of 13 /13
Ass.Azra Bačić, DVM 1 HIGIJENA OSNOVNE INFORMACIJE FARMACEUTSKO-ZDRAVSTVENI FAKULTET UNT

HIGIJENA uvodne informacije

Embed Size (px)

Text of HIGIJENA uvodne informacije

 • Ass.Azra Bai, DVM*HIGIJENAOSNOVNE INFORMACIJE

  FARMACEUTSKO-ZDRAVSTVENI FAKULTET UNT

 • OSNOVNE INFORMACIJE

 • ZA VAS SMO DOSTUPNI:Predmetni nastavnik:doc.dr Sabaheta Bekta

  Predmetni asistent:Azra Bai, [email protected]

 • OSNOVNE INFORMACIJENASLOV PREDMETA: HIGIJENANOSILAC PREDMETA: FARMACEUTSKO-ZDRAVSTVENI FAKULTET TRAVNIKSTATUS PREDMETA: BAZINIPOZICIONIRANJE PREDMETA: PRVI CIKLUS, III SEMESTARBROJ ECTS BODOVA : 2

 • SVRHA I CILJ PREDMETAKAKO JE ZDRAVLJE OVJEKA U TIJESNOJ VEZI SA EKOLOKIM FAKTORIMA, TE JE CILJ DA SE STUDENT SA NJIMA UPOZNA KROZ KURS PREDAVANJA IZ HIGIJENE, KAO I SA METODAMA I SREDSTVIMA ZATITE, KAKO BI SE OBEZBJEDIO BOLJI IVOT I PRAVILNIJI RAZVOJ

 • ISHODNI REZULTATI UENJA I OEKIVANE KOMPETENCIJE PO ZAVRETKU PREDMETA

  OEKUJE SE PRAVILNA I PRAVOVREMENA PRIMJENA HIGIJENSKO-TEHNIKIH NORMATIVA KAKO BI SE ODRAO POTREBAN HIGIJENSKI REIM I POVOLJNI MIKROKLIMATSKI USLOVI

 • TA EMO OBRADITI???ATMOSFERA I NJEN HIGIJENSKI ZNAAJKLASIFIKACIJA EKOLOGIJE, KLIMA I MIKROKLIMAATMOSFERSKI PRITISAK I ZDRAVLJEJONIZUJUE I NEJONIZUJUE ZRAENJE, ZATITA I PREVENCIJAHIGIJENA NASELJA, IZBOR TERENA, GUSTINA NASELJENOSTI, HIGIJENSKO-URBANISTIKE NORME, HIGIJENSKA IZGRADNJA STANOVAKOLSKA I INDUSTRIJSKA HIGIJENAHIGIJENA ISHRANE I NJEN UTICAJ NA PRAVILAN RASTI RAZVOJHIGIJENA PREDMETA OPTE UPOTREBEMENTALA HIGIJENAHIGIJENA VODEEPIDEMIOLOKI ZNAAJ VODE I NJENE FIZIKE OSOBINEHEMIJSKI INDIKATORI FEKALNOG ZAGAENJA VODEBAKTERIOLOKI INDIKATORI FEKALNOG ZAGAENJAHIGIJENSKE OCJENE VODE ZA PIEDEZINFEKCIJA VODEUZIMANJE UZORAKA ZA HEMIJSKU I BAKTERIOLOKU ANALIZU VODEVODENI OBJEKTIOTKLANJANJE OTPADNIH MATERIJAHIGIJENA U VANREDNIM USLOVIMA

 • ODAKLE UITI???

  atovi S.,Kendi S.,atovi A.,:Higijena, Univerzitetski udbenik, Biha 2004Veli F.: Zdravstvena ekologija, Medicinski fakultet Sveuilita u Zagrebu, Zagreb 1994arkovi G., Radovanovi Z., Jevti, Udbenik Higijene, Ni 1977Jevti Z.,osi R.: Praktikum iz Higijene, za studente medicine i stomatologije, IV izdanje, Ni, 1990

  PREDAVANJA I PREZENTACIJE SU VAM TAKOER DOSTUPNI !!!!

 • EVALUACIJA KOMPETENCIJE STUDENATAPRISUSTVO NA NASTAVI, UEE U DISKUSIJAMA, AKTIVNOSTI IZRADA SEMINARSKIH RADOVA 2 KOLOKVIJA U TOKU NASTAVE ZAVRNI ISPIT

 • METODE EDUKACIJEPREDAVANJAVJEBEKONSULTACIJESEMINARSKI RADOVI

 • U toku nastave

 • KONSULTACIJEU TOKU NASTAVE VAI PRIJEDLOZI ZA TERMIN????

 • PITANJA???

  *Zdravstveni fakultet UNT