of 10 /10
Rešenje: 1. a) ( ) ( ) o o 41 . 57 cos arcsin 46 . 76 arcsin 2 1 1 2 = = = = θ α θ n n n m c b) ( ) o 94 . 71 2 cos 2 cos arctan 2 arctan 2 1 2 2 1 2 2 2 1 = = = β π β π γ φ n n n n k E 33 . 3 sin 2 sin 2 tan 1 2 2 1 = = c s n Z θ β π β π π λ c) ( ) 91 . 6 2 4 2 cos 2 cos arctan 2 2 tan 1 2 2 1 2 2 2 1 = + = = π β π β π γ n n n n kd k kd 015 . 5 2 tan 2 2 = = kd kd d γ 891 . 0 = Γ 2. a) OT2_talasovodi_09.pdf, slajdovi 6, 10 b) OT2_talasovodi_09.pdf, slajd 22 c) OT3_opticka_vlakna_09.pdf, slajdovi 19, 25, 26 d) OT2_opticka_vlakna_09.pdf, slajd 37 3. a) GHz L d f v tot s gr 46 . 3 187 . 0 = = σ

Ispitni Rokovi 2008 2011-Ispit-Opticke Telekomunikacije-Telekomunikacije 3 PDF

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sdgdgds

Text of Ispitni Rokovi 2008 2011-Ispit-Opticke Telekomunikacije-Telekomunikacije 3 PDF

 • Reenje:

  1.

  a)

  ( )( ) o

  o

  41.57cosarcsin

  46.76arcsin

  21

  1

  2

  ==

  =

  =

  n

  n

  n

  m

  c

  b)

  ( )o

  94.71

  2cos

  2cos

  arctan2arctan2

  1

  22

  1

  2

  2

  2

  1

  =

  =

  =

  n

  nnn

  kE

  33.3

  sin2

  sin

  2tan

  1

  221

  =

  =

  c

  s

  n

  Z

  c)

  ( )91.6

  24

  2cos

  2cos

  arctan22

  tan

  1

  22

  1

  2

  2

  2

  1

  =+

  ==

  n

  nnnkd

  k

  kd

  015.52

  tan22

  =

  =kdkdd

  891.0=

  2. a) OT2_talasovodi_09.pdf, slajdovi 6, 10 b) OT2_talasovodi_09.pdf, slajd 22 c) OT3_opticka_vlakna_09.pdf, slajdovi 19, 25, 26 d) OT2_opticka_vlakna_09.pdf, slajd 37

  3.

  a) GHzLd

  fvtots

  gr 46.3187.0

  ==

 • b)

  216

  318

  1

  1017.1

  67.1

  104.1

  28.164

  cmdn

  dg

  ps

  cmn

  cmg

  p

  th

  th

  =

  =

  =

  =

  c) ( ) 12

  0

  1

  +

  =

  p

  pp

  pppj

  qdJ

  ( ) ( )

  ( )314

  2

  22

  1047.232

  2412=

  = cm

  f

  ff

  pgr

  pgr

  p

  pgr

  p

  2

  0/183.3 cmkAJ =

  d) nstd 21.2=

  4.

  a) OT4_disperzija_09.pdf, slajd 21 b) OT4_disperzija_09.pdf, slajdovi 26, 27 c) OT4_disperzija_09.pdf, slajd 30 d) OT4_disperzija_09.pdf, slajd 29 e) OT5_izvori_09_deo3.pdf, slajdovi 4, 5

  5. a) kmLmaz 017.35=

  b) kmLmaz 691.24=

  c) dBm

  kmL

  61.12

  24

  =

  =

  d) 91029.1 =BER e) dB3=

  6. a) OT6_fotodetektori_09.pdf, slajdovi 4, 7, 8 b) OT6_fotodetektori_09.pdf, slajd 10 c) OT6_fotodetektori_09.pdf, slajd 33 d) OT6_prijemnici_09.pdf, slajdovi 6, 7, 8 e) OT6_prijemnici_09.pdf, slajdovi 9, 10 f) OT6_izvori_09_deo3.pdf, slajdovi 25, 26

 • naslov