Srednja trgovačka škola

  • View
    459

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Srednja trgovačka škola

Srednja trgovaka kola Sarajevo

Maturski rad Tema: Plakat muzikih instrumenata

Ime i prezime uenika: Emin Mehmedovi Vanredan uenik SARAJEVO, 2011

SADRAJ1.

UVOD....................................................................................... ....................3,4 HISTORIJA PLAKATA.................................................................................. ......5

2.

2.1. MASOVNA PROIZVODNJA...................................................................... 5 2.2. RAZVOJ UMJETNOSTI......................................................................... .....6 2.3. KOMERCIJALNA UPOTREBA ..................................................................6,73.

TAMPANJE PLAKATA................................................................................. 8

3.1. VRSTE PLAKATA.............................................................................. .......8 ZAKLJUAK................................................................................... ..................10 LITERATURA................................................................................. ...................11

2

1.

UVOD

Spada u vanjska propagandna sredstva i jedno je od najstarijih i najmasovnijih propagandnih sredstava.On je omiljeno sredstvo ekonomske propagande, osobito za proizvode potronje ili usluge namjenjene irokom krugu publike.Grafikom ekspresijom i razlitim nainima likovnog izraavanja plakat dodiruje sve oblasti ivota. On je snano sredstvo informisana i uticaja svake organizovane sredine, od zvaninih faktora do pojedinih preduzea. Na plakatu osim crtane forme postoji i popratni tekst koji treba da afirmie poruku i likovnu poruku. Plakat slui za promociju robe, da na najefektivniji nain privue panju potencijalnog korisnika usluga.Plakat iri poruku i spada u dekorativno sredstvo propagande.

3

Poster se razlikuje od plakata zato to ne sadri poruku, samo ima fotografiju i slui za dekorativnu svrhu. Znak Znak je pojednostavljen simbol neke firme. Sveden tekst u slovima sa naznakom ime se ta firma bavi. Estetski moraju biti odreeni. Slova i brojevi na plakatu Imaju uticaj na vizelizaciju izloga i sastavni su dio kompozicije.Svojom veliinom, oblikom, bojom, tipom, i dekorativnou, ako su pravilno izvedena i odabrana prema robi koja se izlae uz odgovarajuu proporciju, doprinijee estetskom izgledu.Suprotno tome neukusni i neusklaeni natpisi naruie ak i dobro komponovani izlog.U posebnu kategoriju spada teknika pisanja i vjetina upotrebe slova.Opte i posebne karakteristike slova pokazuju da su one posebne po: boji, smjeru, poloaju. Treba paziti na razmaka u visini i irini.U kompoziciji plakata slova igraju ravnopravnu ulogu sa slikom.Slova moraju biti dovoljno velika i itka. Kompozicija Pod kompozicijom podrazumjevamo cjelokupnu organizaciju, ukljuujui tu i figuru i osnovu na bilo kom oblikovanom dijelu. Svi oblici i dijelovi oblika u kompoziciji imaju i pored forme, veliine i svoj poloaj. Elementi kompozicije su:-

crta ili linija smjer ili poloaj

- oblik4

- tekstura - valer - boja Kompozicijski principi su: - ponavljanje ili recepcija-

izmjenjivanje ili alternacija

- gradacija - harmonija - kontrast kompozicije ili konflikt - dominantna - jedinstveno - ravnotea Svaku likovnu kompoziciju moemo svesti na 7 elemenata ili dimenzija: Ovi elemenzi su graa umjetnike kompozicije, oni su abeceda likovnog istraivanja. Organizacijom tih elemenata umjetnik oblikuje kompoziciju, dizajn, formu. Umjetnost je od ovjeka ostvaren rad, struktura ili oblik.

2. HISTORIJA PLAKATAPrema francuskom historiaru Max Gallo vie od 200 godina plakati su prikazivani na javanim mjestima riom svijeta.Vizuelno upeatljivi oni su dizajnirani kako bi privukli panju prolaznika, privlaei nas da prisustvujemo odreenim dogaajima, ili nas5

podstie na kupovinu odreenog proizvoda ili usluge.Moderni posteri potiu iz 1870godine kada je tampana industrija usavrila litografiju u boji uinila masovnu proizvodnju moguom. Za neto vie od 100 godina to je postao prepoznatljiv i vitalan oblik umjetnosti privlaei umjetnike na svakoj razini od slikara kako to su Touluse-Lautrec i Mucha do pozorinih i komercijalnih dizajnera rekao je strunjak za plakate Ivan Barnicoat Najei koriteni stilovi su:Art Nouveau, Simbolizam, Kubizam, Art Deco, Bauhause, pa ak i hipi posteri iz 60-tih.

2.1. Masovna proizvodnja Posteri, u obliku plakata, koriteni su od najranijih vremena, prije svega za oglaavanje i najave. isto tekstualni plakati imaju dugu historiju: oni reklamiraju Shakespeare-ove predstave, i stoljeima su koriteni za obavjetavanje graana o odlukama koje bi donijela vlada. Meutim, revoluciju plakatima donio je razvoj tampane tehnike koji je dozvolio jeftinu masovnu proizvodnju i tampanje, posebno ukljuujui tehniku litografije koju je izumio njemac Alois Senefelder 1796.

2.2. Razvoj umjetnosti Do 1890-tih tehnika se proirila diljem svijeta. Veliki broj umjetnika kreirao je umjetnike plakate u ovom razdoblju. Meu njima najvie su se isticali Henri de Toulouse Lautrec i Jules6

Cheret. Cheret se smarta ocem plakata-oglasnika. Stvorio je vie od 1.000 oglasa prvenstveno za izlobe, pozorita i proizvode. Komercijalni uspjeh je bio takav da su umjetnici imali veliku potranju za izradom plakata i pozorita su lino birala omiljene umjetnike za nadolazee dogaaje.

Moulin Rouge - La Goulue"Toulouse-Lautrec , 1891

2.3. Komercijalna upotreba

7

Litografski plakat Ranch 10 za Western predstavu.

Do 1890-tih umjetniki plakati imale su rasprostranjenu upotrebu u drugim djelovima Evrope reklamirajui sve od bicikala do borbi bikova .Plakat umjetnici kao to su Thophile Steinlen, Albert Guillaume, Leonetto Cappiello, Henri Thiriet postal su vane linosti njihovog vremena, njihov oblik umjetnosti je koriten u asopisima za oglaavanje.U SAD plakati nisu evoulirali na isti umjetniki nivo. Oni su prvenstveno bili usmjereni ka dostavljanju osnovne komercijalne poruke, pisane poruke.

3. TAMPANJE PLAKATA

8

Mnoge tehnike tampanja su koritene u proizvodnji plakata.Dok je veina plakata masovno proizvedena, oni mogu biti runo tampani ili u ogranienim serijama.Veina plakata se tampa samo sa jedne strane dok se pozadina ostavlja prazna da bi se lake postavile na zid. Posteri se obino tampaju u A3 formatu. Mogue je koristiti softwer za ispis velikih plakata na obinim kunim ili uredskim tampaima.

3.1 Vrste plakataPropagandni i politiki plakati

Tokom I i II svjetskog rata posteri za regrutaciju su postali veoma uobiajni. Posteri za vrijeme rata su takoer bili koriteni u propagandne svrhe, ubjeivanje I motiviranje. Runo pravljeni politiki posteri pojavili su se na Berlinskom zidu, na kipu sv. Wenseslas u Pragu i oko neobiljeenog groba Imre Nagy u Budimpeti, koji su bili neophodni za demokratske promjene.

Plakat za regrutaciju Amerike vojske

9

Filmski plakati Filmska industrija ubrzo otkriva da ivo obojeni plakati su jednostavan nain za prodaju njihovih filmova. Danas se plakati tampaju za veinu filmova i njihovo skupljanje je mnogima postao hobi. Rekordna cijena za plakat je postavljena 15.11.2005. kada je plaeno 690.000 dolara za Fritz Langov film Metropolis iz 1927. Pored gore navedenih plakata u upotrebi su i mnogi drugi kao npr: -Turistiki plakati -Plakati za sportska deavanja (fudbalske utakmice, boks meevi i sl.) -Koncertni plakati -Motivacijski plakati -Edukativni plakati

10

ZAKLJUAK

Iz ovog maturskog rada smo zakljuili da plakat ima veoma znaajnu ulogu u svijetu prodaje, promoviranja i izlaganja robe i usluga. Dobro odraen plakat moe i postii veliki uspjeh prodaje nekog ne toliko kvalitetnog proizvoda ili usluge.

11

LITERATURA

Skripte; Araniranje sa dekorisanjem; III godina Internet, www.wikipedia.com

12

OCJENJIVAKI LIST

Skica:_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Pitanje:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___

13

Komentar:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ Ocjena:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___

Usmeni dio:______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _ Pitanje:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Komentar:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____ Ocjena:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___

Pismeni dio: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ __ Pitanje:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___ Komentar:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____14

Ocjena:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___

Ispitna komisija: 1. 2. 3. Konana ocjena:

15