Click here to load reader

EL CONILL DE BOSC (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) temps que rep · PDF fileEL CONILL DE BOSC (ORYCTOLAGUS CUNICULUS), molt semblant al conill domèstic, fa temps que rep la pressió de malalties

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EL CONILL DE BOSC (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) temps que rep · PDF fileEL CONILL DE BOSC...

 • entre els conills només s’havien de pre- ocupar de no ser encalçats pels seus nombrosos depredadors, entre els quals hi havia l’home, gràcies al seu

  gran potencial reproductiu l’espècie es va anar mantenint de manera abundosa. Però quan a això s’hi van afegir dues malalties víriques: primer la mixomatosi (que es va introduir com a mètode de control biològic a Austràlia i va ser escampada a Europa per un metge francès a mitjan anys ) i després la pneumònia hemorràgica vírica (a #nal dels ); acompanyat de la reducció del seu hà- bitat per l’abandonament del camp i el posterior creixement del bosc, i l’ús indiscriminat d’her- bicides, pràcticament arreu va començar a min- var el nombre d’exemplars i en alguns llocs encara es fa difícil la seva total recuperació. Com que con- tinua sent un animal molt buscat pels caçadors, les mateixes societats de caça es veuen obligades a fer contínues repoblacions per tal de mantenir l’espècie.

  El conill de bosc el podem trobar pràcticament a tota la Catalunya central, amb més o menys den- sitat #ns a aproximadament als .-. me- tres. Li agraden els terrenys oberts, les garrigues, els marges dels boscos i els camps abandonats.

  El seu aspecte és simpàtic, com un ninot de pe- luix, i ens recorda molt el conill domèstic. És de tonalitats brunes i grisoses, amb les potes del dar- rere més llargues que les del davant, adaptades per sortir corrent, que és el que farà tot just s’adoni de la nostra presència. Destaca per les llargues i dre- tes orelles i la cua petita i blanquinosa.

  És un animal de costums herbívors que pot con- sumir una gran varietat d’espècies vegetals i que, en èpoques molt seques, és capaç d’alimentar- se d’alguns tipus d’escorces i d’arrels. Com que és

  un rosegador, les dents inci- sives li creixen a me-

  sura que se li

  desgasten. El conill, però, practica el que es coneix com a cecotrò#a, que consisteix a ingerir un tipus d’excrements tous procedents de l’intestí cec que, en passar dues vegades pel tracte digestiu, alli- beren molt millor els nutrients presents en els ve- getals.

  És un animal sociable que viu en comunitats, de vegades molt nombroses, en caus excavats al terra que poden ser autèntiques urbanitzacions subterrànies. La majoria de les femelles no pa- reixen dins del cau sinó que ho fan a les llodri- gueres, que són uns túnels acabats en una petita cambra on la femella deixa els llodrigons i els vi- sita cada dia perquè mamin.

  És una espècie molt prolí#ca, la femella pot te- nir #ns a quatre parts l’any amb  o  conillets cada ventrada, depenent de la meteorologia i de la dis- ponibilitat d’aliments de l’entorn, el que comporta un gran potencial reproductiu.

  El conill, que és originari de la penínsu- la Ibèrica, ha estat exportat a molts indrets del món i no sempre amb la mateixa for- tuna; com en el cas d’Austràlia, on, a manca de depredadors, es va con- vertir en un greu problema per a l’agricultura, la vegetació i els ecosistemes, #ns al punt que han hagut d’utilitzar armes bacteriològiques per exter- minar-lo.

  M

  EL CONILL DE BOSC (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) , molt semblant al conill domèstic, fa temps que rep la pressió de malalties víriques, de la caça i de la reducció del seu hàbitat. Com que per als caçadors continua sent una bona presa, es veueun obligats a fer-ne repoblacions cada any. Per Jordi Comellas

  FAUNA DE LA CATALUNYA CENTRAL 117

  REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE : JORDI COMELLAS

  15Regió7 | DISSABTE, 15 DE GENER DEL 2011

  FAUNA!REVISTA

  Podeu consultar totes les pàgines a: bloc.regio7.cat/fauna

  Com un ninot DE PELUIX

Search related