of 27/27
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

 • View
  2

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea...

 • EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC

  Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar

  Lea Resman-Borković, prof. ekonomske grupe predmeta, bibliotekar

 • CITIRANJE

  obuhvaća navođenje podataka o korištenim bibliografskim izvorima

 • BIBLIOGRAFSKI IZVOR: knjiga, časopis, novina, baza podataka, internetska stranica, radijska ili televizijska emisija, javno predavanje, privatni razgovor, natpis na zidu nepoznatog autora i svaki drugi medij s kojega je preuzet neki drugi tekst odnosno neki zaštićeni informacijski sadržaj

  Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

 • IZRAVNO NAVOĐENJE ILI CITIRANJE

  standardizirani postupak kojim se u matični tekst umeće neki drugi tekst u izvornom obliku i označen navodnim znakovima

  u zagradama navodimo prezime autora i godinu izdanja preuzetog izvora te ih dvotočkom odvajamo od oznake stranice

  Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

 • NEIZRAVNO NAVOĐENJE ILI PARAFRAZIRANJE

  standardizirani postupak kojim se (prepričavanjem, sažimanjem, tumačenjem i sl.) u matični tekst unosi zaštićeni informacijski sadržaj preuzet s nekog bibliografskog izvora, pri čemu se (osim ako je riječ o općepoznatom sadržaju) jednako kao i kod citiranja, u zagradama navodi uputa na taj izvor (prezime godina izdavanja:stranica)

  Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

 • SISTEMI CITIRANJA

  poznato je više sistema citiranja i navođenja korištene literature, a svaka znanstvena ustanova oblikuje i propisuje svoje standarde i svoj stil kao što su npr. Chicago, Harvard, Turabian, APA, MLA, AMA i dr.

  svima je zajedničko citiranje točnih podataka i jednoobraznost

  Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

 • VAŽNO!

  1. vjerodostojno prenijeti sadržaj koji citiramo ili parafraziramo

  2. na što jasniji način uputiti čitatelja na izvore s kojih smo te sadržaje preuzeli

  Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

 • http://pravopis.hr/pravilo/bibliografske-jedinice/87/

  Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

 • NAVOĐENJE U TEKSTU

  Rad se u tekstu navodi u zagradama.

  Navodi se prezime autora i godina izdanja, koja se dvotočkom odvaja od oznake stranice

 • NAVOĐENJE U TEKSTU (primjeri)

  • (Karabalić 2010: 139)

  • (Silić i Pranjković 2005: 97–99)

  • (Birtić i dr. 2012: 297)

  • (Vukušić, Zoričić i Grasselli-Vukušić 2007).

  Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

 • KNJIGA

  Prezime, ime autora. Podatak o izdanjuGodina izdanja. Naslov: Podnaslov. Nakladnik. Mjesto izdavanja.

 • KNJIGA (1 autor) Vukojević, Luka. 2009. Izražavanje posljedičnih odnosa u hrvatskome standardnom jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

 • KNJIGA (do 3 autora)

  Vukušić, Stjepan; Zoričić, Ivan; Grasselli-Vukušić, Marija. 2007. Naglasak u hrvatskome književnom jeziku. Nakladni zavod Globus. Zagreb.

 • KNJIGA (do 3 autora)

  Vukušić, Stjepan; Zoričić, Ivan; Grasselli-Vukušić, Marija. 2007. Naglasak u hrvatskome književnom jeziku. Nakladni zavod Globus. Zagreb.

  Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

 • KNJIGA (više od 3 autora)

  Amidžić-Peročević, Katica i dr. 1994. Oporezivanje dohodaka i dobitaka. RRiF. Zagreb

  Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

 • KNJIGA - bez podatka o autoru

  • navodi se urednik ili priređivač

  Opći religijski leksikon: A – Ž. 2002. Ur. Rebić, Adalbert. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb.

  Hrvatski književni romantizam. 2002. Priredio Jelčić, Dubravko. Školska knjiga. Zagreb.

  Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

 • KNJIGA:

  • više izdanja: Barić, Eugenija i dr. 21990. Gramatika hrvatskoga književnog jezika. Školska knjiga. Zagreb.

  • više izdavača: Kaštela, Slobodan. 2008. Prometno pravo. Školska knjiga – Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.

  • više mjesta izdanja: Zgusta, Ladislav. 1971. Manual of Lexicography. Academia – Mouton. The Hague – Paris – Prague.

  Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

 • RAD U ZBORNIKU, ESEJ U ZBIRCI I SL.

  Prezime, ime autora. Podatak o izdanjuGodina izdanja. Naslov rada : podnaslov. Naslov zbornika. Podatak o uredniku. Nakladnik. Mjesto izdanja. Str. početna-završna.

 • rad u zborniku

  Vince, Jasna. 2010. Nominativ prema ostalim

  padežima. Sintaksa padeža: Zbornik radova

  znanstvenoga skupa s međunarodnim

  sudjelovanjem Drugi hrvatski sintaktički dani. Ur.

  Birtić, Matea; Brozović Rončević, Dunja. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

 • natuknica u enciklopediji

  Biologija. 2000. Hrvatska enciklopedija. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb.

 • ČLANAK - časopis

  Prezime, ime autora. Godina. Naslov rada : podnaslov. Naslov časopisa. Oznaka sveska/volumena. Oznaka stranice poč-završna.

 • članak u časopisu

  Petrić, Lidija; Pranić, Ljudevit. 2010. Ekološka svijest u hrvatskoj smještajnoj industriji. Acta Turistica Nova 4/1. 5–21.

 • JEDINICA S INTERNETA - ftp izvori

  mrežna i elektronička vrela

 • tekst na mrežnoj stranici:

  Radić, Drago. Informatička abeceda. Split. http://www.informatika.buzdo.com/index.html (pristupljeno 11. travnja 2010.).

 • rad u elektroničkome časopisu:

  Udiljak Bugarinovski, Zrinka; Pavelić, Damir. 2002. Informatizacija Knjižnice i dokumentacije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i edukacija korisnika. Edupoint. CARNet. Zagreb. 1–7. http://edupoint.carnet.hr/casopis/broj-04/clanak-01/ekonomski.pdf (pristupljeno 14. svibnja 2003.).

  Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

 • elektronički medij - CD-ROM, DVD-ROM i slično:

  Lešković Česmadžiski, Mirjana. 1999. Uloga i značenje sajamskog nastupa [CD-ROM]. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.

 • kvalifikacijski radovi:

  Leščić, Ivana. 1997. Ekstracelularna lipaza bakterije Streptomyces rimosus: izolacija i karakterizacija. Diplomski rad. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 58 str.