of 38 /38
1 1 ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O DISKRIMINACIJI Februar 2016 ©

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O DISKRIMINACIJI

 • Author
  hacong

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O DISKRIMINACIJI

 • 1 1

  ISTRAIVANJE JAVNOG MNJENJA O DISKRIMINACIJI

  Februar 2016

 • 2

  03 METODOLOGIJA

  04 DISKRIMINACIJA

  12 STAVOVI O LGBT

  33 IRE STANJE SVIJESTI GRAANA/KI

  SADRAJ

 • 3

  METODOLOGIJA Realizacija: Terensko istraivanje sprovedeno u periodu od 15 - 21. 02. 2016.

  Uzoraki okvir: Populacija Crne Gore 18+ Veliina uzorka: 1000 ispitanika/ca

  Tip uzorka:

  Troetapni sluajan reprezentaXvni straXfikovani uzorak Jedinica prve etape: Teritorija birakih mjesta Jedinica druge etape: Domainstva (SRSWoR sluajnim korakom) Jedinica tree etape: Ispitanici/e u okviru domainstva (Kish tablice)

  Tip istraivanja: Omnibus, terenski upitnik prosjene duine 45 minuta

  Mjesta istraivanja: 17 gradova u Crnoj Gori, 130 teritorija birakih mjesta, gradske, prigradske i seoske ivotne sredine PoststraXfikacija: Po polu, godinama i regionu

  Greka:

  1.45% za pojave sa incidencom od 5% 2.86% za pojave sa incidencom od 25% 3.31% za pojave sa incidencom od 50% (marginalna greka)

 • 4 4 4 4 4 4 4 4 4

  DISKRIMINACIJA

 • 5

  TO JE TO DISKRIMINACIJA?

  to je to diskriminacija? to Vi pod 3m podrazumijevate?

  Viestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija

  Graani/ke pod diskriminacijom, prije svega, podrazumijevaju uskraivanje ljudskih prava i nepotovanje razliitosX.

  18%16%

  11%8%

  6%5%5%5%

  4%3%3%3%3%3%3%

  2%2%

  1%1%1%1%1%1%1%

  3%12%

  Ugroavanje/ uskraivanje ljudskih pravaPravljenje razlika/ nepotovanje razliitosti

  Odbacivanje/ iskljuivanje iz zajedniceOmalovaavanje, poniavanje

  ,Nepotovanje nacionalne/ vjerske pripadnostiLoe ponaanje prema nekome/ ugroavanjeIgnorisanje/ marginalizacija/ zapostavljanjeUskraivanje prava manjinskim zajednicama

  Nepotovanje/ netolerancijaZlostavljanje, maltretiranje, ugnjetavanje

  Ugroenost prava na govor/ miljenje/ politikiOdnos prema bolesnima/ invalidima/ starima

  Svuda je prisutna/ loa pojava u drutvuOgraniavanje/ pritisci/ uskraivanje

  Imovinske razlike/ diskriminacija siromanihIskoriavanje, zloupotreba ljudi

  Nepotovanje pravila, zakona/ nepravdaPolne razlike ( predrasude/ neravnopravnost...)

  Neravnopravnost ugroenih grupa ( ene,Rasna diskriminacija, rasizam

  Ugroavanje prava na sloboduUgroenost LGBT populacijeUgroavanje radnog prava

  DrugoNe zna

  Spontani odgovori

 • 6

  USKRAIVANJE PRAVA

  Da li je po vaem miljenju opravdano nekome uskra33 neko pravo (na primer pravo na rad, na kolovanje, zdravstvenu za3tu, upotrebu svog jezika itd.) samo na osnovu nekog linog svojstva (na primjer, na osnovu nacionalne pripadnos3, vjeroispovijes3, pola, staros3, seksualnoe orijentacije, imovinskog stanja itd.) ?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Tri etvrXne graana/ki isXe da uskraivanje prava samo na osnovu nekog linog svojstva nije opravdano

  76

  85

  72

  73

  20

  11

  24

  22

  4

  1

  2Total

  Sjever

  Centar

  Jug

  Nije opravdano, bez izuzetkaUglavnom nije opravdano, ali postoje okolnosti u kojima je opravdanoOpravdano je u veini sluajeva

 • 7

  U kojoj mjeri je diskriminacija prisutna u Crnoj Gori?

  Molim vas recite mi u kojoj meri je diskriminacija po vaem miljenju prisutna u naoj zemlji?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Preko polovine graana/ki Crne Gore isXe da je diskriminacija pristutna u Crnoj Gori, dok svaki peX isXe da nije prisutna.

  22

  30

  20

  21

  25

  24

  15

  21

  20

  21

  21

  13

  22

  28

  46

  59

  58

  59

  53

  57

  56Total

  Osnovna i nie

  Srednja

  Via i visoka

  Sjever

  Centar

  Jug

  NIJE PRISUTNA I da i ne PRISUTNA JE3%

  19%

  22%

  21%

  56%

  37%

  19%

  1%

  Uopte nije prisutna

  Malo je prisutna

  NIJE PRISUTNA

  I da i ne

  PRISUTNA JE

  U prilinoj mjeri je prisutna

  Mnogo je prisutna

  Ne zna da li je prisutna

 • 8

  Koje grupe su u najveoj mjeri izloene diskriminaciji u Crnoj Gori?

  Za koje grupe biste rekli da su u najveoj mjeri izloene diskriminaciji u Crnoj Gori?

  Viestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija

  Graani/ke vjeruju da su u najveoj mjeri diskriminaciji izloeni siromani, osobe sa invaliditetom, starije osobe, ene i Romi.

  37%36%

  29%24%24%

  18%14%

  8%7%7%

  8%7%7%

  3%2%

  7%1%

  9%

  14%12%

  10%10%10%

  8%7%

  4%3%3%

  3%2%1%1%

  0%3%

  Siromani ljudiOsobe sa invaliditetom

  Starije osobeeneRomi

  Seksualne manjineNacionalna pripadnost/ nacionalne manjine

  Radnici/ zaposleniPolitiki neistomiljenici

  Vjerske manjineDjeca/ mladiNezaposleni

  BolesniDiskriminacija na osnovu pola/ rase

  Stepen obrazovanja/ mjesto ivljenja/ statusDrugoNiko

  Ne zna

  Svi odgovori

  Prvi odgovor

  Spontani odgovori

 • 9

  Koje grupe su u najveoj mjeri izloene diskriminaciji u Crnoj Gori?

  Za koje grupe biste rekli da su u najveoj mjeri izloene diskriminaciji u Crnoj Gori?

  Viestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija

  Da ne postoji diskriminacija osoba drugaije seksualne orijentacije u najveoj mjeri vjeruju najstariji graani/ke, oni sa niim nivoom obrazovanja, kao i graani/ke sa sjevera Crne Gore.

  8%8%

  7%

  9%

  8% 8%

  5% 5%

  8%

  9%

  11%

  5%

  3% 3%

  6%

  2%

  11%

  8%

  7%

  9%

  Total

  Muki

  enski

  18 - 29

  30 - 44

  45 - 60 >60

  Osnovna i nie

  Srednja

  Via i visoka

  Crnogorci

  Srbi

  Albanci

  Muslim

  ani/Bo

  snjaci

  Ostalo

  Sjever

  Centar Jug

  Urban

  Rural

  Diskriminacija seksualnih manjina

 • 10

  7367

  5655

  444239

  323131

  14

  16

  14

  19

  16

  22

  17

  27

  26

  20

  16

  29

  24

  32

  34

  24

  29

  32

  37

  11Siromani ljudi

  Osobe sa invaliditetom

  Romi

  Starije osobe

  Seksualne manjine

  ene

  HIV pozitivne osobe

  Bivi ovisnici o narkoticima

  Bivi zatvorenici

  Vjerske manjine

  U velikoj meri (4+5) I da i ne U maloj meri (1+2)

  U kojoj mjeri su sljedee grupe diskriminisane?

  U kojoj meri su sledece grupe po vaem miljenju diskriminisane , stavljene u neravnopravan poloaj u odnosu na druge?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  I kada direktno pitamo za pojedine grupe, graani/ke i dalje izdvajaju siromane, osobe sa invaliditetom, Rome i starije osobe kao diskriminisane u najveoj mjeri.

 • 11

  45%

  35%

  80%

  14%

  11%

  3%

  6%

  Potpuno se slaem

  Uglavnom se slaem

  SLAEM SE

  NE SLAEM SE

  Uglavnom se ne slaem

  Uopte se ne slaem

  Ne zna, nema stav

  Drava mora da pokae da se u Crnoj Gori potuju ustavom zagarantovana ljudska prava svih manjinskih grupa

  Neki ljudi misle da drava mora da pokae da se u Crnoj Gori potuju ustavom zagarantovana ljudska prava svih manjinskih grupa, bez obzira da li nam se neka od njih svia ili ne svia, jer ako se ta prava ugroze nekoj manjinskoj grupi, sjutra se mogu ugrozi3 prava i bilo kome od nas. Koliko se vi slaete sa takvim stavom?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  eXri peXne graana/ki se slae da drava mora da pokae da se u Crnoj Gori potuju ustavom zagarantovana ljudska prava svih manjinskih grupa.

  80%

  87%

  78%

  76%

  19%

  16%

  4

  14%Total

  Sjever

  Centar

  Jug

  SLAEM SE NE SLAEM SE

 • 12 12 12 12 12 12 12 12 12

  STAVOVI O LGBT

 • 13

  Prve asocijacije na homoseksualce, odnosno gej i lezbijske osobe

  ta Vam prvo padne na pamet kada pomislite na homoseksualce, odnosno gej i lezbijske osobe?

  Viestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija

  Najee asocijacije na homoseksualce, odnosno gej i lezbijske osobe su veoma negaXvne.

  15%10%

  8%7%

  7%5%

  4%4%4%3%3%3%3%

  3%2%

  2%1%1%1%

  5%6%

  13%

  BolestOdvratnost/ gadjenje/ sramota

  Nita dobro/ ne volim ih/ protiv toga samParadiranje/ Parada ponosa

  Izopaeno/ nenormalno/ neprirodnoSvako ima svoja prava/ izbor

  Razliitost/ veza osoba istog polaPoremeaj/ psihiki/ genetski poremeaj

  Ugroavaju drutvo/ nije u skladu sa vjerom, kulturomLjudi kao i svi drugi/ nemam nita protiv njih

  Ne zanimaju me/ ne razmiljam o njimaMnogo se eksponiraju/ pridaje im se previe panje

  Treba ih zatvoriti/ unititi/ mrzim ihDiskriminacija/ nasilje/ neprihvatanje

  Ne elim da se desi mojoj porodici/ bilo komeGlupost/ ne razumijem ih/ ne mogu da vjerujem u to

  Ne elim ih u svojoj bliziniTreba da se lijee

  Pojava modernog doba/ uticaj ZapadaDrugoNita

  Ne zna

  Spontani odgovori

 • 14

  39

  4945

  3824

  2441

  49

  3046

  36

  4429

  8

  98

  711

  49

  12

  136

  8

  98

  3845

  5162

  6547

  37

  5446

  49

  4360

  49Total

  18 - 2930 - 4445 - 60

  >60

  OsnovnSrednja

  Via i

  SjeverCentar

  Jug

  UrbanRural

  Pria o ljudima drugaije seksualne orijentacije prenaduvana, jer se svuda u civilizovanom svijetu to ve prihvatilo kao normalna pojava koja postoji od vajkada

  Ni jedno od ta dva

  Ljudi drugaije seksualne orijentacije su toliko tetni i opasni da vrijedi ulagati napore i svim silama se boriti protiv takve pojave

  Stav prema LGBT populaciji

  Manjinska grupa o kojoj se posljednjih godina dosta govori su osobe drugaije seksualne orijentacije. Neki ljudi misle da je itava pria o ljudima drugaije seksualne orijentacije prenaduvana, jer se svuda u civilizovanom svijetu to ve prihva3lo kao normalna pojava koja postoji od vajkada. Drugi ljudi misle da su ljudi drugaije seksualne orijentacije toliko tetni i opasni da vrijedi ulaga3 napore i svim silama se bori3 pro3v takve pojave. Koje miljenje je blie vaem?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Stavovi su podijeljeni svaki drugi graanin/ka se slae sa stavom da su ljudi drugaije seksualne orijentacije toliko tetni da treba ulagaX napore i svim silama se boriX proXv takve pojave, dok dvije peXne graana/ki vjeruje da su takve prie prenaduvane i da je homoseksualnost normalna pojava.

 • 15

  Nerazumijevanje osoba drugaije seksualne orijentacije

  Neki ljudi misle da mnogi problemi vezani za osobe drugaije seksualne orijentacije nastaju zbog nerazumijevanja te pojave i da bi nam svima, bez obzira na stavove prema toj aem? v pojavi, pomoglo kada bi nam struni ljudi kroz javne tribine i TV emisije tu pojavu objasnili sa take gledita nauke. Koji stav o tome je blii

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Svega peXna graana/ki isXe da bi bilo korisno kada bi struni ljudi kroz javne tribine i TV emisije pojavu homoseksualnosX objasnili sa take gledita nauke.

  19

  212120

  15

  171923

  1914

  4228

  15

  1622

  30

  3232

  3025

  2231

  33

  3230

  3728

  17

  2135

  3941

  4455

  5345

  34

  4552

  2132

  43

  5439

  45Total

  18 - 2930 - 4445 - 60

  >60

  Osnovna i nieSrednja

  Via i visoka

  CrnogorciSrbi

  AlbanciMuslimani/Bosnjaci

  Ostalo

  SjeverCentar

  To bi bilo veoma korisno, jer kada bi o tome priali strunjaci, ljudima bi bilo lake da tu pojavu razumiju i da prihvate ljude drugaije seksualne orijentacijeTo bi bilo veoma korisno jer bismo bar razumjeli kako do te pojave dolazi i mogli bismo bolje da se borimo protiv togaTo je sasvim nepotrebno i nita nam ne bi pomoglo, jer kako god da nauka to tumai, ta pojava ostaje izuzetno tetna za svako drutvo

 • 16

  28

  293032

  18

  2326

  38

  183034

  3121

  32

  3426

  3434

  3433

  26

  323329

  3036

  3141

  3243

  3838

  30

  433533

  3539

  37Total

  18 - 2930 - 4445 - 60

  >60

  Osnovna i nieSrednja

  Via i visoka

  SjeverCentar

  Jug

  UrbanRural

  Drava treba da zatiti prava seksualnih manjina isto kao i prava bilo koje druge manjine

  Ljudi drugaije seksualne orijentacije nisu bolesne osobe, ali je ta pojava tetna za drutvo i drava treba da je suzbija, a ne da je podstie pruajui zatitu takvimosobamaLjudi drugaije seksualne orijentacije su zapravo bolesne osobe i drava treba da im obezbijedi lijeenje kao i ljudima koji boluju od bilo koje druge bolesti

  Stav prema zaXX ljudskih prava osoba sa drugaijom seksualnom orijentacijom

  Kakav je generalno va stav prema za33 ljudskih prava osoba sa drugaijom seksualnom orijentacijom? Koje od sljedeih miljenja je najblie vaem? Baza: Ukupna ciljna populacija

  Stavovi su podijeljeni 1/4 graana/ki vjeruje da drava treba da zaXX prava seksualnih manjina, 1/3 isXe da drava treba da suzbija ovu pojavu, dok 2/5 isXe da je to bolest i da drava treba da obezbijedi lijeenje ljudima drugaije seksualne orijentacije.

 • 17

  55

  47

  34

  12

  39

  53

  75

  35Vae komije

  Va ef na poslu

  Prijatelj nekog lana vaeporodice

  lan vase porodice

  Ne nema protiv Da, ima protiv

  Da li biste imali neto proXv da osobe drugaije seksualne orijentacije budu...

  Da li biste vi lino imali neto pro3v da osobe drugaije seksualne orijentacije budu...

  Viestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija

  Dok su miljenja podijeljena po pitanju toga da li bi graani/ke imali neto proXv toga da osobe drugaije seksualne orijentacije budu njihove komije, ef na poslu ili prijatelj nekog lana porodice, svega 12% graana/ki isXe da ne bi imalo nita proXv kada bi lan njihove porodice bio homoseksualne orijentacije.

 • 18

  59

  7064

  6039

  4958

  72

  496165

  6351

  223028

  49

  4133

  20

  373030

  2839

  32Total

  18 - 2930 - 4445 - 60

  >60

  Osnovna i nieSrednja

  Via i visoka

  SjeverCentar

  Jug

  UrbanRural

  Vrhunskog hirurga homoseksualca Prosjenog hirurga koji je porodini ovjek

  Vrhunski hirurg homoseksualac vs. prosjean hirurg koji je heteroseksualan, porodini ovjek

  A zamislite da vama ili nekom lanu vae najue porodice zatreba veoma sloena hirurka intervencija. Imate mogunost da izaberete vrhunskog hirurga za koga se zna da je homoseksualac, ili hirurga koji nije ni blizu tako sposoban a koji je heteroseksualan, porodini ovek. Kog hirurga biste vi izabrali?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Nasuprot generalno negaXvnom stavu prema osobama homoseksualne orijentacije, kada bi morali da biraju izmeu boljeg hirurga koji je homoseksulac i prosjenog hirurga koji je heteroseksualan, porodini ovjek 6 od 10 graana bi izabralo boljeg hirurga homoseksualca.

 • 19

  45

  3951

  5051

  4535

  3445

  59

  4054

  35

  5041

  4340

  4555

  5448

  30

  5038

  54

  46Total

  Mukienski

  18 - 2930 - 4445 - 60

  >60

  Osnovna i nieSrednja

  Via i visoka

  SeverCentar

  Jug

  Ne, ne bi mi smetalo Da, smetalo bi mi

  Predavanjima u kolama o homoseksualnosX

  Da li bi Vam smetalo da Vae dijete, u koli prisustvuje predavanjima u kojima se govori o homoseksualnos3 sa naunog aspekta?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  45% graana/ki isXe da im ne bi smetalo da njihovo dijete, u koli prisustvuje predavanjima u kojima bi se govorilo o homoseksualnosX sa naunog aspekta. S druge strane, gotovo isX procenat isXe da bi im smetalo.

 • 20

  29

  2334

  3434

  2719

  2527

  36

  6557

  5658

  6072

  6164

  54

  61Total

  Mukienski

  18 - 2930 - 4445 - 60

  >60

  Osnovna i nieSrednja

  Via i visoka

  Da, imaju pravo Ne, nemaju pravo

  Pravo pripadnika seksualnih manjina da se slobodno ljube, dre za ruku i/ ili grle na javnom mjestu

  Da li smatrate da pripadnici seksualnih manjina, odnosno osobe sa drukijom seksualnom orijentacijom (homoseksualci, lezbijke) imaju pravo na is3 nacin i u istoj mjeri kao i heteroseksualne osobe da se slobodno ljube, dre za ruku i/ ili grle na javnom mjestu?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  6 od 10 graana/ki isXe da osobe sa drukijom seksualnom orijentacijom nemaju pravo na isX nain i u istoj mjeri kao i heteroseksualne osobe da se slobodno ljube, dre za ruku i/ ili grle na javnom mjestu, dok 3 od 10 graana/ki isXe da imaju pravo.

 • 21

  41

  25

  23

  14

  14

  72

  75

  84

  85

  52Kada bi politika stranka koju podravam poela da govori opravima homoseksualaca, ne bih vie glasao/la za nju

  Homoseksualci su ugroena grupa u Crnoj gori i treba im pomoida ostvare svoja prava

  Verbalno nasilje nad homoseksualcima je opravdano

  Homoseksualnost ne postoji u Crnoj Gori

  Fiziko nasilje nad homoseksualcima je opravdano

  SLAE SE NE SLAE SE

  U kojoj mjeri se slaete sa sljedeim tvrdnjama

  U kojoj mjeri se slaete sa sljedeim tvrdnjama?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Miljenja su podijeljena po pitanju glasanja za parXje koje bi zastupale prava homoseksualca. Velika veina graana/ki se ne slae sa stavovima da homoseksualnost u Crnoj Gori ne postoji, odnosno da je nasilje nad homoseksualcima (verbalno i fiziko) opravdano. S druge strane, graani/ke se ne slau sa stavom da su prava homoseksualaca u Crnoj Gori ugroena i da im treba pomo da ostvare svoja prava.

 • 22

  Prisutnost drugaije seksualne orijentacije

  A ta mislite koliko je pojava drugaijih seksualnih orijentacija prisutna u Crnoj Gori u poreenju sa zemljama Zapadne Evrope?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Skoro dvije treine graana/ki smatra da je pojava drugaije seksualne orijentacije u manjoj mjeri prisutna u Crnoj Gori u poreenju sa zemljama Zapadne Evrope.

  62

  66

  64

  51

  27

  12

  30

  39

  3

  2

  4

  4

  Total

  Sjever

  Centar

  Jug

  MANJE (1+2) Ne zna / Odbija VIE (4+5)

 • 23

  Zato drugaije seksualne orijentacije ima manje u Crnoj Gori?

  A ta mislite zato je ova pojava manje prisutna u Crnoj Gori nego u zapadnoj Evropi?

  Baza: Oni koji smatraju da je pojava drugaijih seksualnih orijantacija manje prisutna u Crnoj Gori u poreenju sa zemljama zapadne Evrope (61% od ciljne populacije)

  ak 70% graana/ki smatra da razlog za to lei u tome to broj takvih osoba zavisi od vaspitanja i toga koliko se drutvo bavi njegovanjem morala i porodinog ivota.

  25%

  70%

  5%Zato to zbog diskriminacijei netolerancije osobedrugaije seksualneorijentacije u Crnoj Gori toprikrivaju

  Zato to broj takvih osobazavisi od vaspitanja i togakoliko neko drutvo njegujemoral i porodini ivot

  Ne znam

 • 24

  Da li meu visoko strunim ljudima u CG ima osoba drugaije seksualne orijentacije?

  to mislite da li meu visoko strunim uspjenim ljudima u Crnoj Gori, kao to su ljekari, profesori univerziteta, naunici, umjetnici ima osoba drugaije seksualne orijentacije?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Miljenja su podijeljena treina smatra da ih ima malo, treina da ih ima u nekom broju, oko 10% da ih ima dosta, dok svaki peX ne zna da navede.

  35

  32

  35

  36

  31

  40

  28

  34

  26

  37

  34

  27

  36

  39

  6

  12

  19

  7

  13

  16

  12Total

  Osnovna i nie

  Srednja

  Via i visoka

  Sjever

  Centar

  Jug

  MALO (nema uopte + moda vrlo malo) Ima ih u nekom broju DOSTA (dosta + mnogo)

 • 25

  Upoznatost sa poznatom linou drugaije seksualne orijentacije

  Da li znate neku poznatu linost iz bilo koje oblas3, i bilo kog vremena (sadanjeg ili prolog) iz Crne Gore koje je bila, odnosno jeste, drugaije seksualne orijentacije?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Manje od 10% navodi da zna neku poznatu linost drugaije seksualne orijentacije.

 • 26

  Saznanje da je neko od omiljenih poznaXh linosX homoseksualne orijentacije...

  Ako biste saznali da je neko od vaih omiljenih spor3sta, estradnih ili TV zvijezda, pisaca, glumaca ili glumica homoseksualne (gej) orijentacije, kako bi to, ako uopte, u3calo na vas?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Dovodi do razliiXh ishoda. Mukarci, starije osobe, sa niim obrazovanjem, koje ive u ruralu rjee bi treXrale datu osobu kao i ranije.

  24

  4323

  234

  41

  29

  2434

  3733

  2818

  2028

  41

  3421

  3829

  3040

  3724

  2636

  32

  3236

  30

  1928

  44

  4227

  20

  2534

  3 33

  27

  25

  28Total

  Mukienski

  18 - 2930 - 4445 - 60

  >60

  Osnovna i nieSrednja

  Via i visoka

  UrbanRural

  Imao/la bih jo vie potovanja prema toj osobi, zbog hrabrosti da bude iskrenaNastavio/la bih da sluam / gledam / navijam za tu osobu kao i prije - nita se ne bi promijeniloNastavio/la bih da sluam / gledam / navijam za tu osobu kao i pre, ali bih tu osobu ipak gledao/la drugim oima i moja naklonost bi najvjerovatnije opalaPrestao/la bih da sluam / gledam / navijam za tu osobu

 • 27

  2%

  33%

  59%

  6%Imao/la bih jo viepotovanja prema tojosobi, zbog hrabrostida bude iskrena

  Nita se ne bipromijenilo

  Tu osobu bih ipakgledao/la drugimoima i mojanaklonost binajverovatnije opala

  Saznanje da je neko od bliskih poliXara homoseksualne orijentacije

  A ako biste saznali da je neko od Vama bliskih poli3ara homoseksualne (gej) orijentacije, kako bi to, ako uopte, u3calo na vas?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Kod skoro 60% dolo bi do pada naklonosX, a treina navodi da se nita ne bi promijenilo. Smanjena tolerantnost prisutna kod starijih, sa niim obrazovanjem, koji ive u ruralu. Miljenja su podijeljena kada je rije o glasanju za poliXku parXju koja bi ukljuila u svoj program LGBT prava.

  Ako bi poli3ka stranka za koji bi Vi glasali ukljuila u svoj program i LGBT prava, kako bi to, ako uopte, u3calo na vas?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  3%

  41%

  46%

  11% To bi jo vie uvrstilomoju odluku daglasam za tu stranku

  Nita se ne bipromijenilo, i dalje bihglasao za tu stranku

  Vjerovatno ne bihvie glasao za tustranku

  Ne zna

 • 28

  Stavovi prema Paradi ponosa

  Pitanje potovanja ljudskih prava, odnosno diskriminacije, esto se postavlja u vezi sa odravanjem Parade ponosa. Neki ljudi misle da Parada ponosa slui da bi se paradiralo i da bi se pokazivala seksualna orijentacija, drugi ljudi misle da se Parada ponosa organizuje sa ciljem da se ukae na diskriminaciju ljudi drugaije seksualne orijentacije. Koj od 3h miljenja je blie vaem?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Vie od 50% graana/ki dijeli miljenje da Parada ponosa za svrhu ima samo paradiranje i pokazivanje seksualne orijentacije, dok treina u njoj vidi priliku za ukazivanje na diskriminaciju ljudi drugaije seksualne orijentacije.

  36

  30

  42

  23

  43

  38

  60

  49

  59

  51

  54

  54Total

  Muki

  enski

  Sjever

  Centar

  Jug

  Parada ponosa se organizuje sa ciljem da se ukae na diskriminaciju ljudi drugaije seksualne orijentacije

  Parada ponosa slui da bi se paradiralo i da bi se pokazivala seksualna orijentacija

 • 29

  24%

  60%

  37%

  24%

  13%

  3%

  35%Veoma bi mi smetalo

  Ugavnom bi mi smetalo

  SMETALO BI MI

  NE BI MI SMETALO

  Uglavnom mi ne bi smetalo

  Uopte mi ne bi smetalo

  Ne zna

  Stavovi prema mirnoj etnji grupe koja eli da skrene panju na svoje probleme

  Bez obzira na vae line stavove prema ljudima drugaije seksualne orijentacije, da li bi Vama lino smetalo da se vaim gradom/mjestom MIRNO proeta takva grupa ljudi da bi skrenuli panju na probleme sa kojima se suoavaju?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  60% graana/ki navodi da bi im lino smetalo da se njihovim gradom proeta grupa ljudi kako bi skrenula panju na probleme sa kojima se suoavaju, dok treina navodi da nema nita proXv ovoga. Nii stepen tolerancije kod starijih, sa niim obrazovanjem.

 • 30

  Stavovi prema mirnoj etnji grupe koja eli da skrene panju na svoje probleme

  Bez obzira na vae line stavove prema ljudima drugaije seksualne orijentacije, da li bi Vama lino smetalo da se vaim gradom/mestom MIRNO proeta takva grupa ljudi da bi skrenuli panju na probleme sa kojima se suoavaju?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Neto negaXvniji stav prema mirnoj etnji registruje se meu starijim graanima/kama, onima sa niim stepenom obrazovanja, kao i graanima sa sjevera Crne Gore.

  37

  423943

  24

  244041

  294041

  555854

  72

  7457

  51

  675854

  60Total

  18 - 2930 - 4445 - 60

  >60

  Osnovna i nieSrednja

  Via i visoka

  SjeverCentar

  Jug

  NE BI MI SMETALO SMETALO BI MI

 • 31

  Informisanost o inicijaXvi za donoenje zakona o istopolnoj zajednici

  Da li ste uli za inicija3vu za donoenje zakona o istopolnoj zajednici, koja ima za cilj da ovakvim parovima obezbijedi prava iz oblas3 rada, socijalne poli3ke i u situacijama sa kojima se susreu u svakodnevnom ivotu?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Tek svaki etvrX graanin/ka upoznat je sa ovom inicijaXvom, dok samo peXna ima poziXvno miljenje o istoj.

  Kakav je Va stav po tom pitanju?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  23%

  64%

  18%

  17%

  2%

  17%

  42%Veoma negativan

  Ugavnom negativan

  NEGATIVAN (1+2)

  POZITIVAN (4+5)

  Ugavnom pozitivan

  Veoma pozitivan

  Ne zna

 • 32

  Stav prema graanskim organizacijama koje se bave zaXtom ljudskih prava

  Neki ljudi smatraju da e graanske organizacije koje se bave za3tom ljudskih prava uvijek bi3 neophodne, jer e uijvek bi3 potreban neko ko e zastupa3 prava nemonih. Drugi ljudi smatraju da je Crna Gora demokratska drava u kojoj se 3m problemom bave dravne ins3tucije i nikakvi za3tnici ljudskih prava nisu potrebni.

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Tano polovina punoljetnih graana/ki smatra da e graanske organizacije koje se bave zaXtom ljudskih prava biX neophodne uvek kao zastupnici prava nemonih, dok se vie od treine ne slae sa ovim, navodei da je Crna Gora demokratska drava u kojoj se ljudskim pravima bave dravne insXtucije bez potrebe ukljuivanja drugih.

  50%

  39%

  11% Graanske organizacije koje sebave zatitom ljudskih prava euvijek biti neophodne, jer jeuvijek potreban neko ko ezastupati prava nemonih

  Crna Gora je demokratska dravau kojoj se problemom ljudskihprava bave dravne institucije inikakvi zatitnici ljudskih pravanisu potrebni.

  Ne zna, nema stav

 • 33 33 33 33 33 33 33 33 33

  IRE STANJE SVIJESTI GRAANA/KI

 • 34

  80

  72

  41

  30

  28

  55

  69

  18Na elu drave treba da bude jak i nepokolebljiv voa koga enarod slijediti

  Najvanija uloga ene u drutvu je da bude dobra supruga i majka

  Ulazak nae zemlje u EU e dovesti u pitanje nau kulturu iugroziti tradicionalne vrijednosti

  Brakovi izmeu pripadnika razliitih nacionalnosti predstavljajuopasnost po nacionalni integritet

  SLAE SE NE SLAE SE

  U kojoj mjeri se slaete sa sljedeim tvrdnjama?

  U kojoj mjeri se slaete sa sljedecim tvrdnjama?

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Registruje se poziXvan stav prema ideji o jakom voi, kao i tradicionalnoj ulozi ena (kao dobre supruge i majke). Pored toga, registruje se donekle poziXvan stav prema brakovima izmeu pridadnika razliiXh nacionalnosX. Kad je rije o ugroavanju tradicionalnih vrijednosX ulaskom u EU, miljenja su podijeljena.

 • 35

  72

  5869

  7879

  8470

  63

  806967

  6780

  4030

  2121

  1629

  35

  193131

  3220

  28Total

  18 - 2930 - 4445 - 60

  >60

  Osnovna i nieSrednja

  Via i visoka

  SjeverCentar

  Jug

  UrbanRural

  SLAE SE NE SLAE SE

  Najvanija uloga ene u drutvu je da bude dobra supruga i majka

  Najvanija uloga ene u drutvu je da bude dobra supruga i majka

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Zanimljivo je da se kod ena ne registruje nii stepen slaganja sa idejom o tradicionalnoj ulozi ena u drutvu, ali se registruje kod mlaih (18-29) graana.

 • 36

  41

  37

  56

  48

  29

  26

  61

  40

  52

  69

  56

  55Total

  Crnogorci

  Srbi

  Albanci

  Muslimani/Bosnjaci

  Ostalo

  SLAE SE NE SLAE SE

  Ulazak nae zemlje u EU e dovesX u pitanje nau kulturu i ugroziX tradicionalne vrijednosX

  Ulazak nae zemlje u EU e doves3 u pitanje nau kulturu i ugrozi3 tradicionalne vrijednos3

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Graani/ke srpske nacionalnosX se jedini u neto veoj mjeri slau sa stavom da e ulazak Crne Gore u EU e dovesX u pitanje kulturu i ugroziX tradicionalne vrijednosX

 • 37

  30

  24

  43

  36

  23

  22

  26

  38

  75

  56

  64

  75

  69

  73

  60

  69Total

  Crnogorci

  Srbi

  Albanci

  Muslimani/Bosnjaci

  Ostalo

  Urban

  Rural

  SLAE SE NE SLAE SE

  Brakovi izmeu pripadnika razliiXh nacionalnosX predstavljaju opasnost po nacionalni integritet

  Brakovi izmeu pripadnika razlii3h nacionalnos3 predstavljaju opasnost po nacionalni integritet

  Baza: Ukupna ciljna populacija

  Graani/ke srpske nacionalnosX, kao i graani iz ruralnih predjela se u neto veoj mjeri slau sa stavom da brakovi izmeu pripadnika razliiXh nacionalnosX predstavljaju opasnost po nacionalni integritet

 • Hvala na panji

  2015 Ipsos. 38