of 14 /14
Kariera je krasna, ampak na mrzel Kariera je krasna, ampak na mrzel večer se ne moreš stisniti k njej večer se ne moreš stisniti k njej (Marilyn Monroe) (Marilyn Monroe) Simona Resman

Resman kariera

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.mklj.si/images/dokumenti/prireditve/zgodilo_se_je/2016/Resman_kariera.ppt

Text of Resman kariera

 • Kariera je krasna, ampak na mrzel veer se ne more stisniti k njej (Marilyn Monroe)

  Simona Resman

  Mestna knjinica Ljubljana

 • *Mestna knjinica Ljubljana*

  Mestna knjinica Ljubljana

 • *Mestna knjinica Ljubljana*

  Mestna knjinica Ljubljana

 • *Mestna knjinica Ljubljana*

  Mestna knjinica Ljubljana

 • *Mestna knjinica Ljubljana*

  Mestna knjinica Ljubljana

 • Karierno usmerjanje*Mestna knjinica Ljubljana*

  Mestna knjinica Ljubljana

 • Nartovanje kariere*Mestna knjinica Ljubljana*

  Mestna knjinica Ljubljana

 • Izobraevanje*Mestna knjinica Ljubljana*

  Mestna knjinica Ljubljana

 • Napredovanje*Mestna knjinica Ljubljana*

  Mestna knjinica Ljubljana

 • Horizontalno napredovanjeHorizontalno napredovanje je vezano na napredovanje v okviru delovnega mesta in se v knjinicah lahko odraa na razline naine:

  v veji odgovornosti in pristojnosti, v zahtevnejih nalogah, v vijem nazivu, v vejih monostih permanentnega izobraevanja,v vejih monostih udelebe na strokovnih posvetih doma in v tujini,v vejih monostih objavljanja v domaem in mednarodnem strokovnem tisku,v sodelovanju v delovnih skupinah, tudi na nacionalnem nivoju,v sodelovanju v domaih in mednarodnih strokovnih telesih,v veji prepoznavnosti v stroki in s strani kolegov, v boljih delovnih pogojih in vasih tudi v viji plai.

  *Mestna knjinica Ljubljana*

  Mestna knjinica Ljubljana

 • Sprememba delovnega mesta

  Razlogi za prehod na novo delovno mesto:

  odhod sedanjega zaposlenega v pokoj ali iz knjinice,prehod zaposlenega na drugo delovno mesto,odprto novo delovno mesto v e obstojeem oddelku,uvajanje nove dejavnosti,reorganizacija dejavnosti.

  *Mestna knjinica Ljubljana*

  Mestna knjinica Ljubljana

 • Top 7Sedem stvari, ki jih moramo vedeti o tem, kaj vpliva na kariero v knjinici

  Kljub nartneji promociji in zagovornitvu na poklic v javnosti e nima prav dobre podobe. Knjinice e vedno nimajo sistemizacije delovnih mest, ki bi bila tudi razvojno naravnana. Knjiniarji res nimamo velikih monosti za napredovanje (vertikalno). Knjiniarji e vedno premalo razmiljamo o horizontalnem razvoju kariere in o napredovanju, ki je povezano s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem.V knjinicah so plae, vsaj nekaterih profilov, nizke, malo je manevrskega prostora za materialno nagrajevanje. tevilo zaposlenih v knjinicah se zmanjuje.Zadovoljstvo na delovnem mestu je eden najbolj izpostavljenih vidikov dela, predvsem zaradi monega vpliva na same zaposlene in knjinico v celoti.

  *Mestna knjinica Ljubljana*

  Mestna knjinica Ljubljana

 • Motivacija*Mestna knjinica Ljubljana*

  Mestna knjinica Ljubljana

 • *Mestna knjinica Ljubljana*

  Mestna knjinica Ljubljana

  *