Energy Savers (Brochure Czech)

 • View
  254

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Otopna tělesa Low-H2O generuji vice tepla při nižši spotřebě energie. Srdcem každeho tělesa Low-H2O je ultra rychly vyměnik tepla, vyrobeny z ultra lehkych, super vodivych materialů. Low-H2O tělesa jsou oproti běžnym tělesům rychlejši, reaguji plynuleji a mnohem přesněji. Diky tomu je spotřeba energie energie nižši o 5% a 15% v zavislosti na teplotnich podminkach. Uspořte energii a ziskejte komfort s tělesy Low-H2O

Text of Energy Savers (Brochure Czech)

 • K 2013.CZ

 • DESIGN BY NATURE

  Otopn tlesa Low-H2O generuj vce tepla pi ni spoteb energie. Srdcem kadho tlesa Low-H2O je ultra rychl vmnk tepla, vyroben z ultra lehkch, super vodivch materil. Low-H2O tlesa jsou oproti bnm tlesm rychlej, reaguj plynuleji a mnohem pesnji. Dky tomu je spoteba energie energie ni o 5% a 15% v zvislosti na teplotnch podmnkch. Uspote energii a zskejte komfort s tlesy Low-H2O

 • K CZ - 08/04/1316

 • K CZ - 08/04/13

  TLESO O NZKM OBJEMU S VELMI VYSOKOU TEPELNOU VODIVOST

  Maximum tepla i pro nzk teploty vody str. 18

  Ni spoteba energie i pes ni vhu a objem vody str. 20

  Rychlej reakn doba pro maximln pohodl str. 22

  Low-H2O s DBE: nejkompaktnj otopn tleso kter poskytuje a 3 krt vce tepla

  str. 24

  Pklad ekodesignu str. 26

  Low-H2O jako dokonal partner pro podlahov vytpn: vcekomfortu,men spoteba

  str. 28

  Designov een pro kadou rekonstrukci str. 30

  spora energie oveno v laboratoi i praxi str. 32

  17

 • K CZ - 08/04/13

  A 16 mdnch trubek pro nejlep prtok

  Mosazn kolektory s vt odvzduovac komorou

  pro lep proudn a vstup pivdn vody

  Vmnk tepla Low-H2O nen vyroben z oceli, ale ze super rychle vodiv mdi, kter okamit pedv teplo do mstnosti. Vhoda tto vysok tepeln vodivosti je stejn dleit tak, jako teplotn spd! Sriov matrice s a 16 - ti mdnmi trubkami a zvlnnmi hlinkovmi lamelami zvyuje penos tepla z otopn soustavy do vzduchu. Jakmile je termostatick ventil oteven, teplo je rychle, rovnomrn a pesn distribuovno po mstnosti.

  MAXIMUM TEPLA I PRO NZK TEPLOTY VODY

  OTOPN TLESO S VELMI VYSOKOU TEPELNOU VODIVOST

  180 hlinkovch lamel na metr s extra irokm pechodovm lmcem pro optimln penos tepla

  Odoln lak odpuzujc prach a neistoty

  podlahov vytpn

  litinov raditor

  deskov tleso

  tleso Jaga Low-H2O

  Spoteba energie ( m plyn )* 3.9 1.9 0.7 0.05 CO2 Emise (g) 7577 3698 1446 110 Dosaen teplo (kWh) 35.1 17.1 6.7 0.5

  * Energie potebn k ohevu systmu, pedtm, ne systm zane vytpt prostory

  PKLAD VZNIKU SPORY ENERGIE pro otopn systm 10 kW, teplotn spd 45/35/20 C

  Tlesa Low-H2O dodvaj znateln teplo do okolnho vzduchu s teplotou vody pouhch 28 C

  18

 • K CZ - 08/04/13

  Jakou teplotu vody potebuje tleso Low-H2O na pvodu? Tleso Low-H2O bude dvat znateln teplo do okolnho vzduchu s teplotou vody na pvodu pouze 28 C. Men tepelnho vkonu tles Low-H2O potvrzuje sprvnou funkci ji pi rozdlu teplot 5 C mezi okolnm vzduchem a stedn teplotou vody.

  Jak rozmry? Otopn systm navren na venkovn teplotu 10 C potebuje asi 2/3 sv penosov kapacity pi venkovn teplot 0C. A tak s bnmi rozmry, v 90% topn sezny, se teplota kotle sniuje pod kondenzan bod a teplotn systm s tlesy Low-H2O tak bude pracovat s maximln innost.

  FAQ: LOW-H2O PRO TEPELN ERPADLA A KONDENZAN KOTLE

  PI VYPNUTM SYSTMU

  Pokojov teplota 20C

  Teplota vody 20C

  Pokojov teplota 20C

  Teplota vody 20C

  S TEPLOTOU VODY O 7.5 C VY

  Zcela nezvisl akreditovan vzkum proveden Novem (Holandsk Organizace pro Energii a ivotn prosted), zen Technickou Univerzitou v Eindhovenu (Prof. J. Van Schijndel). Vzkum se zamuje na otzku, jak mohou bt tlesa Low-H2O pouita jako systm vytpn s nzkm obsahem vody (LTH) v novostavbch a stvajcch budovch. Clem vzkumu se stal celkov tepeln vkon a vyrovnn chladnho spo&dnho vzduchu. Zznam celho testu na heating-studies.org

  19

 • K CZ - 08/04/13

  NI SPOTEBA ENERGIE I PES NI VHU A OBJEM VODY

  43* kg

  3* kg

  Tleso o ni hmotnosti se zahv rychleji ne tleso s hmotnost vy. Takov je zkon prody. Tlesa Jaga Low-H2O obsahuj a o 90 % mn vody ne deskov tlesa a rovn nemaj dn tk panely, kter je poteba pedeht. Ultra modern vmnk tepla z mdi a hlinku dodv teplo do mstnosti. Tlesa Low-H2O proto reaguj rychle na tepeln poadavky a nabzej vce komfortu v podob nzk spoteby energie. Vdeck vzkumy ukazuj, e instalace s tlesy Low-H2O spotebuj o 5 % a 15 %** mn energie ne systmy s deskovmi tlesy. To proto, e doshnou poadovan teploty mnohem rychleji a neztrc teplo zbytenm petpnm jako bn tlesa o vy hmotnosti.

  LOW-H2O: TLESO S NZKM OBSAHEM VODY

  Obsah vody 25 L 12 L 7 L 1.5 L Celkov vha 80 kg 40 kg 30 kg 10 kg Reakn doba velmi pomal velmi pomal pomal rychl

  1930 1960 1980 1995

  TREND SMREM K NIM HMOTNOSTEM

  Vdeck studie potvrzuj, e instalace s tlesy Low-H2O spotebuj o 5% a 15%** mn energie ne systmy s deskovmi tlesy

  * Celkov vha se skld z vhy vody a vhy otopnho tlesa o vkonu 1000 Watt pi teplotnm spdu 75/65/20

  ** spory bez ohledu na konstrukn een budovy, prosted a chovn njemnk. Testovno BRE - Stavebn Vzkumn stav, Technickou Univerzitou v Eindhovenu a Ruskou Akademi Architektury Viz tak www.heating-studies.org

  20

 • K CZ - 08/04/13

  VVOJ V DESIGNU JAGA VMNK TEPLA SMREM K MNOHEM NIM TEPLOTM VODY

  Mikroskopick pohled na hlinkov lamely pipevnn na mdn trubce

  V roce 1962 uvedla spolenost Jaga do provozu vmnk tepla Low-H2O. Od t doby jsme prbn investovali do novch technologi a vrobnch metod. Dky velmi rychl reakn dob bylo ji od potku jasn, e se vmnk tepla Low-H2O dokonale hod pro systm s nzkm obsahem vody. Souasn generace otopnch tles Low-H2O byla vyrobena ve spoluprci s pednmi univerzitami, jako univerzita Hasselt. Vsledkem je: men rozmr, mn vody, rychl reakce, inn penos tepla.

  21

 • K CZ - 08/04/13

  RYCHLEJ REAKN DOBA PRO MAXIMLN POHODL

  0 10 0 40 50

  80C

  60C

  40C

  VCE KOMFORTU

  NI SPOTEBA

  SROVNN RYCHLOSTI ZAHVN

  20C

  21C

  22C

  23C

  REAKN DOBA

  Rychlej otopn tleso zajiuje dokonale kontrolovatelnou pokojovou teplotu. Otevenm oknem nebo dvemi proud do mstnosti chladn vzduch. Low-H2O se ihned zapne. Svt- li slunce, v mstnosti se otepl. Low-H2O se ihned vypne. Vsledkem je, e teplota je lpe kontrolovateln a zstv na poadovan rovni.

  Tleso Low-H2O se zahv mnohem rychleji. High-tech vmnk tepla z mdi/hlinku okamit pedv teplo do mstnosti. Dky tomu mete zapnout vae raditory o 20 minut pozdji a v kotel bude ht po krat dobu. Nzk obsah vody znamen, e vae tleso Low-H2O se t rychleji ochlad. Zaalo vm svtit slunce do pokoje? Pouvte prv troubu nebo myku na ndob? Mte u sebe hosty? Teplota ve vaem domov stoup a vae raditory stle hej. Kad minuta navc, kterou budou vae tlesa ht je ztrtou energie. Bn otopn tlesa pestanou topit po piblin 20 - ti minutch. Oproti tomu Low-H2O tlesa reaguj okamit, dky svmu nzkmu obsahu vody a nzk hmotnosti . Take u nedochz k dnmu zbytenmu petpn.

  Bn otopn tleso o vkonu 1000 wat spotebuje 650 Wh energie pi teplotnm spdu 55/45/20. Takovto vytpn neme bt zeno termostatem. Kdy nhle zane svtit slunce, zane bt pli teplo. Ve srovnn s tmto je spoteba energie vmnku tepla tlesa Low-H2O pouhch 60 Wh. Energie z kotle je ihned dodvna do mstnosti a nedochz tak k dnm energetickm ztrtm. K penosu tepla dochz pouze v ppad poteby

  Dky nzkmu obsahu vody a lep tepeln vodivosti, doshnou tlesa Low-H2O svho plnho vkonu velmi rychle. Bnm otopnm tlesm toto trv 3 krt dle

  Tlesa Low-H2O optimalizuj chod celho zazen, vetn kotle otopnho systmu

  pppad potep p p

  Deskov tleso Otopn tleso Low-H2O

  Objem vody:Jaga Low-H2O: 1 litrBn tlesa: 7 litrLitinov raditory: 15 litr

  20 3020 30

  Objem vJaga LowBn tLitinov

  min.

  Poko

  jov

  tepl

  ota

  casc

  ada

  de la

  Tza

  rar

  cua

  s Lo

  w-H

  2O

  s des

  kov

  mi t

  lesy

  litinov

  radito

  r

  23 C

  80 C

  60 C

  40 C

  22 C

  21 C

  20 C

  22

 • K CZ - 08/04/13K CK CK Z - Z 08/04/13

  JAK OTOPN TLESA LOW-H2O T VYLEPUJ FUNKCI CENTRLNHO OTOPNHO SYSTMU Men objem a rychlej reakn doba tles Low-H2O zajiuje, e voda vracejc se do kotle je rychleji ohvna. Rozdl mezi teplotami na pvodu a zptece je men, co umouje kotli rychlej ohev bez tepelnho namhn vmnku tepla. Cel systm, vetn produkce a distribuce tepla, bude lpe reagovat na tepeln poadavky.

  23

 • K CZ - 08/04/13

  LOW-H2O S DBE:NEJKOMPAKTNJ TLESO

  PKLAD PRO VKON 800 WATT

  PI TEPLOTNM SPDU 35/30/20 C

  Tepeln erpadla a solrn systmy vyaduj podstatn vt otopn tlesa, jeliko pracuj s velmi nzkmi teplotami vody, kter obas nepeshnou 35 C. Otopn tlesa Low-H2O vak nemus bt vtch rozmr, protoe Dynamic Boost Effect (DBE) poskytuje a 3 krt vt vkon. Verze DBE PRO je t vhodn pro pasivn, k prod etrnmu chlazen, co je prvek mnoha tepelnch erpadel. DBE pin vhody novch, k prod etrnch systm bez estetickch obt!

  Ni teplota vody = vt otopn tlesa. Ale s DBE nen teba tm dnho pedimenzovn tles. Low-H2O s DBE je dokonal tleso pro tepeln erpadla

  TO NEJLEP Z OBOU SVT : STATICK A DYNAMICK

  poteba, bez jakchkoli naven rozmr tles.S pidanou inteligenc DBE, je tleso Low-H2O systmem budoucnosti!DBE zajiuje, e modulan kondenzan kotle mohou fungovat s teplotami vody pod kondenzanm bodem, dokonce bhem chladnch dn.

  DBE nen vtrk nebo ventilace, kter pracuje pouze s aktivnmi ventiltory. Dokonce s DBE v reimu Standby (statick, nebo bez ventiltor) m tleso Low-H2O mimodn vkon. DBE je dokonalm eenm proti pedimenzovn pro velmi mraziv dny.Pro modern nzkoteplotn systmy s tepelnmi erpadly nebo solrnmi systmy, poskytuje DBE extra vkon vdy kdy je

  A 3 KRT VCE TEPELNHO VKONU

  24

 • K CZ - 08/04/13

  Co je DBE? DBE Dynamic Boost Effect je zazen navren zejmna pro dvojnsobn a trojnsobn zven vkonu tles Low-H2O.

  Pro pouvat DBE? Naven tepeln vkon me bt vyuit temi zpsoby: pokud instalujete tepeln erpadlo

  v rmci rekonstrukce, mete maximalizivat inno