IZGRADNJA HLADNJACE

  • View
    26

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

B.plan

Text of IZGRADNJA HLADNJACE

Naziv privrednog drutva :

SADRAJ1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU................................................................3 1.1. Opti podaci o investitoru..........................................................................31.2. Osnivanje i istorijat....................................................................................61.3. Delatnost....................................................................................................71.4. Tehnika i kadrovska opremljenost...........................................................71.5. Ekonomsko finansijska analiza...............................................................92.OPIS I SVRHA INVESTIRANJA..........................................................................163. ANALIZA TRITA.............................................................................................173.1. Trite prodaje...........................................................................................173.2. Trite nabavke..........................................................................................203.3 Konkurencija..............................................................................................224. REZIME INVESTICIONOG PROGRAMA.........................................................225. TEHNIKO TEHNOLOKA REENJA PROJEKTA......................................245.1. Opis procesa proizvodnje i proizvodi........................................................245.2. Kapaciteti i obim proizvodnje...................................................................255.3. Pregled opreme..........................................................................................255.4. Graevinski objekti i zemljite..................................................................275.5. Struktura radne snage................................................................................285.6. Lokacija i transport....................................................................................286. MERE ZATITE....................................................................................................296.1. Mere zatite okoline..................................................................................296.2. Mere zatite na radu..................................................................................301. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU 1. 1. OPTI PODACI O INVESTITORU Tabela broj 1.1.Naziv FRIGO d.o.o.

2.Sedite ul. Industrijska br.22, Leskovac

3.Direktor: Tamara Marjanovi

4.Telefon/fax 016/ 825-388; 016/ 556-696

5.Datum osnivanja: 2008.god.

6.Poslednja registracija: Decembar 2010.god.

7.Osniva: Milica Dimitrijevi

8.Pretena delatnost: Trgovina na veliko i malo

9.ifra pretene delatnosti: 501000

10.Matini broj: 07940874

11.PIB broj: 101140100

12.Broj zaposlenih: 8

3PODACI O PROGRAMU

Tabela broj 2.1.Naziv programa: Izgradnja hladnjae

2.Karakteri investicije: Dugorona

3.Lokacija: Leskovac

4.Poetak rada: 2007.god.

5.Stalne cene:

6.Devizni kurs: 95 din.

7.Tehniko-tehnoloki aspekt programa

Proizvodni program i obim proizvodnje za investiciju

Proizvodni prostor:850 met.kv.

- Postojei:

- novi :850 met.kv.

Oprema:36.315.966,

- domaa oprema

- uvozna oprema36.315.966,

Broj novih radnika: 47 ( 27 svedeno na puno radno vreme )

8.Trini aspekt programa(za program):

Ukupni godinji obim prodaje: 150.483.000,

- domai trite: 44.483.000,

- ino-trite: 106.000.000,

Vrednost godinje nabavke: 118.000.000,

- domai trite:118.000.000,

- ino-trite:

9.Predraunska vrednost ukupnih ulaganja 65.280.241,

Osnovna sredstva: 45.280.241,

- gradjevinski objekti- - zemljite7.442.615,

1.521.660,

- oprema:36.315.966,

Trajna obrtna sredstva: 20.000.000,

10.Konstrukcija finansiranja

Kredit fonda za razvoj: 22.676.000,

Sopstvena sredstva : 42.604.241,

UKUPNO: 65.280.241,

11.Efekti ulaganja :

Ukupan prihod: 150.483.000,

Ukupan rashodi: 138.577.000,

Neto dobit: 10.716.000,

12.Ekonomska ocena projekta:

Likvidnost projekta: likvidan

Interna stopa rentabilnosti: 26.68 %

Neto sadanja vrednost: 107.068.000,

Vreme povraaja ulaganja: 4 godine

Nivo razvijenosti optine: razvijena

5

1 . 2 . OSNIVANJE I ISTORIJAT

Preduzee je osnovano 2007. godine i od samog poetka obavljalo je delatnosti u trgovini na veliko i malo , otkupa obojenog voa i proizvodnjom drvene galanterije. Po kategorizaciji spada u mala preduzea. Osniva preduzea je Milica Dimitrijevi, student druge godine Visoke Poslovne kole u Leskovcu. Od osnivanja do danas preduzee je poslovalo sa zavidnim finansijskim rezultatima i nikada nije bilo u blokadi zbog neizmirenih obaveza , niti je pak iskazalo negativne rezultate poslovanja. Za rekonstrukciju i modernizaciju poslovnog prostora ukupna uloena sredstva iznose 65.280.241 dinara, od kojih su 42.604.241 dinara naa sopstvena uloena sredstva, dok preostali iznos od 22.676.000 din. pripada sredstvima iz kredita fonda za razvoj. Ukupni ostvareni prihod iznosi 150.483.000 dinara, ukupni rashod iznosi 138.577.000 dinara, to znai da smo ostvarili neto dobit u vrednosti od 10.716.000 dinara. U zadnjim godinama deo ukupnog prihoda se ostvaruje preko trgovine na malo prehrambenim proizvodima , trgovine na veliko i otkupom poljoprivrednih proizvoda. U svom vlasnitvu ima market (povrina 60 m.kv.), mini trgovinski centar ( povrina 150 m.kv. ) i skladini prostor ( povrina 100 m.kv.) u Leskovcu. Takoe , za potrebe normalnog odvijanja poslovnih delatnosti nabavljena su dva teretna i dva putnika vozila.Sve probleme i iskuenja koja su pratila poslovanje privrednih subjekata kod nas u predhodnom periodu , preduzee je uspeno prebrodilo i sada ima tretman ozbiljnog privrednog subjekta kod poslovnih partnera i potroaa.Tome je posebno doprinela dobra kadrovska popunjenost koja je imala odraz na zdravu poslovnu politiku uz potovanje ekonomskih zakonitosti i obiajnih uzansi.

Prodajni objekti su locirani u centru Leskovca , pa je kvalitet usluga i vrhunska ponuda roba iz godine u godinu samo poveavao broj potroaa , a to je pozitivno uticalo na rezultate poslovanja. Sve dosadanje aktivnosti , u pogledu obezbeenja obrtnih sredstava i investicionih zahvata, finansirane su gotovo u potpunosti iz sopstvenih izvora .

Posebno trebamo naglasiti da je poslovodstvo znalaki iskoristilo deo prednosti ovog podruja , a koje se ogledaju u proizvodnji i prometu obojenog voa , kao i prometu umskih proizvoda pa je veliki deo aktivnosti usmerilo u tom pravcu i to na dui rok . Od izuzetnog znaaja je postojanje veoma vrstih veza sa proizvoaima poljoprivrednih proizvoda koje su stvarane na dugi rok i sa velikim meusobnim poverenjem. Iste su proizale iz dugogodinjeg potovanja cena u otkupu , rokova plaanja i kvaliteta robe. Takoe , preduzee ve dui niz godina iznalazi naine za finansiranje proizvodnje unapred , pa kroz jaanje proizvodne osnove obezbeuje sigurnost u snabdevanju robom koja je veoma konkurentna.Pomenutim merama obezbeuje se planirana koliina kvalitetne robe i pored prisustva veoma jake konkurencije u ovom delu poslovanja. Svesni da se samo kvalitetnim nastupom kod proizviaa i kupaca moe izgraditi dobar poslovni ugled i ojaati pozicije za dalja ulaganja u oblasti koja je veoma perspektivna za razvoj ovog podruja , poslovodstvo je odluilo da se dalji razvoj i nova ulaganja realizuju u organizaciji proizvodnje i usluga zasnovanih na prisutnoj sirovinskoj bazi. Iskustva i dobri rezultati iz predhodnog perioda, kao i ocena perspektivnosti u prodaji i potranji proizvoda u inostranstvu su samo ojaali odlunost da se krene u izgradnju proizvodno uslunih kapaciteta hladnjae odreene zapremine. Imajui u vidu da se radi o aktivnostima i robi sezonskog karaktera , a koje traju dosta kratko, to bi se kroz izgradnju pomenutih pogona produile aktivnosti u faznoj proizvodnji obojenog voa , donekle izvrila finalizacija proizvoda i ostvarila bi se bolja upoljenost radne snage.

61 . 3 . D E L A T N O S T

Drutvo je registrovano sa pretenom delatnou pod ifrom 50100 , a od osnivanja do danas dominantna aktivnost se ostvarivala preko trgovinskih aktivnosti na veliko i malo uz dopunu u sezoni otkupom i prodajom obojenog voa sa ovog podruja.

U trgovini najvei deo poslova se ostvaruje preko maloprodaje robe iroke potronje i tehnike robe u svojim objektima.

U sezoni otkupa poljoprivrednih proizvoda obojenog voa , obavljani su poslovi za poznatog kupca sa utvrenim koliinama i cenama. Uspostavljena je dobra terenska zastupljenost otkupnih mesta koja je osiguravala otkup u predvienim koliinama i dobrim kvalitetom.Zahvaljujui dobrim rezultatima u poslovanju , kao i pozitivnim iskustvima u delu otkupa i prodaje obojenog voa , planira se proirenje delatnosti kroz izgradnju kapaciteta za preradu i skladitenje voa putem rashlaivanja. Time bi se postigao kontinuitet poslovanja ija se prva faza ogleda u otkupu robe , a nastavak bi se realizovao kroz potrebnu preradu i skladitenje iste do prodaje izvoza.Poto se radi o robi koja je u najveem delu namenjena izvozu i za koju postoji konstantna tranja , to se ulaganja u tom delu nebi dovodila u pitanje. Dodamo li tome da je dugoronim planovima i prostornom opredeljenou pred