19
Gamybos personalo motyvavimo mokymai Mindaugas Steponavičius 8 650 57256, m.steponavicius @imperatum.lt Vilnius, 2015 HI-TECH group: Mokslininkų g. 6A , VILNIUS www.imperatum.lt www.sprana.eu www.horasmpm.eu

Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

Gamybos personalo motyvavimomokymai

Mindaugas Steponavičius8 650 57256, [email protected]

Vilnius, 2015

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

Page 2: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

MŪSŲ KOMANDA

UAB Imperatum - verslo konsultavimo ir valdymo įmonė, pradėjusi savo veiklą 2007 metais, kaip Lean6 sigma, 5s ir kitų optimizacinių sistemų pramonėje diegėja. Įmonė šiuo metu didžiausią dėmesį skiria Hi-Tech grupės įmonių UAB Technologiniai valdymo sprendimai ir UAB Sprana veiklos ir investicijų koordinavimui.

Koordinuojamos Hi-Tech grupės tikslas koncentruoti veiklą į aukštųjų technologijų sritis:

• informacines technologijas ir IT produktus;

• analitinių instrumentų gamybą;

• kitų naujausių mokslinių idėjų pritaikymą pramonei bei komercializavimą.

2012 m. UAB „Imperatum“ ir UAB „Altechna“ įkūrė aukštųjų technologijų įmonę UAB „SPRANA“, kurios pagrindinė veikla - spektroskopinių UV-Vis-NIR analizatorių, kūrimas ir vystymas.

UAB „Sprana“ tapo Lazerių asociacijos nare bei dalyvavo tarptautinėje aukštųjų technologijų parodoje Miunchene „Analitica 2012“ www.sprana.eu

2013 m. UAB „Imperatum“ įkūrė IT įmonę UAB „Technologiniai valdymo sprendimai“, kuri užsiima Gamybos Valdymo Sistemų (GVS) kūrimu, tobulinimu ir diegimu. Sukurti ir sėkmingai diegiami gamybos planavimo HORAS MPM ir gamybos įrengimų efektyvumo stebėjimo HORAS OEE sprendimai www.horasmpm.eu ir www.horasoee.eu

2014 m. Imperatum grupei iškilmingos ceremonijos metu Nacionalinėje filharmonijoje įteiktas „Inovacijų prizo“ apdovanojimas.

2015 m. Imperatum grupė pateko į „Žinių ekonomikos įmonės 2014“ apdovanojimų finalą už 2014-ųjų metų veiklos rezultatus, sukurtas inovacijas bei indėlį į visuomeninį gyvenimą.

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

Page 3: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

Darbinė energija

Nuostatos Motyvai

Energija

Šeima, namai

Darbas

Pomėgiai

Vidiniai prieštaravimai• poreikis• troškimas

Elgesys / veiksmas

Prieštaravimų įveikimas arba susitaikymas su jais

Tikslas arba atlyginimas

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

Page 4: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

Įtaka motyvacijaiŠaltinis: The motyvation to work, F. Herzberg

Negatyvi įtaka % Pozityvi įtaka

40 30 20 10 0 10 20 30 40

Darbo rezultatai

Pripažinimas

Darbo pobūdis

Atsakomybė

Karjera

Firmos politika

Vadovavimas

Atlyginimas

Santykiai su vadovaus

Darbo sąlygos

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

Page 5: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

I. Krylovo pasakėčia versle

AUGIMAS

PELNINGUMAS SAUGUMAS

Fiziologiniai p.

Saviraiškos p.

“Ego” p.

Socialiniai p.

Saugumo p.

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

15% Dėl darbuotojo kaltės

7% dėl kvalifikacijos trūkumo

7% dėl motyvacijos trūkumo

1% žmogiškasis faktorius

85%

dėl sistemos

netobulumo

Page 6: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

• Maslou

- Fiziologiniai poreikiai. Pastovios pajamos leidžiančios užtikrinti turimą gyvenimo kokybę. Patogi darbo vieta.

- Saugumo poreikiai. Darbo vietos ir pajamų išsaugojimas. Kompanijos stabilumas.

- Socialiniai poreikiai. Bendravimo poreikis. Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas.

- Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš kolegų, vadovų ir klientų.

- Saviraiškos (tobulinimosi) poreikiai. Karjera (su atsakomybę), tobulėjimas profesinėje ar kitoje srityje. Visuomeninė veikla.

TESTAI

Darbuotojo poreikiai įmonėje

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

Page 7: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

Komforto ir diskomforto teorija

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

Page 8: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

• Kiek yra įtraukiami gamybos vadovai į verslo plano, strategijos ir

taktikos kūrimą?

• Gamybos vadovai yra pagrindiniai informacijos ir

komunikacijos mazgai!!!

• Gamybos vadovas – Jūsų komandos narys ar kolektyvo narys?

• Gamybos vadovas yra nuolatinėje konfliktų zonoje.

• Tokius tikslus statote gamybos vadovui ir už ką jis yra atsakingas?

• Gamybos vadovo profilis (kaip jis linkęs motyvuoti ir

kontroliuoti)?

Gamybos vadovai – tarp žemės ir dangaus.

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

Page 9: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

Darbo užmokesčio įtaka gamybai

• Kompanijos politika ir jos lankstumas;

• Kompanijos keliami tikslai produktams;

• Kompanijos ir asmeninių tikslų koreliacija;

• Galėjimas pasirinkti veiklą;

• Vertinimo kriterijai; viešinimas;

• Darbuotojų vertinimas ir kritinės masės formavimas.

Rez

ult

atas

Pastangos

naudingumozona

1

2

3

421

3

4

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

Page 10: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

„Kritinės masės“ formavimas

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

Darbuotojų kategorijos:

A kategorija: tai pavyzdiniai darbuotojai – daugiausiai kuriantys vertės, lojalūs, iniciatyvūs.B kategorija: tai geri darbuotojai – bet jau gal pavargę, trūksta motyvacijos, kt problemos. C kategorija: tai judėti pirmyn trukdantys darbuotoja: nemotyvuoti, nelojalūs,

demotyvuojantys kitus, sukuriantys mažiausiai vertės.

Įmonė turi:

A kategorija: išlaikyti ir viską padaryti, kad jaustusi gerai.B kategorija: skatinti taip, kad būtų stimulas tapti A kategorija. C kategorija: jie Jums nereikalingi.

Darbo užmokesčiu neturi būti visi patenkinti –patenkinta turi būti tik A kategorija.

Page 11: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

DU tikslai

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

Ar tai verslo pradžia?

Didinam darbuotojų universalumą

Mažinam darbuotojų universalumą

Didinam darbuotojų laisvę / atsakomybę

Mažinam darbuotojų laisvę / atsakomybę

Didinam darbuotojų kvalifikaciją

Mažinam darbuotojų kvalifikaciją

Page 12: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

Pajamų ir DU dalybos

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

Įmonės pajamos (ir įdirbis)

1

2

3

1. Atvejai kai DU auga nuosaikiai pagal nustatytus rodiklius (DU augimas iš dalies koreliuoja su įmonės augimu)

2. Atvejai jai DU fiksuotas, ji įtakoja kiti veiksniai.(DU augimas nekoreliuoja su įmonės augimu)

3. Atvejai jai DU yra mažinamas. (DU turi atvirkštinę koreliaciją su įmonės augimu)

Page 13: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

Iš ko skaičiuoti DU

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

• Iš darbo procesų

• Už vienetus

• Valandinis

• Kategorijos

• Projektinis (bonusai, už objektą ir pan.)

Page 14: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

Premijos santykis su DU dalybos

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

Kokia turi būti premijos ir fiksuoto DU proporcija???

Premijos turi turėti aiškų politinį motyvą ir turi būti lengvai paskaičiuojamos.

10 – 15%

20 – 25%

30 %

40+%

Per mažas skatinimas, nekeičia darbuotojų motyvų.

Dalį darbuotojų pradeda motyvuoti, jei nereikalauja per didelių pastangų

Psichologinė riba, nuo kurios žmogus pasiryžta pokyčiams

Per didelis rizikos laipsnis, daliai darbuotojų gali būti nepriimtinas

Premijos pagrindinis įrankis pokyčiams įgyvendinti .

BAUDOS PSICHOLOGIŠKAI VEIKIA STIPRIAU NEI SKATINIMAS, BET SUPONUOJA NEIGIAMĄ MIKROKLIMATĄ

Page 15: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

PAGRINDINIAI RODIKLIAI NAUDOJAMI GAMYBOS APSKAITYME IR VERTINIME

Kokie rodikliai naudojami gamybos procesų valdyme, apskaityme, analizėje ir vertinime?

• Atlikimas laiku;• 5S;• Pasiūlymai;• Kvalifikacija.• Technikos

priežiūra

• Broko rodiklis• 6 sigma rodikliai• Klientų pretenzijos• Technologinis

brokas.

• Našumas;• Ciklas;• Smed rodiklis;• OEE rodiklis

• Žaliavų sąnaudos vnt produkcijai.

• Resursų taupymas• Žaliavų taupymas• Laikas

Page 16: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

GAMYBOS APSKAITOS PAVYZDYS

Page 17: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

Page 18: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

HI-TECH group:Mokslininkų g. 6A , VILNIUSwww.imperatum.ltwww.sprana.euwww.horasmpm.eu

Kat

ego

rija

1

Kat

ego

rija

2

Kat

ego

rija

3

Kat

ego

rija

4

Kat

ego

rija

5

Bazinis DU

1 kartelė

2 kartelė

Energetika Medžiagos Kita

Asmeninė motyvacija

Universalumas;Kvalifikacija;Lojalumas;Rodiklių stabilumaspasiūlymai

FIX

DU

Kolektyvinė motyvacija

Kolektyvas teikiapremijavimopasiūlymą

Rodikliai

našumas 90-100%

planas 95%

kokybė <10%

Taktas/laiku +/- 5%

Kt.

Rodikliai

Kokybė <5%

5S >2

Sąnaudos <3%

• Stabilus, kontroliuojamas DUF• DUF’ą taupote;• Paskaičiavimas nesudėtingas;• Aiškūs kriterijai;• Stipri kolektyvinė kontrolė;• Mažesnė kolektyvo ir vadovybės

priešprieša;• Per rodiklius valdomi tikslai

Page 19: Gamybos personalo motyvavimo mokymai - Imperatum · Geras mikroklimatas. Organizacijos bendruomeninis gyvenimas. - Savęs įvertinimo (ego) poreikiai. Premijos, pripažinimas iš

Mokymų organizatorius:HI-TECH group

UAB SpranaMokslininkų g. 6a, VilniusTel: +370 685 30 552 El.p.: [email protected]

UAB ImperatumMokslininkų g. 6a, VilniusTel.: 8 650 57 256El.p.: [email protected]

UAB Technologiniai valdymo sprendimaiMokslininkų g. 6a, VilniusTel.: +370 699 56489El.p.: [email protected]