MODELY.....................................................................201 614POTAOV LINGVISTIKA...................................................................203 6.2 PSYCHOLINGVISTIKA....................................................................204 621VVOJ A OBSAH PSYCHOLINGVISTIKY......................................................204 622BILINGVISMUS.................................................................................206 623TEORIE EOV INNOSTI..................................................................207 6.3 PRAGMALINGVISTIKA A PARALINGVISTIKA..................................209 631PRAGMALINGVISTIK

Search related