GESTI“ - Ajuntament de Manlleu .PUNT DE PARTIDA AJUNTAMENT DE MANLLEU. OFICINA DE PROMOCI“ ECON’MICA

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GESTI“ - Ajuntament de Manlleu .PUNT DE PARTIDA AJUNTAMENT DE MANLLEU. OFICINA DE...

 • AJUNTAMENT DE MANLLEU. OFICINA DE PROMOCI ECONMICA (OPE)

  Pg

  ina1

  GESTI ADMINISTRATIVA

 • PUNT DE PARTIDA

  AJUNTAMENT DE MANLLEU. OFICINA DE PROMOCI ECONMICA (OPE)

  Pg

  ina2

  En aquest document es presenta locupaci de Gesti administrativa. Per poder

  explicar com es configura aquesta ocupaci al municipi i a la comarca shan consultat

  diverses fonts, sha analitzat la morfologia de les empreses a lrea dinfluncia, i

  sha entrevistat a professionals administratius i a empreses. A continuaci es

  presenten breument les dades i informaci ms significativa.

  LES EMPRESES I LA GESTI ADMINISTRATIVA AL TERRITORI Si hi ha algun aspecte que caracteritzi les empreses de Manlleu i de la comarca

  dOsona s que la majoria sn microempreses (fins a 9 empleats) empreses petites

  (entre 10 i 20 treballadors/es) i, en menor mesura, mitjanes (amb una plantilla

  dentre 20 i 200 treballadors/es). Prcticament no hi ha grans empreses al territori.

  Sense ser un eix industrial de la provncia de Barcelona, al territori hi tenen un pes

  important, entre daltres, les empreses vinculades a la indstria de lalimentaci.

  Una altra dada a tenir en compte s que lany 2010 tres quartes parts de les

  empreses estaven ubicades en noms 10 dels 51 municipis de la comarca1, on

  destaquen Vic i Manlleu.

  En aquest context, el tipus dempresa (sobretot per la mida) condiciona el tipus de

  feina administrativa, en dos sentits:

  - La gesti administrativa vinculada a tots els processos de lempresa la du a

  terme, fora vegades, un/a sol/a professional.

  - Sovint les empreses contracten gestories o assessories per a qu duguin a

  terme serveis administratius de gesti de la comptabilitat i/o del personal.

  LOCUPACI AL TERRITORI La gesti administrativa est implcita en qualsevol empresa ja sigui micro, petita o

  mitjana. El fet que la majoria dempreses de la comarca siguin micro o petites fa

  que:

  - El/la professional hagi de ser fora verstil i que no es demani massa

  especialitzaci.

  - Hagi de poder realitzar la gesti comercial i les funcions de tresoreria (per a

  aix, ha de tenir nocions de comptabilitat), i en funci de lestructura de

  lempresa fer tamb de recepcionista i/o dinamitzar les xarxes socials, etc.

  1 Transformaci i tendncies del teixit empresarial de la provncia de Barcelona

  Paloma Miranda Santos i Raquel Vzquez Fernndez. Gabinet dEstudis Econmics. Cambra de Comer de Barcelona Estudi de lany 2010. http://www.cambrabcn.org/c/document_library/get_file?uuid=fd16e021-6c1c-433f-9517-294b6280a71f&groupId=1533402 Pgines 199-201.

  http://www.cambrabcn.org/c/document_library/get_file?uuid=fd16e021-6c1c-433f-9517-294b6280a71f&groupId=1533402http://www.cambrabcn.org/c/document_library/get_file?uuid=fd16e021-6c1c-433f-9517-294b6280a71f&groupId=1533402

 • PUNT DE PARTIDA

  AJUNTAMENT DE MANLLEU. OFICINA DE PROMOCI ECONMICA (OPE)

  Pg

  ina3

  - Els llocs de feina siguin bastant estables i les possibilitats de contractaci

  estiguin fora relaciones amb el creixement de lempresa, amb la creaci de

  noves empreses i/o amb la necessitat dincorporar professionals ms i millor

  qualificats/des.

  Un/a administratiu/va especialitzat en comptabilitat o en gesti administrava de

  personal t possibilitats de treballar en empreses que realitzen serveis administratius

  (gestories, assessories). Com ja sha dit moltes empreses externalitzen aquests

  serveis fins i tot quan ladministratiu/va realitza funcions de comptabilitat a

  lempresa. En aquest cas la gestoria ultima la feina i la valida.

  La gesti administrativa a la comarca i a qualsevol altre territori es caracteritza per

  haver patit canvis importants en els darrers anys. Actualment la majoria de tasques

  es realitzen mitjanant programes informtics de gesti, de manera que sha de tenir

  coneixement del funcionament daquestes aplicacions. Amb ls daquests programes

  el temps de dedicaci a lelaboraci de documents administratius (factures,

  albarans, pressupostos, assentaments, balanos, etc.) de bases de dades, dimpresos,

  etc. sha optimitzat de manera que cada vegada es demanar ms que aquests/es

  professionals estiguin qualificats/des per a tractar les dades i remetre informes

  valoratius (de la situaci econmica de lempresa, de la cartera de clients i

  provedors, etc.)

 • MAPA DE LOCUPACI

  AJUNTAMENT DE MANLLEU. OFICINA DE PROMOCI ECONMICA (OPE)

  Pg

  ina4

  POSSIBLES LLOCS DE FEINA Administratiu/va doficina* Administratiu/va de personal Administratiu/va comercial Administratiu/va comptable Auxiliar de suport administratiu Administratiu/va recepcionista

  DESCRIPCI DE LOCUPACI El/la professional administratiu du a terme tasques de gesti administrativa del procs comercial (compra i venda de productes i/o serveis) i de tresoreria. Realitza tamb operacions bsiques i activitats de suport administratiu de gesti comptable i de gesti del personal. Per a la gesti administrativa de tots els processos en qu participa, obt, processa i arxiva la informaci i documentaci necessria mitjanant els suports convencionals o informtics adequats i seguint les instruccions establertes. Pot fer-se crrec daltres funcions i tasques auxiliars: recepci, gesti dagendes i dinamitzaci de la presncia de lempresa a la xarxa.

  OCUPACI Gesti administrativa FAMLIA PROFESSIONAL Administraci i gesti

  PER SABER-NE MS

  Es pot trobar ms informaci sobre locupaci i els diferents llocs de feina associats a:

  Porta 22 (Barcelona Activa) http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/A/fitxa5694/administratiu-iva-digital.do

  Conixer les feines (Servei Ocupaci Catalunya - SOC) http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/coneixer_feines.html

  Educastur (Consejera Educacin, Cultura y Deporte) Astries.

  Servicio Andaluz de Empleo (Junta de Andaluca) http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/buscarTrabajo/eligeProfesion/galeriaPDFs/Detalle/011001Admin.pdf http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/buscarTrabajo/eligeProfesion/galeriaPDFs/Detalle/001001EmpAdmCont.pdf

  NOTA

  Al territori, ladministratiu/va ha

  de ser polivalent

  Les petites empreses sovint tenen un/a sol/a professional realitzant les tasques de gesti administrativa, i en

  ocasions ha dassumir tamb funcions

  dinformaci, recepci, comunicaci i/o

  promoci de lempresa a la xarxa.

  !

  NOTA

  *A Manlleu i comarca la majoria dempreses sn principalment petites. El personal administratiu que hi treballa acostuma a fer-se crrec, sobretot, de les funcions de gesti de tresoreria i comercial, i realitza operacions bsiques de gesti comptable i de personal ja que sovint les empreses contracten gestories que els revisen o fan aquesta gesti.

  Tamb poden assumir funcions de recepci, atenci a la clientela i comunicaci.

  .

  !

  http://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/A/fitxa5694/administratiu-iva-digital.dohttp://w27.bcn.cat/porta22/cat/fitxes/A/fitxa5694/administratiu-iva-digital.dohttp://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/coneixer_feines.htmlhttp://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/coneixer_feines.htmlhttp://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/buscarTrabajo/eligeProfesion/galeriaPDFs/Detalle/011001Admin.pdfhttp://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/buscarTrabajo/eligeProfesion/galeriaPDFs/Detalle/011001Admin.pdfhttp://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/buscarTrabajo/eligeProfesion/galeriaPDFs/Detalle/001001EmpAdmCont.pdfhttp://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/buscarTrabajo/eligeProfesion/galeriaPDFs/Detalle/001001EmpAdmCont.pdfhttp://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/buscarTrabajo/eligeProfesion/galeriaPDFs/Detalle/001001EmpAdmCont.pdf

 • MAPA DE LOCUPACI

  AJUNTAMENT DE MANLLEU. OFICINA DE PROMOCI ECONMICA (OPE)

  Pg

  ina5

  FUNCIONS i TASQUES

  Realitzar les gestions administratives del procs comercial

  Mantenint actualitzat el sistema dinformaci comercial (oferta, activitat de venda, clientela i provedors): productes, caracterstiques, tarifes, descomptes, dades dels clients, dades de provedors, etc.

  Informant i assessorant a la clientela sobre els productes i serveis i el procs de venda. Recollint la comanda del client.

  Elaborant, emetent i registrant la documentaci de la operaci de venda: pressupost, comanda, albar, factura, etc.

  Recepcionant i resolent incidncies en el procs administratiu/comercial amb provedors i clients.

  Realitzant les gestions administratives de compres: contactes amb provedors, comparaci de pressupostos, elaboraci de comandes, anlisi i arxiu de pressupostos, etc.

  Preparant informes i estadstiques del procs i operacions comercials. Recolzant la gesti comercial i de mrqueting de lempresa:

  - Collaborant en la gesti o gestionant la web i les xarxes socials. - Collaborant en les accions de promoci i publicitat (elaboraci de

  dptics, cartells, etc.) - Redactant notes de premsa i altres documents informatius. - Fent el seguiment postvenda i visitant clients i/o fires. - Realit