Click here to load reader

Edu3108 tajuk 3 isu-isu etika guru nota

  • View
    5.713

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Edu3108 tajuk 3 isu-isu etika guru nota

  • 1. EDU 3108ASAS KEPEMIMPINAN DANPERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU Nordin Tahir JIP, IPG Kampus Ipoh

2. TAJUK 3 ISU-ISU ETIKA GURU8/2/2011Nordin Tahir 2 3. Akauntabiliti Guru Akauntabiliti atau kebertanggungjawaban seseorangguru difokuskan kepada tiga aspek iaitu tanggungjawabterhadap profesion perguruan, tanggungjawab terhadapnegaradantanggungjawabterhadapsekolah,masyarakat dan diri sendiri. Sebagai pendidik, guru bertanggungjawab terhadaptugas yang diamanahkan iaitu menyalur ataumenyampaikan kurikulum yang telah disediakan kepadamurid-murid dengan kaedah pengajaran yang berkesan.8/2/2011 Nordin Tahir3 4. Integriti Guru INTEGRITI - mengikut Kamus DewanBahasa dan Pustaka adalah kejujuran danketulusan, kesempurnaan dan keutuhan. Ia juga merangkumi keikhlasan,keterbukaan, amanah, berpegang kepadaprinsip, sukar dipengaruhi dan bolehdipercayai.8/2/2011 Nordin Tahir4 5. Integriti GuruInstitut Intergriti Malaysia (2004), - Kualiti unggul yg wujud secara keseluruhan & padu kpd individu & organisasi. Intergriti berlandaskan etika & cerminan etika dlam tindakan sehari-hari. Sebagai penjawat awam, intergriti guru bermakna bhw guru perlu melaksanakan amanah & kuasa yg dipertanggungjawabkan mengikut kepentingan umum. Perlu telus & tulus, memikul t/jawab terhadap ketua, org bawahan & kpd pihak lain. Penjawat awam tidak boleh menyalahgunakan kuasanya utk kepentingan diri, keluarga, saudara mara atau kroni.8/2/2011Nordin Tahir5 6. Integriti Guru (PIPP) Dalam teras Membina Negara Bangsa, integriti menjadi asas kepadapembentukan masyarakat negara bangsa yang hendak dilahirkan.Masyarakat Bangsa Malaysia yang ingin diwujudkan dalam teras iniadalah sebuah masyarakat yang mempunyai ciri-ciri glokal, patriotikdan cintakan negara. Melalui teras Membangunkan Modal Insan, hasrat kementerianadalah untuk melahirkan masyarakat yang berpegang kepada sistemnilai, berdisiplin, bersahsiah mulia, berakhlak tinggi dan mempunyaijati diri yang kukuh. Dalam teras Memperkasa Sekolah Kebangsaan, integriti disentuhdalam konteks amanah kepimpinan sekolah, guru, ibu bapa danpelajar bagi mewujudkan sekolah npersekitaran kondusif kepadasetiap warganya.8/2/2011 Nordin Tahir6 7. Integriti Guru Dalam teras Merapatkan Jurang Pendidikan, integriti merupakan asaskepada kecekapan sistem penyampaian bantuan dan pembelaan terhadapgolongan yang miskin, berkeperluan khas dan yang tinggal di lokasi yanglebih terkebelakang dan terpencil. Dalam teras Memartabatkan Profesion Keguruan, integriti merupakandorongan dalaman agar guru melaksanakan amanah mendidik anakbangsa sebaik-baiknya serta berusaha meningkatkan keupayaan diri. Manakala dalam teras terakhir, iaitu teras Melonjakkan KecemerlanganInstitusi Pendidikan, integriti wajar menjadi pegangan kepada kepimpinansekolah kluster agar autonomi yang diberikan dapat digunakan denganpenuh berakauntabiliti.yang cemerlang, beraspirasi nasional dan yangmempunyai keinginan untuk mencapai kecemerlangan.8/2/2011 Nordin Tahir7 8. Kesantunan Guru Perlakuan atau t/laku yg mampu menjalin hubungan ygbaik antara satu sama lain dan menjadikan sesuatupergaulan itu berada dlm keadaan harmoni & mesra. Perlakuan verbal & non verbal Zaaba (Jurnal Malayan Branch, 1950),- Pengawalan suara penting:-- tidak boleh menjerit & meninggikan suara- Tidak membolot sidang perbualan &- Bercakap terlalu banyak ttg diri sendiri- Memuji diri sendiri8/2/2011 Nordin Tahir 8 9. Kesantunan Guru Merupakan tatacara berkomunikasi secara lisan. Ketika berkomunikasi, guru harus mengikut norma-norma budaya ygada dlm masyarakat setempat. Kesantunan berbahasa bagi guru termasuklah:-- Kata2 jujur, ikhlas & benar- Intonasi suara yg sesuai & menjauhi intonasi tinggi- Memilih penggunaan kata ganti nama diri serta sapaan yg tepat &menghormati pihak yg mendengar- Tidak membolot perbualan & tidak mencelah percakapan org lain- Mementingkan diri dan pandangan sendiri shj.- Menggunakan kata2 tersirat & tidak menyinggung- Perlakuan lain spt gaya berpakaian, cara duduk, cara berhubungdgn pihak lain spt senyum, salam menyapa & beramah tamah.8/2/2011Nordin Tahir9 10. Ciri Kesantunan Guru Ikhlas, jujur, baik hati, penyayang & sanggup berkorban. Bersyukur & bert/kasih atas nikmat yg diperoleh. Berani, tegas & mampu membetulkan perkara keji ygberlaku. Menghargai & menghormati pihak lain Tidak menyakiti hati pihak lain Peramah, pemurah & bersedia membaiki kelemahan diri8/2/2011Nordin Tahir 10 11. Kepedulian GuruHall, George & Rutherford, 1977:- Perwakilan komposit perasaan, pemikiran, dan perhatian yangdiberikan kepada sesuatu isu/tugasVan den Berg & Ros ( 1999):- Persoalan2 keraguan & kemungkinan tentangan pihak guru apabilamenghadapi situasi baharu atau tuntutan yg kian mencabar. Gabungan perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guruterhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.Havelock (1995):- Merupakan kuasa2 yg akan menggerakkan suatu proses perubahanyg terancang.8/2/2011 Nordin Tahir 11 12. Kepedulian Guru Guru perlu :a) Sedar atas perubahanb) Minat pada perubahanc) Mengenali pembawa perubahand) Mengurus perubahane) Menilai kesan perubahanf) Bekerjasama dengan rakang) Membuat penambahbaikan Tumpuan perhatian terhadap pelajar Memenuhi keperluan pelajar Mementingkan perkembangan pelajar dr segi rohani, intelek, emosi& jasmani Mengeratkan hubungan dgn pelajar, prihatin & mendengarpandangan pelajar Mewujudkan suasana kondusif, memahami pelajar secara individu,berempati & memenuhi keperluan akademik & emosi pelajar8/2/2011 Nordin Tahir 12 13. Kepedulian Guru Fuller, Parsons & Watkins (1974) mengkategorikan kpd 3 prgkat:-i. Penyempurnaan diriii. Tugas-tugas pengajaraniii. Impak pengajaran Kepedulian dari segi penyempurnaan diri- urus hal kehidupan seharian- jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas Kepedulian terhadp tugas pengajaran- ambil peduli tentang bahan, kaedah dan beban p & p- bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru Kepedulian terhadap impak pengajaran- yakin terhadap kebolehan pelajar- guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan8/2/2011 Nordin Tahir 13 14. Penampilan Guru Stewart (2005) Tret-tret perwatakan & personaliti ygdianggap perlu utk kejayaan sebagai seorg guru spt t/jwb,kreativiti, empati & profesionalisme. Ciri-ciri peribadi yg dimiliki oleh guru spt sikap, kepercayaan,minat, apresiasi dan nilai-nilai. Penting bagi pendidik guru mengetahui & memahamipenampilan guru yg efektif supaya mrk dpt menciptapengalaman yg akan membantu membentuk ciri-ciri pelajarserta membantu pelajar meneroka penampilan utk mengajar. Crick et al., (2004) - Penampilan merangkumi gabunganpengalaman lampau, hubungan sosial, nilai, sikap &kepercayaan.8/2/2011 Nordin Tahir 14 15. Penampilan Guru Howard (2007) Menghuraikan 4 ciri utama penampilan & sahsiahguru yg dpt menghasilkan pembelajaran yg lebih baik iaitu:-i.Penampilan utk perbezaan- Guru perlu mempunyai tahap keterampilan berasaskanbudaya iaitu satu kebolehan mengenalpasti & mengiktiraf pelbagairealiti yg wujud dlm b/darjah yg mempunyai pelbagai budaya.- Guru perlu tahu menangani perbezaan bangsa, agama,jantina, warna kulit, konservatif atau liberal dsbnya.ii. Penampilan utk berdialog- Mempunyai keinginan & minat utk meneroka persamaan &perbezaan antara individu.- Dpt mengenalpasti 2 jenis dialog iaitu dialog profesionalantara rakan sejawat & dialog di dlm b/darjah antara guru & murid.8/2/2011Nordin Tahir15 16. Penampilan Guruiii. Disilusi (Disillusionment) - Guru yg dpt meneroka & mengenepikan ilusi (khayalan) adalah lebih responsif dari segi budaya dlm persekitaran yg pelbagai.iv. Demokrasi- Guru yg efektif dpt mengenalpasti kepentingan demokrasi &memberikan peluang yg sama kpd pelajar utk melibatkan diridlm pelbagai aktiviti p & p.8/2/2011Nordin Tahir16 17. Berniaga Di Sekolah Guru sepatutnya melaksanakan t/jwb sebagai pendidik dlmb/darjah & bukannya menjlnkan perniagaan di sekolah. Guru yg berniaga di sekolah melanggar etika perkhidmatanawam & guru terikat dgn Perintah Am yg bertujuan mengawaltingkah laku & etika pekerja dlm perkhidmatan awam. Guru yg ghairah berniaga di sekolah sehingga mengabaikant/jwb mrk perlu diberi teguran oleh pihak pentadbir &mengambil tindakan sewajarnya agar tidak menjejaskanprofesion perguruan.8/2/2011Nordin Tahir 17 18. Kerjaya Sambilan Pendidik tergolong sebagai penjawat awam & tertakluk kpdperaturan Perintah Am Kerajaan. Penjawat awam perlu memohon kebenaran utk melakukankerja sambilan bagi menambah pendapatan. Kelulusan hanya diberikan jika kerja sambilan itu tidakbercanggah dgn peraturan yg ditetapkan spt tidak dilakukandlm waktu bekerja & tidak menjejaskan tugas.8/2/2011 Nordin Tahir 18 19. Pengurusan Masa Good (1973), - Perancangan masa yg berkesan sama adasecara harian, mingguan atau jangka masa panjang utkpelbagai aktiviti spt kuliah, belajar, riadah, t/jwab peribadi &rehat. Melibatkan 2 dimensi:-- Pengurusan masa utk diri guru sendiri- Menanamkan aspek kepentingan mengurus masa kpdpelajar.8/2/2011 Nordin Tahir 19 20. Pengurusan Kewangani. Cara menguruskan kewangan semasa bertugas - Kutipan wang SUWA (Sumber Wang Awam) spt yuran pelajar, derma, sumbangan orang ramai, sewa harta sekolah spt kantin, bas & pelbagai hasil jualan drp projek2 sekolah. - Guru perlu mempunyai akauntibiliti terhadap wang yg dikutip.ii.Cara menguruskan kewangan diri sendiri & keluarga - Mengamalkan sifat kesederhanaan & berhemat. - Berwaspada ketika berbelanja, tidak mengamalkan gaya hidup yg boros & suka bermegah. - Harus tahu membezakan antara keperluan & kemewahan. - Berbelanja secara berhemat sesuai dgn kemampuan diri. - Perlu menabung utk masa depan diri & keluarga.8/2/2011Nordin Tahir 20 21. Tutorial Kongsi cerita/isu-isu guru melanggar etika keguruandengan rakan sekelas anda. Bincang sebab-sebab berlaku ketidakpatuhan etikakeguruan. Cadangkan kemungkinan-kemungkinan yang berlakukepada seorang guru yang gagal mematuhi etika,akauntabiliti dan integriti. Bincang/dapatkan maklumatisu-isumelibatkanpenyalahgunaan masa dan wang yang mungkin berlakudi sekolah. Cadangkan cara cara mengatasi masalahtersebut.8/2/2011Nordin Tahir21