22
Energii regenerabile și eficiență energetică în Germania Jelka Schedlinsky, Consultant on behalf of the Energy Efficiency Export Initiative by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy 25 noiembrie 2014 în București, România

Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Energii regenerabile și eficiență energetică în Germania

Jelka Schedlinsky, Consultant on behalf of the Energy Efficiency Export Initiative by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

25 noiembrie 2014 în București, România

Page 2: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

� Cele două inţiative de export – eficienţă energetică și energii regenerabile

�Politica energetică în Germania

� Dezvoltarea energiilor regenerabile și indicatorii pentru producţia de energii regenerabile în Germania

�Prezentarea delegaţiei germane

Agenda

Page 3: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Inițiativele de export

www.efficiency-from-germany.infowww.export-erneuerbare.de

Page 4: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Performan țele ini țiativei de export

Comitetul consultativ pentru strategiePreședinte: BSW Membri: asociaţiile de specialitate

Cercul de coordonarePreședinte: Ministerul Federal pentru Economie și Tehnologie / dena (Agenţia Germană pentru Energie)Membri: parteneri de proiecte, asociaţii de specialitate, asociaţii naţionale, instituţii financiare, societăţi regionale de promovare economică, ministere federale și ale landurilor, agenţii regionale pentru energie

Informări despre piaţă

Iniţierea relaţiilor comerciale

Deplasări de informare ale factorilor de decizie din străinătate în GermaniaMăsuri pentru CapacityBuildingProiecte de referinţă

Evenimente informativePublicaţiiBuletine informative, portal internet, XING, Twitter

Călătorii de afaceri pentru întreprinzători germani în străinătateConsultanţă de finanţare pentru călătoriile alese

Expoziţii în străinătateCălătorii de informare în GermaniaGhid de marketingPachet de marketing,, buletine informativ e și pagină web Expoziţie cu tehnologie & spoturi de promovareProiecte de referinţăPiaţă virtuală

Susţinere de piaţă

Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente

Agenţia

Ministerul Federal alEconomiei și Tehnologiei

Pregătirea pieţei

Page 5: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

�401 călătorii de afaceri organizate de Camera de Comerţ și Industrie în

81 de ţări cu peste 2200 de participanţi

�43% dintre companii au participări multiple

�151 de expoziţii în 38 de ţări

�86 de evenimente de informare în Germania

�110 călătorii de informare, de achiziţii și ale factorilor de diseminare

Realizările

Page 6: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Sondajele în rândul participan ților atest ă că

�86% dintre companiile participante își găsesc noi clienţi și parteneri de afaceri,

�69% dintre participanţi încheie afaceri deja la scurt timp după prezentările organizate

�65% dintre companii înfiinţează cu succes reprezentanţe în străinătate

�Cifrele de afaceri cresc în 73% dintre cazuri

Page 7: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Delegația germană

Page 8: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Compania Reprezentantul

HERLT SonnenEnergieSysteme Domnul Herlt

Strawtherm Domnul Schulze

EconTech Theiss GmbH Domnul Theiss

WILO SE Domnul Constantin

GFR - Gesellschaft für Regelungstechnik und Energieeinsparung mbH

Domnul Opri ș

Wolf GmbH Domnul Moisa

Page 9: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Politica energetică germană

Page 10: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

�Renunţarea la energia nucleare până în 2022

�Reducerea emisiilor de CO2

�cu 40% până în 2020 și cu 80-95% până în 2050 (comparativ cu 1990)

�Energii regenerabile:

�ponderea energiilor regenerabile în producţia de energie electrici va fi de 40-45% până în 2025 și va crește la 55-60% până în 2035

�Consumul de energie primară:

�reducerea cu 20% până în 2020 și cu 50% până în 2050 (comparativ cu2008)

Obiectivele de dezvoltare în domeniul energiilor re generabile

Page 11: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Legea privind energiile regenerabile (EEG)

Sursa: Ministerul Federal pentru Economie și Tehnologie 2014

Page 12: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Măsuri obligatorii începând cu 2009

sau

Legea privind energia termică din surse regenerabile(EEWärmeG)

Pentru clădirile noi este obligatorie alegerea a cel puțin uneia dintre variantele de mai sus

Utilizarea energiilor regenerabile

• Solară: min.15% din consumul de energie

• Biomasă: min.50%• Biogaz: min. 30%• Energie geotermală: min. 50%

Măsuri alternative

• Utilizarea căldurii evacuate din procesele industriale

• Cogenerare• Măsuri de eficientizare cu min.15% peste

specificațiile din Ordonanța de economisire a energiei

• Acces la rețeaua de termoficare

Sursa: Ministerul Federal pentru Economie și Tehnologie 2014

Page 13: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Piața germană de energie electrică și termică

Page 14: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Dezvoltarea energiilor regenerabile în Germania

Sursa: AGEE-Stat; Centrul de cercetare în domeniul energiei solare și hidrogenului, Baden-Württemberg (ZSW)

Evoluţia cotelor de energie regenerabilă în consumul brut de energie electrică din Germania

Cotă de energie regenerabilă în consumul brut de energie electrică Obiectiv minim în 2020

Co

ta î

n p

ro

ce

nte

ZSW conform Grupului de lucru privind statistica în domeniul energiilor regenerabile (AGEE-Stat); situaţia din decembrie 2013; toate cifrele sunt provizoriiSursele de energii regenerabile în Germania 2012

Page 15: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Structura energiilor regenerabile în Germania, 2013

Sursa: AGEE-Stat; Centrul de cercetare în domeniul energiei solare și hidrogenului, Baden-Württemberg (ZSW)

Structura aprovizionării cu energie electrică pe bază de surse regenerabile în Germania 2013

Aprovizionarea cu energie geotermală nu este ilustrată datorită cantităţilor mici implicate; ZSW conform Grupului de lucru privind statistica în domeniul energiilor regenerabile (AGEE-Stat); situaţia din februarie 2014; toate cifrele sunt provizoriiSurse de energie regenerabilă în Germania 2013

Gaze din instalaţiile de epurare 0,9%

Biogaz

Combustibili biogeni lichizi 0,3%

Combustibili biogeni solizi

Energie fotovoltaică

Energie eoliană în larg 0,6%

Energie eoliană pe uscat

Energie hidroelectrică

Gaze din gropile de gunoi 0,3%

Fracţia biogenă din deșeuri

Page 16: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Evolu ția energiilor regenerabile în Germania începând cu 1990

*Biomasă lichidă și solidă, biogaz, gaze din instalaţiile de epurare și din gropile de gunoi, fracţiunea biogenă a deșeurilor, energia electrică din energie geotermală nu este prezentată ca urmare a cantităţilor neglijabile produse; 1 GWh = 1 mil. KWh;Sursa BMU – E I 1 conform Grupului de lucru privind statistica în domeniul energiilor regenerabile (AGEE-Stat); imagine BMU / Christoph Edelhoff; situaţia din februarie 2013; toate cifrele sunt provizorii

Energie hidroelectricăBiomasă*

Energie eolianăEnergie fotovoltaică

Page 17: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Evolu ția pie ței germane de energie termic ă începând cu 1990

Sursa: AGEE-Stat; Centrul de cercetare în domeniul energiei solare și hidrogenului Baden-Württemberg (ZSW)

Evoluția cotelor de energii regenerabile din consumul final de energie termică în Germania

Cota de energii regenerabile din consumul final de energie termică Obiectiv 2020

Cot

a în

pro

cen

te

ZSW conform Grupului de lucru privind statistica în domeniul energiilor regenerabile (AGEE-Stat); situația din decembrie 2013; toate cifrele sunt provizorii

Page 18: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Structura produc ției germane de energie termic ă din energii regenerabile, 2013

Source:

Sursa: AGEE-Stat; Centrul de cercetare în domeniul energiei solare și hidrogenului Baden-Württemberg (ZSW)

Structura furnizării de energie termică din energii regenerabile în Germania 2013Total: 132,9 miliarde kilowați oră

Combustibili biogeni solizi (industrie)

Combustibili biogeni solizi (gospodării)

Combustibili biogeni solizi (CP în exploatare continuă/CP)

Combustibili biogeni lichizi 0,4%

Biogaz

Gaze din instalații de epurare 1,2%

Gaze din gropi de gunoi 0,1%

Fracțiunea biogenă a gunoiului

Energie geotermală de mare adâncime 0,6%

Energie geotermală de mică adâncime, energie din căldura ambientală

Energie termică solară

Sursa: ZSW conform Grupului de lucru privind statistica în domeniul energiilor regenerabile (AGEE-Stat); situația din februarie 2014; toate cifrele sunt provizoriiSursele de energii regenerabile în Germania 2013

Page 19: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Prevenirea emisiilor prin utilizarea energiilor reg enerabile, 2012

*Biomasă lichidă și solidă, gaze din instalații de epurare, gaze din gropi de gunoi și fracțiunea biogenă a gunoiului;Agenția Federală de mediu (UBA) conform Grupului de lucru privind statistica în domeniul energiilor regenerabile (AGEE-Stat); situația din decembrie 2013; toate cifrele sunt provizorii

Structura emisiilor de gaze de ser ă prevenite prin utilizarea surselor de energie regen erabil ă în Germania 2012Total: 144,6 milioane tone echivalent CO 2

Energie geotermală de mică adâncime, energie din căldura ambientală 0,6%

Energie fotovoltaică

Energie eoliană

Energie hidroelectrică

Energie termică solară 1,2%

Biocombustibili

Biomasă*

Source: AGEE-Stat; Centre forSursa: AGEE-Stat; Centrul de cercetare în domeniul energiei solare și hidrogenului, Baden-Württemberg (ZSW)

Page 20: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Angaja ții din sectorul energiilor regenerabile

Sursa: AGEE-Stat; Centrul de cercetare în domeniul energiei solare și hidrogenului, Baden-Württemberg (ZSW)

Evolu ția num ărului brut de angaja ți în sectorul energiilor regenerabile din Germania

2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012Date provizorii pentru 2011 și 2012; O’Sullivan (DLR), Edler (DIW), Bickel (ZSW), Lehr (GWS), Peter (prognos): “Gradul de ocupare brut în energii regenerabile în anul 2012 – o primă estimare“, situația din martie 2013; raport provizoriu al proiectului de cercetare “Efecte pe termen scurt și lung ale dezvoltării energiilor regenerabile pe piața muncii din Germania“.

Număr

brut

de

anga

jați

în m

ii

Energie eoliană

Biomasă

Energie solară

Energie hidroelectrică

Energie geotermală

Cercetare finanțată din fonduri publice / administrație

Page 21: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

� Energiile regenerabile și RE au efecte pozitive asupra:� pieţii muncii� creării de valori la nivel regional� evitării dependenţei de importuri� stimulării activităţii în domeniul inovaţiilor� siguranţei aprovizionării� aspectelor de protecţie a mediului și de sănătate

� Crearea acceptanţei publice prin informare și promovare� Începerea de timpuriu a promovării, pentru a se putea realiza efecte pozitive în propria ţară

Concluzii

Page 22: Energii regenerabile și eficiență energetic ă · Programul de dezvoltare a proiectelor în ţările în curs de dezvoltare și în ţările cu economii emergente Agenţia Ministerul

Vă mulțumim pentru atenție!

Jelka Schedlinsky

Consultant din partea

Iniţiativei de export – energii regenerabilea Ministerului Federal al Economiei și Energiei

c/o eclareon GmbH, Giesebrechtstr. 20, 10629 BerlinPHONE / FAX +49 (0)30 88 66 740 - 52 / -10E-MAIL [email protected] www.renewables-made-in-germany.com