47
1 GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI GUVERNUL REPUBLICII SERBIA Instrumente Structurale 2007 - 2013

GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

  • Upload
    lethien

  • View
    251

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

1

GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI GUVERNUL REPUBLICII SERBIA Instrumente Structurale

2007 - 2013

Page 2: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

2

CUPRINS

Industria micã artizanalã 3

Meşteşuguri şi meşteşugari din Banat

9

Modelul nr.1 19

Model nr.2 23

Small cottage industry 26

Crafts and craftsmen in Banat 25

Model No.1 39

Model No.2 42

Page 3: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

3

Industria micã artizanalã Pe lângă industrie si agricultură care constituie principalele activităţi economice, în spaţiul rural se desfăşoară o serie de activităţi Pe ţară, există circa 450.000 de IMM-uri, din care mai puţin de un sfert acţionează în mediul rural. Dacă în mediul urban la 1000 de locuitori sunt aproximativ 20 de IMM-uri, în zonele rurale exista doar 9. Această discrepanţă poate fi explicată prin raţiuni obiective şi subiective. Sub aspect obiectiv se referă la infrastructura existentă în mediul rural, obstacol în înfiinţarea unor astfel de unităţi neagricole şi lipsa resurselor băneşti, caracteristică populaţiei rurale, pusă în imposibilitatea de a plăti chiar şi serviciile cele mai elementare. Din punct de vedere subiectiv se referă la mentalitatea depăşită de vremurile actuale, potrivit căreia pentru o viaţă mai bună în mediul rural totul trebuie produs în cadrul gospodăriei ţărăneşti. Cu toată tendinţa de creştere a întreprinzătorilor privaţi, în mediul rural numărul celor care desfăşoară activităţi neagricole este încă redus. În extinderea activităţilor IMM-urilor persistă o serie de obstacole legate de: aprovizionarea cu resurse (preţ, acces redus la credite, lipsa forţei de muncă specializate, managementul); activitatea propriu-zisă (cerere instabilă sau insuficientă, posibilităţi reduse de publicitate, calitatea necorespunzătoare a forţei de muncă); problemele cu care se confruntă întreprinzătorii (modul de calculare a

Page 4: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

4

TVA, calculul şi plata impozitului pe profit, legislaţie neclar pentru oamenii obişnuiţi). Meşteşugurile artistice tradiţionale, relansarea producţiei de obiecte de artă populară şi artizanat cu specific tradiţional, precum şi promovarea acestor produse pe pieţele naţională şi internaţională ,ai au mult pana sa atingă cotele de piaţă din ţările care îşi promoveayă produsele tradiţionale . În zonele montane şi premontane s-au dezvoltat activităţi agricole, silvice, de păstorit şi minerit, agricultura, silvicultura, vânătoarea şi pescuitul, meşteşuguri şi mici industrii. Aceste activităţi au constituit de secole îndeletniciri tradiţionale ale locuitorilor din Curbura Carpatică , ce au fost transmise de la o generaţie la alta. O parte din aceste meşteşuguri au căpătat, în timp, o încărcătură culturală, pe fondul tradiţiilor folclorice şi etnografice ce caracterizează spaţiul rural românesc, transformându-se într-o mică industrie artizanală ; olăritul ţesutul, prelucrarea lemnului şi a metalelor etc. În ultima perioadă, datorită sprijinului insuficient acordat acestor meşteşugari, ponderea lor şi a artizanilor a scăzut simţitor. În unele zone rurale s-au dezvoltat o serie de meşteşuguri, în special în domeniul construcţiilor : cărămizi, olane, ţigle, teracote, var, scânduri etc. care, în prezent, cunosc o revigorare, deşi resursele materiale necesare nu se acoperă în totalitate pe plan local. În general, activitatea meşteşugărească şi artizanală se confruntă cu probleme privind: lipsa de resurse financiare pentru modernizarea producţiei; lipsa ucenicilor care sã înveţe şi să preia tradiţiile satului natal(de exemplu olăritul la Biniş); slaba reprezentare a serviciilor pentru populaţie , întreţinerea şi repararea obiectelor şi aparaturii de uz casnic şi gospodăresc, etc. Dezvoltarea reţelei de servicii cãtre populaţia ruralã ar crea perspectiva creşterii gradului de ocupare a forţei de muncã în general, al femeilor în special.zonele de dealuri, podişuri şi câmpii. Spaþiul montan oferã cel mai variat şi mai

Page 5: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

5

însemnat potenţial turistic, prezentând interes pentru valoarea sa peisagisticã, pentru flora şi fauna sa extrem de diversificatã. În flora României se întâlnesc 3600 specii de plante gymnosperme şi angiosperme, ceea ce reprezintã 40% din speciile existente în flora Europei, precum şi 33.802 specii din fondul faunistic românesc. Vegetaţia, pe lângã funcţiile economice şi de protecţie specifice, are o valoare turisticã de naturã peisagisticã, esteticã, ştiinþificã, tratarea diferitelor boli, odihnã, recreere, agrement etc., cu precãdere pãdurile de conifere şi cele de interes sociorecreativ din împrejurimile localitãţilor şi staþiunilor turistice, ceea ce reprezintã un cadru propice pentru practicarea turismului ecologic. La rândul ei, fauna, prin valoarea ei cinegeticã, esteticã, ştiinþificã constituie o atracţie, dar şi un suport solid pentru practicarea turismului, în special cel cinegetic. În arealele montane existã un fond cinegetic şi piscicol caracterizat printr-o mare diversitate a speciilor – urs, mistreţ, cerb, cãprior, cocoş de munte. Pe teritoriul României existã arii naturale protejate de interes naţional şi monumente ale naturii, care prin interesul lor ştiinþific şi instructiv-educativ creeazã suport pentru desfãşurarea turismului ştiinþific, dar şi ecoturismului. La acestea se adaugã şi potenþialul turistic antropic, care cuprinde obiective istorice, religioase, culturale, economice, monumente, patrimonial etnografic. Întregul teritoriu al Banatului Montan prezintã interes pe planul moştenirii folclorice şi etnografice, fiecare zonã având specificitatea sa, ceea ce impulsioneazã practicarea turismului cultural. In zona au fost identificate urmatoarele mestesuguri: Gospadarie-atelier de cojocar-curelar : Domansea Olarit : Binis Costume populare:Obreja, Buchin, Resita

Page 6: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

6

Icoanele pictate pe sticla Icoanele pictate pe lemn Impletituri din fibre vegetale Cosuri din rachita Cosuri din alun Obiecte din panusa Tesaturi pentru interior

Page 7: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

7

Obiecte de îmbracaminte

Page 8: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

8

La lucru

Page 9: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

9

Meşteşuguri şi meşteşugari din Banat

Se spune că gesturile meşteşugarului, repetate mereu cu minuţiozitate, in linişte, dăruiesc sufletului un ritm şi o muzică interioară, dătătoare de pace... ''Munca tihnită e rugăciune şi închinăciune, cum nu este alta mai bună şi mai curată”, spuneau bătrânii.

Despre iconărit vom vorbi prima oară în acest material dedicat meşteşugurilor din Banat, deoarece nu există sau nu se putea să fie o gospodărie de om aşezat la sat, fără a avea la loc de cinste o icoană, o fereastră deschisă pentru întâlnirea cu Dumnezeu.

Iconarul contemporan încearcă să rămână cât mai aproape de tehnica secolului al XVIII-lea (tempera cu emulsie de ou), de ornamentica şi de cromatica fiecărei zone şi perioade, care îi serveşte drept sursă de inspiraţie, folosind cu precădere culori minerale şi pigmenţi naturali, care au o mare transparenţă şi creează un cu totul alt aspect vizual decât cel obţinut cu culori moderne (ce sunt mai opace, intense şi saturate). Pictura bisericească revarsă asupra privitorului har şi lumină, ne-a spus pictorul iconar, Rita Aldea. Icoanele reactualizează miraculosul „illud tempus”, când Hristos, Fecioara si Apostolii trăiau printre oameni. Ele sunt mai uşor accesibile credincioşilor: se pot gasi în bisericile şi capelele cele mai modeste şi în locuinţele particulare. În plus, contemplarea lor permite accesul la un întreg univers de simboluri. “Prin urmare, imaginile erau susceptibile să desăvâşească şi să adâncească instruirea religioasă a celor ce nu ştiau carte. Icoanele au avut într-adevar, acest rol în toate straturile rurale din Europa Răsăriteană, ”afirmă Mircea Eliade.

Page 10: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

10

Chiar dacă încercarea unei reînvieri a îndeletnicirilor vechi şi tradiţionale pare în acest moment de-a dreptul naivă, am rămas plăcut surprinsă când am aflat că în Reşiţa, mai exact în cartierul Câlnic, familia Ionaşcu a deschis un atelier unde tradiţia este la ea acasă. Aici se confecţionează cu pricepere, îndemânare şi măiestrie, costume populare românesti. Se ştie că femeile din satele noastre au fost mesagere prin semne, ornamente şi culori ale portului popular românesc. În casa familiei Ionaşcu am văzut cu plăcere cum portul tradiţional românesc este scos de la păstrare şi adus, cu drag, la lumina zilei.

Cusăturile reprezintă meşteşugul de împodobire a materialelor textile utilizat în special la confecţionarea pieselor de port şi de uz casnic. Prin meşteşugul cusutului sunt confecţionate ii, cămaşi, poale, iţari, sumane, feţe de masă, năfrămi şi perdele. În ce priveşte meşteşugul brodatului, acesta reprezintă o completare de ordin estetic şi decorativ al unui produs. Obiecte lucrate prin arta broderiei contin un bogat décor, sunt confecţionate după anumite reguli şi sunt piese componente ale costumului popular.

Lili Ionascu- administrator atelier de cusături şi broderie: “Banatul de Munte are 7 subzone, fiecare dintre acestea având specificitatea lui de costum, atat la baieti, cât şi la femei. În zona de munte se merge pe cusături mai puţin colorate, negru şi alb, în funcţie de vârstă şi evenimentul la care participai.Costumele de nunţi sunt însă, foarte încărcate.....''

Pentru confecţionarea textilelor de casă, a ţesăturilor pentru îmbrăcăminte, în satele noastre s-a dezvoltat, pe vremuri, o adevarata industrie casnica, in centrul acesteia aflâdu-se, cel mai adesea, femeia.

Page 11: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

11

Costumul popular era un factor fundamental în comunităţile arhaice, care reflecta starea socială, ocupaţiile, trecutul istoric şi inovaţiile, raporturile cu zonele învecinate sau cu alte etnii. Ca element strict utilitar, costumul popular este legat de condiţiile geografico-climatice, de ocupaţii şi mai ales de meşteşuguri. Ca element de podoabă, el este legat de cele mai importante ceremonii şi obiceiuri, devenind prin aceasta purtătorul unor vechi tradiţii. Costumul popular a dăinuit până astăzi datorită ştiinţei creatoare anonime de a-l păstra prin formă, ornamente, cromatică şi semnificaţii şi de a-l integra în forme noi, adaptate altor perioade istorice. Costumul popular românesc, reprezintă veşnicia şi individualitatea unui popor.

O atenţie specială s-a acordat la ţară, meşteşugului prelucrării în gospodărie a fibrelor textile şi a lânii, meşteşug atât de dezvoltat în satele bănăţene, încât a fost ridicat la nivelul unei veritabile industrii casnice textile.

În satele româneşti femeile mai torc lâna şi acum,în zilele friguroase ale iernii, când treburile casnice le permit. Din firele pieptenate, se realizează prin tors, fire pentru urzeală, din care se ţes pături şi piese vestimentare. Din cânepã se ţese pânza pentru cãmãşi şi iţari, iar pânza din in este folositã pentru confecţionarea cãmãşilor de sãrbãtoare, precum şi a aşternuturilor. Găsim şi astăzi în multe gospodării războaie de ţesut.

Din lână ţesută în casă se confecţionează şi opregele piese vestimentare ale costumului de Cărbunari. Brîul se realizează tot din lână ţesută. Cu acesta se încinge mijlocul şi este de diverse culori: roşu, albastru, alb, portocaliu sau verde.

Cămăşiile femeieşti şi bărbăteşti, iţarii, cioarecii, poalele

Page 12: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

12

femeieşti , dar şi sumanele, vestele, obielele groase de lână sau cânepă, toate sunt albe, impresia produsă de acest popor îmbracat în alb fiind una de calm, putere, curăţenie fizică şi morală.

Învăţarea unui mesteşug reprezenta în trecut un mod de-a trai în satul românesc. Opincăritul fiind o artă care se practica cu succes în comunităţile rurale. Opinca dacică se purta atât în zilele de lucru, cât şi în cele de sărbătoare. În prezent opincăritul se practică la oraş, atât ca sa nu fie dat uitării, cât şi pentru că aceste încălţări sunt căutate şi comandate. La parterul unui bloc din Reşiţa, Petru Chincea, curelar de meserie, face acum, opinci.

În primul rând se croieşte pielea după tiparul care se trasează cu ajutorul unui "frim" - aşa se numeşte această unealtă, ne spune Petru Chincea şi apoi se decupează cu "cuţitul curelarului", cuţit, care se ascute pe un "ştoagăr".

Denumirile uneltelor au origine germană, deoarece zona în care locuim a fost mult influenţată de Imperiul Habsburgic.

Pielea se aşează şi se taie pe o masă a cărei tăblie de lemn trebuie să fie din esenţă moale, pentru a nu se strica, cuţitul. Tiparul se aşază astfel încât să nu se risipească pielea, aceasta fiind scumpă şi greu de procurat. Acum sunt foarte puţine fabrici care tăbăcesc pielea, cu toate că în această zonă au fost, cândva, mulţi tăbăcari. Marea majoritate a meşteşugarilor care lucrează cu piele îşi aduc materia primă din Europa de Vest.

După tipar se fac cîteva semne, cu ajutorul unui compas. Apoi, cu ajutorul unei unelte din lemn, se va trasa o urmă pe bucata de piele, care va ajuta, mai apoi, la cusut. Cusătura se face cu mâna, în mod tradiţional. Se folosesc două ace

Page 13: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

13

speciale, aduse din Germania, împreună cu un instrument utilizat pentru perforarea materialului ce urmează a fi cusut. Aţa folosită este tratată special, cu un amestec de ceară şi parafină şi are dublu rol, atât pentru protecţia firului împotriva putrezirii, dar şi pentru a uşura trecerea firului prin piele. Coaserea se face pe un fel de menghină, numită "căluţ".

Petru Chincea;''Pielea fiind udă, se coase foarte greu, sula nu intră uşor. Aceasta este sulă, în muchii, dar există sulă rotundă care se numeşte "frim". Faci gaura, bagi acul, iar ca să nu tai aţa, bagi frimul, care este rotund. Ăsta este un început de cusătură. Totdeauna se începe dublu. Ai lăsat jos, apoi ai luat sula. Aşa se coase cu două ace pentru a ieşi cusătura uniform, şi pe-o parte şi pe cealaltă.''

După ce opinca a fost cusută, în crestăturile laterale se introduce "nojiţa" - un fel de şiret din piele. Tot secretul pentru ca opinca să arate frumos sunt crestăturile laterale şi

Page 14: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

14

modul în care sunt introduse nojiţele în ele. În final, opinca se fixează pe un calapod pentru a-şi păstra forma în timp ce pielea se usucă. Unele modele se "tălpuiesc", adică li se ataşează un toc şi o talpă pentru a fi mai rezistente la uzură.

Deşi meseria de curelar nu presupune realizarea de opinci, cu atât mai puţin în mediul urban, oportunităţile apărute în ultimii ani au condus la crearea acestei "opincării".

''Cererea, nevoia, pentru că nimeni nu mai ştia să facă aşa ceva, sau nu mai lucra... Foarte simplu, piaţa. Multe ansambluri de dansuri, artişti individuali au avut nevoie şi au cerut aşa ceva.''Locuitorii Banatului de Munte, în special bătrânii, dar nu numai ei, umblă şi acum încălţaţi, cu „poaceni”, încălţări care imită opincile, dar sunt puţin diferite de acestea. Confecţionarea lor se face acum de către bătrânele satului, deoarece meşteşugul se bazează pe împletirea unui ciorap gros din lână, un călţun scurt, de fapt. Pe acest ciorap scurt se aplica mai apoi cauciucul, care se coase şi se încreţeşte într-un mod anume. Aceste încălţări sunt purtate şi în prezent de locuitorii comunei Cărbunari, deoarece sunt uşoare şi comode.

Victor Tăutu a adunat în casa sa din Sasca Montană, imobil transformat în muzeu, obiecte care păstrează urmele trecerii timpului. Toate aceste lucruri vorbesc despre oamenii care au trăit pe aceste meleaguri, despre modul lor de viaţă, despre tradiţiile şi meşteşugurile practicate în zonă. Localitatea este un vechi centru minier, încă din epoca romană descoperindu-se aici zăcăminte de aur, aramă şi fier.Administrativ comuna se împarte în Sasca Montană şi Sasca Română, iar locuitorii sunt români aduşi din Oltenia în secolul al XVIII şi germani colonizaţi tot atunci. Monografia localităţii scrisă de Victor Tăutu ne prezintă o localitate prosperă în care exista : brutărie, sifonărie, atelier de lumînări şi turtă dulce,

Page 15: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

15

tăbăcărie, cojocărie, croitorie, bancă şi judecătorie. O viaţa culturală bogată se desfăşura în zonă, fiinţând aici chiar şi o şcoală de muzică. Având în vedere prosperitatea economică, frumuseţea locurilor, exploatarea miniera şi mesteşugurile practicate, putem afirma ca Sasca era o localitate dezvoltată în aceea perioadă.

'' Înainte sau cel puţin în perioada interbelică, aici existau meşteşugari, în special la Sasca Montană, care era un sat format din germani şi români. Germanii erau foarte buni meseriaşi, aveau ateliere de toate tipurile şi pe lângă ei au învăţat şi românii, devenind şi ei mai apoi, comercianţi şi meşteşugari. Se trăia din plin. Era şi judecătorie aici şi când erau târgurile mari, venea multă lume. Chiar acum fac o lucrare, spune Victor Tăutu, cu târgurile de la Sasca Montană şi sigiliile din aceea perioadă. Pe vremuri pompierii voluntari din sat, cei care participau la stingerea incendiilor şi alţi meseriaşi aveau la poartă câte o tăbliţa pe care scria meseria pe care o practicau: dulgher, fierar, potcovar, etc...'' -Victor Tautu -autor monografie

Sectorul meşteşugurilor tradiţionale era organizat în funcţie de materia primă supusă prelucrării (lemn, lut, metale, blană, piele, lână, plante textile) şi conţinea atât piese realizate de meşterii ţărani, cât şi – acolo unde era cazul – piese realizate în cadrul breslelor, evidenţiindu-se astfel faptul că meşterii din prima categorie utilizau unelte şi tehnici simple şi apropiate de natură, pe când breslaşii dezvoltău aceste tehnici, întemeind pe vechea bază o tradiţie productivă proprie, evoluată.

De la meşteşugurile moştenite şi transmise din generaţie în generaţie, vom trece la meşteşugurile urbane, ''handmade-uri'' care s-ar traduce prin lucru manual sau prin meşteşug practicat cu artă. Termenul este modern, dar munca în sine

Page 16: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

16

este cea de artizan, iar artizanii de pretutindeni folosesc conceptul pentru a desemna o multime de obiecte realizate de ei: de la haine, la accesorii, obiecte de podoabă, decoraţiuni, piese de mobilier, folosind materiale simple sau neobişnuite, cunoscute sau neştiute până de curând.

La Centrul de voluntariat ''Mansarda'' din Reşiţa, vin tinerii care vor să deprindă diverse îndeletniciri, cum ar fi confecţionarea măştilor, obiecte atât de cunoscute datorită carnavalurilor desfăşurate pe plan mondial, dar folosite şi ca obiecte de decor.

'' Organizăm la ''Mansarda'', permanent ateliere de obiecte care se fac manual ''handmade-uri''. Acum, în acest moment facem icoane pe lemn şi măşti veneţiene.Tehnica implică multă îndemânare şi implică simţul estetic, deoarece promovăm în rândul tinerilor lucrul manual, mesteşugurile cum se făceau odată.''- Dana Lupşan, coordonator Centrul '' Mansarda''

Handmade sau lucru făcut de mână se mai numeşte acest meşteşug urban, prin care se creează obiecte unice, inspirate din ceva deja existent sau 100% creaţie proprie. Cu puţină

Page 17: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

17

imaginaţie şi cu simţ estetic poţi învăţa sa-ţi faci propriile podoabe, pentru ca mai târziu să-ţi foloseşti această deprindere în dezvoltarea unei afaceri. Nu ştiu daca tinerii care vin aici, studenţi şi elevi, se gândesc în felul acesta la viitor. Dar vin cu entuziasm şi dorinţă de a învăţa să se exprime prin artă.

''Meşteşugul urban face parte din meşteşugul de astăzi. Noi tehnici şi noi materiale care ne stau la dispoziţie de oriunde şi oricând.Se merge pe obiecte decorative cu stil sau cu influienţă tradiţionlă. Se pot folosi şi materiale reciclabile.'' Cati Tudor – îndrumător Centrul ''Mansarda'': Tehnica Decoupage sau tehnica şerveţelului reprezintă o modalitate foarte utilă de a transforma orice obiect lipsit de personalitate, într-un obiect de décor deosebit. Tehnica constă în lipirea unui şerveţel cu model sau a hârtiei de decoupage pe anumite forme de lemn, sticlă sau metal goale. Astfel obiectul va lua modelul hârtiei.

'' Copiii sunt foarte creativi, vin cu idei, cu tot felul de lucruri plăcute şi vor să creeze obiecte utile. Imi face mare placere să lucrez cu aceti tineri deoarece tot timpul mă provoacă şi trebuie să mă ridic tot timpul la aşteptările lor, să nu-i dezamăgesc şi să nu-i plictisesc. Rezultatele s-au văzut şi se văd în continuare''. Cati Tudor – îndrumător Centrul ''Mansarda''

Fiecare obiect creat în acest fel are în spate o poveste, ne-au spus cei care practică acest meşteşug născut la oraş, iar lucrurile realizate aduc o oarecare căldură, linişte sufletească şi zâmbetele sincere ale celor care le primesc, le cumpără sau le utilizează.

Adela Cornean – instructor grup ţinta :'' Proiectul nostru are in vedere activităţile de bricolaj, activităţi care erau în trecut foarte practicate. Între timp unele dintre aceste activităţi s-au mai elaborat, au apărut tehnici noi, iar

Page 18: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

18

imaginaţia este mult pusă la contribiţie. Prin aceasta încercăm să facem lucruri frumoase şi dacă se poate să avem şi un venit material, este foarte bine. Cei care au talent antreprenorial au posibilitatea să-l dezvolte şi să-l valorifice. În concluzie este un proiect bine venit şi sperăm să fie şi apreciat de cei din jur''

De remarcat şi de lăudat ar fi faptul că unele dintre meşteşugurile vechi şi tradiţionale nu vor pieri, ele vor continua să existe în mediul urban. Acestea sunt aduse aici de oamenii care le-au învăţat cu drag şi le fac acum cu plăcere, din dorinţa de câştig, dar şi pentru ca iubesc şi respectă trecutul care individualizează şi dă veşnicie unui popor

Page 19: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

19

Model nr.1. Croseta este un instrument folosit destul de rar in ultimii ani, Cand s-au inventat masini de tricotat rapide, iar oramentele traditionale nu isi mai gasesc locul in locuinte foarte putine femei o mai folosesc, Modelel prezentate in continuare pot inviora un set de gradina sau pot fi utilizate ca decoratiuni pentru difererite piese de imbracaminte Marimea depinde de grosimea atei de crosetat: ata tip macreme- 18 x 18 cm Ata subtire, cca 15/15 cm Start: Lant de 10 ochiuri – incheiat

1. Pe lantul anterior se fac 4 grupuri de cate 8 picioruse legat,intre acestea se face un lant de 2 ochiuri. La ultimul lant se prinde de ultimul piciorus al primului grup cu piciorus simplu;

2. Pe fiecare grup anterior se face cate un grup de 7 picioruse duble neterminate, se aduna grupul se se face un lant de 9 ochiuri ce se prinde de lantul de 2 ochiuri din randul anterior. Se face un lant de 9 ochiuri si se repeata modelul;

3. Crosetati un lant de 12 ochiuri si cu un grup de 3 picioruse triple neterminate , un lant de 5 ochiuri si inca un grup de 3 picioruse triple neterminate, toate pe primul lant de 9 ochiuri din randul anterior. Se face lant de 6 ochiuri, grup de 3 picioruse triple neterminate, lant de 6 ochiuri, acestea pe al doilea lant de 9 ochiuri din randul anterior. Se face un lant de 9 ochiuri care se prinde cu piciorus triplu de varful

Page 20: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

20

petalei formate in randul anterior. Se face un lant de o ochiuri si se continua cu grupurile de picioruse triple neterminate. Dupa ultimul grup de picioruse din rand, se face un lant de o occhiuri care se prinde de primul lant din rand la jumatetea acestuia;

4. Pentru a incepe modelul acestui rand se fac 2

picioruse scurte(fara a da ata peste croseta)pe primul lant, apoi se incepe modelul . Crosetati un grup de 3 picioruse triple neterminate, lant de 6 ochiuri, iar pe urmatoarele 3 lanturi din randul anterior, crosetati cate 5 pisioruse scurte( o data data ata peste croseta) legate. Crosetati un lant de 6 ochiuri si un grup de 3 picioruse triple neterminate pe lantul de urmator. Crosetati un lant de 16 ochiuri care va trede de fapt peste petala randului anterior si pe care il prindeti de varful primului grup de picioruse., si repetati de inca 3 ori modelul;

5. Festonati primul lant pana ajungeti la grupul de dicioruse scurte. Crosetati 15 picioruse scurte legate (deasupra celor din randul anterior),lant de 8 ochiuri, iar pe lantul de 16 ochiuri anterior se fac 18 picioruse duble legate, lant de 8 ochiuri. Repetati de inca 3 ori;

6. Pe cele 15 picioruse simple legate se croseteaza alte 15 picioruse simple legate. Se face lant de 9 ochiuri si se continua cu 17 picioruse duble(in fiecare piciorus de randul anterior) intre acestea un lant de 1 ochi. Se repeat de inca 3 ori’

Page 21: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

21

7. 13 picioruse simple (deasupra gupului anterior) lant de 10 ochiuri, 17 picioruse duble intre care se face un lant de 2 ochiuri, lant de 9 occhiuri. Se repete de inca 3 ori;

8. Pe cele 13 picioruse simple din randul anterior se fac 9 picioruse simple, lant de 9 ochiuri, iar pe lantul de 2 ochiuri dintre piciorusele duble anterioare se fac 16 grupuri de 3 picioruse duble neterminate intre acesteafacandu-se lant de 6 ochiuri. Se face un lant de 10 ochiuri. Modelul se repeta de inca 3 ori;

9. Pe cele 9 picioruse simple din randul anterior se fac 4 picioruse simple, lant de 11 ochiuri,14 lanturi de 7 ochiuri care se prind cu piciorus scurt de fiecare lant de 6 ochiuri din randul anterior. Crosetati un lant de11 ochiuri pe care il prindeti de primul piciorus scur si repetati modelul de inca 3 ori;

10. Pe cele 4 picioruse simple din randul anterior se fac 2 picioruse simple, 13 lanturi de 8 ochiuri prinde cu piciorus scurt de fiecare lant din randul anterior,lant de 10 ochiuri . Repetati de inca 3 ori modelul, iar ultimul lant se prinde de primul piciorus simplu. Se rupe ata ceva mai lung, si cu croseta su acul de cusut se fac cateva treceri pe dosul lucrului pentru a-l asigura.

Page 22: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

22

Modelul nr.1

Crosetam

Page 23: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

23

Modelul Nr.2.

FELICITĂRI CONFECŢIONATE PRIN BRODERIA MODELELOR PE HĂRTIE CARTONATĂ

Selectăm modelele, de obicei, în funcţie de evenimentele pentru care sunt destinate felicitările.

Desigur, există modele gata create pe diverse site-uri, dar dacă dorim mai multă oroginalitate se pot crea modele relativ uşor. Întâi dimensionăm şi schiţăm noul model pe o coală – în prealabil dimensionată iar apoi aplicăm această coală pe o coală cartonată (dimensionată) - ce va deveni eventual şablon - urmănd să perforăm cartonul după o prealabilă fixare În 3 puncte - cu ajutorul a 3 ace cu gămălie pe o suprafaţă semidură şi plană (se foloseşte cu succes polistirenul expandat / extrudat, curat sau un material gros - pâsla) – având şi rol de “planşetă” protectoare a suprafeţei de lucru.

Aşezaţi cartonaşul (cartonaşele) ce urmează a fi şablonat şi / sau brodat cu faţa în sus pe suportul semidur (prevenind reliefarea înţepăturilor) şi fixaţi în 3 puncte ale modelului ales. Pentru înţepături utilizaţi un ac cu bold mare – să vă protejeze pielea la reculul penetrării cartonului / cartonaşelor, sau folosiţi un degetar în timpul acestor manevre.

După efectuarea tuturor înţepăturilor din model, scoateţi simltan cartonaşele şi orientaţile spre o sursă de lumină pentru a verifica dacă sunt efectuate toate perforaţiile – corespunzătoare modelului ales.

Întoarceţi cartonul cu partea netedă (ce nu are reliefate înţepăturile) în sus.

Alegeţi un ac de broderie cât mai fin / subţire – cât să puteţi trece un fir de aţă simplu prin el – căruia să-i lăsaţi şi

Page 24: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

24

un capăt liber cu o lungime confortabilă cusutului (se recomandă cca. 35 – 40 cm / 14 – 15 inch), fixaţi capătul liber pe dosul cartonului făcând un nod sau cu o bandă adezivă.

Treceţi acul printr-un orificiu de pornire – dinspre dosul cartonului spre partea din faţă a acestuia şi urmaţi schema modelului finit / desenat / imprimat prin perforaţii.

Urmăriţi periodic modelul finit (desenat, xeroxat) pentru a observa mersul normal complet al cusăturilor de final iar c pentru a observa mersul normal complet al cusăturilor de final iar când se termină aţa – o fixaţi pe dosul cartonului cu puţină bandă adezivă şi începeţi un nou fir.

La unele modele se pot folosi mărgele, paiete – fixându-le prin custură ssau se pot folosifigurine, steluţe – etc, obţinute prin decupare cu perforatoare adecvate – fixându-le apoi cu lipici.

Dacă folosiţi cartonul dublu, cel brodat va fi mai întâi micşorat mai mult – prin decuparea marginilor cu o foarfecă cu model, apoi va fi aplicat cu partea “inestetică” şi fixat cu adeziv pe un carton în prealabil dimensionat şi de culoare contrastantă, îndoit după formatul unei felicitări clasice. Astfel, cusăturile sunt mascate iar cartonul brodat, complet finisat.

Pe partea liberă a cartonului îndoit se pot adăuga diferite urări – adecvate destinaţiei felicitării, fie prin folosirea autocolantelor, prin ştanţare sau direct scris de mână.

Terminologia frecvent întânită la brodarea felicitărilor pe carton poate avea următoarele exprimări: - dacă instrucţiunile spun “de la / prin” – înseamnă că trecerea acului se face printr-un orificiu din partea din spate a cartonului în partea sa din faţă ; - dacă instrucţiunile spun “prin cel” – inseamnă că treceţi acul printr-un orificiu din partea din faţă a cartonului spre dosul acesuia.

Page 25: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

25

- dacă modelul solicită cusătura “înapoi” – se realizează următorii paşi de manevrare a acului, astfel: * de la / intrarea prin 2 - până la / ieşirea prin 1; * de la / intrarea prin 3 - până la / ieşirea prin 2; * de la / intrarea prin 4 - până la / ieşirea prin 3;

- dacă modelul solicită cusătura “înainte”, folosiţi următorii paşi * de la / intrarea prin 1 - până la / ieşirea prin 3; * de la / intrarea prin 2 - până la / ieşirea prin 4; * de la / intrarea prin 3 - până la / ieşirea prin 5;

Felicitari

Page 26: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

26

Small cottage industry Besides industry and agriculture, which are the main economic activities in rural areas there are also a series of activities that are developed. In our country, there are about 450,000 SMEs, out of which more than a quarter are operating in rural areas. If in urban areas for each 1000 inhabitants there are approximately 20 SMEs, in rural areas there are only 9. This discrepancy can be explained through objective and subjective reasons. The objective point of view relates to the existing infrastructure in rural areas which is an obstacle in the setting up of such non-agricultural units and lack of money, a characteristic of the rural population, put in the impossibility of paying even the most basic services. The subjective point of view refers to a mentality outdated by current times, according to which for a better life in the countryside everything must be produced in the homestead. Despite the growing trend of private entrepreneurs, in rural areas the number of those performing non agricultural activities is still low. In the extension of activities of SMEs there persists a number of obstacles related to: resources supply (price, reduced access to credit, lack of specialized labor, management); actual work (unstable or insufficient demand, fewer opportunities of advertising, poor quality of labor force); problems faced by entrepreneurs (the calculation of VAT, calculation and payment of profit tax, unclear legislation for ordinary people). Traditional artistic crafts, revival of production of folk art objects and traditional handicrafts as well as promoting these products on national and international markets, still have a long way

Page 27: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

27

until reaching the market shares from countries promoting their traditional products. In the mountain and pre-mountain areas the following activities have developed: farming, forestry, pastoral and mining activities, agriculture, hunting and fishing, crafts and small industries. These activities were for centuries traditional occupations of the inhabitants of the Carpathian curve, which were transmitted from one generation to another. Some of these crafts have acquired, over time, cultural meaning against a background of folk and ethnographic traditions that characterize the Romanian rural area, turning into a small cottage industry: pottery, woven) (Fig. 1), wood and metal processing etc. Lately, due to limited support granted to these artisans, their share and the one of craftsmen has decreased significantly. In some rural areas there have developed a range of crafts, especially in construction: bricks, gutter tiles, tiles, terra-cottas, lime, planks etc. which are currently experiencing a revival, although necessary material resources are not fully covered locally. Generally, craft and artisanal activity faces problems regarding: lack of financial resources for the modernization of production; lack of disciples to teach and to take over hometown traditions (e.g. pottery at Binis); poor representation of services to the population, maintenance and repair of household appliances, etc. Crafts and craftsmen in Banat It is said that craftsman’s gestures meticulously repeated again and again, in silence, give the soul rhythm and an inner peace -giving music... '' Working in quiet is prayer and worship, as there is no other better and cleaner ", said the elderly.

Page 28: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

28

We will talk about painting of icons for the first time in this material dedicated to crafts of Banat, because it does not exist or could not exist a man’s household seated in the countryside, without having an icon put at place of honor, a window opened for meeting God. Contemporary iconographer is trying to stay as close as possible to the technique of the eighteenth century (egg tempera), to the ornamentation and color of each area and period, which serves as a source of inspiration, using especially mineral colors and natural pigments, that have a high transparency and create a totally different visual than that obtained with modern colors (which are opaque, intense and saturated). Religious painting sheds upon the viewer grace and light, Rita Aldea, the painter of icons told us. Icons update the miraculous " illud tempus " when Christ , the Virgin and the Apostles lived among men. They are easily accessible to believers, they can be found in churches and in the most modest chapels and in private homes. In addition, their contemplation allows access to a world of symbols. "Therefore, the images were likely to perfect and deepen the religious instruction of those who were unlettered. Icons had indeed accomplished this role in all rural strata in Eastern Europe,"says Mircea Eliade. Even if an attempt of a revival of old and traditional crafts seems at the moment downright silly, I was pleasantly surprised when I found out that in Resita, specifically in Câlnic district, Ionaşcu family opened a workshop where tradition is at home. Here there are manufactured with skill, ability and craftsmanship Romanian folk costumes. It is well known that women in our villages were messengers of Romanian folk costumes through signs, ornaments and colors. In the home of Ionaşcu family I discovered with pleasure that

Page 29: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

29

traditional Romanian costumes are taken out from storage and brought gladly to daylight. Finishing seams represent the art of adornment of fabrics used particularly in the manufacture of costumes and household pieces. With the help of sewing crafts there are made embroidered peasant women’s blouse, shirts, skirts, peasant trousers, peasant coats, tablecloths, veils and curtains. In the art of embroidery, this is an aesthetic and decorative addition of a product. Items crafted by embroidery art contain a rich decoration, are made according to certain rules and are parts of the folk costume. Lili Ionascu - stitch and embroidery shop owner " Banat situated in the mountainous region has seven subareas, each having their own specificity regarding both boys costumes and women costumes. In the mountainous area they go on less colorful seams, black and white, depending on age and the event that you participated in. Wedding costumes are very rigged out ..... ''. For making home fabrics, fabrics for clothes, in our villages a true cottage industry developed formerly, in its center we can mostly find the woman. Folk costume was a key factor in archaic communities that reflected social status, occupation, past history and innovations, relations with neighboring areas or other ethnicities. As a strictly utilitarian element, the folk costume is linked to geographical and climatic conditions, occupations and especially crafts. As an ornament , it involves the most important ceremonies and customs, thereby becoming the bearer of ancient traditions. Folk costume lasted until today due to the creative anonymous science that preserved it through form, ornaments, color and meaning and that integrated it into new forms adapted to

Page 30: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

30

other historical periods. Romanian folk costume represents eternity and individuality of a people. Special attention was given in the countryside to the craft that implies manufacturing of fibers and wool within the household, a craft so developed in villages in Banat, that was raised to the level of a genuine domestic textile industry. In Romanian villages women still spin wool nowadays, in the cold days of winter when household chores allow them to. Out of the combed threads they achieve by spinning texture threds from which they weave blankets and clothing items. Hemp cloth is woven for shirts and peasant trousers and linen cloth is used for making celebration shirts and bed clothes. We still find today looms in many households. A peasant apron, clothing item of folk costume from Cărbunari is made from homespun wool. The belt is made of woven wool. It girdles up the waist and contains various colors : red, blue, white, orange or green. All female and male shirts, peasant trousers, tight peasant trousers, skirts, and also peasant coats, waistcoats, thick wool or hemp peasant foot items are white, the impression of the people dressed in white is one of calm, power, physical and moral cleanliness. In the past learning a craft represented a way to live in the Romanian village. The craft of making peasant sandals is an art that was practiced successfully in rural communities. People wore Dacian sandals both on workdays and on celebration days. Currently this craft is being practiced in the city, but on a very low scale, almost only when the shoes are sought and ordered. On the ground floor of a block in Resita,

Page 31: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

31

Peter Chincea, belt maker, makes peasant sandals. First the leather is cut after the pattern which is drawn with the help of a " frim " – this is the name of the tool, says Peter Chincea and then cut up with " the belt maker’s knife ". The knife is sharpened on a special instrument. Tools have German names because the area we live in was greatly influenced by the Habsburg Empire. The leather is placed and cut on a table which has wooden headboard made of soft essence in order not to ruin the knife. The pattern is placed in such a way in order not to waste the leather, which is expensive and difficult to obtain. Nowadays there are very few plants that taw the leather, although in this area there were once many tawers. The vast majority of artisans who work with leather bring their raw materials from Western Europe. The craftman makes some signs following the pattern using a compass. Then , using a wooden tool draws a mark on a piece of leather. The mark will help when sewing. The stitching is done by hand in the traditional way. Two special needles brought from Germany are used, together with a tool used for piercing the material that is to be sewn. The thread used is specially treated with a mixture of paraffin and wax and has a dual role, both for protection against decay, but also to facilitate the passage of the thread through the leather. Sewing is made on a kind of vice, called " pony ". Peter Chincea:'' When the leather is wet, it is very difficult to sew it, the awl does not penetrate it easily. This is an edged awl, but there is a round awl also which is called " frim

Page 32: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

32

". You make the hole, insert the needle and if you do not want to cut the thread, you use the”frim”, which is round . This is an entering stitch. Always make it double. You put down, then you use the „frim”. This is the way you sew with two needles in order to have an evenly stitch both on the one side and on the other.'' After the sewing on the peasant’s sandal, in the lateral notches they insert " leather lacing for peasant sandals" - a kind of leather lace. This is the trick so that the sandal look nice: the lateral notches and how the leather lacing are introduced inside them. Finally, sandals are fastened to a block to preserve their shape while the leather is drying. Some models are " soled " meaning the craftsman is attaching a heel and sole to the peasant sandal to make it more wear resistant. Although, being a belt maker does not involve making peasant sandals, much less in urban areas, opportunities arisen in recent years have led to the creation of this " peasant sandals making shop". '' Demand, need, because nobody knew how to make them, or did not make them any longer ... Very simply, the market . Many dance ensembles, individual artists needed them and asked for it them. '' Residents of Banat situated in the mountainous region, especially the elderly, but not only them , are still wearing „woolen slippers”, foot wear imitating peasant sandals, but they are slightly different. Their manufacturing is now made by the old women of the village, because the art is based on knitting a thick wool sock , a short woolen boot in fact. On this short sock they apply rubber for the sole which is sewn and curled in a particular way. These shoes are still worn in

Page 33: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

33

the present by the inhabitants of Cărbunari village because they are light and comfortable . Victor Tăutu collected in his home in Sasca Montana, a building transformed into a museum , objects that retain traces of time passing. All these things talk about the people who lived here, about their way of life, traditions and crafts in the area. This place is an old mining center; people have discovered here even since Roman era gold, copper and iron deposits. Sasca is divided from an administrative point of view into Sasca Montana and Romanian Sasca and the citizens are Romanian people brought from Oltenia in the eighteenth century and colonized Germans. The monograph of the place written by Victor Tăutu presents a prosperous village with: bakery, soda water making shop, candles and gingerbread shop, tannery, furrier’s shop, tailor’s, bank and court. A rich cultural life was developing in the area, and even a music school functioned here. Taking into consideration the economic prosperity, the beauty of the places , mining and crafts practiced, we can say that Sasca was a developed village at that time.

Page 34: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

34

'' Before or at least in the interwar period, there were craftsmen here, especially in Sasca Montana, which was a village formed by German and Romanian people. The Germans were very good craftsmen, had workshops of all kinds and Romanians learned from them and later became themselves, good merchants and craftsmen. They took their life in both hands and eat it. There was a court here too and when there were great fairs, many people came. I am working on a paper about fairs in Sasca Montana and seals from that period right now, says Victor Tăutu. Formerly the village volunteer firefighters who participate in firefighting and other craftsmen had at their gate a board that mentioned their practicing profession: carpenter, blacksmith, shoeing smith, etc ... '' Victor Tautu - monograph author Traditional crafts sector was organized according to the raw material submitted to processing (wood, clay, metal, fur, leather, wool, textile plants ) and contained both pieces made by peasant craftsmen and - where needed - pieces made inside guilds, thus highlighting that the craftsmen from the first category were using simple tools and techniques, close to nature, while guild members develop these techniques, setting up on the old base their own productive tradition, more developed. From crafts inherited and transmitted from generation to generation, we move to urban crafts , “handmade” which translates into handicraft or craft practiced through art. The term is modern, but the work itself is the craftsman’s work and craftsmen around the world use the concept to describe a lot of items made by them : from clothing to accessories, ornaments, decorations, furniture, using simple or unusual materials, known or unknown until recently.

Page 35: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

35

Ceramic product made in the project

At '' Attic '' Voluntariate Center in Resita, young people come to learn various trades, such as making masks, objects so very known due to carnivals held worldwide, but also used as decorative objects. “We always organize at the “Attic” handicraf workshops, “handmades”. Now, at the present time we make wooden icons and Venetian masks. The technique involves a lot of skill and aesthetic sense as we are promoting among youth handmade crafts as they once were.” – Dana Lupşan, '' Attic ''Center Coordinator This urban craft is called handmade or handicraft, and with its help unique objects are created, inspired by something already existing or 100 % own creation. With a little imagination and aesthetic sense you can learn to make your own ornaments, so that later you use this skill in business

Page 36: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

36

development. I do not know if the young people who come here, pupils and students are aware of this as regarding to their future. But they come with enthusiasm and desire to learn to express themselves through art. ''Urban craft is part of the art of today. New techniques and new materials are available for us from anywhere and anytime. The “in” things are stylish decorative objects or those with traditional influence. You can also use recyclable materials.” Cati Tudor – “Attic”Center Advisor Decoupage technique or napkin technique is a very useful way to transform any object that lacks in personality into a great decoration item. The technique consists in sticking a patterned napkin or a decoupage paper on certain types of wood or empty forms of glass or metal. Thus the object will take the paper pattern. '' Children are very creative, coming up with ideas, with all sorts of nice things and they want to create useful objects. It gives me great pleasure to work with these young people as they always challenge me and I have to rise to their expectations all the time and not disappoint them nor make them bored. We have seen results in the past and we still do now''. Cati Tudor - “Attic”Center Advisor Those who practice this craft that was born in the city told us that every object created in this way has a story, and the created things bring a certain warmth , peace of mind and sincere smiles of those who receive them, buy or use them. Adela Cornean- traineri for target group '' Our project takes into account Do It Yourself activities, activities that were once very practiced. Meanwhile some of these activities have developed, new techniques have emerged, and imagination is

Page 37: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

37

more made use of. Thereby we try to do nice things and if we can achieve an income, this is very welcome. Those with entrepreneurial talent are able to develop and exploit it. In conclusion this is a welcomed project and we hope to also be appreciated by people around us ''.

Noteworthy and praised is the fact that some of the old and traditional crafts will not perish, they will continue to exist in urban areas. They are brought here by people who have studied them with affection and practice them now gladly, with the desire for gain, but also because they love and respect the past that individualizes and gives eternity to a people. The crochet is a tool used rarely in recent years. When fast knitting machines were invented and as traditional adornments do not find their place in homes, very few women still use it. The models presented below can refresh a set of garden furniture or can be used as decorations for different pieces of clothing.

Page 38: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

38

Activities in Craft Centre

Page 39: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

39

Model no. 1 Size depends on the thickness of crochet thread: macrame thread - type 18 x 18 cm Thin thread, about 15/15 cm Start- Chain of 10 loops- ended

1. On the above chain are made four groups of eight tied crochet stitches and between them a chain of 2 loops. The top chain is attached to the last stitch of the first group with a single crochet stitch;

2. On each previous group we make a group of 7 double unfinished crochet stitches, we gather the group and make a chain of 9 loops which we attach to the 2 loop chain from the previous row. We make a 9 loop chain and then we repeat the pattern;

3. Crochet a chain of 12 loops and with a group of 3 triple unfinished stitches, a 5 loop chain and another group of 3 triple unfinished stitches, all on the first 9 loop chain from the previus row. Make a 6 loop chain, a group of 3 triple unfinished stitches, 6 loop chain, all on the second 9 loop chain from the previous row. Make a 9 loop chain which we attach with a triple crochet stitch to the top of the petal formed in the previous row. We make a o loop chain and we continue with the groups of triple unfinished stitches. After the last group of crochet stitches from the row, make a o loop chain which comes attached to the first chain in the row at his half;

4. In order to start the pattern of this row we make 2 short crochet stitches (without flipping the thread over the crochet) on the first chain, then we start the pattern. Crochet a group of 3 triple unfinished stitches, 6 loop chain, and on the next 3 chains from the previous row crochet 5 short tied crochet stitches (flipping one time the thread over the crochet).

Page 40: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

40

Crochet a 6 loop chain and a group of 3 triple unfinished stitches on the next chain. Crochet a 16 loop chain that will actually pass across the petal of the previus row and that we fasten to the top of the first group of stitches and repeat three more times the pattern;

5. Festoon the first chain until you get to the group of

short crochet stitches. Crochet 15 short tied crochet stitches (above those from the previous row), 8 loop chain, and on the previous 16 loop chain make 18 double tied crochet stitches, 8 loop chain. Repeat three more times;

6. On the 15 single tied stitches crochet other 15 single tied stitches. Make a 9 loop chain and continue with 17 double crochet stitches(in each stitch from the previous row) and between them 1 loop chain. Repeat three more times;

7. 13 single crochet stitches (above the previous group), 10 loop chain, 17 double crochet stitches between which we make a 2 loop chain, 9 loop chain. Repeat three more times;

8. On the 13 single crochet stitches from the previous row make 9 single crochet stitches, 9 loop chain, and on the 2 loop chain between the previous double crochet stitches make 16 groups of 3 double unfinished

Page 41: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

41

stitches and between them a 6 loop chain. Make a 10 loop chain. The pattern repeats itself 3 more times;

9. On the 9 single crochet stitches from the previous row make 4 single crochet stitches, 11 loop chain, 14 chains of 7 loops each that are attached with a short stitch to each 6 loop chain from the previous row. Crochet an 11 loop chain that we attach to the first short crochet stitch and repeat the pattern 3 more times;

10. On the 4 single crochet stitches from the previous row make 2 single crochet stitches, 13 chains of 8 loops each, attaching with a short stitch every chain from the previous row, 10 loop chain. Repeat the pattern 3 more times, and the last chain attaches to the first single crochet stitch. Break off the thread slightly longer and with the crochet or a sewing needle make several crossings on the back of the work to ensure it so it does not unravel.

Model No.1

Page 42: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

42

Model No. 2 Made cards with embroidery on cardboard models We select the designs as usual, according to the events for which the cards are intended. Of course, there are ready made designs on various websites, but if we want more originality, models can be created relatively easy. First we size and sketch the new model on a sheet of paper, previously sized and then apply this sheet on a paperboard sheet (sized) - which will eventually become the template – then we perforate the cardboard that was fixed in 3 points - with the help of 3 pins on a semi-hard, flat surface (use successfully clean expanded / extruded polystyrene or a thick material - felt) also having the role of work " board" surface protector. Place the card (cards) that are to be smothered and / or embroidered with the face side up on the semi-hard support (preventing stings highlighting) and secure in 3 points the selected model. Use a needle with large bold for stings- to protect your skin from board/cards penetration recoil, or use a thimble during these maneuvers. After performing all the stings from the model, simultaneously remove cards and guide them towards a light source to verify that all perforations are made – as in the selected model. Turn the cardboard with the smooth side (which has no stings highlighted) up. Choose an embroidery needle as soft / thin as possible- so that you can pass a simple thread through it - which to also

Page 43: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

43

allow a free end of a convenient length for sewing (approx. 35-40 cm / 14-15 inch is recommended) , secure the free end on the back of the board making a knot or with the help of a tape. Pass the needle through a startup hole - from back of the board to the front of it and follow the finished / drawn / printed by perforations model scheme. Follow regularly the finished pattern ( drawn, copied) to observe the entire normal course of final stitches and in order to notice the entire normal course of final stitches and when the thread ends – secure it on the back of the board with some tape and start a new thread . On some models you can use beads, sequins - fixing them with the help of sewing or you can use figurines, stars, etc., obtained by cutting with appropriate perforators - then attaching them with glue. If you use double cardboard, the embroidered one will be first decreased more - by cutting the edges with scissors having a pattern, and then it will be applied with the "unsightly" side and secured with adhesive on a previously sized contrasting color cardboard, folded after classic cards format. The seams are thus hidden and embroidered cardboard completely finished. On the empty side of the folded cardboard one can add different wishes - suitable to the destination of the postcard, using stickers, by stamping or directly written by hand. Currently used terminology when embroidering greeting cards may have the following expressions: - If instructions say "from/ through " - means that the passage

Page 44: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

44

of the needle is made through a hole from the rear of the board to the front ; - if instructions say " by the " - means that the needle goes through a hole from the front of the cardboard to the back side of it. - If the model requires stitching "back " - the following needle maneuvering steps are achieved: * From / input through 2 - to / output through 1 ; * From / input through 3 - to / output through 2 ; * From / input through 4 - to / output through 3 ; - If the model requires seam "forward" , use the following steps * From / input through 1 - to / output through 3 ; * From / input through 2 - to / output through 4 ; * From / input through 3 - to / output through 5 ;

Page 45: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

45

Page 46: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

46

Investim in viitorul tau! Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia este finanțat de Uniunea Europeană

în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA), co-finanțat de statele din cadrul programului.

Denumirea Proiectului: Concentraţi-vă pe artele tradiţionale ca mijloc de creştere economică

Autor :Fundaţia ACTIVITY Data lansării proiectului: aprilie 2013

Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Uniunii Europene.

În caz de reclamații, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea de e-mail la: [email protected]

www.romania-serbia.net

Contact: Web: www.discoverbanat.eu,

E-mail: [email protected]

Page 47: GHID PRACTIC PRIVIND MEŞTEŞUGURILE TRADIŢIONALE

47