of 15 /15
Gibanje Zemlje i njezin oblik

Gibanje Zemlje i njezin oblik€¦ · godišnjih doba, dan i noć traju podjednako - kol. padalina opada od ekvatora prema obratnicama 2. Umjereni (sjeverni i južni) pojasevi - između

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gibanje Zemlje i njezin oblik€¦ · godišnjih doba, dan i noć traju podjednako - kol. padalina...

 • Gibanje Zemlje i njezin oblik

 • REVOLUCIJA ZEMLJE – REVOLUCIJA – gibanje Zemlje oko Sunca (traje 365 d 5 h 48 min 46 s) –

  TROPSKA GODINA

  – putanja Zemlje oko Sunca ima oblik elipse i naziva se EKLIPTIKA

  – RAVNINA EKLIPTIKE– ravnina kruženja Zemlje oko Sunca – nagnuta je za 66,5°

  66,5°

  ravnina ekliptike

  23,5°

 • REVOLUCIJA ZEMLJE – prosječna udaljenost Zemlje od Sunca je 149,6 mil. km – astronomska

  jedinica

  – perihel – Zemlja najbliža Suncu (147,5 mil. km) – 3. prosinca

  – afel – Zemlja najudaljenija od Sunca (152,5 mil. km) – 4. srpnja

  perihel 3. prosinca

  afel 4. srpnja

  152,1 mil. km 147,3 mil. km

 • POSLJEDICE REVOLUCIJE ZEMLJE – posljedice revolucije Zemlje su smjena godišnjih doba, promjena duljine dana i

  toplinski pojasevi

  21.3. - proljetni ekvinocij (ravnodnevnica) -

  Sunčeve zrake padaju okomito na ekvator –

  dan traje 12 sati i postaje dulji

  21.6. - ljetni solsticij (suncostaj) - Sunčeve

  zrake padaju okomito na sj. obratnicu – dan

  najduži ali postaje kraći

  23.9. - jesenski ekvinocij (ravnodnevnica) –

  Sunčeve zrake padaju okomito na ekvator –

  dan traje 12 sati i postaje kraći

  21.12. - zimski solsticij (suncostaj) – Sunčeve

  zrake padaju okomito na južnu obratnicu –

  dan najkraći ali postaje duži - Sunce se

  počinje gibati prema ekvatoru

 • ljetni solsticij zimski solsticij

  jesenski ekvinocij

  proljetni ekvinocij

 • POSLJEDICE REVOLUCIJE ZEMLJE Godišnja doba

  21.3. - proljetni ekvinocij (ravnodnevnica) - sunčeve zrake

  padaju okomito na ekvator, a sumračnica prolazi kroz polove –

  dan traje 12 sati i postaje dulji

  21.6. - ljetni solsticij (suncostaj) - sunčeve zrake padaju

  okomito na sj. obratnicu, a sumračnica spaja polarnice, tako

  da je na sj. hemisferi cijelo vrijeme dan u području između pola

  i sj. polarnice, a noć na prostoru između južne polarnice i

  južnog pola – dan najduži ali postaje kraći

  23.9. - jesenski ekvinocij (ravnodnevnica) – sunčeve zrake

  padaju okomito na ekvator, dan traje 12 sati i postaje kraći

  21.12. - zimski solsticij (suncostaj) - sunčeve zrake padaju

  okomito na južnu obratnicu – dan najkraći ali postaje duži -

  sunce se počinje gibati prema ekvatoru

  Ljeto na sj. hemisferi traje 8 dana duže, a zima kraće

  Srednja udaljenost Zemlje od Sunca iznosi 150,2 mil km = 1 au

  (astronomska jedinica – asronomical unit)

 • POSLJEDICE REVOLUCIJE ZEMLJE – zbog različitog kuta upada Sunčevih zraka razlikujemo 5 toplinskih pojaseva

  – žarki, umjereni (sjeverni i južni) i hladni (sjeverni i južni) pojas

  23,5° SGŠ

  23,5° JGŠ

  66,5° JGŠ

  66,5° SGŠ

  90° SGŠ (sjeverni pol)

  90° JGŠ (južni pol)

  Toplinski pojasevi Zemlje

  Zbog različitog kuta upada Sunčevih zraka,

  razlikujemo 5 toplinskih pojaseva:

  1. Žarki (tropski) pojas - između obratnica, nema

  godišnjih doba, dan i noć traju podjednako -

  kol. padalina opada od ekvatora prema

  obratnicama

  2. Umjereni (sjeverni i južni) pojasevi - između

  polarnica i obratnica, pravilna izmjena godišnjih

  doba (4), razlike u zagrijanosti ovisno o

  godišnjem dobu (ljetni solsticij – 90° na sj.

  hemisferi; zimski solsticij – 90° na j. hemisferi),

  duljina dana i noći varira (smanjuje se od ljeta

  prema zimi)

  3. Hladni (sjeverni i južni) pojasevi - između

  polarnica i polova, slaba zagrijanost, dva

  godišnja doba, polarni dan i noć (na polovima

  polarni dan traje 186 dana, a polarna noć 179

  dana)

 • KALENDAR – KALENDAR je sustav kojim se tropska godina raspoređuje na dane i mjesece

  – problem kod izrade kalendara jer tropska godina traje 365,24 dana

  – JULIJANSKI kalendar (46. pr. Kr.) – Julije Cezar, godina traje 365,25 dana, a

  svaka četvrta je prijestupna godina (greška u 2. decimali)

  – GREGORIJANSKI kalendar (1528.) – papa Grgur XIII., godina traje 365,2425

  dana; također svaka četvrta godina je prijestupna i svaka stoljetna koja je

  djeljiva s 400 (greška u 4. decimali) – veća točnost

  – gregorijanskim kalendarom se svakih 3000 godina izgubi 1 dan, dok

  julijanskim svakih 128 godina

  – trenutna razlika je 13 dana između julijanskog i gregorijanskog kalendara

  – većina zemalja svijeta je prihvatila Gregorijanski kalendar dok neke nisu

  (Srbija, Rusija)

 • ROTACIJA ZEMLJE – ROTACIJA ZEMLJE - okretanje Zemlje oko zamišljene osi u smjeru od zapada

  prema istoku – traje 24 sata - SUNČEV DAN

  – brzina rotacije – 1674 km/h na ekvatoru – smanjuje se prema polovima

  – SUMRAČNICA – crta koja razdvaja osvijetljeni od neosvijetljenog dijela Zemlje

  Rotacija Zemlje

  Rotacija Zemlje - okretanje

  Zemlje oko zamišljene osi u

  smjeru od zapada prema istoku -

  traje 24 sata - sunčev dan

  Pravi sunčev dan (sinodički dan)

  je razdoblje između dva zenita

  Sunca - duljina mu varira od +30/-

  21 sekundu

  Zvjezdani dan (siderički dan) -

  vrijeme koje je potrebno da jedna

  zvijezda prividno obiđe krug oko

  zemlje i vrati se na istu točku -

  kraći je 4 min od sunčevog dana

  (23 h 56 min 4,1 s)

  Granica između osvijetljenog i

  neosvijetljenog dijela naziva se

  sumračnica

  Brzina rotacije je najveća na

  ekvatoru - 1674 km/h (kod nas

  oko 1180 km/h) – na polovima ne

  rotira

 • DOKAZI ROTACIJE ZEMLJE 1. posljedica rotacije je spljoštenost Zemlje na polovima

  2. Coriolisov efekt (sila) – pri kretanju od polova prema ekvatoru javlja se otklon prema zapadu (pasati i glavni zapadni vjetrovi)

  3. istočno skretanje tijela pri padu – svakih 1000 m otklon za 0,5 m prema istoku

  Dokazi rotacije Zemlje:

  Spljoštenost na polovima i

  ispupčenost na ekvatoru -

  posljedica centrifugalne sile

  (najjača na Ekvatoru)

  Istočno skretanje tijela pri padu

  - oko 0,5 m svakih 1000 m pada,

  tijelo radi inercije pada u smjeru

  istoka (jer se Zemlja rotira od

  zapada prema istoku)

  Otklon (devijacija) kao

  posljedica Coriolisove sile -

  pasati - prilikom gibanja od

  polova prema ekvatoru, nastaje

  otklon - Opće je pravilo da tijelo

  na sjevernoj Zemljinoj polutki

  koje se giba prema području

  veće brzine rotacije skreće

  udesno, a na južnoj Zemljinoj

  polutki ulijevo – pri gibanju od

  ekvatora prema polovima

  nastaje otklon prema istoku SPLJOŠTENOST NA POLOVIMA

  ISTOČNO SKRETANJE TIJELA PRI PADU

  0,5 m ISTOK

  10

  00

  m

  CORIOLISOV EFEKT (SILA)

  PASATI

  PASATI

 • PRECESIJA ZEMLJE – PRECESIJA – Zemlja se na svojoj putanji

  oko Sunca ponaša poput zvrka, pa na nebeskoj ravnini opisuje obrnuti plašt stošca

  – posljedica precesije je promjena položaja nebeskog pola (položaja zvijezde sjevernjače)

  – traje 25 920 god – Platonova godina

 • MJESNO VRIJEME – MJESNO ili LOKALNO VRIJEME – određuje se na temelju prividnog kretanja

  Sunca na horizontu

  – u 12 sati Sunčeve zrake padaju okomito (najkraća sjena) na sva mjesta koja

  se nalaze na istom meridijanu

  – za 1° geo. dužine prema istoku se dodaje 4 min, a prema zapadu oduzima

 • POJASNO VRIJEME – zbog praktičnosti, krajem 19. st uvodi se POJASNO ili ZONSKO vrijeme

  – Zemlja je podijeljena na 24 vremenske zone (pojasa) po 15° geo. dužine

  – početni meridijan (nulti) prolazi kroz zvjezdarnicu Greenwich (London)

  – DATUMSKA GRANICA – dogovorna linija na 180° geo. dužine

  – putujući u smjeru zapada oduzimamo 1 sat, a u smjeru istoka dodajemo 1 sat svakih 15° geo. dužine

  – prelazeći datumsku granicu pomičemo jedan dan unaprijed (s istoka na zapad) ili jedan dan unazad (sa zapada na istok)

  -1 h +1 h -1 d +1 d

 • 12 h

  7,5°I 7,5°Z

  13 h 11 h

  15°I 15°Z 22,5°I 22,5°Z

  15°

  GMT CET

  GMT – Greenwich Mean Time CET – Central European Time (ili srednjoeuropsko vrijeme SEV)

 • SPOMENIK POČETNOM MERIDIJANU U GREENWICHU (središnji meridijan GMT-a)

  SPOMENIK 15. MERIDIJANU NA OTOKU PAGU (središnji meridijan CET-a)