27
1 Grad Bjelovar Upravni odjel za gospodarstvo Izradile i pripremile: Sonja Novak i Maja Vrabec { Pročelnica Sonja Novak, dr.vet.med. ožujak, 2011.

Grad Bjelovar - Upravni odjel za gospodarstvo · 1 Grad Bjelovar Upravni odjel za gospodarstvo Izradile i pripremile: Sonja Novak i Maja Vrabec {Pročelnica Sonja Novak, dr.vet.med

  • Upload
    others

  • View
    39

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

Grad BjelovarUpravni odjel za gospodarstvo

Izradile i pripremile: Sonja Novak i Maja Vrabec

Pročelnica Sonja Novak, dr.vet.med.

ožujak, 2011.

2

SADRŽAJ:Malo i srednje poduzetništvo

Organizacija institucija za pomoć poduzetnicima u povlačenju bespovratnih financijskih sredstava iz resornih ministarstava i predpristupnih fondova EUPrioriteti Grada u razvoju gospodarstvaOsiguranje povoljnog kreditiranja poduzetnikaFinancijske potpore Grada BjelovaraDjelomično oslobađanje parafiskalnih nametaJačanje konkurentnosti poduzetnikaOsiguranje poslova poduzetnicima planiranjem kapitalnih projekata u GraduPovlačenje sredstava u Proračun GradaNemogućnosti prijavljivanja Grada Bjelovara na natječaje za dodjelu sredstava putem IPARD programaPrijavljivanje Grada Bjelovara na predpristupne fondove EU i resorna ministarstva (Grad kao nositelj projekata i kao partner na projektima)

3

SADRŽAJ:

PoljoprivredaUređenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i u vlasništvu Grada BjelovaraProizvodnja mesa i mlijeka autohtone simentalske pasmineOčuvanje konjogojstvaProizvodnja povrćaProizvodnja voćaPčelarstvoEkološko i integrirana proizvodnjaRad sa udrugamaJačanje konkurentnosti u poljoprivrediPriprema za tržišnu utakmicu

4

SADRŽAJ:

Razvoj turizma Grada BjelovaraStvaranje preduvjeta za razvoj turizma i plasman poljoprivrednihproizvoda kroz turističku ponudu

Institucije i Grad BjelovarSuradnja sa institucijama od interesa GradaSuradnja sa navedenim institucijama kroz…

5

MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

Organizacija institucija za pomoć poduzetnicima u povlačenju bespovratnih financijskih sredstava iz resornih ministarstava i predpristupnih fondova EU:

Osnivanje lokalne razvojne agencije u 100%-tnom vlasništvu Grada (Poslovni Park Bjelovar d.o.o.)Suosnivanje Razvojne Agencije Sjever – DAN d.o.o.Zapošljavanje stručnih i obrazovanih ljudi za praćenje i javljanje na predpristupne fondove kako za Grad tako i za pravne osobe, udruge itd. (zapošljavanje kadra posijediplomskog smjera marketing managementa na Odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara uz kontinuiranu intenzivnu edukaciju – 37 odslušanih predavanja na temu povlačenja sredstava iz EU fondova)Suradnja sa Uredom za energetsku efikasnostBoravak i edukacija zaposlenika u Uredu hrvatskih regija u Bruxellesu

6

Prioriteti Grada u razvoju gospodarstva:

Osiguranje povoljnijeg kreditiranja uz subvenciju Grada za investicijske projekte sa što bržim povratom ulaganjaIzgradnja poslovnih zonaPoticanje proizvođačke industrijeOslobađanje poduzetnika od parafiskalnih nametaUbrzanje ishodovanja potrebnih dokumenata poduzetnicima za početak proizvodnog procesa

7

Osiguranje povoljnog kreditiranja poduzetnika:

Na Gradskom vijeću (14. ožujka 2011. godine) usvojen je tekst Javnog poziva koji će biti upućen prema bankama za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva

Grad subvencionira kamate u visini 2%

Tehnička pomoć u pripremi dokumentacije za zahtjeve u vezi kreditiranja

Suradnja sa bankama: Erste & Steiermarkische bank d.d., Raiffeisen Austrija d.d., Privredna banka d.d., Croatia banka d.d., Podravska banka d.d. Zagrebačka banka d.d. i sa Odborom za gospodarstvo

8

Financijske potpore Grada Bjelovara:Sufinanciranje starih obrta s ciljem njihove revitalizacijeZadržavanje starih cijena najma javnih površina za rad kioskaCijena najma poslovnih prostora prilagođena je stanju u gospodarstvu - prosječna cijena zakupa u prvoj i drugoj zoni je 26,92 kn/m2 (povoljniji zakup u odnosu na stvarnu tržišnu cijenu) Prodaja infrastrukturno opremljenih parcela u poslovnim zonama po povoljnim cijenamaSufinanciranje projekata održive gradnje i obnovljivih izvora energijeObnova fasada u zaštićenoj jezgri Grada

9

Djelomično oslobađanje parafiskalnih nameta:Oslobađanje od komunalnog doprinosa (u iznosu od 50% za sve poduzetnike koji grade na području Grada Bjelovara)- Odjel za komunalne djelatnostiOslobađanje od komunalnog doprinosa pri izgradnji farmi (u iznosu od 100% za sve poljoprivrednike na području Grada Bjelovara)- Odjel za komunalne djelatnostiPorez na tvrtku u gradu Bjelovaru smanjen je na minimum za određene djelatnosti, npr. trgovinske i uslužne djelatnosti, te poljoprivredne, građevinske, ribarske i proizvodne djelatnosti. Prema Odluci o gradskim porezima, navedene djelatnosti porez na tvrtku plaćaju svega 400 knSmanjenje spomeničke rente- Odjel za komunalne djelatnosti

10

Jačanje konkurentnosti poduzetnika:

Subvencioniranje međunarodnih normi kvalitete: HACCP, GLOBALGAP, sve ISO norme, CE oznaka

Donesena je nova Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Bjelovara kojom je smanjena cijena dozvole i omogućen prijevoz u autotaksi vozilu koje ima najviše 8 + jedno sjedalo

11

Osiguranje poslova poduzetnicima planiranjem kapitalnih projekata u Gradu:

Kapitalna ulaganja Grada:realiziranau izvedbiu pripremi

(prilog brošura “Projekti i investicije Grada Bjelovara”)

12

Povlačenje sredstava u Proračun Grada:

Upravni odjel za gospodarstvo u suradnji sa Razvojnim Agencijama Grada prijavljuje se na Javna pozive resornih ministarstva (turizma, gospodarstva, poljoprivrede, kulture, obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) i EU fondoveUključivanje u Program prekogranične suradnje na temu zaštite okoliša - IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina(Bjelovar-Prijedor)

13

Prijavljivanje Grada na IPARD program

Nemogućnosti prijavljivanja Grada Bjelovara na natječaje za dodjelu sredstava putem IPARD programa i to zbog slijedećih razloga:

Grad Bjelovar ima više od 10. 000 stanovnikageografski nije smješten uz granicunije područje od posebne državne skrbi

14

Prijavljivanje Grada na predpristupne fondove EU i resorna ministarstva

GRAD KAO NOSITELJ PROJEKATA:

Prijavljivanje na Javni poziv MINGORP-a vezano za Projekt izgradnje poduzetničkih zona u JLS (u funkciji razvoja malog i srednjeg poduzetništva)Suradnja u internacionalizaciji talijanskih i hrvatskih poduzeća bjelovarske regije iz područja drvoprerađivačke djelatnosti (razmjena iskustava, suradnja na unapređenju znanja i vještina kroz obuku i obrazovanje)Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje Visoke tehničke škole u Bjelovaru (zgrada, rekonstruirana, adaptirana i opremljena, te su osigurani uvjeti- materijalno-prostorno-tehnički za izvođenje laboratorijskih vježbi)Partner Poslovni Park Bjelovar d.o.o.

15

Postavljanje energetski efikasne rasvjete u zoni Jug (Fond za zaštitu okoliša), partner Ured za energetsku efikasnostRekonstrukcija instalacije centralnog grijanja u IV. osnovnoj školi u Bjelovaru- (Fond za zaštitu okoliša), partner Ured za energetsku efikasnost Ažuriranje strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara (u Strategiju su ugrađeni svi realizirani programi Grada Bjelovara u periodu od 2006. do 2010. godine), izradio Poslovni Park Bjelovar d.o.o.

16

GRAD KAO PARTNER NA PROJEKTIMA:

“Kompetencijama i partnerstvom protiv dugotrajne nezaposlenosti”, projekt koji je u okviru IV komponente IPA-e (Operativni program za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2009.) aplicirao HZZ- PS Bjelovar kroz program pod nazivom „Lokalna partnerstva za zapošljavanje- faza 3”- (EU fond); u realizaciji

Od ideje do projekta; cilj projekta je bio uključivanje mladih u poduzetništvo, aplicirala Bjelovarska udruga za razvoj i zapošljavanje; realiziran

17

“Get the ball rolling”, projekt kojeg je aplicirala Udruga slijepih Bjelovar kroz program „Poticanje uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“; (evaluacija projekta je u tijeku)

Stručno usavršavanje turističkih vodiča BBŽ; cilj projekta je bio osigurati stručne kapacitete za rad u turizmu; aplikant Poslovni park Bjelovar d.o.o.; realiziran

18

POLJOPRIVREDA

Prioriteti Grada Bjelovara u razvoju poljoprivrede:

Uređenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i u vlasništvu Grada Bjelovara:Izmjera i imovinsko – pravno usklađivanje poljoprivrednog zemljištaRaspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

19

Razvoj stočarstvaProizvodnja mesa i mlijeka autohtone simentalske pasmine:

Subvencije umjetnog osjemenjivanjaSubvencije uzgoja simentalskog goveda Oslobađanje u 100%-tnom iznosu komunalnog doprinosa za objekte veće od 1.000 m3

Besplatan odvoz strvina sa farmiOrganizacija permanentne DDDSufinanciranje premije osiguranja usjeva i ostalih kulturaSufinanciranje izgradnje mini sirana i njihovo opremanje, organiziranje tečajeva za zvanje “Sirar”Informatička obuka poljoprivrednika (od 2007.god.)

20

Očuvanje konjogojstva:

Kupovina konja pasmine Gidran za povijesnu postrojbu hrvatske vojske, Bjelovarske graničare- Husare 1756.

Očuvanje konja pasmine hrvatski Posavac

21

Proizvodnja povrća:Subvencija proizvodnje povrća u staklenicima i plastenicima

Proizvodnja voća:Sufinanciranje postava protugradnih mreža u voćnjacima

Pčelarstvo:Proizvodnja meda i proizvoda od meda

Ekološko i integrirana proizvodnja:Sufinanciranje međunarodne norme kvalitete GLOBALGAP

Rad sa udrugama:Sufinanciranje rada udruga: proizvođači mlijeka, svinjogojci, pčelari, male životinje, udruga za zaštitu životinja “Šapa” itd.

22

Jačanje konkurentnosti u poljoprivredi:Subvencioniranje međunarodne norme kvalitete HACCPZaštita robne marke sira bjelovarske regije (Kvargl i Graničar)Organiziranje međunarodne izložbeno - prodajne manifestacije siraMogućnost proizvođačima sira da svoje proizvode bez naknade izlažu na proljetnom i jesenskom međunarodnom sajmu u Gudovcu, te na ostalim sajmovimaSufinanciranje takmičenja poljoprivrednika (orača, izbor seoske uzorite žene)

Priprema za tržišnu utakmicu:Subvencioniranje informatičke edukacije poljoprivrednika (od 2007.god.) Poljoprivrednici su sve svjesniji nedostatka vlastitog obrazovanja. Najveće potrebe iskazuju prema marketinškim zvanjima i vještinama, potom stručnim znanjima informatičkom opismenjivanju i poduzetničkom usavršavanju

23

RAZVOJ TURIZMA GRADA BJELOVARA

Stvaranje preduvjeta za razvoj turizma i plasman poljoprivrednihproizvoda kroz turističku ponudu:

Zaštita proizvoda autohtonog podrijetla (sir)Razvoj ekološki integrirane proizvodnjeEdukacija proizvođačaObvezno provođenje provjere znanja vozača autotaksi vozila o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Bjelovara (kao ambasadore turizma u prvom kontaktu turista i Grada)Suradnja sa Turističkom zajednicom Grada Bjelovara i BBŽOrganiziranje radionica sa Razvojnom Agencijom Sjever – DAN d.o.o. iz Varaždina na temu tematske ceste i tematske točkeObuka turističkih vodiča

24

INSTITUCIJE I GRAD BJELOVAR

Suradnja sa institucijama od interesa Grada:

Četverogodišnja suradnja sa Uredom hrvatskih regija u BruxellesuHGK- Županijskom komorom Bjelovar HOK- Obrtničkom komorom BBŽTurističkom zajednicom Grada Bjelovara i BBŽBjelovarsko – bilogorskom županijom i ostalim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samoupraveSuradnja sa poduzetnicima kroz novoosnovano Gospodarsko vijeće Trgovačkim društvima u vlasništvu i suvlasništvu Grada BjelovaraPučko otvoreno učilište Bjelovar

25

Javna poljoprivredna stručna služba Hrvatska poljoprivredna komoraResorna ministarstva Hrvatski zavod za zapošljavanja- Područna služba BjelovarBanke: Erste & Steiermarkische bank d.d., Raiffeisen Austrija d.d., Privredna banka d.d., Croatia banka d.d., Podravska banka d.d. Zagrebačka banka d.d. Grad Bjelovar sudjeluje kao pokrovitelj i partner Hrvatskom zavodu za zapošljavanja- Ispostava Bjelovar na pripremi i organizaciji Sajma poslova BBŽ radi poticanja procesa zapošljavanja sa našeg područja

26

Suradnja sa navedenim institucijama kroz:

Organiziranje panel konferencija, seminara, radionica, predavanja, okruglih stolova, sa ciljem razvoja gospodarstva Grada Bjelovara

Sudjelovanje u izradi Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara, te njezino provođenje

Sudjelovanje u izradi Strategije lokalnog partnerstva za zapošljavanje s ciljem ojačavanja kapaciteta provedbe unutar sektora razvoja ljudskih potencijala

27

HVALA NA POZORNOSTI!!