of 15 /15
TEHNIKA PODMAZIVANJA KATALOG UREĐAJA www.fluidotehnic.com FLUIDOTEHNIC

FLUIDOTEHNIC TEHNIKA PODMAZIVANJAfluidotehnic.com/assets/upload/pdf/Podmazivanje...KATALOG UREĐAJA FLUIDOTEHNIC TEHNIKA PODMAZIVANJA KATALOG UREĐAJA PUMPE ZA PODMAZIVANJE ULJEM 6-7

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FLUIDOTEHNIC TEHNIKA PODMAZIVANJAfluidotehnic.com/assets/upload/pdf/Podmazivanje...KATALOG UREĐAJA...

 • TEHNIKAPODMAZIVANJA

  KATALOG UREĐAJA

  www.fluidotehnic.com

  FLUIDOTEHNIC

 • TEHNIKAPODMAZIVANJAKATALOG UREĐAJA

  PUMPE ZA PODMAZIVANJE ULJEM 6-7

  O KOMPANIJI 4-5

  POKAZIVAČI PROTOKA 10-11

  FILTERI (ZA PODMAZIVANJE ULJEM) 8-9

  ELEKTROMOTORNA PUMPA ZA CENTRALNU DOPUNU 23

  ELEKTROMOTORNA PUMPA 20-22

  ELEKTROMOTORNE PUMPE ZA PRETAKANJE MASTI

  PNEUMATSKI AGREGAT ZA POJEDINAČNA PODMAZIVANJA

  24-25

  39

  PNEUMATSKA PUMPA ZA PRETAKANJE ULJA

  ELEKTROUPRAVLJAČKE JEDINICE

  27

  41

  PNEUMATSKA PUMPA ZA PODMAZIVANJE

  PNEUMATSKI AGREGAT ZA PODMAZIVANJE NA KOLICIMA

  26

  40

  RUĆNA PUMPA ZA PODMAZIVANJE (DVOLINIJSKA)

  DOZATORI

  28

  42-45

  ELEKTROMOTORNE VIŠEVODE PUMPE 12-19

  RUĆNA PUMPA ZA PRETAKANJE

  RAZVODNICI

  29

  46-52

  NOŽNA PUMPA

  KONTROLNI UREĐAJI

  30

  53-55

  AGREGAT ZA VIŠELINIJSKO PODMAZIVANJE

  VENTIL SIGURNOSTI

  31-33

  56

  ELEKTROMOTORNI AGREGAT (ZA POJEDINAČNO PODMAZIVANJE)

  RUČNI PIŠTOLJ ZA PODMAZIVANJE

  38

  58

  AGREGAT ZA CENTRALNO PODMAZIVANJE

  POTISNI FILTER (ZA SISTEME PODMAZIVANJA MAŠĆU)

  34-37

  57

  FLUIDOTEHNIC

 • FLUID

  OTE

  HNIC

  • Proizvodni program FLUIDOTEHNIC-a baziran je na sopstvenom razvoju. Zahvaljujući tome svi

  proizvodi su rezultat rada inženjerskog tima kao i kvalitetnih i obučenih radnika u proizvodnji i

  montaži. Svaki serijski proizvod tokom osvajanja prolazi kroz faze izrade prototipa, funkcionalnih

  ispitivanja i provere u realnim eksploatacionim uslovima. Zatim se vrši otklanjanje svih eventualnih

  nedostataka i na osnovu toga pušta probna serija. Na taj način se dolazi do visokog kvaliteta

  proizvedenih uređaja. Ukoliko se radi o pojedinačnoj proizvodnji po završenim funkcionalnim

  ispitivanjima proizvod se isporučuje kupcu.

  • FLUIDOTEHNIC d.o.o. je od svog osnivanja do danas neprekidno ulagao kako u proširenje proizvodno-

  poslovnog prostora tako i u nabavku savremene opreme za proizvodnju, kontrolu i tehno-ekonomsku

  podršku. Smešten je u industrijskoj zoni Vrnjačke Banje na placu veličine ~2ha. Sastoji se od nekoliko

  objekata povezanih u funkcionalnu celinu površine 4000 m2. Ceo kompleks je ukompovan u okolinu

  jer se vodilo računa o zdravlju, zaštiti na radu i zaštiti životne sredine.

 • • Istraživanje tržišta, razvoj uređaja, tehnička pomoć i besplatna obuka kadrova svih naših kupaca je

  jedan od osnovnih zadataka. Dugogodišnje iskustvo na razvojnim zadacima hidraulike, pneumatike

  i tehnike podmazivanja kao i podrška najsavremenije kompjuterske tehnologije su garancija da će se

  dati optimalno tehničko rešenje. Tokom razvoja svaki uređaj prolazi precizno definisanu proceduru

  od davanja projektnog rešenja preko izrade i ispitivanja prototipa do puštanja u serijsku proizvodnju.

  • Proizvodnja i montaža se sastoji od nekoliko pogona i odelenja: livnice obojenih metala, mašinskog

  pogona, bravarskog odelenja, montaže i tehničke kontrole. Sve operacije od livenja do završne

  mašinske obrade vrše se na novoj opremi univerzalnim i programskim mašinama. Kontrola

  pozicija i sklopova je 100%. Po završenoj montaži svaki uređaj se ispituje na probnom stolu i na

  osnovu rezultata izdaju odgovarajući certifikati i garancije. Na svaki poziv korisnika servisne ekipe

  sa rezervnim delovima i potrebnim alatom dolaze u najkraćem mogućem roku, bez obzira da li je

  oprema u garantnom ili vangarantnom roku.

 • © Fluidotehnic d.o.o. - Srbija www.fluidotehnic.com [email protected]

  FLUIDOTEHNIC

  Elektromotorna viševoda pumpa za podmazivanje mašću i uljima

  koristi se kod višelinijskih centralnih sistema za podmazivanje.

  Promenljivog je protoka sa mogućnošću nezavisne regulacije protoka

  maziva od minimuma do maksimuma svakog izlaza. Po potrebi protok

  na određenom izlazu može da se isključi. Broj izlaza pumpe bira se pri

  naručivanju i kreće se od jednog do petnaest, odnosno od jednog do

  šesnaest, u zavisnosti od varijante. Rezervoar u standardnoj verziji je

  zapremine 10 dm3 a po potrebi može i drugačiji.

  ELEKTROMOTORNA VIŠEVODA PUMPA (ZA SISTEME PODMAZIVANJA MAŠĆU)

  10-2500S -AU/8

  Oznaka

  Protok po hodu klipa

  Protok po izlazu Max.

  prit.Br.

  Izlaza

  Radni fluid

  Prenosni odnos

  reduktora

  ElektromotorUltrazvučni senzor na nivostatu

  AU

  Zapr. rezerv.

  Masa(podešava

  se)(podešava

  se) MastUlje

  viskoz. Temp. Snaga Br.obrta Napon

  cm3 cm3/min bar kgNLGI mm2/s 0C kW o/min V dm3

  10 - 2500

  0,04 - 0,16

  0,5 - 2,2

  350 1-15 ≤3 >13 -25 ; +80

  70:10,25 980

  3x400v50Hz

  10 do 30V200 mA2xPNP

  NO / NC

  10 ~2910 - 2500S 0,35 - 1,4 112:1

  10 - 2500L 0,85 - 3,4 70:1 0,37 1460

  Primer za naručivanje pumpe sa osam izlaza sa ultrazvučnim nivostatom protoka 1,4 cm3/min po izlazu je

  Ø10 (4x)

  80

  Niv

  oul

  jau

  redu

  ktor

  upu

  mpe

  543

  230

  24

  80

  1

  Pg 9

  60

  127

  156

  44

  100299

  510

  486,

  5

  Ø203 80

 • © Fluidotehnic d.o.o. - Srbija 36210 Vrnjačka Banja - Ruđinci 175 A +381 / 36 - 631 710 13

  FLUIDOTEHNIC

  10-6000S -AU/16

  Pumpa se isporučuje podešena na maksimalan protok tako što je kota "L" podešena na 16 mm i daje 0,16 cm3 po

  hodu klipa. Popuštanjem navrtke "K" i dotezanjem regulacionog vijka "V" za jedan krug (smanjenjem kote L za 1 mm)

  protok se smanjuje za 0,025 cm3 po hodu klipa. Ako je kota L podešena na 12 mm dobija se minimalni protok. Protok

  se isključuje ostvarenjem kote L=9 mm. Po završenom podešavanju dotegnuti navrtku K.

  Izlazi pumpe se mogu po potrebi okrenuti naviše ili naniže zavisno od instalacije. Ukoliko se želi indikacija nivoa maziva

  oznaci se dodaje "AU". Ultrazvučni nivostat meri tri nivoa maziva u rezervaru i bira se njegov opseg prema potrebama

  kupca. Podmazivanje reduktorskog dela pumpe vrši se hipoidnim uljem SAE 80 čiji nivo mora biti do donje ivice

  nalivnog otvora „A“.

  Oznaka

  Protok pohodu klipa

  Protok po izlazu Max.

  prit.Br.

  Izlaza

  Radni fluidPrenosni

  odnos reduktora

  ElektromotorUltrazvučni senzor na nivostatu

  AU

  Zapr. rezerv. Masa (podešava

  se)(podešava

  se) MastUlje

  viskoz. Temp. Snaga Br.obrta Napon

  cm3 cm3/min bar dm3 kgNLGI mm2/s 0C kW o/min V

  10 - 6000

  0,04 - 0,16

  0,5 - 2,2

  350 1-16 ≤3 >13 -25 ; +80

  70:10,25 980

  3x400 V50Hz

  10 do 30V200 mA

  2xPNP NO / NC

  10 ~3010 - 6000S 0,35 - 1,4 112:1

  10 - 6000L 0,85 - 3,4 70:1 0,37 1460

  Primer za naručivanje pumpe sa šesnaest izlaza sa ultrazvučnim nivostatom protoka 1,4 cm3/min po izlazu je

  Ø10 (4x)

  80

  Niv

  oul

  jau

  redu

  ktor

  upu

  mpe

  543

  230

  250

  24

  80

  1

  Pg 9

  60

  127

  156

  44

  100299

  510

  486,

  5

  Ø203 80

 • © Fluidotehnic d.o.o. - Srbija www.fluidotehnic.com [email protected]

  FLUIDOTEHNIC

  ELEKTROMOTORNA VIŠEVODA PUMPA (ZA SISTEME PODMAZIVANJA MAŠĆU)

  Elektromotorna viševoda pumpa za podmazivanje mašću

  i uljima koristi se kod višelinijskih centralnih sistema za

  podmazivanje. Promenljivog je protoka sa mogućnošću

  nezavisne regulacije protoka maziva od minimuma

  do maksimuma svakog izlaza. Po potrebi protok na

  određenom izlazu može da se isključi. Broj izlaza pumpe

  bira se pri naručivanju i kreće se od jednog do petnaest,

  odnosno od jednog do šesnaest, u zavisnosti od varijante.

  Rezervoar u standardnoj verziji je zapremine 30 dm3 a po

  potrebi može i drugačiji.

  Oznaka

  Protok po hodu klipa

  Protok po izlazu Max.

  prit.Br.

  Izlaza

  Radni fluidPrenosni

  odnos reduktora

  ElektromotorUltrazvučni senzor na nivostatu

  AU

  Zapr. rezerv. Masa(podešava

  se)(podešava

  se) MastUlje

  viskoz. Temp. Snaga Br.obrta Napon

  cm3 cm3/min bar NLGI mm2/s 0C kW o/min V dm3 kg

  10 - 2500-1

  0,04 - 0,16

  0,5 - 2,2

  350 1-15 ≤3 >13 -25 ; +80

  70:10,25 980

  3x400 V50Hz

  10 do 30V200 mA2xPNP

  NO / NC

  30 ~3310 - 2500S-1 0,35 - 1,4 112:1

  10 - 2500L-1 0,85 - 3,4 70:1 0,37 1460

  10-2500L-1 -AU/12Primer za naručivanje pumpe sa dvanaest izlaza sa ultrazvučnim nivostatom protoka 3,4 cm3/min po izlazu je

  Ø10 (4x)

  80

  Niv

  oul

  jau

  redu

  ktor

  upu

  mpe

  665

  230

  250

  24

  156

  44

  100299

  510

  609

  160

  12780

  Ø354 80

  Pg 9

 • © Fluidotehnic d.o.o. - Srbija 36210 Vrnjačka Banja - Ruđinci 175 A +381 / 36 - 631 710 15

  FLUIDOTEHNIC

  Pumpa se isporučuje podešena na maksimalan protok tako što je kota "L" podešena na 16 mm i daje 0,16 cm3 po

  hodu klipa. Popuštanjem navrtke "K" i dotezanjem regulacionog vijka "V" za jedan krug (smanjenjem kote L za 1 mm)

  protok se smanjuje za 0,025 cm3 po hodu klipa. Ako je kota L podešena na 12 mm dobija se minimalni protok. Protok

  se isključuje ostvarenjem kote L=9 mm. Po završenom podešavanju dotegnuti navrtku K.

  Izlazi pumpe se mogu po potrebi okrenuti naviše ili naniže zavisno od instalacije. Ukoliko se želi indikacija nivoa maziva

  oznaci se dodaje "AU". Ultrazvučni nivostat meri tri nivoa maziva u rezervaru i bira se njegov opseg prema potrebama

  kupca. Podmazivanje reduktorskog dela pumpe vrši se hipoidnim uljem SAE 80 čiji nivo mora biti do donje ivice

  nalivnog otvora „A“.

  10-6000L-1 -AU/16

  Oznaka

  Protok po hodu klipa

  Protok po izlazu Max.

  prit.Br.

  Izlaza

  Radni fluidPrenosni

  odnos reduktora

  ElektromotorUltrazvučni senzor na

  nivostatu AU

  Zapr. rezerv. Masa(podešava

  se)(podešava

  se) MastUlje

  viskoz. Temp. Snaga Br.obrta Napon

  cm3 cm3/min bar NLGI mm2/s 0C kW o/min V dm3 kg

  10 - 6000-1

  0,04 - 0,16

  0,5 - 2,2

  350 1-16 ≤3 >13 -25 ; +80

  70:10,25 980

  3x400 V50Hz

  10 do 30V200 mA2xPNP

  NO / NC

  30 ~3310 - 6000S-1 0,35 - 1,4 112:1

  10 - 6000L-1 0,85 - 3,4 70:1 0,37 1460

  Primer za naručivanje pumpe sa šesnaest izlaza sa ultrazvučnim nivostatom protoka 3,4 cm3/min po izlazu je

  Ø10 (4x)

  80

  Niv

  oul

  jau

  redu

  ktor

  upu

  mpe

  665

  230

  250

  24

  156

  44

  100299

  510

  609

  160

  12780

  Ø354 80

  Pg 9

 • © Fluidotehnic d.o.o. - Srbija www.fluidotehnic.com [email protected]m16

  FLUIDOTEHNIC

  ELEKTROMOTORNA VIŠEVODA PUMPA

  Elektromotorna viševoda pumpa za podmazivanje mašću

  i uljima koristi se kod višelinijskih centralnih sistema za

  podmazivanje. Promenljivog je protoka sa mogućnošću

  nezavisne regulacije protoka maziva od minimuma

  do maksimuma svakog izlaza. Po potrebi protok na

  određenom izlazu može da se isključi. Broj izlaza pumpe

  bira se pri naručivanju i kreće se od jednog do trideset,

  odnosno od jednog do 32 u zavisnosti od varijante.

  Rezervoar u standardnoj verziji je zapremine 10 dm3 a po

  potrebi može i drugačiji.

  10-2550S -AU/30

  Oznaka

  Protok pohodu klipa

  Protok po izlazu Max.

  prit.Br.

  Izlaza

  Radni fluidPrenosni

  odnos reduktora

  ElektromotorUltrazvučni senzor na

  nivostatu AU

  Zapr. rezerv. Masa(podešava

  se)(podešava

  se) MastUlje

  viskoz. Temp. SnagaBr.

  obrta Napon

  cm3 cm3/min bar NLGI mm2/s 0C kW o/min V dm3 kg

  10 - 2550

  0,04 - 0,16

  0,5 - 2,2

  350 1-30 ≤3 >13 -25 ; +80

  70:10,25 980

  3x400 V50Hz

  10 do 30V200 mA2xPNP

  NO / NC

  10 ~3610 - 2550S 0,35 - 1,4 112:1

  10 - 2550L 0,85 - 3,4 70:1 0,37 1460

  Primer za naručivanje pumpe sa trideset izlaza sa ultrazvučnim nivostatom protoka 1,4 cm3/min po izlazu je

 • © Fluidotehnic d.o.o. - Srbija 36210 Vrnjačka Banja - Ruđinci 175 A +381 / 36 - 631 710 17

  FLUIDOTEHNIC

  Pumpa se isporučuje podešena na maksimalan protok tako što je kota "L" podešena na 16 mm i daje 0,16 cm3 po

  hodu klipa. Popuštanjem navrtke "K" i dotezanjem regulacionog vijka "V" za jedan krug (smanjenjem kote L za 1 mm)

  protok se smanjuje za 0,025 cm3 po hodu klipa. Ako je kota L podešena na 12 mm dobija se minimalni protok. Protok

  se isključuje ostvarenjem kote L=9 mm. Po završenom podešavanju dotegnuti navrtku K.

  Izlazi pumpe se mogu po potrebi okrenuti naviše ili naniže zavisno od instalacije. Ukoliko se želi indikacija nivoa maziva

  oznaci se dodaje "AU". Ultrazvučni nivostat meri tri nivoa maziva u rezervaru i bira se njegov opseg prema potrebama

  kupca. Podmazivanje reduktorskog dela pumpe vrši se hipoidnim uljem SAE 80 čiji nivo mora biti do donje ivice

  nalivnog otvora „A“.

  10-6050S -AU/32

  Oznaka

  Protok pohodu klipa

  Protok po izlazu Max.

  prit. Br. Izlaza

  Radni fluidPrenosni

  odnos reduktora

  ElektromotorUltrazvučni senzor na nivostatu

  AU

  Zapr. rezerv. Masa(podešava

  se)(podešava

  se) MastUlje

  viskoz. Temp. SnagaBr.

  obrta Napon

  cm3 cm3/min bar NLGI mm2/s 0C kW o/min V dm3 kg

  10 - 6050

  0,04 - 0,16

  0,5 - 2,2

  350 1-32 ≤3 >13 -20 ; +80

  70:10,25 980

  3x400 V50Hz

  10 do 30V200 mA2xPNP

  NO / NC

  10 ~3610 - 6050S 0,35 - 1,4 112:1

  10 - 6050L 0,85 - 3,4 70:1 0,37 1460

  Primer za naručivanje pumpe sa trideset dva izlaza sa ultrazvučnim nivostatom protoka 1,4 cm3/min po izlazu je

  21

  3

  32...

  3

  51

  M

  42

  -

  +Teach in

  SIMBOL

 • © Fluidotehnic d.o.o. - Srbija www.fluidotehnic.com [email protected]

  FLUIDOTEHNIC

  ELEKTROMOTORNA VIŠEVODA PUMPA

  Elektromotorna viševoda pumpa za podmazivanje mašću

  i uljima koristi se kod višelinijskih centralnih sistema za

  podmazivanje. Promenljivog je protoka sa mogućnošću

  nezavisne regulacije protoka maziva od minimuma

  do maksimuma svakog izlaza. Po potrebi protok na

  određenom izlazu može da se isključi. Broj izlaza pumpe

  bira se pri naručivanju i kreće se od jednog do trideset,

  odnosno od jednog do 32 u zavisnosti od varijante.

  Rezervoar u standardnoj verziji je zapremine 30 dm3 a po

  potrebi može i drugačiji.

  10-2550L-1 -AU/18

  Oznaka

  Protok pohodu klipa

  Protok po izlazu Max.

  prit. Br. Izlaza

  Radni fluidPrenosni

  odnos reduktora

  Elektromotor Ultraz-vučni

  senzor na nivostatu

  AU

  Zapr. rezerv. Masa(podešava

  se)(podešava

  se) MastUlje

  viskoz. Temp. Snaga Br.obrta Napon

  cm3 cm3/min bar NLGI mm2/s 0C kW o/min V dm3 kg

  10 - 2550-1

  0,04 - 0,16

  0,5 - 2,2

  350 1-30 ≤3 >13 -25 ; +80

  70:10,25 980 3x400 V

  50Hz

  10 do 30V200 mA

  2xPNP NO / NC

  30 ~4210 - 2550S-1 0,35 - 1,4 112:1

  10 - 2550L-1 0,85 - 3,4 70:1 0,37 1460

  Primer za naručivanje pumpe sa osamnaest izlaza sa ultrazvučnim nivostatom protoka 3,4 cm3/min po izlazu je

  Ø10 (4x)230250

  100299510

  161128

  80

  Ø354

  80

  Pg 9

 • © Fluidotehnic d.o.o. - Srbija 36210 Vrnjačka Banja - Ruđinci 175 A +381 / 36 - 631 710 19

  FLUIDOTEHNIC

  Pumpa se isporučuje podešena na maksimalan protok tako što je kota "L" podešena na 16 mm i daje 0,16 cm3 po

  hodu klipa. Popuštanjem navrtke "K" i dotezanjem regulacionog vijka "V" za jedan krug (smanjenjem kote L za 1 mm)

  protok se smanjuje za 0,025 cm3 po hodu klipa. Ako je kota L podešena na 12 mm dobija se minimalni protok. Protok

  se isključuje ostvarenjem kote L=9 mm. Po završenom podešavanju dotegnuti navrtku K.

  Izlazi pumpe se mogu po potrebi okrenuti naviše ili naniže zavisno od instalacije. Ukoliko se želi indikacija nivoa maziva

  oznaci se dodaje "AU". Ultrazvučni nivostat meri tri nivoa maziva u rezervaru i bira se njegov opseg prema potrebama

  kupca. Podmazivanje reduktorskog dela pumpe vrši se hipoidnim uljem SAE 80 čiji nivo mora biti do donje ivice

  nalivnog otvora „A“.

  10-6050L-1 -AU/18

  Oznaka

  Protok po hodu klipa

  Protok po izlazu Max.

  prit. Br. Izlaza

  Radni fluidPrenosni

  odnos reduktora

  ElektromotorUltrazvučni senzor na nivostatu

  AU

  Zapr. rezerv. Masa(podešava

  se)(podešava

  se) MastUlje

  viskoz. Temp. SnagaBr.

  obrta Napon

  cm3 cm3/min bar NLGI mm2/s 0C kW o/min V dm3 kg

  10 - 6050-1

  0,04 - 0,16

  0,5 - 2,2

  350 1-32 ≤3 >13 -25 ; +80

  70:10,25 980

  3x400 V50Hz

  10 do 30V200 mA

  2xPNP NO / NC

  30 ~4310 - 6050S-1 0,35 - 1,4 112:1

  10 - 6050L-1 0,85 - 3,4 70:1 0,37 1460

  Primer za naručivanje pumpe sa osamnaest izlaza sa ultrazvučnim nivostatom protoka 3,4 cm3/min po izlazu je

  Ø10 (4x)230250

  100299510

  161128

  80

  Ø354

  80

  Pg 9

 • PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVIDNJU PROMET I USLUGE D.O.O.

  FLUIDOTEHNIC

  Machinery Directive EC/2006/42(Mašinska direktiva EC/2006/42)

  Low voltage directive EC/2014/35(Niskonaponska direktiva EC/2014/35)

  in accordance with the following standards:

  Safety of machinery - General principles for design

  _______________________________

  Are designed and produced in accordance with the safety requirements according to the following regulations:

  Electric driven pumps for grase lubrication (Elektromotorne pumpe za podmazivanje mastima) Power unit for oil lubrication ( ) Pneumatic pumps for lubrication (Pneumatske pumpe za podmazivanje mastima) Two line dosing distributors (Dvolinijski dozatori) Progressive doser distributors (Progresivni dozatori) Change-over valves ( ) Electric driven change-over valves (Elektromotorni razvodnici)

  Ventili pritiska i protoka)

  EC DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARATION ON INSTALLATIONDEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI / DEKLARACIJA O UGRADNJI

  We hereby declare that the following products

  - Risk assessment and risk reduction EN ISO 12100:2010Bezbednost mašina - Opšti principi za projektovanje - Ocena rizika i smanjenje rizika SRPS ISO 12100:2014

  installed, inspected and maintained according to the operating instructions provided. The validity of the declaration will

  Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: EN 60204-1:2016

  Declaration on installation in the sense of EC Machinery Directive (2006/42/EC) Annex II B

  Izjava o ugradnji u skladu sa EC Mašinskom direktivom (2006/42/EC) Anex II B

  Product of "FLUIDOTEHNIC" assemble into mechanical devices and equipement. Start-up is not admissible unless it has been

  The manufacturer undertakes to supply the relevant information of incomplete machine on request to responsible inspector by electronic way. Technical documents of the machine is prepared in accordance with Annex VII, part B Machinery Directive (2006/42/EC)

 • © Fluidotehnic d.o.o. - Srbija www.fluidotehnic.com [email protected]

  FLUIDOTEHNIC

  Fluidotehnic d.o.o.Srbija36210 Vrnjačka BanjaRuđinci 175/ATel: +381-(0)36-631-710 +381-(0)36-631-711fax +381-(0)[email protected]

  © Fluidotehnic doo 02/2018

  FLUIDOTEHNIC