fakty Białystok 007

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sidmy numer (styczniowy) miesicznika fakty Biaystok. Fakty Biaystok, to pierwszy bezpatny lifestylowo-kulturalny magazyn miejski mieszkacw naszego miasta. W numerze midzy innymi: WOP, Warsztaty Kulinarne w Sztuce Misa, akohol zamieszany w drinki, sza wyprzeday, Carnival Dance Attack, rozmawiamy z Ani Mru Mru, Poudnice, Biaostockie Czwartki Social Meda i wiele wicej

Transcript

 • fakty.bialystok.pl faktyBiaystok 1

  bezpatny magazyn

  mieszkacw

  nR 7

  BiaystokISSN 2299-4580

  fakty.bialystok.pl

  oRkiestRa gRadla wszystkich

  ani mRu mRu

  kaRnawaowe dRinki

  szubzda&waliski

  kuponyRabatowew Rodku

 • Strony internetowe za 1zWWW.TWOJASTRONKA.PL

  W czterech prostych krokach za i wypromuj swoj stron internetow

  CMS - panel administracyjny

  Zarzdzalne konta mailowe

  Dodatkowa przestrze dyskowa

  5 dni testowania za darmo

 • fakty.bialystok.pl faktyBiaystok 3

  Strony internetowe za 1zWWW.TWOJASTRONKA.PL

  W czterech prostych krokach za i wypromuj swoj stron internetow

  CMS - panel administracyjny

  Zarzdzalne konta mailowe

  Dodatkowa przestrze dyskowa

  5 dni testowania za darmo

  Biaystok, ul.Radzymiska 14www.akcess.com.pl

 • 4 faktyBiaystok fakty.bialystok.pl

  nR 7 stycze 2013

  ISSN 2299-4580

  Adres redAkcji ul. Ciepa 1 lok. 16, 15-472 Biaystok, tel. 85 87 121 80www.fakty.bialystok.pl

  redaktor prowadzCy Andrzej MatysSekretarz redakCjIMagdalena szewczuwianiecprojekt grafICzNy layoutu I Skad ukasz supski, Magdalena szewczuwianiec

  kontaktBIuro:biuro@grupa-optima.plredakCja:redakcja@grupa-optima.plMarketINg I dtp:marketing@grupa-optima.plreklaMa:reklama@grupa-optima.pl

  druk: Buniak druk

  redakcja nie odpowiada za tre publikowanych reklam. redakcja nie zwraca materiaw nie zamwionych i zastrzega sobie prawo do skracania oraz redakcyjnego opracowania tekstw przyjtych do druku. opinie i pogldy autorw nie zawsze s zbiene z opiniami i pogldami redakcji. Copyright grupa optima Sp. z o.o. wszelkie prawa zastrzeone. przedruk materiaw w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek jzyku bez pisemnej zgody wydawcy jest zabroniony.

  foto na okadce: Materiay WOP reklamy nieoznaczone w numerze na str: 2, 3, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 29, 31, 32

  fakty.bialystok.pltwoRzymy nowe miejsce w sieci,

  gdzie kady z nas codziennie znajdzie co ciekawego do poczytania.

  a to dopieRo pocztek :)

  to s i czy ta

  spis tReci

  r e k l a M a

  56101214151618202223242627282830

  wstpniak

  wielka oRkiestRa witecznych atRakcji

  dwunastu godnych ludzi

  alkohol zamieszany w dRinki

  sza wypRzeday

  opel wygRywa Ranking niezawodnoci 2012

  1 % coRaz wikszy

  caRnival dance attack w woak-u

  chuda dieta czyli stRudel z jabkami

  tokaj si zmienia

  wystpy na ywo to nasz ywio

  bawimy si, jak umiemy i jak lubimy

  shoRtlist

  biaostockie czwaRtki social media

  i po witach! dobRze nie jest

  heRod w dResach

  tu nas znajdziesz

  6

  12

  23

  WydAWcA grupa optima Sp. z o.o.ul. Ciepa 1 lok. 16, 15-472 Biaystok

 • fakty.bialystok.pl faktyBiaystok 5

  wstpniak

  r e k l a M a

  No i mamy kolejny rok. Drugi, w ktrym si ukazujemy. Mamy nadziej, e dla nas rok 2013 bdzie przeomowy, bo zamierzamy w nim okrzepn i jako maga-zyn pisany mie si zupenie dobrze. Ba, gdy wszyscy w ramach noworocznych postanowie zarzekaj si, e bd pikniejsi, bo szczuplejsi, Fakty Biaystok chc przyty. Na pocztek odrobin, a z czasem jeszcze troch wicej. Nie mamy zreszt innego wyjcia, skoro od dawna jestemy na Facebooku, a od miesica mamy wasny portal fakty.bialystok.pl

  Nikogo te pewnie nie dziwi, e jak zwykle w poowie miesica wydalimy kolejny numer naszego magazynu. Co ciekawe, my wydalimy numer 7 Faktw Biaystok, za Jurek Owsiak doszed ju do 21. edycji swojej Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. A jako e tegoroczna edycja Orkiestra jest wielokrotnoci naszego numeru 7 wychodzi na to, e jak nic przyszo przed nami ciekawa. Szczeglnie, e i przeszo miay sidemki (nie chwalc si przesadnie) wicej ni przyzwoit.

  Liczba siedem bya bowiem uznawana za mistyczn, wyrniajc si bogat symbolik. W wielu mitologiach i religiach wiata 7 to symbol caoci, dopenienia czy zwizku czasu i przestrzeni. Np. w Nowym Testamencie (Mt 18,21) liczba 7 oznacza peni i doskonao, w religii judaistycznej kojarzya si z 7 dniami tygodnia, 7 archanioami. Staroytni filozofowie przypisywali 7 wasnoci opieki i wadzy nad wiatem.

  Pitagorejczycy uwaali j za najwysz podstawow liczb cakowit, a w wielu mitologiach 7 bya atrybutem bogw. Pierwszym historycznym ludem, ktry przy-zna wielk rol 7 byli Sumerowie. Mieli oni m.in. 7 bogw Anunnaki, 7 bogw opiekuczych, 7 gwiazdozbiorw, 7 mdrcw, 7 boskich praw i 7 wielkich wiatrw.

  Oczywicie, moglibymy te sidemkowe szczliwoci wylicza przez kilka stron, ale nie to jest najistotniejsze. Waniejsze, e znowu gra WOP, czyli in-stytucja, ktra tym razem chce pomaga nie tylko dzieciom, ale i ich dziadkom. Jak co roku, warto wspiera pomys Owsiaka, bo wynika z niego tylko dobro. Jak wielkie i mierzone konkretnymi sumami pokazujemy w tym numerze FB.

  Warto rwnie pamita, gdy wkrtce bdziemy rozlicza si z podatkw, o 1 procencie, ktry wspomaga organizacje pozarzdowe. Dziki temu teoretycznie skromnemu datkowi, wielu duych i maych bdzie si miao o wiele lepiej. Choby dlatego, e pierwszy raz w yciu zobacz morze, zjedz szynk albo dostan nowe buty. Nowe, a nie po starszym rodzestwie.

  Mamy nadziej, e bdziecie o tym pamitali, tak jak o wyprzedaach, ktre wanie si zaczy. e to ju, dowodz parkingi galerii handlowych pene aut i zrezygnowani faceci, ktrzy nosz i czasem prowadz takie rozmowy (jak to w dzie targowy):

  Jak widzielimy, pan poszed, zapaci i zamkn si w sobie. Chciaoby si

  powiedzie, e wybra wariant Ani Mru Mru, ale akurat panowie z tego kabaretu maj cakiem duo do powiedzenia. I na kady temat. Na przykad to, e jeden z nich wczeniej by managerem Voo Voo, a inny wszed na scen i zosta.

  O tym wszystkim i jeszcze o tym jakie drinki najchtniej pijaj biaostoczanie, jak zrobi prawdziwy amerykaski stek albo jak upiec olbrzymi strudel jabkowy piszemy w najnowszym wydaniu naszego magazynu. Miej lektury.

  Pozdrawiamy Po raz pierwszy w nowym roku

  . Fakty Biaystok Team

  sidemka zawsze szczliwa

  O Jezu, po co ci to? I ta czapka? Nie podoba ci si. Tobie nigdy si nie podoba. Ale przecie Przecie id i przynie jeszcze tamto czerwone i to w paski. A to nie jest na ciebie za mae? e niby przytyam. S ludzie, to nie powiem gono jaka jeste winia. Id i zapa za te cztery. Ja bd przy spodniach. Tyle rzeczy? Jakie tyle? Dopiero przyszam. Podasz w kasie kart i ju.

 • 6 faktyBiaystok fakty.bialystok.pl

  wielka oRkiestRa witecznych

  atRakcjitekSt Pawe Waliski

  Powtarzalno to nic dobrego. Nuda i tyle. Chyba e chodzi o Wielk Orkiestr witecznej Pomocy, ktra rokrocznie jak w zegarku o tej samej porze nie zo, a wycznie dobro i rado na tym wiecie czyni.

  temat numeru

 • fakty.bialystok.pl faktyBiaystok 7

  nie inaczej w tym roku. Orkiestra koczy 21 lat, co znaczy, e w Sta-nach Zjednoczonych mogaby ju kupi piwo, a u nas wrosa w krajo-braz zimowych tradycji nie mniej,

  ni telewizyjne katowanie Kevina. O ile jed-nak Kevin rne emocje moe budzi, o tyle dokonania Orkiestry ciko przeceni. Tam, gdzie polskiemu pastwu nie starcza si, za-radnoci czy zwyczajnie funduszy, akcja przy-chodzi z pomoc. Co roku WOP wzbogaca szpitalny inwentarz o urzdzenia przez lata suce ratowaniu lub ochronie ycia.

  Nasze wojewdztwo nie jest tu wyjtkiem: Zdarza si, e jaki lekarz, ordynator

  przychodzi do nas i mwi, e nie wie, na ja-kim sprzcie by pracowa i czy jego oddzia w ogle by istnia, gdyby nie WOP. W ta-kich chwilach w czowieku zapala si iskierka, e to, co robimy, naprawd ma sens mwi Faktom Biaystok szef biaostockiego sztabu Orkiestry Marcin Wrbel.

  Istotnie, sprzt zakupiony podczas akcji witalnie przyczynia si do poprawy stanu zdrowia mieszkacw Podlasia. Wicej, o ile zazwyczaj za orkiestrowe pienidze kupuje si sprzt sucy ratowaniu dzieci, o tyle w tym roku Wielka Orkiestra witecznej Pomocy stara si te zwrci uwag na problemy osb w wieku podeszym, ktre czy to dlatego, e maj saby medialnie gos, czy dlatego, e nie s ju patnikami ZUS wydaj si przez decydentw pastwowej suby zdrowia prze-milczane, ignorowane. Ale zakup sprztu, czyli gwny cel dziaania Orkiestry, to nie jedyne beneficjum, jakie owa przynosi.

  Drugim osigniciem WOP jest obywa-telska aktywizacja modych ludzi, ktrzy bez kompletnie adnego przymusu angauj si w pomoc innym. I pal go sze, czy lubi si Owsiaka, czy nie. On i lokalne struktury Or-kiestry wychowuj modzie w przekonaniu, e spoeczestwo obywatelskie nie jest pustym pojciem, e warto si organizowa, zrzesza

  i w taki sposb walczy o sprawy wane. Wi-cej, WOP uczy, e tak nierwn walk mo-na wygra. Podzikowanie dla wolontariuszy w postaci Przystanku Woodstock jasne. Ale nikt chyba, przy zdrowych zmysach bdc, nie powie, e zaangaowanym chodzi tylko o to. A nie tylko modzie potrafi zakasa rkawy i wzi si za dobr robot. WOP wspieraj rwnie firmy i prywatni ofiaro-dawcy tworzc co roku kapita przedmiotw, ktre s potem licytowane na suszny cel.

  Ale poza szczytnym celem, Orkiestra Jur-ka Owsiaka to te zabawa. Wieloletni wsp-pracownicy, ale i nowe twarze zapewni moc atrakcji. Rekonstrukcje historyczne, pokazy barmaskie, kursy pierwszej pomocy i inne.

  Planowana jest te nauka taca, specjalne przedszkole, gdzie mona bdzie zostawi swojego berbecia, atrakcje kolejowe, w tym specjalny pocig, ktry przejedzie po starych, nieuywanych ju biaostockich torach.

  w tym Roku wop zbieRa na:ka o regulowanej wysokoci z zabezpieczeniami,materace przeciwodleynowe,mobilne statywy do kroplwek,ssaki elektryczne i akumulatorowe,pompy infuzyjne i pompy ywieniowe,sprzt rehabilitacyjny: rotory koczyn grnych i dolnych, tory do nauki chodzenia, rowery treningowe itp.

  zdI

  CIa

  I gra

  fIkI

  Mat

  . pra

  Sow

  e wo

  p; fo

  t. ku

  Char

  ze

  ada

  M a

  pIS

  kI

  tem