BERNINA 710 & 750 QE Brochure Czech

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Každá BERNINA je vyrobena se Švýcarskou precizností. Kvalita provedení se odráží v každém detailu a zaručuje jednoduché a bezpečné ovládání. Četnými inovacemi naše šicí a vyšívací stroje nabízejí neomezené možnosti, aby Vaše kreativní nápady přetvořili do kreativního díla. BERNINA 710 a 750 QE nabízí mnoho možností jak učinit šití ještě jednoduším. Zvláštnosti jako polo-automatický nalvékač nitě do jehly, BERNINA regulátor stehu (BSR), BERNINA dvojité podávání a vyšívací systém, jsou profesionálnější a vyšší kvality. Jednoduchost a klasika jsou základní slova která rychle popíší BERNINA s érii 7. M y u B ERNINY s e n ekoncentrujeme j en na fyzické technologie, ale také na nastavení standardů při výrobě designu a výkonu.

Text of BERNINA 710 & 750 QE Brochure Czech

 • BERNINA710 I 750 QE

  1 mal andlek12 run vyesanch ltek

  5 odpoledn it s mmi pteli

  3 boxy vcarsk okoldy

  1 prodlouen plocha pro qultovn & it

  1 narozeninov obleen a velmi roztomil hraky a quilty

 • Zvyte rychlost it a na 1,000 steh za minutu

  BERNINA chapa typ -9 Vm dovol t precizn stehy takovou rychlost jakou jste jet neili. Na extra velkou cvku spodn nit se vejde a o 80 procent vce nit ne na standart-n cvku take budete moci t dlouho bez peruen.

  Tlatko Start/StopZven a snen patkyAutomatick odstihit zpt

  3 boxy vcarsk okoldy

  1 narozeninov obleen a velmi roztomil hraky a quilty

 • BERNINA (FHS) -zdvih patky kolen pkou

  Jednoduch pehled na dotykov obrazovcekter je umstnna ve stedu stroje

  BERNINA (BSR) -regultor rychlosti a dlky stehu

 • Vt poten ze itic stroje srie 7 odpovdaj Vam potebm. Patka se auto-maticky spust na zatku it a na konci se opt zvedne. Stroj pro Vs odstihne nit na konci it nebo pi vmn barvy nit (pouze pi zvolen vyvn s B 750 QE). Soust je tak prak-tick stl, kter Vm zvt a jet prodlou Vai pracovn plochu.

  Tipy a Triky

  Uivatelsky ptelsk prosted a intuitivn ovldn: ic konzultant a zabudovan nabdka prvodce pmo na obra-zovce Vm nabdne odpovdi na Vae otzky a to kdykoli.

  Monost nekonen vivky S volitelnm vyvacm modulem pro stroj B 750 QE, mete vytvet zrcadlov vzory, stejn tak je mete otet, zvtovat a mnit barvu zvolench vzor a to pmo na Va dotykov obrazovce. Tak mete pednastavit vzor a uloit ho na Vai USB pam. Vyuijte kad monosti proven pro V perfektn motiv.

  Pln 13-inchov prodlouen ic plocha, zahrnuje prostor deseti inch od jehly doprava

  Barevn dotykov obrazovkas vlastn pamt

  Polo-automatick navlkn

  Praktick pdavn stolek

  BERNINA Dvojit podvn

  BERNINA 710

 • Kvalita od BERNINY

  Kad BERNINA je vyrobena se vcarskou preciznost. Kvalita proveden se odr v kadm detailu a zaruuje jednoduch a bezpen ovldn. etnmi inovacemi nae ic a vyvac stroje nabzej neomezen monosti, aby Vae kreativn npady petvoili do kreativnho dla.

  BERNINA 710 a 750 QE nabz mnoho monost jak uinit it jet jednodum. Zvltnosti jako polo-automatick nalvka nit do jehly, BERNINA regultor stehu (BSR), BERNINA dvo-jit podvn a vyvac systm, jsou profesionlnj a vy kvality.

  Jednoduchost a klasika jsou zkladn slova kter rychle pop BERNINA srii 7. My u BERNINY se nekoncentrujeme jen na fyzick technologie, ale tak na nastaven standard pi vrob designu a vkonu.

  Voln ic vzory pro BERNINA 7 srii ke staen na: bernina.com/7series

  Pln 13-inchov prodlouen ic plocha, zahrnuje prostor deseti inch od jehly doprava

  30 jasnch LED rovek

  Multi-funkn knoflky

 • BERNINA Regultor stehu (BSR)

  BERNINA 710 a 750 QE jsou ob vybaveny funkc BSR. BSR patka Vm bude asistovat pi velk rychlosti volnho posuvu a to a u u rovnho nebo entlo-vacho stehu. Systm BSR ponech Vae stehy stejn dlouh i pi rzn rychlosti manullnho posouvn ltky, nabz een pro zatenky a dal monosti pro pokro il quiltae. Systm BSR je ve standartnm psluenstv u B 750QE a ve volitelnm psluenstv u B710.

  Extra dlouh voln ramenoBERNINA 7 srie vlastn puntiksky naprojektovan voln rameno s veli - kost prostoru a 254 mm od jehly doprava -to je spousta prostoru pro Vae velk projekty. Vce prostoru Vm dod vce monost i k extra velkm vivkm (pouze u B 750 QE), mete povolit uzdu Va fantazii. A jakmile budete pipraveni, poznte e k naplnn Vaich dalch pln mete pout dal psluensv kter Vm pome k dalmu rozvinut Vaich fantastickch icch a quiltovacch npad.

  BERNINA dvojit podvnPerfektn vzhled a skvl posun ltky. Inovativn BERNINA dvojit podvn Vm usnadn prci s materilly, kter jste doposud tce ili. Snadno zapnuteln kdy ho prv potebujete. BERNINA dvojit podvn Vm pitom nepek kdy ho zrovna nepotebujete.

  Kontrola potu steh

  Vechny modely BERNINA 7 srie jsou vybaveny kontrolou stehu. Pokud chcete zmnit dlku stehu, ku stehu, nebo pozici jehly -ppadn vytvoit kombinaci steh -ic stroj si zapamatuje detaily tchto steh.

  7 Vc kter si zamilujete u Va srie 7 :

 • Svtov premira: Nov BERNINA chapa typ -9

  S novmy modely srie 7, BERNINA pedstavuje nov exkluziv n BERNINA chapa typ -9 (typ chapae - B 9). Je to kombinace dvou nejlepch typ chapa; kvalita stehu a flexibilita BERNINA CB kyvnch chapa spolu s rychlost a tichost rotanho chapae, chapa typu B 9 je uniktn patent od BERNINY.

  Nov srdce icch stroj BERNINA a tm nov monosti, centrlnho unaee, kter dovoluje chapai typu -B 9 fungovat rychleji a pesto tie. Typ chapae -B 9 Hook s vysokou rychlosti a preciznmi stehy o ce 9 mm pi rychlosti do 1,000 steh za minutu. S cvkou kter m o 80 procent vy kapacitu pro zsobu nit ne standartn cvka si mete dovolit t daleko dle, ne jste zvykl.

  A nakonec - chapa typu -B 9 je vyroben z velmi kvalitnho materilu, kter dovol niti hlad odvjen ne pi souasnm napt.

  BERNINA -made to create.

 • 2

  014

  BER

  NIN

  A In

  tern

  atio

  nal

  www.bernina.com/7series

  Monosti a funkce BERNINA srie 7

  Zkladn informace B 710 B 750 QE B 780

  Typ chapae B 9 B 9B 9

  Maximln rychlost it (stehy za minutu) 1,000 1,0001,000

  Dlka volnho ramene od jehly doprava 254 mm 254 mm 254 mm

  Barevn dotykov displej x xx

  LED osvtlen ic plochy30 LED lights

  30 LED lights

  30 LED lights

  Maximln ka stehu 9 mm 9 mm9 mm

  Maximln dlka stehu 6 mm 6 mm6 mm

  Pozice jehly 11 1111

  Monost it v kad pozici jehly x xx

  Poet drk nit 2 22

  Polo-automatick navlka nit do jehly x xx

  Nastaviteln ptlak patky x xx

  Automatick odstih nit x xx

  Manuln oez nit 3 33

  BERNINA Dvojit Podvn x xx

  Pam (krtkodob/vlastn prava stehu) x xx

  Pam (dlouhodob/vlastn prava stehu) x xx

  Vytvoen a uloen ady steh x xx

  BSR funkce (pro rovn a entlovac steh) x xx

  Tlatko Start/Stop (it i bez pedlu) x xx

  Ovlada rychlosti (thlo) x xx

  Hldn vrchn nit x xx

  Hldn spodn nit xx

  USB vstup x xx

  Multi-funkn knoflky x xx

  Monost zmny nastaven stehu bhem it x xx

  BERNINA pedl s funkc pata/pika x xx

  Poloha jehly nahoe/dole x xx

  Navjen spodn cvky bhem it/vyvn x xx

  Npovda na displeji x xx

  ic prvodce x xx

  Kreativn konzultant x xx

  Osobn programy x xx

  Historie funkc (dve pouit stehy) x

  Program pro nastaven x xx

  Ekonomick md x xx

  it a Quiltovn B 710 B 750 QE B 780

  it do rznch smr - 360 x

  Stranov posouvn x

  Funkce ztku/konce vzoru x xx

  Propojovac stehy x

  Prodluovn x xx

  Program zabezpeovac funkce x xx

  Celkov poet steh (vetn abeced) 680 8371,306

  Celkov poet bnch steh 29 3032

  Celkov poet knoflkovch drek (vetn oka) 11 1115

  Automatick systm men dlky knoflkov drky x xx

  Automatick knoflkov drka x xx

  Manuln vcekrokov knoflkov drka x xx

  Program pro pivn knoflk x xx

  Ltac programy 2 23

  Celkov poet dekorativnch steh 200 250460

  Dekorativn stehy it do rznch smr 91

  it a Quiltovn (nepetrit) B 710 B 750 QE B 780

  Celkov poet quiltovacch steh 23 3333

  Programy s kkovmi stehy 21 2028

  Taperingov stehy a siluety 52

  Abecedy pro it (psmena) 5 68

  Monogramy (se itm do smr) x

  Standartn pisluenstv pro it a quiltovn B 710 B 750 QE B 780

  Poet patek v psluenstv 5 810

  Patka pro it dopedu a dozadu #1C x xx

  Patka pro it dopedu a dozadu s hornm podvnm #1D x xx

  Overlockov patka #2A x

  Automatick patka pro knoflkov drky #3A x xx

  Zipov patka #4D x xx

  Patka pro slep steh #5 x xx

  Patka pro it jeansoviny #8D x

  Oteven vyvac patka #20C xx

  Patchworkov patka 1/4" #37D x

  Patka pro stranov it #40C x

  BERNINA regultor stehu (BSR) xx

  BERNINA (FHS) -kolen pka x xx

  Nasouvac pracovn stolek pro zvten pracovn plochy x xx

  Protiprachov kryt x xx

  Pihrdka pro psluenstv x xx

  Vyvn B 710 B 750 QE* B 780

  Maximln rychlost vyvn (stehy za minutu) 1,0001,000

  prava vzor na obrazovce: stranov oten, rotovn, zmna tvar

  x x

  Vyvac prvodce xx

  Vyvac vzory v psluenstv 70130

  Vyvac abecedy 48

  Formt vivek .EXP.EXP

  Funkce pro Mega rm xx

  Funkce pro rm Jumbo xx

  Vyvn s volnm ramenem xx

  Osobn pam pro vyvac vzory xx

  Word ART x

  Drag & Drop xx

  Import stehovch vzor x

  Zmna barevnch sekvenc x

  Automatick odstihvn propojovacch steh xx

  Kontrola sekvenc xx

  Stehovn xx

  Nekonen vivka x

  Nalezen pozice xx

  Kompatibiln s nstroji a softwaremBERNINA DesignWorks

  x x

  Standartn vyvac psluenstv B 710 B 750 QE* B 780

  Vyvac patka #26 xx

  Velk ovln vyvac rm s mrkou xx

  Stedn ovln vyvac rm s mrkou xx

  Mal ovln vyvac rm s mrkou xx

  BERNINA vyvac program ArtLink(ke staen z bernina.com)

  x x

  Vrobce si vyhrazuje prvo na zmny nabdky stroj, vybaven a designu. Podrob-n informace obdrte u Vaeho prodejce znaky BERNINA.

  * Vyvn je voliteln s B 750 QE.