of 19 /19
STAVOVI GRAĐANA CRNE GORE O KORONAVIRUSU 2. Maj, 2020. Istraživanje javnog mnjenja u Crnoj Gori je sproveo IPSOS uz podršku UNICEF Crna Gora

STAVOVI GRAĐANA CRNE - UNICEF...STAVOVI GRAĐANA CRNE GORE O KORONAVIRUSU 2. Maj, 2020. Istraživanje javnog mnjenja u Crnoj Gori je sproveo IPSOS uz podršku UNICEF Crna GoraMETODOLOGIJA

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STAVOVI GRAĐANA CRNE - UNICEF...STAVOVI GRAĐANA CRNE GORE O KORONAVIRUSU 2. Maj, 2020....

 • STAVOVI GRAĐANA CRNE

  GORE O KORONAVIRUSU

  2. Maj, 2020.

  Istraživanje javnog mnjenja u Crnoj Gori je

  sproveo IPSOS uz podršku UNICEF Crna Gora

  https://www.unicef.org/montenegro/

 • METODOLOGIJA

  Realizacija: Prikupljanje podataka obavljeno od 28.04. – 02.05.2020. godine

  Uzorački okvir: Populacija Crne Gore 18+

  Veličina uzorka: 810 ispitanika

  Tip uzorka:Jednoetapni reprezentativni stratifikovani uzorak

  Ispitanici u okviru domaćinstva

  Tip istraživanja: Telefonsko istraživanje sa upitnikom prosečne dužine 10 minuta

  Mesta istraživanja: 23 opštine iz Crne Gore, gradske, prigradske i seoske životne sredine

  Poststratifikacija: Po polu, godinama

  Greška:

  ±1.57% za pojave sa incidencom od 5%

  ±3.12% za pojave sa incidencom od 25%

  ±3.61% za pojave sa incidencom od 50% (marginalna greška)

 • UZORAK

  Obrazovanje Region TipPol Uzrast

  Baza: Ukupna ciljna populacija, N=810

  4951

  2227 27

  2522

  57

  21

  28

  48

  24

  65

  35

  Mu

  šk

  i

  Žen

  ski

  18

  -29

  30

  -44

  45

  -59

  60+

  Os

  no

  vn

  a i

  niž

  e

  Sre

  dn

  ja

  Viš

  a,

  vis

  ok

  a

  Sje

  ver

  Ce

  nta

  r

  Ju

  g

  Urb

  an

  Ru

  ral

  MAJ 2020

  N = 810 ∑ = 100%

 • REZULTATI

 • Preko polovine građana Crne Gore izražava zabrinutost da bi oni lično i njima bliske osobe

  mogli da se zaraze koronavirusom. Sa druge strane, oko dvije petine građana nije zabrinuto.

  ZABRINUTOST DA BI ONI LIČNO I NJIMA BLISKE OSOBE MOGLE DA SE ZARAZE KORONAVIRUSOM

  Podaci su u %

  Koliko ste Vi lično zabrinuti da biste Vi i Vama bliske osobe mogli da se zarazite korona virusom?

  Baza: Ukupna ciljna populacija, N=810

  19

  39

  57

  42

  20

  22

  1

  Veoma sam zabrinut/a

  Donekle sam zabrinut/a

  ZABRINUT/A

  NIJESAM ZABRINUT/A

  Nijesam baš zabrinut/a

  Uopšte nijesam zabrinut/a

  Ne zna/Odbija da odgovori

 • Svaki drugi građanin Crne Gore smatra da je izbijanje koronavirusa obuzdano.

  Slaganje sa tvrdnjom – IZBIJANJE KORONAVIRUSA JE OBUZDANO I USKORO ĆE BITI GOTOVO

  Podaci su u %

  Koliko se slažete ili ne slažete sa sljedećim iskazima? Molimo Vas da stepen slaganja ocijenite na skali od 1 do 5, gdje 1 znači da se uopšte ne slažete, a 5 da se u potpunosti slažete.

  Baza: Ukupna ciljna populacija, N=810

  34

  17

  51

  24

  21

  7

  14

  5

  5 - U potpunosti se slažem

  4

  SLAŽEM SE

  3

  NE SLAŽEM SE

  2

  1 - Uopšte se ne slažem

  Ne zna/Odbija da odgovori

 • Skoro polovina građana procjenjuje da su mediji preuveličali opseg izbijanja koronavirusa, dok

  se preko jedne četvrtine građana ne slaže sa ovim stavom.

  Slaganje sa tvrdnjom – MEDIJI SU PREUVELIČALI OPSEG IZBIJANJA KORONAVIRUSA

  Podaci su u %

  Koliko se slažete ili ne slažete sa sljedećim iskazima? Molimo Vas da stepen slaganja ocijenite na skali od 1 do 5, gdje 1 znači da se uopšte ne slažete, a 5 da se u potpunosti slažete.

  Baza: Ukupna ciljna populacija, N=810

  32

  16

  47

  22

  26

  6

  20

  5

  5 - U potpunosti se slažem

  4

  SLAŽEM SE

  3

  NE SLAŽEM SE

  2

  1 - Uopšte se ne slažem

  Ne zna/Odbija da odgovori

 • Polovina građana vjeruje da će farmaceutske kompanije uskoro napraviti vakcinu. Ipak, jedna

  petina građana ne vjeruje da će pronalazak vakcine protiv koronavirusa desiti u skorijoj

  budućnosti.

  Slaganje sa tvrdnjom – UVJEREN/A SAM DA ĆE FARMACEUTSKE KOMPANIJE USKORO NAĆI VAKCINU

  Podaci su u %

  Koliko se slažete ili ne slažete sa sljedećim iskazima? Molimo Vas da stepen slaganja ocijenite na skali od 1 do 5, gdje 1 znači da se uopšte ne slažete, a 5 da se u potpunosti slažete.

  Baza: Ukupna ciljna populacija, N=810

  37

  14

  51

  22

  21

  6

  15

  6

  5 - U potpunosti se slažem

  4

  SLAŽEM SE

  3

  NE SLAŽEM SE

  2

  1 - Uopšte se ne slažem

  Ne zna/Odbija da odgovori

 • Svaki drugi građanin vjeruje da je koronavirus proizveden u laboratoriji. Naspram njih, skoro

  jedna četvrtina građana se ne slaže sa ovim mišljenjem.

  Slaganje sa tvrdnjom – KORONAVIRUS JE PROIZVEDEN U LABORATORIJI

  Podaci su u %

  Koliko se slažete ili ne slažete sa sljedećim iskazima? Molimo Vas da stepen slaganja ocijenite na skali od 1 do 5, gdje 1 znači da se uopšte ne slažete, a 5 da se u potpunosti slažete.

  Baza: Ukupna ciljna populacija, N=810

  44

  9

  52

  12

  23

  5

  18

  13

  5 - U potpunosti se slažem

  4

  SLAŽEM SE

  3

  NE SLAŽEM SE

  2

  1 - Uopšte se ne slažem

  Ne zna/Odbija da odgovori

 • Kada je u pitanju popuštanje mjera, 8 od 10 građana smatra da popuštanje mjera treba da se

  sprovodi postepeno i oprezno kako bi se preveniralo izbijanje novih žarišta.

  Slaganje sa tvrdnjom – POPUŠTANJE MJERA TREBA DA IDE POSTEPENO/OPREZNO DA SE NE BI POJAVILA NOVA ŽARIŠTA

  Podaci su u %

  Koliko se slažete ili ne slažete sa sljedećim iskazima? Molimo Vas da stepen slaganja ocijenite na skali od 1 do 5, gdje 1 znači da se uopšte ne slažete, a 5 da se u potpunosti slažete.

  Baza: Ukupna ciljna populacija, N=810

  73

  9

  81

  9

  9

  3

  7

  1

  5 - U potpunosti se slažem

  4

  SLAŽEM SE

  3

  NE SLAŽEM SE

  2

  1 - Uopšte se ne slažem

  Ne zna/Odbija da odgovori

 • Svaki drugi građanin smatra da novonastala kriza sa koronavirusom pokazuje kako izgleda

  svijet bez vakcine.

  Slaganje sa tvrdnjom – KRIZA S KORONAVIRUSOM POKAZUJE NAM KAKO IZGLEDA SVIJET BEZ VAKCINE

  Podaci su u %

  Koliko se slažete ili ne slažete sa sljedećim iskazima? Molimo Vas da stepen slaganja ocijenite na skali od 1 do 5, gdje 1 znači da se uopšte ne slažete, a 5 da se u potpunosti slažete.

  Baza: Ukupna ciljna populacija, N=810

  36

  11

  48

  20

  25

  4

  21

  8

  5 - U potpunosti se slažem

  4

  SLAŽEM SE

  3

  NE SLAŽEM SE

  2

  1 - Uopšte se ne slažem

  Ne zna/Odbija da odgovori

 • Izrazita većina građana smatra da ljudi koji su se zarazili koronavirusom nijesu za to krivi i da se

  oni ne smiju napadati u javnosti.

  Slaganje sa tvrdnjom – LJUDI KOJI SU INFICIRANI KORONAVIRUSOM NIJESU KRIVI ZA TO I NE SMIJU SE NAPADATI U JAVNOSTI

  Podaci su u %

  Koliko se slažete ili ne slažete sa sljedećim iskazima? Molimo Vas da stepen slaganja ocijenite na skali od 1 do 5, gdje 1 znači da se uopšte ne slažete, a 5 da se u potpunosti slažete.

  Baza: Ukupna ciljna populacija, N=810

  79

  9

  87

  6

  6

  2

  4

  2

  5 - U potpunosti se slažem

  4

  SLAŽEM SE

  3

  NE SLAŽEM SE

  2

  1 - Uopšte se ne slažem

  Ne zna/Odbija da odgovori

 • Slaganje sa tvrdnjom – OBJAVLJIVANJE IMENA LJUDI U SAMOIZOLACIJI MOŽE VODITI KA NJIHOVOJ STIGMATIZACIJI I ZATO GA TREBA IZBJEĆI

  Podaci su u %

  Koliko se slažete ili ne slažete sa sljedećim iskazima? Molimo Vas da stepen slaganja ocijenite na skali od 1 do 5, gdje 1 znači da se uopšte ne slažete, a 5 da se u potpunosti slažete.

  Baza: Ukupna ciljna populacija, N=810

  46

  8

  54

  14

  29

  5

  24

  3

  5 - U potpunosti se slažem

  4

  SLAŽEM SE

  3

  NE SLAŽEM SE

  2

  1 - Uopšte se ne slažem

  Ne zna/Odbija da odgovori

  Preko polovine građana je protiv objavljivanja imena ljudi koji su u samoizolaciji, jer to može

  dovesti do njihove stigmatizacije.

 • 7 od 10 građana smatra da bi medijsko opismenjavanje omogućilo građanima da sami

  provjeravaju tačnost informacija i samim tim pomoglo borbu protiv dezinformacija o

  koronavirusu.

  Slaganje sa tvrdnjom – BORBA PROTIV DEZINFORMACIJA O KORONAVIRUSU TREBA DA SE VODI KROZ MEDIJSKO OPISMENJAVANJE GRAĐANA KAKO BI SAMI MOGLI DA PROVJERE TAČNOST INFORMACIJA

  Podaci su u %

  Koliko se slažete ili ne slažete sa sljedećim iskazima? Molimo Vas da stepen slaganja ocijenite na skali od 1 do 5, gdje 1 znači da se uopšte ne slažete, a 5 da se u potpunosti slažete.

  Baza: Ukupna ciljna populacija, N=810

  57

  15

  72

  13

  10

  3

  7

  5

  5 - U potpunosti se slažem

  4

  SLAŽEM SE

  3

  NE SLAŽEM SE

  2

  1 - Uopšte se ne slažem

  Ne zna/Odbija da odgovori

 • Većina građana Crne Gore smatra da je neophodno pružanje socijalne pomoći ugroženima zbog

  novonastale krize iako idu izbori, kao i da treba da se uspostavi neki mehanizam kroz koji će

  davanje socijalne pomoći pred izbore biti transparentno kako ne bi bilo sumnji oko političkih

  zloupotreba.

  SLAGANJE SA TVRDNJAMA...

  Podaci su u %

  Puno se priča širom svijeta o ekonomskoj krizi koju je uzrokovala situacija s koronavirusom i potrebi da se pruži pomoć najugroženijima, pa ni Crna Gora nije izuzetak u tom smislu.

  Zamoliću vas da mi kažete u kojoj mjeri se slažete sa sljedećim tvrdnjama, a stepen slaganja ocijenite na skali od 1 do 5, gdje 1 znači da se uopšte ne slažete, a 5 da se u potpunosti slažete.

  Baza: Ukupna ciljna populacija, N=810

  1

  2

  5

  6

  6

  8

  7

  8

  80

  71

  87

  79

  Davanje socijalne pomoći ugroženima zbog krize s

  koronavirusom je neophodno iako idu izbori

  Treba da se uspostavi neki mehanizam kroz koji će davanje

  socijalne pomoći pred izbore biti transparentno kako ne bi

  bilo sumnji oko političkih zloupotreba pred izbore

  2 1 - Uopšte se ne slažem NE SLAŽEM SE (1+2) 4 5 - U potpunosti se slažem SLAŽEM SE (4+5)

 • Blizu polovine građana Crne Gore je u posljednjih nedjelju dana češće išlo u šetnju i boravilo u

  prirodi i na otvorenom. Ipak, većina građana nije povećala svoje kontakte sa drugim ljudima niti

  išla kod prijatelja i rodbine, a ni primala iste u kućne posjete.

  DA LI SU GRAĐANI U POSLJEDNJIH 7 DANA POVEĆALI...

  Podaci su u %

  Sada ću vas zamoliti da mi kažete da li ste u posljednjih 7 dana POVEĆALI ODLASKE u:

  Baza: Ukupna ciljna populacija, N=810

  46

  18

  15

  10

  53

  81

  39

  89

  45

  1

  1

  1

  1

  Šetnju, boravak u prirodi ili na otvorenom

  Generalno kontakte sa drugim ljudima

  Na posao

  Kućne posjete prijateljima i rodbini, ili njihov dolazak kod

  Vas

  Da Ne Ne odnosi se na mene Ne zna/Odbija da odgovori

 • Otkako je krenula kriza COVID-19, preko polovine građana navodi da su gledali TV program višeu odnosu na period prije krize. Oko jedne trećine građana je češće koristilo društvene mreže,posjećivalo informativne sajtove, čitalo knjige i igralo društvene igre više nego u periodu prijeove krize.

  DA LI SU GRAĐANI U PROTEKLIH PAR NEDJELJA OD KADA TRAJE KRIZA IZAZVANA KORONAVIRUSOM…

  Podaci su u %

  Da li ste u proteklih par nedjelja, od kada traje kriza vezana za Korona virus…Baza: Ukupna ciljna populacija, N=810

  54

  32

  32

  32

  31

  22

  20

  18

  18

  15

  13

  12

  10

  4

  37

  36

  31

  38

  15

  26

  16

  15

  23

  38

  30

  18

  16

  14

  5

  4

  3

  5

  2

  4

  3

  3

  5

  6

  10

  2

  7

  8

  4

  28

  34

  25

  52

  48

  62

  63

  54

  41

  48

  68

  67

  73

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  1

  1

  1

  1

  0

  0

  1

  1

  Gledali TV program

  Koristili društvene mreže

  Posjećivali informativne Internet sajtove

  Čitali knjige

  Igrali društvene igre

  Gledali-slušali neki koncert na internetu

  Igrali offline igrice

  Igrali online igrice

  Gledali pozorišnu predstavu na televiziji

  Slušali radio

  Čitali dnevne novine

  Obavljali finansijske transakcije (e-banking ili m-banking)

  Obavljali kupovine robe i usluga putem interneta

  Naručivali dostavu hrane i pića na kućnu adresu

  Više nego prije korona krize Isto kao i prije korona krize Manje nego prije korona krize Ne odnosi se na mene Ne zna/Odbija da odgovori

 • OVO ISTRAŽIVANJE U CRNOJ GORI JE SPROVEO

  IPSOS UZ PODRŠKU UNICEF CRNA GORA

 • 19Efekat korona virusa na ponašanje ljudi, Ipsos 2020..

  O IPSOSU

  Ipsos je treći po rangu u globalnoj istraživačkoj

  industriji. Prisutan je u 87 zemalja sa više od 16 000

  zaposlenih, što nam omogućava da izvodimo

  projekte istraživanja u više od 100 zemalja. Ipsos je

  osnovan u Francuskoj 1975. godine, a vode ga

  profesionalci specijalizovani za istraživanja. Oni su

  sagradili čvrstu grupaciju koja obuhvata različite

  oblasti: istraživanje medija i advertajzinga;

  istraživanje u marketingu; upravljanje odnosom sa

  klijentima i zaposlenima; istraživanja javnog mnjenja;

  prikupljanje i isporuka podataka putem mobilnog

  telefona, online i offline.

  Ipsos se nalazi na listi Eurolist - NYSE-Euronext.

  Kompanija je deo SBF 120 i Mid-60 indeksa i

  kvalifikovana je za Deferred Settlement Service

  (SRD).

  ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FPwww.ipsos.com

  MENJAMO IGRU

  Mi u Ipsosu smo istinski zainteresovani za ljude, tržišta, brendove i

  društvo. Pružamo informacije i analize koje čine naš složeni svet lakšim i

  bržim za snalaženje i inspirišu naše klijente da donose bolje odluke.

  Verujemo da je naš rad važan. Sve što mi radimo je sigurno,

  jednostavno, brzo i suštinsko.

  Mi nudimo našim klijentima jedinstveno dubinsko znanje i ekspertizu

  kroz specijalizaciju. Perspektivu stičemo kroz učenje iz različitih

  iskustava, koja nas inspirišu da hrabro preispitujemo stvari i da budemo

  kreativni.

  Negujući kulturu saradnje i radoznalosti, privlačimo najkvalitetnije ljude

  koji su sposobni i motivisani da oblikuju i menjaju budućnost.

  Naš slogan „MENJAMO IGRU” u najkraćem opisuje našu ambiciju.