Handledning till FC 12 p£¥ webben - Folkbildningsn£¤tet Handledning f£¶r FirstClass 12 p£¥ webben 4

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Handledning till FC 12 p£¥ webben - Folkbildningsn£¤tet Handledning...

 • Handledning för FirstClass 12 på webben

  1

  Handledning till FC 12 på webben

  Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass.

  Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år som FirstClass funnits. Med FC

  12 går vi från att i första hand använda FirstClass-klientprogrammet till att använda webben.

  Folkbildningsnätets rekommendation är att du som användare går till webben istället för att ladda

  ner FC-klienten. Samtidigt finns FC-klienten kvar, en FC12- klient finns att ladda ner från

  Folkbildningsnätets hemsida. Allt som skapats tidigare finns kvar. Inloggningsuppgifterna är

  desamma som tidigare, liksom epostalias etc.

  Webbklienten är byggd med den allra senaste tekniken, HTML 5, vilket möjliggör snabba och

  moderna funktioner. Det enda krav som ställs på dig som användare är att du har en webbläsare som

  klarar denna teknik. Det gör de senaste versionerna av de stora webbläsarna. Följande webbläsare

  stödjer FC 12:

  • Internet Explorer 10 http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/download-ie

  • Safari 6 och senare http://support.apple.com/kb/dl1531) För Windows

  • Firefox 16 och senare http://www.mozilla.org/sv-SE/firefox/new/

  • Chrome 22 och senare https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=sv

  • Opera 12 och senare http://www.opera.com/sv/downloads

  Ett tips är att ladda ner flera olika webbläsare enligt ovan. Är det någon funktion som inte fungerar

  med t.ex. Internet Explorer 10, testa den andra webbläsaren du laddat ned.

  Logga in

  Du når FirstClass genom hemsidan www.folkbildning.net eller så kan du kan du skriva in adressen

  firstclass.folkbildning.net i din webbläsare då kommer du till inloggningsrutan:

  Här skriver du in dina inloggningsuppgifter till Folkbildningsnätet.

 • Handledning för FirstClass 12 på webben

  2

  Webbklientens startsida

  1 Din profil, inställningar, byta lösenord och logga ut

  I din profil berättar du lite om dig själv. Du lägger in en bild på dig själv så som är så

  vanligt i sociala medier. Du kommer åt profilen genom att klicka på de tre gröna

  strecken intill ditt namn och välja Redigera profil. Profilen kan du uppdatera när du

  vill. I anslutning till profilen finns en statusrad där du kan dela något med övriga på

  Folkbildningsnätet.

  På samma ställe som du väljer att redigera

  din profil, dvs i övre högra hörnet klickar

  du på de tre gröna strecken där du kan

  redigera dina inställningar:

 • Handledning för FirstClass 12 på webben

  3

  Byta lösenord:

  Eller logga ut.

  2. Brevlådan

  Röd plupp talar om att det finns ett nytt oläst meddelande. Siffran i ringen talar om hur många olästa

  mejl det finns. Finns det nya meddelanden så ligger de här i kortversion.

  • Klicka på plustecknet för att direkt öppna ett nytt meddelande.

  • Klicka på pilen och fönstret expanderar över hela vänstra kolumnen.

  • Klicka på texten Brevlåda för att öppna den.

  Brevlådan i öppnat läge

  Meddelandena i brevlådan visas alltid i forumläge med sammanhängande diskussionstrådar.

  Endast ett av meddelanden i diskussionstråden visas. Klicka på den ofyllda eller fyllda ringen till

  vänster i meddelandet eller på parentesen som visar hur många meddelanden tråden innehåller så

  visas alla meddelanden.

 • Handledning för FirstClass 12 på webben

  4

  • Klicka på plussymbolen och du kan välja att skapa ett nytt meddelande, dokument eller

  behållare (med behållare menas mapp, konferens, commynity mm. Observera att det krävs

  särskilda rättigheter för att kunna göra allt).

  • Skapar du tex en mapp, som är vanligt att göra i brevlådan öppnar du dessa genom att klicka på

  plusset.

  • Sortera efter ger dig möjligheter att sortera dina meddelanden på många olika sätt. Klicka på

  knappen och välj sorteringsmöjlighet. Senast ändrad är standardinställningen.

  • Med Filter gör du en blixtsnabb filtrering av meddelandena på namn, ärende eller tid.

  • Klicka på Åtgärd och du kan ta tillbaks raderade objekt samt ändra visningsläge för

  brevlådan.

  Brevlådan i öppnat och visar innehållet i ett meddelande

  Klicka på ett meddelande och det ändrar färg till gult och meddelandet i sin helhet visas till höger.

  Öppnar du meddelandet för första gången försvinner också den röda pluppen.

  I den gula rutan visas tre gröna ränder. Klicka på ränderna och du kan välja att ta bort meddelandet,

  kolla historiken, lägga en bevakning på ärendetråden och återta meddelandet om det är ett

  meddelande du själv skickat. Är det ett meddelande du fått finns alternativet ta bort.

  Överst till höger på den gröna listen ovanför det öppna meddelandet finns knappar för olika

  svarsalternativ, knapp för vidarebefodran, återta meddelanden samt skriv ut-knapp.

  3. Kalender

  • Klicka på plustecknet för att skapa en ny händelse direkt

  • Klicka på pilen för att göra fönstret större och kunna snabbkolla

  händelser.

  • Klicka på pilarna åt höger eller åt vänster för att ändra månad

 • Handledning för FirstClass 12 på webben

  5

  • Klicka på texten Kalender för att öppna den

  Kalendern kan visas i dag-, vecko- eller månadsläge.

  • Klicka på plustecknet för att skapa en ny händelse eller en ny uppgift och fyll i dina

  kalenderuppgifter:

  Ny händelse där du kan föra in kalenderhändelsen, göra beskrivning, bifoga fil, bjuda in deltagare,

  m.m.

  • Klicka på Åtgärd om du vill skriva ut, ändra behörigheter eller kolla egenskaperna.

  4. Arbetsyta

  Din personliga arbetsyta innehåller som framgår av bilden ovan:

  Utkast där alla påbörjade men inte ivägskickade meddelanden såväl från brevlådan, konferenser eller

  communitys samlas. Klicka på Utkast och bearbeta eller slutför meddelanden och sänd iväg det när

 • Handledning för FirstClass 12 på webben

  6

  du är klar.

  Kontakter där du spar dina kontakter eller skapar sändlistor. Synkar du Kontakter med din iPhone

  eller Androidtelefon med FirstClass sker ändringen i Kontakter också i din telefon.

  Filarkiv där du kan samla dokument, bilder, mp3-filer mm.

  Dokument där du skapar anteckningar, delar dokument med andra etc.

  (Observera att alla dessa verktyg belastar ditt personliga diskutrymme på 1 GB.)

  5. Ytan för konferenser, communitys, mappar mm.

  Den centrala ytan på skrivbordet ger plats för dina konferenser, communitys,

  mappar osv. Ikonerna är placerade i bokstavsordning utan möjlighet att

  ändra. Du kan däremot dra upp vilka ikoner du vill till den övre ytan som

  kallas Favoritplatser, där de också ligger i den ordning du själv vill.

  Klicka på de tre gröna strecken för att skapa en ny behållare (kräver särskilda rättigheter) och för att

  visa raderade objekt.

  Vill du ta bort ett alias av en konferens, community, mapp eller dokument på ditt

  skrivbord sätter du muspekaren på vald ikon och håller vänster musknapp nere tills en

  svart plupp med ett kryss visas. Klicka på krysset och ikonen är borttagen.

  Konferenser handhas på samma sätt som brevlådan. Eventuella underkonferenser nås genom att

  klicka på ikonen till vänster i den gröna listen:

  Finns det olästa meddelanden i underkonferensen visas det i dokumentikonen, t.ex. så här:

 • Handledning för FirstClass 12 på webben

  7

  I FirstClass finns inte bara konferenser utan också communitys. Den stora skillnaden mellan dessa två

  i webbklientgränssnittet är att du i communitys har tre flikar där du kan ladda upp filer, skapa och

  skriva i Wikisidor och själva forumet som kallas nyheter:

  Välj något av alternativen genom att klicka på det du vill komma åt. Klicka på plusknappen intill

  Filterrutan för att välja de olika alternativen” Ny diskussion”, ”Ny wikisida”, ”Ladda upp fil” eller

  skapa ny behållare (kräver särskilda rättigheter)

  Observera också längst till vänster ikonen med en röd plupp med siffran 2. Den står för att det går att

  skapa både communitys och konferenser som ligger i en community.

  När du skapar ett nytt meddelande i en community, konferens eller i brevlådan har du många olika

  redigerings och editeringsmöjligheter. Här beskrivs endast hur du laddar ner en video för visning.

  Det är en video som är hämtad från YouTube om FirstClass 12. Så här gör man.

  a. Gå till YouTube och välj den video du vill visa i FC.

  b. I YouTube klickar du på Dela och sedan Bädda in och kopierar html-koden i rutan.

  c. Skapa ett nytt meddelande och skriv in ärende och eventuell text du vill ha med.