Click here to load reader

Gamle lege - lege 2017.pdf · PDF fileDe Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune afd. Frilandsmuseet Hjerl Hede Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup Gamle lege Børns leg i historien

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gamle lege - lege 2017.pdf · PDF fileDe Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune afd....

 • DeKulturhistoriskeMuseeriHolstebroKommuneafd.FrilandsmuseetHjerlHedeHjerlhedevej14,7830Vinderup

  GamlelegeBrnslegihistorien

 • DeKulturhistoriskeMuseeriHolstebroKommuneafd.FrilandsmuseetHjerlHedeHjerlhedevej14,7830Vinderup

  Viharaltidleget.Ibondesamfundetlegedebdebrnogvoksne.Efterhndensomsamfundetudvikledesig,forsvandtlegenefordevoksnesvedkommende,menbrneneerblevetvedmedatlege.Mangeafdegamlelegeegnersiggodttil,atfleregenerationerlegersammen.Hvorgammelenleger,oghvordenstammerfra,ersvrtatsige,dalegenligesomrestenafsamfundetharndretsig.

  Leg

 • DeKulturhistoriskeMuseeriHolstebroKommuneafd.FrilandsmuseetHjerlHedeHjerlhedevej14,7830Vinderup

  Legeidengamleskole

  Pigelege

  Trillekugler Sjippe SpilleboldFedtefadogtrebold

  Drengelege

  Fdeenbjrn Smandshandske Trkkestok

  Nrdererenmandliglrer,laverhaneksercitsmeddrengene.

 • DeKulturhistoriskeMuseeriHolstebroKommuneafd.FrilandsmuseetHjerlHedeHjerlhedevej14,7830Vinderup

  Flleslege

  Tomandfremforenenke Kispus Hundilnke Kampenomdetgyldneskind Komhjemalleminekyllinger

  Legeformindregrupper

  StikkePallesjeud Kastehestesko Trilletndebnd

  Legeikulturmiljerne

 • DeKulturhistoriskeMuseeriHolstebroKommuneafd.FrilandsmuseetHjerlHedeHjerlhedevej14,7830Vinderup

  Gimlekuglespilforbrn

  IdennordiskmytologibetyderGimledelykkeligeslgtersboligidenfornyedeverden,derkomefterRagnarok.MleteraltsGimle.

  Antaldeltagere:210personerRedskaber:Kuglerafglas,stenellerler.Plads:Faststampetjvnjordellergrus.

  Lavfemhullerijordenienkredsmedetsjettehulimidten.

  Defemhullererforhindringerogdensjettehulermlet.

  Allespillerelggeretparkuglerimlet.Deterenpuljen

  tilvinderen.

  Tegnenlinjeca.23meterfrahullerneogherfratrillerip

  skiftenkugleimidterhullet.Jolngerevk,destosvrerebliverdetselvflgelig.

  Skydermansinkugleimlfrmanalledekuglerderalleredeliggerdr.

  Trillermanenkugleneditafdefemforhindringer,erkuglentabtoglggesoveripuljenimidterhullet.Dekugler,somikkerammernedinogenafhullerne,mmanbrugeigeniennyrundeafspillet.Spilletfortsttertilnspillerharvundethelepuljenafkugler.

  Hvordanlegervilegen?

 • DeKulturhistoriskeMuseeriHolstebroKommuneafd.FrilandsmuseetHjerlHedeHjerlhedevej14,7830Vinderup

  Hvordanlegervilegen?

  BoldspilFedtefadogtreboldAntal:36personerRedskaber:enmindreboldPlads:engrsplneelleretstortgulv.Fedtefadengribeleg:Iertrespillere,stiljerpenlinje.Detoyderstespillereharansigtetmodhinanden.Dentredjestrimidtenvendtmoddenspiller,somharbolden.Nuhandlerlegenom,atdetoyderstespillereskalkasteboldentilhinanden,mensspillerenimidtenskalforsgeatgribebolden.Lykkesdetatgribe,aflsermandenspiller,somkastede.Treboldenstikboldleg:Stligesomifedtefad.Menistedetforatkastetilhinanden,skaldetoyderstespilleresamarbejdeogstikkedenmidterstespillermedbolden.Dethandleromatundgatbliveramtslngesommuligt.Nrmidterspillernebliverstukket,aflsermandenspiller,somharskudtboldemodn.Ibeggelege:Ermanflereendtre,kanderstflereimidten,ogdevrigespilleredannerenkredsudenom.Mankangrebeggelegemegetsvrevedatspillerneskalsiddened.

 • DeKulturhistoriskeMuseeriHolstebroKommuneafd.FrilandsmuseetHjerlHedeHjerlhedevej14,7830Vinderup

  Hvordanlegervilegen?

  FdeenbjrnAntal:3

  Denfrstelggersigpryggenmedhovedetimodnord

  Denandenlggersigpmavenhenovermedhovedetimodst

  Dentredjelggersigpmavenoverdeandre,medhovedetimod

  syd

  versteognedersteperson,gribernufatomhinandensben

  Bjrnensomerdenimidten,skalnufdesvedatvridesigud

  mellemdeandre

  TrkkesmandshandskeAntal:2

  Stjerpjordenmedfddermodhinanden

  NuskalIlaveenkrogmedfingrene,ogtagefatidenandenshnd

  med

  Iskalnuvltemodstanderenvedathivetil.

 • DeKulturhistoriskeMuseeriHolstebroKommuneafd.FrilandsmuseetHjerlHedeHjerlhedevej14,7830Vinderup

  Hvordanlegervilegen?

  TrkkeStok

  Antal:2

  Sidmedfodslernemodhinanden.

  Holdenrundstokmellemjermedbeggehnder.

  Den,somtrkkermodstanderenopfrajordenellertrkkerstokkentilsig,harvundet.

  Dystenkanafgresienenkeltomgangellerbedstaftreomgange.

  Kispus

  Antal:5?,altidetuligeantal

  Stiljerienrundkredsmedgodpladsimellemjer,nafjerskalsti

  midten

  Iskifterpladstoogtoirundkredsenvedatblinkeellervinketil

  hinanden

  Denimidtenskalprveatnudpenafdetommepladser

  Denderikkenrfrem,skalnuvreimidtensomfanger

 • DeKulturhistoriskeMuseeriHolstebroKommuneafd.FrilandsmuseetHjerlHedeHjerlhedevej14,7830Vinderup

  Hvordanlegervilegen?

  Kampenomdetgyldneskind

  Antal:1020

  Duskalbruge:Enstologetskind/klud

  Tegntostregerpjordenmedca.20skridtsafstand.Mellemde

  tostregerstillesstolenmedskindetp

  Deljeritohold.Hvertholdstillersigopbagstregerne

  Enfrahvertholdlberudefterskindet.Hvordetglderomatf

  fatiskindetfrst

  Hvisikkedufrfatiskindet,skalduprveatfangedenanden

  person,indenhan/hunpersonennrhjemmedskindet

  Hvisdufangerhammedskindet,skalhanskiftetildithold

  Fangerduhamikke,skalduselvskiftetilhanshold

  Detkanbdeslegesptid,ellertildeteneholdlbertrfor

  deltagere

 • DeKulturhistoriskeMuseeriHolstebroKommuneafd.FrilandsmuseetHjerlHedeHjerlhedevej14,7830Vinderup

  Hvordanlegervilegen?

 • DeKulturhistoriskeMuseeriHolstebroKommuneafd.FrilandsmuseetHjerlHedeHjerlhedevej14,7830Vinderup

  StikkePallesjeud

  Antal:2

  Duskalbruge:enstokogtotrklodser

  Stiljerrygmodrygmedenstokmellembenene

  Nrderbliverrbtstart,skaldertrkkes

  Trkistokkenogforsgatvltedinegentrklodsdendervlter

  sinklodsfrst,harvundet

  HesteskoAntal:24,nrdererfiredeltagere,delesdeitohold

  Duskalbruge:4hesteskoogenlillejernstang

  Du/Ihartohesteskohver

  Nuskaldu/Ikastehesteskoen,sdenrammerjernstangen,ellersdenkommersttpsommulig

  Hvordanlegervilegen?

 • DeKulturhistoriskeMuseeriHolstebroKommuneafd.FrilandsmuseetHjerlHedeHjerlhedevej14,7830Vinderup

Search related