II TEMA. REKLAMOS RAIDA LIETUVOJE

  • View
    86

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

II TEMA. REKLAMOS RAIDA LIETUVOJE. Doc.dr . Kristina Zikien ė. Pagrindiniai reklamos formavimosi etapai. Reklamos užuomazgos XIVa (Gedimino laiškai Vakarų Europos miestų valdytojams, piliečiams, pirkliams, amatininkams); Reklama cechinės gamybos periodu (XV-XVIIIa); - PowerPoint PPT Presentation

Text of II TEMA. REKLAMOS RAIDA LIETUVOJE

Slide 1

II TEMA.REKLAMOS RAIDA LIETUVOJE

Doc.dr. Kristina ZikienPagrindiniai reklamos formavimosi etapaiReklamos uuomazgos XIVa (Gedimino laikai Vakar Europos miest valdytojams, pilieiams, pirkliams, amatininkams);Reklama cechins gamybos periodu (XV-XVIIIa);Reklama XIXa (carins Rusijos priespaudos metai) iki XXa pirmosios nepriklausomybs paskelbimo (1918 02 16);Reklama nepriklausomoje Lietuvoje iki II pasaulinio karo;Reklama tarybiniais metais;Reklama po atkurtos nepriklausomybs iki dabar.

Prielaidos reklamai atsirastiMiest krimasis alia feodal pili, kurios XI-XII buvo valdymo centrai;Pirkli kategorijos atsiradimas XIIIa;Prekins amat prekybos atsiradimas XIVa;Cechins gamybos atsiradimas (XVa); Amatinink i usienio atvykimas Vilni (XVIa);Carins Rusijos taka;Lietuvikos spaudos atsiradimas;Techninis progresas (pirmoji elektrin Lietuvoje 1892; pirmasis traukinys 1861; telefono ryys 1903; pirmoji radijo stotis 1903;) Sparti tarptautins rinkos pltra pirmosios nepriklausomybs metu.

Pagrindins reklamos formos iki XXaAmatinink naudojama atributika savo prekms ymti simboliniai enklai (prekini enkl prototipas);Vitrin reklama;Afi reklama;Ikab reklama;Spausdintin reklama laikraiuose (Tilje leistuose periodiniuose leidiniuose Aura (1883-1886), Varpas (1889-1905), kininkas (1890-1905)).Pagrindins reklamos formos iki XXaLietuva iki XXa nebuvo pasaulietika, todl pagrindinmis reklamos priemonmis iliko ikab ir vitrin reklama.

Pagrindins reklamos formos iki XXa: vitrin reklamaTai buvo vienintelis prekybinink lengviausiai prieinamas kelias vilioti pirkjus ir juos informuoti;Stengiamasi vitrinose idlioti kuo daugiau preki;Dmesys vitrin atkreipiamas neprastais, ypatingos formos ar dydio parduodamais daiktais. Danai statomos preks muliaai.Vitrinose jau dedama informacija apie kainas, j sumainim, isamiau apibdinamos preks;Vitrinose kabinami skelbimai, pieiniai.

Pagrindins reklamos formos iki XXa: vitrin reklama

Lietuvoje vitrin puoyba ir preki reklamavimas populiarus buvo tik didiuosiuose miestuose: Kaune ir Vilniuje. Kitur vitrinos skurdesns, nes dauguma gyvena kaime, ir perka tik btiniausias prekes. Vitrin puoyba kaime neturi aktualumo. Pagrindins reklamos formos iki XXa: ikab reklamaJose pateikiama informacija, kur ir k galima sigyti;XIXa. carin valdia draudia ikabose vaizduoti daiktus. Susiformuoja tam tikri ikab ablonai. Pvz., laikrodi pardavjas vir jimo parduotuv kabindavo didiulio kieninio laikrodio mulia; kepuri pardavjai kabindavo specialiai pagamintus katiliukus ar cilindrus. Draudiama rodyti paius parduodamus daiktus.Pagrindins reklamos formos XXa pirmoje pusje Spausdintin reklama; Laikraiai;urnalai;Plakatai;SkrajutsSpecials reklaminiai leidiniai.Vaizdin reklama: Ikabos;Vitrinos; Reklaminiai skydai; Pagrindins reklamos formos XXa pirmoje pusje: spausdintin reklamaXX a pradioje reklamos skelbimai buvo trumpi tekstai, neretai urnalo ar leidinio savireklamos, danai talpinami urnalo gale ir kukliai dekoruoti grafinmis spaudos priemonmis.;Kiek vliau leidiniuose pradtos spausdinti reklamos, isamiai pristatanios produktus, prekes ar paslaugas.;Daugjo ir reklamos grafini apipavidalinimo form, keitsi riftai, tobuljo tekst kalba. domu (bet nieko keista), jog to meto reklamoms bdinga ir nenorminta lietuvi kalba, tai keletas tikr perliuk:Pagrindins reklamos formos XXa pirmoje pusje: spausdintin reklamaReklam pavyzdiai

Kino teatras Kapitol Erdviausias, variausias, maloniausias i vis teatr iauliuose. Filma pirmo ekrano. Pirmaeil muzika.Rtos valgykloje galima piets ir eip jau pavalgyti nenuolatiniams sveiams.Draudimo draugija Lietuva draudia turt nuo ugnies, gyvyb ir transportus.Ptaeko knygynas: provincij pasiunia patu ir apdtu mokesiu.Fabrikas dirba vairius kietus ir minktus baldus.Didiausias patogumas apsistoti Centraliniame viebutyje Kaune, kambariai erdvs, viess, nebrangs, su iltu ir altu vandeniu. alia vonios.Pagrindins reklamos formos XXa pirmoje pusje: spausdintin reklamaSenuosiuose urnaluose pristatom reklam tekstuose taip pat galima iskirti iuolaikinei reklamai bding kompozicij: antratin reklamin k, kuriame nurodomas reklamuojamos paslaugos pavadinimas, dstomj reklamos dal, kur pristatomas produktas, bei bendrj informacij: adresas, telefonas, kartais gamintojo vardas. Neretai senojoje periodikoje reklaminius skelbimus puoia reklaminiai kiai.

Pagrindins reklamos formos XXa pirmoje pusje: spausdintin reklama

Pagrindins reklamos formos XXa pirmoje pusje: spausdintin reklama Susipainus su senuosiuose leidiniuose spausdintomis reklamomis, galima iskirti ir iuolaikikus, iandieninms reklamoms bdingus tekstus, kuriuose akcentuojamos produkto technins galimybs, iskirtinumas, paminti (nors ir elementars) ekonomikos terminai, pvz.:Bendrov Maistas eksportuoja, importuoja, perka.Fotoaparato reklama:Fotografuokite su universalia Zeis Ikon kamera. Viename langelyje patvarus uraktas, o greitis viena imtas dvideimtoji sekundes.15 stiprios viesos Zelso objektyv.

XX a, PO NEPRIKLAUSOMYBS PASKELBIMO, REKLAMOS SPARIAI MODERNJA!!!!Daniausiai reklamuojamos preks1914 1940 m.m. lietuvi spaudos leidiniuose, priklausomai nuo leidinio tematikos, daugiausia reklamuojamos: vairios paslaugos (metalo, technikos dirbtuvs, viebuiai, knygynai, bankai, draudimo bendrovs, valgyklos, kalb kursai, centrinio ildymo, vandentiekio diegimo paslaugos, muzikos pamokos, metalo graviros dirbtuvs, maisto parduotuvs, prekybos namai, filmavimo paslaugos, preks (motorai, banytiniai reikmenys, siuvimo reikmenys, fotoaparatai, raomosios mainles, saldainiai, maisto produktai (daugiausia kakava, agurkai, msa).Pagrindins reklamos formos XXa pirmoje pusje: vaizdin reklamaVaizdin reklama modernja, nelieka likusi carins valdios apribojim afi reklamai;Vitrinos danai keiiamos, atsivelgiama i met laikus, sezonus. Modernja vitrin puoyba;Atiranda reklaminiai skydai;Lietuvoje atsiranda reklamos profesional, veikiausiai i JAV grusi emigrant. J patirtis pritaikoma kuriant vitrinas, afias. Neatsileikama nuo usienio mados vj.Pagrindins reklam strategijosPatenkinti esamus poreikius (pirkjui reikia gero daikto). Reklamuojamos prastos, inomos preks ir paslaugos.Sukurti naujus poreikius. Pristatomos nauji, Lietuvos vartotojui dar neinomi produktai ar paslaugos. Pvz., kokoso rieut sviestas. Neretai reklamose ypa iskiriami tarptautini, visame pasaulyje inom moni, parduodani produktus ir Lietuvoje, pavadinimai: Nivea Creme, Mercedes, Vauxhall. Tokiu bdu pabriama reklamuojam produkt kokyb, ilgaams gaminimo tradicijos. Taip bandoma pratinti vartotojus tapti iki tol neinom preki vartotojais.Dominuojantys vaizdiai XXa pirmos puss reklamose Moters vaizdis. Senuosiuose leidiniuose, reklamose kuriami itin garbingos (bet kartu ir patrauklios) moters vaizdiai: moteris globja, rpestinga mama, eimos moteris, puiki eiminink. Daniausiai ji reklamuoja buities priemones, pvz.:Mano kosmetikos idealas tualetinis Beraro Kipro Petrausko muilas.Vien kart paband visada io muilo vard inosite!

Moters vaizdis XXa pirmos puss reklamose

Dominuojantys vaizdiai XXa pirmos puss reklamose Vyro vaizdis. Senj lietuvik leidini reklamose daniausiai vaizduojami vyrai: darbtus darbininkas, rpestingas eimos mogus, papirosus rkantis dentelmenas, protingas, mokytojo vaidmen atliekantis vyras. Vyrai daniausiai reklamuoja transporto priemones, papirosus, kartais ir buities reikmenis ar maisto produktus.Reklama sovietins okupacijos metaisIki II pasaulinio karo komercin reklama buvo atmetama kaip buruazinio kapitalizmo priemon dirbtinai stimuliuoti ekonomij, priveriant pirkjus pirkti tai, ko jiems nra reikalinga ir ko jie nepajgia pirkti. Todl komercin reklama Sovietinj Rusijoj beveik inyko: filosofikai ji nebuvo priimtina, be to, Stalino laikotarpiu ekonomin situacija buvo tokia, kad preki skelbt nereikjo j buvo per maai: kas tik pasirodydavo rinkoj, buvo iperkama.Sovietinis poiris reklam Dabartiniu laiku poiris reklam Soviet Sjungoj yra dvejopas: pragmatikasis poiris bei racionalusis poiris. Pragmatikasis poiris pripasta reklamos reikalingum informuoti pirkjus apie produktus ir pagreitinti liau parduodam produkt pardavim, tame nematydama jokio ideologinio konflikto. Kitas poiris - racionalusis, paymi, kad sovietin reklama yra skirtinga nuo kapitalistins ir dl to nepaeidia marksizmo. Nors ir maiau takingas, taiau taipogi egzistuoja poiris, kad reklama, kapitalistin ar socialistin, ekonomikai yra nepateisinama.Reklama sovietins okupacijos metaisPrimityvi, beveid. Daniausiai apsiribojama informacija lang vitrinose ir ikabose;Reklama netobulja, nes nra konkurencijos, stinga preki ir paslaug. Dauguma komercins reklamos form ribojama ar cenzruojama;Reklama tarnauja propagandiniais tikslais. Reklamos pasiekimai inaudojami skelbiant apie gerov ir lygyb tarybinje Lietuvoje;ioks toks reklamos atgimimas pastebimas per paskutin okupacijos deimtmet (8-9 deimtmeiai) Vilniuje, kur buvo pradtos rengti vadinamj socialistini ali reklamos bienals. Taiau j metu dekoruotos tik prekybos moni vitrinos, bet to, k demonstruodavo vitrinose, nebuvo galima rasti parduotuvi lentynose.Labai nykios viesos reklamos tik kuklus objekto apvietimas.

23SOVIETIN REKLAMA Perskaityti F.Palubinsko straipsn apie sovietin reklam!!!!Reklama pirmaisiais atkurtos nepriklausomybs metais: pagrindiniai bruoaipltojasi labai intensyviai, mons skuba reklamuotis;daug nevaromos, klaidinanios, net nusikalstamos reklamos;vartotojai pradeda kritikiau vertinti reklam; spariai pltojasi internetin reklama; susikuria reklamos verslas!!