Izgradnja is-A (2)

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentacija

Text of Izgradnja is-A (2)

 • IZGRADNJA INFORMACIJSKIH SISTEMAOdsjek za komparativnu knjievnost i bibliotekarstvo

 • Pristupi razvoju informacijskih sistema preuzeti iz injinjerskih disciplina:

  linearni razvoj ievolucijski razvoj.

 • Vodoravni informacijski sistem: poslovi se odvijaju po FAZAMA,

  onim redom kako faze prirodno slijede u razvoju sistema.

 • Evolucijski razvoj se temelji na modernim informatikim sredstvima kojima se bre i jednostavnije moe razvijati poetna verzija informacijskog sistema.

 • Koraci, faze u izgradnji informacijskog sistema Planiranje IS-aAnaliza poslovnih procesaOblikovanje IS-aUvoenje u rad IS-aOdravanje IS-a

 • 1. Zato?

 • Koju vrstu poslova obavljate?Koliko odjeljenja Vae poduzee ima?Koliko uposlenika je u njemu uposleno?Da li Va posao zahtjeva visoku ili nisku mobilnost uposlenika?Kako komunicirate sa dobavljaima i/ili klijentima)

  Planiranje IS-a

 • Kako uposleni meusobno komuniciraju?Ko e biti korisnici sistema?Da li ve posjedujete local area network?Koliko konekcija na Internet imate?Koju vrstu opreme trenutano imate u poduzeu?Planiranje IS-a

 • Koji su ciljevi Vaeg posla?ta hoete postii sa ovim sistemom?Koja e odjeljenja i poslovne funkcije biti zahvaeni ovim sistemom?Koliko su vani ti poslovni procesi i ta bi se desilo u sluaju odgaanja ili nerealizacije sistema?Planiranje IS-a

 • Postoje li neke tehnologije koje biste voljeli izbjei?Postoje li neki proizvodi na koje se treba posebno fokusirati?Da li e novi sistem zahtjevati osposobljavanje uposlenika?Planiranje IS-a

 • Da li postoji neka politika poduzea i/ili zemlje u kojoj poduzee djeluje a koje mogu uvjetovati razvoj sistema na bilo koji nain?Da li infromacije koje koristite i pohranjujete u poduzeu su vitalne za ispravno funkcionisanje istog?Koji je Va trenutani plan za povrat informacija u sluaju njihova gubitka?Planiranje IS-a

 • Kako trenutano upravljate sa sigurnosnim aspektom u Vaem poduzeu?Da li su vani podaci pohranjeni u mainskom obliku sigurni? Kako su prava pristupa podacima definirana i implementirana?Kako kontroliete radne sate Vaih uposlenika?Planiranje IS-a

 • Dakle svrha je ove faze:Identificirati korisnike IS-a i ustanoviti njegov opseg,Identificirati nedostatke postojeeg IS-a,Ustanoviti ciljeve novoga IS-a,Ustanoviti je li mogue automatizovati IS, tj. podrati ga savremenim tehnologijama,Nainiti plan razvoja IS-aPlaniranje IS-a

 • 2. ta?

 • Analiza poslovnih procesa treba definirati:

  Poslovne objekte,Poslovne funkcije i Poslovne dogaaje.Analiza poslovnih procesa

 • Poslovni objekt: Entitet, materijalni ili nematerijalnii element poslovnog sistema o kojem informacijski sistem treba biljeiti podatke (proizvod, narudba i sl.)Analiza poslovnih procesa

 • Poslovna funkcija: proces, posao koji se treba obaviti sa poslovnim objektom (npr. naruivanje proizvoda, izdavanje rauna).Analiza poslovnih procesa

 • Poslovni dogaaj: dogaaj vaan za zapoinjanje jedne ili vie poslovnih funkcija (npr. prijava ispita je dogaaj koji pokree ocjenjivanje). Analiza poslovnih procesa

 • Utvrivanjem poslovnih objekata, funkcija i dogaaja definiraju se tzv. INFORMACIJSKI ZAHTJEVI. Analiza poslovnih procesa

 • 3. Kako izraditi?

 • Izrada informacijskog sistema

  Konceptualni implementacijski model

  Tehnoloki model tehnoloki opisOblikovanje IS-a

 • 4. Kako uvesti?

 • Implementiranje novoga IS-a:

  Izobrazba korisnika za rad s novim IS-om,Prijelaz sa starog na novi IS,Provjera cijelog novog IS-a,Stavljanje novog IS-a u svakodnevnu upotrebu.Uvoenje u rad IS-a

 • Stavljanje novog IS-a u svakodnevnu upotrebu:

  Izravno uvoenje novog IS-a,Paralelno uvoenje novog IS-a i rad starog sistema,Postepeno uvoenje dijelova novog IS-a.

  Uvoenje u rad IS-a

 • 5. Kako odravati?

 • Dva razloga za odravanje IS-a:

  Uoavanje i ispravljanje greaka i nedostataka IS-a otkrivenih tokom rada IS-a,Prilagoavanje IS-a promjenama poslovnog okruenja.Odravanje IS-a