111
24 Studiul apei subterane

geotehnica 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Geotehnica -1

Citation preview

Page 1: geotehnica 2

24 Studiul apei subterane

Page 2: geotehnica 2

25. Elemente de hidraulică subterană. Legea lui Darcy.

Page 3: geotehnica 2
Page 4: geotehnica 2

26. Determinarea coeficientului de permeabilitate. Determinarea coeficientului de permeabilitatea in terenuri stratificate

Page 5: geotehnica 2
Page 6: geotehnica 2

27 Actiunea hidrodinamica a apei. Forta hidrodinamica

Page 7: geotehnica 2

28 Antrenarea hidrodinamica si dimensionarea filtrelor inverse

Page 8: geotehnica 2
Page 9: geotehnica 2
Page 10: geotehnica 2

29 Mecanica pamanturilor. Modele si ipoteze de calcul

Determinarea stării de tensiune şi deformaţie din masivul de pămant, sub acţiunea unor incărcări exterioare, precum şi aprecierea comportamentului lui prin prisma criteriilor de rezistenţă, rigiditate şi stabilitate, constituie obiectul mecaniciipămanturilor. Mecanica pămanturilor, asemenea Teoriei elasticităţii, din care preia de fapt majoritatea ipotezelor şi metodologiilor, analizează starea de tensiuni şi deformaţii, nu din masivele reale de pămant, ci din nişte corpuri (modele) care păstrează din corpul real numai trăsăturile şi caracteristicile determinante asupra proceselor analizate, renunţand lacele secundare.In consecinţă, obiectul de studiu al mecanicii pămanturilor il constituie semispaţiul şi semiplanul.Ipoteza mediului continuu consideră că intregul corp al semispaţiului este ocupat de materie cu o structură continuă, fărăfisuri, crăpături, goluri, etc.Ipoteza omogenităţii admite in general că proprietăţile mecanice ale materialului nu variază de la punct la punct, adicăproprietăţile sale sunt aceleaşi in orice punct al semispaţiului.Ipoteza izotropiei consideră că intr-un punct al semispaţiului, proprietăţile mecanice ale materialului nu variază in raport cu diferitele direcţii din punctual considerat.

30 Compresibilitatea pamanturilor. Aspecte calitative. Legea indesarii. Curba de compresiune porozitate

In mecanica pămanturilor, proprietatea acestora de a se deforma este definită prin noţiunea de compresibilitate.-Studiul acesteia permite stabilirea ecuaţiilor fizice ale pămanturilor, a indicilor proprietăţilor mecanice şi prin aceasta, determinarea stărilor de tensiune şi respectiv tasarea la un moment dat sau finală (deplasarea pe verticală) a construcţiilor.

Page 11: geotehnica 2
Page 12: geotehnica 2
Page 13: geotehnica 2

31. Compresibilitatea pamanturilor. Determinari in laborator. Coeficientul presiunii laterale

Page 14: geotehnica 2
Page 15: geotehnica 2
Page 16: geotehnica 2

32. Indici ce definesc compresibilitatea pamanturilor

Page 17: geotehnica 2

33. Presiunea de preconsolidare si corectarea curbei de compresiune porozitate

Page 18: geotehnica 2
Page 19: geotehnica 2

34. Studiul compresibilitatii pamanturilor prin incercari in situ

- incercarea cu placa (STAS 8942/3-90);- incercarea presiometrică;- penetrarea standard (STAS 1242/5-88) şi penetrarea statică (STAS 1242/6-76);- metode seismice (STAS 1242/7-76);

35. Starea de tensiune din masivele de pamant. Starea de tensiune din greutate proprie

Page 20: geotehnica 2

Starea de tensiune din pămant_ Tensiunea in pămant este considerată o tensiune medie in raport cu suprafaţa considerată (plinuri şi goluri) şi nu tensiune de la contactele intergranulare._ Starea reală de tensiune, prin acceptarea principiului suprapunerii efectelor, este rezultanta compunerii a două stări de tensiune:

_ Starea de tensiune indusă de acţiunile exterioare (construcţii/fundaţii)_ Starea de tensiune preexistentă

Page 21: geotehnica 2

36. Starea de tensiune din incarcari exterioare – forta concentrata si uniform distribuita in semispatiu. Metoda punctelor de colt

Page 22: geotehnica 2
Page 23: geotehnica 2
Page 24: geotehnica 2

37.Starea de tensiune din incarcari exterioare – forta concentrata si uniform distribuita in semiplan.

Page 25: geotehnica 2
Page 26: geotehnica 2

38. Solutii aproximative pentru calculul tensiunii verticale. Tensiuni finale. Tensiune efectiva – tensiune totala.

Page 27: geotehnica 2
Page 28: geotehnica 2
Page 29: geotehnica 2

39.Tasarea constructiilor. Tipuri de deformatii. Factori de influenta a procesului de deformare.

Page 30: geotehnica 2
Page 31: geotehnica 2
Page 32: geotehnica 2

40. Starea de deformatie in masivele de pamant – calculul tasarii prin metode bazate pe Teoria Elasticitatii

Page 33: geotehnica 2

41. Starea de deformatie in masivele de pamant - tasarea in cazul terenurilor stratificate metoda insumarii tasarii pe straturi elementare – STAS 3300/2- 1985

Page 34: geotehnica 2

42. Rezistenta la forfecare a pamanturilor. Definirea conceptului

Page 35: geotehnica 2

43. Criteriul de cedare plastic Mohr – Coulomb

Page 36: geotehnica 2

44. Rezistenta la forfecare a pamanturilor prin forfecare directa. Rezistenta la forfecare a pamanturilor necoezive. Rezistenta la forfecare a pamanturilor coezive

Page 37: geotehnica 2
Page 38: geotehnica 2
Page 39: geotehnica 2
Page 40: geotehnica 2

45. Rezistenta la forfecare a pamanturilor prin incercarea in triaxial

Page 41: geotehnica 2
Page 42: geotehnica 2

46. Rezistenta la forfecare a pamanturilor prin incercarea in monoaxial

Page 43: geotehnica 2
Page 44: geotehnica 2

47. Rezistenta la forfecare a pamanturilor prin incercari pe teren

Page 45: geotehnica 2

48. Stabilitatea taluzurilor si versantilor – consideratii generale

Page 46: geotehnica 2
Page 47: geotehnica 2

49. Clasificarea cedarilor taluzurilor/versantilor

Page 48: geotehnica 2
Page 49: geotehnica 2
Page 50: geotehnica 2
Page 51: geotehnica 2
Page 52: geotehnica 2

50. Cauze si actiuni care determina alunecarile de teren. Estimarea factorului de stabilitate. Tipuri de metode care considera echilibrul limita

Page 53: geotehnica 2
Page 54: geotehnica 2
Page 55: geotehnica 2
Page 56: geotehnica 2

51. Analiza stabilitatii versantilor (Metoda blocurilor)

Page 57: geotehnica 2

52. Analiza stabilitatii taluzurilor (Metoda fasiilor – Metoda Fellenius)

Page 58: geotehnica 2
Page 59: geotehnica 2

53. Analiza stabilitatii taluzurilor (Metoda cercului de frictiune)

Page 60: geotehnica 2

54. Analiza stabilitatii taluzurilor (Metoda Bishop)

Page 61: geotehnica 2
Page 62: geotehnica 2

55. Influenta apei de infiltratii asupra stabilitatii taluzurilor. Influenta actiunii seismice asupra stabilitatii taluzurilor

Page 63: geotehnica 2
Page 64: geotehnica 2

56. Considerarea efectului spatial al alunecarilor. Principii de prevenire si combatere a alunecarilor de teren

Page 65: geotehnica 2
Page 66: geotehnica 2

57. Impingerea pamantului – consideratii generale

Page 67: geotehnica 2

-Forţa P0 care se exercită, de către masa de pămant, asupra unui perete nedeplasabil sau nedeformabil este definită ca impingerea in stare de repaos; aceasta deoarece rezistenţa la forfecare a pămantului nu este mobilizată (fmob.=0). -Forţa minimă pe care o masă de pămant o exercită asupra unui element de sprijin deplasabileste definită ca impingerea activă a pămantului (Pa

-Forţa maximă pe care o masă de pămant o poate opune unui element de construcţie, care comprimă, este denumită impingerea sau rezistenţa pasivă a acestuia.

58. Impingerea pamantului in stare de repaos. Impingerea pamanturilor asupra sprijinirilor

Page 68: geotehnica 2
Page 69: geotehnica 2

59. Impingerea activa a pamanturilor (Teoria Coulomb). Rezistenta pasiva a pamanturilor (Teoria Coulomb)

Page 70: geotehnica 2
Page 71: geotehnica 2
Page 72: geotehnica 2

60. Impingerea pamantului – solutii grafice (Metoda Poncelet si Metoda Culmann)

Page 73: geotehnica 2
Page 74: geotehnica 2

61. Distributia impingerilor active pe zidul de sprijin

Page 75: geotehnica 2
Page 76: geotehnica 2

62. Impingerea activa a pamanturilor (Teoria Rankine). Rezistenta pasiva a pamanturilor (Teoria Rankine)

Page 77: geotehnica 2
Page 78: geotehnica 2

63.Calculul rezistentei pasive a pamanturilor prin metode grafo-analitice –Metoda spiralei logaritmice

Page 79: geotehnica 2

64. Calculul terenului de fundare. Proiectarea terenului de fundare. Definirea presiunilor ca caracterizeaza terenul de fundare

Page 80: geotehnica 2
Page 81: geotehnica 2

65. Calculul terenului de fundare pe baza presiunii conventionale

Page 82: geotehnica 2

66. Calculul terenului de fundare la SLD. Calculul presiunii plastice a terenului de fundare - Teoria Puzîrevski - Ghersevanov – Fröhlich

Page 83: geotehnica 2
Page 84: geotehnica 2

67. Calculul terenului de fundare la SLD. Calculul presiunii plastice a terenului de fundare - Teoria Puzîrevski - Ghersevanov – Fröhlich – Stanciu

Page 85: geotehnica 2

68. Calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă. Consideratii generale. Tipuri de cedari

Page 86: geotehnica 2
Page 87: geotehnica 2
Page 88: geotehnica 2

69. Calculul presiunii critice de refulare laterală pentru suprafeţe compuse de cedare

Page 89: geotehnica 2

70. Calculul presiunii critice de refulare laterală - Metoda Terzaghi

Page 90: geotehnica 2

71.Calculul capacităţii portante a terenului de fundare după normele româneşti. Factori de siguranta in calculul terenului de fundare

Page 91: geotehnica 2
Page 92: geotehnica 2

72. Calculul capacitatii portante a terenului de fundare la smulgere. Consideratii generale. Principii de fundamentare a metodelor de calcul

Page 93: geotehnica 2