Click here to load reader

Farmaceutski oblici za oči Višegrad- 011 za Komoru

 • View
  251

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Farmaceutski oblici za oči Višegrad- 011 za Komoru

 • Farmaceutski oblici lekova za oFarmaceutski oblici lekova za oii--aspekti aspekti okularneokularne raspoloraspoloivosti ivosti lekaleka

  Jela Mili, Danina Krajinik

  Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju

 • Primena leka u terapiji oboljenja okaOboljenja oka se mogu leiti primenom leka kojom se postie:

  sistemsko intraokularno lokalno (topikalno) delovanje

  Primena lekova za postizanje sistemskog efekta u leenju onih oboljenja retka, nedostatak je slab prolazak leka u oko iz sistemske cirkulacije, to ima za posledicu potrebu za primenom velikih doza i veliki rizik od ispoljavanja neeljenih reakcija i toksinosti.

  Intraokularna primena (intraokularne injekcije) - izbegava se zbog invazivnosti i koristi se samo u tretmanu ozbiljnih oboljenja dubljih slojeva prednjeg i zadnjeg dela one jabuice (gde je lokalna terapija neefikasna) i pri hirurkim intervencijama na oku (npr. aplikacija lokalnih anestetika).

  Primena lekova na sluznicu oka - put izbora jer omoguava efikasnu i bezbednu prevenciju, dijagnostiku i leenje onih oboljenja i najprihvatljivija je za pacijente.

 • Najzastupljenije grupe lekova u terapiji oboljenja oka

  Terapijskagrupa

  Lekovitasupstanca

  Dejstvo Klinika upotreba

  Lekovitioblik

  Antibakterijskilekovi

  Hloramfenikol,

  Framicetin,

  Hromoglikolnakiselina

  Bakteriostatsko/

  baktericidno

  Infekcije oka Kapi za oi -rastvori, viskozni rastvori

  masti,teni geli

  Antivirotici Aciklovir Antivirotik Virusne infekcije

  Masti za oi

  Antiinflamatori Deksametazon,Na-hromoglikol. Nedokromil, Levokabastin, Ketorolak

  Inhibicija inflamatornogodgovora

  Inflamacije, alergijski konjuktivitis

  Kapi za oi rastvori, suspenzije, masti

  Beta-blokatori Timolol,

  Betaksolol

  Smanjenje produkcije one vodice

  Leenje glaukoma

  Kapi za oi rastvori, viskozni rastvori

 • Najzastupljenije grupe lekova u terapiji oboljenja oka -nastavak

  Midrijatici i cikloplegici

  Tropikamid,

  ciklopentolat

  Dilatacijapupile

  Ispitivanje onog dna

  Kapi za oi rastvori, masti

  Miotici Pilokarpin, karbahol

  Konstrikcijapupile

  Leenje glaukoma

  Kapi za oi rastvori, viskozni rastvori, inserti, gelovi

  Lokalni anestetici

  Oksibuprokainametokain

  Blokada senzacije bola

  Hirurke intervencije

  Kapi za oi rastvori

  Dijagnostika sredstva

  Fluorescein -natrijum

  Bojenje oka Lociranje oteenja kornee

  Kapi za oi

  Vetake suze

  Hipromeloza, Poliakrilna kis.

  Lubrikantno Nedostatak suza

  Teni gelovi, viskozne kapi

 • Lekovita supstanca Indikacije

  Loteprednol Uveitis/konjunktivis

  Brinzolamid Glaukom

  Ibopamin Operabilni glaukom

  Olopatadin Alergijski konjunktivitis

  Deksametazon Okularno zapaljenje

  Kromoglikolna kiselina Konjunktivitis

  Latanoprost Glaukom

  Ketorolak Zapaljenje/konjunktivitis

  Hijaluronska kiselina Suvo oko

  Izopropilunoproston Glaukom

  Brimonidin Glaukom

  Nedokromil Alergijski konjunktivitis

  Dorzolamid Glaukom

  Levokabastin Alergijski konjunktivitis

  Lekovite supstance koji su uvedene u terapiji oboljenja oka poslednjih godina

 • Farmaceutski oblici za oi

  Sterilni, teni, poluvrsti ili vrsti preparati namenjeni za primenu na onu jabuicu i/ili konjunktivu, kao i za aplikaciju u konjunktivalnu vreicu.

  Izrauju se primenom materijala i metoda koji obezbeuju sterilnost i spreavaju kontaminaciju i porast mikroorganizama

  Za formulaciju vano razmatranje: anatomsko-fiziolokih karakteristika oka, komplijanse, fizko-hemijskih osobina lek. supstance, farm.-tehnolokih karakteristika farm.oblika i njegovog pakovanja.

 • Kapi za oi, rastvor (najzastupljeniji u terapiji) : uobiajno se primenjuju ukapavanjem (odgovarajua/tana doza) u konjunktivalnu vreicu .

  Bioraspoloivost je loa, uzrok : refleks treptanja i lakrimalna sekrecija.

  Inserti, masti (suspenzije), kapi za oi (suspenzije).

  Kapi za oi, rastvor Insert Masti

 • Anatomsko-fizioloke osobine oka- paran, sloen, osetljiv i veoma vaan organ- anatomska graa i razliiti fizioloki zatitni mehanizmi

  razlog su loe raspoloivosti klasinih oftalm. preparata

 • V.sanguine

  tenualnakapsula

  sklera

  horoid

  retina

  C.V.retinal.

  oni nerv

  vitrealni pr.

  cilijarno telo

  subkonjunktivalno

  iris

  Lokalno HA

  soivo

  V.intravitrealnasegment prednji zadnji

  Mesta delovanja i putevi aplikacije leka

 • Lek u suzama

  Penetracija u oko(

 • Farmaceutski oblici za oi/oko

  Kapi za oi (eye drops) - Ph. Jug. V , Ph.Eur. 7.0

  Poluvrsti preparati/ farmaceutski oblici za oi (semisolid eye preparations) - Ph. Jug. V , Ph.Eur. 7.0

  Rastvori za ispiranje oiju (eye lotions) - Ph.Jug.V, Ph.Eur. 7.0

  Prakovi za kapi za oi i rastvore za ispiranje oiju (powders for eye drops and eye lotions) - Ph.Eur. 7.0

  Inserti za oi (ophtalmical inserts) - Ph. Jug. V , Ph.Eur. 7.0

 • Kapi za oi/oko

  Sterilni vodni ili uljani rastvori, emulzije ili suspenzije s jednom ili vie lekovitih supstanciNamenjene su za ukapavanje u okoPomone supstance: za izotonizaciju, podeavanje pH, poveanje rastvorljivosti lekovitih supstanci, za stabilizacijuViedozni oblici sadre konzervanseKapi bez konzervansa su jednodozno pakovaneKapi za oi koje se primenjuju u hirurkim postupcima ne sadre konzervanseKapi za oi - rastvori moraju biti bistreKapi za oi - suspenzije pokazuju stvaranje taloga (mora da bude lako redisperzibilan)Volumen pakovanja: najee 10 ml

 • Kapi za oi/oko

  najvie propisivani farmaceutski oblik u oftalmologijinajbolje prihvaeni preparati od pacijenataekonomski favorizovani

  Shematski prikaz laminarflowkomore: 1-predfilter, 2- HEPA filter

 • Kapi za oi uslovi proizvodnje

 • Poluvrsti farmaceutski oblici za oi

  Sterilne masti, kreme ili gelovi za aplikaciju na konjunktivu ili one kapkeSadre jednu ili vie lek. supstanci, koje su rastvorene ili dispergovane u odgovarajuoj podlozi Po izgledu su homogenePodloga ne sme draiti konjunktivuPune(pakuju) se u male, sterilne savitljive tube, opremljene s cevicom(kanilom) olakana primenaPakovanje(tuba) ne treba da sadrati vie od 5 g preparataTube moraju biti dobro zatvoreneMogu biti pakovani za jednokratnu upotrebu(specijalno dizajnirana ambalaa)

 • Faktori koji utiu na delovanje poluvrstih farmaceutskih oblika

  Penetracija u ronjau

  raspodela pKa-vrednost

  pH vrednost meupovrinski napon

  Lokalna raspoloivost na oku

  rastvorljivost, veliina estica, koeficient raspodele, hemijska kompatibilnost

  prijanjanje konzistencijastvaranje filma nadraajnost

  Lek. supstan. Podloga

 • Prakovi za kapi za oi i losione (rastvore za ispiranje oiju)

  Suvi, sterilni preparati, koji se rastvaraju ili suspenduju u odgovarajuem tenom vehikulumu neposredno pre upotrebeesto sadre pomone supstance (za poveanje rastvorljivosti, za spreavanje stvaranja taloga, za podeavanje toninosti, za podeavanje i odravanje pH, za poveanje stabilnosti preparata)Rekonstitucija sa rastvaraem izvodi se pod aseptinim uslovimaPo rastvaranju ili suspendovanju moraju odgovarati zahtevima za kapi za oi ili rastvore za ispiranje oiju.

  Primer : - himotripsin (USP 30), acetilholin (Miochol E)

 • Losioni za oi /rastvori za ispiranje oiju

  Sterilni vodeni rastvori za ispiranje ili kupanje oiju ili za impregniranje tampona/obloga za oiesto sadre pomone supstance, npr. za izotonizaciju, podeavanje viskoziteta, podeavanje pHAko su u veedoznim(viekratna upotreba) pakovanjima, moraju sadravati odgovarajuu koncentraciju konzervansaAko su bez konzervansa, morajo biti u jednodoznom pakovanjuAko su namenjeni za upotrebu kod hirurkih zahvata ili povreda oka, ne sadre konzervanseBistrinaVolumen: najvie do 200 ml,primer rastvor 0,9% NaCl

 • Oftalmoloki inserti za oi

  Sterilni, vrsti ili poluvrst farmaceutski oblici primerenog oblika i veliine za postavljanje u konjunktivalnu vreicuObino sadre rezervoar lek. supstance, koji je uklopljen u matriks (mreu/ogradu) ili obavijen membranom, koja kontrolie oslobaanjeLekovita supstanca se oslobaa u odgovarajuem vremenskom perioduPakuju se pojedinano u odgovarajue sterilne kontejnereTreba da se osigura odgovarajue oslobaanje lekovite supstance

  Primeri: Ocusert (nije biodegradabilan EVA, aktivna supstanca-pilokarpin), Lacrisert (biodegradabilan, hipromeloza)

 • Optimizacija lekovitih preparata za oi

  Razmatraju se sledei pristupi:

  Poboljanje lokalne raspoloivosti

  Smanjenje ili otklanjanje mogunosti neeljenog dejstva ili sistemskog delovanja

  Smanjenje ili iskljuivanje mogunosti ometanja vida

  Poboljanje aplikativnosti farmaceutskih oblika

 • Vreme zadravanja lekovite supstancena oku

  Podeavanje

  Poveanje koncentracije lekovite supstance (produavanje minimalne efektivne koncentracije lekovite supstance najvie za priblino 1 h)

  Spreavanje gubljenja lekovite supstance kroz suzni kanal

  Produeno oslobaanje lekovite supstance u suzni film terapijski sistemi

 • Tehnoloki pristupi za postizanje produenog delovanja

  Dodatak supstanci zapoveanje viskoziteta- optimalni viskozitet konvencionalnih preparata za primenu na sluznicu oka je 10-25 mPas- maksimalno poveanje viskoznosti na cca 40 mPas, jer vea viskoznost esto uzrokuje zapuavanje suznih kanala

  Polimer Karakteristika mukoadhezivnosti

  Karmeloza (CMC) Odlina

  Karbomer(Carbopol)

  Odlina

  Polimetilmetakrilat Odlina

  Natrijum-alginat Odlina

  Poliakrilamid Dobra

  Dekstran Dobra

  Povidon (PVP) Slaba

 • Kapi za oi sa poveanim viskozitetom -primeri

  Naziv preparata Upotrebljeno sredstvo za poveanje viskoziteta

  Karakteristike preparata

  Isopto plain (Alcon)

  Hipromeloza

  kapi za oi (0,5%), 10 ml

  Artelac (Dr. Gerhard Mann) kapi za oi (0,32%), 10 ml

  Artelac SDU (Dr. Gerhard Mann) kapi za oi, (0,32%), 0,5 ml, bez konzervansa

  Tears Naturale (Alcon)

  Dekstran 70,Hipromeloza

  kapi za oi (dekstran 70 0,1% + hipromeloza 0,3%), 15 ml

  Tears naturale single dose

  (Alcon)kapi za oi (dekstran 70 0,1% + hipromeloza 0,3%), 0,4 ml, bez konzervansa

  Optive Lubricant Eye Drops (Allergan)

  Karmeloza-natrijum

  kapi za oi (0,5%), 10 ml

  Optive Sensitive Preservative-Free Lubricant Eye Drops (Allergan)

  kapi za oi (0,5%), 0,4 ml, bez konzervansa

 • Naziv preparata Upotrebljeno sredstvo za poveanje viskoziteta

  Karakteristike preparata

  Minims Artificial Tears(Chauvin Pharmaceuticals)

  Hidroksietilceluloza kapi za oi (0,44%), 0,5 ml, bez konzervansa

  Liquifilm Tears (Allergan)

  Poli(vinilalkohol)

  kapi za oi (1,4 %), 15 ml kapi za oi (1,4 %), 0,4 ml, bez konzervansa

  Sno Tears (Dr. Gerhard Mann) kapi za oi (1,4 %), 10 ml

  Oculotect (Alcon) Povidonkapi za oi (5%), 0,4 ml, bezkonzervansa

  Systane (Alcon) Makrogol/Polietilenglikol 400,Propilenglikol

  kapi za oi (polietilenglikol 400 0,4% + propilenglikol 0,3%), 10 ml; 0,8 ml, bez konzervansa

  Artelac Rebalance Eye Drops(Dr. Gerhard Mann)

  Hijaluronskakiselina

  kapi za oi (0,5%), 10 ml

  Hylo-care (Croma) Natrijum-hijaluronat,

  dekspantenol

  kapi za oi (natrijum-hijaluronat 0,1% + dekspantenol 5%), 10 ml, bez konzervansa

  Ilube (LaboratoriesPharmaster)

  AcetilcisteinHipromeloza

  kapi za oi (5%), 10 ml

 • Tehnoloki pristupi za postizanje produenog delovanja

  Izrada suspenzije (promena disperznog sistema) vreme zadravanja se poveava s veliinom estica- due vrijeme zadravanja estica* leka u oku, zbog produenog vremena rastvaranja u suznom filmu- porast okularne raspoloivosti leka (teko rastvornioblici steroida, prednizolon, deksametazon, fluorometolon, rimeksolon imaju bolju raspoloivost u oku i mnogo jae antiinflamatorno delovanje; betaksolol u 0,25% suspenziji , terapijski ekvivalentna 0,5% rastvoru -efikasnost i prihvatljivost poboljane)

  Nedostaci: ometanje vida, draenje, porast veliine estica(Ostvaldovo sazrevanje) i stvaranje kompaktnog taloga,problemi postizanja sterilnosti (degradacijske i morfoloke promene)

 • Kapi za oi tipa suspenzija - primeriNaziv preparata Aktivna supstanca Karakteristike preparata

  Maxidex (Alcon) * Deksametazon, Hipromeloza**

  kapi za oi (suspenzija)(deksametazon 0,1% + hipromeloza 0,5%), 5 ml; 10 ml

  Maxitrol (Alcon) Deksametazon, Neomicin-sulfat,

  Polimiksin B sulfat, Hipromeloza*

  kapi za oi (suspenzija)(deksametazon 0,1%, neomicin sulfat 0,35%, polimiksin B sulfat 6 000 ij/ml, hipromeloza0,5%), 5ml

  FML (Allergan) Fluorometolon kapi za oi (0,1%) (suspenzija), 5 ml

  Lotemax

  (Bausch & Lomb)Loteprednolebonat kapi za oi (0,1%) (suspenzija), 5 ml

  Pred forte

  (Allergan)Prednizolon kapi za oi (1%) (suspenzija), 1; 5; 10; 15 ml

  Tobradex(Alcon)* Deksametazon,Tobramicin

  kapi za oi (suspenzija)(deksametazon 0,1% + tobramicin 0,3%), 5 ml

  Azopt (Alcon)* Brinzolamid kapi za oi (suspenzija)(10mg/ml), 5 ml; 10 ml

  Betoptic (Alcon)* Betaksolol-hidrohlorid

  kapi za oi (suspenzija)(0,25 m/V), 5 ml

  * registrovane u Republici Srbiji (Registar lekova 2011)

  ** sredstvo za poveanje viskoziteta

 • Kapi za oi tipa suspenzija - nastavak-

  Naziv preparata Aktivna supstanca Karakteristike preparata

  Vexol (Alcon) Rimeksolon kapi za oi (1%) (suspenzija), 3; 5; 10 ml

  Nevanac (Alcon) Nepafenac kapi za oi (suspenzija) (0,1%), 3 ml

 • Tehnoloki pristupi za postizanje produenog delovanja

  Zamena vehikuluma uljani vehikulumi (ugljovodonici, neutralna masna. ulja, sintetski trigliceridi), produeno delovanje, ometaju vid

  Upotreba bioadhezivnih polimera - s nekovalentnim vezama se veu na mucin (karbomer = umreena poliakrilna kiselina, polimetilmetakrilat, natrijum-alginat, hijaluronska kiselina, hitozan)

  Upotreba polimera koji omekavaju i postepeno se rastvaraju u konjunktivalnoj kesici -SODITM (Soluble Ophtalmic Drug Insert) sadri kopolimer akrilamida, N-vinilpirilidona i etil-akrilata, u formi je tankog sterilnog filma i namijenjen je za aplikaciju u gornju konjuktivalnu vreicu. Razmeka se za 10-15 sekundiipoprima oblik one jabuice,a ptom za 10-15 min. poprima oblik loptice koja se postepeno rastvara i oslobaa lek. supstancu.

 • Tehnoloki pristupi za postizanje produenog delovanja

  Upotreba hidrogelova - poboljanje bioraspoloivosti hidrofilnih kao i lipofilnih l.s. i poboljanje prihvatljivosti poluvrstih oftalmika od strane pacijenta. Loa strana hidrogela je prodiranje suza s difuzijom u gel i ispiranje l.s.

  Upotreba sistema, koji se podvrgavaju faznom prelazu- in situ formirajui gelovi

  Upotreba liposoma i mikrosfera Upotreba nanoestica - estice veliine 10- 100 nm,

  koje oko dobro podnosi;

 • Gelovi za oi - primeri

  Naziv preparata Upotrebljenosredstvo

  za geliranje

  Karakteristike preparata

  Artelac nighttime gel

  (Bausch & Lomb)

  Karbomer

  gel za oi (0,2%), 10 g

  GelTears (Dr. Gerhard Mann) gel za oi (0,2%), 10 g

  Viscotears (Novartis) gel za oi (0,2%), 10 g

  Viscotears Single Dose (Novartis)

  gel za oi (0,2%), 0,6 ml

  Liquivisc (Upsapharm) gel za oi (0,25%), 10 g

  Vismed gel (TRB CHEMEDICA) Natrijum-hijaluronat gel za oi (0,3%), 0,45 ml, bez konzervansa

  Cornegel (Dr. Gerhard Mann) Dekspantenol gel za oi (50 mg/g), 5 g

 • Sistemi koji su podloni faznom prelazu

  Konzistencija, koja Konzistencija, koja je potrebna za je potrebna za kapanjekapanje

  PRE APLIKACIJEPRE APLIKACIJE

  SOL SOL GEL GEL prelazprelaz

  PRI APLIKAC.PRI APLIKAC.

  PoluPoluvrsta vrsta konzistencija radi konzistencija radi povepoveanja anja viskoznostiviskoznosti

  POSLE APLIKAC.POSLE APLIKAC.

  Farmaceutski vehikulum, za dostavu lekovitih supstanci oku (za leenje keratitis sicca / suvo oko).

  Fazni prelaz esto uzrokuje:

  promena temperature

  promena pH

  elektrolitska ili jonska aktivacija

  lizozim (protein iz suzne tenosti)

 • Sistemi koji su podloni faznom prelazu

 • Sistemi koji su podloni faznom prelazu

  Termo-reverzibilni geli na bazi blok polimera etilenoksida i propilenoksida (POLOXAMERI, PLURONICI) na sob. temperaturi tean na 36 C gel

  Celulozoacetathidrogenftalat pri pH 4.4 je u tenom obliku, a pri fiziolokom pH dolazi do geliranja

  Slabo acetilovana GELLAN-guma (GelritTM) heteropolisaharid;prisustvo mono- i dvo-valentnih jona uzrokuje prelaz iz sola u gel

  Ksantan guma visokomolekularni polisaharid; u prisustvu lizozima dolazi do geliranja

 • Sistemi koji su podloni faznom prelazu -primeri

  Timololmaleat (Timoptic XE) gel-formirajui rastvor formulisan je sa specifinim, patentiranim gellan ili

  ksantan gumama kliniki pokazano produeno trajanje snienja

  intraokularnog pritiska(IOP) od 12h na 24h frekvencija doziranja smanjena od dva puta na jednom dnevno.

  Pilokarpin gel-formirajui rastvor formulisan je sa Poloxamer 407 (mali viskozitet,

  optika bistrina, mukomimetike osobine)

  Azitromicin (Azasite, 1% Sterile Topical Ophthalmic Drops)

  gel-formirajui rastvor formulisan sa Poloxamer 407 i polikarbofilom(poliakrilna kiselina umreena sa divinilglikolom)

 • Sistemi koji su podloni faznom prelazu -DuraSite Technology

  Delivery system*(zatiena tehnologija) dizajniran zapoveanje vremena zadravanja leka na povrini oka.

  Sastav: polikarbofil (umreeni karbomer), natrijum -hlorid, EDTA-natrijum, natrijum -hidroksid, voda za injekcije

  *Insite Vision, Alameda, CA

 • Kompetitivne tehnologije

  Uljano jezgro

  Vodeno jezgro

  Polimernojezgro

  Vodeno ili uljano jezgro

  Nano-emulzije

  Nanoestice Nanokapsule

  Liposomi

 • Katjonska nanoemulzija

  Veliina kapi: 150 nmZeta Potencijal: +40 mV

  200 nm

  Elektronska mikrografija

  OleilaminDaje pozitivno naelektrisanje

  FosfolipidiStabilizuje meupovrinu

  Uljano jezgroSolubilizuje lek

 • Kompetitivne prednosti katjonskihnanoemulzija

  Solubilizacija velikih doza lipofilnih lekovitih supstanci Bolja penetrcija kroz membrane i vea bioraspoloivost

  lekovite supstance Pogodnost za primenu na sluznicu oka (elektrostatiko

  privlaenje izmeu katjonske emulzije i negativno naelektrisane povrine elije)

  Mogunost stvaranja filma(bolje kvaenje) i produenog oslobaanja lekovite supstance

  Stabilnost i mogunost sterilizacije

  Uljano jezgro

 • Literatura

  Remington, The Science and Practice of Pharmacy, 21st edition, LippincottWilliams & Wilkinson, Philadelphia, 2005.

  www.cop.ufl.edu/safezone/prokai/pha5100/eye.htm Europian Pharmacopoeia, 7.0, Council of Europe, Strasbourg, 2011. Martindale: The Complete Drug Reference, 36th ed. Pharmaceutical Press, 2009. www.ioltech.com/beta/uk/prosert.html The Pharmaceutical codex, The Pharmaceutical press, London, 1994 www.discoveryfund.org/anatomyoftheeye/html Kothuri M.K., Pinnamaneni S., Das N.G., Das S.K. Microparticles and

  Nanoparticles in Ocular Drug Delivery, in Ophthalmic Drug Delivery Sistems, Marcel Dekker, Inc, New York, 2003

  Hatefi A., Amsden B., Biodegradable injectable in situ forming drug delivery systems, J. Control. Release 80, 2002, 9 -28

  Sultana Y., Jain R., Aqil M., Ali A., Review of Ocular Drug Delivery, Current Drug Delivery, 3(2), 2006, 207-217

  Ali Y. and Lehmussaari K., Industrial perspective in ocular drug delivery, AdvanceDrug Delivery Reviews 58,2006, 1258-1268

  He Ch.,Kim S.W., Lee S. L., In situ gelling stimuli-sensitive block copolymer hydrogels for drug delivery, J. Control. Release 127, 2008, 189-207

  Tamilvanan S, Benita S, The potential of lipid emulsion for ocular delivery of lipophilic drugs, Eur.J.Pharm. Biopharm. 58, 2004,357-368

  Gan L., Gan Y., Zhu Ch., Zhang X., Zuh J., Novel microemulsion in situ electrolyte-triggered gelling system foe ophthalmic delivery of lipophiliccyclosporine A: In vitro and in vivo results, Int. J. Pharm. 365, 2009, 143-149