of 2/2
Ang Ano ba ang Marine Protected Area? Marine Protected Area o MPA ang pangkalahatang tawag sa mga May iba’t-ibang klaseng ekosistema na pinoprotektahan ang MPA. Ito ay ang mga: protektadong lugar sa dagat. Maaaring ito ay may bahagi na “No-Take Zone” o “marine sanctuary”, at may bahagi rin na “marine reserve”, kung Bakawan Lusayan Bahura Ito’y nagsisilbing kanlungan ng samu’t-saring buhay! Tirahan ng maliliit na isda at iba pang hayop nagbibigay proteksyon mula sa malalakas na alon tirahan ng mga ibon, unggoy at iba pang hayop tumutulong magparami ng isda Sinasala ng mga ugat ng bakawan at ng lusayan ang lupang dala ng ilog at ulan.Tumutulong ito magpalinaw ng tubig dagat! Pangitlugan ng mga isda, hipon, alimango, at iba pa! Ang mga bakawan ay... Tumutulong rin ang MPA magtaguyod ng eco-turismo! Mas mabilis dumami ang isda sa loob ng MPA dahil bawal mangisda rito. Marami ang lumalaki at nangingitlog kaya’t... dumarami rin ang supply ng isda sa labas ng MPA na pwedeng hulihin! Bakit mahalaga ang MPA? Maraming benepisyo ang MPA! Saan matatagpuan ang mga MPA sa San Juan, Batangas? Makikita sa mapa ang 13 MPA ng bayang ito. May 3 klase ng MPA dito: Mangrove Forest Conservation Area- pinoprotektahan ang mga bakawan sa lugar na ito. Marine Sanctuary- tinatawag ring “No-Take Zone”. Bawal mangisda dito. Marine Reserve- kawil lamang ang maaring gamitin sa pangingisda dito. Ano ang mga layunin ng MPA? Pangalagaan ang iba’t-ibang uri ng isda at halamang dagat. Mas maparami pa ang klase ng mga isda at halamang dagat. Itaguyod ng mga mangingisda ang paggamit ng tamang paraan ng pangingisda. Maturuan ang mga mamamayan na alagaan ang kalikasan para sa ikauunlad at ikakikinabang ng susunod na henerasyon. SAN JUAN ng g S S Sa n n J J u a a n n , B Ba t t a n g ga s s pr Zo saan pangangawil lamang ang pinapayagang paraan ng pangingisda. Catmon Mangrove Forest Conservation Area Catmon Marine Sanctuary Ticalan Marine Sanctuary Puting Buhangin Marine Sanctuary Abung Marine Sanctuary Calubcob 1 st Marine Sanctuary Subukin, Barualte, Nagsaolay Mangrove Conservation Area Imelda MPA Imelda Mangrove Forest Conservation Area San Juan Seascape MPA Submarine Garden Reserve Laiya Aplaya MPA Hugom Marine Sanctuary Pamilyar ka ba sa mga lugar na ‘to?

Ang Ano ba ang Marine Protected Area? Saan matatagpuan ang

  • View
    258

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Ang Ano ba ang Marine Protected Area? Saan matatagpuan ang

Ang

Ano ba ang Marine Protected Area?Marine Protected Area o MPA ang pangkalahatang tawag sa mga

May ibat-ibang klaseng ekosistema na pinoprotektahan ang MPA. Ito ay ang mga:

protektadong lugar sa dagat. Maaaring ito ay may bahagi na No-Take Zone o marine sanctuary, at may bahagi rin na marine reserve, kung

Bakawan

Lusayan Bahura

Itoy nagsisilbing kanlungan ng samut-saring buhay!

Tirahan ng maliliit na isda at iba pang hayop

nagbibigay proteksyon mula sa malalakas na alon

tirahan ng mga ibon, unggoy at iba

pang hayop

tumutulong magparami ng isda

Sinasala ng mga ugat ng bakawan at ng lusayan ang lupang dala ng ilog at ulan.Tumutulong ito magpalinaw ng tubig dagat!

Pangitlugan ng mga isda, hipon, alimango, at iba pa!

Ang mga bakawan ay...

Tumutulong rin ang MPA magtaguyod ng eco-turismo!

Mas mabilis dumami ang isda sa loob ng MPA dahil bawal mangisda rito.

Marami ang lumalaki at nangingitlog kayat...

dumarami rin ang supply ng isda sa labas ng MPA na pwedeng hulihin!

Bakit mahalaga ang MPA? Maraming benepisyo ang MPA!

Saan matatagpuan ang mga MPA saSan Juan, Batangas?

Makikita sa mapa ang 13 MPA ng bayang ito. May 3 klase ng MPA dito:

Mangrove Forest Conservation Area- pinoprotektahan ang mga bakawan sa lugar na ito.

Marine Sanctuary- tinatawag ring No-Take Zone. Bawal mangisda dito.

Marine Reserve- kawil lamang ang maaring gamitin sa pangingisda dito.

Ano ang mga layunin ng MPA?

Pangalagaan ang ibat-ibang uri ng isda at halamang dagat.Mas maparami pa ang klase ng mga isda at halamang dagat.Itaguyod ng mga mangingisda ang paggamit ng tamang paraan ng pangingisda.Maturuan ang mga mamamayan na alagaan ang kalikasan para sa ikauunlad at ikakikinabang ng susunod na henerasyon.

SAN JUAN

ngg SSSann JJuaann, BBattanggass

prZosaan pangangawil lamang ang pinapayagang paraan ng pangingisda.

Catmon Mangrove Forest Conservation Area

Catmon Marine Sanctuary

Ticalan Marine Sanctuary

Puting Buhangin Marine Sanctuary

Abung Marine Sanctuary

Calubcob 1st Marine Sanctuary

Subukin, Barualte, Nagsaolay Mangrove Conservation Area

Imelda MPA

Imelda Mangrove Forest Conservation Area

San Juan Seascape MPASubmarine Garden Reserve

Laiya Aplaya MPA

Hugom Marine Sanctuary

Pamilyar ka ba sa mga lugar na to?

Pumutol ng bakawan sa mangrove

conservation area

Mangisda sa mga marine sanctuary o

No-Take Zone

Maghulog ng angkla sa mga bahura

Humawak sa mga bahura

Habulin o hawakan ang mga hayop sa dagat

Gumamit ng jetski Magtali sa buya

tuwing papasok sa MPA

Responsableng snorkeling at diving

Magsagawa ng survey at pag-aaral sa MPA,

na may pahintulot ng kinauukulang opisyal

Responsableng eco-turismo sa mangrove

conservation area

Mangisda sa marine reserve gamit ang

kawil lamang

Mangisda sa mangrove conservation area, gamit ang di-nakakapinsalang paraan ng pangingisda

1st OffenseP1,000/ person, pagkumpiska ng mga nahuling isda o mga hayop na nakuha.

2nd OffenseP1,500/ person, pagkumpiska ng mga nahuling isda o mga hayop na nakuha, at ng mga gamit pangisda.

3rd OffenseP1,500/ person, pag kumpiska ng mga nahuling isda o mga hayop na nakuha, mga gamit pangisda, at maaaring makulong ang operator ng banca/ may-ari ng banca ng di-kukulang sa 2 buwan, at di lalampas ng 6 buwan.

Parusa sa paglabag:

May mga problema at panganib ring kinakaharap ang mga MPA:

Pangingisda sa mga No-Take Zones

Paggamit ng dinamita at cyanidePangulong

Pangongolekta ng bahura

Polusyon sa karagatan

Crown-of-thorns starfish na kumakain sa bahura

Pamumuti ng mga bahura o coral

bleaching dahil sa pag-init ng tubig-dagat

Pagputol sa mga bakawan upang

gawing fishponds

Pag-uuling sa mga bakawan

Mahalaga ang pagsunod sa mga patakaran upang magtagumpay ang MPA. Kung mangyari ito, tayo rin ang makikinabang sa mabuting idudulot nito.

Ano mga ipinagbabawal

Noong January 23, 2013, nanalo ang Brgy. Hugom ng 3rd Place sa kategoryang Best MPA

BRAVO! San Juan, Batangas

Ano ang magagawa natin?Marami tayong magagawa upang malutasan ang mga problema, at mapaunlad ang mga MPA ng San Juan, Batangas:

TTuulloonngg!!Tulong!Saklolo!

gggg Saklolo! Tulong!Saklolo!SaSaklklololo!o!Tulong!g!! TT

Saklolo! Tulong!!!

Initiatives sa Batangas Recognition Award for Verde Passages Outstanding MPA o BRAVO MPA. Sa tulong ninyo, maaring makapasok din sa BRAVO ang iba pang MPA ng San Juan, Batangas!

Higit sa lahat, ibahagi natin ang ating kaalaman sa iba!

BAWAL

Sumunod sa mga regulasyon ng MPA

Magreport sa bantay dagat at kinauukulang ahensiya

Sumali sa mangrove planting at mga coastal cleanups

Itali ang banca sa buya kung papasok sa MPA

Magparehistro ng banca sa Municipal Agriculture Office para maisama sa listahan ng mga mangingisda

Sino ang pwedeng kontakin?Kung may nais ireport, maaaring tumawag o

magtext sa alinman sa mga sumusunod:

Police Station: Hotline 166Mayors Office: (043) 575 3210Municipal Agriculture Office: (043) 575 4173Bantay Dagat Chairman: 0915 277 2862Bantay Dagat Patrol: 0908 116 6586

sa loob ng MPA?

PINAHIHINTULUTAN

MPA Flyer V1_April 2013Layout & graphics by: MV Doctor

Magkalat o magtapon ng

basura

Manghuli o mamaril ng ibon sa mangrove

conservation area