of 1 /1
Iba’t-ibang Paraan upang maging Organikong Pataba ang Dayami 1 Pinaghalawan: Q&A on Organic Ferlizer, No.19, PhilRice Direktang paghalo sa lupa ng walang organismong pampabulok Ikalat agad ang mga dayami sa bukid pagkatapos umani. Sa unang pag-aararo o 30 araw bago ang lipat-tanim, ihalo ang dayami sa lupa. 2 Direktang paghalo sa lupa na may organismong pampabulok Ikalat agad ang dayami sa palayan pagkatapos umani. Sa unang pag- aararo o 30 araw bago ang lipat-tanim, ihalo ang dayami sa lupa. Sa unang pagsuyod, lagyan ng EM-based na organismong pampabulok (EMBI) ang lupang sinabugan ng dayami sa mpladang 1 litrong EMBI sa bawat 10 kg na dayami upang mas mapabilis ang pagbubulok. Gamin muna ito sa pagpapatubo ng kabute bago ihalo sa lupa Gamin muna ang dayami bilang materyal sa pagpapatubo ng kabute. Pagkatapos anihin ang mga kabute, diretsong ihalo ang bahagya nang nabubulok na mga dayami sa lupa. Muling paggamit ng dayami para sa pagpaparami ng bulate (vermiculture), bago ang paghalo sa lupa Ang mga dayaming ginamit sa pagpaparami ng kabute ay gawing pagkain muna ng mga bulate. Kaya, sa halip na mga dayaming bahagyang nabulok, ang mga dumi o tae ng mga bulate ang gamin bilang organikong pataba sa mga halamang palay. 3 4 5 Pasalansang Pagbubulok Isalansan nang masinsin ang mga dayami. Ihalo ito sa mga dumi ng hayop. Diligan at haluin araw-araw upang mapalabas ang init na nasa ilalim. Pagkalipas ng isang buwan, husto na ang pagkabulok ng dayami at pwede nang gamin.

Iba’t-ibang Paraan upang maging Organikong Pataba ang ... · Muling paggamit ng dayami para sa pagpaparami ng bulate (vermiculture), bago ang paghalo sa lupa Ang mga dayaming ginamit

  • Upload
    others

  • View
    53

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Iba’t-ibang Paraan upang maging Organikong Pataba ang ... · Muling paggamit ng dayami para sa pagpaparami ng bulate (vermiculture), bago ang paghalo sa lupa Ang mga dayaming ginamit

Iba’t-ibang Paraan upang maging Organikong Pataba ang Dayami

1

Pinaghalawan: Q&A on Organic Fertilizer, No.19, PhilRice

Direktang paghalo sa lupa ng walang organismong pampabulok

Ikalat agad ang mga dayami sa bukid pagkatapos umani. Sa unang pag-aararo o 30 araw bago ang lipat-tanim, ihalo ang dayami sa lupa.

2

Direktang paghalo sa lupa na may organismong pampabulok

Ikalat agad ang dayami sa palayan pagkatapos umani. Sa unang pag-aararo o 30 araw bago ang lipat-tanim, ihalo ang dayami sa lupa. Sa unang pagsuyod, lagyan ng EM-based na organismong pampabulok (EMBI) ang lupang sinabugan ng dayami sa timpladang 1 litrong EMBI sa bawat 10 kg na dayami upang mas mapabilis ang pagbubulok.

Gamitin muna ito sa pagpapatubo ng kabute bago ihalo sa lupa

Gamitin muna ang dayami bilang materyal sa pagpapatubo ng kabute. Pagkatapos anihin ang mga kabute, diretsong ihalo ang bahagya nang nabubulok na mga dayami sa lupa.

Muling paggamit ng dayami para sa pagpaparami ng bulate (vermiculture), bago ang paghalo sa lupa

Ang mga dayaming ginamit sa pagpaparami ng kabute ay gawing pagkain muna ng mga bulate. Kaya, sa halip na mga dayaming bahagyang nabulok, ang mga dumi o tae ng mga bulate ang gamitin bilang organikong pataba sa mga halamang palay.

3

4

5 Pasalansang Pagbubulok

Isalansan nang masinsin ang mga dayami. Ihalo ito sa mga dumi ng hayop. Diligan at haluin araw-araw upang mapalabas ang init na nasa ilalim. Pagkalipas ng isang buwan, husto na ang pagkabulok ng dayami at pwede nang gamitin.