of 8 /8

INISIATIF...• Inisiatif ini juga selaras dengan hasrat kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan transaksi pembayaran tunai menjelang tahun 2020 dalam menyediakanakses, fleksibiliti

 • Author
  others

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INISIATIF...• Inisiatif ini juga selaras dengan hasrat kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan...

 • • Pelaksanaan kampus pintar telah membuka lembaranbaharu dalam landskap universiti awam pada masa ini.

  • Ianya mewujudkan konsep ekonomi pintar selari denganusaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arahmengadaptasikan teknologi digital dalam pendidikantinggi negara.

  • Inisiatif ini juga selaras dengan hasrat kerajaan untukmengurangkan kebergantungan transaksi pembayarantunai menjelang tahun 2020 dalam menyediakan akses,fleksibiliti dan pilihan kepada pengguna serta memberipengalaman pembayaran mudah dan selamat

  • Konsep kampus tanpa tunai yang dirancang dandilaksanakan ini bertujuan untuk memudahkan staf danpelajar melaksanakan urus niaga pembelian danpembayaran di dalam kampus dengan lebih mudah danselamat.

  • Pendekatan ini selari dengan perkembangan teknologiterkini yang dilihat menjadi trend dan ianya sinonim dikalangan generasi digital masa kini.

 • INISIATIF CASHLESS

  DI UTeM

  PELAKSANAAN KAD UNIDEBIT BANK ISLAM

  PENGUATKUASAAN TERIMAAN TANPA TUNAI DI SEMUA

  KAUNTER PERKHIDMATAN

  UNIVERSITI

  PERLUASAN KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN

  GALAKKAN DI KAFETERIA / KOPERASI

  KEMPEN /PROMOSI

 • • Pelaksanaan kepada wargaUTeM (staf dan pelajar )

  • 2 fungsi utama :-i. Kad IDii. Kad Bank

 • 1 • KAUNTER PEJ BENDAHARI

  2 • KAUNTER PEJ KESELAMATAN

  3 • KAUNTER PERPUSTAKAAN LAMAN HIKMAH

  4 • KAUNTER PEJABAT PENERBIT

  5 • KAUNTER KOLEJ KEDIAMAN

  6 • KAUNTER PUSAT KESIHATAN

  7 • KAUNTER PUSAT SUKAN

  • Penguatkuasaanpelaksanaan bayaran danterimaan tanpa tunai di semua perkhidmatankaunter di UTeM

 • Kad debit / KadKredit

  (Terminal Point of Sale)

  MiGS(Mastercard

  Internet Gateway)

  FPX(Financial Process

  Exchange)

  e-Wallet(Terminal QR

  Code)

  JomPAY

  • PERLUASANPLATFORMPEMBAYARANTANPA TUNAI

 • KAFETERIA

  KOPERASI UNIVERSITI

 • KAMPUS TANPA TUNAI (CASHLESS)PENGENALANINISIATIF CASHLESS DI UTeM KAD UNIDEBIT BANK ISLAM�PEMBAYARAN PERKHIDMATAN KAUNTER PERLUASAN KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATANPENGGALAKKAN PEMBAYARAN �TANPA TUNAISlide Number 8