23
FUNGSI BAHASA MELAYU KLASIK SEBAGAI LINGUA FRANCA DAN BAHASA PENTADBIRAN

Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PEMBENTANGAN FUNGSI BAHASA MELAYU KLASIK SEBAGAI LINGUA FRANCA DAN

Citation preview

Page 1: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

FUNGSI BAHASA MELAYU KLASIK SEBAGAI LINGUA FRANCA DAN BAHASA PENTADBIRAN

Page 2: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

APA ITU BAHASA MELAYU KLASIK?

Bahasa Melayu Kuno digantikan dengan Bahasa Melayu Klasik. Peralihan ini dikaitkan dengan kedatangan agama Islam yang ke Asia Tenggara pada abad ke-13.

Page 3: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

Ciri ciri bahasa Melayu klasik Ayat yang panjang, berulang, dan berbelit-belit. Mempunyai banyak ayat pasif dan songsang Menggunakan bahasa istana Menggunakan kosa kata klasik spt. ratna mutu

manikam, edan kesmaran (mabuk asmara), sahaya, masyghul (bersedih)

Banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) spt. sebermula, alkisah, hatta, adapun.

Banyak menggunakan partikel pun dan lah

Page 4: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

Menggunakan aksara jawi, iaitu aksara yang dipinjam daripada bahasa Arab yang telah ditambah dengan beberapa huruf tambahan.

Telah menerima pelbagai jenis kosa kata Arab dan Parsi dalam pelbagai bidang bahasa seperti alam bidang ilmu keagamaan, undang-undang, kesusasteraan, pemerintahan dan pentadbiran, perubatan, falsafah, tasawuf dan kata-kata umum.

Page 5: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

Frasa dan ayat pengaruh Arab terutama dalam kitab-kitab klasik Melayu seperti frasa ketahuilah olehmu (dari terjemahan I’lamL, maka kemudian daripada itu (dari Amma ba’du); atau pada ayat sunat berbuka atas tamar dan lain-lain. Frasa dan ayat bentuk ini wujud hasil daripada terjemahan harfiah daripada teks-teks bahasa Arab.

Unsur-unsur falsafah Islam wujud dalam banyak tulisan Melayu spt. dalam bid ilmu Kalam, Tasawuf, ilmu Aqa’id al-Iman dan lain-lain. Ini berbeza dengan bahasa Melayu zaman kuno atau Hindu.

Page 6: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

Batu Bersurat

Batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu (22 February 1303) ditulis dalam tulisan Jawi. Ini membuktikan tulisan Arab telah telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu.

Batu bersurat di Pagar Ruyung, Minangkabau (1356) ditulis dalam huruf India mengandungi prosa melayu kuno dan beberapa baris sajak Sanskrit. Bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke-7.

Batu bersurat di Minye Tujuh, Acheh (1380) masih memakai abjad India buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat nabi, Allah dan rahmat

Page 7: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

Batu Bersurat Terengganu Batu bersurat

di Pagaruyung

Page 8: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

Zaman kegemilangan

Zaman kegemilangan bahasa Melayu Klasik berlaku setelah pemimpin kerajaan kerajaan Melayu memeluk Islam dan mempelajari bahasa Arab daripada pedagang Islam daripada Arab dan Parsi. Ini menyebabkan penyerapan unsur unsur Arab dan Parsi dalam bahasa Melayu. Zaman ini boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu:

Zaman kerajaan Melaka Zaman kerajaan Acheh Zaman kerajaan Johor-Riau

Page 9: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

BAHASA MELAYU ZAMAN KEDATANGAN INGGERIS

Pada abad ke-19 bermula dengan  karangan Munsyi Abdullah, zaman ini  dianggap sebagai permulaan zaman Bahasa Melayu Moden.

Beberapa karya terkenal pada zaman ini ialah hasil tulisan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munsyi. Karya pertama beliau ialah Syair Singapura Terbakar.

Abdullah Munsyi bukan sahaja memperlihatkan keunggulan Bahasa Melayu melalui karya kesusasteraan, malahan memberikan kesedaran tetantang betapa pentingnya nahu Bahasa Melayu.

Page 10: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

Bagi beliau, sekiranya nahu(tatabahasa) Bahasa Melayu ditulis oleh orang asing maka nahu Bahasa Melayu yang ditulis itu hanyalah merupakan pengubahsuaian nahu bahasa mereka sendiri yang cuba dipaksakan terhadap Bahasa Melayu.

Perkembangan Bahasa Melayu yang diperjuangkan oleh Abdullah Munsyi tidaklah menghairankan kerana latar pendidikannya yang berbahasa Inggeris. 

Page 11: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

Lingua franca Lingua franca (dari bahasa Itali, bererti bahasa Frank) atau

bahasa perantara merupakan bahasa perantaraan yang digunakan secara sistematik untuk tujuan perhubungan antara orang-orang yang tidak sama bahasa ibundanya, khususnya bahasa ketiga yang berbeza dari bahasa ibunda dua belah pihak.

Lingua franca ditakrifkan berdasarkan fungsi, tanpa mengambil kira sejarah atau struktur bahasa itu

Walaupun ada bahasa campuran (pijin dan kreol) yang berperanan sebagai lingua franca, namun kebanyakan lingua franca bukan bahasa campuran.

Istilah lingua franca juga memaksudkan bahasa yang dikhususkan dalam bidang tertentu, seperti bahasa Inggeris untuk kajian sains.

Page 12: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

Lingua franca bersinonim dengan bahasa penghubung (vehicular language).

Bahasa vernakular merupakan bahasa asli dalam lingkungan sebuah komuniti penuturnya, bahasa vehicular pula menjangkaui batas komuniti asalnya, lalu dijadikan bahasa kedua untuk kegunaan perhubungan antara komuniti.

Contoh, bahasa Inggeris adalah bahasa vernakular di England, tetapi di Filipina pula dijadikan bahasa penghubung (iaitu lingua franca).

Page 13: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

Bahasa perantaraan antarabangsa

seperti bahasa Esperanto direka dengan

tujuan berperanan sebagai linguas

franca, tetapi sayangnya penerimaannya

tidak memberangsangkan (contohnya,

bahasa Esperanto dianggarkan cuma

ada 100,000 hingga 2 juta penutur fasih

di seluruh dunia).

Page 14: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA LINGUA FRANCA DI MALAYSIALatarbelakang Bahasa Melayu ialah bahasa Melayu - Polesia

daripada rumpun bahasa - Austronesia. Dibahagikan kepada tiga tahap, iaitu bahasa

Melayu kuno, klasik dan moden. Tahap pertama dari abad 7 hingga abad 13, iatu

pada zaman kerajaan Srivijaya sebagai bahasa lingua-franca dan pentadbiran. 

  Terdapat pengaruh bahasa Sankrit dan

menggunakan tulisan Palava.

Page 16: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

Sejarah membuktikan bahawa bahasa Melayu Klasik mampu menjadi bahasa lingua franca. Pada zaman kegemilangan zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu dituturkan oleh semua pedagang dari Arab, China, India dan Eropah.

 

Page 17: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan
Page 18: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

FUNGSI BAHASA

Bahasa adalah satu konsep umum yang menjadi dasar di dalam perhubungan.

. Bahasa haruslah merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ia bukannya sebarang bunyi tetapi adalah bunyi yang merupakan simbol atau perlambangan.

Page 19: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

Sebelum penjajahan British, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran,kesusasteraan dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam.

Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi (Mokhtar Mansor, 1991: 22). Manusia memerlukan suatu medium untuk melawan bicara dengan orang lain.

Dalam komunikasi seharian, salah satu alat yang sering digunakan adalah bahasa, baik bahasa lisan mahupun bahasa tulisan di dalam pentadbiran.

Page 20: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

Bahasa menjadi alat komunikasi yang paling efektif di dalam memastikan proses komunikasi berjalan lancar.

Melalui komunikasi, kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita, serta apa yang dicapai oleh orang-orang yang sezaman dengan kita.

Page 21: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

Bukti tentang penyebaran agama islam menggunakan bahasa Melayu Klasik adalah penghasilan kitab-kitab agama. Antara kitab yang dihasilkan ialah Furu’ Al-Masa’il oleh Syed Muhammad Daud Al-Fatani, dan Sabil Al-Muhtadin oleh Syed Al-Banjari. Hal ini menunjukkan bahasa Melayu Klasik digunakan oleh para ulama dalam bidang keagamaan dan pentadbiran.

Page 22: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

Bahasa Melayu Klasik mencakup zaman antara abad ke-14 hingga abad ke-19, dengan abad ke-12 dan ke-13 sebagai zaman peralihan antara tahap bahasa Melayu Kuno dengan tahap Bahasa Melayu Klasik.

Bahasa Melayu klasik dapat disimpulkan sebagai bahasa yang digunakan dalam kesusasteraan, pemerintahan dan undang-undang, agama dan kemasyarakatan.

Page 23: Fungsi Bahasa Melayu Klasik Sebagai Lingua Franca Dan

TERIMA KASIH DAUN KELADI