28
OTXANDIOKO UDALA EKITALDIA: 2015 GASTUAK GASTU-POLITIKA PROGRAMA TALDEA PROGRAMA EKONOMIKA € GUZTIRA PUBLIKOAK ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA 150 ETXEBIZITZAREN ETA HIRIGINTZAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETA ZERBITZUAK 202.00 Errentamenduak: makineria, instalazioak eta tresneriak 1.000,00 210.00 Konponketak, mantenimendua eta artapena: azpiegitura eta ondasun naturalak 4.000,00 € 210.01 Konponketak, mantenimendua eta artapena: hirigintza konponketa txikiak 35.000,00 € 212.00 Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 1.000,00 € 214.00 Konponketak, mantenimendua eta artapena: kale-altzariak 3.619,15 Página 1

ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

GA

STU

-PO

LITI

KA

PRO

GR

AM

A T

ALD

EA

PRO

GR

AM

A

EKO

NO

MIK

A

€ € GUZTIRA1. OINARRIZKO ZERBITZU

PUBLIKOAK

ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA

150ETXEBIZITZAREN ETA HIRIGINTZAREN ADMINISTRAZIOOROKORRA

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

202.00 Errentamenduak: makineria, instalazioak eta tresneriak 1.000,00 €

210.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: azpiegitura eta ondasun

naturalak 4.000,00 €

210.01Konponketak, mantenimendua eta artapena: hirigintza konponketa txikiak 35.000,00 €

212.00 Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta

tresneria1.000,00 €

214.00 Konponketak, mantenimendua eta artapena: kale-altzariak 3.619,15 €

Página 1

Page 2: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

221.11 Hornidurak; tresnak eta erremintak 600,00 €

221.96 Bestelako hornidurak: auzolanen egiteko materiala 2.500,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 47.719,15 €

IV. KAPITULUA: TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

433.01 Udal Sozietate Publikoa 41.000,00 €

IV. KAPITULUA GUZTIRA 41.000,00 €

VI. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK

601.00 Plazako erabarritzea 300.000,00 €

VI. KAPITULUA GUZTIRA 300.000,00 €

151HIRIGINTZA: PLANGINTZA, KUDEAKETA, EXEKUZIOA ETA HIRIGINTZA-DIZIPLINA

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

227.07Kanpoko beste enpresa batzuek egindako lanak: Arkitekto Aholkulariaren

zerbitzuak 45.000,00 €

15

Página 2

Page 3: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

II. KAPITULUA GUZTIRA 45.000,00 €

VI. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK

643.01 Irisgarritasun planeko ekintzak (Samartoi kalea) 20.000,00 €

643.02 Alde zaharreko PERI idaztea 44.122,00 €

VI. KAPITULUA GUZTIRA 64.122,00 €

15. GASTU-POLITIKA GUZTIRA 497.841,15 €

KOMUNITATE ONGIZATEA

160 ESTOLDERIA (Euri-urak)

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

210.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: azpiegitura eta ondasun

naturalak: estolderia sarea 1.000,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 1.000,00 €

161 EDATEKO URAREN ETXEZ ETXEKO HORNIKUNTZA

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

Página 3

Page 4: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

202.02 Errendamentuak: ibilgailua 4 x 4 8.000,00 €

210.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: azpiegitura eta ondasun

naturalak: ur sarea 10.000,00 €

212.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: ur zerbitzuen instalazioak:

Mainondoko ura tratatzeko planta 10.000,00 €

221.01Hornidurak: energia elektrikoa: Mainondoko ura tratatzeko planta,

Morgolako ponpaketa sistema eta Mekoletako planta 7.985,00 €

221.04 Erregaiak: 4 x 4 ibilgailuentzat 2.142,00 €

221.99 Bestelako hornidurak: edateko ura tratatzeko produktuak 5.000,00 €

225.00 Tributuak 1.100,00 €

227.15 Uraren kontrol analitikoak ETAP 7.000,00 €

227.27Kanpoko enpresak egindako lanak: Mainondoko araztegia mantentzeko

aholkularitza teknikoa 6.500,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 57.727,00 €

162 HONDAKINAK BATU, KUDEATU ETA TRATATZEA

1621 HONDAKINEN BILKETA

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

227.09Kanpoko beste enpresa batzuek egindako lanak: papera eta kartoia batu;

etxeko olioak; ehungintza produktuak eta elektrogailu txikiak 8.000,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 8.000,00 €

Página 4

Page 5: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

IV. KAPITULUA: TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

421.00 Gorbeako inguruen Partzuergora 50.600,46 €

IV. KAPITULUA GUZTIRA 50.600,46 €

VI. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK

609.00Eskonbro eta hondakin organiko bilketarako azpiegitura desberdinak

martxan jartzea 12.000,00 €

VI. KAPITULUA GUZTIRA 12.000,00 €

163 BIDEAK GARBITZEA

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

202.00 Errentamenduak: makineria, instalazioak eta tresneriak (kontainerra) 1.000,00 €

212.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta

tresneria: kaleak garbitzeko ibilgailua 1.000,00 €

221.11 Hornidurak: tresnak eta erremintak: izuzkiak, palak, zepiloak, … 1.000,00 €

221.14 Hornidurak: bideak negu partean erabili ahal izateko (gatza) 4.080,00 €

224.03 Aseguru-primak: kale garbiketarako makina 510,00 €

221.99 Barredoraren erregaia 720,00 €

227.24Kanpoko beste enpresa batzuek egindako lanak:bideak negu partean

erabili ahal izateko 2.000,00 €

16

Página 5

Page 6: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

II. KAPITULUA GUZTIRA 10.310,00 €

164 HILERRIA ETA HILETA ZERBITZUAK

II. KAPITULUA: ONDASUEN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

210.00 Konponketak, mantenimendua eta artapena: kanposantua 4.000,00 €

221.11 Hornidurak: tresnak eta erremintak 495,23 €

221.99 Bestelako hornidurak 928,57 €

227.11 Lurperatzaile lanak 4.120,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 9.543,80 €

VI. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK

622.00 Kanposantua: Nitxo berriak

VI. KAPITULUA GUZTIRA 0,00 €

165 KALE-ARGITERIA

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

202.00 Errentamenduak: makineria, instalazioak eta tresneriak 1.000,00 €

Página 6

Page 7: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

210.00 Konponketak, mantenimendua eta artapena: kale argiteria 16.000,00 €

221.01 Hornidurak: energia elektrikoa:kale argiteria 40.820,93 €

221.11 Hornidurak; tresnak eta erremintak 1.000,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 58.820,93 €

VI. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK

601.04 Kale argiteriaren berrikuntza 13.000,00 €

VI. KAPITULUA GUZTIRA 13.000,00 €

166 HONDAKIN-UREN HUSTUKETA ETA TRATAMENDUA

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

210.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: azpiegitura eta ondasun

naturalak: estolderia sarea 10.000,00 €

212.00 Konponketak, mantenimendua eta artapena: Zelaietako araztegia 10.000,00 €

221.01 Hornidurak: energia elektrikoa: Zelaietako araztegia 10.000,00 €

221.99 Bestelako hornidurak: area. ,,, 500,00 €

225.00 Tributuak 1.100,00 €

227.14 Uraren kontrol analitikoak EDAR 5.457,29 €

227.06 Kanpoko enpresak egindako lanak: EDAR Zelaietaren mantenimendua 6.500,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 43.557,29 €

Página 7

Page 8: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

16. GASTU-POLITIKA GUZTIRA 264.559,48 €

170 INGURUMENAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

227.35 Sortak apeatan ateratzeko lanak 11.500,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 11.500,00 €

171 PARKEAK ETA LORATEGIAK

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

227.25Kanpoko beste enpresa batzuek egindako lanak: Gune berde eta

lorategien mantenua 25.000,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 25.000,00 €

17. GASTU-POLITIKA GUZTIRA 36.500,00 €

17

Página 8

Page 9: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

2. BABES ETA SUSTAPEN

SOZIALEKO JARDUKETAK

GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

200.00Errentamenduak: lur eta ondasun naturalak (Egoitzaren zintarria

errematatzeko) 45,12 €

211.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: eraikinak eta bestelako

eraikuntzak: larrialdi sozialetarako etxebizitzak 927,00 €

221.01 Hornidura: energia elektrikoa: larrialdi sozialetarako etxebizitzak 1.101,37 €

221.03 Hornidura: gasa (larrialdi sozialetarako etxebizitzak) 841,98 €

226.06 Iharduera sozio-kulturalak: GURE NAGUSIEN EGUNA 2.500,00 €

226.07 Giza Eskubide Batzordea: berdintasun planeko ekintzak 5.000,00 €

226.17 Giza Eskubide Batzordea: sentsibilizazio lana 5.300,00 €

226.18 Giza Eskubide Batzordea: beste jarduerak 2.500,00 €

226.99 Beste hainbat gastu: Zaintzaileen topaguneko formakuntza 1.000,00 €

227.19Hirugarren Adineko Dinaminazio zerbitzua (Durangoko

Amankomunazgoa) 10.200,00 €

227.20 Zerbitzu sozialak (etxe laguntza, …) (Durangoko Amankomunazgoa) 26.000,00 €

23

Página 9

Page 10: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

227.33 Eskualdeko Enplegu Planeko ekintzak 500,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 55.915,47 €

IV. KAPITULUA: TRANSFERENTZA ARRUNTAK

480.00 Egoera ekonomiko larrian dauden herritarrei laguntza (IBI) 2.000,00 €

490.00 Kanpora: Gurutz Gorria; DYA, etabar. 2.600,00 €

IV. KAPITULUA GUZTIRA 4.600,00 €

VI. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK

622.01 Egoiza ondoko etxearen erosketa 16.553,64 €

VI. KAPITULUA GUZTIRA 16.553,64 €

23. GASTU-POLITIKA GUZTIRA 77.069,11 €

ENPLEGUAREN SUSTAPENA

241 ENPLEGUAREN SUSTAPENA

I. KAPITULUA: PERTSONAL GASTUAK

131.00 Aldarteko pertsonala: oinarrizko ordainketak 1.000,00 €

Página 10

Page 11: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

160.01 Gizarte Segurantza 210,00 €

I. KAPITULUA GUZTIRA 1.210,00 €

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

227.33 Eskualdeko Enplegu Planeko ekintzak 500,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 500,00 €

24. GASTU-POLITIKA GUZTIRA 1.710,00 €

3. LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA

OSASUNA

311 OSASUNGARRITASUN PUBLIKOAREN BABESA

II. KAPITULUA

24

Página 11

Page 12: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

227.01 Galdutako animaliak batzeko zerbitzua 3.600,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 3.600,00 €

312OSPITALEAK, LAGUNTZA-ZERBITZUAK ETA OSASUN-ZENTROAK

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

211.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: eraikinak eta bestelako

erakuntzak: Osasun Zentroa 1.500,00 €

212.00 Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta

tresneria600,00 €

221.01 Hornidurak: energia elektrikoa 1.318,90 €

221.03 Hornidurak: gasa 3.041,10 €

221.09 Hornidurak: garbiketa eta txukunketa ekoizkinak 500,00 €

222.01 Komunikazio telefonikoak 600,00 €

224.01 Aseguru-primak: eraikin eta lokalenak 918,00 €

226.09 Beste hainbat gastu 154,76 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 8.632,76 €

31. GASTU-POLITIKA GUZTIRA 12.232,76 €

31

Página 12

Page 13: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

HEZKUNTZA

323 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN ETA HEZKUNTZA BEREZIKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDUA

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

211.01 Konponketak, mantenimendua eta artapena: eraikinak eta bestelako

eraikuntzak6.500,00 €

212.00 Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta

tresneria3.500,00 €

221.01 Hornidurak: energia elektrikoa 17.821,50 €

221.04 Hornidurak: erregaiak eta karburanteak 10.930,52 €

221.09 Hornidurak: garbiketa eta txukunketa ekoizkinak 500,00 €

224.01 Aseguru-primak: eraikin eta lokalenak 2.944,61 €

227.01 Garbiketa: haurreskola eta gimnasioa 13.800,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 55.996,63 €

VI. KAPITULUA: INBERTSIOAK

622.02 Eskolan hobekuntza lanak egiteko. BIOMASA GALDARA 210.000,00 €

622.03 Eskolan hobekuntza lanak egiteko. SARRERAKO ATEA 10.600,00 €

622.04Eskolan eta Haurreskolan hobekuntza lanak egiteko: MARGOKETAK

EGITEKO 3.000,00 €32

Página 13

Page 14: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

VI. KAPITULUA GUZTIRA 223.600,00 €

326 HEZKUNTZAKO ZERBITZU OSAGARRIAK

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

227.21 Drogomenpekotasunaren prebentsioa 2.472,00 €

227.22 Interbentzio sozio-edukatiboa 5.400,59 €

227.23 Agenda 21 eskolarra 2.000,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 9.872,59 €

IV. KAPITULUA: TRASFERENTZIA ARRUNTAK

480.00 Familiei: garraio eskolarra 4.500,00 €

IV. KAPITULUA GUZTIRA 4.500,00 €

32. GASTU-POLITIKA GUZTIRA 293.969,22 €

KULTURA

332 LIBURUTEGI ETA AGIRITEGIAK

Página 14

Page 15: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

3321 LIBURUTEGI PUBLIKOAK

I. KAPITULUA: PERTSONAL GASTUAK

131.00 Pertsonal laborala: oinarrizko ordainketak 1.000,00 €

160.01 Gizarte Segurantza 210,00 €

I. KAPITULUA GUZTIRA 1.210,00 €

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

212.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta

tresneria 800,00 €

215.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: informazio-prozesuetarako

ekipamendua 2.000,00 €

220.00 Bulego materiala (Liburutegirako) 515,00 €

221.01 Hornidurak: energia elektrikoa (Kultur-Etxea) 7.535,00 €

222.01 Telefonoa 700,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 11.550,00 €

VI. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK

628.00 Fondo Bibliografikoak 4.125,00 €

VI. KAPITULUA GUZTIRA 4.125,00 €

Página 15

Page 16: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

3322 AGIRITEGIAK

211.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: eraikinak eta bestelako

eraikuntzak: agiritegia 2.500,00 €

212.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta

tresneria 100,00 €

220.01 Bulego materiala: material arrunt ez.inbentariagarria 132,61 €

II KAPITULUA GUZTIRA 2.732,61 €

333 KULTURA-EKIPAMENDUAK ETA MUSEOAK

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

211.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: eraikinak (Kultur-Etxea;

Bolaleku Aretoa) 2.500,00 €

221.01 Hornidurak: energia elektrikoa (Kultur-Etxea) 5.000,00 €

221.09 Hornidurak: garbitasun produktuak 500,00 €

224.01 Aseguru-primak: ereikin eta lokalenak 1.500,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 9.500,00 €

334 KULTURAREN SUSTAPENA

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

Página 16

Page 17: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

221.13 Hornikurak: musika diskoak 220,99 €

221.99Bestelako hornidurak: artisautza eta beste ikastaroak egiteko materialen

erosketa 408,00 €

222.01 Telefonoa 119,47 €

226.06 Jarduera sozio-kulturalak 22.000,00 €

226.99 Beste hainbat gastu 1.000,00 €

227.04 Ikastaroak 3.300,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 27.048,46 €

IV. KAPITULUA: TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

481.01 Kementsu K.E.ari 3.661,11 €

481.02 Urduri dantza taldeari 1.000,00 €

481.03 Mainondo Guraso Elkarteari (DBH) 1.200,00 €

481.03 Mainondo Guraso Elkarteari (Mainondo GE) 1.200,00 €

481.05 Oihandi Abesbatzari 1.200,00 €

481.07 Arkotxe kultur elkarteari 4.500,00 €

481.09 EUSKO IKASKUNTZArekin laguntza hitzarmena 1.800,00 €

481.15 GEREDIAGArekin laguntza hitzarmena 1.700,00 €

481.19 Soinubil 2.700,00 €

IV. KAPITULUA GUZTIRA 18.961,11 €

334.1 MUSIKA (UDAL MUSIKA BANDA ETA TXISTULARIAK)

33

Página 17

Page 18: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

Musika tresnen konponketa 928,57 €

Argitarapenen erosketa (partiturak, musika-metodoak, ...) 309,00 €

Tresnak eta erremintak 371,43 €Beste hainbat gastu: Udal Musika Banda eta Txistularien emandako

afariak 669,50 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 2.278,50 €

335 EUSKARA

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

226.95 Euskara klaseak 3.000,00 €

226.96 Ekintzak 7.750,00 €

227.28 Kanpoko enpresa batzuk egindako lanak: Euskera teknikaria 19.500,00 €

227.29 Berbalagun

227.30 Bertsolaritza 500,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 30.750,00 €

IV. KAPITULUA: TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

Página 18

Page 19: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

421.03 UEMA-ri 5.907,00 €

481.10 Anboto aldizkariarekin laguntza hitzarmena 3.000,00 €

481.14Nafarroa Oinez, Araban Euskaraz, Ibilaldia, Herri Urrats, Kilometroak,

Korrika,... 1.000,00 €

481.15 Euskaraz Bizi Eguna 4.000,00 €

IV. KAPITULUA GUZTIRA 13.907,00 €

336 ONDARE HISTORIO-ARTISTIKOAREN BABESA ETA KUDEAKETA

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

226.06 Basabisitta 3.090,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 3.090,00 €

337 ASTIALDIA BETETZEKO INSTALAZIOAK

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

211.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: eraikinak eta bestelako

eraikuntzak: Andresa Landa 3.000,00 €

227.01 Garbitasuna: Andresa Landa 4.840,00 €

Página 19

Page 20: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

II. KAPITULUA GUZTIRA 7.840,00 €

IV. KAPITULUA: TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

481.21 Mainondo Guraso Elkartea: Ludoteka eta udaleku irekiak 26.500,00 €

IV. KAPITULUA GUZTIRA 26.500,00 €

338 HERRI-JAIAK ETA OSPAKIZUNAK

IV. KAPITULUA: TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

481.17 Otxandioko Santamaña jaien antolaketarako 33.000,00 €

IV. KAPITULUA GUZTIRA 33.000,00 €

33. GASTU-POLITIKA GUZTIRA 192.492,68 €

KIROLA

341 KIROLA SUSTATZEA ETA BULTZATZEA

IV. KAPITULUA: TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

481.08 Beste laguntzak 600,00 €

481.12 Miru-Gain mendigozale elkarteari 2.752,78 €

481.13 Vulcano Kirol Elkarteari 4.500,00 €

Página 20

Page 21: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

481.14 Vulcano Kirol Elkarteari (50. urteurrena) 6.000,00 €

481.16 Pelota Eskola 500,00 €

IV KAPITULUA GUZTIRA 14.352,78 €

342 KIROL INSTALAZIOAK

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

210.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: azpiegitura eta ondasun

naturalak 3.000,00 €

211.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: eraikinak eta bestelako

eraikuntzak 13.000,00 €

212.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta

tresneria 6.000,00 €

221.01 Hornidurak: energia elektrikoa 13.071,76 €

221.04 Hornidurak: Pilotalekuko ur beroa eta berogailuaren erregaia 1.635,00 €

224.01 Aseguru-primak: eraikin eta lokalenak 2.224,61 €

226.99 Beste hainbat gastu 400,00 €

227.01 Mainondo pilotalekuko garbiketa 4.700,00 €

227.13 Kanpoko beste enpresa batzuek egindako lanak: Igerilekuen kudeaketa 40.200,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 84.231,37 €

34

Página 21

Page 22: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

VI. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK

622.04 Igerilekuetan hobekuntza lanak egiteko

VI. KAPITULUA GUZTIRA 0,00 €

34. GASTU-POLITIKA GUZTIRA 98.584,15 €

4. JARDUKETA EKONOMIKOAK414 LANDA GARAPENA

IV. KAPITULUA: TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

421.01 GORBEIALDE Mendi Nekazaritza Alkarteari 2.700,00 €

VI. KAPITULUA GUZTIRA 2.700,00 €

MERKATARITZA, TURISMO ETA ENPRESA TXIKI ETAERTAINAK

Página 22

Page 23: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

430MERKATARITZA, TURISMO ETA ENPRESA TXIKI ETAERTAINEN ADMINISTRAZIO OROKORRA

II. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

210.00Konponketak, mantenimendua eta artapena: PR eta GR seinalizazioaren

mantenua 1.000,00 €

210.01 Tellako bidegorriaren mantenua 1.500,00 €

227.09 Tokiko Garapen plana - Teknikaria 45.000,00 €

II. KAPITULUA GUZTIRA 47.500,00 €

IV. KAPITULUA: TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

421.01 GORBEIALDE Mendi Nekazaritza Alkarteari: Turismo programa 3.300,00 €

IV. KAPITULUA GUZTIRA 3.300,00 €

VI. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK

43

Página 23

Page 24: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

601.00 Andikona Plazarako informazio kartela 5.008,59 €

VI. KAPITULUA GUZTIRA 5.008,59 €

43. GASTU-POLITIKA GUZTIRA 58.508,59 €

9. JARDUKETA OROKORRAK912 GOBERNU ORGANOAK

I KAPITULUA.- PERTSONAL GASTUAK

100.00 Alkatearen oinarrizko ordainketak eta bestelako ordainsariak 22.000,00 €

100.01 Zinegotzien oinarrizko ordainketak eta bestelako ordainsariak 3.500,00 €

162.01 Prestakuntza 600,00 €

162.05 Aseguruak: goi-karguen aseguru primak (bizitza eta istripuak) 2.397,97 €

I KAPITULUA GUZTIRA 28.497,97 €

II KAPITULUA.- ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

231.00 Goi-karguen dietak, lokomozioa eta lekualdaketa 1.803,03 €

II KAPITULUA GUZTIRA 1.803,03 €

91

Página 24

Page 25: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

IV. KAPITULUA: TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

481.00 Nazio garapenerako laguntzak 10.000,00 €

IV. KAPITULUA GUZTIRA 10.000,00 €

91. GASTU-POLITIKA GUZTIRA 40.301,00 €

ZERBITZU OROKORRAK

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

I KAPITULUA.- PERTSONAL GASTUAK

120.00 Funtzionarioen oinarrizko ordainketak 86.389,52 €

130.01 Pertsonal laborala: oinarrizko ordainketak 141.654,98 €

131.00 Aldarteko pertsonala: oinarrizko ordainketak 10.200,00 €

160.01 Gizarte Segurantza 74.000,00 €

160.05 Pertsonalaren osasun azterketak 1.760,00 €

162.01 Prestakuntza 4.900,00 €

162.05 Aseguruak: pertsonalaren bizitza asegurua 2.000,00 €

I KAPITULUA GUZTIRA 320.904,50 €

Página 25

Page 26: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

II KAPITULUA.- ONDASUN ARRUNTEN EROSKETA ETAZERBITZUAK

211.00

Konponketak, mantenimendua eta artapena: eraikinak eta bestelako

eraikuntzak: Udaletxea eta biltegiak (Hiltegi zaharra eta Zerra) 7.500,00 €

212.00

Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta

tresneria 3.000,00 €

213.00 Konponketak, mantenimendua eta artapena: garraio-materiala 3.400,00 €

215.00

Konponketak, mantenimendua eta artapena: informazio-prozesuetarako

ekipamendua 7.200,00 €

219.00 Konponketak, mantenimendua eta artapena: bestelako ibilgetu materiala 300,00 €

220.01 Bulego materiala: material arrunt ez.inbentariagarria 1.600,00 €

220.02

Bulego materiala: prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako

argitarapenak 2.500,00 €

220.03 Bulego materiala: material informatiko ez-inbentariagarria 529,07 €

221.01 Hornidurak: energia elektrikoa 8.175,00 €

221.03 Hornidurak: berogailuentzako erregaia (gasa) 6.780,54 €

221.05 Hornidurak: jantziak 619,04 €

221.09 Hornidurak: garbiketa eta txukunketa ekoizkinak 638,60 €

221.99 Bestelako hornidurak: makineria eta garraio materialaren erregaia 2.725,00 €

222.01 Komunikazioak: telefonikoak 6.200,00 €

222.02 Komunikazioak: posta bidezkoak 1.400,00 €

223.00 Garraioak 600,00 €

224.01 Aseguru-primak: eraikin eta lokalenak 1.224,00 €

224.02 Aseguru-primak: ibilgailuenak 2.142,00 €

224.99 Aseguruak: bestelako arriskuak (Udaletxeko RC) 3.090,60 €

225.00 Tributuak 2.416,38 €

226.02 Hainbat gastu: protokolo eta ordezkapen gastuak 928,03 €

92

Página 26

Page 27: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

226.03 Hainbat gastu: publizitate eta propaganda 6.000,00 €

226.13 Udal aldizkaria: GUZURMAIKO 8.000,00 €

226.23 Herro-ola: gizartaratzea 12.000,00 €

226.04 Hainbat gastu: juridikoak 12.000,00 €

226.99 Beste hainbat gastu 2.000,00 €

227.99 Azterketa eta lan teknikoak: gestoria 3.000,00 €

230.00 Pertsonalaren dietak, lokomozioa eta lekualdaketa 490,90 €

239.00 Kalteordainak 1.000,00 €

II KAPITULUA GUZTIRA 107.459,16 €

IV. KAPITULUA: TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

421.04 EUDELeri 378,00 €

IV. KAPITULUA GUZTIRA 378,00 €

VI. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK

626.00 Ekipamendu informatikoa 1.500,00 €

VI. KAPITULUA GUZTIRA 1.500,00 €

92. GASTU-POLITIKA GUZTIRA 430.241,66 €

Página 27

Page 28: ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA ETXEBIZITZAREN ETA ... · Konponketak, mantenimendua eta artapena: makineria, instalazioak eta tresneria 800,00 € 215.00 Konponketak, mantenimendua eta

OTXANDIOKOUDALA

EKITALDIA: 2015 GASTUAK

0. ZOR PUBLIKOA

11 ZOR PUBLIKOA

III. KAPITULUA: INTERESAK

312.01 Durangaldeko Eskualdeko Hiltegia: kredituaren itzulera - interesak 4.869,80 €

312.02

Jaulkipen, aldaketa eta kitapen gastuak: Durangaldeko Eskualdeko

Hiltegia: kreditua 700,00 €

III. KAPITULUA GUZTIRA 5.569,80 €

IX. KAPITULUA: KAPITALAREN AMORTIZAZIOA

902.00 Udalkutxako 2014 urteko likidazio negatiboaren itzulera 2.576,00 €

912.01 Durangaldeko Eskualdeko Hiltegia: kredituaren itzulera - amortizazioa 9.856,67 €

VI. KAPITULUA GUZTIRA 12.432,67 €

01. GASTU-POLITIKA GUZTIRA 18.002,47 €

AURREKONTUA GUZTIRA 2.022.012,27 €

01

Página 28