61
REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD JASTREBARSKO IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. RUJAN 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD JASTREBARSKO

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.

RUJAN 2015.

Page 2: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

2

Sadržaj

1. UVOD .................................................................................................................................... 6

2. GRADONAČELNIK KAO NOSITELJ IZVRŠNE VLASTI ............................................... 6

2.1. Kolegij Gradonačelnika ................................................................................................... 7

2.2. Odnos Gradonačelnika i Gradskog vijeća ....................................................................... 7

2.3. Javnost rada gradonačelnika ........................................................................................... 7

3. GRADSKA UPRAVA ........................................................................................................... 8

3.1. Upravna tijela .................................................................................................................. 8

3.2. Službenici gradske uprave ............................................................................................... 8

3.3. Uredsko poslovanje ......................................................................................................... 9

3.4. Mjesna samouprava ....................................................................................................... 10

4.FINANCIJE ........................................................................................................................... 11

5. GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA ........................................................................... 12

5.1. Gospodarstvo ................................................................................................................. 12

5.1.1. Turizam .................................................................................................................. 12

5.1.2. Razvoj GZ Jalševac ................................................................................................ 14

5.1.3. Certificiranje Grada Jastrebarskog (BFC-SEE) ..................................................... 14

5.1.4. Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva ................................................ 15

5.1.5. Kreditne linije za obrtništvo i MSP ........................................................................ 16

5.2. Poljoprivreda ................................................................................................................. 18

5.2.1. Stočarstvo ............................................................................................................... 18

5.2.2. Premija osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća, cvijeća

višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke, kokoši nesilica ............... 19

5.2.3. Kapitalna pomoć za nabavu opreme ...................................................................... 19

5.2.4. Kapitalna pomoć za izradu projektne dokumentacije ............................................ 19

5.2.5. Rad udruga u poljoprivredi .................................................................................... 20

5.2.6. Edukacija poljoprivrednika .................................................................................... 20

6. KOMUNALNO I VODNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA

OKOLIŠA ................................................................................................................................ 20

6.1. Gradnja komunalne infrastrukture................................................................................. 20

6.1.1. Sigurno do škole ..................................................................................................... 21

6.1.2. Gradi se nadvožnjak ............................................................................................... 21

6.1.3. Radovi na uređenju stepenica mrtvačnica u Petrovini i Cvetkoviću ...................... 22

6.1.4. Kapelica na groblju u Stankovu dobila krov .......................................................... 22

6.1.5. U Domagoviću svečano otvoreno 23. po redu, najveće dječje igralište na području

Grada ................................................................................................................................ 22

6.2. Održavanje komunalne infrastrukture ........................................................................... 23

Page 3: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

3

6.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina ......................................................................... 23

6.3.1. Šajni breg ’’dobio’’ vodovod i saniranu prometnicu ............................................. 24

6.3.2. Višemilijunski projekti nove ’’jaskanske’’ odvodnje u realizaciji ......................... 24

6.4. Zaštita okoliša ............................................................................................................... 24

6.4.1. Mobilnim reciklažnim dvorištem Jastrebarsko unaprijedilo sustav gospodarenja

otpadom ............................................................................................................................ 25

6.4.2. Jaska za Zemlju ugasila svijetla ............................................................................. 25

6.5. Zaštita spomenika kulturne baštine ............................................................................... 25

6.6. Ostalo ............................................................................................................................ 26

7. PROJEKTI ........................................................................................................................... 26

7.1. Obnova i revitalizacija perivoja Erdödy, zaštićenog spomenika parkovne arhitekture 26

7.2. Elaborat prometne signalizacije za označavanje biciklističkih ruta na području Grada

Jastrebarskog ........................................................................................................................ 27

7.3. E-Jaska .......................................................................................................................... 28

7.4. JAVI SE ......................................................................................................................... 28

7.5. ELEN punionica ............................................................................................................ 29

7.6. Nabava komunalnog vozila ........................................................................................... 29

7.7. Arhitektonski snimak stambene zgrade u sklopu kompleksa dvorca Erdödy ............... 29

7.8. Energetska učinkovitost obiteljskih kuća ...................................................................... 30

8. DRUŠTVENE DJELATNOSTI ........................................................................................... 30

8.1. Novorođenčad ............................................................................................................... 30

8.1.1. Naknada za opremu novorođenog djeteta .............................................................. 30

8.2. Predškolski odgoj i obrazovanje ................................................................................... 31

8.2.1. Grad darovao vrtiću preko 12,5 milijuna vrijedan objekt i kompletno zemljište u

trajno vlasništvo ............................................................................................................... 31

8.3. Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje ................................................ 31

8.3.1. Produženi boravak .................................................................................................. 31

8.3.2. Sufinanciranje prijevoza ......................................................................................... 32

8.3.3. Stipendiranje učenika i studenata ........................................................................... 32

8.3.4. Ljetna igraonica – brend Grada Jastrebarskog ....................................................... 32

8.3.5. Gradonačelnik primio maturante ........................................................................... 33

8.3.6. Srednja škola Jastrebarsko dobila Praktikum za strukovni zanat ........................... 33

8.3.7. ’’Zračni tunel’’ – veliki uspjeh mladih jaskanskih fizičara .................................... 33

8.4. Briga o osobama treće životne dobi .............................................................................. 34

8.4.1. Besplatni tečajevi za umirovljenike ....................................................................... 34

8.4.2. Ljubav nema pravila ............................................................................................... 34

8.5. Socijalne pomoći ........................................................................................................... 34

8.5.1. Mali znak pažnje izmamio velike osmjehe ............................................................ 34

Page 4: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

4

8.5.2. Novi početak za socijalno ugrožene ....................................................................... 35

8.5.3. Novo računalo za Centar za socijalnu skrb ............................................................ 35

8.5.4. Jaskanci pokupovali 5 000 narcisa u rekordnom vremenu .................................... 35

8.5.5. Uoči Uskrsa, Grad financijski pomogao rad jaskanskih Caritasa .......................... 36

8.5.6. Osobe s invaliditetom dobile adekvatan prostor .................................................... 36

8.6. Vatrogastvo ................................................................................................................... 36

8.6.1. Pokazne vatrogasne vježbe ..................................................................................... 37

8.6.2. Gradsko vatrogasno natjecanje ............................................................................... 37

8.6.3. Rad s djecom i mladima ......................................................................................... 37

8.6.4. Osposobljavanja ..................................................................................................... 38

8.6.5. Legalizacija objekata vatrogasne namjene ............................................................. 38

8.6.6. Proslavljen blagdan sv. Florijana ........................................................................... 38

8.6.7.Svečano proslavljen 20. rođendan PO DVD-a Stankovo ........................................ 38

8.6.8. DVD Volavje proslavilo 120. rođendan ................................................................. 39

8.6.9. 120. godina njegovanja glazbe u Petrovini ............................................................ 39

8.6.10. Kapitalna donacija DVD-u Domagović u svrhu kupnje kombi vozila ................ 39

8.7. Kultura Grada Jastrebarskog ......................................................................................... 40

8.7.1. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog ............................... 40

8.7.2. Gradsko kazalište Jastrebarsko ............................................................................... 40

8.8. Sport Grada Jastrebarskog ............................................................................................. 41

8.8.1. Športska zajednica Grada Jastrebarskog ................................................................ 41

8.8.1.2. Besplatno do zdravlja projektom za sve generacije ............................................ 41

8.8.1.3. Sjajni karatisti u posjeti Gradonačelniku ............................................................ 42

9. OSTALE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA – promocija, suradnja, protokol,

događanja ................................................................................................................................. 42

9.1. Suradnja i događanja u Gradu 9.1.1. Mimoze rasprodane za pola sata ......................... 42

9.1.2. Proslavljen blagdan sv. Vinka ................................................................................ 43

9.1.3. Sasvim (ne) običan treći razred .............................................................................. 43

9.1.4. Otorinolaringološki i ortopedski specijalistički pregled od sada dostupan i u našem

gradu ................................................................................................................................. 43

9.1.5. Gradonačelnik s tribina podržao nogometaše Vinogradara ................................... 44

9.1.6. Veleposlanica Makedonije pozvala na gospodarsku suradnju ............................... 44

9.1.7. Otvoren Kaufland - investicija vrijedna više od pola milijarde kuna .................... 44

9.1.8. U znak svjesnosti o autizmu, Jaskanci plave balone pustili u zrak ........................ 45

9.1.9. Zamjenik Gradonačelnika izabran u Upravni odbora Hrvatskog savjeta za zelenu

gradnju .............................................................................................................................. 45

9.1.10. Izlaganje o Jaski među najzanimljivijim .............................................................. 45

9.1.11. Gradonačelnik primio hrabre mlade Jaskance koji su prvi put darovali krv ........ 46

Page 5: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

5

9.1.12. Jaskanske balerine u vrhu svjetskog baleta .......................................................... 46

9.1.13. Gradonačelnik primio brončane Svetojanske mažoretkinje ................................. 46

9.1.14. Jaskanski talenti .................................................................................................... 47

9.1.15. Veliki uspjesi male jaskanske glazbene škole ...................................................... 47

9.1.16. Jaska čini 0,37 % stanovništva Hrvatske, a tri Jaskanke čak 17,65 % ’’Stipendija

do uspjeha’’ ...................................................................................................................... 47

9.1.17. Općina Trenčianska Teplá i Grad Jastrebarsko pokrenuli suradnju ..................... 48

9.1.18. Diplomatska berba ................................................................................................ 48

9.1.19. Ostala događanja u Gradu .................................................................................... 48

10. ZAVRŠNA RIJEČ ............................................................................................................. 49

PRILOG I ................................................................................................................................. 50

PRILOG II ................................................................................................................................ 60

Page 6: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

6

1. UVOD

U skladu s odredbama članka 50. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada

Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13-u nastavku teksta: Statut), temeljeno na odredbama

članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj

19/13-pročišćeni tekst- u nastavku teksta: ZLPRS), Gradonačelnik je u obvezi dva puta godišnje

Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog podnijeti polugodišnja izvješća o svom radu. Izvješće se

odnosi na razdoblje: 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine, a isto podnosi gradonačelnik

Grada Jastrebarskog , Zvonimir Novosel, dipl. ing.

U ovom izvještajnom razdoblju gradonačelnik je obavljao sve poslove i aktivnosti koji su mu u

okviru odredaba članka 48. ZLPRS i članka 48. Statuta stavljene u nadležnost, kao i proizašle iz

drugih posebnih propisa u kojima su utvrđene obveze i nadležnost jedinice lokalne samouprave.

Stručnu obradu i administrativno - tehničku pripremu materijala za donošenje općih i posebnih

akata od strane Gradonačelnika, kao i prijedloga akata koji su na donošenje upućeni Gradskom

vijeću, u okviru svog djelokruga obavljali su upravni odjeli i službe Grada Jastrebarskog.

2. GRADONAČELNIK KAO NOSITELJ IZVRŠNE VLASTI

Kao nositelj izvršne vlasti, Gradonačelnik obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga grada

Jastrebarskog taksativno definirane odredbama članka 48. Statuta, sve sukladno ovlaštenjima

utvrđenim u ZLPRS te u odredbama niza posebnih zakona kojima se uređuje prostorno i

urbanističko uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje,

primarna zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, zaštita i

unapređenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštita, promet na području grada te

ostale djelatnosti.

U obavljanju izvršne vlasti Gradonačelnik:

utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog

kao predstavničko tijelo

donosi opće i pojedinačne akte kada je za to ovlašten propisima

daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni

predlagatelji

predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršenju proračuna te

polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

Page 7: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

7

upravlja pokretninama, nekretninama i imovinom u vlasništvu grada Jastrebarskog (čija

pojedinačna vrijednost ne prelazi propisani iznos).

Odredbama Statuta Grada Jastrebarskog propisano je da Gradonačelnik u poslovima iz svog

djelokruga donosi odluke, pravilnike, zaključke, rješenja i druge akte kada je na to ovlašten

zakonom, propisima donesenim na temelju zakona ili općim aktom Gradskog vijeća.

2.1. Kolegij Gradonačelnika

Sve akte Gradonačelnik je donosio u skladu s pripremljenim prijedlozima nakon rasprave na

sjednicama Kolegija Gradonačelnika. Kolegij Gradonačelnika je stručno i savjetodavno tijelo

Gradonačelnika u radu kojeg sudjeluju pročelnici upravnih odjela i službi Grada te po potrebi i

drugi stručni službenici, ovisno o području iz kojeg je pojedini akt bio u pripremi za donošenje.

U ovom izvještajnom razdoblju održano je 19 sjednica Kolegija Gradonačelnika, a Gradonačelnik

je donio 207 akata, koji su objavljeni u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

Popis navedenih akata nalazi se u Prilogu 1. na kraju ovog Izvješća.

2.2. Odnos Gradonačelnika i Gradskog vijeća

Gradonačelnik je utvrdio te Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog uputio ukupno 29 prijedloga

akata koji su uvršteni u dnevni red te raspravljeni i doneseni na dvije održane sjednice Gradskog

vijeća u ovom izvještajnom razdoblju, a Odbor za Statut, Poslovnik i propise utvrdio je 2

pročišćena teksta Odluka. Prijedlozi akata koji su na donošenje upućeni Gradskom vijeću

također su prethodno pripremljeni, raspravljeni i konačno utvrđeni na sjednicama Kolegija

Gradonačelnika.

Popis akata koje je u ovom izvještajnom razdoblju iz svog djelokruga te na temelju upućenih

prijedloga gradonačelnika donijelo Gradsko vijeće, nalazi se u Prilogu II, na kraju ovog Izvješća.

2.3. Javnost rada gradonačelnika

Kvalitetan rad gradske Uprave i Gradonačelnika od iznimne je važnosti za lokalnu zajednicu,

stoga javnost ima pravo pravovremenog uvida u njega. Kako bi se osigurala dostupnost

informacija i u ovom izvještajnom razdoblju, od siječnja do kraja lipnja 2015. godine, redovito je

ažurirana gradska web stranica www.jastrebarsko.hr, gdje su u rubrici „Vijesti“ redovito

objavljivane sve novosti vezane uz rad Gradonačelnika, njegovih zamjenika, rad upravnih odjela

i sam Grad Jastrebarsko.

Page 8: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

8

Osim web stranice, informiranje građana ostvaruje se i putem „Službenog vjesnika Grada

Jastrebarskog“, trideset info panela na području Grada Jastrebarskog, radija, televizije te ostalih

pisanih medija, radijskih i televizijskih emisija. U navedenom periodu, Grad Jastrebarsko

ponajviše se kroz medije spominjao u slučajevima promocije značajnih projekata za razvoj

Grada. Također, shvativši veliku popularnost društvenih mreža, Grad Jastrebarsko kreirao je

Facebook stranicu na kojem redovito objavljuje najnovije vijesti iz našeg Grada. U proteklih 6

mjeseci, direktan način komunikacije putem iste rezultirao je velikim zadovoljstvom sugrađana

upravo zbog brze i efikasne koordinacije rješavanja aktualnih problema na području Grada

Jastrebarskog prema hitnosti istih.

Gradonačelnik je i u ovoj godini nastavio s redovnim prijemom sugrađana.

3. GRADSKA UPRAVA Upravna tijela grada Jastrebarskog čine upravni odjeli, uredi i službe. Izuzetno dobra suradnja

Gradonačelnika i njegovih zamjenika, kako s pročelnicima upravnih tijela tako i s ostalim

službenicima gradske uprave, od iznimne je važnosti za kvalitetan rad i funkcioniranje izvršne

vlasti na ostvarivanju rezultata i postizanje zadanih ciljeva.

3.1. Upravna tijela

Prema Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog, koju je donijelo

Gradsko vijeće na 6. sjednici, održanoj 6. veljače 2014. („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,

broj 02/14) Gradsku upravu čine dva upravna odjela i to:

Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,

komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

3.2. Službenici gradske uprave

U upravnim tijelima Grada Jastrebarskog do datuma za koje se podnosi ovo polugodišnje

izvješće, a zaključno s danom 30. lipnjem 2015. godine, ukupno su zaposlena 23 službenika.

Page 9: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

9

Prikaz po upravnim odjelima i službama:

Naziv upravnog tijela

Broj popunjenih

radnih mjesta

(stvarno stanje)

Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije

10

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

13

UKUPNO: 23

Grad Jastrebarsko uključen je u program mjera zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod za

zapošljavanje, odnosno program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

U ovom izvještajnom razdoblju s programom stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog

odnosa krenula je 1 nova polaznica.

Službenici gradske uprave uvijek su na raspolaganju građanima za sve njihove potrebe, zahtjevi

stranaka pravodobno se obrađuju čak i u slučaju kada pojedino pitanje nije u nadležnosti Grada,

isti dobiju točnu informaciju kamo se i na koji način mogu obratiti.

3.3. Uredsko poslovanje

U cilju što bržeg i efikasnijeg rada od 1. siječnja 2012. godine uredsko poslovanje provodi se

putem INpro InGDMS sustava za upravljanje dokumentima. Uvođenjem elektroničkog

upravljanja dokumentima dodatno je uloženo u učinkovitost i brzinu rada i rješavanja predmeta

te dostupnost dokumenata svim službenicima „jednim klikom“.

U navedenom periodu urudžbirano je ukupno 10 176 predmeta (od čega se 9 263 predmeta

odnosi na upravne predmete, a neupravnih predmeta ukupno je urudžbirano 913), odnosno 14

244 dokumenata, od čega se 10 653 dokumenta odnosi na upravne predmete, a 3 591 na

neupravne predmete. Ujedno, u navedenom periodu otpremljeno je 22 730 pošiljaka.

Početkom prošle godine počeo se koristiti program „e-sjednica“. Riječ je o projektu koji olakšava

poslove gradskih službi kod priprema sjednica Gradskog vijeća i Kolegija Gradonačelnika, a

navedena aplikacija uspješno se primjenjuje od veljače 2014.

Page 10: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

10

3.4. Mjesna samouprava 12. ožujka 2015. godine Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog donijelo je Program malih

komunalnih akcija za 2015. godinu. Program sadrži akcije koje se odnose na gradnju, održavanje

i uređivanje javnih površina čime se podiže standard građana. Izrađen je okvirni plan izvođenja

radova koji je dostavljen svim mjesnim odborima (MO) i gradskim četvrtima. Malim

komunalnim akcijama realizirane su prioritetne potrebe po željama navedenih mjesnih odbora i

gradskih četvrti, a sastojale su se od:

sanacije makadamskih puteva (navoz i razgrtanje pijeska),

čišćenja i sanacija putnih graba,

sanacije oborinske odvodnje,

prekopa i zacjevljivanja putnih graba,

popravka i proširenja mostova i ograda,

malčiranja bankina i živica uz prometnice,

micanja starog asfalta, pripreme podloge i asfaltiranje,

pripreme i asfaltiranja igrališta,

sanacije udarnih rupa,

popravka šahti i

odvoza divljih deponija smeća, sanacija poljskih puteva i graba.

Sanacije poljskih puteva i graba

Sve akcije po mjesnim odborima kontrolirane su od strane mjesnih odbora te su i vođeni

građevinski dnevnici. Izvan Programa malih komunalnih akcija izvođeni su radovi temeljem

poziva MO i mještana, a radovi su bili neophodni. Izvedeni su hitni radovi po naseljima Grada

Jastrebarskog uzrokovani plavljenjem objekata, prometnica, dvorišta, podruma i slično.

Gradonačelnik, zamjenici, pročelnici te ostali gradski službenici zaduženi za mjesnu samoupravu

usko su surađivali sa predstavnicima Hrvatskih voda, Hrvatske elektroprivrede, Hrvatskim

cestama, Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije i Hrvatskim šumama radi

realizacije prioriteta po naseljima Grada Jastrebarskog, npr.: čišćenje i regulacija vodotokova,

izgradnja kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda, sanacije šumskih puteva, dizanje standarda

cesta u nadležnosti HC –a ili ŽUC –a, rekonstrukcije i poboljšanje električnih vodova i sl.

Page 11: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

11

4.FINANCIJE

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine najznačajnije aktivnosti bile su usmjerene

na: financijsko izvještavanje i planiranje, financijsko upravljanje i kontrole, koordinaciju

aktivnosti vezanih na sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu,

izradu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu te

pripremu prijedloga I. izmjena i dopuna proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu.

Vezano na primjenu Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o

fiskalnoj odgovornosti u razdoblju od 29. siječnja do 20. veljače 2015. godine, zaduženi su svi

upravni odjeli radi pripreme sveobuhvatne dokumentacije i sastavljanja Upitnika o fiskalnoj

odgovornosti prema ustrojstvenim jedinicama, te su imenovani koordinatori radi sastavljenog

objedinjenog izvješća odnosno Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu. Izjava o fiskalnoj

odgovornosti sastavljena je i predana Ministarstvu financija u zakonskom roku.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu ukupni

prihodi i primici za 2014. godinu utvrđeni su u iznosu od 49.309.352,76 kn, a rashodi i izdaci u

iznosu od 58.058.812,79 kn. Manje ostvareni prihodi i primici u odnosu na realizirane rashode i

izdatke rezultirali su manjkom u ovom izvještajnom razdoblju od 8.749.460,03 kn, a obzirom na

raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 12.374.813,38 kn, višak koji se prenosi u

sljedeće izvještajno razdoblje iznosi 3.625.353,35 kn.

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu ukupni prihodi

i primici povećali su se za 1.652.000,00 kuna kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost te iznose 49.556.500,00 kuna, a ukupni rashodi i izdaci povećali su za

2.100.000,00 kn te iznose 52.412.600,00 kuna, a odnose se na rashode vezane uz provedbu

kapitalnog projekta Obnove i revitalizacije perivoja Erdödy- zaštićenog spomenika parkovne

arhitekture. Više planirana sredstva rashoda nad prihodima u iznosu od 2.856.100,00 kuna

pokrivaju se planiranim prijenosom viška prihoda poslovanja iz prethodnih godina.

Grad, također, podnosi obvezno tromjesečno izvješće Ministarstvu financija o podmirivanju

obveza po kreditima na obrascu IZJS (Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti).

Page 12: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

12

5. GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA

5.1. Gospodarstvo

5.1.1. Turizam Grad Jastrebarsko kao suorganizator ili pokrovitelj osigurao je potporu značajnijim turističkim

manifestacijama: „108. Sanjkaški kup Plešivica“, „4. prvenstvo Hrvatske u sanjkanju na

prirodnim stazama“, „PLEŠfejst“ – u organizaciji Sanjkaškog kluba Plešivica 1907, 35. obljetnica

djelovanja KUD-a Sveta Jana (susret KUD-ova) i Festival pjevača amatera „Sveta Jana 2015“, te je

u tu svrhu isplaćen iznos od 33.000,00 kuna. Razvoj turizma Grada Jastrebarskog, pored ostalog,

ovisi i o aktivnosti Turističke zajednice Grada Jastrebarskog, čiji je redovni rad kao i potpora

projektima kojih je TZ-a nositelj, sufinanciran u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna.

5.1.1.1.Turistička zajednica Grada Jastrebarskog

Turistička zajednica Grada Jastrebarskog unapređuje opće uvjete boravka turista, promovira

turističke proizvode sa područja Zajednice, razvija svijest o važnosti gospodarskih, društvenih i

drugih učinaka turizma, naglašava potrebu za poboljšanjem kvalitete čovjekovog okoliša, a

posebnu brigu vodi o očuvanju kulturnih dobara. TZGJ također ulaže posebne napore u

poticanje, unapređenje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje Grad čine

turistički prepoznatljivim i stvara uvjete za njihovo gospodarsko korištenje.

5.1.1.1.1. Fašnik u Jaski 2015

U organizaciji Turističke zajednice, a pod pokroviteljstvom Grada Jastrebarskog održan je još

jedan Fašnik u Jaski. Fašničku povorku činile su maskirane dječje i skupine odraslih, a istu su

uveličale i Svetojanske mažoretkinje te puhački orkestri Domagović i Petrovina. Ovogodišnju

povorku predvodili su Super junaci - maskirani gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Zvonimir

Novosel, i njegovi zamjenici. Dječji program vodili su kostimirani animatori Baltazar, miš Igor i

slon Koko, zabavljajući djecu koja su imala i priliku zasladiti se krafnama i toplim čajem.

Program za odrasle vodio je Vid Balog. Nakon što su Šojka i Škanjac od Gradonačelnika Novosela

te ostalih Super junaka jedva iznudili ključeve grada, Jaska se pretvorila u Fašničku Republiku.

Odrasle maskirane skupine natjecale su se za tri nagrade TZG Jastrebarskog u iznosu od 5 000

kuna za prvo mjesto, 2 000 kuna za drugo mjesto i 1 000 kuna za treće mjesto. Prvu nagradu

osvojila je skupina „Gruntovčani i Naše malo Misto“ iz mjesnog odbora Farkaševec, Samobor,

drugo mjesto osvojila je skupina „Djelatnici hotela Jaska“ u koju su se maskirali članovi Matice

umirovljenika Jastrebarsko, dok je treće mjesto osvojila skupina „Piu“ iz Donje Reke. Također,

najmlađe je uveselio nastup dječjeg zbora Čarobni zvuci, a one starije jaskanski bend All Stars.

Page 13: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

13

5.1.1.1.2. Klizalište

Klizalište u Jaski postavljeno je u sklopu manifestacije ’’Advent u Jaski 2014g.’’, organizirane u

suradnji Grada Jastrebarskog, Turističke zajednice Grada Jastrebarskog i Društva naša djeca

Jastrebarsko, kako bi tijekom božićnih i novogodišnjih praznika uveseljavalo velik broj

Jaskanaca, od onih najmanjih pa sve do najstarijih. Na klizalištu je i održana škola klizanja, a istu

je uspješno pohađalo čak 182 nova mala klizača predškolske i osnovnoškolske dobi. Od igara na

ledu i škole klizanja za najmlađe, DJ partija za one malo starije, pa sve do opuštajućih obiteljskih

klizanja za one najstarije, održana je i hokejaška liga za najhrabrije. U finalnoj utakmici Godzille

su uvjerljivo pobijedile Prezvušt i opet zasluženo odnijele titulu prvaka.

5.1.1.2. Pjevanjem himne i milenijskom fotografijom Jaskanci obilježili 180. obljetnicu

stihova - Horvatska domovina U subotu 14. ožujka 2015. u Jastrebarskom, prigodnim svečanim programom obilježena je 180.

godišnjica od prvog objavljivanja stihova pjesme "Horvatska domovina" Antuna Mihanovića,

koja je 1891. postala hrvatskom himnom. Program je započeo

polaganjem vijenaca na grobu Antuna Mihanovića u Klanjcu, a

nastavio se u Gradskom muzeju Jastrebarsko gdje je otvorena

izložba "Lijepa naša domovino", posvećena Mihanoviću i

njegovom doprinosu u razvoju hrvatske preporodne

knjiženosti. Najsvečanije je svakako bilo na Strossmayerovom trgu u središtu Jaske, gdje su

točno u podne, nakon što je Kuburaška udruga iz Okića pucnjem obilježila otvorenje ove

manifestacije, svi orkestri, pjevački zborovi i kulturno-umjetnička društva jaskanskog kraja pod

ravnanjem maestra Dragutina Fabijanića izveli hrvatsku himnu, u nazočnosti predsjednika

Hrvatskog društva književnika, Božidara Petrača, potpredsjednika Matice hrvatske, Stjepana

Page 14: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

14

Sučića, župana Krapinsko-zagorske županije, Željka Kolara, gradonačelnika Klanjca Zlatka

Brleka, Snježane Ricijaš Horvatin, ravnateljice Kulturnog centra Klanjec, Gradonačelnika

Jastrebarskog, Zvonimira Novosela te velikog broja Jaskanki i Jaskanaca.

5.1.2. Razvoj GZ Jalševac

Programom razvoja gospodarske zone Jalševac i Urbanističkim planom uređenja zone,

definirana je potreba za okrupnjavanjem zemljišta za potencijalne investitore s jedne strane te

izgradnju infrastrukture u zoni. Osnovni preduvjet za izgradnju infrastrukture je ishođenje

lokacijske i građevinske dozvole. S tim u svezi izvršen je otkup preostalog dijela zemljišta na

trasi prometnice T-2 i T-3 (1.336 m2) i dijela zemljišta na trasi prometnice S-3, S-4 i T-10 (do

pročistača – 3.495 m2) u ukupnom iznosu od 483.100,00 kuna, a za preostali dio zemljišta na toj

trasi (5.382 m2) pokrenut je postupak izvlaštenja.

Za cestu T-2 (do nadvožnjaka) izrađen je Idejni projekt, podnesen je zahtjev za izdavanje

lokacijske dozvole, ugovorena izrada parcelacijskog elaborata te Glavnog i izvedbenog projekta

u iznosu od 37.500,00 kuna bez PDV-a. Za cestu T-2 i T-3 (stara čabdinska) ugovorena je izrada

Glavnog i izvedbenog projekta u iznosu od 111.283,25 kuna bez PDV-a. Početkom lipnja izrađen

je idejni projekt prometnice S-2 te je pokrenut postupak za izdavanje lokacijske dozvole.

5.1.3. Certificiranje Grada Jastrebarskog (BFC-SEE)

Grad Jastrebarsko pristupio je BFC SEE certificiranju (Business friendy certification South-East

Europe), a isto znači ispunjenje određenih standarda, tj. određenu garanciju da će postojeći

poduzetnici, kao i potencijalni investitori, dobiti usluge i informacije na način koji olakšava

poslove iz nadležnosti lokalnih samouprava. Certifikat znači da je lokalna samouprava

dokumentirala da su procesi i usluge koje koristi u svom radu u skladu s Kriterijima. Dodatno, to

znači da poduzetnici mogu očekivati i određenu pomoć i partnerski odnos Grada kada su u

pitanju poslovi i procedure iz nadležnosti institucija koje djeluju na razini županije i/ili središnje

države. Krajem mjeseca lipnja predna je sva potrebna dokumentacija za certifikaciju te je

izrađena nadogradnja WebGIS sustava posebnim modulom za GZ Jalševac.

Page 15: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

15

5.1.4. Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva

5.1.4.1. Početak poslovanja poduzetnika

Korisnici potpore bili su oni obrti, j.d.d.o. –i i trgovačka društva koji su registrirani i počeli s

poslovanjem tijekom 2015. godine. Potpora za početak poslovanja obrtnika dodijeljena je za

sljedeće namjene:

izrada poslovnog plana, investicijske studije, plana marketinga i slično,

stručno osposobljavanje

troškovi vezani uz registraciju

nabava informatičke opreme (ako nije osnovna djelatnost)

Potpora je iznosila do 50 % dokumentiranih troškova za odobrene namjene bez PDV –a , osim

troškova vezanih za registraciju koji se priznaju u 100 % -tnom iznosu, a najviše 5.000,00 kuna.

U ovom izvještajnom razdoblju potporu su ostvarila 4 poduzetnika u ukupnom iznosu od

11.717,90 kuna.

5.1.4.2. Nastupi poduzetnika na sajmovima

Korisnici potpore nastupa na sajmovima mogu biti udruženje obrtnika, obrtničke zadruge, obrti,

trgovačka društva i j.d.o.o.-i koji sudjeluju na sajmovima i izložbama vezanim za poduzetništvo

tijekom 2015. godine, organiziranim s namjerom predstavljanja i promocije proizvoda i usluga

poduzetnika.

Potpora za nastup poduzetnika na sajmovima dodjeljuje se za slijedeće namjene:

zakup i opremanje izložbenog prostora,

kotizacija

Potpora može iznositi do 50% dokumentiranih troškova za odobrene namjene bez PDV-a, a

najviše 5.000,00 kuna. Potporu su ostvarila 2 poduzetnika u ukupnom iznosu od 3.367,00 kuna.

5.1.4.3. Kapitalne potpore za nabavu opreme Kapitalna potpora za nabavu opreme dodjeljuje se obrtima i trgovačkim društvima koji su tijekom

2015. godine nabavili strojeve i opremu potrebnu za odvijanje i unapređenje osnovne djelatnosti, a

prema NKD djelatnosti su razvrstani u područja:

C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

F – GRAĐEVINARSTVO

Page 16: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

16

Potpora može iznositi do 20% ukupno dokumentiranih troškova bez PDV-a, a najviše 15.000,00

kuna, a istu su ostvarila 2 poduzetnika u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna.

5.1.4.4. Dadilje

Dadilja je fizička osoba koja djelatnost dadilje obavlja kao obrtnik, sukladno odredbama Zakona

o dadiljama, a iznos potpore i kriteriji za dobivanje potpore propisani su Odlukom donesenom

09. siječnja 2015. godine.

Odlukom pravo na potporu imaju obrtnici koji:

imaju sjedište na području Grada Jastrebarskog,

uslugu pružaju na području Grada Jastrebarskog,

su upisani u obrtni registar s djelatnošću dadilja,

su upisani u imenik dadilja i

imaju podmirene obveze prema Gradu Jastrebarskom.

U ovom izvještajnom razdoblju potporu je koristio 1 obrt (“TETA LJILJA”) u ukupnom iznosu od

34.500,00 kuna.

5.1.5. Kreditne linije za obrtništvo i MSP

5.1.5.1. Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite

Grad Jastrebarsko uključio se u projekt Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva -

„Lokalni projekt razvoja malog gospodarstva“ za 2010g. - kao sastavnog dijela Operativnog plana

poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu, klasa: 311-01/10-01/15, urbroj: 526-

11-01-01/10-1 od 25. veljače 2010. godine. Grad Jastrebarsko tako subvencionira

poduzetnicima koji imaju sjedište na području Grada Jastrebarskog kamatu pa poduzetničkim

kreditima odobrenim temeljem Projekta u iznosu od 1 (jedan ) postotni poen. Pored Grada

Jastrebarskog, poduzetničke kredite odobrene temeljem Projekta, Ministarstvo gospodarstva,

rada i poduzetništva kamatu subvencionira s 2 (dva) postotna poena te Zagrebačka županija s 1

(jedan) postotni poen. Plasmani kreditnih sredstava poduzetnicima obavljaju se putem

poslovnih banaka s kojima je Zagrebačka županija i Ministarstvo gospodarstva, rada i

poduzetništva zaključila Ugovor o provedbi Projekta. Potpora sufinanciranja kamate ostvarena

je putem poslovnih banaka, s kojima je Grad Jastrebarsko sklopio zaseban Ugovor, a to su

ZAGREBAČKA BANKA, RBA i ERSTE banka.

Page 17: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

17

Subvenciju koristi 8 gospodarskih subjekta s područja Grada Jastrebarskog:

DRVOPROIZVOD

DIR-RUBINIĆ

REVIN

VV OBUĆA-TRGOVINA

Frizerski studio CAPILLUS

IT SOFT

COMET

FLORIJAN

U ovom izvještajnom razdoblju za ovu namjenu izdvojeno je 55.219,13 kuna.

Kreditna linija je zatvorena, a Grad Jastrebarsko sufinancirat će kamatu do isteka otplate navedenih

kredita.

U ožujku 2015. godine Grad Jastrebarsko donio je Odluku o uključivanju u projekt „Kreditom

do uspjeha“ kojom će sufinancirati kamatu na poduzetničke

kredite za kupnju, izgradnju ili uređenje gospodarskih

objekata te kupnju nove opreme u iznosu 1 postotni poen. Za

provedbu projekta sklopljeni su ugovori sa HYPO ALPE

ADRIA-BANK d.d. I ZAGREBAČKOM BANKOM d.d.

5.1.5.2. Održana 2. sjednica Gospodarskog vijeća Grada Jastrebarskog Za što uspješnije napredovanje Grada u gospodarskom, ali i svakom drugom smislu,

gradonačelnik Zvonimir Novosel okupio je uspješne ljude s područja Grada koji će svojim

iskustvom i savjetima sudjelovati u donošenju odluka i napretku Jaske. Osnovni kriterij biranja

članova bila je osobna snaga pojedinca i gospodarska snaga tvrtke, poduzeća ili obrta kojeg su

vlasnici. Njihov osobni uspjeh i iskustvo od velike su važnosti za naš Grad, kako bi svojim

savjetima i idejama zajedno uspješno unapređivali gospodarstvo našeg Grada. Gospodarsko

vijeće savjetodavnog je karaktera, a osnovano je kako bi bilo od pomoći gradskoj administraciji u

provedbi i realizaciji ciljeva. Grad Jastrebarsko uvijek teži svoje okruženje učiniti što povoljnijim,

za što je i dobitnik nekoliko međunarodnih priznanja, a osnivanje Gospodarskog vijeća ulog je u

poboljšanje standarda Grada i njegove budućnosti. Tako je zadaća Vijeća davati savjete vezane

uz ekonomske i razvojne programe Grada, predlagati mjere za poboljšanje stanja u gospodarstvu

na području Grada, inicirati aktivnosti u cilju unapređenja stanja u gospodarstvu, te razmatrati i

predlagati mjere za razvoj poduzetništva, turizma i poljoprivrede. Vijeće se sastoji od 14 članova,

a Predsjednik Vijeća je gradonačelnik Zvonimir Novosel.

Page 18: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

18

U prostorijama tvrtke Drvoproizvod d.d. početkom mjeseca svibnja održana je 2. sjednica

Gospodarskog vijeća Grada Jastrebarskog, a na istoj su

doneseni konkretni zaključci u svezi novih strateških odluka.

Na sjednici se raspravljalo o predlaganju kandidata za

’’Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Zagrebačke županije u 2015g. Zaključak Gospodarskog vijeća

bio je i udružiti snage kako bi isti pomogli kolegama, a predstavnici jaskanskih gospodarstvenika

raspravljali su i o godišnjem Planu obilaska poduzetnika na području Grada u 2015. godini,

temeljem kojih bi se dobilo saznanje i uvid u problematiku poslovanju istih, te postiglo

učinkovitije rješavanje aktualnih problema. Zaključeno je i da se prema Planu posjeta pokušaju

pronaći ’’partneri’’ sa državnog ili međunarodnog nivoa koji bi bili spremni uložiti u razvoj istih,

a sve zbog što učinkovitijeg ostvarenja budućeg razvoja. U raspravi oko izrade Strategije razvoja

Grada Jastrebarskog za razdoblje do 2020., Novosel je pozvao poduzetnike da se svojim

prijedlozima uključe u izradu ovog vrlo važnog dokumenta, te da i razmisle o ciljevima i

mjerama koje bi isti trebao sadržavati. Raspravom je odlučeno i da će se formirati ’’partnerska

vijeća’’ i pozvati građani da daju svoje prijedloge kako bi se donio što kvalitetniji dokument koji

sadrži i bazu projekata značajnih za razvoj Grada. Zaključeno je i da u našem Gradu postoji

problem manjka kadrova mladih zainteresiranih za školovanje za obrtničke usluge, naročito za

rad u drvnoj industriji koja očekuje povećanje otvaranja novih radnih mjesta. S obzirom da je

Jastrebarsko Grad kojemu je takav kadar itekako potreban, članovi Vijeća složili su se da će u

dogovoru s ravnateljicama jaskanskih škola pokušati pronaći način kojim bi se školovanje

učenika tih zanimanja stipendiralo raznim programima, osiguralo osposobljavanje praktičnim

nastavama, te da se istima po završetku školovanja i omogući sigurno radno mjesto.

5.2. Poljoprivreda Temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za razdoblje

2013. do 2015. godinu, korisnici gradske subvencije su poljoprivredna gospodarstva koja su

upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj

županiji, imaju prebivalište odnosno sjedište na području Grada Jastrebarskog, imaju podmirene

financijske obveze prema Gradu Jastrebarskom i poduzećima u kojima je Grad Jastrebarsko

pretežiti vlasnik, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Programom potpore poljoprivredi.

5.2.1. Stočarstvo Troškovi prihvatljivi za potporu kapitalnim ulaganjima u sektoru stočarstva su:

uređenje gnojišta sukladno nitratnoj direktivi - do 30 % vrijednosti ulaganja bez PDV-a, a

najviše do 10.000,00 kuna,

Page 19: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

19

nabava pčelinjih matica putem udruge „LIPA“ - u iznosu od 50,00 kuna po jednoj pčelinjoj

matici.

U ovom izvještajnom razdoblju potporu je koristilo Pčelarsko društvo ''Lipa'' u iznosu od

12.000,00 kuna.

5.2.2. Premija osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća, cvijeća višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke, kokoši nesilica Subvencija premije osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća, cvijeća,

višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke i kokoši nesilica odobrena su onom

poljoprivrednom gospodarstvu koje je imalo zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od

rizika mraza, tuče, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete voća i povrća,

bolesti i uginuća životinja. Subvencija se odobrila u visini 25% - tnog iznosa premije osiguranja

za tekuću godinu, a maksimalni iznos subvencije koji je poljoprivredno gospodarstvo moglo

ostvariti je 40.000,00 kuna. Grad Jastrebarsko ugovor o osiguranju sklopio je sa sljedećim

osiguravateljskim kućama: CROATIA OISIGURANJE d.d. - Podružnica Zagreb, JADRANSKO

OSIGURANJE d.d. i TRIGLAV OSIGURANJE d.d. - podružnica Zagreb. Za ovu namjenu isplaćeno je

185.901,17 kuna.

5.2.3. Kapitalna pomoć za nabavu opreme Kapitalna pomoć odobrila se komercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima (obveznici poreza

na dohodak ili minimalno obveznici PDV-a) za nabavu opreme namijenjene čuvanju,

skladištenju, preradi i doradi poljoprivrednih proizvoda te udrugama „strojni prsten“ za nabavu

mehanizacije. Kapitalna pomoć dodjeljivala se u iznosu od 30% ukupno dokumentiranih

troškova bez PDV-a, a najviše u iznosu do 15.000,00 kuna.

U ovom izvještajnom razdoblju kapitalnu pomoć ostvarila su 4 poljoprivredno gospodarstvo u

iznosu od 21.939,00 kuna.

5.2.4. Kapitalna pomoć za izradu projektne dokumentacije

Potpora je namijenjena poljoprivrednim gospodarstvima za izradu projektne dokumentacije

potrebne za izgradnju, adaptaciju ili legalizaciju gospodarskih objekata namijenjenih smještaju

stoke, te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda, a ista se dodjeljuje u visini stvarno

nastalih troškova, najviše u iznosu od 5.000,00 kuna. Potporu su u ovom izvještajnom razdoblju

ostvarila dva poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 7.900,00 kuna.

Page 20: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

20

5.2.5. Rad udruga u poljoprivredi Početkom godine objavljen je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava namijenjenih za

sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga poljoprivrednih proizvođača, lovačkih udruga i sl.

registriranih na području Grada Jastrebarskog ili Zagrebačke županije, a okupljaju članove s

područja Grada Jastrebarskog. Potporu je ostvarilo Pčelarsko društvo LIPA za troškove proslave

25. godina društva u iznosu od 8.000,00 kuna.

5.2.6. Edukacija poljoprivrednika Grad Jastrebarsko sklopio je Ugovor o sufinanciranju provedbe izobrazbe o sigurnom rukovanju

pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida, s Učilištem APIS, E. Laszowskog 29, iz Velika Gorice.

Subvencija je iznosila 100,00 kuna po polazniku izobrazbe koji ima prebivalište na području

Grada Jastrebarskog i nositelj je ili član OPG-a. Edukaciju su pohađala 352 polaznika, a za tu je

namjenu utrošeno 35.200,00 kuna.

6. KOMUNALNO I VODNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

Grad Jastrebarsko završio je u ovom izvještajnom razdoblju dio planiranih radova za 2015.

godinu, za dio radova priprema se projektna dokumentacija, a za dio radova u tijeku je ili se

priprema postupak javne nabave.

6.1. Gradnja komunalne infrastrukture Tijekom prvog polugodišta 2015. godine izvršeni su sljedeći poslovi iz programa gradnje

komunalne infrastrukture:

izgrađen nogostup u Vukšin Šipku

ugovoreno projektiranje rekonstrukcije ceste u Čabdinu

ugovoreno projektiranje cesta u Stankovu

ugovoreno projektiranje ulice Trg Lj. Babića - Mirni put

ugovoreno projektiranje cesta u Slavetiću

završena projektna dokumentacija za sanaciju 5 klizišta: Prhoć, Prodin Dol, Gornje Malunje, Jurjevčani i Paljugi – svi projekti prijavljeni su na Javni poziv Hrvatskih cesta za financiranje sanacije cesta

ugovorena izrada idejnog projekta trase prometnice GG1 Sjever -Murat

ugovoreno projektiranje autobusnih stajališta u Volavju i Petrovini

Page 21: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

21

izvedeni radovi na grobljima na području Grada - sanacija stepenica mrtvačnice groblja Petrovina, sanacija stepenica i pripadajućih platoa mrtvačnice groblja Cvetković, sanacija krovišta kapelice na groblju Stankovo

pokrenut postupak nabave za izradu Studije uređenja svih groblja na području Grada

ugovorena izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog projekta uređenja Strossmayerovog trga

provedena javna nabava i ugovoreni radovi na projektu obnove i revitalizacije perivoja Erdödy

završeni produžeci javne rasvjete ugovoreni u prošloj godini

usvojen pročišćeni tekst Detaljnog plana uređenja Pečkarica

usvojen pročišćeni tekst Detaljnog plana uređenja Mačekova-Zdihovačka

započela izrada VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Jastrebarskog

započela izrada VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog

započela izrada Urbanističkog plana uređenja Rakitovica I

izrađeni geodetski elaborati za planirana projektiranja

uspostavljen modul Gospodarske zone Jalševac u GIS-u Grada Jastrebarskog i na web-stranici Grada

6.1.1. Sigurno do škole Kako bi se povećala sigurnost kretanja mještana u prometu posebice učenika do škole, a ujedno i

kvaliteta života istih, Grad Jastrebarsko investirao je u

izgradnju nogostupa u jaskanskom naselju Vukšin Šipak, te

tako i u ovoj godini na najbolji mogući način nastavlja voditi

brigu o sigurnosti mještana. Uz izgradnju 270 m dugog i 1,5 m

širokog nogostupa, djelatnici gradske tvrtke Ceste

Jastrebarsko d.o.o. izveli su i radove oborinske odvodnje po cijeloj dužini, a investicija je vrijedna

oko 390 tisuća kuna.

6.1.2. Gradi se nadvožnjak

U tijeku su radovi na uređenju prometnog ulaza u Grad

Jastrebarsko. Riječ je o projektu vrijednom 25 milijuna kuna, a

u sklopu istog provode se radovi na denivelaciji križanja

državne ceste D310 i željezničke pruge na pružnom prijelazu

Čabdin. Projektom je predviđena gradnja nadvožnjaka, ali i

Page 22: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

22

izgradnja produžetka prekinute Tesline ulice te njezin spoj na izgrađeni rotor. Ovim projektom

Jastrebarsko će konačno dobiti rješenje koje će bitno unaprijediti promet u samom Gradu, a

ujedno i povećati sigurnost naših sugrađana.

6.1.3. Radovi na uređenju stepenica mrtvačnica u Petrovini i Cvetkoviću Dotrajale stepenice mrtvačnice u Petrovini predstavljale su opasnost za korisnike istih, pa je iz

tog razloga bilo nužno izvesti radove na sanaciji istih. Nakon što je uklonjen i saniran ruševni dio

stepenica, na isti je postavljena završna obloga stepenica, odnosno ’’kulir’’ ploče. Sanirano je

nešto manje od oko 50 m² stepenica.

U okviru plana i programa održavanja groblja na području Grada Jastrebarskog nakon sanacije

stepenica mrtvačnice u Petrovini, sanirane su stepenice i kompletno gazište oko ulaza u

mrtvačnicu na groblju Cvetković. Sanirano je nešto manje od sto m² gazišta.

6.1.4. Kapelica na groblju u Stankovu dobila krov Uređenje podloge krovišta te oblaganje pokrova novim ’’falcanim’’ limom riješili su problem

prokišnjavanja kapelice groblja u Stankovu. Radovi na sanaciji krovišta obuhvatili su izradu nove

podloge i cjelokupne pokrovne površine krova novim falcanim

limom - oblačenje tzv. kutija krova ranije obučenih u lamperiju

trošnog stanja, a postavljeni su i novi snjegobrani. Kvalitetnom

izvedbom, uz novi estetski izgled, tako je riješen problem

prokišnjavanja.

6.1.5. U Domagoviću svečano otvoreno 23. po redu, najveće dječje igralište na području Grada

Grad Jastrebarsko kao ’’Grad prijatelj djece’’ i dalje nastavlja voditi posebnu brigu o svojim

najmlađim sugrađanima. Iako je Jaska mali grad u njemu su izgrađena i uređena čak dvadeset tri

dječja igrališta. Vrtuljci, klackalice, njihalice, kućica i pješčanik krase novo izgrađeno i uređeno

igralište u Domagoviću koje je svečano otvoreno 27. travnja 2015 g. Ovo igralište svakodnevno

Page 23: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

23

uveseljava stotinjak djece iz Domagovića, a i njihove roditelje,

bake i djedove koji od sada imaju gdje provoditi vrijeme u igri

sa svojim najmilijima. Za izgradnju 23. dječjeg igrališta na

području Grada Jastrebarskog iz Proračuna je izdvojeno 300

tisuća kuna.

6.2. Održavanje komunalne infrastrukture Tijekom prvog polugodišta 2015. godine izvršeni su sljedeći poslovi iz programa održavanja

komunalne infrastrukture:

održavanje nerazvrstanih cesta (sanacija asfalta, navoz pijeska, iskop i uređenje graba, uređenje bankina, malčiranje…itd.)

postava potrebne vertikalne signalizacije

zimsko održavanje cesta i ulica na području Grada

čišćenje javnih površina (trgova, parkova, pješačkih staza…)

održavanje javnih zelenih površina (košnja i uređenje)

održavanje javnih prometnih površina

održavanje dječjih igrališta

odvoz komunalnog otpada sa svih groblja

održavanje objekata i uređaja javne rasvjete

6.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina Tijekom prvih 6 mjeseci 2015. godine doznačena su sredstva kapitalne pomoći za radove

planirane u Programu gradnje komunalnih vodnih građevina:

završetak izgradnje vodovoda Šajni breg

nastavak radova na sanaciji gubitaka na vodoopskrbnoj mreži

Osim toga osnovano je i započelo s radom Povjerenstvo za usklađivanje i pripremu nacrta Odluke o

zaštiti izvorišta na području Grada Jastrebarskog.

Page 24: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

24

6.3.1. Šajni breg ’’dobio’’ vodovod i saniranu prometnicu

Projekt građenja vodoopskrbnog cjevovoda "Šajni breg" imao je za

svrhu smanjenje broja kvarova na tom dijelu mreže, a time i

smanjenje gubitka na cjelokupnom sistemu. Nakon što su završili

radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda, sanirana je i

kompletna prometnica u dužini od oko 2,5 kilometra, kako bi se

stanovnicima istoga ponovno omogućio što bolji pristup stambenim i vikend objektima.

6.3.2. Višemilijunski projekti nove ’’jaskanske’’ odvodnje u realizaciji

Vode Jastrebarsko d.o.o. u ovom su izvještajnom razdoblju realizirale su dio višemilijunskih

projekata na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i odvodnje širom Grada

Jastrebarskog, a ujedno i najavile i nove projekte, a riječ je o

planovima na odvodnji naselja Petrovina, o vodoopskrbnom

cjevovodu Gorica Svetojanska – Redovje, te o vodoopskrbnom

cjevovod Čeglje – Gornja Kupčina. Raalizacijom ovakovih projekata

Grad Jastrebarsko postaje prava prilika za posao budućim

investitorima i domaćim poduzetnicima.

6.4. Zaštita okoliša Briga o čistom okolišu i o održivom gospodarenju otpadom prioritet su i misija Grada

Jastrebarskog, što dokazuje i činjenica da je Jastrebarsko među prvim gradovima koji su na

vlastitom području postavili zelene otoke, mjesta na kojima naši sugrađani mogu besplatno

odložiti i odvojiti komunalni otpad, plastiku, papir, metal i staklo. Također, odvojeno se prikuplja

i miješani komunalni otpad te papir i plastika. Osim glomaznog otpada koji se na području našeg

Grada redovito prikuplja, otvoreno je i reciklažno dvorište na kojem tijekom cijele godine mogu

besplatno odvajati komunalni otpad. Putem informativnih letaka, te informiranja kroz lokalne

medije provode se i kontinuirane edukacije građana s područja Grada Jastrebarskog vezano za

odvojeno sakupljanje otpada.

Grad Jastrebarsko u ovom izvještajnom razdoblju izvršio je sljedeće:

provedba higijeničarske službe na području Grada

nabavljeno i uspostavljeno mobilno reciklažno dvorište

ugovorena izrada projektne dokumentacije za građevine za gospodarenje građevnim otpadom

ugovorena izrada Plana gospodarenja otpadom za područje Grada

Page 25: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

25

nastavak provedbe monitoringa saniranog i zatvorenog odlagališta komunalnog otpada

„Božićka“

6.4.1. Mobilnim reciklažnim dvorištem Jastrebarsko unaprijedilo sustav gospodarenja otpadom

Grad Jastrebarsko nadogradio je sustav gospodarenja

otpadom nabavom mobilnog reciklažnog dvorišta, a kako bi se

odvojeno odlaganje svih vrsta otpada na jednostavniji način

omogućilo stanovnicima prigradskih naselja. Mobilno

reciklažno dvorište ’’kruži’’ na 30 lokacija po prigradskim

naseljima te je tako na raspolaganju svim sugrađanima, kako bi doslovno na ‘’kućnom pragu’’

sortirali i odložili plastiku, limenke, papir, staklenu ambalažu, tetrapak, stare lijekovi, stare

baterije, otpadno motorno ulje, zauljene motorne filtere, otpadno jestivo ulje, tekstil, stare

akumulatore, boje, lakove i otapala, EE otpad, te otpadnu ambalažu od pesticida. Vrijedno je

nešto više od 170.000 kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao ga

je sa 66.000 kuna.

6.4.2. Jaska za Zemlju ugasila svijetla Grad Jastrebarsko i ove se godine uključio u akciju „Earth Hour“ 2015. – Sat za planet Zemlju,

simboličnim gašenjem rasvjete crkve sv. Nikole na trgu bl. Alojzije Stepinca, ulične rasvjete na

trgu Ljube Babića i u ulici Zrinsko – Frankopanskoj, te u Perivoju Erdödy, u subotu 28. ožujka

2015. godine u vremenu od 20:30 do 21:30 sati. Akciji su se ponovno i očekivano pridružili i

građani Jastrebarskog gašenjem svjetala na sat vremena u svojim domaćinstvima, i na taj način

pokazali koliko im je stalo do budućnosti planeta na kojem živimo, te isto tako da smo svjesni o

štetnosti klimatskih promjena kao i o neophodnosti energetske učinkovitosti.

6.5. Zaštita spomenika kulturne baštine U ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su sljedeći poslovi iz programa zaštite i očuvanja

spomenika kulturne baštine:

završena sanacija krovišta Napoleonove bolnice u Jastrebarskom

ugovorena arhitektonska snimka stambene zgrade u perivoju Erdödy

Uz to, dobivena su i sredstva za partnere u IPA projektu Probuđena kulturna baština za IV.

Izvještajno razdoblje, koja će im biti isplaćena u sljedećem razdoblju.

Page 26: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

26

6.6. Ostalo U Odsjeku su kontinuirano rađeni poslovi vezani uz komunalnu naknadu (izmjera prostora,

izdavanje rješenja, zaduživanje obveznika, provedba ovrha), komunalni doprinos (obračun

doprinosa, izdavanje rješenja), ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (obračun naknade,

izdavanje riješena), te komunalno redarstvo. Također, vršeni su svi poslovi vezani uz donošenje

zaključaka, odluka, pravilnika i ugovora koji se odnose na Odjel, te su pripremani i izrađivani

materijali za donošenje odluka na sjednicama Kolegija i Gradskog vijeća.

7. PROJEKTI Grad Jastrebarsko nastavlja s praksom provedbe i apliciranja projekata od potencijalno iznimne

kulturne i razvojne važnosti za naš Grad. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

prijavljeni, odobreni ili pak provedeni projekti su:

7.1. Obnova i revitalizacija perivoja Erdödy, zaštićenog spomenika parkovne arhitekture

U sklopu prijavljenog projekta planirano je uređenje prostorne jedinice F, najveće prostorne

jedinice Perivoja koja se proteže na više od 46 tisuća m². Predloženim će se projektom Perivoj u

potpunosti staviti u funkciju kao prostor namijenjen stalnim ili povremenim događanjima

tematski povezanim s kulturnim, umjetničkim i gospodarskim vrijednostima Jastrebarskog i

njegove okolice. Projekt je sukladan s vizijom Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do

2020. godine,. Potpunim uređenjem Perivoj će postati ključan otvoreni prostor Grada

Jastrebarskog koji poštuje i naglašava svoje povijesno značenje i paralelno razvija kulturni,

baštinski, gastrološko enološki, kao i ciklo te ruralni turizam vlastitog i okolnog područja.

Primarni ciljevi projekta su:

završna sanacija štete nastale uslijed djelovanja ciklone »Teodor«,

rušenje oštećenih i zamjenska sadnja novih stabala na području perivoja Erdödy,

uređenje šetnica na području perivoja Erdödy,

očuvanje postojeće biološke i ekološke raznolikosti perivoja,

zaštita i očuvanje flore i faune perivoja,

poticanje i razvoj novog biljnog i životinjskog svijeta na području perivoja,

uključivanje perivoja u svakodnevni život i funkcije grada,

stvaranje strukturnih preduvjeta za povezivanje s ostalim elementima/mrežom zelenog sustava

grada, tj. njegovih otvorenih prostora različitih funkcionalnih i ekoloških obilježja,

kreiranje održivog i multifunkcionalnog krajobraza,

Page 27: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

27

očuvanje i obnova identiteta pojedinih dijelva parka uz istovremeno omogućavanje

odgovarajuće interpretacije razvojnih slojeva lokacije,

unapređenje lokalne zajednice,

jačanje identiteta i autentičnosti,

aktivacija ključnih vrijednosti i resursa lokacije,

uklapanje u okoliš,

osiguranje ekonomske održivosti,

pružanje vizije,

obnova perivoja u skladu sa načelima Zakona o zaštiti prirode, Zakona o zaštiti i očuvanju

kulturnih dobara, Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i ekološke raznolikosti RH te

međunarodnoj konvenciji o biološkoj raznolikosti,

doprinos ispunjenju obveza koje proizlaze iz međunarodnih ugovora na području zaštite

prirode, biološke sigurnosti i dr.,

postavljanje interpretacijskih ploča,

izrada edukativnih brošura.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je 17. travnja 2015. godine Odluku o

neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta ''Obnova i revitalizacija

perivoja Erdödy, zaštićenog spomenika parkovne arhitekture'', davanjem sredstava pomoći.

Gradu Jastrebarsko se na taj način odobravaju sredstva pomoći Fonda za neposredno

sufinanciranje troškova projekta u visini 80% procijenjenih i opravdanih troškova projekta koji

iznose 2.430.560,00 kuna, a najviše u iznosu do 1.944.448,00 kuna. Grad Jastrebarsko proveo je

postupke javne nabave za radove i usluge iz projekta te je po dostavi dokumentacije sa Fondom

potpisao Ugovor o korištenju sredstava Fonda za financiranje projekta zaštite i očuvanja

biološke i krajobrazne raznolikosti ''Obnova i revitalizacija perivoja Erdödy, zaštićenog

spomenika parkovne arhitekture'' davanjem sredstava pomoći. Sukladno Ugovoru, Fond će u

sufinanciranju opravdanih troškova projekta sudjelovati sa sredstvima pomoći u iznosu najviše

do 1.645.849,05 kuna, što čini 80% opravdanih troškova projekta koji po provedenim

postupcima javne nabave iznose 2.057.311,31. Rok za realizaciju projekta sukladno Ugovoru sa

Fondom je do 31.12.2015. godine

7.2. Elaborat prometne signalizacije za označavanje biciklističkih ruta na području Grada Jastrebarskog Grad Jastrebarsko je 26. siječnja 2015. godine pokrenuo postupak javne nabave za predmet

„Elaborat prometne signalizacije za označavanje biciklističkih ruta na području Grada

Jastrebarskog“. Svrha pokretanja postupka javne nabave je izrada projektne dokumentacije

Page 28: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

28

neophodne za obilježavanje 8 biciklističkih ruta ukupne duljine od oko 250 kilometara na

području Grada Jastrebarskog. Obilježavanje se predviđa vertikalnom prometnom

signalizacijom, odnosno postavljanjem oko 300 prometnih znakova, ali i odmorišta te ostale

popratne opreme. Grad Jastrebarsko je stoga 5. svibnja 2015. godine sa tvrtkom PROSTOR MF

d.o.o. potpisao Ugovor o izradi Elaborata prometne signalizacije za označavanje biciklističkih

ruta na području Grada Jastrebarskog, a vrijednost ugovora iznosi 70.000,00 kuna.

7.3. E-Jaska

Grad Jastrebarsko je 7. listopada 2014. godine na Javni poziv za neposredno sufinanciranje

ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitost prijavio projekt „E-Jaska“. Projekt „E-Jaska“ je projekt vezan na činjenicu da se Grad

Jastrebarsko u skladu s „Sporazumom gradonačelnika“ obvezao smanjiti emisiju CO2 za 20% do

2020. godine. Realizacijom projekta, Grad Jastrebarsko će izvršiti nabavu 15 električnih bicikala

čime će se u znatnoj mjeri utjecati na smanjenu potrošnju energenata, ali i emisiju onečišćujućih

tvari (CO2). Opći ciljevi projekta su smanjeno zagađenje okoliša, smanjeno trošenje fosilnih

goriva, smanjena buka te smanjenje prometnih gužvi i zastoja u prometu na području Grada

Jastrebarskog i okolnih naselja. Sukladno Odluci o odabiru korisnika sredstava radi neposrednog

sufinanciranja projekta poticanja čistijeg transporta „E-Jaska“ davanjem sredstava pomoći, Fond

za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će projekt u visini od 40% opravdanih

troškova koji iznose 230.985,00 kuna, odnosno sa 92.394,00 kuna. Grad Jastrebarsko proveo je

postupak javne nabave, te sa tvrtkom Protea-Jaska d.o.o. potpisao Ugovor o nabavi električnih

bicikala. Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 224.062,50 kuna.

Također, Grad Jastrebarsko je u travnju 2015. potpisao sa Fondom za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost Ugovor o neposrednom sufinanciranju projekta poticanja čistijeg

transporta „E-Jaska“ davanjem sredstava pomoći. Navedenim Ugovorom Fond se obvezuje

sufinancirati projekt u iznosu do 89.625,00 kuna, što čini 40% ukupno opravdanih troškova

projekta.

Rok za realizaciju projekta sukladno Ugovoru sa tvrtkom Protea-Jaska je 30. rujna 2015. godine.

7.4. JAVI SE Grad Jastrebarsko je 20. travnja 2015. godine na Javni poziv za kandidiranje događanja za

dodjelu potpore iz programa „Potpore događanjima“ u 2015. godini Hrvatske turističke

zajednice prijavio projekt „JAVI SE“. Cilj projekta je kroz provedbu manifestacije Jaskanske

vinske svečanosti promovirati vinogradarstvo i vinarstvo podregije Plešivica, brenda „Plešivičke

Page 29: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

29

vinske ceste“ i „Vinske ceste Zagrebačke županije“ te turističkih i gospodarskih resursa Grada

Jastrebarskog i Zagrebačke županije. Također, cilj projekta propagiranje je i educiranje o kulturi

ispijanja vina, tehnologija u vinogradarstvu i vinarstvu, ali i njegovanje starih prigradskih običaja

i kulturne baštine te promocija vinarskih udruga i vinara, obiteljskih poljoprivrednih

gospodarstava te drugih dionika. Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice je 20. srpnja

2015. godine donijelo Odluku o dodjeli potpora događanjima na turistički nerazvijenim PPS

područjima. Na temelju Odluke, Grad Jastrebarsko i Hrvatska turistička zajednica sklopili su 1.

kolovoza 2015. godine Ugovor o sufinanciranju. Temeljem navedenog Ugovora Hrvatska

turistička zajednica će projekt „JAVI SE“ sufinancirati sa 10.000,00 kuna.

7.5. ELEN punionica

Grad Jastrebarsko je 22. travnja 2015. godine uputio pismo namjere HEP – Operator

distribucijskog sustava d.o.o. vezano na suradnju na izgradnji, opremanju i upravljanju

punionice elektromotornih vozila na otvorenom javnom parkiralištu na području Grada

Jastrebarskog. Na temelju navedenog pisma namjere, u tijeku je potpisivanje Sporazuma o

suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izradnju infrastrukture za punjenje električnih vozila.

7.6. Nabava komunalnog vozila Grad Jastrebarsko je 12. ožujka 2015. godine na Javni poziv za neposredno sufinanciranje

nabave komunalnog vozila prijavio projekt nabave komunalnog vozila 4CX ECO SITEMASTER.

Cilj projekta nabavka je vozila koje će se koristiti za održavanje čistoće, odnosno sanaciju

lokacija otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta na širem području Grada

Jastrebarskog. Sukladno projektu, postupak javne nabave, ali i osiguranja preostalog iznosa

sufinanciranja u potpunosti bi snosila tvrtka Ceste Jastrebarsko d.o.o. Zahtjev Grada

Jastrebarskog odbijen je 17. ožujka 2015. godine.

7.7. Arhitektonski snimak stambene zgrade u sklopu kompleksa dvorca Erdödy

Grad Jastrebarsko je 26. siječnja 2015. godine pokrenuo postupak javne nabave za projekt

„Izrada dijela projektne dokumentacije – arhitektonski snimak stambene zgrade, k.č. 996, u

Jastrebarskom, obuhvaćene planom uređenja perivoja i dvorca Erdödy u Jastrebarskom“.

Nakon provedenog postupka javne nabave, odnosno 02. ožujka 2015. godine Grad Jastrebarsko

je sa tvrtkom Arhikon d.o.o. zaključio Ugovor o izradi dijela projektne dokumentacije –

arhitektonski snimak stambene zgrade u Jastrebarskom (k.č.br. 996, k.o. Jastrebarsko).

Ukupna vrijednost Ugovora iznosila je 48.160,00 kuna bez PDV-a, a izrada projektne

dokumentacije izvršena je u potpunosti.

Page 30: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

30

7.8. Energetska učinkovitost obiteljskih kuća

Grad Jastrebarsko prošle se godine uključio u Vladin program energetske obnove obiteljskih

kuća te je tako građanima omogućio da dobiju subvencije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitost. Nastavno na započeti program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

na području Grada iz 2014., a za koji je ugovoren rok provedbe od godine dana, u prvoj polovici

2015. s korisnicima subvencije (fizičkim osobama) sklopljeno je 17 ugovora, a do 30.06.

isplaćeno je 5 subvencija.

8. DRUŠTVENE DJELATNOSTI

8.1. Novorođenčad

8.1.1. Naknada za opremu novorođenog djeteta

Grad Jastrebarsko uz već postojeće financiranje javnih potreba, najveću brigu posvećuje upravo

djeci, te je tako i u prošloj godini nastavio s isplatama jednokratne pomoći za opremu

novorođene djece. Jednokratna pomoć za opremu isplaćivala se u iznosu od 2.500,00 kuna za

prvo i drugo dijete, te 6.500,00 za treće i svako sljedeće novorođeno dijete. Tako je u razdoblju

od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. ukupno isplaćeno 227.500,00 kuna za 67 djece, odnosno 13

obitelji primilo je 6.500,00 kuna, 52 obitelji po 2.500,00 kuna, a jedna obitelj primila je

13.000,00 kn za treće i četvrto dijete – blizance.

Također, tradicionalno s ’’punim’’ rukama poklona,

Gradonačelnik i njegovi suradnici ni ove godine nisu propustili

posjetiti prvorođenu bebu u 2015. godini, Emu Tukaru,

djevojčicu rođenu 3. siječnja 2015. u ranim jutarnjim satima. Uz

čestitke roditeljima, malenoj Emi zaželjeli su puno zdravlja i

sreće.

Page 31: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

31

8.2. Predškolski odgoj i obrazovanje

8.2.1. Grad darovao vrtiću preko 12,5 milijuna vrijedan objekt i kompletno zemljište u trajno vlasništvo

S ciljem općeg gospodarskog i socijalnog napretka svojih građana, prvenstveno zbog brige o

djeci koju Grad provodi putem kvalitetnog predškolskog odgoja, 1. rujna 2014 g. u Gornjem

Desincu otvoren je novi Dječji vrtić, čime su Grad Jastrebarsko

i Dječji vrtić „Radost“ uspješno svladali jedan od najvećih

problema - problem neupisane djece s područja Grada. Novi

vrtić, kao prvi niskoenergetski objekt na području Grada

Jastrebarskog, izgrađen je po principima energetske

učinkovitosti i primjenom suvremene tehnologije i opreme, kojima se ostvaruje ušteda

električne i toplinske energije, kao i smanjenje emisije stakleničkih plinova za čak 36,21 tona

godišnje. Sveukupna vrijednost radova na izgradnji i uređenju objekta dječjeg vrtića koji je

osigurao upis sedamdesetak mališana, iznosila je 12.660.953,78 kn., a izgradnjom istog Grad

Jastrebarsko osigurao je djeci najbolje uvjete za odrastanje. Gradonačelnik grada Jastrebarskog,

Zvonimir Novosel, 20. ožujka 2015 g. u Gornjem Desincu, službeno je uručio Dječjem vrtiću

Radost Jastrebarsko ’’Darovnicu’’, kojom Grad Jastrebarsko prema Odluci Gradskog vijeća, objekt

dječjeg vrtića sa pripadajućim zemljištem daruje istom.

8.3. Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje

8.3.1. Produženi boravak Grad Jastrebarsko i u školskoj godini 2014./2015 g. izdvojio je preko 370 tisuća kuna za

realizaciju sve kvalitetnijeg projekta ’’Produženi boravak’’,

financiranjem plaća učiteljica te sufinaciranjem prehrane

učenika i ostalih troškova čime će pomoći i uvelike umanjiti

roditeljima mjesečna novčana izdvajanja. Boravak u

Područnoj školi u Cvetkoviću koja je u sklopu Osnovne

škole Ljubo Babić, postao je nezamjenjiv način školovanja osnovnoškolaca od prvog do četvrtog

razreda.

Page 32: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

32

8.3.2. Sufinanciranje prijevoza

Od početka ožujka 2011. godine Grad Jastrebarsko sudjeluje u prijevozu srednjoškolaca do škole

subvencijom cijene karte koja se uplaćuje na račun prijevoznika za srednjoškolce s područja

Grada Jastrebarskog, a koji su korisnici prava na dječji doplatak. U ovom izvještajnom razdoblju

Grad Jastrebarsko ukupno je izdvojio 89.075,57 kune za sufinanciranje prijevoza učenika

srednjih škola.

8.3.3. Stipendiranje učenika i studenata

Grad Jastrebarsko stipendira ukupno 27 učenika i studenta, od čega 14 učenika osnovnih i

srednjih škola te 13 studenata. U svrhu stipendiranja, Grad Jastrebarsko je u prvoj polovici 2015.

godine isplatio ukupno 156.400,00 kuna.

8.3.4. Ljetna igraonica – brend Grada Jastrebarskog Cilj igraonice koju Grad Jastrebarsko 13. godinu za redom podržava je jaskanskoj djeci ponuditi

kvalitetne sadržaje kojima će upotpuniti slobodno vrijeme tijekom ljetnih praznika, što je ove

godine više nego uspješno realizirano kroz 19 različitih aktivnosti sportsko-rekreacijskog,

društvenog i edukativnog karaktera. Da djeca naprosto obožavaju ovaj projekt govori i činjenica

o velikom odazivu od 540 djece, što u odnosu na populaciju kojoj je program namijenjen govori

da svako 3. dijete sa područja Grada sudjeluje u Ljetnoj igraonici. Likovna radionica, Lutkarska

radionica, Plesna radionica, Škola badmintona, Škola brdskog biciklizma, Škola jahanja, Škola

karatea, Škola mažoret plesa, Mali znanstvenici, Škola odbojke, Škola plivanja, Škola rolanja,

Škola sportova na vodi (jedrenje i veslanje), Škola stolnog tenisa, Škola streličarstva, Škola

streljaštva, Škola šaha, Škola tenisa i Turnir u malom nogometu – aktivnosti su koje su se prema

interesu djece ove godine pokazale kao ’’pun pogodak’’. Škola plivanja kao perjanica projekta

provedena je na bazenima Utrine, a 125 djece starijeg predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta,

plivati je učilo 14 voditelja. Zanimljivo je i spomenuti da su kroz 19 aktivnosti voditelji odradili

436 sati pedagoškog odgojno - obrazovnog rada sa djecom, a iste su vodili profesori TZK, učitelji,

treneri u klubovima te studenti KIF-a. Iz Proračuna Grada Jastrebarskog, ove je godine za projekt

izdvojeno nešto malo više od 79 tisuća kuna.

Page 33: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

33

8.3.5. Gradonačelnik primio maturante

Povodom ’’zadnjeg’’ dana škole tzv. norijade, predstavnike maturanata i njihove razrednike u

srijedu 20. svibnja 2015., u Gradskoj su vijećnici primili gradonačelnik Grada Jastrebarskog,

Zvonimir Novosel i njegov zamjenik Stipe Bučar, kako bi

istima čestitali na uspješnom završetku srednje škole, te im

poželjeli sreću na njihovom životnom putu. Primanju se

pridružio i potpredsjednik Gradskog vijeća, Ivan Budišćak.

Jaskanski maturanti zahvalili su se Gradonačelniku na lijepim

željama, a defile glavnom jaskanskom ulicom do Strossmayerovog trga nastavili su putem

jaskanskog sajmišta, gdje su se zasluženo proveselili u organiziranoj proslavi koju je na prijedlog

maturanata i ove godine podržao Grad Jastrebarsko.

8.3.6. Srednja škola Jastrebarsko dobila Praktikum za strukovni zanat

Moderno opremljen praktikum ’’osvanuo’’ je prostoru bivše

kotlovnice sportske dvorane, a isti će zasigurno biti vrlo

koristan jaskanskim školarcima obrtničkih zanimanja, jer od

sada imaju gdje dobro naučiti svoj zanat. U srednjoj školi

Jastrebarsko u ovom izvještajnom razdoblju školovalo se 475

učenika, od čega se za obrtnička zanimanja opredijelilo njih

57. Ukupnu investiciju od oko 350 tisuća kuna preko 80 posto sufinancirala Zagrebačka

županija, a ostatak Srednja škola Jastrebarsko i Grad Jastrebarsko koji kroz razne Programe

sufinancira i stipendira srednjoškolce, a sve iz odgovornosti da se jaskanskoj djeci pruži čim bolji

standard obrazovanja.

8.3.7. ’’Zračni tunel’’ – veliki uspjeh mladih jaskanskih fizičara Na Državnom natjecanju i smotri iz fizike, Leon Benko i Lovro Stojković - učenici osmog razreda

OŠ „Ljubo Babić“ Jastrebarsko, u kategoriji samostalnih eksperimentalnih radova predstavili su

svoj rad pod nazivom“ Zračni tunel - međudjelovanje struje

zraka i tijela“. Rad je višestruko pohvaljen od strane Državnog

povjerenstva, a povodom ovog hvalevrijednog uspjeha mlade

jaskanske fizičare pohvalio je i Gradonačelnik grada

Jastrebarskog, Zvonimir Novosel.

Page 34: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

34

8.4. Briga o osobama treće životne dobi

8.4.1. Besplatni tečajevi za umirovljenike

Grad Jastrebarsko tijekom cijele godine vodi brigu o

najstarijim sugrađanima. U suradnji s Centrom za kulturu

Jastrebarsko za umirovljenike organizira tečajeve

informatike, engleskog jezika i tjelesnog vježbanja.

Informatika za treću životnu dob provodi se od 2010., a

učenje engleskog od 2013 g. Tečajevi za polaznike potpuno su besplatni jer sve troškove snosi

Grad Jastrebarsko. Dosad se informatički opismenio stotinjak umirovljenika, a osnove engleskog

jezika svladalo je njih dvadesetak.

8.4.2. Ljubav nema pravila U veseloj povorci nalik onoj svadbenoj, predvođena

barjaktarom, muzikašima i ženama u narodnim nošnjama, a

povodom Valentinova, Gradonačelnik Grada Jastrebarskog,

Zvonimir Novosel, sa svojim zamjenicima posjetio je bračni par

Katicu i Stjepana Pačić koji su dan ranije proslavili 50.

godišnjicu braka, te uz čestitke slavljenicima uručio cvijeće i prigodne poklone. Valentinovski

posjet Pačićima posebno su ’’zasladili’’ njihovi prijatelji, članovi Matice umirovljenika Grada

Jastrebarskog pjesmom i plesom u narodnim nošnjama, koji su ih vratili u povijest dana njihovog

vjenčanja i prisjetili ih onih lijepih trenutaka koje su proveli skupa.

8.5. Socijalne pomoći

Grad Jastrebarsko tijekom cijele godine isplaćuje jednokratne novčane pomoći socijalno

ugroženim osobama sa područja Grada Jastrebarskog. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja

2015. pravo na pomoć ostvario je 81 građanin, za što je iz proračuna isplaćeno 77.163,38 kuna.

8.5.1. Mali znak pažnje izmamio velike osmjehe

Grad Jastrebarsko i Gradsko društvo Crvenog križa

Jastrebarsko, organizirali su humanitarnu akciju i zajednički

posjet malobrojnim stanovnicima jaskanskih naselja Gračaca

Slavetićkog i Tihočaja u veljači 2015g. Tom prigodom istima su

darivani paketi hrane, a samim time i uljepšani dugi zimski

dani. Zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog, Stipe Bučar, svojim je dolaskom razveselio

sve stanovnike kojima je vrlo rado odgovorio na svako postavljeno pitanje.

Page 35: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

35

8.5.2. Novi početak za socijalno ugrožene Grad Jastrebarsko pristupio je 04. veljače 2015. godine Sporazumu o mjerama za ublažavanje

financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate

tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, a koji je sklopljen između Vlade Republike

Hrvatske i drugih potpisnika. U sklopu mjere „Novi početak’’ želi se pružiti novi početak

financijski isključenim građanima i osigurati im uvjete za izlazak iz prezaduženosti, odnosno

pomoći onoj skupini građana koja je socijalno najugroženija uslijed dugotrajne nezaposlenosti i

prezaduženosti, na način da se otpiše ili otpusti dio duga radi kojega se provodi ovrha na

novčanim sredstvima po računima tih građana, za dugovanja u postupcima prisilne naplate

zaključno s 30.09.2014. godine. Grad Jastrebarsko zaprimio je ukupno šest zahtjeva za

otpust/otpis duga odnosno odgodu ovrhe, a ukupno su odobrena četiri zahtjeva. Dva zahtjeva su

odbijena iz razloga što stranke nisu ispunjavale niti jedan od propisanih kriterija. Temeljem

odobrenih zahtjeva otpisana je glavnica duga u iznosu od 6.808,16 kuna, zatezne kamate u

iznosu od 6.526,25 kuna i trošak u iznosu od 600,00 kuna.

8.5.3. Novo računalo za Centar za socijalnu skrb Gradonačelnik Zvonimir Novosel, posjetio je Centar za socijalnu skrb Jastrebarsko kako bi

djelatnicima istog uručio poklon koji će im uvelike pomoći u

daljnjem radu. Naime, zaključkom gradonačelnika Grada

Jastrebarskog odobrena je financijska pomoć Centru za

socijalnu skrb Jastrebarsko u iznosu od 5.699,oo kn u svrhu

nabavu računala za odjel računovodstva. Centar za socijalnu

skrb Jastrebarsko ustanova je u kojoj se provodi djelatnost socijalne skrbi, a cilj iste je pružanje

pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim i obiteljskim

okolnostima. Centar obuhvaća nadležnost na području Grada Jastrebarskog te općina Klinča Sela,

Pisarovine, Krašića i Žumberka.

8.5.4. Jaskanci pokupovali 5 000 narcisa u rekordnom vremenu

Grad Jastrebarsko i Gradsko društvo Crvenog križa i ove su se godine u subotu 21. ožujka,

uključili u humanitarnu akciju povodom međunarodnog dana posvećenog bobi protiv raka

dojke, prodajom narcisa po prigodnoj cijeni. Jaskanci su narcise pokupovali u rekordnom roku, a

prikupljena sredstva od prodaje uplaćena su Udruzi edukacija protiv raka dojke, za potrebe

prevencije, edukaciju žena, kao i za poboljšanje uvjeta za što ranije otkrivanje bolesti u fazi u

kojoj je ova bolest izlječiva.

Page 36: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

36

8.5.5. Uoči Uskrsa, Grad financijski pomogao rad jaskanskih Caritasa

Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Zvonimir Novosel, u susret Uskrsu donio je Zaključak o

financijskoj pomoć župnim Caritasima s područja Grada Jastrebarskog. Tako je na račun Caritasa

župe sv. Ane, sv. Antuna Pustinjaka, sv. Nikole biskupa, sv. Jurja i sv. Petra uplaćen iznos od 7,5

tisuća kuna, s nadom kako bi se na taj način socijalno ugroženim sugrađanima barem malo

uljepšali blagdane.

8.5.6. Osobe s invaliditetom dobile adekvatan prostor U Centru za socijalnu skrb, Jastrebarsko, koji u svojoj nadležnosti ima evidentirano preko 70

djece s teškoćama u razvoju i više od 400 osoba s invaliditetom, javila se potreba za stvaranjem

uvjeta na području našeg Grada koji bi zadovoljili potrebe osoba s invaliditetom u smislu

kvalitetnih stručnih tretmana i pružanja socijalnih usluga. Ono što je predstavljalo najveći

problem bio je upravo nedostatak adekvatnog prostora, a isto je uspješno realizirano uz pomoć

Grada Jastrebarskog koji je prostor u Centru za kulturu Jastrebarsko, ustupio istima bez

naknade. Prostor ujedno koristi i udruga "Profectus", a usluga poludnevnog boravka uključuje

boravak od 4 do 6 sati svaki radni dan.

8.6. Vatrogastvo

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi obveze protupožarne zaštite spadaju u

djelokrug Grada Jastrebarskog. Sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu u Vatrogasnu

zajednicu Grada Jastrebarskog udružena su 23 dobrovoljna vatrogasna društva te 2 Dobrovoljna

vatrogasna društva u gospodarstvu. Prema broju dobrovoljnih vatrogasnih društava VZG

Jastrebarsko u samom je vrhu na području Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije jer broji

čak 1950 članova, preko 400 operativnih vatrogasaca od čega su 407 djeca i mladež. Članice VZG

Jastrebarskog raspolažu s ukupno 35 vatrogasnih vozila.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015 g. jaskanski vatrogaci odradili su ukupno 24

intervencija i to većinom tehničke intervencije u prometu i na objektima, te požara otvorenog

prostora. U ovom je izvještajnom razdoblju za potrebe VZGJ iz Proračuna Grada Jastrebarskog

isplaćeno 542.071,00 kuna.

Page 37: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

37

8.6.1. Pokazne vatrogasne vježbe Vrhunsku spremnost i organiziranost vatrogasci su pokazali u svibnju mjesecu zaštite od požara,

odradivši 4. zahtjevne vježbe u sva 4 operativna područja Grada Jastrebarskog. Ove godine

zapovjedništvo VZG Jastrebarsko planiralo i baziralo je da vježbe budu na javnim objektima

velikih požarnih opasnosti. Odrađene su sljedeće vježbe:

Vježba 1. Operativnog područja – pilana Šoštarić u Novakima

Vježba 2. Operativnog područja – pogon prirodne mineralne vode Jana

Vježba 3. Opertaivnog područja – Drvoproizvod d.d.

Vježba4. Operativnog područja – Župni dvor Plešivica

Vježba evakuacija osnovne škole Ljubo Babića Jastrebarsko

Vježba na jezeru u sklopu Poslovnog uzleta

Vježba LCD Jamnica Jastrebarsko

Vježba u Čegljima

8.6.2. Gradsko vatrogasno natjecanje

U Gornjem Desincu 31. svibnja 2015 godine u organizaciji VZG Jastrebarsko, održano je gradsko

vatrogasno natjecanje za sve vatrogasne natjecateljske kategorije. Na natjecanju je sudjelovalo

35 natjecateljskih odijeljenja sa 350 vatrogasaca.

8.6.3. Rad s djecom i mladima

Ove godine po peti put održana je Mala vatrogasna olimpijada u Dječjem vrtiću „Radost“, koju je

organizirala Vatrogasna zajednica Grada Jastrebarskog. Djeca su uz potporu svojih odgajatelja

savladali sve natjecateljske vatrogasne igrice koje su bile

prilagođene njihovoj dobi. U sklopu obilježavanja Mjeseca

zaštite od požara i dana vatrogasaca, članovi vatrogasne

postrojbe DVD-a Gornji Desinec u područnoj školi Desinec

održali su vježbu evakuacije i spašavanja, te vatrogasnu

Page 38: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

38

olimpijadu za 56 učenika. Održana su još preventivna predavanja i pokazne vježbe u Područnim

školama Cvetković, Domagović, Petrovina, Volavje i Čeglji.

8.6.4. Osposobljavanja

Prema Planu rada i aktivnosti za 2015. godinu, Vatrogasna zajednica Grada Jastrebarskog

tijekom mjeseca veljače sprovela je tečaj osposobljavanja za zvanje vatrogasac, te tečaj

specijalnosti za rukovanje aparatima za zaštitu dišnih organa. Osposobljavanje u trajanju od 74

sata provedeno je prema Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova, a

Pismeni i vježbovni dio ispita položila su 52 kandidata. Također, tijekom veljače u DVD

Petrovina održana je vatrogasna specijalnost za aparate za zaštitu dišnih organa u trajanju od 30

sati koju je uspješno završilo 27 kandidata.

8.6.5. Legalizacija objekata vatrogasne namjene VZG Jastrebarskog uz pomoć Grada Jastrebarskog u postupku je provođenja izrade

arhitektonskih snimaka, sanacije elektro i izrade gromobranskih instalacija na 22 javna objekta

vatrogasne namjene (vatrogasni domovi i spremišta).

8.6.6. Proslavljen blagdan sv. Florijana

Povodom blagdana sv. Florijana koji je ujedno zaštitnik vatre i vatrogasaca, kao i jaskanske župe,

gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Zvonimir Novosel, i

njegovi zamjenici primili su predsjednika Vatrogasne

zajednice Grada Jastrebarskog, Željka Popovića, zapovjednika,

Vedrana Boričevića, te članove predsjedništva. Gradonačelnik

Novosel ovom je prilikom istaknuo veliki značaj vatrogastva u

svakodnevnici našeg Grada.

8.6.7.Svečano proslavljen 20. rođendan PO DVD-a Stankovo

U Stankovu je krajem svibnja svečano obilježena 20. godišnjica uspješnog rada Puhačkog

orkestra DVD-a Stankovo. Puhački orkestar DVD-a Stankovo danas je jedan od najboljih

orkestara, ne samo u našem Gradu i Zagrebačkoj županiji, već i

u Hrvatskoj. Naime, prije dvije godine ovaj je puhački orkestar

osvojio treće mjesto na 27. državnom susretu puhačkih

orkestara u Novom Vinodolskom, na kojem je nastupilo 800

sudionika u 19 orkestara. Veliku obljetnicu ovom je prilikom

puhačima iz Stankova čestitao i gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Zvonimir Novosel, nakon

čega je svečanost nastavljena Kulturno umjetničkim programom.

Page 39: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

39

8.6.8. DVD Volavje proslavilo 120. rođendan Veliku obljetnicu - 120 godina nesebičnog humanitarnog rada, krajem lipnja proslavili su članovi

DVD-a Volavje, a svim vatrogascima Volavja čestitao je i

gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Zvonimir Novosel, koji je i

ovom prilikom istaknuo važnost dobrovoljnih vatrogasnih

društava za jaskanski kraj.

8.6.9. 120. godina njegovanja glazbe u Petrovini 120. obljetnica od osnutka vatrogasne limene glazbe DVD-a Petrovina svečano je proslavljena

velikim mimohodom i dvosatnim koncertom puhačkih orkestara, uz dobro raspoloženje brojnih

gostiju i uzvanika. Jubilej petrovačkim glazbenicima u ime

pokrovitelja gradonačelnika Grada Jastrebarskog, Zvonimira

Novosela, ovom je prilikom čestitao njegov zamjenik, Domagoj

Šlat, pohvalivši nesebičan i humanitaran rad slavljeničkog

društva, naglasivši pritom koliko je Jaska kulturno -

umjetničko bogat Grad, za što su zaslužni marljivi mještani koji godinama njeguju tradiciju

okupljajući i vodeći brigu o pravom putu djece i mladih.

8.6.10. Kapitalna donacija DVD-u Domagović u svrhu kupnje kombi vozila DVD Domagović uz pomoć Grada Jastrebarskog i VZG Jastrebarsko kupio je novo kombi vozilo

marke Citroen, a ključeve je Gradonačelnik svečano predao povodom 120 obljetnice DVD-a. Grad

Jastrebarskom Društvu je izvršio kapitalnu financijsku donaciju u iznosu od 120 tisuća kuna u

svrhu kupnje vatrogasnog kombi vozila.

Od vatrogasnih događaja vrijedi još spomenuti:

18. Novogodišnji koncert vatrogasnih puhačkih i tamburaških orkestara Grada

Jastrebarskog

Dislokacija na priobalju – Sućuraj, otok Hvar

Obilježavanje Dana Sv Florijana po župnim crkvama

Preventivna djelovanja po svim naseljima

Malonogometni vatrogasni turnir u Gornjem Desincu

Page 40: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

40

8.7. Kultura Grada Jastrebarskog

8.7.1. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog

Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog broji osamnaest članica koje se bave

amaterskom kulturom te kao takve godinu za godinom uspješno predstavljaju Grad Jastrebarsko,

Zagrebačku županiju i Republiku Hrvatsku. Cilj Zajednice je učinkovitije organiziranje,

koordiniranje i financiranje udruga amaterske kulture na području Grada Jastrebarskog.

Članice Zajednice kulturno – umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog:

DVD Cvetković – puhački orkestar

DVD Domagović – puhački orkestar

DVD Gornji Desinec – puhački orkestar

DVD Petrovina – puhački orkestar

DVD Plešivica – puhački orkestar

DVD Stankovo – puhački orkestar

DVD Čabdin – tamburaški orkestar

KUD „Okićka trešnja“, Stankovo

KUD Sv. Jana

KUD „Desinec“, Gornji Desinec

KUD „Cvijet“, Cvetković

KUD umirovljenika Jastrebarsko

KUD „Lipa“, Slavetić

Crkveni zbor Sv. Nikole

Gradsko kazalište Jastrebarsko

Svetojanske mažoretkinje

Matica umirovljenika grada Jastrebarsko

Vokalni ansambl „Gouriena“

8.7.2. Gradsko kazalište Jastrebarsko Kazalištarci Gradskog kazališta Jastrebarsko angažirani su na brojnim društvenim događanjima.

Za svoje sugrađane organizirali su brojna gostovanja drugih kazališnih družina, a Jaskanci su

svojim predstavama oduševljavali publiku u zemlji i

inozemstvu. U suradnji s kazalištem „Mika Živković“ iz

Retkovaca, GDCKJ obilježilo je Svjetski dan kazališta. GDCKJ

tijekom 2014./2015. školske godine stipendiralo je troje

srednjoškolaca, mjesečnim iznosom od 500 kuna.

Page 41: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

41

8.8. Sport Grada Jastrebarskog

8.8.1. Športska zajednica Grada Jastrebarskog Športsku zajednicu Grada Jastrebarskog u 2015. godini čini 51 sportska udruga, u kojima se kroz

28 različitih sportova natjecalo i treniralo oko 1400 sportaša, natjecatelja, rekreativaca i članova

klubova, koji su postizali vrhunske rezultate. Veliki broj odigranih službenih i prijateljskih

susreta, raznih natjecanja, turnira i sportskih događanja govori o vrlo dobroj aktivnosti

sportskih udruga u ovom izvještajnom razdoblju.

Nakon što je vodstvu Športske zajednice Grada Jastrebarskog istekao mandat, a na skupštini

Športske zajednice održanoj u prosincu 2014. nije izabrano novo vodstvo, te nisu usvojena

izvješća nadzornog odbora, izvješće o radu, te financijsko izvješće za 2013g., to više nisu bili

ispunjeni uvjeti za financiranje programa javnih potreba u sportu preko računa Športske

zajednice, sukladno odredbama Zakona o sportu. Samim time, jaskanske sportske udruge

automatski su izgubile model financiranja svojih svakodnevnih aktivnosti i programa, pa je Grad

Jastrebarsko morao hitno intervenirati i u skladu sa odredbama Zakona o udrugama poduzeti

potrebne korake kako bi sportskim udrugama omogućio redovno funkcioniranje. Stoga je Grad

Jastrebarsko raspisao Javni poziv za financiranje/sufinanciranje javnih potreba u sportu na

području Grada Jastrebarskog za 2015., a na temelju pristiglih zahtjeva u ovom je izvještajnom

razdoblju prema Programu javnih potreba u sportu isplaćeno 734.210, 00 kuna na račun 29

sportskih udruga.

8.8.1.2. Besplatno do zdravlja projektom za sve generacije

S ciljem poboljšanja tjelesnog i zdravstvenog stanja sugrađana

svih starosnih dobi, Grad Jastrebarsko u suradnji sa Društvom

za sport i rekreaciju „Jastreb extreme“ pokrenu je novi projekt

’’Aktivan život – Aktivna zajednica’’, a kojim raznim

kvalitetnim i besplatnim sportskim programima ujedno i

potiče Jaskance na sportsko – rekreativnu aktivnost. Cilj ovog projekta je uključiti što više

građana u različite organizirane sportsko rekreacijske aktivnosti, a sve u cilju očuvanja zdravlja,

te da tako građani aktivno pridonesu poboljšanju svojeg tjelesnog i zdravstvenog statusa.

Projekt objedinjuje vrlo dobro posjećene projekte i to: Vježbanje u dječjem vrtiću Radost,

Vježbanje za ljude treće životne dobi i Nordijsko hodanje u Parku.

Page 42: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

42

8.8.1.3. Sjajni karatisti u posjeti Gradonačelniku Povodom izvrsnih rezultata na Prvenstvu Hrvatske u karateu, Gradonačelnik Zvonimir Novosel i

njegovi zamjenici Stipe Bučar i Domagoj Šlat, primili su

karatiste Karate Kluba Jastreb kako bi im osobno čestitali na

uspjehu i pritom uručili prigodne poklone. Sjajni karatisti

osvojili su ukupno 7 medalja na ovom prvenstvu, 1 zlato, 3

srebra i 3 bronce, i tako ponovno pokazali zavidno znanje,

kvalitetu i spremnost, te i na najbolji mogući način prezentirali svoj Grad.

Popis sportskih događanja u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015 g.:

Organizirano tjelesno vježbanje za djecu dječjeg vrtića Radost

Vježbanje za treću životnu dob – „Zlatna dob“

Jastrebova škola trčanja

Besplatno Nordijsko hodanje

Škola trčanja

Cross liga

13. regionalno prvenstvo mažoretkinja i prvenstvo mažoretkinja ZŽ

Uspon na Japetić povodom praznika rada

9. OSTALE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA – promocija, suradnja, protokol, događanja

9.1. Suradnja i događanja u Gradu

9.1.1. Mimoze rasprodane za pola sata

Savjet mladih Grada Jastrebarskog, Dan borbe protiv raka

vrata maternice obilježio je humanitarnom prodajom mimoza,

a sav prihod od iste uplaćeno je Udruzi pacijenata oboljelih od

raka. Jaskanci su mimoze pokupovali za svega pola sata i tako

su još jednom pokazali veliko jaskansko srce. Kupnjom

mimoza po cijeni od 5kn ukupno se sakupilo 2 180 kn. Ovu hvalevrijednu akciju posjetili su i

zamjenici gradonačelnika, Stipe Bučar i Domagoj Šlat, u ime Grada Jastrebarskog koji istu svake

godine podrži.

Page 43: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

43

9.1.2. Proslavljen blagdan sv. Vinka

U vinogradu obitelji Šimanović članovi Kluba prijatelja dobrog

vina proslavili su ’’Vincekovo’’ - drevni vinogradarski običaj

koji označava početak vegetativnog ciklusa vinove loze i samim

time novu vinogradarsku godinu. Tradicionalnoj proslavi

’’Vincekova’’ prisustvovali su i zamjenici gradonačelnika Grada

Jastrebarskog, Stipe Bučar i Domagoj Šlat, koji su ovom prilikom zaželili vinogradarima čim

slađu i rodniju godinu.

9.1.3. Sasvim (ne) običan treći razred Učenici trećeg razreda Područne škole Cvetković u sklopu terenske nastave posjetili su Grad

Jastrebarsko gdje su ih rado primili Gradonačelnik, Zvonimir

Novosel, i njegovi zamjenici. Veseli i razigrani, bistri i

znatiželjni, 13 djevojčica i 6 dječaka polaznici su (ne)običnog

trećeg razreda Područne škole Cvetković, koji sa svojom

učiteljicom Lidijom na zaista poseban način stječu nova

znanja, a za sve što učine iza sebe ostave tragove putem objava i videozapisa na njihovoj internet

stranici.

9.1.4. Otorinolaringološki i ortopedski specijalistički pregled od sada dostupan i u našem gradu S ciljem sustavne zdravstvene zaštite svojih mještana, Gradonačelnik Grada Jastrebarskog,

Zvonimir Novosel i ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije, dr.sc. Većeslav Bergman dr.

dent. med., u gradskoj su vijećnici početkom ožujka potpisali

Ugovor kojim će Grad Jastrebarsko sufinancirati rad novih

specijalističkih ordinacija Doma zdravlja, Ispostave

Jastrebarsko, i to: rad otorinolaringologa i ortopeda. Uz

radiologa, fizijatra i ortodonta kojeg imaju samo rijetki

gradovi, novim će se specijalistima stanovnicima Jastrebarskog omogućiti brzo obavljanje

pregleda i uvelike smanjiti troškove putovanja u istu svrhu. Sufinanciranje Grada Jastrebarskog

prema sklopljenom Ugovoru za 2015. godinu iznosi 83 tisuće kuna, a ista su osigurana sredstva

u Proračunu Grada.

Page 44: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

44

9.1.5. Gradonačelnik s tribina podržao nogometaše Vinogradara Kako bi sa tribina Poljuda uživo dao podršku dečkima

jaskanskog kluba NK Vinogradar koji su ponovno ostvarili

veliki uspjeh plasiravši se u završnicu hrvatskog nogometnog

kupa, gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Zvonimir Novosel,

uputio se za Split, a tamo ga je prije utakmice primio splitski

gradonačelnik, Ivo Baldazar.

9.1.6. Veleposlanica Makedonije pozvala na gospodarsku suradnju

S obzirom na važnost međunarodnih kontakata pogotovo u okviru ekonomske suradnje zemalja

Europe, u petak 6. ožujka veleposlanica republike Makedonije u republici Hrvatskoj, Nj. E. gđa

Daniela Karagjozoska posjetila je naš Grad, a istu su ugostili Gradonačelnik i predstavnici Grada

Jastrebarskog. Veleposlanica i domaćini obišli su Hrvatski

šumarski institut u Jastrebarskom gdje je ravnateljica istoga

predstavila uvaženu ustanovu kojoj su temeljni ciljevi

očuvanje i zaštita stabilnosti, proizvodnosti, biološke

raznolikosti i genetskih resursa šumskih ekosustava

Republike Hrvatske koristeći prirodnu obnovu i postignutu razinu potrajnoga gospodarenja, te i

’’Repro eko’’ imanje u Volavju u vlasništvu Dragice Repar - obiteljsko gospodarstvo

specijalizirano za proizvodnju i preradu visokokvalitetne organski uzgojene

hrane. Gradonačelnik je pozvao sve gospodarske subjekte kao i udruge sa područja Grada

Jastrebarskog zainteresirane za suradnju sa republikom Makedonijom da se jave u Grad

Jastrebarsko ili direktno u Veleposlanstvo republike Makedonije.

9.1.7. Otvoren Kaufland - investicija vrijedna više od pola milijarde kuna U Gospodarskoj zoni Jalševac u Čabdinu, 18. ožujka 2015.

otvoren je Logistički centar Kaufland, jedan od najvećih

projekata tvrtke Kaufland i Grada Jastrebarskog.

Novoizgrađeni Logistički centar koristit će se za interne

potrebe tvrtke Kaufland Hrvatska iz kojeg će se snabdijevati

poslovnice u Hrvatskoj. Investicijom vrijednom više od pola milijarde kuna dodatno će se podići

standard Grada, a ujedno i otvoriti širom vrata potencijalnim investitorima

Page 45: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

45

9.1.8. U znak svjesnosti o autizmu, Jaskanci plave balone pustili u zrak U organizaciji Inkluzivnog centra Profectus, Jaskanci su 2.

travnja puštanjem plavih balona u zrak obilježili Dan

svjesnosti o autizmu. Na taj se način iskazala podrška

roditeljima djece kojima je izrečena spomenuta dijagnoza, ali i

upozorilo na nedovoljnu skrb sustava o djeci s autizmom.

Moto ovogodišnjeg obilježavanja bio je ‘Danas šutim za autizam’, a obilježavanju su se pridružili

u ime Gradonačelnika Novosela, njegovi zamjenici Stipe Bučar i Domagoj Šlat. U znak svjesnosti

o autizmu, i zgrada gradske uprave Grada Jastrebarskog bila je osvjetljena u plavo.

9.1.9. Zamjenik Gradonačelnika izabran u Upravni odbora Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju

Hrvatski savjet za zelenu gradnju organizirao je 22. travnja 2015. godine godišnju Generalnu

Skupštinu i okupio svoje članove s ciljem proslave Dana

planeta Zemlja, donošenja novog Statuta i Kodeksa ponašanja

i etičkog kodeksa za članove udruge i članove Upravnog

odbora, te što je najvažnije s ciljem izbora novog Upravnog

odbora za buduće dvogodišnje razdoblje. Većinskim brojem

glasova na Skupštini su potvrđeni novi Statut i Kodeksi ponašanja, te je odabran novi sastav

Upravnog odbora u čijem se društvu od sada nalazi i zamjenik gradonačelnika Grada

Jastrebarskog, Domagoj Šlat.

9.1.10. Izlaganje o Jaski među najzanimljivijim

Na 11. godišnjoj međunarodnoj konferenciji o razvoju nekretnina održanoj u Zagrebu, zanimljivo

izlaganje o najuspješnijim projektima provedenim na području Grada Jastrebarskog održao je i

Gradonačelnik, Zvonimir Novosel. Na panelu Regionalni

investicijski hotspots (vodič) razgovaralo se o iskustvima i

uspjesima lokalnih zajednica u razvoju poslovne

infrastrukture, a prvenstveno u formiranju poslovnih zona.

Tako je gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Zvonimir Novosel, na istom prezentirao uspješne

investicijske mjere poduzete na vlastitom primjeru Grada Jastrebarskog - kako pravilno i

kontinuirano ulagati u gospodarsku zonu što rezultira privlačenjem novih investitora i

otvaranjem radnih mjesta, o provedenim projektima i onih u pripremi, te o strategiji za daljnji

uspješan investicijski razvoj, što je od strane prisutnih gostiju konferencije popraćeno s velikim

zanimanjem.

Page 46: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

46

9.1.11. Gradonačelnik primio hrabre mlade Jaskance koji su prvi put darovali krv 11. hrabrih srednjoškolaca koji su prvi put darovali svoju krv,

u gradskoj vijećnici primili su Gradonačelnik Grada

Jastrebarskog, Zvonimir Novosel, i njegovi zamjenici koji su

ujedno i sami dugogodišnji darivatelji krvi. U znak zahvalnosti

i motivacije za daljnjom humanosti, ovim mladim jaskancima

uručene su zahvalnice i knjige sabranih dijela, autora Antuna Gustava Matoša. Dodjela je

organizirana i u sklopu Tjedna Hrvatskog Crvenog križa.

9.1.12. Jaskanske balerine u vrhu svjetskog baleta Balerine baletnog studija Jastrebarsko vratile su se sa prestižnog svjetskog plesnog natjecanja s

dvije osvojene nagrade, a povodom istoga u gradskoj vijećnici primio ih je gradonačelnik Grada

Jastrebarskog, Zvonimir Novosel. Plesnom točkom

“Tarantela”, Jaskanke su osvojile stručni žiri koji im je za tu

izvedbu dodijelio prvu nagradu u kategoriji juniora za

National/Folkloric kategoriju. Balerine su briljirale i u

kategoriji baleta osvojivši treće mjesto, i četvrto mjesto sa

koreografijom Valcer cvijeća. Očito je da Jaskanske balerine u sebi nose ogromnu ljubav prema

plesu, i upravo zato često osvajaju vrhunske rezultate. Njihov trud i zalaganje ovom prilikom

pohvalio je i gradonačelnik Grada Jastrebarskog, a svim balerinama i njihovoj voditeljici Svetlani,

Novosel je uručio prigodan poklone.

9.1.13. Gradonačelnik primio brončane Svetojanske mažoretkinje Na Državnom prvenstvu mažoretkinja koje je krajem svibnja

održano u Zadru, kadetski sastav Svetojanskih mažoretkinja

osvojio je treće mjesto i brončane medalje, a povodom čega ih

je u Gradskoj vijećnici primio gradonačelnik Grada

Jastrebarskog sa svojim zamjenicima. Naime, u Zadru je na 19.

Državnom prvenstvu nastupilo preko tisuću mažoretkinja od 8 do 25 godina, iz 24 grada i općina

iz cijele Hrvatske, a kadetkinje trenerice Ane Drašković u konkurenciji 19 mažoret timova

osvojile su odlično treće mjesto, što im je najveći uspjeh do sada.

Page 47: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

47

9.1.14. Jaskanski talenti

Jaskanski srednjoškolci i ove su godine svojim znanjem i marljivim radom potvrdili rejting škole

kao jedne od najboljih škola naše Županije. Njihove rezultate pohvalio je gradonačelnik Grada

Jastrebarskog, Zvonimir Novosel, koji ih je primio u gradskoj vijećnici kako bi im čestitao na

uspjehu, ali i kako bi pohvalio rad njihovih mentora –profesora. Isto tako Gradonačelnik Novosel

primio je i 62 osnovnoškolca koji su se ove se školske godine natjecali na državnim natjecanjima,

a razlog ovog hvalevrijednog rezultata Osnovne škole ’’Ljubo Babić’’ iz Jastrebarsko, zasigurno je

marljivi rad samih učenika i kvalitetan rad njihovih učitelja. Očito je da se s iznimno talentiranim

mladim Jaskancima jako puno i kvalitetno radi, jer iz godine u godinu raste broj i uspjeh istih na

natjecanjima.

9.1.15. Veliki uspjesi male jaskanske glazbene škole Učenici i profesori Glazbene škole Jastrebarsko na najbolji mogući način predstavili su se publici

širom Hrvatske, upotpunivši pritom svoju bogatu koncertnu

sezonu mnogim nagradama. Tako je 11 učenika Glazbene

škole Jastrebarsko, u pratnji njihovih profesora i ravnatelja, u

utorak 09. lipnja. 2015 g. u Gradskoj vijećnici primio

gradonačelnik Novosel, i njegov zamjenik Bučar, kako bi

istima čestitali na iznimnim uspjesima postignutim u ovoj školskoj godini.

9.1.16. Jaska čini 0,37 % stanovništva Hrvatske, a tri Jaskanke čak 17,65 % ’’Stipendija do uspjeha’’

Nika Pintar, Mia Barbara Lacković i Antonija Desović – tri su Jaskanske koje su uz još 14 sretnika

iz cijele Hrvatske ’’zaslužile’’ stipendiju za preddiplomski

studij. Marljiv rad i rezultati koje su ove djevojke uložile i

postizale kroz školovanje prepoznat je projektom

’’Stipendijom do uspjeha’’ - kojeg je Večernji list proveo u

suradnji s Visokim učilištem Algebra, Edward Bernays

Visokom školom za komunikacijski menadžment, RIT-om Croatia, Libertasom, Veleučilištem

VERN’ i Zagrebačkom školom ekonomije i menadžmenta, te tako 17 mladim i talentiranim

Page 48: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

48

studenticama i studentima , u potpunosti financijski osigurao preddiplomski studij.

Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Zvonimir Novosel, sa svojim je zamjenicima u gradskoj

vijećnici primio mlade studentice kako bi im na istome čestitao, te kako bi razmijenili stečena

iskustva, ali i planove o budućnosti.

9.1.17. Općina Trenčianska Teplá i Grad Jastrebarsko pokrenuli suradnju S obzirom na važnost međunarodnih kontakata u okviru

suradnje zemalja Europe, trudeći se osigurati najbolje uvjete

za prijateljski, dinamičan i skladan razvoj, načelnik Općine

Trenčianska Teplá, Milan Berec, i gradonačelnik Grada

Jastrebarskog, Zvonimir Novosel, izrazili su želju za početkom

suradnje na polju sporta, kulture, obrazovanja, gospodarstva i turizma, a potpisom ’’Pisma

namjere’’ u Slovačkoj službeno je i potvrđen početak suradnje. Da podsjetimo, razlog ovom

potezu upravo je dugogodišnja sportska suradnja, točnije veterana NK Jaske sa veteranima

tamošnjeg kluba NK Lokomotiva iz Trenčianske Teple, koji se svake godine međusobno

posjećuju. Dugogodišnje prijateljstvo održava se redovnim posjetima, kao i raznim oblicima

suradnje.

9.1.18. Diplomatska berba Kako bi se nastavila tradicionalna Diplomatska berba po kojoj je Jastrebarsko postalo poznato u

Hrvatskoj ali i u svijetu, Gradonačelnik Zvonimir Novosel, uputio je 29. lipnja predsjednici

Republike Hrvatske, Kolindi Grabar Kitarović, poziv uz želju za nastavkom suradnje u

organizaciji ovog jedinstvenog događaja. Diplomatska berba originalna je i zaštićena

manifestacija kao intelektualno vlasništvo Grada Jastrebarskog. Do sada je održana četiri puta, a

zamišljena je kao druženje stranih veleposlanika i njihovih supružnika u pitoresknim

plešivičkim vinogradima, koji kroz berbu grožđa upoznaju vinare i vrhunsku kvalitetu vina

jaskanskog podneblja, a istovremeno i uživaju u gostoprimstvu.

9.1.19. Ostala događanja u Gradu

Gradonačelnik, odnosno njegovi zamjenici, sudionici su brojnih manifestacija, a posebice onih

koje se tradicionalno održavaju. U izvještajnom razdoblju održana su sljedeća događanja:

Komemoracija za žrtve komunističkog režima – Gović

Obilježen dan antifašističke borbe

Sv. misa i polaganjem vijenaca obilježen Dan državnosti

Prijem predstavnika Trenčianske Teple

U Jastrebarskom proslavljen Dan Hrvatskih branitelja Zagrebačke županije

Page 49: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

49

10. ZAVRŠNA RIJEČ

Iz godine u godinu, zajedno sa svojim suradnicima trudim se obavljati svoje obveze sukladno

zakonskim i statutarnim regulativama, a naše aktivnosti usmjeriti na što kvalitetniji razvoj Grada

Jastrebarskog.

Nastavljamo i dalje uspješno prijavljivati i provoditi razne projekte te na taj način i direktno

utjecati na razvoj, kao i na podizanje kvalitete i standarda života našeg Grada.

Zahvaljujem svim djelatnicima, suradnicima, gradskim vijećnicima i svojim zamjenicima na

svemu što smo do sada učinili za našu Jasku. Ovdje nećemo stati već nastavljamo dalje u odličnoj

suradnji kao i dosada, a sve za dobrobit našeg Grada Jastrebarskog.

KLASA: 022-05/15-01/3

URBROJ: 238/12-02-15-1

U Jastrebarskom, 12. rujna 2015.

GRADONAČELNIK

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v.r.

Page 50: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

50

PRILOG I

Akti gradonačelnika:

Iz svoje nadležnosti u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine Gradonačelnik donio je

sljedeće akte:

Plan nabave za proračunsku 2015. godinu

Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima

Grada Jastrebarskog

Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o najmu multifunkcijskih uređaja Sharp

Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi uredskog materijala

Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju i održavanju integralnog informacijskog

sustava za 2015. godinu

Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluge nadogradnje informatičkog WebGIS

sustava „e-grad“ Grada Jastrebarskog

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Jastrebarskog za 2015. godinu

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim

tijelima Grada Jastrebarskog 2015. godinu

Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na sanaciji klizišta u naselju Goljak

Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na sanaciji klizišta u naselju Prhoć

Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na postavljanju produžetaka javne

rasvjete na području Grada Jastrebarskog

Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o izvođenju radova na sanaciji krovišta zgrade

„Napoleonova bolnica“ u Jastrebarskom

Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći T.D. Vode Jastrebarsko d.o.o. za radove na

izgradnji vodovoda Malunje-Gović, II. faza

Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o izradi arhitektonskih snimki izvedenog stanja

nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Idejnog rješenja pješačkog prolaza

Strossmayerov trg-Mihanovićeva ulica u Jastrebarskom

Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga energetskog pregleda i energetskog

certificiranja zgrada

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za

izradu Idejnog projekta T-2 prometnice u Gospodarskoj zoni Jalševac (do nadvožnjaka)

Page 51: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

51

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Idejnog projekta T-2 prometnice u Gospodarskoj

zoni Jalševac (do nadvožnjaka)

Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje kabelske kanalizacije na

industrijsko sabiranoj cesti u gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi konačne Baze podataka obveznika komunalne

naknade i aplikacije za upravljanje Bazom

Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi mobilnog reciklažnog dvorišta

Zaključak o sklapanju Ugovora o priključenju

Zaključak o sklapanju Ugovora o priključenju

Zaključak o dodjeli prostora na privremeno korištenje društvu naša djeca Jastrebarsko

Zaključak o isplati subvencije za projekte ruralnog razvoja u 2014. godini – kapitalna

pomoć za nabavu opreme

Zaključak o isplati subvencije za projekte ruralnog razvoja u 2014. godini – ozakonjenje

nezakonito izgrađenih objekata

Zaključak o dodjeli subvencije za nastup obrtnika na sajmovima u 2014. godini

Odluka o osnivanju organizacijske jedinice zadužene za lokalni ekonomski razvoj (OLER)

Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju provedbe izobrazbe o sigurnom

rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

Zaključak o kapitalnoj donaciji Vatrogasnoj zajednici Grada Jastrebarskog

Zaključak o visini sufinanciranja cijene mjesečne karte i način ostvarivanja prava za javni

cestovni i željeznički prijevoz učenicima srednjih škola s područja Grada Jastrebarskog u

razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Zaključak o financiranju autobusnog prijevoza za osobe s invaliditetom i tjelesnim

oštećenjima s područja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu

Zaključak o financijskoj potpori udruzi „Moj Grad Jastrebarsko“

Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2015. godinu

Zaključak o financijskoj pomoći Župi Svetog Nikole biskupa Jastrebarsko

Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Jastrebarskog za 2015.

godinu

Zaključak o sklapanju Sporazuma o stipendiranju studenata s područja Grada Vukovara

Zaključak o sufinanciranju projekta „Zimska igraonice 2014./2015.

Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju djelatnosti dadilje na području Grada

Jastrebarskog za 2015. godinu

Zaključak o tekućoj donaciji Zajednici kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog

Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovora o uređenju međusobnih prava, obveza i

odgovornosti za obavljanje poslova koji se odnose na podmirivanje troškova stanovanja

Page 52: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

52

Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj zajednice Grada Jastrebarskog

Zaključak o financijskoj potpori Sanjkaškom klubu Plešivica 1907.

Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju InGDMS sustava za upravljanje

dokumentacijom,

Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju poslovnog prostora u Jastrebarskom, Dr.

Franje Tuđmana 47 za 2015. godinu,

Zaključak o sklapanju Sporazuma,

Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći TD Vode Jastrebarsko d.o.o. za radove na

izgradnji vodovoda Šajni breg,

Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći TD Vode Jastrebarsko d.o.o. za radove na

smanjenju gubitaka na vodoopskrbnoj mreži, III. faza

Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga ispitivanja električnih instalacija u

nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene,

Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju javne usluge na mreži niskog napona za

obračunsko mjerno mjesto Grad Jastrebarsko-stan Ulica kralja Tomislava 29a, Sonički

Zorica,

Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o

novom razgraničenju“,

Zaključak o sklapanju Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti – održavanje objekata

i uređaja javne rasvjete na području Grada Jastrebarskog u 2015. godini,

Zaključak o sklapanju Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti – održavanje javnih

zelenih površina na području Grada Jastrebarskog u 2015. godini,

Zaključak o sklapanju Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti – održavanje čistoće

javnih prometnih površina na području Grada Jastrebarskog u 2015. godini,

Zaključak o sklapanju Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti – održavanje

nerazvrstanih cesta na području Grada Jastrebarskog u 2015. godini,

Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje

komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Jastrebarskog,

Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi električnih bicikala

Zaključak o imenovanju ovlaštenog predstavnika Grada Jastrebarskog u postupcima

gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2015. godini,

Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o

novom razgraničenju“

Zaključak o dodjeli prostora na privremeno korištenje,

Page 53: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

53

Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o izradi Studije izvodljivosti s analizom troškova

i koristi za dvorac Erdödy u Jastrebarskom,

Zaključak o sklapanju Ugovora o zajedničkom financiranju Programa energetske

učinkovitosti obiteljskih kuća za 2014. godinu,

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi dijela projektne dokumentacije – arhitektonski

snimak stambene zgrade u Jastrebarskom (k.č.br. 996, k.o. Jastrebarsko),

Zaključak o imenovanju osoba za koordinaciju poslova na izradi i provođenju Županijske

razvojne strategije Zagrebačke županije 2014.-2020.

Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika

subvencije za provedbu mjera EnU kod fizičkih osoba na području Grada Jastrebarskog

za 2014. godinu,

Zaključak o sklapanju Ugovora o neposrednom sufinanciranju nabave mobilnog

reciklažnog dvorišta za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada

Jastrebarskog, davanjem sredstava pomoći,

Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o nabavi mobilnog reciklažnog dvorišta,

Zaključak o sklapanju Sporazuma o nabavi komunalnog vozila,

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi projektne dokumentacije za građevinu za

gospodarenje građevnim otpadom,

Zaključak o sklapanju Ugovora o izgradnji nogostupa u naselju Vukšin Šipku

Zaključak o sklapanju Sudske nagodbe Sporazuma sa DVD-om Sveta Jana,

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu

Zaključak o sklapanju ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi provedbe

mjera povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada

Jastrebarskog za 2014. godinu

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za

razdoblje 2016.-2020.

Zaključak o sklapanju Sporazuma o suradnji na izradi i provođenju Županijske razvojne

strategije Zagrebačke županije 2014.-2020. Broj 04-06-10-15

Zaključak o sklapanju ugovora o sufinanciranju premije osiguranja za plastenike i

staklenike, stočarsku proizvodnju, te usjeve i nasade s tvrtkom CROATIA OSIGURANJE

d.d., Podružnica Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 13, Zagreb

Zaključak o isplati subvencije za projekte ruralnog razvoja u 2015. godini-ozakonjenje

nezakonito izgrađenih objekata,

Zaključak o dodjeli subvencije za početak poslovanja poduzetnika u 2015. godini,

Zaključak o dodjeli kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu opreme u 2015. godini

Page 54: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

54

Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori proslave 25. godina rada Pčelarskog

društva LIPA, Jastrebarsko

Zaključak o plaćanju troškova najamnine Srednjoj školi Jastrebarsko

Zaključak o plaćanju troškova knjigovodstvenih usluga Božici Medur, vlasnici obrta

„Medur bb“,

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za predlaganje financiranja/sufinanciranja javnih

potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,

Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju rada dvije specijalističke ordinacije

Doma zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Jastrebarsko za 2015. godinu

Zaključak o donošenju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i

Provedbenog plana preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu

Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za obnovu slavetićkog kraja LIPA

Zaključak o sklapanju Dodatka osnovnog Ugovora o zajedničkom financiranju projekta

održive gradnje „Izgradnja DV Radost Desinec“ davanjem financijske pomoći

Zaključak o sklapanju Ugovora o financijskoj potpori Udruzi edukacijom protiv raka

dojke Zagrebačke županije

Zaključak o financijskoj pomoći Centru za socijalnu skrb Jastrebarsko

Zaključak o sklapanju Aneksa Kolektivnom ugovoru za djelatnost predškolskog odgoja i

obrazovanja za Grad Jastrebarsko

Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici Dječjeg vrtića „Radost“ Jastrebarsko za

zaključenje ugovora

Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici Dječjeg vrtića „radost“ Jastrebarsko za

zaključenje ugovora

Zaključak o financijskoj potpori Osnovnoj školi „Ljubo Babić“ –školska prometna jedinica

Zaključak o sklapanju Ugovora o obavljanju poslova zaštite na radu

Zaključak o oročenju raspoloživih kunskih sredstava proračuna Grada Jastrebarskog

Zaključak o sklapanju Dodatka 2. Ugovora o najmu multifunkcijskih uređaja Sharp

Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi računala

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Elaborata prometne signalizacije za označavanje

biciklističkih ruta na području Grada Jastrebarskog

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi glavnih projekata dječjih igrališta na području

Grada Jastrebarskog

Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru

Zaključak o sklapanju II. Dodatka Ugovora o izradi Studije izvodljivosti

s analizom troškova i koristi za dvorac Erdödy u Jastrebarskom

Page 55: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

55

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Elaborata prometne signalizacije i opreme za

smirivanje prometa na županijskoj cesti ŽC 102 (Zrinski-Frankopanska ulica u

Jastrebarskom)

Zaključak o sklapanju ugovora o refundaciji režijskih troškova s osnova korištenja

poslovnih prostora koji se nalaze u zgradi u vlasništvu Grada Jastrebarskog na adresi

Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi projektne dokumentacije autobusnog stajališta u

naselju Petrovina,

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi projektne dokumentacije autobusnog stajališta u

naselju Volavje

Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju javne usluge na mreži niskog napona za

obračunsko mjerno mjesto br.71201208, Jastrebarsko- ŠRC Centrala, Bana J.Jelačića bb i

Ugovora o njegovom prijenosu na Društvo za šport i rekreaciju Jaska

Zaključak o kupnji nekretnina za izgradnju prometnica S-3, S-4 i T-10 u Gospodarskoj

zoni Jalševac u Jastrebarskom

Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o izradi dijela projektne dokumentacije-

arhitektonski snimak stambene zgrade u Jastrebarskom (k.č.br. 996, k.o. Jastrebarsko)

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog elaborata dječjeg igrališta u

perivoju dvorca Erdody u Jastrebarskom

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Geotehničkog elaborata klizišta Paljugi-Tihočaj

Zaključak o sklapanju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi provedbe

mjera povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada

Jastrebarskog za 2014. godinu

Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju javne površine za postavljanje otvorene

terase

Zaključak o imenovanju osoba odgovornih za provedbu projekta izravnog unosa

podataka o ugovorima o koncesiji u Registar koncesija

Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na trasi prometnice T-2 u

Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom

Zaključak o sklapanju Ugovora o neposrednom sufinanciranju projekta poticanja čistijeg

transporta „E-Jaska“ davanjem sredstava pomoći

Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu nacrta Odluke o zaštiti

izvorišta na području Grada Jastrebarskog

Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada

Jastrebarskog

Page 56: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

56

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog

plana grada Jastrebarskog

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi geodetsko-topografsko-katastarske podloge u

svrhu izrade Urbanističkog plana uređenja „Rakitovica I“ u Jastrebarskom

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Urbanističkog plana uređenje „Rakitovica I“ u

Jastrebarskom

Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja

otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Zaključak o sklapanju ugovora o sufinanciranju premije osiguranja za plastenike i

staklenike, stočarsku proizvodnju, te usjeve i nasade s tvrtkama TRIGLAV OSIGURANJE

d.d., Podružnica Zagreb, A. Heinza 4, Zagreb i JADRANSKO OSIGURANJE d.d, Listopadska

2, Zagreb

Odluka o uključivanju Grada Jastrebarskog u projekt „Kreditom do uspjeha“

Zaključak o dodjeli subvencije za početak poslovanja poduzetnika u 2015. godini

Zaključak o isplati subvencije za projekte ruralnog razvoja u 2015. godini-ozakonjenje

nezakonito izgrađenih objekata

Zaključak o dodjeli subvencije za nastup poduzetnika na sajmovima u 2015. godini

Zaključak o tekućoj donaciji Caritasima

Zaključak o sklapanju ugovora o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske u

Jastrebarskom

Zaključak o financijskoj potpori Srednjoj školi Jastrebarsko-potpora za projekt „GESTA“

Zaključak o sufinanciranju javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za

2015. godinu

Zaključak o prenamjeni sredstava i sklapanju ugovora o financijskoj potpori s Kreativnim

studijem Zvrk

Zaključak o prenamjeni sredstava i sklapanju ugovora o financijskoj potpori s Baletnim

studijem Jastrebarsko

Zaključak o sklapanju ugovora o financijskoj potpori s Hrvatskim šumarskim institutom

Zaključak o sklapanju Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa

Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu s udrugom „Lijepa naša“ iz Zagreba

Zaključak o sklapanju ugovora o financijskoj potpori DVD-u Domagović

Zaključak o sklapanju ugovora o financijskoj potpori Gradskom kazalištu Jastrebarsko

Zaključak o sufinanciranju javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za

2015. godinu

Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa u Dječji vrtić „Radost“ Jastrebarsko za

pedagošku godinu 2015./2016.

Page 57: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

57

Zaključak o sklapanju ugovora o financijskoj potpori s Udrugom Borci

Zaključak o sklapanju Ugovora o najmu VPN mreže

Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na sanaciji ceste u naselju Stankovo

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Idejnog urbanističko-arhitektonskog projekta

uređenja Trga J.J. Strossmayera 3, u Jastrebarskom

Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o

novom razgraničenju“

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno i povremeno

korištenje poslovnih i drugih prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog

Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javnog natječaja za prodaju

nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog

Zaključak o dodjeli prostora na privremeno korištenje Hrvatskoj demokratskoj zajednici-

Gradskoj organizaciji Jastrebarsko

Zaključak o dodjeli prostora na privremeno korištenje Socijaldemokratskoj partiji

Hrvatske-Gradskoj organizaciji Jastrebarsko

Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o

novom razgraničenju“

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Idejnog projekta rekonstrukcije postojeće i

izgradnje nove spojne ceste u naselju Čabdin

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Glavnog-izvedbenog projekta za ishođenje

građevinske dozvole za izgradnju tercijarne prometnice T-2 u Gospodarskoj zoni

Jalševac

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Glavnog-izvedbenog projekta za ishođenje

građevinske dozvole za izgradnju tercijarnih prometnica T-2 i T-3 u Gospodarskoj zoni

Jalševac

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Plana gospodarenja otpadom za Grad

Jastrebarsko

Zaključak o sklapanju Dodatka ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi

provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća broj: 1-EnU14

Zaključak o dodjeli subvencije za početak poslovanja poduzetnika u 2015. godini

Zaključak o isplati subvencije za projekte ruralnog razvoja u 2015. godini-kapitalna

pomoć za nabavu opreme

Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga deratizacije na području Grada

Jastrebarskog za 2015. godinu

Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o pružanju usluga dezinsekcije na području

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu

Page 58: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

58

Zaključak o financijskoj potpori

Zaključak o kapitalnoj donaciji DVD-u Domagović

Zaključak o financijskoj potpori Srednjoj školi Jastrebarsko-Turistička geografija

Zaključak o financijskoj pomoći pčelarskom društvu „LIPA“ Jastrebarsko-nabava

pčelinjih stanica

Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja-Stanica Samobor

Zaključak o financijskoj potpori DVD-u Stankovo

Zaključak o sufinanciranju javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za

2015. godinu

Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

Zaključak o sklapanju Ugovora o najmu multifunkcijskih uređaja Sharp

Zaključak o sklapanju Sporazuma o poslovnoj suradnji

Odluka o odabiru

Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluge servisnog održavanja informatičke

opreme i sistemskog softvera za potrebe Grada Jastrebarskog

Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o nabavi električnih bicikala

Zaključak o sklapanju Sporazuma o raskidu Ugovora

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Izvješća o reviziji pet projekata sanacije klizišta

na području Grada Jastrebarskog

Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga geodetske izmjere i izrade situacijsko-

visinskog nacrta (geodetske podloge) Strossmayerovog trga u Jastrebarskom

Zaključak o sklapanju ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi provedbe

mjera povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada

Jastrebarskog za 2014. godinu

Zaključak o sklapanju Dodatka ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi

provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća broj: 2-EnU14

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Idejnog projekta glavne gradske prometnice (GG1

SJEVER-MURAT),

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi geodetskih elaborata za provedbu nerazvrstanih

cesta u nadležnom Uredu za katastar i Zemljišnoknjižnom odjelu,

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi geodetskih elaborata za provedbu nerazvrstanih

cesta u nadležnom Uredu za katastar i Zemljišnoknjižnom odjelu,

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi geodetskih elaborata za provedbu nerazvrstanih

cesta u nadležnom Uredu za katastar i Zemljišnoknjižnom odjelu,

Page 59: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

59

Zaključak o pokretanju postupka potpunog izvlaštenja nekretnina radi izgradnje

nerazvrstanih cesta, oznaka S-3, S-4 i T-10 u Gospodarskoj zoni Jalševac u

Jastrebarskom,

Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o

novom razgraničenju“,

Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o

novom razgraničenju“,

Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o

novom razgraničenju“,

Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o

novom razgraničenju“,

Zaključak o dodjeli prostora na privremeno korištenje,

Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o izradi Elaborata prometne signalizacije za

označavanje biciklističkih ruta na području Grada Jastrebarskog

Zaključak o sklapanju II. Dodatka Ugovora o nabavi električnih bicikala

Zaključak o imenovanju ovlaštenog predstavnika Grada Jastrebarskog u postupku

izvođenja radova na obnovi i revitalizaciji perivoja Erdody

Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi interpretacijskih ploča i edukativne brošure

Zaključak o sklapanju Ugovora o projektantskom nadzoru

Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru

Zaključak o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za

razdoblje 2016.-2020.,

Zaključak o isplati potpore za sanaciju klizišta,

Zaključak o dodjeli subvencije za nastup poduzetnika na sajmovima u 2015. godini,

Zaključak o isplati subvencije za projekte ruralnog razvoja u 2015. godini-kapitalna

pomoć za nabavu opreme

Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o financijskoj potpori,

Zaključak o sklapanju Ugovora o financijskoj potpori DVD-u Volavje,

Zaključak o pokroviteljstvu proslave 120. godina Puhačkog orkestra DVD-a Petrovina i

vatrogasnog natjecanja „5. kup DVD-a Petrovina“,

Zaključak o financijskoj pomoći DVD-u Petrovina,

Zaključak o sklapanju Dodatka ugovora o financijskoj potpori

Zaključak o financijskoj potpori Srednjoj školi Jastrebarsko,

Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj donaciji DVD-u Gornja Reka

Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj donaciji Vatrogasnoj zajednici Grada

Jastrebarskog

Page 60: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

60

Zaključak o financijskoj potpori DVD-u Volavje

Zaključak o financijskoj potpori Centru za kulturu Jastrebarsko manifestacija „Ljeto u

Jaski“-prvi dio

PRILOG II

Akti gradskog vijeća:

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Glazbene škole Jastrebarsko

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada

Jastrebarskog za 2014. godinu,

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog

za 2014. godinu,

Izvješće o izvršenju Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim

četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,

Program malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada

Jastrebarskog za 2015. godinu,

Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada

Jastrebarskog,

Odluka o odvodnji otpadnih voda s područja aglomeracije Jastrebarsko,

Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Jastrebarskog,

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Rakitovica I. (prostor bivše vojarne) u

Jastrebarskom,

Odluka o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog,

Odluka o socijalnoj skrbi,

Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2015. godinu,

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac

2014. godine,

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2015.

godine,

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu

Page 61: REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA · Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene

Izvješće o radu Gradonačelnika

61

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31.

prosinca 2014. godine

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih za 2014. godinu

Zaključak o prijedlogu kandidata za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici

Zaključak o prijedlogu kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Velikoj Gorici

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2014.

godinu

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića

Radost Jastrebarsko

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2014. godinu,

Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog

u 2015. godini

Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika za

učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2015./2016.