of 144/144
Liburu honek UPV/EHUko Euskararen Arloko Errektoreordetzaren dirulaguntza jaso du Nazioarteko negozioak (testuinguruak eta sarrera motak) Iñaki Esparta Soloeta EUSKARAREN ARLOKO ERREKTOREORDETZAREN SARE ARGITALPENA ISBN: 978-84-9082-037-7

Iñaki Esparta Soloeta - UPV/EHU Ikasmaterialak · 1. gaia. Nazioarteko negozioak 8 arteko integrazioa eta loturak areagotu egin direnez, gero eta enpresa gehiago, handi zein txiki,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Iñaki Esparta Soloeta - UPV/EHU Ikasmaterialak · 1. gaia. Nazioarteko negozioak 8 arteko...

 • Liburu honek UPV/EHUko Euskararen Arloko Errektoreordetzaren dirulaguntza

  jaso du

  Nazioarteko negozioak (testuinguruak eta sarrera motak)

  Iaki Esparta Soloeta

  EUSKARAREN ARLOKO ERREKTOREORDETZAREN

  SARE ARGITALPENA

  ISBN: 978-84-9082-037-7

 • Aurkibidea

  Hitzaurrea ..................................................................................................................... 5

  1. gaia. Nazioarteko negozioak ...................................................................................... 6

  1. Sarrera ...................................................................................................................... 7 2. Nazioarteko negozioak praktika moduan ................................................................. 7 3. Nazioarteko Negozioak unibertsitateko irakasgaia .................................................. 8 4. Enpresentzat, zailagoa da nazioartean aritzea? ....................................................... 8

  2. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru politikoak ............................................. 10

  1. Sarrera .................................................................................................................... 11 2. Sistema demokratikoa ala totalitarioa du herrialdeak? ......................................... 12

  2.1. Demokrazia ..................................................................................................... 12 2.2. Totalitarismoa ................................................................................................. 13

  3. Demokraziaranzko joera nagusituz joan da munduan? ......................................... 14 4. Sistema politiko demokratikoak gehitu egingo dira etorkizunean? ....................... 16 5. Munduko ordena berria ......................................................................................... 17 6. Arrisku politikoa ...................................................................................................... 19

  3. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru ekonomikoak ....................................... 23

  1. Sarrera .................................................................................................................... 24 2. Ideologia ekonomikoak........................................................................................... 24

  2.1. Liberalismoa .................................................................................................... 25 2.2. Kolektibismoa .................................................................................................. 26

  3. Sistema ekonomiko motak ..................................................................................... 27 3.1. Merkatu-ekonomia ......................................................................................... 28

  3.1.1. Gobernuaren egitekoa merkatu-ekonomietan ............................................... 28 3.1.2. Merkatu-ekonomiako sistema munduan ....................................................... 29

  3.2. Plangintza zentraleko ekonomiak ................................................................... 30 3.2.1. Merkatu-ekonomien erakargarritasuna eta plangintzako sistemen ospe-

  galtzea .............................................................................................................. 30

  4. Politika ekonomiko nagusiak .................................................................................. 31 5. Globalizazio ekonomikoa ........................................................................................ 31

  4. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru legalak .................................................. 33

  1. Sarrera .................................................................................................................... 34 2. Sistema legalaren motak ........................................................................................ 35

  2.1. Zuzenbide Arruntean oinarritutako sistema legalak ....................................... 36 2.2. Zuzenbide Zibilean oinarritutako sistema legalak ........................................... 36

 • Aurkibidea

  2

  2.3. Zuzenbide Teokratikoan oinarritutako sistema legalak .................................. 36 2.4. Sistema legal mistoak ...................................................................................... 37

  3. Herrialdea zuzenbidezko estatua izateak negozioetarako duen garrantzia ........... 37 3.1. Enpresentzako ondorioak ............................................................................... 39

  4. Enpresen jarduna eta herrialdeen legedia ............................................................. 41 4.1. Enpresa abiaraztea .......................................................................................... 41 4.2. Enpresa ixtea ................................................................................................... 41 4.3. Langileen kontratazioa eta kaleratzea ............................................................ 42 4.4. Zerga-sistema .................................................................................................. 42 4.5. Enpresen jarduerei buruzko arau legalak ....................................................... 43 4.6. Lehia babesteko arauak .................................................................................. 43 4.7. Produktuei loturiko segurtasuna eta erantzukizuna ...................................... 44 4.8. Kontratuak sinatzea ........................................................................................ 45 4.9. Kontratuak betearaztea .................................................................................. 45

  4.9.1. CISG bidea ........................................................................................................ 46 4.9.2. Auzitan sartzea ................................................................................................ 47 4.9.3. Arbitrajea ......................................................................................................... 47

  4.10. Jabetza intelektuala ...................................................................................... 49 4.10.1. Garapen maila eta jabetza intelektualaren babesa ....................................... 51 4.10.2. Ideologia eta jabetza intelektuala ................................................................. 53

  5. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru kulturalak ............................................ 54

  1. Sarrera .................................................................................................................... 55 2. Kultura: garrantzizko aldagaia enpresentzat .......................................................... 55

  2.1. Zer da kultura? ................................................................................................ 55 2.2. Herrialde barruko kultura-aniztasuna ............................................................. 56 2.3. Azpitaldeen garrantzia .................................................................................... 56 2.4. Kultura-aniztasunaren balioa enpresa barruan .............................................. 57 2.5. Shock kulturala? .............................................................................................. 57 2.6. Kulturen arteko gatazkak ................................................................................ 57 2.7. Ezberdintasun kulturalez jabetu ..................................................................... 58 2.8. Kulturei buruz ikasi egin daiteke ..................................................................... 58 2.9. Ikerketa gehiagoren beharra .......................................................................... 59

  3. Kluster kulturalak eta distantzia kulturala .............................................................. 59 4. Testuinguru urriko eta testuinguru zabaleko kulturak .......................................... 60 5. Enpresen jarrera motak kultura berri bat dela eta ................................................ 61

  5.1. Jarrera etnozentrista ....................................................................................... 61 5.2. Jarrera polizentrista ........................................................................................ 62 5.3. Jarrera geozentrista ........................................................................................ 62

  6. Kultura nazionalaren dimentsioak .......................................................................... 62 6.1. Botere-distantzia (power distance) ................................................................. 62 6.2. Kultura indibidualista/kolektibista .................................................................. 64 6.3. Maskulinotasun/femeninotasunaren ezaugarriak ......................................... 65 6.4. Ziurgabetasuna saihestu nahia (uncertainty avoidance) ................................ 66

  7. Kulturari loturiko gaiak ........................................................................................... 67 7.1. Bigarren hizkuntzaren beharra ....................................................................... 67 7.2. Erlijioa .............................................................................................................. 69

 • Aurkibidea

  3

  7.3. Lanerako motibazioa ....................................................................................... 70 7.4. Beharren hierarkia .......................................................................................... 71 7.5. Lanaren eta aisiaren arteko oreka .................................................................. 71 7.6. Adinari loturiko erregulazioak ......................................................................... 72 7.7. Gaitasun profesionalen balorazioa ................................................................. 73 7.8. Genero-desberdintasunak .............................................................................. 73 7.9. Denbora eta puntualtasuna ............................................................................ 74 7.10. Hitz egiteko distantzia ................................................................................... 74 7.11. Itzulpenak ...................................................................................................... 74 7.12. Umorea ......................................................................................................... 75

  6. gaia. Etika nazioarteko negozioetan ....................................................................... 76

  1. Sarrera .................................................................................................................... 77 2. Zergatik komeni zaie enpresei jokabide etikoa? .................................................... 77 3. Zer da etika? ........................................................................................................... 78

  3. 1. Absolutismo etikoa versus erlatibismo etikoa ............................................... 78 4. Jokabide etikoaren oinarriak .................................................................................. 79

  4.1. Jokabide etikoaren oinarri legala .................................................................... 79 4.1.1. Sistema legalen mugak .................................................................................... 80

  4.2. Jokabide etikoaren oinarri kulturala ............................................................... 81 4.3. Jokabide etikoaren oinarri pertsonala ............................................................ 81

  5. Etikari loturiko gaiak nazioarteko negozioetan ...................................................... 81 5.1. Ustelkeria ........................................................................................................ 82

  5.1.1. Ordainketa txikiak ............................................................................................ 83 5.1.2. Zer egiten dute herrialdeek ustelkeriaren aurka? ........................................... 83 5.1.3. Ez jausi inoiz ustelkerian .................................................................................. 84

  5.2. Lan-baldintzak ................................................................................................ 84 5.3. Giza eskubideak .............................................................................................. 85 5.4. Ingurumenari loturiko arauak ......................................................................... 86 5.5. Produktuen segurtasuna eta erantzukizuna ................................................... 87 5.6. Enpresaren Gizarte Erantzukizuna .................................................................. 87

  7. gaia. Esportazioa ....................................................................................................... 89

  I ................................................................................................................................... 90 1. Nola sartu nazioarteko merkatuetara: esportazioa ............................................... 90 2. Zer da esportazioa? ................................................................................................ 91 3. Ondasunen eta zerbitzuen esportazioa .................................................................. 92 4. Gobernuek esportazioak bultzatzen dituzte .......................................................... 92 5. Esportatzen hasi: plangintza eta kasualitatea ........................................................ 93 6. Ibilbideak esportatzerakoan ................................................................................... 93

  6.1. Urratsez urrats: beren esportazioak apurka-apurka handituz doazen enpresak ................................................................................................................................ 94 6.2. Sortze beretik esportatzen duten enpresak (born global firms) ................. 95

  7. Esportazioari loturiko eragiketak............................................................................ 96 II .................................................................................................................................. 98 8. Esportatzeko hiru modu ......................................................................................... 98

 • Aurkibidea

  4

  8.1. Esportazio zuzena (enpresak bere kabuz esportatu) ...................................... 98 8.1.1. Esportazio zuzena indartuz doa ....................................................................... 99 8.1.2. Esportazio zuzena posibleago internet bidez .................................................. 99

  8.2. Esportazio-inportazio enpresa baten bidez esportatu ................................. 100 8.3. Atzerriko banatzailea erabili ......................................................................... 100

  8.3.1. Atzerriko banatzailearen garrantzia .............................................................. 101 8.3.2. Banatzaile bat ala gehiago erabili atzerrian? ................................................. 102

  9. Esportazioen logistika: garraio-enpresa tradizionaletatik logistika integraleko enpresetara .............................................................................................................. 102 10. Incoterms ............................................................................................................ 104 III ............................................................................................................................... 106 11. Esportazioari loturiko dokumentuak .................................................................. 106 12. Esportaziorako finantziazioa lortzearen garrantzia ............................................ 107 13. Esportazioen ordainketa ..................................................................................... 108

  13.1. Kreditu dokumentarioa ............................................................................... 108 13.1.1. Kreditu dokumentarioaren motak ............................................................... 110

  13.2. Esportaziorako kreditu-asegurua ................................................................ 111 IV ............................................................................................................................... 113 14. Merkataritza-politikaren tresnak esportazioak oztopatzeko eta bultzatzeko ... 113 15. Esportazioaren abantailak eta desabantailak .................................................... 113

  15.1. Esportazioaren abantailak .......................................................................... 113 15.2. Esportazioaren desabantailak ..................................................................... 115

  8. gaia. Atzerriko inbertsio zuzena............................................................................ 119

  1. Sarrera .................................................................................................................. 120 2. AIZ eta zorroko inbertsioa .................................................................................... 120 3. AIZ zedarrituz ....................................................................................................... 121 4. AIZ sarrerak eta irteerak ....................................................................................... 122 5. AIZ: fluxua eta stocka ............................................................................................ 123 6. AIZ motak: inbertsio berria eta enpresa-erosketak ............................................. 123 7. Inbertsio berria ala erosketa? ............................................................................... 125

  7.1. Inbertsio berriaren abantailak ...................................................................... 125 7.2. Inbertsio berriaren desabantailak ................................................................. 126 7.3. Erosketen abantailak ..................................................................................... 127 7.4. Erosketen desabantailak ............................................................................... 128

  8. Filialen jabetza osoa? ............................................................................................ 129 8.1. Filialen jabetza osoa izatearen abantailak .................................................... 129 8.2. Filialen jabetza osoa izatearen desabantailak .............................................. 130

  9. AIZ bultzatzen duten faktoreak ............................................................................ 130 9.1. Merkatu erakargarrietan sartzea .................................................................. 130 9.2. Imitaziozko jokabidea ................................................................................... 131 9.3. Lehia estrategikoa ......................................................................................... 132 9.4. Baliabide naturalen kokapena ...................................................................... 132 9.5. Giza baliabideak ............................................................................................ 133 9.6. Kanpo-ondorio positiboak ............................................................................ 134 9.7. Produktuaren bizitza zikloa ........................................................................... 134 9.8. Merkataritza-hesiak saihestea ...................................................................... 135

 • Aurkibidea

  5

  9.9. Zerga-pizgarriak............................................................................................. 136 10. AIZri buruzko jarrerak ......................................................................................... 138

  10.1. Jarrera marxista klasikoa ............................................................................. 138 10.2. Jarrera neoliberala ...................................................................................... 139 10.3. Jarrera pragmatikoa .................................................................................... 139

  Bibliografia .................................................................................................................. 141

 • Hitzaurrea

  Nazioarteko negozioen mundua aztergai duen berariazko diziplinarik ez

  da izan oraintsu arte gure Unibertsitateetan. Baina bai atzerriko

  zenbaitetan, herrialde anglosaxoietakoetan bereziki. Praktika horren berri

  izanik, hemengo negozio-eskola pribatuak izan ziren lehenak beren

  curriculumetan gisa horretako irakasgaiak sartzen.

  Bilboko Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskolan Negozioen

  Kudeaketako Gradua 2010-2011 ikasturtetik aurrera eskaintzen da. Ezarri

  aurretik, titulu berri horren bidez ikasleek berenganatu beharreko

  gaitasunei buruzko eztabaidan, egokitzat jo zen Nazioarteko Negozioak

  gisako irakasgai bat ikasketa-planean sartzea. Batetik, bat zetorrelako

  negozioei loturiko jakintza arloarekin; eta, bestetik, gero eta

  garrantzitsuagoa bihurtu den nazioarteko esparrua zekarrelako negozioen

  kudeaketako analisira.

  Argitalpen honetan, diziplinaren alde teorikoa landu da. Sarrera-

  kapitulu baten ondoren, enpresek negozioak egiterakoan nazioartean

  aurkitu ditzaketen testuinguruak (politikoak, ekonomikoak, legalak,

  kulturalak zein etikari loturikoak) izan dira aztergai. Azken bi kapituluetan,

  bestalde, enpresek beste herrialde batzuetara sartzeko erabiltzen dituzten

  bi modu nagusiak aztertu dira; alegia, esportazioa eta atzerriko inbertsio

  zuzena.

  Etorkizunean nazioarteko negozioetan aritu ahal izateko, ikasleek

  beharrezko dute gaur zenbait gaitasun espezifiko lortzea. Material honek

  lagungarri izan nahi luke helburu hori lortzeko bidean.

 • 1. gaia. Nazioarteko negozioak

 • 1. gaia. Nazioarteko negozioak

  7

  1. Sarrera

  Nazioarteko negozioak terminoa erabiltzen denean, bi modutara uler

  daiteke. Alde batetik, transakzio ekonomikoen edo negozioen praktika

  moduan, eta, bestetik, unibertsitateko irakasgai moduan.

  Diziplina gisa nahiko berria bada ere, negozioen praktika moduan ez,

  feniziarren garaian ere atzerrian egindako salerosketek garrantzi handia

  hartu baitzuten.

  2. Nazioarteko negozioak praktika moduan

  Nazioarteko negozioak terminoak, praktika moduan, herrialdeen

  artean egiten diren transakzio ekonomikoak adierazten ditu.

  Nazioarteko transakzio ekonomikoak. Herrialdeen arteko

  transakzio ekonomikoen artean tradizionalki ondasunen merkataritzak eta

  atzerrian egindako manufakturek garrantzi handiena izan duten arren,

  transakzio horien barruan, gero eta indar handiagoa hartu dute zerbitzuek

  (garraioa, turismoa, komunikazioak, zerbitzu finantzarioak, aseguruak )

  baita kapital mugimenduek ere.

  Nazioarteko enpresa. Nazioarteko enpresak nazioartean

  merkataritzan edo inbertsioan ari diren enpresa guztiak dira. Beraz, nahiz

  eta enpresa multinazionalek izan garrantzi handiena, nazioarteko enpresak

  ez dira multinazionalak bakarrik (bi herrialde edo gehiagotan produzitzen

  dutenak), baita atzerriko herrialdeetako enpresekin esportazio-inportazioan

  ari direnak ere. Prozesu globalizatzailearen ondorioz munduko ekonomien

 • 1. gaia. Nazioarteko negozioak

  8

  arteko integrazioa eta loturak areagotu egin direnez, gero eta enpresa

  gehiago, handi zein txiki, ari dira nazioarteko enpresa bihurtzen.

  3. Nazioarteko Negozioak unibertsitateko irakasgaia

  Nazioarteko Negozioak diziplinak enpresek nazioartean

  negozioetarako duten ingurunea aztertzea du helburu.

  Irakasgai eta ikerketa-eremu horrek herrialde anglosaxoietako

  unibertsitateetan du bere sorrera eta tradizio errotuena, eta, hortik,

  munduko beste unibertsitate batzuetara hedatuz joan da. Diziplinaren

  garrantzia areagotuz joan da mundu guztian nazioarteko transakzioak gero

  eta pisu handiagoa hartuz joan diren neurrian.

  Nazioarteko negozioetan ari diren enpresa-kudeatzaileek eta

  enplegatuek herrialdeen arteko ezberdintasunak aintzakotzat hartzeaz gain,

  arretaz aztertu behar dituzte eta neurri egokienak hartu merkatu horietan

  arrakasta izan ahal izateko.

  Nazioarteko negozioen testuingurua ezagutzea guztiz beharrezkoa da

  nazioarteko transakzioak egiten dituzten enpresentzat. Baina ez horientzat

  bakarrik. Herrialde barruan soilik ari diren enpresek ere arretaz begiratu

  behar diote nazioarteko inguruneari, hango egoerak eragina zuzena edo

  zeharkakoa, epe laburrera edo luzeagora izango duelako enpresa horietan

  ere. Enpresa baten inguruan dagoen guztiak (berak jarritako prezioak,

  hornitzaileak, bezeroak, lehiakideak, finantza-erakundeak) izan

  dezakeenez nazioarteko ingurunearen eragina, gaur, inoiz baino gehiago,

  merkatu nazionalean ari diren enpresek ere pentsaera globala erabili behar

  dute.

  4. Enpresentzat, zailagoa da nazioartean aritzea?

  Barne-merkatuan aritzea baino zailagoa da enpresentzat atzerriko

  merkatuetan aritzea. Barne-merkatuan ari direnean, enpresa-kudeatzaileei

  ezaguna egiten zaie bertako ingurune politikoa, ekonomikoa, legala, zein

  kulturala. Ez, aldiz, atzerriko merkatuetan ari direnean. Eta ingurune horren

 • 1. gaia. Nazioarteko negozioak

  9

  ezagutza funtsezkoa da edozein enpresarentzat, erabaki ahalik eta

  zuzenenak eta eraginkorrenak hartu ahal izateko.

  Lehen erabakia izaten da zein herrialdetara sartu eta zeinetara ez.

  Horrekin batera, sartzeko modurik onena (esportazio bidez, inbertsio

  bidez) aukeratu behar du enpresak. Gero, negozioetarako ingurunea

  herrialde batetik bestera aldatu egiten denez, enpresek beren praktikak

  herrialde bakoitzaren egoerara egokitu behar izaten dituzte. Produktu bat

  Brasilen edo Alemanian merkaturatzea ez da gauza bera; bakoitzak bere

  hurbilpen berezia izan beharko du. Japoniar langileak edo espainiar

  langileak kudeatzea ez da gauza bera; kasu bakoitzak jarrera eta trebezia

  berezi batzuk eskatuko ditu. Gobernuko ministerio batekin harreman estua

  izatea garrantzi handikoa izan daiteke Mexikon negozioak egiteko, baina,

  beharbada, ez Britainia Handian. Enpresaren estrategia bat arrakastatsua

  izan daiteke Italian, baina gerta daiteke estrategia horrek Hego Korean

  ondo ez funtzionatzea. Eta abar.

  Merkatuak eta produkzioa globalizatuz joan diren arren batez ere

  indar handiz azken hamarkadetan, herrialdeen arteko ezberdintasunek

  sakonak izaten jarraitzen dute. Kudeatzaileek merkatu nazionalean ondo

  funtzionatu duen estrategia edo teknika batekin atzerrian zer egin erabaki

  behar dutenean, hiru aukera dituzte: (1) dagoen moduan atzerrian aplikatu,

  (2) egokitu atzerriko egoerara eta baldintzetara, edo (3) ez erabili

  atzerrian.

  Negozioak egiterakoan herrialdeen artean ezberdintasunak handiak

  direla ohartzen diren kudeatzaileak hobeto prestatuta egongo dira aukera

  onenak egiteko eta irtenbide egokienak aurkitzeko.

 • 2. gaia. Nazioarteko negozioen

  testuinguru politikoak

 • 2. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru politikoak

  11

  1. Sarrera

  Hainbat eratako ideologia politikoak daudenez eta botere politikoa ere

  modu askotara erabil daitekeenez, enpresek era askotako ingurune

  politikoak aurkitu ditzakete munduan zehar.

  Herrialde batzuetan (Norvegian edo Holandan, esaterako), marko

  politikoa egonkor mantentzen da denboran zehar. Beste batzuetan, ostera,

  (Txinan edo Errusian, kasurako) ziurgabetasuna da nagusi. [IKEA enpresa

  suediarreko exekutibo baten hitzak Errusiako ingurune politikoari buruz:

  errusiar mendian ibiltzea bezala da ezin duzu jakin zehaztasunez bihar

  zer gertatuko den].

  Atzerriko herrialde batean jardun nahi duten enpresek hango

  ingurune politikoa aztertzen eta ebaluatzen dute, eta, ahal den neurrian,

  aurreikuspenak egiten dituzte etorkizuna planifikatzeko. Hainbat faktore

  dira kontuan hartu beharrekoak:

  -herrialdean askatasuna nagusitzen den ala ez,

  -ordezkari politikoen hautaketa-sistema,

  -gobernuaren osaketa,

  -gobernuak boterea nola erabiltzen duen,

  -instituzio garrantzitsuenen jokabidea,

  -funtzionario publikoen portaera,

  -interes-taldeen indarra eta jokabidea,

  -sistema politikoa gai den herrialdea bakean eta kohesionatuta

  mantentzeko,

  -arrisku politikoa,

 • 2. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru politikoak

  12

  Mota horretako faktoreak aztertu eta ebaluatu ondoren, enpresek

  aurreikuspenak egiten dituzte etorkizunean plantea daitezkeen jokaleku edo

  egoera posibleak irudikatuz. Betiere sistema politikoak enpresaren

  errentagarritasunerako eskaintzen duen arrisku maila kontuan izanik hartu

  behar dituzte kudeatzaileek erabakiak.

  2. Sistema demokratikoa ala totalitarioa du

  herrialdeak?

  Herrialde batek eskaintzen duen askatasun politikoaren mailak eragin

  handia izan dezake enpresen jardueran eta kudeatzaileen erabakietan.

  Ezin da esan munduan demokrazia perfektuko herrialderik dagoenik,

  ez eta erabat totalitariorik. Guztiak kokatzen dira demokrazia perfektutik

  erabateko totalitarismora doan bidean. Hala ere, ezberdintasunak itzelak

  dira herrialdeen artean. Batzuk demokraziaren aldean kokatzen dira eta,

  beste batzuek, berriz erregimen totalitarioak (edo autoritarioak) dituzte.

  2.1. Demokrazia

  Herrialde demokratikoetan, herritarrek eskubide politikoak dituzte eta

  guztiak dira berdinak legearen aurrean. Honako eskubide hauek sistema

  politiko demokratikoa duten herrialde guztiek partekatzen dituzte:

  pentsamendurako, ideietarako, sinesmenerako, iritzirako, hitz egiteko eta

  elkartzeko askatasuna. Askatasun maila handi bat sistema politiko

  demokratikoetan bakarrik da posible.

  Horrez gain, demokraziek beste ezaugarri batzuk ere badituzte.

  Honako bi hauek, esaterako: sistema demokratikoetan, gobernuek

  erantzukizuna dute herritarren aurrean eta gutxiengoen eskubideen

  errespetuak bermatuta egon behar du.

  Demokrazia batean, ordezkari politikoak herritarren botoen bidez

  hautatzen dira. Beraz, sistema politiko demokratiko batean, herritarrek

  boterea dute gobernuak eta legeak aldatzeko.

 • 2. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru politikoak

  13

  Herrialde batzuetan, herritarrek parlamenturako ordezkariak

  hautatzen dituzte. Gero, botoen gehiengoa lortu duen alderdiak gobernua

  eratzen du (Euskal Autonomia Erkidegoaren edo Espainiaren kasuan,

  adibidez). Beste batzuetan, parlamentuaz gain, Estatuko presidentea ere

  boto bidez hautatzen da (Frantzian edo Estatu Batuetan, adibidez); gero,

  hautatutako presidenteak eratzen du gobernua.

  2.2. Totalitarismoa

  Sistema politiko totalitarioetan, agente bakar baten eskuetan izaten

  da botere politikoa. Agente hori era askotakoa izan daiteke: pertsona bakar

  bat, alderdi politiko bat, junta militar bat, kontseilu teokratiko bat Agente

  horrek bere boterea erabiltzen du herritarren bizitza publikoa zein pribatua

  erregulatzeko eta kontrolpean izateko.

  Doktrinamendua, propaganda, hedabideen kontrola, zentsura,

  disidenteen jazarpena eta biolentzia dira erregimen totalitarioen

  ezaugarriak. Gobernu totalitarioak erregimenaren aurkako disidentzia modu

  guztiak deuseztatzen ahalegintzen dira.

  Faxismoa, alderdi bakarrak gobernatutako herrialdeak, aginte

  teokratikoa eta neurri handiagoan edo txikiagoan autoritarismoan

  oinarritzen diren gobernuak sartzen dira erregimen totalitarioen kategorian.

  Freedom House erakundeak Partly Free eta Not Free kategorietan

  sartzen ditu estatu totalitarioak. Taulan ikus daitekeenez, askatasun

  politikoaren mailak hobera egin du munduan azken lau hamarkadetan.

 • 2. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru politikoak

  14

  Askatasunari buruzko joera globalak

  Iturria: Freedom House (2014)

  3. Demokraziaranzko joera nagusituz joan da

  munduan?

  Sistema politiko demokratikoa ezarri duten herrialdeen kopuruak gora

  egin du munduan azken aldian.

  XIX. mendetik aurrera, hiru demokratizazio-olatu handiren bidez

  zabaldu da demokrazia munduan1. Lehenengo olatuak, XIX. mendean

  zehar, Europa Mendebaldera eta Ipar Amerikara ekarri zuen demokrazia.

  Hogeigarren mendearen lehen erdian hainbat herrialdetan diktadurak ezarri

  ondoren, bigarren demokratizazio-olatua bigarren mundu-gerra amaitu

  ondoren (1945) hasi eta 1970eko hamarkadara arte luzatu zen.

  1974tik aurrera Portugalen gertatutako iraultza demokratikoaren

  ondoren, herrialde askok egin zuten totalitarismotik demokraziarako bidea.

  Herrialdeen demokratizazio-prozesuak, modu aipagarrian, 1990eko

  hamarkadan 1989an Berlingo harresia jausi ondoren hartu zuen indar

  handia. 1974an hasitako prozesu horri hirugarren demokratizazio-

  1 Samuel P. Huntington (1991), The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth

  Century.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntingtonhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Third_Wave:_Democratization_in_the_Late_Twentieth_Centuryhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Third_Wave:_Democratization_in_the_Late_Twentieth_Century
 • 2. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru politikoak

  15

  olatua deritzo. Horren ondorioz, sistema politiko demokratikoak ezarri dira

  Europa Ekialdean, Latinoamerikan, Asian, eta Afrikan. Azken boladan,

  herrialde arabiarretan ere hasi dira demokratizazio-prozesuak.

  Azken aldian, historian inoiz baino jende gehiago bizi da hauteskunde

  demokratikoen bidez eratutako gobernuen agintepean (ikus hurrengo

  taula). Demokratizazio-prozesuen bidez, sistema politiko totalitarioak

  baztertuta geratu dira herrialde askotan, eta herritarrek askatasun

  politikorako duten eskubidea onartu da. Horrek garrantzizko aldaketak

  ekarri ditu gizarte horietara. Besteak beste, hauteskunde politikoak,

  hedabide libreak, sistema judizial independentea eta jabetza-eskubideen

  babesa.

  Askatasuna munduan. Hauteskunde bidezko demokraziak

  Iturria: Freedom House (2014)

 • 2. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru politikoak

  16

  Kontuan izan behar da, dena den, herrialde batzuk izenez bakarrik

  direla demokraziak. Egindako ebaluazioen arabera, 35 herrialde inguru

  lirateke benetako demokrazia. Demokrata deituriko besteen artean,

  batzuek (40 herrialde inguru) inperfekzio ugari lituzkete, eta beste

  batzuetan, (40 inguru) praktika demokratikoak eta totalitarioak nahasiko

  lirateke.

  4. Sistema politiko demokratikoak gehitu egingo dira

  etorkizunean?

  Zer itxaron dezakete nazioartean ari diren enpresek? Egia esan,

  erregimen totalitarioen biziraupena zailtzen duten hainbat faktore daude.

  Hala nola:

  -Komunikazioen teknologiek eta internetek izan duten hedakundeak

  ia ezinezkoa bihurtzen du informazio guztia kontrolatuta izatea. Thomas

  Jefferson Estatu Batuetako Independentzia Deklarazioaren egile eta

  hirugarren presidenteak honela esan zuen garai hartan ere: Information is

  the currency of democracy.

  -Ebidentziak dioenez, askatasun politikoak aurrerapen ekonomikoa

  bultzatzen du. Batez besteko per capita errenta askatasunik gabeko

  herrialdeetan baino ia zazpi bider handiagoa da askatasun maila handieneko

  herrialdeetan.

  -Erregimen komunisten ezintasuna herritarrei ongizate maila egokia

  eskaintzeko.

  -Bizimailak gora egin ahala, erdi-mailako klasea hedatzen eta

  sendotzen da, eta hori demokraziarako urratsa izaten da.

  1970eko hamarkadan hasitako hirugarren demokratizazio-olatuak

  herrialde demokratikoen kopurua sendo gehitu du munduan. Horrek, era

  berean, herrialdeen arteko berdintasun handiagoa ekarri du erregulazio

  ekonomikoei eta lehiarako baldintzei dagokienez. Horren ondorioz,

  nazioartean ari diren enpresak jokaleku egonkorragoan ari dira orain.

 • 2. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru politikoak

  17

  Demokraziak erakargarri izaten jarraitzen du munduko alde

  gehienetan. Nahiz eta akatsak izan (batez ere herrialde batzuetan

  ezarritako demokrazia motak), beste edozein aukera baino hobetzat jotzen

  da. Baina esan behar da, halaber, inoiz jasan duen erasorik larriena jasaten

  ari dela demokrazia gaur, instituzio demokratikoak garrantzia galtzen ari

  direlako munduko kapital finantzario handiaren aldean.

  Ezin da ahaztu, azkenez, pertsona zein herrialde guztiek ez dutela

  demokrazia Mendebaldean ulertzen den eran ulertzen.

  5. Munduko ordena berria

  Komunismoa erori ondoren, zein da munduan nagusitzen ari den

  ordena berria? Elkarren aurka dauden bi teoriak ekarpen arras

  interesgarriak ematen dituzte galdera horren inguruan. Lehen teoriak

  demokrazia liberalaren nagusitasuna mundu osoan aldarrikatzen du;

  besteak, ordea, munduko zibilizazio nagusienen arteko gatazkak

  iragartzen ditu.

  Berlingo harresia erori ondoren, Europa Ekialdeko bloke komunista

  osoa erori zen, eta bloke hori osatzen zuten herrialdeek sistema politiko

  demokratikoa eta merkatu-ekonomia ezartzeko trantsizioa hasi zuten.

  Prozesu horren garrantzi historikoak nozio berri bat sortu zuen:

  historiaren amaiera (end of history). Nozio horren bidez adierazi

  nahi da herrialde komunista ohien demokraziaranzko eta merkatu-

  ekonomiaranzko trantsizio-prozesuak ez duela Gerra Hotzaren amaiera

  bakarrik ekarri, baizik eta historiaren amaiera bera esan nahi duela.

  Prozesuak adieraziko luke gizateriaren bilakaera ideologikoa bere azkenera

  iritsi dela eta Mendebaldeko herrialdeen demokrazia liberala (sistema

  politiko demokratikoa eta merkatu-ekonomia) dela gizateriaren azken

  gobernu-eredua. Tesi hori Francis Fukuyama pentsalari estatubatuarrarena

  da [Francis Fukuyama (1992), The End of History and the Last Man].

  Zibilizazioen arteko gatazkak aurreikusten dituen teoriaren arabera,

  ordea, etorkizunean, herrialdeen identitate kultural eta erlijiosoa istilu-iturri

  nagusi bilakatuko da munduan. Samuel Huntington politologo

  http://en.wikipedia.org/wiki/The_End_of_History_and_the_Last_Man
 • 2. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru politikoak

  18

  iparramerikarra izan da tesi horren sortzailea [Samuel P.

  Huntington (1996), The Clash of Civilizations and the Remaking of World

  Order].

  Zibilizazioen arteko gatazken mapa Clash of Civilizations Map

  Iturria: Samuel Huntington (1996)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntingtonhttp://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntingtonhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Clash_of_Civilizations_map.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Huntington_Clash_of_Civilizations_chart.gif
 • 2. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru politikoak

  19

  Batera edo bestera izan, hots, tesi bata edo bestea nagusitu,

  nazioartean negozioetarako sortuko litzatekeen jokalekua ezberdina

  litzateke; lagungarriagoa, zertan esanik ez, lehen autoreak deskribatzen

  duen etorkizuna. Dena den, litekeena da ez bataren ez bestearen ikuspegia

  nagusitzea erabat, bien bitarteko zerbait baizik.

  6. Arrisku politikoa

  Herrialdeen egitura eta oreka politikoak aldakorrak dira. Horren

  ondorioz, enpresek atzerriko herrialde batean inbertitzen dutenean,

  herrialde horretan gerta daitezkeen aldaketa politikoen mende daude.

  Beraz, arrisku bat hartzen dute beren gain. Arrisku mota horri arrisku

  politikoa deitzen zaio.

  Arrisku politikoa honela definitzen da: enpresa batek izan dezakeen

  galera potentziala Gobernuek eragindako aldaketa politikoren baten

  ondorioz.

  Erabaki politikoek edo gertakizunek herrialde batek duen marko

  politikoa alda dezakete eta horrek ondorio negatiboak izan ditzake han ari

  diren enpresentzat. Inbertitzaileek inbertitutakoaren balioaren zati bat, edo

  dena, gal dezakete, edota errentagarritasun txikiago bat onartu beharra

  izan dezakete. Arrisku politikoak hori gertatzeko probabilitatea ebaluatzen

  du.

  Arrisku mota batzuek izaera orokorra dute; hots, herrialdean dauden

  atzerriko enpresa guztiei eragiten diete. Beste arrisku batzuek, ordea,

  izaera espezifikoa dute; ekonomiaren alde konkretuetara loturik agertzen

  dira eta, normalean, enpresa batzuei bakarrik eragiten diete.

  Honako taula honetan agertzen dira arrisku politikoarekin lotzen diren

  faktore garrantzitsuenak:

 • 2. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru politikoak

  20

  Arrisku politiko motak eta ondorioak

  Mota Ondorioak

  Katastrofeak (gerrak, gatazkak) Arrisku mota horrek herrialdean ari diren enpresei kalte oso handia

  eragin diezaieketen gertakizunen probabilitatea ebaluatzen du: gerra,

  estatu-kolpea, gatazka etnikoak, desordena eta matxinada sozialak

  Gerretan eta gatazketan, ekintza militarrek kaltetu edo suntsitu egin

  ditzakete enpresak.

  Pertsonen aurkako ekintza

  kaltegarriak

  Estortsioak, bahiketak atzerriko

  enpresako kudeatzaileen eta enplegatuen aurka.

  Desjabetzea edo nazionalizazioa Gobernuak bereganatu egiten ditu

  enpresaren aktiboak.

  Konpentsazio ekonomikoa

  egotekotan oso txikia izaten da normalean.

  Ohikoagoa izan zen 1960ko eta 1970eko hamarkadetan, baina

  berriro ere erabiltzen ari da (esaterako Bolivian eta Argentinan Espainiako enpresen aurka).

  Kontratuen alde bateko haustea Gobernuak ez du betetzen atzerriko enpresarekin sinatutako kontratua.

  Edota bertako enpresa batek ez du

  betetzen, gobernuaren onespenarekin, atzerriko enpresarekin sinatutako kontratua.

  Ustelkeria Gobernuaren eta gobernuko

  funtzionarioen ustelkeriak handitu egiten du negozioak egitearen

  kostua herrialdean (ustelkeria aduanetan produktuak pasatzeko, ustelkeria faktoria bat zabaltzeko

  baimena lortzeko).

  Horrez gain, sistema judizialak ondo

  ez funtzionatzeak ere zaildu egiten du enpresen jarduna.

 • 2. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru politikoak

  21

  Zerga-politika diskriminatzaileak Zerga-zama handiagoa ezartzen zaio atzerriko enpresari bertako lehiakide bati baino (edo aldeko tratua

  hartzen duen atzerriko beste enpresa bati baino).

  Oztopoak irabaziak aberriratzeko Gobernuak, aldebakarreko erabaki baten bidez, muga jartzen die

  enpresak bere jatorriko herrialdera bidali nahi dituen irabaziei.

  Merkataritza askearen aurkako neurriak

  Gobernuak, aldebakarreko erabaki baten bidez, merkataritza-hesiak

  ezartzen ditu (inportazioengatiko muga-zergak handitu, input lokalak

  erabiltzearen betebeharra local-content requirement, izapide administratiboak gogortu) eta,

  horren ondorioz, ondasunen mugimendua kaltetu.

  Ikuspuntu eta iritzi ezberdinak Gobernuak gai batzuen inguruan (lan-eskubideak, ingurumen-

  betebeharrak) egiten duen interpretazioak arazoak sortzen dizkio enpresari.

  2007an hasitako krisi ekonomiko globalak areagotu egin du arrisku

  politikoa munduan. Krisiaren aurreko hiru hamarkadetan, munduko

  ekonomiaren globalizazioa saihestezintzat joz, herrialdeek adostasun maila

  handia lortu zuten. Horren ondorioz, nazioarteko harreman ekonomikoen

  inguruan zenbait printzipio eta estandar onartuz joan dira. Hori dela eta,

  atzerrian ari diren enpresen kudeatzaileek suposizio horrekin lan egin izan

  dute; alegia, ekonomiaren legeek eta indarrek soilik izango dutela eragina

  merkatu nazionaletan, ez politikari loturiko gorabeherek.

  Baina krisi finantzarioak aldaketak ekarri ditu. Orain, neurri politikoek

  eragin handia dute merkatuen portaeran eta nazioarteko enpresen

  jardunean. Beraz, nazioartean ari diren enpresa-kudeatzaileek

  ziurgabetasun politiko handiagoari egin behar diote aurre; hots, arrisku

  politikoa areagotu egin da.

  Arrisku politikoa dela eta, enpresek bi estrategia erabiltzen dituzte.

  Alde batetik, arriskua aurreikusi (analisi kuantitatiboa eta modelizazioa,

 • 2. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru politikoak

  22

  edota analisi kualitatiboa erabiliz); eta, bestetik, gerta daitezkeen arriskuak

  direla eta aseguru-polizak kontratatu negozio horretan aritzen diren

  aseguru-konpainiekin.

 • 3. gaia. Nazioarteko negozioen

  testuinguru ekonomikoak

 • 3. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru ekonomikoak

  24

  1. Sarrera

  Herrialde baten testuinguru ekonomikoaren funtsa bere sistema

  ekonomikoa da. Gero, horren barruan, garrantzi handia hartzen dute beste

  alderdi batzuek, hala nola zer politika ekonomiko mota aplikatzen den edo

  herrialdeak munduko ekonomian duen integrazio maila. Esandakoez gain,

  herrialde horren testuinguru ekonomikoa sakon ezagutzeko egoera

  ekonomikoaren beste alde ugari aztertu behar dira, hainbat adierazle

  espezifiko (hazkunde-tasa, langabezia-tasa, inflazio maila, kontu publikoen

  egoera) kontuan hartuz. Herrialde batean interesa izanez gero, horixe egin

  behar dute enpresa-kudeatzaileek. Kapitulu honetan, ideologia

  ekonomikoak (liberalismoa/kolektibismoa), ideologia horietatik eratorritako

  sistema ekonomikoak, munduan nagusi diren politika ekonomikoak eta

  globalizazioa izango dira aztergai.

  2. Ideologia ekonomikoak

  Ideologia liberala ala kolektibista nagusitzen da herrialdean? Beste

  modu batera ere plantea daiteke galdera hori: gizabanakoaren eskubideek

  ala gizarte osoaren ongizateak du lehentasuna herrialdean?

  Ideologia ekonomiko nagusiak liberalismoa eta kolektibismoa dira.

  Marra baten ezkerreko ertzean, ideologia kolektibista (gizarte osoaren

  eskubideen lehentasuna) jartzen badugu, eta eskuineko ertzean ideologia

  liberala (gizabanakoaren eskubideen lehentasuna), posible litzateke

  herrialde guztiak marra horretako tokiren batean kokatzea. Izan ere,

  gizabanakoa-gizartea dilema horri herrialde bakoitzak bere erantzun

  propioa ematen dio.

 • 3. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru ekonomikoak

  25

  2.1. Liberalismoa

  Doktrina horrek gizabanakoaren interesen lehentasuna

  aldarrikatzen du. Pentsaera horren arabera, gizabanakoak eskubide osoa du

  bere nahiak eta desioak betetzeko. Horren ondorioz, sistema ekonomiko-

  politikoak ez lioke oztoporik jarri behar helburu horiek lortzeko bidean.

  Aitzitik, sistema horren betebehar nagusia gizabanakoen aukerak

  errespetaraztea litzateke, baldin eta aukera horiek beste batzuen

  askatasuna urratzen ez badute.

  Enpresentzat, ondorio zuzena du liberalismoak. Sistema politikoak

  (gobernuak eta instituzioek) ez dio enpresaren jardunari eta kudeatzaileek

  hartzen dituzten erabakiei mugarik edo oztoporik ezarriko, eta,

  ezartzekotan, garrantzi txikikoak izango dira.

  Liberalismoa lehenesten den herrialdeetan, enpresek eta merkatuek

  laissez-faire (utzi egiten) ideian oinarrituta funtzionatzen dute; hau da,

  arau eta erregulazio gutxirekin. Gobernuaren eginbeharra oinarrizko legeak

  errespetaraztea litzateke, eta jarduera ekonomikoa eragile pribatuen esku

  uztea. XVIII. mendetik aurrera, Adam Smithekin hasita, ideologia liberalak

  eragin itzela izan du munduan.

  Europan eta Estatu Batuetan, 1945.-1980. urteen artean.

  keynesianismoa (liberalismoaren aurkako korrontea) izan zen nagusi.

  Baina, 1980tik aurrera, ideia liberalek berriro hartu zuten nagusigoa eta

  gobernu gehienak ideologia horretan oinarritutako politika ekonomikoak

  aplikatzen hasi ziren. Liberalismoak 1980tik aurrera bizi duen faseari

  neoliberalismoa deritzo.

  Neoliberalismoak liberalismoak bere sorreratik defendatu dituen

  premisei eusten die:

  -gizabanakoak, bere interesei jarraituz, aukera libreak egiteko

  eskubidea du (free choice),

  -hazkunde ekonomikoa, oparotasuna eta, azken finean, gizarte

  osoaren ongizatea lortzeko biderik onena bakoitza bere interes

  indibidualak ezartzen diona lortzen saiatzea da.

 • 3. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru ekonomikoak

  26

  -merkatu libreek autoerregulatzeko gaitasuna dute. Nahiz eta

  milioika agente aritu, bakoitza bere interesa lortzen, merkatuak

  funtzionatzen libre utziz gero, oreka-egoerara itzuliko dira. Merkatuan

  gehiegizko eskaria edo eskaintza dagoenean, prezio librearen sistemak

  merkatu hori berriro eramango du oreka-egoerara.

  Merkatu-ekonomia duten herrialdeen oinarri ideologikoa

  liberalismoa da. Dena den, merkatu-ekonomia nagusi denetan ere

  munduko gehienak, batzuetan beste batzuetan baino indar handiagoa du

  ideologia horrek. Besteak beste, honako herrialde hauetan du indar handia

  ideologia liberalak (indibidualistak): Estatu Batuak, Kanada, Erresuma

  Batua, Australia, Zeelanda Berria eta Holanda.

  Liberalismoa gaur neoliberal eta kontserbadore gisa definitzen

  diren alderdi politikoek sustatzen dute. Estatu Batuetan, Alderdi

  Errepublikanoa; Japonian, Alderdi Liberal Demokratikoa; Espainian, Alderdi

  Popularra

  2008an lehertu zen kreditu-krisiak (gerora krisi ekonomiko globala

  bilakatua) erakutsi du nolako ondorioak sortzen diren finantzen eremuan

  printzipio neoliberalak muturreraino eramaten direnean. Deserregulazioa

  nagusitu den testuinguru batean, finantza-sektoreko agenteek beren

  interesak maximizatzea besterik ez dute kontuan izan, baina ekonomia

  produktiboak eta gizarteak jasan dituzte kalteak. Krisiak gobernuak

  finantza-sektoreak erregulatzera bultzatu ditu, merkatu librearen ideiaren

  aldeko fundamentalistek ez dezaten berriro gizarte osoa hondamendi

  ekonomikora eraman.

  2.2. Kolektibismoa

  Doktrina horrek kolektiboari ematen dio lehentasuna interes

  indibidualen aurretik. Beraz, interes indibidualak gizarte osoaren interesen

  menpe jartzea eskatzen du. Pentsamolde horren arabera, kolektiboa edo

  gizartea, bere osotasunean, gizabanakoen batura baino zerbait gehiago da.

 • 3. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru ekonomikoak

  27

  Ideologia kolektibistaren ondorioz sortu ziren plangintza zentraleko

  ekonomiak. Baina, horiez gain, merkatu-ekonomia nagusi den herrialde

  askotan ere, badu eragina ideologia kolektibistak.

  Joera kolektibistak, neurri handiagoan edo txikiagoan, herrialde

  hauetan aurki ditzakegu: Ipar Korea, Kuba, Txina, Venezuela, Vietnam,

  Japonia, Egipto, Mexiko, Argentina, Suedia edo Frantzia. Nahiz eta

  aipatutako herrialde guztietan kolektibismoaren zantzuak aurkitu, alde

  itzela dago, esaterako, Ipar Korearen eta Frantziaren artean, edo

  Venezuelaren eta Suediaren artean.

  Kolektibismoa ideia sozialisten inguruan egituratutako alderdi

  politikoek bultzatzen dute: Estatu Batuetan, Alderdi Demokratak; Japonian,

  Alderdi Demokratikoak; Espainian edo Euskal Herrian, ezkerreko hainbat

  alderdik

  Enpresaren eta negozioen munduari dagokionez, kolektibismoak

  dio sektore ekonomikoen egituraketak, aktiboen jabetzak eta enpresen

  kudeaketak gizartearen ongizatea hobetzea izan behar dutela helburu.

  Orientabide kolektibista duten gobernuek ekonomian parte hartzeko

  dituzten bi tresna garrantzitsuenak honako hauek dira: enpresa publikoak

  eta erregulazioa. Pentsaera kolektibistaren arabera, zenbait ondasun eta

  zerbitzuren produkzioa enpresa pribatuen esku uztea baino hobe da

  Estatuaren esku uztea. Horrez gain, enpresa pribatuen jarduerak

  gizartearen onerako izan daitezen segurtatzeko, mota horretako gobernuek

  ondasunen eta zerbitzuen merkatuak erregulatu egiten dituzte.

  Halaber, ideologia kolektibista duten gobernuek neurri politikoak

  hartzen dituzte errenta birbanatzeko, berdintasun soziala bultzatzeko,

  langileen baldintzak hobetzeko, edo enpresa barruan demokrazia

  indartzeko.

  3. Sistema ekonomiko motak

  Sistema ekonomikoa izaera politikoa, legala eta ekonomikoa duten

  egiturek osatzen dute. Sistema ekonomikoak herrialde baten jarduera

 • 3. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru ekonomikoak

  28

  ekonomikoa aurrera eramateko marko bat ezartzen du, eta gida nagusiak

  eskaintzen ditu. Bi sistema ekonomiko mota bereiz ditzakegu: merkatu-

  ekonomia eta plangintza zentraleko ekonomia.

  3.1. Merkatu-ekonomia

  Merkatu-ekonomiaren euskarri ideologikoa liberalismoa

  (indibidualismoa) da. Merkatu-ekonomia (edo kapitalismoa, edo merkatu-

  sistema, edo merkatu libreko sistema, edo liberalismo ekonomikoa)

  produkzio baliabideen jabetza pribatua oinarri duen sistema ekonomikoa da.

  Merkatu-ekonomia batean, erabaki ekonomiko gehienak eragile

  pribatuen esku daude, ez gobernuaren esku. Merkatu-ekonomiak

  gizabanakoei askatasuna eskaintzen die proiektu ekonomikoak aurrera

  eramateko eta lanari, ekoizpenari, kontsumoari edo aurrezkiari buruzko

  erabakiak hartzeko.

  Merkatu-sisteman, ondasunen eta zerbitzuen prezioa eskaintzaren

  eta eskariaren indarren bidez ezartzen da. Prezioaren maila batean

  gehiegizko eskaria edo gehiegizko eskaintza sortuko balitz, prezioaren maila

  igo edo jaitsi egingo litzateke berriro, merkatuan prezioaren eta

  kantitatearen arteko oreka lortzeko.

  Horrekin batera, ekoizleek produkzio-faktoreak (kapitala eta lana)

  modu eraginkorrenean erabiliko dituztela itxaron behar dugu, beren

  jardueraren bidez ahalik eta irabazi handienak lortzea baitute helburu.

  Jabetza pribatua, ekimen pribatua, inbertsio pribatua,

  kontsumitzaileen aukera libreak. Merkatu-ekonomia defendatzen dutenek

  argudiatzen dute merkatua libre funtzionatzen utziz lortzen direla emaitza

  ekonomiko onenak gizarte osoarentzat (laissez-faire eta esku ikusezinaren

  ideiak).

  3.1.1. Gobernuaren egitekoa merkatu-ekonomietan

  Merkatu-ekonomiako sistema batean, gobernuaren egitekoa arlo

  gutxi batzuetara mugatzen da ekonomian. Baina hor duen egitekoa

  garrantzi handikoa da, eragile pribatuei giro ekonomiko egokiena eskaini

 • 3. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru ekonomikoak

  29

  ahal izateko. Beraz, merkatu-ekonomiako sisteman, honako hauek egongo

  lirateke gobernuaren esku:

  -legearen agintea bermatzea: jabetza eskubideak errespetaraztea,

  kontratuak betearaztea, lehia askea bermatzea, jarduera ekonomiko berezi

  batzuk arautzea, segurtasun-giroa eskaintzea eragile ekonomikoek

  transakzio ekonomikoak normaltasunez egin ahal izateko

  -zenbait zerbitzu publiko eskaintzea: osasuna, hezkuntza, parke

  publikoak, semaforoak (Arlo horretan ere, ahalik eta jarduera gehien esku

  pribatuetara pasatzea da azken joera).

  -ekonomia hesirik gabe mantentzea merkataritzarako, kapital-

  mugimenduetarako eta atzerriko inbertsio zuzenerako.

  -egonkortasun makroekonomikoa bermatzea: inflazio-tasa txikia,

  finantza publiko (defizit publikoa eta zor publikoa) orekatuak, interes-tasa

  txikiak, diruaren truke-tasa egonkorra.

  Nolanahi ere, merkatu-ekonomiaren defendatzaile sutsuenen artean,

  jarrera ideologikoa beti da gobernuaren esku-hartzea murriztearen aldekoa,

  inoiz ez handitzearen aldekoa.

  3.1.2. Merkatu-ekonomiako sistema munduan

  Gaur, munduko herrialde gehienen sistema ekonomikoa merkatu-

  ekonomian oinarritzen da. Hala ere, herrialdez herrialde ezberdintasun

  handiak ageri dira merkatuak edo gobernuak ekonomian hartzen duen

  pisuari dagokionez.

  Merkatu-ekonomia erabat garbirik ez dago munduan. Dena den,

  besteak beste, honako hauek izan dira eredura gehien hurbiltzen direnak:

  Hong Kong, Erresuma Batua, Kanada edo Estatu Batuak.

  Herrialde batzuetan, plangintzako elementu gehiago agertzen dira,

  eta gobernuaren esku-hartzea nabarmenagoa da. Dena dela, herrialde

  horietan ere, ekoizle pribatuek eta kontsumitzaileek askatasun ekonomiko

  nahikoa izaten dute produktuen prezioan eta kantitatean eragiteko, eta,

  horren ondorioz, merkatu-ekonomiatzat hartzen dira.

 • 3. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru ekonomikoak

  30

  3.2. Plangintza zentraleko ekonomiak

  Plangintza zentraleko sistema ekonomikoek ideologia kolektibista

  dute oinarri-oinarrian. Ekonomia horietan, gobernua da produkzio-

  baliabideen jabe, eta haren kontrolpean dago jarduera ekonomiko guztia.

  Zer produzitu, zenbat, eta zer preziotan gobernuak erabakitzen du, ez

  merkatuak.

  Horrelako sistema ekonomikoen atzean filosofia kolektibista

  dagoenez, jabetza publikoa, inbertsioa publikoa, enpresa publikoak eta

  gizarte osoaren ongizatea jartzen dira lehen mailan.

  Gobernua (Estatua) da produkzio-baliabideen lurrak, landetxeak,

  lantegiak, bankuak, biltegiak, ospitaleak jabea, eta hango kudeatzaileak

  zein langileak estatuaren enplegatuak dira. Ondasunen eta zerbitzuen

  prezioak ez dira merkatuan jartzen, plangintza-bulegoetan baizik. Lehiarik

  gabe, enpresek ez dute pizgarririk produktuak eta prozesuak berritzeko, eta

  kalitatea, sarritan, eskasa izaten da.

  Iraultza komunistek ezarri zituzten plangintza zentraleko sistema

  ekonomikoak joan den mendean, eta Sobietar Batasuna eta Txina izan dira

  adibide aipagarrienak. Gaur, Ipar Korea eta Kuba kenduta, ezin daiteke

  esan sistema hori nagusi denik inon munduan.

  3.2.1. Merkatu-ekonomien erakargarritasuna eta

  plangintzako sistemen ospe-galtzea

  Esperientziak frogatu du merkatu-ekonomiek, oro har, ekonomia

  planifikatuek baino emaitza hobeak lortzen dituztela. Gizabanakoen

  erabakiek erabaki planifikatuek baino eraginkortasun ekonomiko handiagoa

  dute. Horren ondorioz, merkatu-ekonomietan, berrikuntzak (produktuena,

  prozesuena, kudeaketarena) ekonomiak produktibitate handiagoa,

  hazkunde ekonomiko handiagoa eta herritarrentzat errenta handiagoa

  lortzera bultzatu ditu.

  Plangintza-sistema alde batera utzi eta merkatu indarrei lehentasuna

  emateak herrialde askoren suspertzea ekarri du azken hamarkadetan.

  Kasurik aipagarriena Txinarena da, baina beste ekonomia batzuetara ere

  (India, Brasil, Tailandia, Turkia), susperraldi ekonomiko handia ekarri dute

 • 3. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru ekonomikoak

  31

  merkatua indartzearen bidetik egindako erreformek. Guztiaren ondorioz, eta

  nahiz eta desberdintasun ekonomikoak aberatsak eta txiroak eta ziklo

  ekonomikoak hedakunde faseak eta krisi faseak sortu, merkatu-

  ekonomiaren aldeko iritzia nagusitu da munduan. Aitzitik, estatuak jarduera

  ekonomikoa hertsiki kontrolatutako sistemek erakargarritasuna galdu dute.

  Komunismoa erori ondoren, merkatu-ekonomiako sistemen aldeko jarrerak

  bultzada handia hartu zuen mundu osoan, batez ere Europa Ekialdean,

  Asian eta Latinoamerikan.

  4. Politika ekonomiko nagusiak

  Munduko herrialde gehienetan, merkatu-ekonomia jotzen da sistema

  ekonomiko eraginkorrenentzat herritarren ongizatea bermatzeko. Hori dela

  eta, gobernatzeko moduen artean, kidetasun handiak agertzen dira

  herrialdeen artean. Hala ere, dauden ezberdintasunak ere ez dira gutxietsi

  behar.

  Oro har, gaur, politika ekonomikoa gidatzeko, bi orientabide nagusi

  azaltzen dira: orientabide neoliberala (monetarista) eta orientabide

  keynesiarra. Lehenengoa nagusitu da munduan 1980tik aurrera. Hala ere,

  eta batez ere krisiaren ondoren, pentsamendu ekonomiko keynesiarrak

  erreferente garrantzitsua izaten jarraitzen du indar erreformistentzat.

  Monetaristek sutsuki defendatu dute beti desarauketa finantzarioa.

  Horrela, merkatu finantzarioak autoerregulatzeko gai direlako monetaristen

  ustea munduko Banku Zentral inportanteenetara eta gobernu

  ahaltsuenetara hedatu zen. Baina 2007tik aurrerako krisiak erakutsi du

  jarrera hori oso arriskutsua dela. Izan ere, erregulazio faltak finantza-

  mundura krisia ekarri du, eta horren ondorio latzak (langabezia,

  murrizketak gastu sozialean) ekonomia osora hedatu dira.

  5. Globalizazio ekonomikoa

  Orain urte asko ez dela, munduko herrialdeen ezagutza gutxi batzuen

  (elite batzuen) gauza zen. Gaur, globalizazio ekonomikoaren eraginez,

  herrialdeen arteko harreman ekonomikoak itzelean areagotu dira, eta

 • 3. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru ekonomikoak

  32

  nazioarteko ingurunea guztiok ezagutu beharreko gaia bihurtu da. Eta

  zertan esanik ez, enpresa arduradunek eta enplegatuek. Herrialdeen

  ezagutza ez da inoiz gaur baino garrantzitsuagoa izan, enpresei beste

  herrialde batzuetan zabaltzen zaizkien aukerak merkataritzari zein

  inbertsioei dagokienez oso handiak baitira.

  Globalizazioak ekonomiaren esparru gehienetan izan du eragina; hala

  ere, ez guztietan berdina. Horregatik, bereizi beharra dago merkatuen,

  produkzioaren eta finantzen globalizazioaren artean. Nahiz eta beste

  bietan ere, azken arlo horretan, bere izaera immaterialak ere lagunduta,

  egin du aurrerapen handiena globalizazioak orain arte.

  Globalizazio ekonomikoa posible egin duten faktoreen artean, honako

  bi hauek aipatu behar dira: i) nazioarteko ekonomiaren liberalizazioa

  (oztopoak kentzea) merkataritzari, ekoizpenari eta finantzei dagokienez, eta

  ii) aurrerakuntza teknologikoak, batez ere informazioaren eta

  komunikazioen teknologiari eta garraioei lotutakoak.

  Nazioarteko negozioetan eragin zuzena du globalizazio ekonomikoak.

  Mundua merkatu handi bakarra bihurtzeko egindako urratsek lehia

  areagotu dute produktuak zein zerbitzuak ekoizten dituzten enpresen

  artean. Dena den, enpresek jakin behar dute zelai horretan jokatu behar

  izango dutela, merkatuen, produkzioaren zein finantzen globalizazioak, uste

  guztien arabera, aurrera egingo baitu.

 • 4. gaia. Nazioarteko negozioen

  testuinguru legalak

 • 4. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru legalak

  34

  1. Sarrera

  Nazioartean ari den enpresak, edozein delarik herrialdea, herrialde

  horretako sistema legalak ezarritako mugen barruan jardun behar du.

  Horregatik, atzerriko herrialdearen sistema legala ondo ezagutzeak

  garrantzi handia du kudeatzaileentzat.

  Nazioartean ari diren enpresetako arduradunek herrialde guztietan

  legeak berdintsuak izatea nahi lukete. Legeak toki guztietan antzekoak

  balira, askoz errazagoa litzateke enpresentzat non inbertitu erabakitzea eta,

  halaber, herrialdean sartu ondoren, enpresa nola kudeatu asmatzea bertako

  legeekin arazorik izan gabe.

  Baina errealitatean ez da hori gertatzen. Herrialdeen sistema politiko

  eta ekonomikoen artean bezala, sistema legalen artean ere, ezberdintasun

  handiak daude.

  Herrialde bateko praktika legalek ezartzen duten markoaren barruan

  jardun behar dute enpresek. Bere jatorriko herrialdetik irteten denean,

  enpresa batek beste sistema legal batzuek araututako merkatuetan aritu

  behar du. Kasu batzuetan, merkatuen arauketa oso antzekoa izango da

  (adibidez, Australiako enpresek ez dute ezusteko handirik hartuko Zeelanda

  Berrira badoaz negozioak egitera). Beste batzuetan, ordea, ezberdintasunak

  sakonak izan daitezke (Holandako konpainia batek alde handia sumatuko du

  Angolara joaten bada, herrialde bi horietako lege eta arauen artean

  ezberdintasun handiak daudelako). Kasu batean zein bestean, faktore

  legalek moldatutako testuinguruan jardun behar izango dute enpresek.

  Horregatik, enpresa-kudeatzaileentzat, ezinbestekoa da herrialde

  bateko sistema legala ondo ezagutzea; alegia, herrialde horretan legeak

 • 4. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru legalak

  35

  nola sortzen, garatzen, interpretatzen eta betearazten diren jakitea. Horren

  ondorioz, atzerriko herrialde batean jardun nahi duten enpresek hango

  ingurune legala aztertzen eta ebaluatzen dute, eta, etorkizuna

  planifikatzerakoan, oso kontuan hartzen dute.

  Enpresa-kudeatzaileen zereginetariko bat herrialdeen testuinguru

  legala sakon aztertzea da, enpresaren praktika ingurune horrek ezartzen

  dituen baldintzetara egokitzeko eta enpresaren errentagarritasuna arriskuan

  ez jartzeko. Izan ere, enpresa batentzat, oso kaltegarria litzateke eremu

  legala aintzakotzat ez hartzea eta horren aurka doazen praktiketan

  jardutea.

  Kontuan izan behar da, gainera, merkataritza-, inbertsio- eta

  enpresa-forma berriak agertuz doazela etengabe munduan, eta gero eta

  azkarrago. Bestalde, negozioei buruzko erregulazio guztiek ulertzeko argiak

  eta betetzeko errazak izan behar lukete. Baina kasu askotan ez da hala

  gertatzen. Horren guztiaren ondorioz, ziurgabetasun legala nagusi izaten da

  askotan, batez ere zenbait herrialdetan aritzean.

  2. Sistema legalaren motak

  Herrialde bateko sistema legalak pertsonen eta enpresen jarduera

  arautzen duten legeak zehazten ditu, lege horiek ez betetzearen ondorioak

  eta erreklamazioak ebazteko prozedurak.

  Enpresen jarduera ekonomikoari dagokionez, sistema legalaren

  eginkizuna lege multzo argi bat ezartzea da jarduera horri loturiko alde

  garrantzitsuenak arautuz: enpresak sortzeko bete beharreko baldintzak,

  merkatuen eta transakzioen erregulazioa, legeak ez betetzeari loturiko

  zigorrak (administratiboak edo penalak), eta erreklamazioen ebazpena.

  Sistema legalak aldatu egiten dira herrialdetik herrialdera (kasu

  batzuetan, gutxi; beste batzuetan, asko) herrialdeen artean

  ezberdintasunak baitaude tradizioari, usadioei eta bakoitzean nagusi den

  erlijioak ezarritako printzipio moralei dagokienez.

 • 4. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru legalak

  36

  Gaur munduan enpresa-kudeatzaileek aurki ditzaketen sistema

  legalak lau mota hauetariko batean sartzen dira. Mota bereko sistema

  legalen artean, kidetasunak handiak dira, baina ez du esan nahi berdinak

  direnik.

  2.1. Zuzenbide Arruntean oinarritutako sistema legalak

  Zuzenbide arruntean oinarritzen den sistema legala duten

  herrialdeetan, auzitegiek askatasun handia dute legeak interpretatzeko.

  Auziak ebatzi behar direnean, lehenago izan diren epaietara, usadiora eta

  arrazoibide judizialera jotzen dute auzitegiek.

  Kultura anglosaxoia nagusi den, edo haren eragina izan duen,

  herrialdeetan dago indarrean zuzenbide arrunta: Britainia Handia, Estatu

  Batuak, Kanada, India, Hong Kong, Australia, Zeelanda Berria

  2.2. Zuzenbide Zibilean oinarritutako sistema legalak

  Zuzenbide zibilean oinarritutako sistema legala duten herrialdeetan,

  auzitegien eginbeharra onartutako legeak ezartzea da. Lege horiek

  herrialdeko parlamentuak onartuak izaten dira (gobernuaren dekretuak ere

  izan daitezke) eta ahalik eta xehetasun handienaz idatzita egoten dira.

  Beraz, auziak ebazterakoan, epaileek idatzita dauden legeak, bere horretan,

  aplikatzen dituzte.

  Munduko herrialde askotan dago indarrean zuzenbide zibilean

  oinarritutako sistema legala: Alemania, Frantzia, Espainia, Japonia, Mexiko,

  Argentina

  2.3. Zuzenbide Teokratikoan oinarritutako sistema

  legalak

  Sistema legal teokratikoek erlijioen inguruko sinesmen, doktrina eta

  aginduen eragin nabarmen eta esplizitua izaten dute. Muturreko kasuetan,

  aginpide legal gorena lider erlijiosoen eskuetan egoten da, eta, harreman

  sozialak zein transakzio ekonomikoak erregulatzeko, erlijiotik eratorritako

  legeak aplikatzen dira.

 • 4. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru legalak

  37

  Zuzenbide arrunteko eta zibileko sistemetan ez bezala, sistema

  teokratiko hertsietan ez dago estatuaren eta elizaren arteko banaketarik.

  Kasu horietan, erlijioak gidatzen du legegintza-jarduera eta gobernuaren

  egitekoa.

  Sistema legal teokratikoak, zorrotzagoak edo malguagoak, herrialde

  musulmanetan aurkitu ditzakegu: Iran, Saudi Arabia, Yemen, Mauritania

  2.4. Sistema legal mistoak

  Herrialde batek sistema legal mistoa duela esaten da aurrean

  aipaturiko sistema bik edo gehiagok dutenean eragina bertako sistema

  legalean.

  Sistema legal misto gehienak Afrikan eta Asian aurkituko ditugu.

  Nigeriak, esaterako, zuzenbide arruntean eta lege islamikoan (gehi bertako

  tradizio batzuetan) oinarritutako sistema legala du. Pakistanek ere,

  kolonialismo britainiarraren ondorioz, zuzenbide arrunteko sistema du,

  baina zuzenbide teokratikoa ere sistemaren parte da. Indonesiaren kasuan,

  zuzenbide zibilean oinarritutako sistemak zuzenbide teokratikoaren eragina

  du.

  3. Herrialdea zuzenbidezko estatua izateak

  negozioetarako duen garrantzia

  Herrialde bateko testuinguru legalak enpresen egunerokoan zein

  enpresa horrek hartu behar dituen erabaki estrategikoetan du eragina.

  Baina atzerrian ari diren enpresek ziurgabetasun-egoeran jardun behar

  izaten dute sarritan gai legalei dagokienez. Herrialdearen sistema legala

  aztertutako lau moten artean aintzakotzat hartzeaz gain, batez ere,

  herrialde horretan zuzenbidezko estatuak (legearen aginteak, the rule of

  law) nolako indarra duen ondo ebaluatu behar dute enpresek.

  Horrela, sistema legala aurrean aipaturiko moduren batekoa izateak

  badu garrantzia enpresentzat. Baina are garrantzitsuagoa da jakitea

  sistemak ezarritakoa zuzen eta artez aplikatzen den ala ez; alegia,

  herrialdean legeak agintzen duen (zuzenbidezko estatua den, hots, legea

 • 4. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru legalak

  38

  interes guztien gainetik dagoen, the rule of law) ala legea bera ere

  norbaiten mende dagoen (pertsonaren agintea, the rule of man). Legean

  ezarritakoa errealitateko kasuetara aplikatzerakoan, ezberdintasun handiak

  agertzen dira herrialdeen artean.

  Erregimen politiko totalitarioa duten herrialdeetan, legea

  agintarien interesen eta nahien arabera aplikatzen da sarritan. Horrek esan

  nahi du herrialde horietan pertsonaren agintea (the rule of man) nagusitzen

  dela zuzenbidezko estatuaren ordez. Lider gorena, junta militarra,

  presidentea, diktadorea edo alderdi politikoa izanda ere, legea

  aplikatzerakoan, sarritan, agintean daudenen interesek dute lehentasuna,

  ez legea zuzentasunez aplikatzeak. Beraz, mota horretako erregimenetan,

  Estatuak legea bere borondatea betearazteko erabiltzen du, eta justizia

  banatzearen helburua bigarren mailan jartzen du.

  Herrialde demokratikoetan, berriz, ez dago, printzipioz, inor

  legearen gainetik. Sistema judiziala gobernuarengandik independentea da.

  Zuzenbidezko estatua izatea da demokraziek duten ezaugarri

  nabarmenena. Izan ere, ezaugarri hori gabe demokraziarik ez dago.

  Formalki zuzenbidezko estatutzat jotzen direnen artean ere, alde

  handiak daude legea aplikatzerakoan eraginkortasunari, zuzentasunari eta

  gardentasunari dagokienez

  Zuzenbidezko estatuaren kontzeptua (the rule of law, legearen

  agintea/zuzenbidezko estatua) Mendebaldeko herrialdeen artean sortu zen

  eta herrialde horien egitura legal osoaren printzipio garrantzitsuena bilakatu

  da. Mapan ikus daitekeenez, zuzenbidezko estatua munduan, bere

  osotasunean, herrialde gutxi batzuetan baino ez dago indarrean.

  Garapen-bidean dauden herrialdeetan (developing countries) eta

  horien barruan suspertzen ari diren ekonomietan (emerging economies),

  zuzenbidezko estatuaren arrastoa askoz ahulagoa da. Errusiatik hasi,

  Txinatik, Ekialde Hurbiletik, eta Afrikatik pasatuz, eta Latinoamerikara

  heltzen den marran kokatzen diren herrialdeetan, zuzenbidezko estatuak

  (the rule of law) indar gutxi erakusten du. Neurri handiagoan edo

 • 4. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru legalak

  39

  txikiagoan, pertsonaren agintea (the rule of man) da nagusi herrialde

  horietan.

  Zuzenbidezko estatua munduan (legearen agintea, the Rule of Law)

  Iturria: The World Bank Group (2013) World Bank: Worldwide Governance Indicators (World map, Country data reports, etc.) http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

  3.1. Enpresentzako ondorioak

  Zuzenbidezko estatu diren herrialdeetan, jabetza-eskubideak

  bermatuta daude, eta enpresek sinatutako kontratuak bete egingo diren

  ziurtasuna izan dezakete. Betetzen ez diren kasuetan, auzitegietara jo ahal

 • 4. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru legalak

  40

  izango dute, eta epaia legean oinarritutakoa izango da. Ez da hori beti

  gertatzen pertsonaren agintea (the rule of man) nagusitzen den

  herrialdeetan. Horietan, jabetza-eskubideak errespetatzea edo kontratuak

  betetzea ez dago bermatuta. Txarrena da auzitegietara joz gero ez dagoela

  epaia zuzenbidean oinarritutakoa izango den ziurtasunik.

  Pertsonaren agintea, ez legearena, nagusitzen den tokietan, enpresek

  ziurgabetasun handiarekin funtzionatu behar izaten dute. Horrelako

  herrialdeetan jarduten duten enpresak sarritan izaten dira kexu gobernuek

  erabiltzen dituzten bitartekoak direla eta: eroskeria erabiltzera behartu

  enpresak (bribes, sobornos), frogarik gabeko karguak leporatu, enpresa

  nazionalen aldeko eta atzerriko enpresen aurkako neurriak hartu Azken

  krisi ekonomikoarekin, arrisku politikoa areagotu egin da enpresentzat,

  herrialde batzuetan arbitrariotasunak eta bidegabekeriak areagotzean.

  Egoera horrek kezka sortzen du enpresa-kudeatzaileen artean. Euskal

  enpresek, esaterako, Mendebaldeko ekonomietan arau legalak

  zuzentasunez eta modu eraginkorrean aplikatuko diren konfiantza dute.

  Baina ez dute segurtasun hori garapen-bidean dauden herrialdeetan jardun

  behar dutenean.

  Esate baterako, atzerriko enpresek enpresa lokalen aurka egindako

  salaketetan enpresa lokalek produktuak faltsutzen dituztelako, desleialki

  lehiatzen direlako, Europan zein Ipar Ameriketan ez da arraroa

  auzitegiek atzerriko konpainiei arrazoia ematea, eta ez enpresa lokalei.

  Akzio legal horiek, adibidez, Txinan eginez gero, atzerriko enpresek oso

  aukera gutxi dute beren aldeko epaia lortzeko.

  Enpresa-kudeatzaileen itxaropena da garapen-bidean dauden

  herrialdeak (developing countries) eta, batez ere, suspertzen ari diren

  ekonomiak (emerging economies) benetako zuzenbidezko estatu bihurtuz

  joango direla, hots, garatuen eredurantz hurbilduz joango direla apurka-

  apurka.

  Lege-teoriak ere bilakaera hori aurreikusten du, Mendebaldeko

  ekonomiek ere bide bera egin dutelako. Nekazaritza-gizarte izatetik

  ekonomia industrializatu bihurtzeko bidean sistema legal modernoa garatu

 • 4. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru legalak

  41

  dute, legearen agintean oinarritua. Legearen agintea nagusitzeak

  inbertsioak eta transakzio ekonomikoak arriskurik gabe egin ahal izatea

  segurtatzen du, eta, era berean, herrialdearen garapena bultzatu.

  Mendebaldeko ekonomien bilakaera garapen-bidean dauden

  herrialdeetara estrapolatuz, nazioartean ari diren enpresa-kudeatzaileek

  uste dute herrialde horietan ere legearen agintea nagusituz joango dela

  ekonomia horiek garatuz doazen neurrian.

  4. Enpresen jarduna eta herrialdeen legedia

  Kudeatzaileek tokian tokiko legeak bete behar dituzte enpresa abian

  jartzeko, negozioan jarduteko eta, hala balitz, enpresa ixteko. Beraz,

  dagoen marko legala kontuan izan eta egiten dituzten jarduera guztiak

  marko horretan ezarritakora egokitzen direla segurtatu behar dute

  enpresek. Jarraian azaltzen diren gaietan, alde handiak daude herrialdeen

  artean.

  4.1. Enpresa abiaraztea

  Atzerriko herrialde batean enpresa bat abiarazteak zenbait prozedura

  betetzea eskatzen du. Bete beharreko prozedura kopurua ez da berdina

  herrialde guztietan, ez eta horiek egiteko behar den denbora ere (egun

  kopurua). Horrez gain, prozeduren kostuetan ere, badaude aldeak

  herrialdeen artean.

  Baliteke Brasilen, baita beste herrialde batzuetan ere, enpresari

  batek bere negozioa hasteko 100 egun baino gehiago behar izatea hainbat

  ministeriotan lortu beharreko baimenak, lizentziak eta izapideak direla eta.

  Kanadan edo Australian, ordea, astebete baino gutxiago nahiko izango luke

  sozietatea eratzeko.

  4.2. Enpresa ixtea

  Enpresak itxi daitezke arduradunek hori erabaki dutelako edo

  enpresak kiebra jo duelako. Kasu horietan ere, aurkeztu beharreko

 • 4. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru legalak

  42

  txostenak eta agiriak, eta jarraitu beharreko prozedurak asko aldatzen dira

  herrialdearen arabera.

  Irlandan, Hong Kongen, Kanadan, edo Japonian, enpresa bat ixteko

  prozesua munduko beste herrialdeetan baino azkarragoa eta merkeagoa da.

  Alderantzizkoa gertatzen da Indian, Filipinetan, Panaman, Serbian, edo

  Txaden; prozesuak luze jotzen du, eta garestia da.

  4.3. Langileen kontratazioa eta kaleratzea

  Atzerrian ari direnean, enpresek langileak kontratatu behar izaten

  dituzte, eta, tamalez, kaleratu ere zenbait kasutan. Ari diren herrialdeko

  lan-merkatuaren ezaugarriak ondo ezagutu behar dituzte kudeatzaileek,

  herrialdeen artean ezberdintasunak handiak direlako langileak

  kontratatzerakoan (lan-baldintzei dagokienez: lanordu kopurua, gutxieneko

  alokairua, enpresak seguritate sozialera egin beharreko ekarpena) eta

  kaleratzerakoan (kaleratze askea edo ez, kalte-ordaina, izapideak).

  Singapur, Zeelanda Berria eta Estatu Batuak daude lan-merkatu

  malguenetarikoa duten herrialdeen artean. Aitzitik, Paraguay, Angola eta

  Bielorrusia lan-merkatu zurrunena duten herrialdeen artean daude; azken

  horiek baldintza zorrotzak ezartzen dituzte langileak kaleratzeko:

  kudeatzaileek enpresari buruzko dokumentazio zehatza aurkeztu behar

  dute, xehetasun handiko kaleratze-prozedurak aurkeztu, oso aurretiaz

  jakinarazi eta kaleratze-indemnizazio handia eman. Kaleratzea zaila eta

  garestia den herrialdeetan, enpresariak langile berriak kontratatzeko uzkur

  agertzen dira.

  4.4. Zerga-sistema

  Zein herrialdetan kokatu erabaki aurretik, enpresek hainbat aldagai

  hartzen dituzte kontuan. Besteak beste, herrialdeko zerga-sistema.

  Enpresentzat, zerga guztietatik, irabazien gaineko zergak du garrantzi

  handiena (corporate tax: tax on business profits), lortutako mozkinen zer

  ehuneko ordaindu behar duen ezartzen baitu. Transakzioen gaineko zergek

  eta kapital errenten gainekoek ere garrantzia dute, baina neurri txikiagoan.

 • 4. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru legalak

  43

  Kasu batzuetan, interesgarria izan daiteke, baita beharrezkoa ere,

  herrialde bereko erregioen artean (batzuetan udalerrien artean ere) egon

  daitezkeen ezberdintasunak aztertzea zergei eta tasei dagokienez.

  4.5. Enpresen jarduerei buruzko arau legalak

  Enpresek hainbat jarduera egin behar dituzte beren helburuak

  lortzeko: horniketa, ekoizpena, banakuntza, publizitatea Jarduera horiei

  dagokienez ere, herrialde bakoitzeko legeek ezartzen dute herrialde

  horretan zein diren praktika onartuak eta zein ez. Hori dela eta, enpresek ez

  dute besterik lege horiek ezarritakora egokitzea baino.

  Esaterako: leku batzuetan Euskal Autonomia Erkidegoan, adibidez,

  kamioiak ezin dira errepideetatik ibili igandeetan (horniketarako kontuan

  hartu beharrekoa). Ekoizpen-prozesuetako karbono-emisioei edo sortutako

  hondakinei buruzko arauak ezberdinak dira herrialdeen artean (CO2-ri

  dagokionez Kyoto protokoloa sinatu dutenen eta ez dutenen artean,

  esaterako). Herrialde batzuetan, gobernuek erabakitzen dute (Frantzian,

  Espainian) dendetan zenbat beherapenaldi egongo diren eta noiz hasi eta

  amaituko diren. Publizitate-arauei buruz, alde handiak daude herrialdeen

  artean; umeentzako publizitateaz hitz egiten badugu, esaterako, Suedian

  legea oso zorrotza da; ez, aldiz, Kolonbian.

  4.6. Lehia babesteko arauak

  Herrialde gehienetan, enpresen arteko lehia babestu nahi izaten da.

  Horretarako, galarazi eta zigortu egiten dira lehiaren aurka doazen

  praktikak (enpresa monopolisten abusuak, kartelak (cartels), lehiaren aurka

  doazen fusioak eta erosketak, legearen aurka Estatuak enpresei emandako

  laguntzak).

  Europar Batasuneko Lehia Politika (The EU Competition Policy) edo

  Estatu Batuetako Monopolioaren aurkako Legeak (The US Antitrust Laws)

  oso ezagunak dira enpresentzat. Bi horiez aparte, beste herrialde askok ere

  antzeko legeak dituzte, bakoitzak bere abardurekin eta prozedurekin.

  Europar Batasunaren barruan, Europar Batzordea arduratzen da lehia

  politikaz. Batzorde horrek, esaterako, Intel enpresa amerikarrari 1.4 mila

 • 4. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru legalak

  44

  milioi dolarreko isuna jarri zion ordenagailuetarako chipen merkatuan duen

  nagusitasuna neurriz kanpo erabiltzeagatik. Intelek lehiaren aurkakoak

  diren praktikak erabili zituen bere lehiakide bakarra (Advanced Micro

  Devices) kanporatzeko. Horren ondorioz, kontsumitzaileen aukerak murriztu

  egin ziren. Aurrerago, Europar Batzordeak General Electric eta Microsoft ere

  zigortu zituen lehiaren aurkako praktikengatik. Europar Batzordearen

  ekintzek beste herrialde batzuetako gobernuak ere merkatuetako lehia

  modu eraginkorragoan babestera bultzatu dituzte.

  4.7. Produktuei loturiko segurtasuna eta erantzukizuna

  Herrialde guztiek dituzte produktuen seguritateari buruzko

  estandarrak ezartzen dituzten legeak. Enpresek beren produktuak

  esportatzen dituztenean, egokitu (customize) egin behar izaten dituzte

  herrialde inportatzailean ezarritako seguritate-estandarrak bete ahal

  izateko.

  Oro har, herrialde garatuek estandar zorrotzak ezartzen dituzte

  seguritateari dagokionez. Garapen-bidean dauden herrialdeetan, ostera,

  estandar horien maila ez da hain zorrotza izaten, edo, batzuetan formalki

  hala izan arren, praktikan, sarritan ez da eskatutakoa betetzea exijitzen.

  Horrekin lotuta, enpresek erantzukizuna dute beren produktuek

  heriotza, zauriak, edo beste kalteren bat eragingo balute. Erantzukizun hori,

  batez ere, produktuak herrialdean ezarritako estandarrak betetzen ez

  dituenean agertzen da. Erantzukizun hori dela eta, enpresek isuna jaso

  dezakete edo, kasu batzuetan, kartzela-zigorra, arduradunek.

  Produktuen seguritatearen gaineko erantzukizunari loturiko legeak

  Estatu Batuetan garatu eta aplikatu dira beste ezein tokitan baino gehiago.

  Dena den, Mendebaldeko beste herrialdeek ere antzeko legeak dituzte, eta

  gero eta gehiagotan aplikatzen dira. Europar Batasunak badu produktuen

  segurtasunari eta erantzukizunari buruzko zuzentarau bat, eta gero eta

  eragin gehiago izaten ari da beste herrialde batzuetako legeetan. Garapen-

  bidean dauden herrialdeetan produktuek kalteren bat eragiten dutenean,

  erantzukizuna eskatzeko tradizio gutxiago dago. Horregatik, herrialde

  horietan, erantzukizunari loturiko legeek garapen urriagoa izan dute.

 • 4. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru legalak

  45

  Erantzukizunari loturiko auzi-eskeek ugaritu egin dira azken aldian

  Ipar Amerikan eta Europan, eta, horren ondorioz, erantzukizun-aseguruen

  kostua ere bai. Hori dela eta, enpresa arduradun askori entzuten zaio

  esaten erantzukizun-aseguruen kostu handiek ahuldu egin dutela Europako

  eta Ipar Amerikako enpresen lehiakortasuna merkatu globalean. Horren

  aurrean munduko beste enpresa batzuek abantailarekin jokatzen dute.

  Dena den, enpresa horiek Europan edo Ipar Amerikan kokatuko balute

  beren filial bat, bertakoek duten erantzukizun bera izango lukete eta,

  horren ondorioz, aseguruaren kostuari erantzun beharra.

  4.8. Kontratuak sinatzea

  Enpresa martxan jarri eta gero, kudeatzaileek kontratuak sinatzen

  dituzte merkatuan ari diren hainbat eragilerekin (hornitzaileak, erosleak,

  bankuak). Kontratua bi alde edo gehiagoren arteko salerosketak arautzen

  dituen akordio legala da, eta ez betetzeak ondorio legalak ditu. Izan ere,

  kontratuetan adostutakoa zorrotz betetzea ezinbesteko baldintza da

  transakzio ekonomikoak ondo funtzionatu ahal izateko.

  Nazio Batuen barruan, munduko hainbat herrialdek hitzarmen bat

  sinatua dute enpresen arteko kontratuak idazterakoan eta betearazterakoan

  jarraitu beharreko urratsak adostuz. Hitzarmen hori honela deitzen da:

  Ondasunen Nazioarteko Salmenten Kontratuei buruzko Nazio Batuen

  Hitzarmena (United Nations Convention on Contracts for the International

  Sale of Goods, CISG).

  Hala ere, kontratuak egiteko eran, aldaerak aurki daitezke sistema

  legalen arabera. Zuzenbide arruntean oinarritutako sistema legala duten

  herrialdeetan, kontratu zehatzak eta xehetasun handikoak egitera behartuta

  daude enpresak. Zuzenbide zibilean oinarritutako sistema duten

  herrialdeetan, aldiz, zehaztasun gutxiagoko kontratuak dira ohikoak.

  4.9. Kontratuak betearaztea

  Kontratuak betearazterakoan, alde handiak daude herrialdeen

  artean, bai prozesu horretan beharrezko diren prozedura kopuruari

  dagokionez, bai kontratua betearazteko behar den egun kopuruari

 • 4. gaia. Nazioarteko negozioen testuinguru legalak

  46

  dagokionez. Esaterako, Australia, Norvegia eta Erresuma Batua prozedura

  kopuru txikiena eskatzen dutenen artean daude. Mexikon, Bolivian, El

  Salvadorren, Angolan edo Kamerunen, ordea, prozedura ugari egin beharra

  dago. Egun kopuruari dagokionez, kontratuak 300 egunen inguruan

  betearazten dituztenen artean, Erresuma Batua, Frantzia, Hego Korea edo

  Errusia ditugu. Italian, Polonian edo Guatemalan, epea asko luzatzen da; bi

  urtetik gora gehienetan.

  Enpresak beren artean akordioetara heltzen direnean eta kontratuak

  sinatzen dituztenean, gerta daiteke alderen batek adostutakoa ez betetzea.

  Kontratuak