Click here to load reader

Innlandsterminaler - · PDF file Innlandsterminaler Innlandsterminaler: kortnavn for Oppland Hedmark/Oslo Havn Innlandsterminaler. • Prosjektet er gjennomført med støtte fra Kystverket

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Innlandsterminaler - · PDF file Innlandsterminaler Innlandsterminaler: kortnavn for Oppland...

 • Innlandsterminaler

  Innlandsterminaler: kortnavn for Oppland Hedmark/Oslo Havn Innlandsterminaler.

  • Prosjektet er gjennomført med støtte fra Kystverket med midler fra tilskuddsordningen for

  havnesamarbeid, - et ledd i regjeringens havnestrategi for å styrke sjøtransportens konkurranseevne.

  • Innlandsterminaler har som mål å etablere kostnads- og miljøeffektive sjørettede transport- og

  terminalløsninger rettet mot verdikjeder i Oppland og Hedmark spesielt.

  Strategisk plassering og tilbud av verdiøkende terminaltjenester skal:

  • redusere transportkostnader, luftutslipp og veislitasje for sjørettet gods

  • øke tilgjengelighet og konkurransekraft i nærskips- og oversjømarkeder, og

  • endre forutsetningene for sjøtransportens attraktivitet 1

  Innlandsterminaler, høsten 2016

  Fires studier gjennomført av

  • Tretorget v/Ola Rostad og Jostein Takle

  • Flowchange v/ Geir Berg

  • Silvi Forum v/Joar Stensløkken

  • Bajer Consulting v/Thomas Bajer

 • Hvordan kan Oslo havn bli en (enda) bedre havn for innlandet

  2

  • Oslo havn har vesentlig betydning utover

  egen kommune – og for Hedmark, Oppland

  og Akershus er Oslo havn nærmeste havn

  • Oslo havn har betydning for logistikken i

  hele landet

  • Men innlandet har også vesentlig

  betydning for Oslo havn

  • Logistikk må bidra til konkurransekraft,

  muligheter og verdiskaping i innlandsfylkene

  • Derfor Innlandsterminaler

  • Innlandet jobber for å redusere

  avstandsulemper for innlandsindustrien

  • Derfor Innlandsterminaler

  • Derfor Oslo havn

  Vedtektene for Oslo Havn KF sier at

  styret skal ha ti medlemmer. Akershus,

  Hedmark og Oppland fylkeskommuner

  oppnevner ett medlem med varamedlem.

  Et bedre Oslo havn for innlandet gjør

  Oslo havn bedre for Norge

 • Innlandet selger Norge !

  Fergene selger innlandet !

  3

  • Utenriksfergene er populære attraksjoner og

  destinasjoner i seg selv, men de markedsfører

  også i begge ender.

  • Innlandet selger Norge og fergeturister!

  • De største utenriksdestinasjonene til/fra

  OSL/Gardermoen (tabell, 2013)

  • Dersom vi satte inn fergedestinasjonene fra

  Oslo havn ville Kiel komme inn i listen på

  tredjeplass, København på femteplass, og

  Frederikshavn på sjuendeplass.

  • Hvordan reiser innlandsturistene ?

  • Hvordan bidrar de til verdiskaping og

  arbeidsplasser i innlandet ?

 • Innlandet og Oslo havn

  4

  • Vareeiere med egne anlegg i

  Oslo havn

  • Strand Unikorn (Moelv)

  • Leca (Rælingen)

  • Et lite utvalg vareeiere og

  brukere av Oslo havn

  • Moelven (bl.a. Eidsvoll og Våler)

  • Hunton (Gjøvik)

  • Benteler, Hexagon (Raufoss)

  • Arbaflame (Kongsvinger)

  • Mange flere større og mindre

  innlandsbrukere av Oslo havn

  • Er Oslo havn innlandsgod nok?

  • Kan innlandet og Oslo havn øke

  sitt gjensidige utbytte?

 • 5

  Veg, bane og sjø: Middel – ikke mål !

  Markedstilgang

  Verdiskaping

  Arbeidsplasser

  Kostnad

  Kvalitet

  Konkurranseevne

  Mål Veg

  Bane

  Sjø

  Logistikk

  Transport

  Middel

 • 6

  Plan og strategi

  Vareeiere

  Terminaltjenester

  Jernbane / Sverige

  Hvem

  Hvor

  Hva

  Hvorfor

 • Jernbane og intermodale løsninger

  • Gir vi toget grunn til å

  stoppe, vil toget også gå. • Gir vi ikke toget grunn til å

  stoppe, vil toget fremdeles gå

  https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPnZrc5OjPAhWkYpoKHfXHAhEQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DKHnxMxcHDgs&psig=AFQjCNGPt_LtMGnIsoBmV48cEDrH-wseng&ust=1477032323680402

 • 8

  FORBI …

  http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY2rD-5OjPAhWCjSwKHftRBnoQjRwIBw&url=http://e24.no/naeringsliv/flytoget-har-norges-mest-fornoeyde-kunder/22941735&psig=AFQjCNGPt_LtMGnIsoBmV48cEDrH-wseng&ust=1477032323680402

 • 9

  Tjenester – eksempler og utstyr • Lasting/lossing tog/bil • Tømming/fylling av container/henger

  • utstyr som kan redusere kostnader, men

  som krever koordinering

  • Container/hengerdepot, lager- og skurtjenester

  • Transportkoordinering og samarbeid

  • Utnyttelse av lok, tog, ruteleier

  • Lokalisering: der det tjener MÅLET, ikke midlet

 • Innlandsterminaler – Nye perspektiv og fokus

  10

  • Behov for havn og havnetjenester

  • Laste- og losseutstyr for økt kvalitet og redusert kostnad

  • Lokalisering av og samarbeid om tjenester (og utstyr)

  • Koordinering med nye aktører og operatører

  • Synliggjøre og forenkle sjøtransport

  • Gjensidig avhengighet for å skape forutsetninger for konsolidering og intermodale løsninger

  • Samarbeid og felles interesser over grensen, politisk og industrielt

  • Retningsbalanse, godsoverføring og miljø

  • Havnestyret vil følge opp hvordan

  administrasjonen i Oslo Havn KF

  arbeider for å realisere muligheter

  innlandsterminaler har identifisert

  • Havnestyret er opptatt av at dagens

  innlandsindustri har god og effektiv

  markedstilgang gjennom Oslo havn,

  men også beredskap for at ting endrer

  seg og nye behov oppstår for

  eksisterende og ny innlandsindustri

 • Innlandsterminaler – oppnådd ?

  • Har bidratt til å synliggjøre innlandet eksternt og internt

  • Har bidratt til å stille spørsmål ved etablerte sannheter, og åpne for å diskutere

  problemstillinger med nye premisser

  • Har bidratt til å skape referanser basert på bedre kunnskap om strategier, aktører,

  varestrømmer og problemstillinger

  • Har bidratt til å gjøre Oslo havn mer tilgjengelig for varestrømmer og aktører som er viktige

  som grunnlag for konsolidering og produktutvikling 11

 • • både – og / verken – eller

  • Vi har ikke et enkelt, robust og tilpasset agendasettende

  tilbud for store volum innlandsgods

  • norsk innlandsindustri og organisering er ikke helt der

  • System eller differensiering

  • Vi må lage tilbud som lett kan sammenlignes mot alternativ

  • Differensiering – kompleksitet

  • Volum og robusthet12

Search related