Click here to load reader

INDICII DE BAZĂscr.md/upload/editor/acte_DRG/Indicii_de_activitate_SCR_2015.pdf · PDF file Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat 1211 1049 4,2 3,8 Bolile sistemului osteoarticular,

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INDICII DE BAZĂscr.md/upload/editor/acte_DRG/Indicii_de_activitate_SCR_2015.pdf · PDF...

 • INDICII DE BAZĂ privind activitatea IMSP

  Spitalul Clinic Republican

  pentru anul 2015 (comparativ cu anul 2014)

 • I. ACTIVITATEA STAŢIONARULUI

  NUMĂRUL DE PATURI

  NUMĂRUL PACIENŢILOR TRATAŢI

  Denumirea A n i i

  Dinamica 2014 2015

  Numărul de paturi desfăşurate 775 775 -

  Pacienţi trataţi 28458 27609 -849

  I

  n

  c

  l

  u

  s

  i

  v

  Profil chirurgical:

  - paturi desfăşurate

  505

  505 -

  - pacienţi trataţi 18855 18087 -768

  Profil terapeutic:

  - paturi desfăşurate 255 255 - - pacienţi trataţi 9383 9320 -63

  Centrul dializa şi transplant renal:

  - paturi desfăşurate 15

  15

  -

  - pacienţi trataţi 220 202 -18

 • PATURI CONFORM STATELOR ŞI OCUPATE ZILNIC

  Denumirea secţiei

  Paturi conform

  statelor Ocupate zilnic

  2014 2015 2014 2015

  TOTAL SPITAL : 775 775 693 650

  SECŢIILE PROFIL CHIRURGICAL 505 505 469 435 Chirurgia generală 65 65 64 58 Chirurgia viscerală, abdominală,

  endocrină

  35 35 36

  35

  Chirurgia hepatobiliopancreatică 30 30 42 38 Urologia 60 60 49 45 Chirurgia toracală 30 30 24 26 Chirurgia septică 15 15 22 22 Chirurgia vasculară 35 35 35 34 Chirurgia colorectală 30 30 31 30 Oftalmologia 60 60 60 43 ORL 60 60 49 47 Chirurgia CVD 30 30 25 24 Chirurgia MCC 25 25 17 19 Neurochirurgia 30 30 14 15

  SECŢIILE PROFIL TERAPEUTIC 255 255 224 215 Artrologia 30 30 27 29 Reumatologia 30 30 30 31 Gastroenterologia 30 30 21 20 Endocrinologia 60 60 50 46 Alergologia 15 15 9 8 Nefrologia 30 30 33 32 Hepatologia 60 60 53 48 CENTRUL DIALIZA şi TRANSPLANT

  RENAL 15 15 - -

 • PACIENŢI TRATAŢI

  Denumirea secţiei A n i i

  Dinamica 2014 2015

  TOTAL SPITAL : 28458 27609 -849

  SECŢIILE PROFIL CHIRURGICAL 18855 18087 -768 Chirurgia generală 2762 2595 -167

  Chirurgia viscerală, abdominală, endocr. 1763 1674 -116

  Chirurgia hepatobiliopancreatică 1500 1461 -39

  Urologia 1846 1747 -99

  Chirurgia toracală 664 731 +67

  Chirurgia septică 623 680 +57

  Chirurgia vasculară 1349 1472 +123

  Chirurgia colorectală 1525 1491 -34

  Oftalmologia 2639 2065 -574

  ORL 3158 3011 -147

  Chirurgia CVD 381 340 -41

  Chirurgia MCC 432 392 -40

  Neurochirurgia 213 428 +215

  SECŢIILE PROFIL TERAPEUTIC 9383 9320 -63 Artrologia 1223 1316 +93

  Reumatologia 1394 1470 +76

  Gastroenterologia 899 906 +7

  Endocrinologia 2192 2132 -60

  Alergologia 417 355 -62

  Nefrologia 1170 1190 +20

  Hepatologia 2088 1951 -137

  CENTRUL DIALIZA şi TRANSPLANT

  RENAL 220 202 -18

 • PONDEREA PACIENŢILOR TRATAŢI ÎN SECŢII

  Denumirea secţiilor

  2014 2015

  Trataţi

  total

  Asiguraţi Contra plată Trataţi

  total

  Asiguraţi Contra plată

  pacienţi % pacienţi % pacienţi % pacienţi %

  SECŢIILE PROFIL CHIRURGICAL 18855 15211 80,7 3644 19,3 18087 14221 102,0 3866 39,8

  Chirurgia generală 2762 2298 83,2 464 16,8 2595 2105 98,9 490 63,0

  Chirurgia visc., abdomin., endocr. 1763 1463 83,0 300 17,0 1674 1405 102,4 269 140,6

  Chirurgia hepatobiliopancreatică 1500 1367 91,1 133 8,9 1461 1307 102,0 154 50,2

  Urologia 1846 1595 86,4 251 13,6 1747 1434 102,9 313 21,8

  Chirurgia toracală 664 529 79,7 135 20,3 731 587 101,9 144 32,8

  Chirurgia septică 623 545 87,5 78 12,5 680 575 104,0 105 55,9

  Chirurgia vasculară 1349 1166 86,4 183 13,6 1472 1285 99,5 187 47,6

  Chirurgia colorectală 1525 1105 72,5 420 27,5 1491 1111 100,4 380 74,1

  Oftalmologia 2639 2384 90,3 255 9,7 2065 1769 109,7 296 43,9

  ORL 3158 1814 57,4 1344 42,6 3011 1583 104,1 1428 61,5

  Chirurgia CVD 381 366 96,1 15 4,9 340 335 90,5 5 7,1

  Chirurgia MCC 432 421 97,5 11 2,5 392 388 98,2 4 2,0

  Neurochirurgia 213 158 74,2 55 25,8 428 337 100,9 91 11,8

  SECŢIILE PROFIL TERAPEUTIC 9383 8375 89,3 1008 10,7 9320 8345 104,3 975 31,9

  Artrologia 1223 1060 86,7 163 13,3 1316 1217 104,1 99 30,6

  Reumatologia 1394 1232 88,4 162 11,6 1470 1361 107,3 109 32,6

  Gastroenterologia 899 794 88,3 105 11,7 906 785 108,7 121 22,0

  Endocrinologia 2192 2002 91,3 190 8,7 2132 1945 103,0 187 25,2

  Alergologia 417 378 90,6 39 9,4 355 330 113,4 25 5,7

  Nefrologia 1170 1115 95,3 55 4,7 1190 1137 102,5 53 18,6

  Hepatologia 2088 1794 85,9 294 14,1 1951 1570 101,0 381 63,0

  CENTRUL DIALIZA şi TRANSPLANT

  RENAL 220 218 99,1 2 0,9 202 201 99,5 1 0,5

  TOTAL SPITAL : 28458 23804 83,6 4652 16,4 27609 22767 82,5 4842 36,9

 • ÎNDEPLINIREA PLANULUI (TRATAŢI ASIGURAŢI)

  Denumirea secţiilor 2014 Îndeplinirea planului (%) 2015 Îndeplinirea planului (%)

  Artrologia 1060 103,9 1217 104,1

  Reumatologia 1232 118,0 1361 107,3

  Gastroenterologia 794 112,1 785 108,7

  Endocrinologia 2002 96,4 1945 103,0

  Alergologia 378 98,4 330 113,4

  Nefrologia 1115 116,1 1137 102,5

  Hepatologia 1794 106,8 1570 101,0 TOTAL TERAPIA: 8375 106,4 8345 104,3

  Chirurgia generală 2298 115,4 2105 98,9

  Chirurgia viscerală, abdom., endocr. 1463 104,2 1405 102,4

  Chirurgia hepatobiliopancreatică 1367 113,9 1307 102,0

  Urologia 1595 113,6 1434 102,9

  Chirurgia toracală 529 105,0 587 101,9

  Chirurgia septică 545 129,8 575 104,0

  Chirurgia vasculară 1166 108,0 1285 99,5

  Chirurgia colorectală 1105 108,3 1111 100,4

  Oftalmologia 2384 105,7 1769 109,7

  Otorinolaringologia 1814 96,9 1583 104,1

  Chirurgia CVD 366 108,9 335 90,5

  Chirurgia MCC 421 129,9 388 98,2

  Neurochirurgia 158 52,7 337 100,9 TOTAL CHIRURGIA: 15211 107,8 14221 102,0

  TOTAL SPITAL: 23586 107,3 22566 102,9

  Centrul dializă şi transplant renal 218 - 201 -

 • ÎNDEPLINIREA PLANULUI (TRATAŢI CONTRA PLATĂ)

  Denumirea secţiilor

  2014 2015

  Zi-pat

  planificat

  Zi-pat

  efectuat

  Îndeplinirea

  planului (%)

  Zi-pat

  planificat

  Zi-pat

  efectuat

  Îndeplinirea

  planului (%)

  Artrologia 1734 968 55,8 2071 633 30,6

  Reumatologia 2161 999 46,2 2093 682 32,6

  Gastroenterologia 4536 826 18,2 3922 863 22,0

  Endocrinologia 4415 1310 29,7 4823 1217 25,2

  Alergologia 3442 228 6,6 2472 141 5,7

  Nefrologia 1368 292 21,3 1566 292 18,6

  Hepatologia 3768 2349 62,3 5075 3198 63,0 TOTAL TERAPIA: 21424 6972 32,5 22022 7026 31,9

  Chirurgia generală 1824 2209 121,1 3770 2376 63,0

  Chirurgia viscerală, abdom., endocr. 320 1294 404,4 748 1052 140,6

  Chirurgia hepatobiliopancreatică 60 671 1118,3 1333 669 50,2

  Urologia 4981 1279 25,7 6456 1408 21,8

  Chirurgia toracală 1992 1100 55,2 3302 1083 32,8

  Chirurgia septică 30 325 1083,3 682 381 55,9

  Chirurgia vasculară 482 610 126,6 1238 589 47,6

  Chirurgia colorectală 936 1825 195,0 2058 1525 74,1

  Oftalmologia 1680 853 50,8 1728 759 43,9

  Otorinolaringologia 6432 4908 76,3 7800 4796 61,5

  Chirurgia CVD 1135 384 33,8 1160 82 7,1

  Chirurgia MCC 2339 164 7,0 2694 55 2,0

  Neurochirurgia 3075 388 12,6 5940 702 11,8 TOTAL CHIRURGIA: 25286 16010 63,3 38909 15477 39,8

  TOTAL SPITAL: 46710 22982 49,2 60931 22503 36,9

 • DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PATULUI ÎN AN

  (lucrul patului)

  Denumirea secţiei A n i i

  2014 2015

  TOTAL SPITAL : 307 274

  SECŢIILE PROFIL CHIRURGICAL 308 267

  Chirurgia generală 348 278

  Chirurgia viscerală, abdominală,

  endocrină 372

  309

  Chirurgia hepatobiliopancreatică 477 395

  Urologia 263 234

  Chirurgia toracală 269 273

  Chirurgia septică 517 449

  Chirurgia vasculară 323 305

  Chirurgia colorectală 342 307

  Oftalmologia 312 221

  ORL 270 241

  Chirurgia CVD 291 246

  Chirurgia MCC 259 231

  Neurochirurgia 158 152

  SECŢIILE PROFIL TERAPEUTIC 306 287

  Artrologia 313 332

  Reumatologia 344 351

  Gastroenterologia 237 228

  Endocrinologia 279 263

  Alergologia 209 172

  Nefrologia 363 366

  Hepatologia 343 275

 • ROTAŢIA PATULUI

  Denumirea secţiei A n i i

  2014 2015

  TOTAL SPITAL : 36 35

  SECŢIILE PROFIL CHIRURGICAL 36 35

  Chirurgia generală 39 37

  Chirurgia viscerală, abdominală,

  endocrină 48

  45

  Ch