1
DATA SEF PROIECT Pr.Nr. 12689/ 2006 BENEFICIAR: TITLU PROIECT: PRIMARIA MUNICIPIULUI DEJ SCARA SEMNATURA J12/2961/2005 CUI 17866037 ARH.VALENTINA TURCU ARH.VALENTINA TURCU INTOCMIT NUMELE DESENAT COLABORATORI aug 2009 Faza PUG ARH.V.TURCU G & T CREATOR s.r.l. P.U.G. MUNICIPIUL DEJ, JUD.CLUJ MODIFICARE SI REACTUALIZARE 1: DESENAT ING. MIRCEA MURESAN ST.ARH.IOANA MARIA POP spre Codor DC176 DN 1C spre Baia Mare spre Bistrita DN17 DC 175 spreTarpiu spreJichis DC 174 spre Pinitic DC 167 spre Gherla DN 1C PD PD PDt Fp Fp Fp Fp Fp P L Fp F F PDt PDt cf PD PD N PDt PDt PDt PDt A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A PDt PD PDt PD PD P P A P P P P P P P P P P P P P P Ci Ci P P P P P P P P P A A A A P P L A P PD A A A A L A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L PD PD A A A A A A A A A A A A A A A A A A A PD PD PD P P P A L L L L L L L L L L PDp PDp PDp PDp PDp PDp PDp PDp PDp PDp PDp PDp PDp PDp PDp PDp PDp PDp PDp PDp PDp PDp PDp PD PD PD PD PD PDp PDp PDp PDp A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A P P P P P P P P P PDp P A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A P PDp PDt A PDp A A A A A A A P P A A A A A A A A A A A A A A A A A PD L L P L L cf PDt PDt PDt PDt PDt PDt PDt PDt baz. zona cf PDt PDt PDt A A Ci baz. F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Fp Fp Fp Fp Fp Fp Fp F F F F F F F F F F F F F F Fp Fp F L PDt PDt L A PD r.Somesul Mic PDt PDt PDt PDt PDt PDt PDt Pt F PDt PDt PDt PDt PDt PDt PDt PDt L L L V V V L L L Pt P PDt PDt PDt P A PDt PDt PDt A Somcutu Mic JICHISUL DE JOS COMUNA CUZDRIOARA MANASTIREA Urisor COMUNA CASEIU Ci PDt PDt PDt PDt PDt PDt PDt PDt PDt Fp Fp Fp Fp Fp F V V PDt PDt pt cf N Nn Viile Dejului COMUNA MINTIU GHERLII Pintic spre Dej spre Corneni ZONA INUNDABILA CONFORM EVIDENTELOR ACTUALIZATE ALE DIRECTIEI APELOR SOMES-TISA ZONA 1 Cuprinde portiunea de terasã din partea stângã a Someşului Mic, precum şi din partea dreaptã şi stângã a Someşului. Terenul este în general plan şi stabil. Nu existã fenomene de alunecare a terenului şi ele nici nu se pot produce aici. Se pot amplasa constructii de la cele cu parter pânã la cele cu mai multe nivele, asfel: Pconv= 575- 800 kPa. NOTÃ: -Între stratele superioare de argilã şi stratele inferioare de pietrişuri existã strate de mâl moale ce apare pe grosimi mari. -Zona a fost inundatã în anul 1970 de apele revãrsate ale Someşurilor şi ale râurilor adiacente pe grosimi mari de +2.00- 4.00 m. -Pânã la executarea unor lucrãri ample de regularizare şi îndiguire în zona bazinelor Someşurilor, indicãm ridicarea cotei +0.00 la constructii. ZONA 2 Cuprinde partea verticalã a zonei centrale de Mulatãu, Dealul Florilor, versantul N-V al Dealului Sfântul Petru, Dealul Tirului. Zona cuprinde terenuri relativ plane, dar şi terenuri situate în pantã, unde nu s-au manifestat fenomene de alunecare a terenului. În zonã existã strate argiloase, cu sau fãrã fragmente de tuf, precum şi strate de pietrişuri. Argilele au un caracter foarte activ de umflare şi contractie. Se pot amplasa constructii de la parter, la parter cu mai multe nivele. Se poate funda pe stratele de argile plastic consistente, foarte contractile. Pconv= 225- 300 kPa. Se mai poate funda şi pe stratele de pietriş cu nisip şi liant. Pconv= 480- 575 kPa. NOTÃ: -În special în zona centralã a oraşului, peste stratele indicate pentru inundare sunt strate de umpluturã pe grosimi mari. DRUMURI NATIONALE DRUMURI COMUNALE DRUMURI JUDETENE DRUMURI ZONA CAI COMUNICATII FEROVIARE ZONA 3 Se vor amplasa constructii de maxim P+1. Fundarea se va face pe stratul de praf argilos- mâlos, pe un radier din beton armat, aşezat pe un pat din balast. Pconv= 200 kPa. ZONA 4 Se vor amplasa constructii P+1. Fundarea se va face în stratele de argilã galbenã- cafenie, plastic consistentã, contractilã, cu centuri armate. Df= -1.50 m. Pconv= 250 kPa. ZONA 5 Se vor amplasa numai constructii P, eventual P+M. Fundarea se va face pe stratul de praf argilos, galben- cenuşiu cu materii organice, aşezat pe o pernã de balast. Pconv= 150 kPa. NOTÃ: -Din cauza nivelului ridicat al apei subterane, punctual va fi necesar executarea unei perne de balast subterane. ZONA 6 Se vor amplasa constructii P, P+M, în lungul strãzilor existente. Fundarea se va face în stratele de argilã galbenã -cafenie plastic consistentã. Se vor executa centuri armate sau chiar fundatii armate, ziduri de sprijin, drenuri, sistematizãri verticale pentru îndepãrtarea apelor din precipitatii. Pconv= 200- 250 kPa. ZONA 7 Nu se vor amplasa constructii din cauza: -pantelor accentuate. -fenomenelor de instabilitate ale terenului. -existenta exploatãrilor vechi şi actuale de sare. -prezenta masivului de sare, precum şi apropierea de limitele de extensie, frãmântate ale acestuia. -lacuri sãrate sau dulci. ZONA 8 -situarii pe Valea Chiejdului in lungul cursului de apa. Nu se vor amplasa constructii din cauza: LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITE LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS h/l= 900 / 1530 (1.38mp) Allplan 2008 10000 2.1 CARTARE GEOTEHNICA PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL DEJ JUDETUL CLUJ E V S N PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL DEJ JUDETUL CLUJ CARTARE GEOTEHNICA CARTARE GEOTEHNICA

CARTARE GEOTEHNICA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cartare geotehnica

Citation preview

 • DATA

  SEF PROIECT Pr.Nr.12689/2006

  BENEFICIAR:

  TITLU PROIECT:

  PRIMARIA MUNICIPIULUI DEJSCARASEMNATURA

  J12/2961/2005CUI 17866037

  ARH.VALENTINA TURCU

  ARH.VALENTINA TURCU

  INTOCMIT

  NUMELE

  DESENAT

  COLABORATORI

  aug 2009

  FazaPUG

  ARH.V.TURCUG & T CREATOR s.r.l.P.U.G. MUNICIPIUL DEJ, JUD.CLUJMODIFICARE SI REACTUALIZARE

  1:

  DESENAT

  ING. MIRCEA MURESAN

  ST.ARH.IOANA MARIA POP

  spre Co

  dor

  DC176

  DN

  1Cspre Baia M

  are

  spre Bistrita

  DN17

  DC 175spreTarpiu

  spreJichis

  DC 174

  spre

  Pini

  ticDC

  167

  spre Gherla

  DN

  1C

  PD

  PD

  PDt

  Fp

  Fp

  Fp

  Fp

  Fp

  P

  L

  Fp

  F

  F

  PDt

  PDt

  cf

  PD

  PD

  N

  PDt

  PDt

  PDt

  PDt

  A

  A

  A

  A

  AA

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A A

  A

  A

  A

  A

  PDt

  PD

  PDt

  PD

  PD P

  P

  A

  P

  P

  P

  P

  P

  PP

  PP

  P

  P

  P

  P

  P

  Ci

  Ci

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  PP

  P

  A

  A

  A

  A

  P

  P

  L

  A

  P

  PD

  A

  A AA L

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  AA

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A A

  A AA

  A

  A

  A

  A

  L

  PD

  PD

  A

  AAA

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  AA

  A A

  A

  A

  A

  PD

  PD

  PD

  P

  P

  P

  A

  L

  L

  L

  L

  L

  L

  L

  L

  L

  L

  PDp

  PDp

  PDp

  PDp

  PDp

  PDp

  PDp

  PDpPDp

  PDp

  PDp

  PDp

  PDp

  PDp

  PDp

  PDp

  PDp

  PDp

  PDp

  PDp

  PDp

  PDp

  PDp

  PD

  PD

  PD

  PD

  PD

  PDp

  PDp

  PDp

  PDp

  AA

  AA

  A

  A

  A

  AA

  A

  A

  AA

  A

  A

  AA

  AA

  AA

  A

  A

  A

  A

  A

  A A A AA

  A

  A

  A

  A

  A

  A A

  A

  A

  AA

  AA

  A

  AA

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  AA

  A A A

  A

  A

  A

  A

  A

  AA

  A

  A

  A

  AA

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  AA

  A

  AA

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  AA

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  AA

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  AA

  A

  AA

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  PDp

  P

  A

  AA

  A

  A

  A

  A

  AA

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  AA

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  AA

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  AA A

  AA

  A

  A

  P

  PDp

  PDt

  APDp

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  P

  P

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A

  A A

  A

  A

  A

  A

  A

  PD

  L

  L

  P

  L

  L

  cf

  PDt

  PDt

  PDt

  PDt

  PDt

  PDt

  PDt

  PDt

  baz.

  zona cf

  PDt

  PDt

  PDt

  A

  A

  Ci

  baz.

  F

  F F

  F

  F

  F

  F

  F

  F

  F

  F

  F

  F

  F

  F

  F

  F

  F

  F

  F

  F

  F

  F

  FF

  F

  Fp

  Fp

  Fp

  Fp

  Fp

  Fp

  Fp

  F

  F

  F

  F

  F

  F

  FF

  F

  F

  F

  F

  F

  F

  Fp

  Fp

  F

  L

  PDt

  PDt

  L

  A

  PD

  r.Somesul Mic

  PDt

  PDt

  PDtPDt

  PDt

  PDt

  PDt

  Pt

  F

  PDt

  PDt

  PDt

  PDt

  PDt

  PDt

  PDt

  PDt

  L

  L

  L

  V

  V

  V

  L

  L

  L

  Pt

  P

  PDt

  PDt

  PDt

  P

  A

  PDt

  PDt

  PDt

  A

  Somcutu Mic

  JICHISUL DE JOS

  COMUNA CUZDRIOARA

  MANASTIREA

  734/1

  779/2/6

  632

  674

  674

  Urisor

  COMUNA CASEIU

  Ci

  PDt

  PDt

  PDt

  PDt

  PDt

  PDt

  PDt

  PDt

  PDt

  Fp

  Fp

  Fp

  Fp

  Fp

  F

  V

  V

  PDt

  PDt

  pt

  cf

  N

  Nn

  Viile Dejului

  COMUNA MINTIU GHERLII

  Pintic

  spre

  Dej

  spre Corneni

  ZONA INUNDABILA CONFORMEVIDENTELOR ACTUALIZATE ALE DIRECTIEI APELOR SOMES-TISA

  ZONA 1Cuprinde portiunea de teras din partea stng a Someului Mic, precum i din partea dreapt i stng a Someului.Terenul este n general plan i stabil.Nu exist fenomene de alunecare a terenului i ele nici nu se pot produce aici.Se pot amplasa constructii de la cele cu parter pn la cele cu mai multe nivele,asfel: Pconv= 575- 800 kPa.NOT: -ntre stratele superioare de argil i stratele inferioare de pietriuri exist strate de ml moale ce apare pe grosimi mari. -Zona a fost inundat n anul 1970 de apele revrsate ale Someurilor i ale rurilor adiacente pe grosimi mari de +2.00- 4.00 m. -Pn la executarea unor lucrri ample de regularizare i ndiguire n zona bazinelor Someurilor, indicm ridicarea cotei +0.00 la constructii.ZONA 2Cuprinde partea vertical a zonei centrale de Mulatu, Dealul Florilor, versantul N-V al Dealului Sfntul Petru, Dealul Tirului.Zona cuprinde terenuri relativ plane, dar i terenuri situate n pant, unde nu s-au manifestat fenomene de alunecare a terenului.n zon exist strate argiloase, cu sau fr fragmente de tuf, precum i strate de pietriuri.Argilele au un caracter foarte activ de umflare i contractie.Se pot amplasa constructii de la parter, la parter cu mai multe nivele.Se poate funda pe stratele de argile plastic consistente, foarte contractile.Pconv= 225- 300 kPa.Se mai poate funda i pe stratele de pietri cu nisip i liant.Pconv= 480- 575 kPa.NOT: -n special n zona central a oraului, peste stratele indicate pentru inundare sunt strate de umplutur pe grosimi mari.

  DRUMURI NATIONALE

  DRUMURI COMUNALEDRUMURI JUDETENE

  DRUMURI

  ZONA CAI COMUNICATII FEROVIARE

  ZONA 3Se vor amplasa constructii de maxim P+1.Fundarea se va face pe stratul de praf argilos- mlos, pe un radier din betonarmat, aezat pe un pat din balast.Pconv= 200 kPa.ZONA 4Se vor amplasa constructii P+1.Fundarea se va face n stratele de argil galben- cafenie, plasticconsistent, contractil, cu centuri armate.Df= -1.50 m.Pconv= 250 kPa.ZONA 5Se vor amplasa numai constructii P, eventual P+M.Fundarea se va face pe stratul de praf argilos, galben- cenuiu cumaterii organice, aezat pe o pern de balast.Pconv= 150 kPa.NOT: -Din cauza nivelului ridicat al apei subterane, punctual va fi necesar executarea unei perne de balast subterane.ZONA 6Se vor amplasa constructii P, P+M, n lungul strzilor existente.Fundarea se va face n stratele de argil galben -cafenie plasticconsistent.Se vor executa centuri armate sau chiar fundatii armate, ziduri de sprijin, drenuri, sistematizri verticale pentru ndeprtareaapelor din precipitatii.Pconv= 200- 250 kPa.ZONA 7Nu se vor amplasa constructii din cauza:-pantelor accentuate.-fenomenelor de instabilitate ale terenului.-existenta exploatrilor vechi i actuale de sare.-prezenta masivului de sare, precum i apropierea de limitele de extensie,frmntate ale acestuia.-lacuri srate sau dulci.ZONA 8

  -situarii pe Valea Chiejdului in lungul cursului de apa.

  Nu se vor amplasa constructii din cauza:

  LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIVLIMITE

  LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS

  h/l= 900 / 1530 (1.38mp) Allplan 2008

  10000

  2.1CARTARE GEOTEHNICA

  PLAN URBANISTIC GENERALMUNICIPIUL DEJ

  JUDETUL CLUJEV

  S

  N

  PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL DEJ JUDETUL CLUJ

  CARTARE GEOTEHNICA

  CARTARE GEOTEHNICA