International City Ota Festival in Tungkol sa mga bata, pagpapakasal, diborsiyo, o tungkol sa trabaho
International City Ota Festival in Tungkol sa mga bata, pagpapakasal, diborsiyo, o tungkol sa trabaho
International City Ota Festival in Tungkol sa mga bata, pagpapakasal, diborsiyo, o tungkol sa trabaho
International City Ota Festival in Tungkol sa mga bata, pagpapakasal, diborsiyo, o tungkol sa trabaho

International City Ota Festival in Tungkol sa mga bata, pagpapakasal, diborsiyo, o tungkol sa trabaho

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of International City Ota Festival in Tungkol sa mga bata, pagpapakasal, diborsiyo, o tungkol sa...

 • [Makipag-ugnay sa] Internationalization & Multiculturalism Section, Internationalization & Multiculturalism Promotion Division, Ota City Offi ce ☎ 03-5744-1227 Fax 03-5744-1518

  [Makipag-ugnay sa] Ota City Internationalization and Multiculturalism Promotion Division ☎ 03-5744-1227 FAX 03-5744-1518

  Nais ba ninyong makinig sa kuwento ng mga dayuhang naninirahan sa Japan? Ipapahayag sa wikang Hapon ng mga dayuhang naninirahan sa bansa angiba’t-ibang paksa tulad ng kanilang nadadarama, karanasan sa pamumuhay sa Japan at mga kaalaman tungkol sa kanilang mga pinagmulang bansa, atbp.

  Petsa/Oras: Nov. 24, 2014 (Holiday) 1:30-4:30p.m: (Oras ng pagpatala:1:00p.m)

  2014

  9/27   2014

  9/27   

  Petsa/Oras:

  Sept. 27, 2014 (Sat.)

  10 a.m- 4 p.m

  Hindi itutuloy kapag

  sumama ang panahon

  o umulan. ●Bayad sa

  pagpasok: Libre ●Pangunahing nilalaman

  ng kaganapan: World food court, stage attraction, cross-cultural world café,

  pagpapakila ng mga bansa, lungsod

  atbp.

  ●Lugar:1-5 Haneda Airport Otaku

  Special Events Hall ●Access: Keikyu Haneda Airport

  Line, Tokyo monorail, 5mins. lakad mula sa [Tenkuubashi station] Mayroong shuttle bus mula sa JR Kamata station at JR Omori station. Walang mapaparadahan ng sasakyan kaya mangyaring

  sumakay ng pampublikong transportasyon papunta sa

  lugar na gaganapan. Ika-20 Speech in Japanese 2014 Tumatanggap ng mga Kalahok

  Isasagawa

  ang pinakamalaking

  internasyonal na

  kaganapan sa bansa na

  inihanda ng lungsod

  ng Ota.

  Lugar: Ikegami Hall Libre ang pagpasok. Mangyaring direktang magpunta sa lugar na gaganapan sa takdang araw.

  Ang larawan sa itaas ay halimbawa lang

  International City Ota Festival

  in Haneda

  Haneda Airport

  2014.09 Vol.34 Ota City Navigation

  Impormasyon para sa mga dayuhan

  Tagalog

 • 2 Maliban sa wikang hapon makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mics ota (Multicultual Society Promotion Center)

  TEL = 03-6424-8822 Opening hours = 10am 〜 5pm

  Makipag-ugnay sa

  Short, long-term resident (kabilang ang mga permanent residents) = Tokyo Regional Immigration Bureau ☎ 0570-013904 (Mula IP phone, PHS = ☎ 03-5796-7112)

  Special permanent resident = Resident Registration Section, Household Residents Registry Division, Ota City Office ☎ 03-5744-1187 FAX 03-5744-1513

  大田区生活展

  Ayon sa pagbabago ng Immigration control at Refugee recognition act, batay sa bagong sistema, ang kasalukuyang alien registration card ay kailangang papalitan ng resident card, special permanent resident certificate. Kahit hindi pa dumarating ang petsa ng pagpapalit na nakatala sa alien registration card (maliban sa special permanent resident), mangyaring isagawa sa lalong madaling panahon ang pagpapalit ng alien registration card sa Tokyo Immigration Bureau, hanggang July 8, 2015. Para sa mga special permanent residence holder, mangyaring isagawa ang proseso sa lungsod ng Ota. Papadalhan ng abiso para sa pagpapalit ang mga holders na may expiration hanggang July 8, 2015.

  Gabay sa pagpapalit ng Residence card at Special permanent resident certificate

  Nursery Usage Promotion Section, Nursery Services Division ☎ 03-5744-1617 FAX 03-5744-1525

  Maaring magpunta sa inyo ang Child-care Service Adviser upang makinig sa inyong konsultasyon. Hindi na kailangan magpa-reserba. Magbibigay ng mga impormasyon ukol sa mga lugar na nangangalaga ng mga bata at tumatanggap ng mga konsultasyon ukol sa pagpapalaki ng anak.

  ●Nararapat: Buntis na kababaihan, magulang ng bata ● Saan mag-apply: Direktang magpunta sa lugar na gaganapan

  ※ Nagpapadala ng tagasalin ng wika sa mga pasilidad ng lungsod. (Kailangan ng maagang reserbasyon). Mangyaring makipag-ugnay sa Multicultural Society Promotion Center (mics Ota).

  Petsa Lugar

  Sept. 30 (Tue) Magome Branch Office

  Oct. 7 (Tue) Kids-na Omori

  Oct. 14 (Tue) Yukigaya Branch Office

  Oct. 21 (Tue) Minemachi Branch Office

  Oct. 28 (Tue) Ikegami Branch Office

  Nov. 4 (Tue) Kids-na Rokugo

  Nov. 11 (Tue) Haneda Branch Office

  Nov. 18 (Tue) Omori Higashi Branch Office

  ※ Oras: 9:00 a.m-4:30p.m

  Huwag mag-atubiling kumonsulta sa amin para sa masigla at masayang pagpapalaki ng inyong anak

  大田区生活展Kumuha ng Maternal and Chi ld Hea l th Handbook

  Sa sandaling malaman ang pagbubuntis, mangyaring kumuha ng [Maternal and Child Health Handbook] at [Maternal and Child Health Bag]. Ang laman ng bag na ito ay mga gabay sa pagbubuntis, pagpanganak,mga kaalaman ukol sa sanggol at check-up coupon ng pagbubuntis, atbp. Tiyakin ang pag-submit ng Birth notification postcard.

  ●Lugar ng Pamamahagi: Health Promotion Division, Local Health Dept., Sub-branches, Uguisnet Maternal and Child Health Handbook Counter.

  Maternal & Child Health Handbook Section, Health Care Management Division ☎ 03-5744-1661 FAX 03-5744-1523

  Makipag-ugnay sa

  Makipag-ugnay sa

  Notisya mula sa City Office

 • Ota City Navigation 2014/09/15 (Inilalathala tuwing ika-15 ng buwan (maliban sa buwan ng Enero at Agosto) 3

  Ota Consumer Center ☎ 03-3736-7711 Fax 03-3737-2936

   Sinubukan kong magpunta sa isang lugar na hindi gaanong nakikilala, ang Anamori Inari Jinja. Napakagandang tanawin ang Red Torii (Shinto shrine archway) na malimit na nakikita sa mga suspense drama, para sa tulad ko na mahilig manood ng drama . Ito ay kahanga-hangang nakahanay katulad ng Fushimiinari ng Kyoto. Ang amulet mula dito ay para sa ligtas na paglalakbay sa ulap, lupa, at dagat. Mangyaring bumisita kayo dito sa inyong paglalakbay mula sa Haneda. Maraming magagandang lugar sa paligid ng Anamori Inari, matapos bumisita dito, subukan ninyong maglakad- lakad sa fishing village ng Haneda at sa bukana ng ilog ng Tamagawa habang pinapanood ang mga eroplano. Bilang karagdagan, makakaramdam kayo ng katahimikan sa kapaligiran na maihahantulad sa downtown area,

  mabagal ang daloy ng pamumuhay at matatawag na [urban oasis]. Magiging masigla at sariwa ang inyong pakiramdam dito.

  [Lokasyon] Address: 5-2-7 Haneda Otaku (Keihin Kyuko Haneda Airport Line, 3 mins. lakad mula sa Anamori Inari station) Facebook:http://www.facebook.com/Cool.Ota.Ambassador Huang Zi Ling, “Cool Ota Ambassador” from Taiwan

  Tourism Division ☎ 03-5744-1322 FAX 03-5744-1323

  Ota City Magpunta tayo dito! Diyos ng Paglalakbay, Anamori Inari Shrine

  Tax Payment Information Center, Ota City ☎ 03-5744-1596

  大田区生活展

  Ang tema ay tungkol sa [Pag-asa]. Ang sub-theme ay tungkol sa [Pagbibigay-daan sa kinabukasan kasama ng mga kabataan] at magsasagawa ng iba’t-ibang kaganapan para sa mga mamimili.

  • Petsa: Oct. 4 (Sat.)-5 (Sun.), 2014 • Lugar: Ota Consumers Affair Center (matatagpuan sa kinalalagyan

  ng mics Ota)

  Kaganapan: • Stage = Rakugo (Japanese comic storytelling), pagtatanghal ng

  flute, bandoneon at awit, atbp. • Assembly hall, lobby = pagsasagawa ng exhibit ng resulta ng

  araw-araw na pananaliksik sa Consumers group exhibit corner, pagbebenta ng mga exhibit ng iba’t-ibang organisasyon, flea market ng mga bata atbp.

  ※ Ang mics Ota ay sarado mula Oct. 1-6. ※ Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa sumusunod na sanggunian.

  Ang huling araw ng pagbabayad ng buwis ay Setyembre 1. Kung hindi pa naisasagawa ang pagbabayad, mangyaring magbayad sa pinansyal na institusyon, post office, convenience store, tax office, o mga sub-branches. ※ Mangyaring tingnan ang nilalaman ng tax payment slip o makipag-ugnay sa tanggapan.

  Naisagawa na ba ninyo ang pagbabayad? - S p e c i a l w a r d t a x , M e t r o p o l i t a n t a x (Ikalawang pangkalahatang koleksyon)

  大田区生活展Ota City Livelihood Exhibit

  Makipag-ugnay sa

  Makipag-ugnay sa

  Para sa mga nakalimot na magbayad, Magpupunta sa inyong tirahan ang kawani ng tanggapan na bumibisita sa mga tahanan. Maliban sa gabay sa pamamagitan ng telepono, ang lungsod ay nagbibigay ng gabay sa pagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng pagbisita sa inyong mga tirahan. Ang kawani mula sa tanggapan ng buwis ay magpupunta sa inyong tirahan upang ipaliwanag o magbigay ng gabay kung nakalimot sa pagbayad ng municipal tax at light vehicle tax. ※ Tandaan. Hindi kailanman maaring tumanggap ng bayad na pananalapi (cash payment) ang kawani .

  Makipag-ugnay sa

  Tax Collection Promotion Section, Tax Payment Division ☎ 03-5744-1205 FAX 03-5744-1517

 • Ipapadala sa mga naka-rehistrong e-mail address ang mga sumusunod na impormasyon. 1. Ota City Navigation (pumili mula sa mga wikang

  Ingles, Intsik, Koreano, Tagalog at maiintindihan na wikang Hapon).

  2. Balita ng mga kaganapan o events sa lungsod ng Ota para sa mga dayuhang residente.

  3. Paalala na pang-emerhensya kapag nagkaroon ng sakuna.

  ※ Ang mga nakatala sa itaas lamang ang paggagamitan ng e-mail address. Mahigpit na pamamahalaan ang seguridad nito.

  Multicultural Society Promotion Center (mics Ota) Email:info@micsota.jp

  Ota International Exchange

  URL:http://otawardinternational.wordpress.com/

  Email:oka@okatakashi.net

  Ang lungsod ng Ota ay tumatanggap ng e-mail address ng mga dayuhang residente sa lungsod

  Anunsyo ng Interna