Inovasi Pendidikan slide 0

Inovasi Pendidikan

  • Published on
    29-Jun-2015

  • View
    224

  • Download
    0

Transcript

TUGASAN 3 ISU PENYEBARAN INOVASI PENDIDIKAN DI MALAYSIA Pensyarah : Prof.Madya Dr. Wan Zah Bt. Wan Ali Disediakan oleh : Norhana Aini Mohamed Amin (GS 16970) Nurul Khafidza Johari (GS 16740) Nurul Akmar Abd Kadir (GS 17419) Tarikh : 1 Nov 2007 1 Pernyataan Tugasan« Sebagai sebuah negara yang masih muda, Malaysia giat memperkenalkan dan melaksanakan pelbagai inovasi pendidikan agar kualiti pendidikan negara ini setanding dengan negara maju di dunia. Bagaimanapun, inovasi ini pastinya memberi kesan terhadap guru-guru yang merupakan pihak yang melaksanakan inovasi tersebut. 2 Keperluan Tugasan« Pilih satu inovasi dan kaji bagaimana guru berdepan dengan inovasi tersebut. Misalnya, apakah reaksi guru-guru ini terhadap inovasi pada awalnya. Adakah mereka menerima atau menolak inovasi tersebut dan mengapa. Apakah kesukaran yang mereka hadapi ± teknikal, kemahiran pengetahuan, sokongan dan lain-lain dan bagaimana mereka menanganinya. 3 Perkara yang akan disentuh« Latarbelakang inovasi Cadangan Program Intervensi reaksi guru-guru kesukaran yang dihadapi Cara mengatasi (aplikasi teori Rogers) 4 Inovasi yang dikaji« penggunaan perisian dinamik geometri iaitu Geometer¶s Sketchpad (GSP) dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik di sekolah menengah. 5 Contoh Penggunaan GSP PENGGUNAAN GSP DALAM PnP MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH Apa itu GSP Kelebihan GSP 6 Geometer¶s Sketchpad (GSP) Menurut Key Curriculum Press (2001), perisian Geometer¶s Sketchpad ialah sebuah sistem perisian untuk membina, meneroka dan menganalisis secara luas bidang matematik. Dalam tahun 2004, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah memperolehi lesen untuk menggunakan perisian GSP bagi kegunaan pengajaran dan pembelajaran. 7 L A T B A E R L A K A N G Geometer¶s Sketchpad (GSP) Penggunaan perisian dinamik geometri ini telah dinyatakan secara eksplisit dalam Huraian Sukatan Pelajaran Matematik Sekolah Menengah sebagai suatu kaedah yang dicadangkan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi memperkenalkan beberapa konsep matematik (KPM,2001) 8 L A T B A E R L A K A N G Geometer¶s Sketchpad (GSP) Perisian GSP mempunyai beberapa kelebihan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. ia boleh digunakan untuk meneroka pelbagai rajah baru tanpa memadam atau melukis semula rajah berkenaan. 9 L A T B A E R L A K A N G Geometer¶s Sketchpad (GSP) boleh melukis sebuah segitiga dengan hanya memberi arahan secara ´mengklik´ pada menu bar yang bersesuaian. Pengubahsuaian ke atas bentuk segitiga yang dibina boleh dilakukan dengan menyeret salah satu bucu segitiga tersebut tanpa melukis rajah segitiga yang baru. 10 L A T B A E R L A K A N G Geometer¶s Sketchpad (GSP) boleh mengukur sudut, panjang sisi, ukurlilit bulatan, panjang lengkok, luas bulatan dan poligon, mencari nisbah, mencari kecerunan dan membuat pengiraan menggunakan kalkulator yang terdapat dalam menu perisian ini. Semua ukuran itu boleh dikemaskini pada bila-bila masa hanya dengan mengubah rajah yang telah dibina. 11 L A T B A E R L A K A N G Geometer¶s Sketchpad (GSP) mudah untuk dipasang. Memasang perisian ini untuk satu komputer mengambil masa kurang dari lima minit dari mula memasukkan CD dengan mengikut arahan tertentu sehingga selesai. disokong oleh dokumen-dokumen yang telah diterbitkan seperti buku, jurnal dan internet. 12 L A T B A E R L A K A N G Intro Wheel Of Fortune Sine,Cos,Tan Wave tracer Pythagorean Theorem Fungsi 13 L A T B A E R L A K A N G DAPATAN Guru menggunakan GSP dengan pelbagai cara walaupun tidak secara maksimun Contoh Hasil soal selidik dan temubual REKABENTUK Tinjauan Halimah (2005) Pengajaran dan Pembelajaran Perisian GSP Di Kalangan Guru Matematik :Satu Tinjauan R E A K S I G U R U INSTRUMEN Soal selidik dan temubual SAMPEL 15 guru daripada 10 sekolah menengah Di Melaka 14 Hasil daripada soal selidik dan temu bual ´Saya hanya menggunakan perisian GSP untuk melukis rajah kerana rajah yang dihasilkan nampak cantik dan kemas berbanding menggunakan Microsoft Word. Saya belum pernah menjalankan pengajaran pengajaran dan pembelajaran menggunakan perisian ini. Saya tahu ia bagus untuk pelajar tapi saya belum sempat meneroka perisian ini lebih lanjut.´ ´ GSP saya gunakan untuk pengajaran dan pembelajaran secara demonstrasi sahaja, menggunakan satu komputer dan satu LCD projektor, pelajar lebih cepat faham daripada menggunakan kaedah melukis yang biasa.´ 15 R E A K S I G U R U Hasil daripada soal selidik dan temu bual ´Saya menggunakan komputer riba saya sendiri dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan GSP. Nak pasang LCD ambil masa, jadi saya bentuk kumpulan murid dan mereka bergilir-gilir menggunakan perisian ini dari komputer riba saya.´ ´ Pelajar perlu belajar dahulu perisian ini untuk membolehkan mereka meneroka dalam matematik. Kalau setakat nak melukis garis, bulatan dah ada tool yang khas. Klik terus dapat.´ 16 R E A K S I G U R U Hasil daripada soal selidik dan temu bual ´ Komputer di makmal komputer sekolah saya telah dipasang dengan perisian ini. Jadi, saya dan pelajar-pelajar saya boleh menggunakan bila sesuai mengajar dan belajar tajuk yang sesuai.´ ´Saya pernah dengar tentang perisian ini, tapi tak pernah belajar dan tak pernah diberi peluang untuk pergi kursus, bagaimana saya nak gunakan?´ 17 R E A K S I G U R U Hasil daripada soal selidik dan temu bual ´ Perisian ini agak mudah diajar, pelajar pun cepat dapat. Mereka ini lebih advance dari guru. Apa yang perlu, perkenalkan tool yang ada, buat sedikit demonstrasi dan berikan tugasan kepada mereka. Yang penting sekali mesti ada lembaran kerja, supaya mereka jelas apa yang kita mahu mereka buat dan dapat.´ 18 R E A K S I G U R U Hasil daripada soal selidik dan temu bual ´ Pengajaran dan pembelajaran perisian ini, kita boleh gunakan teori konstruktivisme, di mana pelajar membina konsep sendiri. Contohnya untuk menentukan jumlah sudut pedalaman dalam segitiga, pelajar bina sendiri segi tiga tersebut dan siasat jumlah sudut pedalamannya menggunakan menu ¶measure¶.´ 19 R E A K S I G U R U Hasil daripada soal selidik dan temu bual ´ Geometer¶s Sketchpad ini bagus untuk membolehkan pelajar meneroka matematik. Perisian ini sangat sesuai untuk topik-topik seperti graf fungsi, penjelmaan, bulatan dan poligon.´ ´ Waktu mengajar matematik tak cukup, macamana nak mengajar guna GSP, tapi mungkin boleh mengajar waktu kokurikulum.´ 20 R E A K S I G U R U Hasil daripada soal selidik dan temu bual ´ GSP membolehkan pelajar membina objek dengan cepat dan tepat. Misalnya untuk membina bulatan, pelajar hanya perlu menggunakan ¶compass tool¶ satu bulatan telah terhasil. Pelajar pun seronok sebab boleh menambah warna dan boleh gerakkan objek menggunakan menu ¶display¶ dan ¶construct¶.´ 21 R E A K S I G U R U INSTRUMEN Temubual - Gunakan analisa SWOT untuk menilai kekuatan dan kelemahan,peluang dan ancaman REKABENTUK Tinjauan Halimah (2005) Penilaian Keberkesanan Latihan Dalam Perkhidmatan Perisian GSP DAPATAN kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman SAMPEL Pengendali Kursus dan Peserta Kursus 22 K E S U K A R A N Kajian Halimah (2005) dijalankan bertujuan untuk menilai keberkesanan latihan dalam perkhidmatan bagi menggunakan perisian GSP guru perlu mengajar perisian ini kepada pelajar sebelum melaksanakan pengajaran dan pembelajaran matematik menggunakan perisian ini. Kebanyakan guru masih tidak yakin untuk mengajar perisian ini kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Mereka berpendapat kemahiran yang diperoleh semasa kursus adalah sangat asas dan masih tidak mencukupi. Mereka memerlukan latihan lanjutan untuk mengukuhkan kemahiran asas yang telah ada. 23 D A P A T A N Perisian GSP mudah untuk dikendalikan untuk membina objek-objek yang asas dalam matematik, tetapi dalam kursus ini mereka tidak berkesempatan menguasai kemahiran ini dengan lebih mendalam kerana kekangan masa. Guru tidak berpeluang meneroka lebih lanjut. Kursus yang dikendalikan di Seameo Recsam untuk Jurulatih Utama Fasa 1 hanya dijalankan selama lima hari. Kursus yang dijalankan di maktab untuk guru-guru dalam perkhidmatan pula hanya dijalankan selama tiga hari. Waktu ini amat terhad untuk guru-guru benarbenar menguasai perisian ini. 24 D A P A T A N Kursus di Maktab Perguruan tidak menyediakan modul untuk penggunaan peserta. Keadaan ini menyebabkan guruguru tiada sumber rujukan apabila balik ke sekolah. Akibatnya guru tidak dapat menggunakan perisian ini apabila balik ke sekolah. D A P A T A N 25 Kursus untuk Jurulatih Utama Fasa 1 dikendalikan oleh fasilitator dari UK. Bahasa yang digunakan agak sukar difahami oleh guru-guru terutama guruguru yang tidak dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Keadaan ini menyebabkan penerangan yang diberi kurang difahami oleh guru. Kursus di Maktab Perguruan hanya dikendalikan oleh seorang fasilitator untuk 20-30 orang guru pada sesuatu sesi. Keadaan ini menyebabkan guru-guru tidak berpeluang mendapat bantuan fasilitator apabila menghadapi masalah semasa kursus. 26 D A P A T A N Guru-guru yang pernah menghadiri kursus GSP menyatakan mereka mudah lupa bagaimana menggunakan perisian ini bila balik ke sekolah apatah lagi tiada siapa yang boleh dirujuk jika menghadapi masalah. D A P A T A N 27 Sejauh mana ia disebarkan« Tenaga pengajar untuk kursus-kursus ini adalah daripada mereka yang berpengalaman. Kursus yang telah dijalankan di Seameo Recsam, Pulau Pinang untuk jurulatih utama dikendalikan oleh fasilitator yang didatangkan khas dari UK yang juga merupakan pembina dan tuan punya hak cipta perisian ini, manakala kursus yang dijalankan di Maktab Perguruan dikendalikan oleh pensyarah yang banyak pengalaman dan telah menghadiri pelbagai kursus berkaitan GSP. 28 D A P A T A N Kurikulum kursus tujuh minggu yang dikendalikan oleh Seomeo Recsam juga memasukkan komponen penggunaan GSP sebagai kandungannya. Kursus tujuh minggu ini adalah kursus yang dibiayai oleh Bank Dunia. D A P A T A N 29 Pusat Perkembangan Kurikulum, Bahagian Pendidikan Guru dan Jabatan Pendidikan Negeri dalam proses mengendalikan kursus untuk jurulatih utama Fasa 2 akhir tahun ini (2005). Kursus-kursus intensif untuk guru-guru akan diadakan tahun hadapan (2006). Kursus-kursus di Maktab sentiasa diadakan dari masa ke semasa. Guruguru pelatih di Maktab Perguruan sememangnya telah didedahkan dengan penggunaan GSP. 30 D A P A T A N Penyertaan guru-guru pada sesuatu sesi latihan hanya melibatkan 20-30 orang guru, sedangkan bilangan guru matematik agak ramai. Ini menyebabkan masih ramai guru-guru matematik yang masih belum berpeluang menghadiri kursus penggunaan GSP. Kebanyakan guru-guru matematik telah mengetahui tentang perisian ini dari rakan-rakan mereka yang pernah menghadiri latihan dan mereka berminat untuk belajar menggunakannya. 31 D A P A T A N Perisian ini telah diberikan lesen untuk penggunaan di Malaysia. Sepatutnya semua guru berpeluang diberikan latihan. Pihak pentadbir sekolah tidak menggalakkan guru-guru keluar berkursus terlalu kerap dalam waktu persekolahan. 32 D A P A T A N Kajian 1 + Kajian 2 + Borang Status Terkini Sekolah-sekolah mengenai Penghantaran, Pemasangan Dan Penggunaan GSP dikenalpasti Faktor Penghalang Penggunaan GSP dengan berkesan -Kekangan masa -Pengalaman lepas yang negatif -Kurang keyakinan -Tiada/kurang pengetahuan dalam aspek teknikal -Penggunaan makmal dan bilik media yang terhad -Kurang kemahiran gunakan GSP -Tiada peluang mengikuti kursus GSP -Masih belum terima CD perisian -Kurang beri latihan berfokus integrasi teknologi -Kurang galakan dari sesetengah pentadbir -Tiada pakar rujuk di sekolah/ sekolah berhampiran -Tiada kakitangan teknikal -Kursus yang dihadiri kurang berkesan K E S I M P U L A N 33 PPK meneliti semula kursus GSP yang dijalankan agar guru yakin dalam menyebarkan kemahiran kepada rakan sekerja (saluran komunikasi) JPN/PPD mengadakan analisi keperluan guru matematik (kajian perlu dijalankan) CARA MENGATASINYA (Aplikasi Teori Roger¶s) Sikap tidak berputus asa dalam mempengaruhi rakan sekerja (penerimaan suatu inovasi memakan masa) Pembinaan Modul yang ringkas dan mudah ± boleh diadaptasi daripada bahan GSP dalam internet (saluran media) ± memudahkan guru membuat rujukan apabila balik ke sekolah Sekurang-kurangnya 2 guru dipilih dari setiap sekolah untuk menghadiri kursus anjuran PPK/JPN/PPD ± guru dipilih dari golongan ³early adopter´ 34 Guru yang telah menghadiri kursus cuba mempengaruhi guru golongan ³ early majority´ dahulu dan akhir sekali golongan ³laggards´ C A D A N G A N Aplikasi Teori Rogers Guru yang dipilih untuk mengikuti kursus jurulatih utama hendaklah dari kalangan ³Early Adopters´ Apabila balik ke sekolah perlu ³tackle´ golongan early majority dahulu dan akhir sekali barulah laggards C A D A N G A N 35 Same with GSP C A D A N G A N 36 Interpretation: Locating the Skeptical Internet User on the Innovation Curve REKABENTUK KURSUS PENGENALAN PERISIAN GEOMETER¶S SKETCHPAD (GSP) DALAM KALANGAN GURU-GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH C A D A N G A N 37 38 39 Satu kajian berbentuk tinjauan ke atas 15 orang guru matematik yang sedang mengajar di 10 buah sekolah menengah di negeri Melaka. guru-guru telah mula menjalankan pengajaran dan pembelajaran menggunakan perisian ini dengan pelbagai cara walaupun tidak secara maksimum. 40 R E A K S I G U R U Faktor Guru Kekurangan masa untuk menyediakan bahan pengajaran yang melibatkan integrasi teknologi, pengalaman lepas yang negatif tentang teknologi termasuk GSP dan kurang keyakinan menggunakannya. Tiada atau kurang pengetahuan tentang aspek teknikal yang membolehkan guru menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komputer dan perisian GSP. 41 Masalah dalam bilik darjah apabila nisbah komputer kepada pelajar tidak sesuai. Hanya satu komputer digunakan dalam kelas. Makmal komputer tidak dapat digunakan kerana penggunaan makmal komputer diberi keutamaan kepada pelajar yang mengambil mata pelajaran Teknologi Maklumat sahaja. Kurang keyakinan dan kemahiran guru dalam penggunaan GSP. Masih ramai guru yang belum mendapat peluang mempelajari kemahiran penggunaan GSP ini. 42 Guru-guru kurang atau tidak mendapat latihan yang mencukupi bagi meningkatkan kecekapan dalam penggunaan GSP ini. Kebanyakan guru mendapat kemahiran dengan cara belajar sendiri, namun kekangan masa dan bebanan tugas yang lain menyebabkan mereka sukar membuat eksplorasi sendiri terhadap perisian ini. Walau bagaimanapun ada di antara guru yang mempunyai persepsi yang negatif terhadap teknologi termasuk penggunaan perisian GSP ini (faktor tambahan). Mereka mengatakan bahawa teknologi tidak membantu dalam pengajaran dan pembelajaran. Mereka lebih suka menggunakan kaedah konvensional dalam pengajaran mereka. 43 Faktor sekolah dan pihak lain Ada di antara sekolah yang masih belum menerima CD asal perisian ini. Pihak PPK telahpun menghantar CD berkenaan kepada pihak JPN untuk diagihkan ke sekolah-sekolah berkenaan. Kekurangan latihan yang berfokus kepada integrasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Ada di antara pentadbir yang kurang memberi galakan kepada guru-guru untuk keluar sekolah bagi menghadiri kursus. 44 Tiada kakitangan teknikal yang membantu dalam aplikasi teknologi bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru yang telah menghadiri kursus kurang yakin untuk menyebarkan kemahiran yang telah diperolehi kepada rakan-rakan kerana mereka sendiri kurang menguasai kemahiran yang diberi semasa kursus. 45 Cara mengatasinya« Teori Roger¶s boleh diaplikasikan dalam mencari penyelesaian kepada masalah kurangnya penggunaan sesuatu alat teknologi seperti perisian GSP dalam proses pengajaran dan pembelajaran 46 pihak PPK haruslah meneliti semula kursuskursus yang telah mereka kendalikan dari berbagai sudut seperti kuantiti kemahiran yang diberi berbanding jangkamasa yang diperuntukkan, bilangan fasilitator berbanding bilangan peserta, cara penyampaian kemahiran dan modul-modul yang digunakan agar kursus yang diberikan berkesan kepada guru dan dapat menyebarkannya kepada rakan sekerja apabila balik ke sekolah Ini bersesuaian dengan teori Rogers yang mengatakan bahawa difusi suatu inovasi dapat dilakukan melalui saluran komunikasi interpersonal. Melalui rakan sekerja ini, ciri-ciri sesuatu inovasi itu dapat disampaikan dengan lebih berkesan. 47 Pihak JPN disarankan mengadakan analisis keperluan guru-guru matematik untuk mengajar menggunakan perisian ini supaya keperluan guruguru benar-benar dapat dipenuhi. Pihak JPN juga hendaklah memastikan sekurangkurangnya dua orang guru dari setiap sekolah telah dilatih supaya mereka boleh menjadi juru latih kepada guru-guru lain di sekolah mereka. Guru-guru ini perlulah diminta untuk menjalankan perkembangan staf di sekolah masing-masing. Perkembangan staf ini hendaklah dipantau supaya benar-benar dijalankan dan dapat memberi impak yang besar terhadap penggunaan perisian ini dalam mata pelajaran matematik. 48 Guru-guru seharusnya tidak berputus asa dalam mempengaruhi rakanrakan kerana mengikut Rogers sesuatu inovasi itu akan memakan masa untuk ramai orang dalam sesuatu sistem sosial itu menerimanya 49