10
Rešenje: 1. a) ( ) ( ) o o 41 . 57 cos arcsin 46 . 76 arcsin 2 1 1 2 = = = = θ α θ n n n m c b) ( ) o 94 . 71 2 cos 2 cos arctan 2 arctan 2 1 2 2 1 2 2 2 1 = = = β π β π γ φ n n n n k E 33 . 3 sin 2 sin 2 tan 1 2 2 1 = = c s n Z θ β π β π π λ c) ( ) 91 . 6 2 4 2 cos 2 cos arctan 2 2 tan 1 2 2 1 2 2 2 1 = + = = π β π β π γ n n n n kd k kd 015 . 5 2 tan 2 2 = = kd kd d γ 891 . 0 = Γ 2. a) OT2_talasovodi_09.pdf, slajdovi 6, 10 b) OT2_talasovodi_09.pdf, slajd 22 c) OT3_opticka_vlakna_09.pdf, slajdovi 19, 25, 26 d) OT2_opticka_vlakna_09.pdf, slajd 37 3. a) GHz L d f v tot s gr 46 . 3 187 . 0 = = σ

Ispitni Rokovi 2008 2011-Ispit-Opticke Telekomunikacije-Telekomunikacije 3 PDF

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sdgdgds

Citation preview

Page 1: Ispitni Rokovi 2008 2011-Ispit-Opticke Telekomunikacije-Telekomunikacije 3 PDF

Rešenje:

1.

a)

( )( ) o

o

41.57cosarcsin

46.76arcsin

21

1

2

==

=

=

θα

θ

n

n

n

m

c

b)

( )o

94.71

2cos

2cos

arctan2arctan2

1

22

1

2

2

2

1

=

−−−

=

π

βπ

γφ

n

nnn

kE

33.3

sin2

sin

2tan

1

221

=

−=

c

s

n

Z

θβπ

βπ

πλ

c)

( )91.6

24

2cos

2cos

arctan22

tan

1

22

1

2

2

2

1

=+

−−−

=⇒=

π

βπ

βπ

γ

n

nnnkd

k

kd

015.52

tan22

=

=kdkddγ

891.0=Γ

2. a) OT2_talasovodi_09.pdf, slajdovi 6, 10 b) OT2_talasovodi_09.pdf, slajd 22 c) OT3_opticka_vlakna_09.pdf, slajdovi 19, 25, 26 d) OT2_opticka_vlakna_09.pdf, slajd 37

3.

a) GHzLd

fvtots

gr 46.3187.0

==σ

Page 2: Ispitni Rokovi 2008 2011-Ispit-Opticke Telekomunikacije-Telekomunikacije 3 PDF

b)

216

318

1

1017.1

67.1

104.1

28.164

cmdn

dg

ps

cmn

cmg

p

th

th

⋅=

=

⋅=

=

τ

c) ( ) 1

2

0

1

+

Ω−

Γ=

∆p

pp

pppj

qdJ

ωτ

τ

ωττ

( ) ( )

( )314

2

22

1047.232

2412−⋅=

−−

Ω= cm

f

ff

pgr

pgr

p

pgr

pτπ

τπ

τ

τπ

2

0/183.3 cmkAJ =

d) nstd 21.2=

4.

a) OT4_disperzija_09.pdf, slajd 21 b) OT4_disperzija_09.pdf, slajdovi 26, 27 c) OT4_disperzija_09.pdf, slajd 30 d) OT4_disperzija_09.pdf, slajd 29 e) OT5_izvori_09_deo3.pdf, slajdovi 4, 5

5. a) kmLmaz 017.35=

b) kmLmaz 691.24=

c) dBm

kmL

61.12

24

=

=

d) 91029.1

−⋅=BER e) dB3=δ

6. a) OT6_fotodetektori_09.pdf, slajdovi 4, 7, 8 b) OT6_fotodetektori_09.pdf, slajd 10 c) OT6_fotodetektori_09.pdf, slajd 33 d) OT6_prijemnici_09.pdf, slajdovi 6, 7, 8 e) OT6_prijemnici_09.pdf, slajdovi 9, 10 f) OT6_izvori_09_deo3.pdf, slajdovi 25, 26

Page 3: Ispitni Rokovi 2008 2011-Ispit-Opticke Telekomunikacije-Telekomunikacije 3 PDF
Page 4: Ispitni Rokovi 2008 2011-Ispit-Opticke Telekomunikacije-Telekomunikacije 3 PDF
Page 5: Ispitni Rokovi 2008 2011-Ispit-Opticke Telekomunikacije-Telekomunikacije 3 PDF
Page 6: Ispitni Rokovi 2008 2011-Ispit-Opticke Telekomunikacije-Telekomunikacije 3 PDF
Page 7: Ispitni Rokovi 2008 2011-Ispit-Opticke Telekomunikacije-Telekomunikacije 3 PDF
Page 8: Ispitni Rokovi 2008 2011-Ispit-Opticke Telekomunikacije-Telekomunikacije 3 PDF
Page 9: Ispitni Rokovi 2008 2011-Ispit-Opticke Telekomunikacije-Telekomunikacije 3 PDF
Page 10: Ispitni Rokovi 2008 2011-Ispit-Opticke Telekomunikacije-Telekomunikacije 3 PDF