Interaktive whiteboards og EFL undervisning

  • View
    50

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Interaktive whiteboards og EFL undervisning. Eksisterende forskning Problemstillingen, -feltet og -formuleringen Metode og forskningssprgsml Projektets analyseresultater og konklusion Projekthjemmeside. Interaktive whiteboard forskning. 1991 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Interaktive whiteboards

Interaktive whiteboards og EFL undervisningEksisterende forskningProblemstillingen, -feltet og -formuleringenMetode og forskningssprgsmlProjektets analyseresultater og konklusionProjekthjemmeside

1Interaktive whiteboard forskning1991Reletivt begrnset akademisk forskning tilrdighedHovedsageligt primary school kontekst Mindre projekter af individuelle undervisere, skoler og institutionerInsigt fra general forskning omkring IKT og CALLElevperspektiv (Higgins et al 2005), lrerperspektiv (Kennewell 2004), holistisk (Levy 2002), undervisningspraksis (Goodison 2003)Lsedygtighed, matematik, naturfagEFL: Banks (2004), Cutrim Schmid (2009)

2Hvad siger eksisterende forskning?En udvidelse af klasserummet og adgang til hele verdenWebressourcerAutentisk, opdateret materiale Passer til nutidens brn (digital natives)Bedre forklaringer og prsentationerGiver nye muligheder for multi-modale teksterUdvikling af IKT kompetencer Materiale kan gemmes og genbrugesTilgodeser flere lringsstile og elevbehovEn styrkelse af elevmotivation og interaktionEn styrkelse af muligheden for collaborative lringKrver en del forberedelse og omlgning af undervisningKan understtte lrer-centreret undervisning og transmission receptionsmodellenAnvendes for lidt interaktivt Design giver kun mulighed for en elev ved boardetForandringsmodstand Lrernes IKT kompetencerMangel p software

One of the advantages of IWBs is the way that they allow teachers to teach from the front of the class. Teachers run the risk, however, that this might reinforce their traditional lecturing role3Problemstilling lrer-centreringCutrim Schmid (2009): there is the danger of reifying the electronic whiteboard, so that it is used by the teacher as an instrument of increased power and authority. There is the danger that lessons might become more teacher-centred with the use of more powerful technology.Davies et al (2005): there is an inherent risk that IWBs may encourage a teacher-centred approach.Hall og Higgins (2005): although the students get access to the IWBs, this access is always teacher-centred, i.e. on the basis of what the teacher wants to show the whole class, rather than independent and autonomous.Goodison (2003): IWB technology was used to support a transmission model of learning.Davies (2003): we live in an age that is obsessed with presentation, and young people have come to expect it, but learning a language is 90% practice following 10% presentation. Good presentation helps, but you learn a language mainly by doing it.Smith et al (2004): most examples of interaction comprised mainly quick-fire question and answer work. Feedback follow up, which would encourage thinking and learning in the IRF sequence was not in evidence in the lessons investigated and the pattern of control of content was fully in the teachers hands. 4Problemstilling elev-centreringBeeland (2002): the IWB can be used to deliver instruction in a variety of ways that may be categorized based on three modalities of learning: visual, auditory and tactile. Therefore students with a range of different learning styles can benefit from it.Levy (2002): the interactive whiteboard can help them give more effective explanations since they can draw on a greater number and wider variety of learning resources, and in this way their lessons can include variety and cater to different learning styles.Gage (2006): an IWB helps teachers to use a wide variety of different teaching styles, benefiting all types of learners. Our brains access information through visual, auditory and kinesthetic sensory inputs and these are all available with an IWB. Brauer (2008): med reference til Howard Gardner og hans teori om de mange intelligenser kan man sige, at den interaktive tavle stiller en rkke forskelligartede ressourcer til rdighed og p den mde understtter denne teoris omstning til praksis.Beeland (2002): when asked about what they liked most about teaching with an IWB, most teachers used terms and phrases such as engaged, very attentive, active participation and increased interest to describe the difference in student involvement.Houmann (2008): Nr den interaktive tavle sender p flere kanaler, aktiveres forskellige kompetencer. Forskning har vist, at vi husker 20 % af det, vi lser, 30 % af det, vi hrer, 40 % af det, vi ser, 50 % af det, vi siger, 60 % af det, vi gr og 90 % af det, vi lser, hrer, ser, siger og gr.

5Problemformulering: Med udgangspunkt i EmbassyCES, hvilken betydning har IWB anvendelse for lringsrummet i forhold til lrer- og elev-centrering i undervisningen i engelsk som fremmedsprog?Elev-centreringFokus p eleverne/eleven og deres aktivitetHj elev-aktivitetElev som aktiv deltagerLreren som den stttende facilitator og rdgivende vejlederSkabelse af forhold hvorunder eleven kan lreDe-centraliseringHj frekvens af STT og elev-elev interaktionEn god time er mlt p elev-aktivitetEleven som individuel lrendeElever lrer forskelligtHj vgtning af det emotionelle

Lrer-centreringFokus p lreren, dennes aktivitet og stoffetLav elev-aktivitetEleven som lyttende/modtagendeLreren som den styrende ekspertTransmission og reception af videnCentraliseringHj frekvens af TTT og IRFEn god time er mlt p en god prsentationEleverne som en gennemsnitlig kategoriElever kan undervises p samme mdeLav vgtning af det emotionelle6Metode Teknologi hverken deterministisk eller instrumentel (Feenberg 1999)- design og anvendelse er begge vigtigeKvalitativ og induktiv metode Metodetriangulering: observationer og interviews af lrere samt den akademiske ledelse, EmbassyCES egen sprgeskemaundersgelseSvagheder ved udelukkende interviews og eleverne som kilde

Ved kun at interviewe fr man en overfladisk indsigt der ikke giver indblik i hvordan IWBs bliver brugt i praksis, og derfor fr man mindre ar vide om effekten p lring7Forskningssprgsml Hvordan bliver IWBs anvendt?I hvilke stadier af undervisning bliver de brugt og I hvilke bliver de ikke brugt? Hvad er forholdet mellem elev- og lreraktivitet?Hvad er lrerens og elevernes roller i brugen af IWBs?Hvordan foregr interaktionen?Hvilke intelligenser imdekommes?

8AnalyseresultaterIWBs bliver hovedsageligt brugt under lrer-styret aktivitet.Flere stadier kan blive udfrt i plenum med IWB som fokus, hvorved elev-centrerede stadier reduceres og elev-aktivitet hos flere elever samtidigt begrnses.Plenumformen - minus: har oftest lreren som den styrende, hj grad af IRF og TTT, domineres typisk af de fagligt strke, begrnser overordnet elev-aktivitet.Plenumformen plus: get fokus p klassen, styrket socialt lringsfllesskab, get mulighed for collaborative lring og flles oplevelser.Plenumformen kan potentielt blive mere fokuseret via dens evne til at fokusere eleverne bedre, mere effektiv via muligheden for at forberede materiale, samt mere engagerende og spiselig for eleverne via inddragelsen af srligt den visuelle intelligens.Det styrkede fokus p tavlen kan ogs vre distraherende for eleverne og deres arbejde, og fjerne fokus fra lringsprocessen og dens middel og ml.Der er begrnsninger i forhold til kinstetiske lrende, idet tavlens teknologiske design stter begrsninger for aktivitet, og fordi dens tilstedevrelse muligvis fr lrere til at trffe andre didaktiske valg mod at udfre mere i plenum og bruge mindre kinstetisk materiale.Elev-centreret potentiale i forbindelse med elev-prsentationer og benyttelse af software og online resourcer, der kan fungere som lringsfacilitator.Betydning er afhngig af klassestrrelse, elever og lreren.

9KonklusionerDet er ikke muligt at konkludere entydigt i forhold til IWBs betydning i relation til lrer- og elev-centrering. Men IWBs betydning er netop kompleks, og projektets resultater bidrager til en mere kritisk diskuterende, kompleksitetsafdkkende og flersidig overordnet rammeforstelse af IWBs, srligt med henblik p anvendelse inden fremmedsprogsundervisning. Her er dets ikke-entydige konklusion et udtryk for en tilstrbelse af at forst og fastholde kompleksiteten i det undersgte fnomen.En udvikling af best practice indebrer derfor ikke blot trning i mulighederne med IWBs, men ogs kritisk fagdidaktisk refleksion over hvilke potentialer, begrnsninger samt praktiske implikationer, der ligger i IWB-anvendelse, sledes at overblikket ikke mistes i alle de nye muligheder.Det er vigtigt at det fastholdes, at en IWB er et middel, der skal inddrages p en meningsfuld mde gennem en gennemtnkt didaktisering p linje med alle andre lringsredskaber. Det m med andre ord ikke f en mere central placering end dets lringsmssige udbytte berettiger.Der er behov for, at vre kritisk i forhold til hvilken betydning IWBs har for lring, og derfor behov for undersgelser, der har en kritisk og nuanceret tilgang.Det er vigtigt, at yderligere forskning forholder sig til bde potentialer og begrnsninger for at bidrage til en get kritisk forstelse.

10Websitehttp://intactwhitboard.wordpress.com/11