of 66 /66
PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah 1 PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: Aktiviti-aktiviti Pembelajaran Agihan Jam pembelajaran Mengikut Kredit Kursus 3 Kredit 2 Kredit 1 Kredit Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali 70 60 70 62 70 65 Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) 10 10 5 5 5 5 PANDUAN PELAJAR

8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

Embed Size (px)

Text of 8. Tajuk-tajuk PIM3104 PPG.pdf

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  1

  PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1:

  Aktiviti-aktiviti Pembelajaran

  Agihan Jam pembelajaran

  Mengikut Kredit Kursus

  3 Kredit 2 Kredit 1 Kredit

  Tanpa

  Amali

  (3+0)

  Ada

  Amali

  (2+1)

  (1+2)

  (0+3)

  Tanpa

  Amali

  (2+0)

  Ada

  Amali

  (1+1)

  (0+2)

  Tanpa

  Amali

  (1+0)

  Ada

  Amali

  (0+1)

  Membaca modul pembelajaran

  dan menyiapkan latihan / tugasan

  terarah / amali

  70

  60

  70

  62

  70

  65

  Menghadiri kelas interaksi

  bersemuka (5 kali) 10 10 5 5 5 5

  PANDUAN PELAJAR

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  2

  * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini.

  1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan.

  2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri

  pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan.

  3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran

  pembelajaran anda.

  Latihan Amali* - 10 - 8 - 5

  Perbincangan Atas Talian 7 7 5 5 5 5

  Kerja Kursus 20 20 20 20 15 15

  Ulangkaji 10 10 10 10 5 5

  Amali/Peperiksaan 2 2 2 2 2 2

  Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  3

  4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda.

  5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti

  maklumat yang diterima.

  6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-bahan yang bermakna.

  7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.

  Kod & Nama Kursus: PIM3104 (PENDIDIKAN AQIDAH SEKOLAH RENDAH) Kandungan modul ini dibahagi kepada 5 tajuk/topik. Jadual di bawah menjelaskan

  agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

  AGIHAN TAJUK

  INTERAKSI TAJUK/TOPIK

  JUMLAH JAM MENGIKUT

  PRO FORMA KURSUS

  1

  Pengenalan konsep Pendidikan Aqidah dalam Islam Definisi Kedudukan Aqidah dalam Islam

  2

  Aqidah dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam sekolah Rendah Konsep Perlaksanaan Kesan

  3

  Analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Tahun 1 - 6 Cerakin Tajuk Perincian kandungan

  4 Aplikasi strategi Pengajaran dan Pembelajaran Aqidah Tahun 1 - 6

  5

  Penyediaan Rancangan Pengajaran Aqidah Tahun 1 6 Semester Mingguan Harian

  JUMLAH 45 jam

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  4

  Tajuk 1 PENDIDIKAN AKIDAH SEKOLAH RENDAH

  1. Pengenalan Konsep Aqidah Dalam Islam

  1.1 Sinopsis

  Mencari kebenaran adalah naluri setiap insan. Manusia memerlukan pegangan yang

  benar dan betul untuk menjadi pegangan dan panduan hidup mereka. Apabila manusia

  menemui kebenaran, jiwa dan hatinya akan merasa tenang dan yakin terhadap diri

  sendiri dan apa yang menjadi pegangannya. Hanya akidah Islam yang dapat menepati

  ciri-ciri ini kerana ia adalah dari Allah S.W.T. Akidah dari segi bahasa bermaksud

  simpulan atau tali yang tersimpul. Dari segi syarak, akidah bermaksud kesimpulan yang

  tetap atau kepercayaan yang kukuh dalam diri yang berkaitan dengan ketuhanan dan

  kepercayaan agama. Pendidikan akidah merupakan teras penting untuk menanamkan

  keyakinan manusia terhadap keEsaan Allah S.W.T. untuk mengabdikan diri dan

  mendekatkan diri kepadaNya. Tujuannya ialah supaya manusia menjadi insan yang

  soleh yang boleh merealisasikan segala tujuan hidup di dunia dan akhirat.

  1.2 Hasil Pembelajaran

  1. Menanamkan kepercayaan yang kukuh terhadap keesaan Allah dalam diri

  pelajar

  2. Menanamkan keyakinan kepada kekuasaan Allah serta dapat memelihara jiwa

  dari menurut hawa nafsu

  3. Meneguhkan pendirian dan istiqamah terhadap perintah Allah dengan penuh

  keyakinan.

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  5

  1.3 Kerangka Konsep Tajuk

  1.4 Konsep dan Definisi Akidah

  Perkataan akidah berasal daripada perkataan bahasa Arab bermaksud simpulan

  ikatan tali. Manakala, ilmu akidah ialah ilmu yang mempelajari dan menyelidiki

  perkara-perkara tentang ketuhanan, kerasulan dan perkara samiyyat atau perkara-

  perkara ghaib seperti syurga, neraka dan lain-lain.

  Akidah menurut pengertian istilah sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah

  ialah:

  a) Akidah dari segi bahasa bermaksud ikatan / simpulan atau tali yang tersimpul /

  perjanjian.

  b) Maksud ikatan ialah ikatan antara Allah dengan hambanya ada ikatan yang

  sebenarnya tidak terpisah dan tidak boleh dipisahkan, kerana Allah menjadikan

  hambanya supaya sentiasa tunduk dan patuh kepadanya dan Allahlah Pentadbir

  alam dan seluruh makhluknya. Dengan itu, ikatan yang memang tersedia ini di

  ikat lagi dengan tali (agama) dengan terasnya ialah akidah keimanan kepada

  ketauhidan Allah, semakin kuat terasnya / tunjangnya, semakin kukuhlah ikatan

  yang sama sekali tidak mudah terputus.

  c) Maksud simpulan ialah simpulan antara Allah dengan hambanya ada simpulan

  (simpulan mati) yang sebenarnya tidak boleh diurai atau dirombak dengan begitu

  mudah, seperti ibarat tali yang disimpul mati, ia tidak boleh diurai lagi kecuali

  Pengenalan Konsep Akidah Dalam Islam

  Definisi dan dalil

  Asas Aqidah dalam Islam

  Perkara yang merosakkan aqidah

  Kepentingan Akidah

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  6

  dengan memotongnya dengan pisau, maka terputuslah tali itu, lalu tidak dapatlah

  digunakan lagi. Begitulah kalau diputuskan simpulan tali (akidah) dengan Allah ini

  dengan keputusan yang muktamad.

  d) Maksud Perjanjian ialah perjanjian antara Allah dengan hambanya ada perjanjian

  yakin pengakuan hamba terhadap Tuhannya yang mengaku bahawa Allahlah

  Tuhan dan Tuannya yang Maha Berkuasa ke atasnya, mentadbir alam seruajagat

  ini.

  Para ulama memberikan maksud yang sama dengan Ibn Taimiyah di atas, iaitu berkaitan

  dengan kepercayaan dan keyakinan atau pegangan yang diikat erat dan disimpul kuat di

  dalam hati nurani seseorang yang beriman kepada Allah dan seluruh rukun iman yang

  lain sehingga tidak mungkin akan terputus.

  Takrif ini membawa erti, akidah berbeza dengan syariat. Syariat merupakan bebanan

  kewajipan yang mesti dilakukan dalam bentuk praktikal. Manakala akidah adalah amalan

  hati yang berbentuk keyakinan. Akidah juga bukan amalan berbentuk praktik, ia hanya

  perkara yang bersifat ilmiah yang wajib ke atas setiap muslim yang memepercayainya.

  Manakala syariat merangkumi ibadat dan muamalat.

  Menurut Imam al-Ghazzali (1058-1111M) akidah ialah: Berpegang dan membenarkan di

  dalam hati secara yakin dan pasti tanpa sebarang keraguan dan syak.

  Daripada takrif yang dikemukakan ini, jelaslah kepada kita bahawa akidah itu mestilah

  bersumberkan dalil yang pasti dan meyakinkan. Ianya datang dari Allah S.W.T. dan atas

  dasar inilah terangkum di dalam beberapa persoalan akidah yang wajib diimani oleh

  setiap muslim.

  Dalil Berpegang Kepada Akidah yang Benar

  Akidah dalam Islam adalah berkisar perkara-perkara yang datangnya daripada wahyu,

  al-Quran dan al-Sunnah. Selain daripada sumber-sumber ini bukanlah akidah yang

  sebenar kerana ia tidak mungkin membuahkan keyakinan dan kepastian. Al-Quran

  adalah dalil yang paling nyata dan kuat. Antara firman Allah S.W.T.

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  7

  Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah;

  Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya

  mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain).

  tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, Maka kedatangannya itu tidak

  menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran).

  (surah Fatiir : ayat 42)

  1.5 Asas Akidah Dalam Islam

  Iman adalah sebagai asas akidah Islam, sesuatu amalan tidak akan diterima kecuali

  dengan iman. Erti beriman dengan Allah Taala ialah mengetahui, percaya dan beriktikad

  dengan perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara mustahil dan perkara yang harus

  bagi Allah Taala.

  Beriman dengan Allah juga bermaksud:

  a) Membenarkan dengan yakin akan adanya Allah;

  b) Membenarkan dengan yakin akan ke Esaan Allah s.w.t ,baik dalam perbuatanNya

  manjadikan alam dan makhluk seluruhnya mahupun dalam menerima ibadat

  setiap makhluk

  c) Membenarkan dengan yakin bahawa Allah bersifat dengan segala sifat

  kesempurnaan, suci dari segala kekurangan dan suci juga dari menyerupai

  segala yang baharu.

  Firman Allah S.W.T.

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  8

  Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah

  menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu,

  (menjadi orang-orang yang) bertaqwa. (Surah Al-Baqarah:21)

  Maksudnya bahawa Allah itu adalah pencipta setiap benda yang ada di alam ini termasuk

  bumi, langit dan planet-planet lain yang dapat dilihat atau tidak semuanya adalah

  kepunyaan Allah s.w.t

  Percaya kepada Allah s.w.t ini adalah pokok kepada kepercayaan atau rukun-rukun iman

  yang lain kerana dengan adanya Allah s.w.t maka adanya yang lain-lain itu. Kita perlu

  mempelajari dan memahami ajaran Allah s.w.t Maksudnya beriman kepada Allah juga

  sepatutnya kita pelajari dan fahami apa saja yang datang daripada Allah melalui

  RasulNya sama ada dalam al-Quran atau al-Sunnah. Maksud beriman kepada Allah

  bukan sekadar percaya tentang kewujudan Allah tetapi termasuk juga segala apa yang

  datang daripada Allah s.w.t

  Selain itu, manusia juga perlu yakin dalam melaksanakan perintah Allah Ss.w.t Yakin

  dengan kebenaran, kesempurnaan Islam sebagai satu Din yang syamil dan kamil serta

  terbaik.

  Hukum mempelajari ilmu akidah adalah wajib individu atau fardhu ain ke atas lelaki

  mahupun perempuan dalam mempelajarinya secara ijmali (umum) dan adalah fardhu

  kifayah dalam mempelajarinya secara tafsili (terperinci).

  1.6 Pembahagian Akidah

  Berdasarkan pengertian yang diberikan di atas, akidah itu dapat di bahgikan kepada tiga

  jenis, iaitu:

  1. Tauhid Rububiyyah

  2. Tauhid Uluhiyyah

  3. Tauhid al-AsmWasifat

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  9

  Tauhid Rububiyyah

  Tauhid Rubbubiyah bermaksud hanya Allah sahaja sebagai Rabb (pencipta, pemilik,

  pemerintah, memberi rezeki dan seumpamanya). Iaitu mengEsakan Allah dari sudut

  perbuatannya. Membawa maksud manusia tidak boleh menganggap atau merasakan

  yang lain sebagai rabb atau bersama-sama Allah menjadi Rabb. Dialah yang

  menciptakan menghidupkan dan mematikan serta segala kekuasaan berada padaNya.

  Firman Allah S.W.T

  Maksudnya : Dan jika Allah mengenakan (menimpa) engkau dengan bahaya

  bencana , mak tidak ada sesiapa pun yang dapat menghapuskannya

  melainkanDia sendiri, dan jika Ia mengenakan (melimpahkan) engkau dengan

  kebaikan, maka ia adalah Amat Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu .

  (surah al-Anam ayat 17)

  Tauhid Uluhiyyah

  Tauhid Uluhiyyah bermaksud orang islam yang beriman dengan keimanan yang sebenar,

  dia hanya mengambil Allah s.w.t sebagai Ilah. Dia tidak meletakkan Allah s.w.t bersama-

  sama yang lain sebagai Ilah. Allah sahaja sebagai pujaan dan Dia sahaja yang layak

  disembah. Maksud Ilah ialah sesuatu yang dipuja dan disembah. Segala ibadat.

  Contohnya solat, puasa dan zakat, semua ibadat tersebut dilakukan oleh hambaNya

  hanya ikhlas kerana Allah semata-mata dan kita tidak boleh mengabdikan diri atau sujud

  kepada selain daripada Allah S.W.T.

  Justeru itu, manusia tidak boleh mensyirfikkan Allah dan tidak boleh mengharapkan

  selain Allah. Sebagaimana firman Allah:

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  10

  Maksudnya: Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya

  Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain

  dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu,

  pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.

  (al-Maidah:73)

  Tauhid asma Wasifat

  Tauhid asma Wasifat membawa maksud mengEsakan Allah dari sudut segala nama-

  Nya dan sifat-Nya. Di mana hanya Allah s.w.t yang layak bersifat dan memilih sifat

  kesempurnaan. Untuk itu kita wajib dan diwajibkan mempercayai dan beriman dengan

  segala nama dan segala sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam nas .

  sebagaimana firman Allah s.w.t ;

  Maksudnya: (Dia) Pencipta langit dan bumi. dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu

  sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula),

  dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang

  serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat . (al-Syura:11)

  1.7 Perkara-Perkara Yang Merosakkan Akidah

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  11

  Pintu masuk ke dalam Islam dan seterusnya menjadi seorang yang beriman ialah

  dengan ikrar dan tasdiq (mengucap dengan lidah dan membenarkan dengan hati).

  Sesiapa yang yakin dan beritikad dengan Islam dengan cara itu, maka ia dikira seorang

  muslim dan tidak akan keluar ke Islamannya kecuali jika muncul daripada ucapan atau

  perbuatan atau itikad yang bercanggah dengan ikrar dan tasdiqnya terhadap dua

  kalimah syahadah. Di bawah ini terdapat beberapa contoh yang menunjukkan perbuatan

  yang telah melanggar ucapan dua kalimah syahadah tersebut sehingga dianggap

  terbatal syahadahnya:

  Syirik

  Maksud bermaksud: menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'alnya.

  Iaitu memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah. Syirik merupakan dosa yang paling

  besar. Allah S.W.T. memberitakan bahawa Dia tidak akan mengmpuni dosa syirik,

  kerana Dia telah menetapkan bahawa Dia sahaja Tuhan yang layak disembah. Dia Maha

  Pengasih dan rahmatNya amat luas.

  Firman allah dalam surah an-Nisa : 116

  Maksudnya: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan

  (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang

  dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka

  Sesungguhnya ia Telah tersesat sejauh-jauhnya

  Jenis-jenis syirik

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  12

  Syirik Jali

  Maksud : Perlakuan syirik dilakukan secara terang-terangan, Contoh :

  menyembah patung dan berhala, menyembah bulan atau matahari,

  mengaku nabi Isa sebagai anak tuhan. Akibatnya berlaku kerosakan

  akidah dan akan mendapat azab di akhirat.

  Syirik Khafi

  Maksud :Tidak meletakkan Allah s.w.t sebagai yang mutlak dalam niat

  terutama dalam ibadat.

  Contoh : riak (menunjuk-nunjuk kehebatan diri), ujub (mengagumi diri

  sendiri), takbur (membangga diri) Akibat : dibenci masyarakat, hilang kawan

  dan sahabat; sukar menerima pandangan orang lain. Rasulullah s.a.w

  bersabda maksudnya:

  Bahawa sesungguhnya jampi-jampi (yang bukan menggunakan nama

  Allah atau doa-doa yang mulia yang diterima dari Nabi) maka memakai

  azimat adalah syirik.

  Kesan terhadap pegamal syirik

  Syirik akan membatalkan iman seseorang. Orang yang mengamalkan perbuatan itu

  dengan sendirinya menafikan kekuasaan Allah s.w.t. Masyarakat menjadi bimbang dan

  seterusnya terikut-ikut terhadap pantang larang kesan dari kepercayaan syirik seterusnya

  boleh mencemarkan kesucian agama Islam.

  Cara untuk menjauhi syirik di kalangan masyarakat

  Umat Islam hendaklah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan Islam yang benar,

  pendedahan tentang Islam serta penghayatannya perlu diberi sejak asas pendidikan

  bermula lagi.

  Seterusnya umat Islam hendaklah faham tentang bahaya perbuatan syirik itu sendiri, ia

  bukan sahaja melemahkan individu bahkan juga boleh meruntuhkan institusi keluarga,

  masyarakat, agama dan negara secara menyeluruh. Justeru itu, semua pihak perlu

  memainkan peranan penting ke arah memberi pendedahan yang betul tentang konsep

  dan kefahaman Islam yang sebenar terhadap masyarakat. Bagi guru, proses menanam

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  13

  akidah memerlukan kesabaran yang tinggi serta cabaran yang besar. Lakukanlah cara

  terbaik terhadap mereka demi untuk menyempurnakan didikan akidah sebagai teras

  ajaran Islam.

  Kufur

  Kufur bemaksud tidak percaya kepada Allah s.w.t serta mengingkari ajaran yang

  disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w, implikasi mengingkari kekuasaan Allah s.w.t

  dan Kenabian membawa kepada pengingkarian terhadap syariat sekaligus membawa

  seseorang itu mengingkari rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah

  s.a.w. Contoh : Menolak kepercayaan hari pembalasan, menolak hukum yang terdapat

  dalam al-Quran, menyatakan solat fardhu merugikan masa, menyatakan berpuasa

  ramadhan melemahkan ekonomi dan lain-lain. Manakala kufur Nikmat bermaksud :

  Mengingkari Allah sebagai pemberi nikmat kepada manusia dan makhluk ciptaan.

  Contoh : menggunakan nikmat kejalan maksiat, enggan mengeluarkan zakat / sedekah

  dan lain-lain.

  1.8 Faktor-faktor membawa kekufuran

  Pegangan agama yang lemah menyebabkan seseorang tidak dapat

  membezakan antara perbuatan yang membawa dosa atau pahala.

  Terpengaruh dengan hawa nafsu yang inginkan keseronokan dan

  kebebasan.

  Kesempitan hidup menyebabkan seseorang sanggup melakukan kufur

  untuk memenuhi keperluan hidup.

  Riddah

  Riddah bermaksud berpaling atau keluar daripada agama Islam. Ingkar atau menafikan

  rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.

  Sesorang itu boleh dianggap murtad melalui 3 cara:

  Iktikad : Apabila berniat hendak meninggalkan agama Islam.

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  14

  Perkataan : Apabila mengisytiharkan dirinya keluar daripada agama Islam.

  Perbuatan : Menganut agama selain daripada agama Islam.

  Faktor yang menyebabkan riddah ialah disebabkan oleh lemah pegangan agama, jahil

  tentang akidah dan hukum-hukum Islam, terpengaruh dengan tawaran kebendaan.

  Implikasi Setelah murtad/riddah apabila seorang itu telah murtad atau terkeluar dari

  Islam mahu atau tidak mereka terpaksa menerima kesan pada diri, keluarga, masyarakat

  dan negara. Hubungan suami isteri akan terfasakh, haram menerima harta pusaka

  daripada waris beragama Islam dan haram dikebumikan diperkuburan Islam serta

  menjadi penghuni neraka buat selama-selamanya.

  Cara Berhadapan Dengan Orang Murtad, Sebagai seorang muslim yang beriman

  dengan Allah s.w.t, sudah tentu merasa sensitif apabila melihat saudara seagamanya

  keluar dari agama Islam. Justeru itu kita bertanggungjawab untuk memberi nasihat

  supaya dia bertaubat ( sebanyak 3 kali ) dan kembali kepada agama Islam. Sekiranya

  masih berdegil, ia wajib dibunuh (hukuman had yang disyariatkan). Memberi

  perlindungan atau bantuan sekiranya dia golongan muallaf. Pemerintah hendaklah

  menguatkuasakan hukum hudud.

  Antara hikmah Islam Menganjurkan Hukuman Bunuh Terhadap Orang Murtad ialah;

  Memberi amaran bahawa agama Islam tidak boleh dipermain-mainkan.

  Mengelakkan perbuatan riddah yang mencemar kesucian agama Islam.

  Menghindarkan masyarakat Islam daripada berpecah belah dan huruhara.

  Langkah Mengelakkan Diri Daripada Murtad

  Berpegang teguh dengan ajaran Islam serta menghindari daripada

  sebarang perbuatan, fahaman dan percakapan yang boleh membawa

  kepada riddah.

  Mendalami ilmu-ilmu agama dengan memberi pendidikan agama dengan

  sebaiknya kepada setiap orang Islam.

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  15

  Memberi kefahaman kepada orang Islam tentang akibat buruk perbuatan

  murtad. Kemudian mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang

  murtad.

  Khurafat

  Khurafat bermaksud Kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai

  hubungan dengan agama Islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan

  konsep tauhid dan syariat. Contohnya: Mempercayai azimat yang boleh menahan

  sesuatu bahaya kepada seseorang. Mempercayai binatang seperti burung boleh

  membawa tuah atau sial. Membuang ancak bagi menghalau hantu dan mengunjungi

  kubur yang dianggap keramat.

  Faktor perbuatan khurafat masih lagi wujud dikalangan umat islam

  Iman yang kurang mantap kepada Allah menyebabkan sukar

  membezakan amalan benar dan khurafat.

  Terpengaruh dengan masyarakat yang bebas mengamalkan perkara

  khurafat. Ingin mencari jalan mudah untuk menjadi kaya dan terkenal.

  Cara menangani dan membenteras amalan khurafat dikalangan masyarakat

  Islam ialah dengan cara menggiatkan usaha-usaha dakwah dan majlis-

  majlis ilmu di semua lapisan masyarakat.

  Mengenakan hukuman berat kepada mereka yang terlibat mempengaruhi

  orang ramai dengan perkara khurafat.

  Mengawasi tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat,

  kerana akibat buruk jika mempercayai / mengamalkan perbuatan khurafat

  yang menyebabkan syirik dan terbatal iman, membazir masa, tenaga dan

  harta dengan perkara sia-sia. Di samping itu ia juga menyekat akal berfikir

  secara logik dan sistematik.

  1.9 Kepentingan Akidah

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  16

  Kepentingan Akidah ialah :

  Melahirkan manusia yang kuat berusaha mencari kehidupan yang baik di

  dunia ini dengan penuh keyakinan diri dan keyakinan terhadap janji Allah

  akan mengurniakan kehidupan yang baik tanpa berserah bulat kepadanya.

  Menjadikan manusia tidak mudah putusasa, kecewa dan hilang harapan

  terhadap kegagalan dan bencana yang menimpanya, lantaran ianya

  adalah takdir Allah yang tentunya ada kebaikan kepada manusia.

  Membentuk jiwa manusia yang teguh, murni, hati yang baik dan sejahtera

  yangmemungkinkan tindakan yang betul dan elok serta tidak mudah

  tergoda dan digoda oleh mana-mana anasir jahat.

  Membina kehidupan manusia bermaruah tinggi, berhemah, berfikiran

  positif, rasional dalam amalan dan perbuatan. Namun sentiasa selaras

  dengan kehendak Allah

  Meletakkan manusia sentiasa bersiap sedia menghadapi kematian, kerana

  ia tidak diketahui bila akan berlaku, tanpa meninggalkan tanggungjawab

  dan amanah yang perlu di laksanakan di dunia.

  KESIMPULANNYA

  Secara keseluruhannya, akidah adalah perkara pokok yang wajib dipelajari dan difahami

  oleh setiap umat Islam. Individu yang ingin mempelajari dan berpegang kepada akidah

  Islamiah secara istiqamah akan membawa kejayaan cemerlang dalam hidupnya. Secara

  tidak langsung, ia akan melahirkan masyarakat yang berilmu, tinggi amalannya dan

  terpuji akhlaknya dan akan mencapai kejayaan hidup cemerlang dunia dan akhirat.

  Tahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya! .

  TUGASAN

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  17

  Tajuk 2 Pendidikan Akidah Sekolah Rendah

  2.

  Akidah Dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah

  2.1 Sinopsis

  Pelajar-pelajar yang dikasihi, topik ini akan membincangkan tajuk akidah dalam sukatan

  pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah. Fokus utama yang menjadi perbincangan

  kita ialah tentang syahadah, sifat-sifat Allah, perkara samiyyat, rukun Islam dan rukun

  iman. Diharapkan para pelajar memberi perhatian dan tumpuan yang lebih terhadap tajuk

  ini kerana ia lebih bertumpu kepada pemahaman konsep dan penjelasan istilah dalam

  kaedah Akidah Islamiah.

  2.2 Hasil Pembelajaran

  1. Menjelaskan konsep dua kalimah syahadah

  2. Menjelaskan maksud Asma al-Husna

  3. Menghuraikan konsep rukun Iman dan rukun Islam

  4. Menyenaraikan implikasi rukun iman dan rukun Islam terhadap kehidupan

  masyarakat

  1. Jelaskan maksud Akidah mengikut Ibn Taimiyyah 2. Nyatakan perbezaan antara tauhid Uluhiyyah, Rububiyyah dan al-Asma wa

  sifat 3. Senaraikan aktiviti yang ssuai bagi memantapkan akidah di kalangan peajar

  sekolah

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  18

  2.3 Kerangka Konsep

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  19

  2.4 Konsep, Lafaz dan hukum dan dalil mengucap dua kalimah syahadah

  Definisi syahadah bererti ikrar, iktiraf, itikad, pengakuan, pengiktirafan dan persaksian.

  Seseorang yang bersyahadah mempercayai kebenaran apa yang disaksikan. Apa. yang

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  20

  dimaksudkan dengan dua kalimah syahadah ialah menafikan ketuhanan kepada sesuatu

  selain Allah s.w.t dan menetapkan bahawa sifat ketuhanan hanya bagi Allah s.w.t sahaja.

  Syahadah ke dua ialah mengenai ketetapan Nabi Muhammad s.a.w sebagai RasulNya.

  Lafaz kalimah syahadah ialah

  Maksudnya: Saya bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah s.w.t dan Nabi

  Muhammad s.a.w adalah Pesuruh Allah s.w.t

  Hukum Melafazkan Syahadah `Setiap orang yang melafazkan syahadah dengan

  kerelaan hatinya adalah Muslim. Ia mempunyai hak dan kewajipan menurut syariat Islam

  dan wajib mematuhi syariat Islam serta terikat dengan peraturan dan undang-undang

  Islam. Mengucap dua kalimah syahadah setelah baligh ( cukup umur ) adalah fardu

  ( wajib ) sekali seumur hidup bagi setiap mukallaf. Sekiranya tidak ia dikira menderhaka

  sepanjang hidupnya dan sekiranya ia mati maka ia dikira mati dalam keadaan

  mendurhaka.

  Dalilnya pula ialah sebagaimana menurut hadis Rasulullah s.a.w:

  Sebaik-baik apa yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku ialah kalimah Tiada Tuhan

  melainkan Allah dan nabi Muhammad Pesuruh Allah ( Riwayat Imam Malik, Al-Muwatta )

  2.4.1 Hubungan Konsep Syahadah Dengan Kehidupan muslim

  Apabila seseorang itu melafazkan dua kalimah syahadah bermakna individu tersebut

  telah melakukan ikatan kontrak, implikasinya unsure syahadah ini harus diaplikasikan

  dalam kehidupan seharian. Justeru itu, syahadah berkait erat dengan;

  Secara amnya;

  Dari segi akidah beriman dengan rukun iman dan kandungannya

  Dari segi ibadat melaksanakan semua Rukun Islam

  Dari segi syariat melaksanakan segala peraturan dalam kehidupan sama ada

  berkaitan kekeluargaan,politik,ekonomi,sosial,pendidikan dan lain - lain

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  21

  Dari segi akhlak berakhlak dengan akhlak Islam sama ada dalam urusan

  dengan Allah, manusia dan makhluk lain

  Secara khusus :

  Redha bahawa Allah sahaja yang disembah

  Tiada yang ditakuti melainkan Allah

  Menerima sepenuhnya syariat Allah

  Bersyukur kepada Allah atas nikmatNya

  Mengikut & mengamalkan sunnah Nabi Muhammad s.a.w

  Pengakuan bahawa tiada yang aku cinta melainkan Allah

  Tiada yang lebih besar dan agung melainkan Allah s.w.t

  Bertawakal dan meminta pertolongan kepada Allah

  2.4.2.Tuntutan Beriman dengan Dua Kalimah Syahadah

  a. Menerima sepenuhnya syariat Allah

  Firman Allah:

  Terjemahannya: " Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah,

  padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik

  dengan suka maupun terpaksa dan Hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan".

  Terjemahannya: Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum)

  siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?

  b. Mengikut Rasulullah s.a.w dan mengkuti panduannya dalam setiap urusan hidup

  Firman Allah:

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  22

  Terjemahannya: " Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman

  hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan,

  Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap

  putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya " .

  c. Bertawakkal dan meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap perkara

  Sabda Rasulullah s.a.w:

  Terjemahannya: Apabila kamu meminta sesuatu , mohonlah kepada Allah dan

  apabila kamu memohon pertolongan, pohonlah pertolongan daripada Allah.

  d. Taat kepada siapa yang mentaati Allah dan memusuhi siapa yang memusuhi

  Allah s.w.t

  Terjemahannya: " Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari

  akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan

  Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau Saudara-

  saudara ataupun keluarga mereka. meraka Itulah orang-orang yang Telah

  menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan

  pertolongan yang datang daripada-Nya. dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga

  yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha

  terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya.

  mereka Itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya hizbullah itu adalah

  golongan yang beruntung .

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  23

  Sebagai kesimpulan, dapatlah dirumuskan bahawa setiap muslim yang melafazkan

  Dua kalimah Syahadah dituntut supaya sentiasa memelihara semua perkataan,

  perbuatan dan pengakuan selaras dengan syahadah. Seseorang itu dilarang

  melakukan perkara yang menyalahi atau bertentangan dengan syahadah.

  2.4.3.Perkara yang membatalkan syahadah

  1. Syirik kepada Allah swt. Sebagaimana didalam firman Allah swt :-

  Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukanNya (dengan

  sesuatu apajua) dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang

  dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya) dan sesiapa yang mempersekutukan Allah (dengan

  sesuatu yang lain), maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. [An-Nisaa': 48].

  2. Pengambilan seseorang atau sesuatu sebagai perantara dalam berdoa atau

  beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah swt :-

  Maksudnya: Ingatlah! (Hak yang wajib dipersembahkan) kepada Allah ialah segala

  ibadat dan bawaan yang suci bersih (dari segala rupa syirik) dan orang-orang musyrik

  yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong (sambil

  berkata): Kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka

  mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya, sesungguhnya Allah akan

  menghukum di antara mereka (dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik) tentang

  apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayat

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  24

  petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta (mengatakan yang bukan-bukan), lagi

  sentiasa kufur (dengan melakukan syirik). [Az-Zumar : 3]

  3. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau

  membenarkan agama mereka.

  4. Mempercayai bahawa ada ajaran lain yang lebih benar dan sempurna dari ajaran Nabi

  Muhammad saw atau adanya hukum-hukum yang lebih baik dari hukum-hukum Nabi

  Muhammad saw seperti halnya orang-orang yang lebih menyukai hukum-hukum ciptaan

  manusia daripada hukum-hukum Nabi s.a.w, atau menganggap hukum Islam sudah tidak

  sesuai lagi atau menganggap hukum Islam adalah sebab dari kemunduran kaum

  muslimin pada zaman ini atau menganggap agama Islam hanya sesuai untuk mengatur

  hubungan antara pribadi-pribadi dengan Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt :-

  Maksudnya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, yang mengandungi

  petunjuk dan cahaya yang menerangi; dengan Kitab itu Nabi-nabi yang menyerah diri

  (kepada Allah) menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi dan (dengannya juga)

  ulama mereka dan pendeta-pendetanya (menjalankan hukum Allah), sebab mereka

  diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari Kitab Allah (Taurat) itu

  dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya (dari sebarang perubahan).

  Oleh itu janganlah kamu takut kepada manusia tetapi hendaklah kamu takut kepadaKu

  (dengan menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintahKu) dan janganlah

  kamu menjual (membelakangkan) ayat-ayatKu dengan harga yang sedikit (kerana

  mendapat rasuah, pangkat dan lain-lain keuntungan dunia) dan sesiapa yang tidak

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  25

  menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (kerana mengingkarinya),

  maka mereka itulah orang-orang yang kafir. ( Al-Maidah : 44 )

  5. Membenci sesuatu dari apa-apa yang diajarkan Rasulullah saw, walaupun perkara itu

  dikerjakan oleh orang tersebut. Sabda Nabi saw :

  Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. (Muttafaq

  `Alaih)

  5. Mengejek, Mencemuh, Memperli atau mencela sesuatu dari agama Islam.

  Sebagaimana firman Allah swt :

  Maksudnya: Dan jika engkau bertanya kepada mereka (tentang ejek-ejekan itu)

  tentulah mereka akan menjawab: Sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-

  main. Katakanlah: Patutkah nama Allah dan ayat-ayatNya serta RasulNya kamu

  memperolok-olok dan mengejeknya? Janganlah kamu berdalih (dengan alasan-alasan

  yang dusta), kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu (melahirkan) iman.

  Jika Kami maafkan sepuak dari kamu (kerana mereka bertaubat), maka Kami akan

  menyeksa puak yang lain, kerana mereka adalah orang-orang yang terus bersalah. [Al-

  Taubah : 65-66]

  6. Melakukan perbuatan sihir, bagi yang melakukannya atau ridha terhadapnya.

  Firman Allah swt :-

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  26

  Maksudnya: Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-ajaran sihir

  yang dibacakan oleh puak-puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman,

  padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan

  tetapi puak-puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya) kerana merekalah

  yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat:

  Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar

  seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata:

  Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah

  engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya). Dalam pada itu ada juga orang-orang

  yang mempelajari dari mereka berdua: Ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang

  suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat

  (atau membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah dan

  sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak

  memberi manfaat kepada mereka dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu)

  telahpun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat

  bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih

  untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui [Al-Baqarah :102].

  7. Mendukung dan membantu kaum kuffar dalam melawan, menindas dan

  memusuhi kaum muslimin, dan dia adalah kufur akbar. Firman Allah swt :-

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  27

  Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-

  orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat kerana setengah mereka menjadi

  teman rapat kepada setengahnya yang lain dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan

  mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya dia adalah dari golongan mereka itu.

  Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim.

  [Al-Maaidah : 51)

  8. Sesiapa yang menyangka bahwa orang-orang boleh keluar dari syari'at Islam,

  maka orang itupun batal Islamnya dan menjadi orang kafir. Firman Allah swt :-

  Maksudnya: "Tidakkah engkau (hairan) melihat (wahai Muhammad) orang-orang

  (munafik) yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah

  diturunkan kepadamu dan kepada (Kitab-kitab) yang telah diturunkan dahulu

  daripadamu? Mereka suka hendak berhakim kepada Taghut, padahal mereka telah

  diperintahkan supaya kufur ingkar kepada Taghut itu dan Syaitan pula sentiasa hendak

  menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh. " [Al-Nisaa :60].

  9. Barangsiapa yang acuh (lekeh) kepada agama Islam, tidak mempelajarinya dan

  tidak mengamalkannya, maka orang itu adalah orang kafir. Firman Allah swt :-

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  28

  Maksudnya: Demikianlah Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad), sebahagian

  dari kisah-kisah umat manusia yang telah lalu dan sesungguhnya Kami telah

  memberikan kepadamu, dari sisi Kami (sebuah Kitab Al-Quran yang menjadi) peringatan.

  Sesiapa yang berpaling ingkar dari peringatan Al-Quran itu, maka sesungguhnya dia

  pada hari kiamat menanggung beban (dosa) yang berat. Mereka kekal di dalam (azab)

  dosa itu dan amatlah buruknya tanggungan itu bagi mereka pada hari kiamat, (Iaitu) hari

  ditiup Sangkakala dan Kami akan himpunkan pada hari itu orang-orang yang bersalah

  dalam keadaan kelabu . [Al-Thaha :99-101)

  Di samping itu, syahadah juga terbatal disebabkan oleh beberapa perkara iaitu;

  1. Mengengkari sifat Rubbubiyyah

  Setiap iktikad, perkataan dan tindak-tanduk yang mengengkari dan tidak mempercayai Allah sebagai kuasa yang mencipta alam dan sekalian makhluk, mentadbir, memberi rezeki, boleh menyebabkan seseorang menjadi kufur.

  Maksudnya: Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan

  mereka, nescaya mereka menjawab : Allah!. Maka bagaimanakah mereka dapat

  dipalingkan. (Az-Zukhruf : 87)

  2. Mengengkari sifat Uluhiyyah

  Setiap iktikad, kepercayaan dan tindak-tanduk yang mengengkari dan tidak mempercayai Allah sebagai ilah dengan penuh kasih, takut, dll serta tidak disekutukan ibadat selain kepadaNya dan menerima segala hukum-Nya dengan yakin dan redha.

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  29

  Maksudnya: Hanya kepada Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada

  Engkaulah kami minta pertolongan. (Al-Fatihah : 5)

  Inilah dasar yang memisahkan antara mukmin dan kafir kerana ramai manusia mempercayai sifat Rubbubiyyah Allah tetapi mengengkari sifat Uluhiyyah Allah.

  Maksudnya: Dan seandainya kamu bertanya kepada mereka siapakah yang

  menciptakan mereka, nescaya mereka akan menjawab : Allah!, tetapi bagaimanakah

  mereka dapat dipalingkan (daripada beriman kepada Allah)?. (Az-Zukhruf : 87)

  3. Mengengkari Asma Allah dan sifat-sifat-Nya

  a. Kafir Nafi

  Menafikan dan mengengkari mana-mana sifat Allah seperti ilmu-Nya, qudrat-Nya dll atau mentakrifkan mana-mana sifat Allah dengan takrifan yang kurang sempurna seperti menyamakan ilmu Allah dengan ilmu makhluk (terhad) dan mempertikaikan hak dan kekuasaan Allah seperti tidak merujuk kepada perintah dan larangan Allah dalam menggubal undang-undang.

  b. Kafir Isbat

  Menetapkan mana-mana sifat kekurangan atau mustahil bagi Allah sedangkan Al-Quran dan Hadith menafikannya seperti mengatakan Allah mempunyai anak dan isteri serta mengadakan peraturan sendiri yang bercanggah dengan yang telah ditetapkan oleh Allah.

  4. Mengengkari Rasulullah dan kerasulannya.

  Setiap iktikad, perkataan dan tindak-tanduk yang mengengkari dan mencela peribadi dan kerasulan Rasulullah serta apa yang disampaikannya seperti tidak melaksanakan hukum Islam dalam pemerintahan, mengkafirkan sahabat dll.

  2.5 Konsep Rukun Iman

  Pengertian Iman dari sudut bahasa bermaksud tasdiq iaitu membenarkan, percaya dan

  amanah.

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  30

  Iman dari sudut istilah membawa maksud seperti berikut, iaitu:

  Tasdiq atau membenarkan Allah, malaikat-malaikat dan lainnya seperti yang

  terkandung dalam Rukun Iman

  Menurut Abu Hasan al-Asyari, iman ialah membenarkan Allah dan Rasul-

  rasulNya dan kepercayaan itu tidak sah kecuali dengan mengenal Allah

  Iman dalam erti kata lain juga membawa maksud membenarkan Nabi Muhammad

  s.a.w dalam setiap apa yang dibawa baginda tanpa sebarang keraguan sedikit

  pun.

  Iman itu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lidah dan melakukan

  amalan dengan anggota.

  Pengertian iman ini jelas difahami daripada hadis riwayat Abu Hurairah di mana

  Malaikat Jibrail a.s. bertanya kepada Rasululllah s.a.w:

  Maksudnya: "Apakah iman itu? Jawab Rasulullah s.a.w: Iman ialah percaya

  kepada Allah, malaikat-malaikatNya, bertemu denganNya, para RasulNya serta

  percaya kepada Hari Kebangkitan".

  Pengertian Iman dan Islam , walaupun mempunyai erti yang berbeza dari sudut bahasa

  tetapi mempunyai erti yang sama dari sudut syarak. Para ulama salaf seperti Ibn Mindah,

  Al-Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat kedua-duanya mempunyai nama yang

  berbeza tetapi memberi erti yang sama.

  2.5.1. Huraian Rukun Iman

  Pengertian Iman secara umumnya bermaksud keimanan dengan semua Rukun Iman

  yang enam dan mematuhinya, seperti mana dinyatakan dalam firman Allah yang berikut :

  Terjemahannya: Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan

  kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  31

  beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.

  (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun

  (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar

  dan kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada

  Engkaulah tempat kembali." ( Surah Al-Baqarah : 285 )

  Berpandukan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, pengertian Iman dan Islam

  membawa maksud yang sama. Sekalipun begitu, terdapat juga dalil yang memberikan

  pengertian berbeza antara keduanya dan dalam ayat tertentu pula menunjukkan bahawa

  Iman dan Islam adalah saling melengkapi antara satu sama lain.

  Penggunaan kalimah Iman dan Islam yang membawa maksud yang sama adalah

  sepertimana terdapat dalam firman Allah yang berikut;

  Terjemahannya: Berkata Musa: "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah,

  Maka bertawakkallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang

  berserah diri." ( Surah Yunus: Ayat 84 )

  Penggunaan kalimah Iman dan Islam yang membawa maksud yang berbeza adalah

  sepertimana terdapat dalam firman Allah yang berikut;

  Terjemahannya: Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami Telah beriman".

  Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi Katakanlah 'kami Telah tunduk', Karena

  iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan

  Rasul-Nya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu;

  Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  32

  Iman yang dimaksudkan dalam ayat di atas ialah tasdiq iaitu kepercayaan di dalam lubuk

  hati. Manakala Islam yang dimaksudkan ialah penyerahan atau kepatuhan lahir dengan

  lisan dan semua anggota. Penggunaan kalimah Iman dan Islam yang membawa maksud

  saling melengkapi dari sudut amalan adalah sebagaimana hadis Nabi s.a.w yang

  diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berikut;

  Terjemahan: Nabi ditanya tentang amalan yang utama, Nabi menjawab: Beriman

  kepada Allah dan rasulNya kemudian berjihad, kemudian haji yang mabrur.

  2.5.2. Implikasi beriman kepada Rukun Iman

  Setiap mukmin hendaklah memahami Rukun Iman secara sepadu dan menyeluruh.

  Rukun Iman hendaklah diyakini serta dihayati dalam semua aspek kehidupan. Keimanan

  akan memberi impak yang besar ke atas diri seseorang mukmin sama ada hati,

  pemikiran, perbuatan dan perkataan. Setiap mukmin yang beriman dengan Rukun Iman

  yang enam adalah insan yang bertanggungjawab memelihara iman agar sentiasa

  mendapat keridhaan Allah dan berada pada jalan yang benar. Hakikatya keimanan akan

  melahirkan dan membentuk insan yang taat kepada Allah dan Rasul, yakin pada setiap

  ketentuan Allah dan bersedia kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai.

  Huraian tentang beriman dengan rukun iman adalah sebagaimana berikut:

  Mukmin yang beriman dengan Allah mempercayai bahawa Allah s.w.t itu wujud

  dan Dia merupakan Tuhan yang maha Esa, Maha Mencipta dan Maha Berkuasa.

  Allahlah yang menjadikan semua makhluk dalam alam dan menguruskan

  perjalanan alam ini . Oleh itu setiap mukmin akan sentiasa menjaga hubungan

  dengan Khalik , mentaati suruhan dan meninggalkan laranganNya, berhati-hati

  dalam tindakan ( taqwa ), hanya bermohon kepada Allah dan mengamalkan

  akhlak mulia terhadap sesama manusia dan makhluk lain. Pada masa yang sama

  setiap mukmin akan sentiasa berusaha menjauhi kemurkaan Allah dan

  meninggalkan laranganNya apalagi syirik kepadaNya

  Keimanan kepada Malaikat pula menuntut setiap mukmin berwaspada dalam

  tindakan kerana sentiasa ingat tentang kehadiran para malaikat yang mencatat

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  33

  amalan baik dan buruk. Keyakinan ini menjadikannya rajin beramal ibadat dan

  sentiasa membuat kebajikan sebagai persediaan untuk mendapat syurga dan

  dijauhi dari azab neraka di akhirat nanti.

  Keimanan kepada Kitab-kitab Suci pula menuntut setiap mukmin supaya

  berpegang teguh dengan Kitab sebagai panduan dalam kehidupan . Mukmin akan

  rajin membaca Al-Quran dan berusaha memahami dan melaksanakan perintah

  Al-Quran

  Beriman dengan rasul ialah supaya setiap mukmin menjadikan para rasul sebagai

  teladan terbaik dalam kehidupan. Setiap mukmin akan mentaati perintah

  Rasullullah s.a.w , sentiasa merujuk sirah Rasulullah s.a.w , mengamalkan

  sunnah baginda s.a.w serta rajin berselawat atas Nabi,keluarga dan sahabat

  baginda

  Beriman dengan Hari Akhirat, mendidik setiap mukmin agar menjadikan Akhirat

  sebagai matlamat dan dunia adalah alat ,hidup di dunia ini adalah untuk

  membuat kebaikan , sentiasa ingat dan bersedia untuk mati kerana yakin bahawa

  kehidupan di alam akhirat adalah kekal abadi

  Beriman dengan Qada dan Qadar pula menjadikan seseorang mukmin itu ridha

  dengan ketentuan Allah, yakin bahawa setiap kejadian ada hikmahnya dan

  bersangka baik dengan Allah

  2.6 Konsep Rukun Islam

  Pengertian Islam

  Pengertian Islam pada bahasa ialah

  Tunduk , patuh dan berserah

  Selamat

  Taat, damai, aman dan tidak ada kecacatan baik dari sudut zahir mahupun dari

  sudut batin

  Antara ayat Al-Quran yang menunjukkan pengertian di atas ialah seperti berikut:

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  34

  Terjemahannya: Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!"

  Ibrahim menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam". ( Surah Al-

  Baqarah: Ayat 131 )

  Firman Allah lagi:

  Terjemahannya: Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang

  menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata:

  "Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?" ( Surah Fussilat:

  Ayat 33 )

  Pengertian Islam pada istilah adalah seperti berikut:

  Mentauhidkan Allah, patuh kepada perintahNya, akur dan ikhlas beribadat

  dengan apa yang dibawa daripada Allah melalui RasulNya

  Tunduk, patuh serta menjunjung segala apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w

  Islam adalah agama yang dibawa oleh nabi Muhammad s.a.w melalui wahyu

  yang diturunkan oleh Allah s.w.t

  Menurut Ibnu Manzur dalam kamusnya Lisanul Arab, Islam bermaksud

  melahirkan ketaatan dengan melakukan segala syariat yang dibawa oleh nabi

  Muhammad s.a.w

  Di antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan ialah:

  i. Firman Allah:

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  35

  Terjemahannya: Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran

  Islam), Maka Katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian

  pula) orang-orang yang mengikutiku". dan Katakanlah kepada orang-orang yang

  Telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi[190]: "Apakah kamu (mau)

  masuk Islam". jika mereka masuk islam, Sesungguhnya mereka Telah mendapat

  petunjuk, dan jika mereka berpaling, Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan

  (ayat-ayat Allah). dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya. (Surah Al- Imran

  : Ayat 20 )

  ii. Hadis Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah , ketika malaikat

  Jibrail bertanya baginda di daalm satu majlis:

  iii. Hadis riwayat Ibnu Umar r.a., baginda bersabda:

  Berdasarkan defniisi Islam pada bahasa dan istilah dapat dirumuskan bahawa Islam

  adalah:

  Islam adalah agama Samawi

  Islam bererti selamat sejahtera dan aman

  Islam bermaksud tasdik atau membenarkan

  Islam bermaksud tunduk dan patu kepada segala perintah Allah

  Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan kejadian manusia dan semua

  makhluk

  2.6.1. Huraian Rukun Islam

  Rukun Islam ada lima perkara iaitu:

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  36

  1. Mengucap dua kalimah syahadat

  Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi

  Muhammad itu adalah pesuruh-Nya

  Bermaksud , dengan syahadat kita mengabdikan diri dengan hati dan sanubari dan

  dengan pengakuan lidah bahawa Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah s.w.t dan Nabi

  Muhammad adalah pesuruh-Nya.

  2. Solat Lima Waktu Sehari Semalam

  Solat adalah rukun Islam yang kedua yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam.

  Sesiapa yang mendirikan solat akan mendapat pahala dan sesiapa yang

  meninggalkannya mendapat dosa dan azab yang pedih di akhirat. Solat ialah beberapa

  perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiraktul ihram dan disudahi dengan

  memberi salam. Solat Fardhu yang wajib didirikan ialah solat ima waktu sehari

  semalam. Solat Jumaat difardhukan kepada muslim pada setiap hari Jumaat. Solat amat

  penting bagi setiap individu muslim. Oleh itu anak-anak hendaklah dilatih mengerjakan

  solat sebagaimana hadith Rasullah s.a.w iaitu:

  Suruhlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah

  mereka sekiranya meninggalkannya ketika berumur sepuluh tahun.

  Asingkanlah mereka (lelaki dan perempuan) daripada tempat tidur

  Dengan sembahyang kita mengabdikan seluruh tubuh badan kita menyembah-Nya.

  Mulai dari lidah yang membaca, tangan bergerak, mata , telinga dan fikiran terpusat

  dengan susunan rukun sembahyang yang diajar oleh Nabi Muhammad s.a.w.

  3. Mengeluarkan Zakat

  Zakat dari segi bahasa boleh diertikan sebagai tumbuh dan bertambah. Ia juga bererti

  zakat dan baik, suci dan subur. Ia membawa makna pembersihan dan kesuburan, kerana

  dengan mengeluarkan zakat, maka harta pencarian dan simpanan menjadi bersih; bersih

  dari sesuatu yang haram dimiliki, iaitu hak-hak orang lain yang telah diwajibkan kita

  mengeluarkannya, serta hasil pencarian dan pendapatan tersebut akan diberkati Allah.

  Zakat dari segi syara bermaksud nama daripada harta-harta tertentu yang diberikan

  kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu.

  Pembayaran zakat dibuat oleh seseorang Muslim dari harta/ pendapatan/ perniagaan/

  tanaman/ ternakannya sama ada dalam bentuk wang atau bijian atau ternakan, dengan

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  37

  kadar tertentu (2.5% atau 5% atau 10%) bergantung kepada jenis harta, yang diserah

  kepada pihak berkuasa yang mengutip zakat, untuk diagih kepada 8 asnaf golongan-

  golongan yang berhak menerima zakat. Zakat juga boleh dibayar terus sekiranya tiada

  pihak berkuasa menguruskannya. Dengan zakat, kita mengabdikan kepada Allah dengan

  menyerahkan sebahagian daripada harta milik kita kepada mereka yang berhak

  menerimanya.

  4. Berpuasa di Bulan Ramadan

  Firman Allah s.w.t;

  Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa.

  Bersabda Rasulullah s.a.w. maksudnya;

  Orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana didorong oleh rasa keimanan kepada Allah dan dengan penuh kesedaran, maka akan diampunkan oleh Allah akan dosa-dosanya yang telah lalu.

  Puasa ertinya menahan diri daripada makan dan minum dan dari segala perbuatan yang

  boleh membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Dengan

  berpuasa, kita mengabdikan hawa nafsu dan segala keinginan kita kepada Allah dengan

  menahan nafsu makan dan minum serta menjauhkan larangan-Nya. Ini secara langsung

  akan melahirkan rasa keinsafan serta meningkatkan ketaqwaan kepada Allah s.w.t.

  5. Mengerjakan Haji Di Baitullah

  Haji dalam syarak ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram di dalam bulan haji kerana

  mengerjakan tawaf, saie dan wukuf di Arafah dengan menurut syaratsyaratnya serta

  menunaikan segala yang wajibnya. Dengan mengerjakan haji, kita menyembah Allah

  dengan harta kekayaan milik kita dan mengunjungi ke Baitullah kepada mereka yang

  mempunyai kemampuan sekurang-kurangnya sekali dalam hidup.

  i. Implikasi beriman kepada Rukun Islam

  1. Membentuk sikap dan peribadi seorang muslim supaya ia sentiasa konsisten

  dalam mengerjakan ibadah. Contohnya seorang muslim berpuasa dalam bulan

  ramadhan ia digal;akkan juga berpuasa sunat pada setiap hari Isnin dan Khamis

  serta puasa-puasa sunat yang lain.

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  38

  2. Dapat mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh

  Allah s.w.t setipa masa kerana merasakan diirinya sentiasa dalam lindungan dan

  pengawasan Allah s.w.t.

  3. Dapat menahan nafsu amarah daripada melakukan perkara-perkara yang

  dilarang.

  4. Mendidik akal dan roh manusia supaya sentiasa berfikir ke arah kebaikan diri dan

  kesejahteraan umat.

  5. Mendapat kedudukan yang tinggi disisi Allah s.w.t dan dipandang mulia oleh

  masyarakat.

  6. Dapat menjalinkan rasa kesatuan dan silaturahim serta saling menghormati

  antara satu sama lain sebagaimana yang diperaktikkan dalam ibadat haji.

  7. Mewujudkan rasa saling bergantungan, tolak ansur, toleransi dan berkerjasama

  melalui amalan zakat.

  2.7 Sifat-sifat dan nama-nama Allah (Tauhid Asma Wassifat)

  Allah s.w.t. itu bersifat Esa. Allah itu satu, tidak dua, tidak tiga dan tidak lebih

  daripada itu serta Dia tidak juga berupa kumpulan yang bergabung menjadi satu.

  Justeru, kita wajib beriman bahawa Allah itu Maha Esa. Allah s.w.t. mempunyai

  beberapa sifat yang menunjukkan Maha SempurnaNya Dia. Dengan sifat-sifat itu,

  kita kenal dan yakin bahawa Allah itu Maha Sempurna dan Maha Bijaksana. Allah

  juga Maha Esa dalam mencipta dan menjadikan sesuatu, yakni tidak ada yang

  lain yang membantuNya atau bersama-sama denganNya. Dengan itu, mari kita

  lihat pula dalil naqli dan dalil aqli yang berkaitan.

  2.7.1 Beriman dengan Asmaul Husna

  Ia menjadi kewajipan bagi umat Islam untuk beriman dengan Asma al Husna dan

  yang lebih baik adalah untuk kita menghafalnya 99 Nama-nama Allah s.w.t.

  Imam al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah r.a.

  bahawa nama-nama Allah s.w.t. itu adalah sebanyak 99 nama.Maksudnya:

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  39

  Sesungguhnya Allah s.w.t. itu memiliki 99 nama, sesiapa

  menyempurnakannya memerhati dan memikirkan tujuan maknanya serta

  beramal dengan tuntutan maknanya), nescaya mereka akan memasuki

  syurga

  (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

  Said Ibrahim (1999) menjelaskan bahawa setiap satu daripada sifat-sifat Allah

  s.w.t. itu, adalah menggambarkan sifat-sifat Allah Yang Maha Kuasa, manakala

  setiap satu daripada nama-nama Allah yang sebanyak 99 nama itu menunjukkan

  suatu sifat atau beberapa sifat bagi Allah s.w.t. Contoh: Nama Allah al-Alim (Allah

  Yang Maha Mengetahui) adalah menunjukkan Allah s.w.t. itu bersifat dengan sifat

  ilmu. Nama al-Qadir pula menunjukkan sifat qudrat Allah s.w.t. Nama as-Samak

  pula menunjukkan Allah s.w.t. adalah Maha Mendengar dan begitulah seterusnya.

  2.7.2 Beriman dengan Nama as-Salam

  Maksud as-Salam mengikut Abdul Aziz Umar Ahmad (1995) menghuraikan

  maksud nama Allah s.w.t. as-Salam ini sebagai Yang Maha Menyelamat atau

  Pemberi Keselamatan kepada seluruh makhluk. Allah s.w.t. juga Penyelamat

  Hakiki yang wajib dipohon keselamatan daripadaNya. Justeru kita dituntut berdoa:

  Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Penyelamat, daripada Engkaulah

  keselamatan dan kepada Engkaulah kembali keselamatan. Maka

  hidupkanlah kami ya Tuhan kami dengan keselamatan dan masukkanlah

  kami ke dalam syurga Darus Salam. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami

  dan Maha Tinggi Engkau wahai Tuhan Yang Mempunyai keagungan dan

  kemuliaan. (Riwayat Abu Daud dan an-Nasai)

  2.7.3 Beriman dengan Nama al-Hadi Maksud al-Hadi menurut Abdul Aziz Umar Ahmad (1995) sekali lagi menjelaskan maksud

  Allah Yang Maha Indah ini. Al-Hadi sebenarnya bermaksud Yang Memberi Petunjuk dan

  Hidayah kepada siapa yang dikehendakiNya.

  Firman Allah s.w.t.:

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  40

  Dan Yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhlukNya) lantas

  memberikan hidayah petunjuk (ke jalan keselamatannya dan

  kesempurnaannya ( al-Ala 87:3)

  Ini bermaksud bahawa Allah s.w.t. memberi petunjuk kepada makhlukmakhlukNya

  sebagai pedoman bagi mereka meneruskan kehidupan mereka di dunia ini dengan

  sebaik-baiknya. Allah s.w.t. juga Maha Bijaksana menyediakan atau menunjukkan

  kepada hamba-hambaNya jalan kebaikan serta menguji manusia dengan jalan kejahatan

  di alam fana ini. Firman Allah surah al-Balad ayat 10:

  Terjemahannya: Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, (jalan

  kebaikan untuk dijalaninya, dan jalan kejahatan untuk dijauhi).

  2.8 Konsep Dosa dan pahala

  Dosa ialah suatu kesalahan atau kejahatan yang akan mendapat balasan azab daripada

  Allah s.w.t. kepada orang yang melakukannya. Contoh: Mencuri, meminum arak, berjudi,

  menderhakai ibu bapa, menipu, menerima rasuah dan sebagainya. Maka pembalasan

  azab itu sebagai kawalan kepada manusia supaya meninggalkan perkara-perkara yang

  ditegah termasuk perkara-perkara yang makruh yang boleh merosakkan diri dan

  masyarakat. Sebagai contoh, menagih dadah dan merompak adalah perbuatan dosa

  yang dimurkai Allah.

  Pahala pula merupakan suatu kebaikan yang akan mendapat balasan baik daripada

  Allah s.w.t. kepada sesiapa yang patuh dan taat kepada perintahNya, termasuk

  melakukan amalan-amalan sunat dan sebagainya.Pemberian atau pengurniaan pahala

  itu adalah sebagai perangsang dan motivasi kepada manusia untuk mereka melakukan

  perkara-perkara kebaikan untuk diri dan masyarakat seluruhnya. Balasan itu berupa

  pembalasan nikmat yang tidak terhingga di dalam syurga yang kekal abadi. Contoh:

  Menunaikan solat, berpuasa, memberi derma, membaca al-Quran, menghormati ibu

  bapa, memberi dan menjawab salam, membantu golongan miskin dan sebagainya.

  Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surah al-Zalzalah :

  Terjemahannya:. Barangsiapa

  yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  41

  Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan

  melihat (balasan)nya pula

  Konsep dosa dan pahala

  Untuk lebih memahami kedua-dua istilah ini, maka Abdul Aziz Umar Ahmad (1995) telah

  menghuraikan kedua-duanya sebagaimana Rajah 4.5 berikut:

  Dosa ialah suatu kesalahan atau kejahatan yang akan mendapat balasan azab

  daripada Allah s.w.t. kepada orang yang melakukannya.

  Contoh: Mencuri, meminum arak, berjudi, menderhakai ibu bapa, menipu,

  menerima rasuah dan sebagainya. Maka pembalasan azab itu sebagai kawalan

  kepada manusia supaya meninggalkan perkara-perkara yang ditegah termasuk

  perkara-perkara yang makruh yang boleh merosakkan diri dan masyarakat.

  Sebagai contoh, menagih dadah dan merompak adalah perbuatan dosa yang

  dimurkai Allah ( rujuk Rajah 4.6).

  Pahala pula merupakan suatu kebaikan yang akan mendapat balasan baik

  daripada Allah s.w.t. kepada sesiapa yang patuh dan taat kepada perintahNya,

  termasuk melakukan amalan-amalan sunat dan sebagainya.Pemberian atau

  pengurniaan pahala itu adalah sebagai perangsang dan motivasi kepada manusia

  untuk mereka melakukan perkara-perkara kebaikan untuk diri dan masyarakat

  seluruhnya. Balasan itu berupa pembalasan nikmat yang tidak terhingga di dalam

  syurga yang kekal abadi. Contoh: Menunaikan solat, berpuasa, memberi derma,

  membaca al-Quran, menghormati ibu bapa, memberi dan menjawab salam,

  membantu golongan miskin dan sebagainya

  Buat huraian tentang perkara di bawah ini berdasarkan grafik. Huraian Rukun Islam satu persatu dan kepentingan rukun Islam

  kepada kehidupan masyarakat.

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  42

  Rajah 4.5: Dosa dan pahala (Abdul Aziz Umar Ahmad, 1995)

  2.9. Perkara perkara Samiyyat

  1. Hari Kiamat:

  Untuk menjelaskan dan membincangkan berkaitan persoalan hari Kiamat ini, maka

  tumpuan diberi kepada pendapat Ahlul Sunnah Wal Jamaah yang berpendapat bahawa

  hari Kiamat itu pasti berlaku dan akan berlaku nanti. Dalam membawa pegangan

  tersebut, mereka berdasarkan dalil Naqli dan Aqli. Dalil Naqli yang mereka gunakan

  ialah sebagaimana firman Allah dalam Surah Taha ayat 15,

  Antara lain lagi, golongan Ahlus Sunnah berpegang dengan pendapat bahawa

  berlakunya Hari Kiamat dengan membawa dalil Aqli, antaranya ialah alam semesta ini

  yang terdiri dari langit, bumi, manusia dan segala ciptaan Allah adalah baru. Maka setiap

  yang baru pasti akan binasa dan berlakulah hari Kiamat.

  Walau pun Kiamat itu suatu peristiwa yang pasti akan berlaku tetapi masanya tidak

  diketahui oleh sesiapa pun melainkan Allah jua. Walau bagaimana pun terdapat

  beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan beberapa alamat sebagai tanda

  masa akan tibanya hari kiamat. Firman Allah dalam ayat 18, Surah Muhammad;

  2. Hari Pembalasan

  a. Konsep pembalasan :

  i. Semua amalan manusia, sama ada baik atau buruk akan mendapat balasan dari

  Allah pada Hari Kiamat nanti. Golongan yang melakukan kebaikan akan

  mendapat ganjaran syurga yang dipenuhi nikmat, sementara orang yang

  berdosa akan diberi balasan yang setimpal iaitu dimasukkan ke dalam neraka

  dan menerima azab siksa. Mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah, ini bertepatan

  dengan maksud firman Allah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 286.

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  43

  Maksudnya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

  kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya

  dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa):

  "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami

  tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban

  yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum

  kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak

  sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan

  rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap

  kaum yang kafir."

  ii. Allah menentukan peraturan dan menyatakan pembalasannya sebagaimana

  firman Allah dalam surah An-Nisa Ayat 93

  Maksudnya: Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan

  sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah

  murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar

  baginya.

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  44

  iii. Pembalasan itu menunjukkan keadilan Allah sebagaimana firmannya dalam surah

  An-Nisa ayat 40

  Maksudnya: Tidakkah kamu tahu, Sesungguhnya Allah-lah yang

  mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-

  Nya dan diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha

  Kuasa atas segala sesuatu.

  b. Bahagian pembalasan

  i. Pembalasan akan berlaku sejak di dunia lagi, sama ada baik atau buruk . Ini

  ditegaskan dalam firman Allah surah Al-Araf ayat 96

  Maksudnya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan

  bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit

  dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa

  mereka disebabkan perbuatannya.

  ii. Pembalasan di alam Barzakh terdiri dari dua bentuk iaitu pembalasan baik /

  nikmat atau buruk / azab . Semuanya bergantung kepada amalan yang

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  45

  dilakukan oleh seseorang semasa hayatnya di dunia, sebagaimana firman

  Allah dalam surah Al-Mukminun ayat 46

  Maksudnya: Kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya, Maka mereka Ini

  takbur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.

  Balasan baik di alam barzakh dinyatakan dalam firman Allah surah Ali Imran

  ayat 169

  Maksudnya: Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di

  jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan

  mendapat rezki.

  iii. Pembalasan di Padang Mahsyar bermula dengan kebangkitan dari kubur, di

  mana setiap orang dibangkitkan mengikut amalan masing-masing,

  sepertimana firman Allah dalam surah Abasa ayat 33 42

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  46

  Maksudnya: Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan

  sangkakala yang kedua). Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya.

  Dari ibu dan bapaknya. Dari isteri dan anak-anaknya. Setiap orang dari

  mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.

  Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Tertawa dan bergembira ria. Dan

  banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu. Dan ditutup lagi oleh

  kegelapan. Mereka Itulah orang-orang kafir lagi durhaka.

  iv. Balasan Syurga . Pembalasan ini merupakan kemuncak pembalasan nikmat

  terhadap setiap hamba mengikut apa yang diusahakan di dunia sepertimana

  firman Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 19-22

  Maksudnya: Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari

  sebelah kanannya, Maka dia berkata: "Ambillah, Bacalah kitabku (ini)".

  Sesungguhnya Aku yakin, bahwa Sesungguhnya Aku akan menemui hisab

  terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai.

  Dalam syurga yang tinggi.

  v. Bagi mereka yang menerima kitab amalannya dari tangan kiri maka balasannya

  ialah dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana firman Allah dalam surah Al-

  Haqqah ayat 25 - 31

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  47

  Maksudnya: Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah

  kirinya, Maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan

  kepadaku kitabku (ini). Dan Aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku.

  Wahai kiranya kematian Itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku

  sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku

  daripadaku." (Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke

  lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  48

  3

  STRATEGI P&P DAN APLIKASI KAEDAH ( 5 JAM )

  a. Sinopsis:

  Topik ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai strategi dan perkaedahan

  dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kandungan unit ini membolehkan

  pelajar meningkatkan kefahaman dan kemahiran membina rancangan pengajaran dan

  pembelajaran bagi setiap mata pelajaran yang di ajar.

  b. Hasil Pembelajaran:

  Pada akhir kursus ini peserta dapat:

  1. Menggunakan strategi, pendekatan dan kaedah pengajaran pembelajaran yang

  berkesan.

  2. Mengubahsuai penggunaan kaedah pembelajaran mengikut situasi pendidikan

  semasa.

  3. Mereka cipta kaedah pengajaran yang sesuai dengan perkembangan pendidikan

  4. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam sesi pengajaran pembelajaran

  5. Menjalankan penyelidikan pendidikan secara sitematik dan berkesan untuk

  meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran

  c. Kerangka Konsep:

  d. Strategi pengajaran dan pembelajaran

  i. Konsep Strategi

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  49

  Merujuk kepada kebijaksanaan memilih suatu pendekatan dan kecekapan

  merancang kaedah dan teknik untuk mencapai objektif pelajaran yang telah

  ditetapkan

  Antara strategi p&p dalam KBSR ialah:

  Strategi penggabunglinan kemahiran

  Strategi penyerapan isi pelajaran

  Strategi pemusatan guru, pelajar, bahan dan tugasan

  Definisi Strategi ialah Rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau

  kejayaan.

  - Kamus Dewan (1998)

  Klasifikasi Strategi Pengajaran & Pembelajaran:

  Pemusatan Guru

  Pemusatan Bahan

  Pemusatan Murid

  Kaedah dan Teknik

  Penerangan

  Demonstrasi

  Syarahan

  Pengajaran berkumpulan

  Pengajran mikro

  Bercerita

  Keseluruhan kelas

  Kaedah dan Teknik

  Audio-visual

  Penggunaan komputer

  Penggunaan bahan cetak

  Pengajaran pembelajarn

  kesepaduan

  Modul

  Penggunaan buku teks

  dan buku rujukan

  Kaedah dan Teknik

  Projek

  Inkuiri- penemuan

  Perbincangan

  Penyoalan

  Penyelesaian masalah

  Main peranan

  Sumbangsaran

  Pembelajaran melalui pengalaman

  Strategi merangkumi semua aspek persediaan dan pelaksanaan p &p, meliputi aspek

  pendekatan, teknik dan kaedah. Rajah berikut dapat menjelaskan perbezaan antara

  istilah-istilah berkenaan

  PENDEKATAN KAEDAH

  Cara mengajar berdasarkan objektif

  yang telah ditentukan

  Siri tindakan guru yang sistematik

  Lebih bercorak jangka pendek

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  50

  Harus berlandaskan teori, prinsip atau

  model tertentu

  Kenyataannya dianggap benar tanpa

  memerlukan bukti dan alasan

  Mendokong sesuatu teori

  Merupakan usaha keseluruhan

  terdiri daripada prosedur tersusun

  berdasarkan pendekatan yang

  dipilih

  Mendokong pendekatan dipilih

  TEKNIK STRATEGI

  merujuk kemahiran guru mengelola

  dan melaksanakan kaedah

  mengajar yang dilaksanakan

  pengendalian yang benar-benar

  berlaku dalam bilik darjah

  digunakan dalam langkah

  pengajaran

  perlu mengambil kira faktor latar

  belakang pelajar dalam

  menentukan teknik yang dipilih

  Kebijaksanaan memilih pendekatan,

  kaedah dan teknik pengajaran

  berdasarkan objektif pengajaran

  Lebih mengambil kira objektif

  jangka panjang

  Mengambil kira segala aspek

  pembelajaran termasuk pemilihan

  bahan, masa dan sebagainya

  3.4.2. Konsep Pendekatan

  Bermaksud mendekatan sesuatu dan dalam konteks bilik darjah merujuk kepada cara

  objektif jangka panjang dapat dicapai dalam sesuatu mata pelajaran.

  Pendekatan biasanya berasaskan suatu teori pengajaran dan pembelajaran,

  contohnya: pedekatan induktif adalah berasaskan Model Pemikiran Induktif - Teori

  Taba.

  Definisi Pendekatan

  Satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran

  - Edward M. Anthony (1963)

  Pendekatan wujud berasaskan tanggapan-tanggapan yang berhubung dengan

  falsafah agama Islam dan pengajaran serta pengajian agama itu sendiri. Ia

  menghuraikan sifat mata pelajaran yang diajar. Ia menyatakan satu pendapat, falsafah

  atau satu pengajaran, tetapi tidak semestinya boleh dibuktikan secara mutlak.

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  51

  Umpamanya dalam sebarang pengajaran, kita membuat beberapa tanggapan asas

  dan asas-asas inilah yang menjadi prinsip amalan bilik darjah.

  Pendekatan harus berlandaskan kepada model, prinsip atau teori pembelajaran.

  Daripada konkrit kepada abstrak

  Daripada mudah kepada kompleks

  Daripada keseluruhan kepada bahagian

  Daripada umum kepada spesifik (deduktif)

  Darpada spesifik kepada umum (induktif)

  Daripada dekat kepada jauh

  Daripada diketahui kepada belum diketahui

  Huraian Definisi Pendekatan

  Pendekatan didalam bidang pendidikan merujuk kepada satu set teori pembelajaran

  yang diamalkan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan kepada

  objektifnya.

  Pendekatan Induktif

  Pengajaran bermula daripada sesuatu aplikasi dan contoh yang khusus diikuti dengan

  prinsip,hukum, teorem atau peraturan. Konsep-konsep Induktif mengandungi elemen-

  elemen berikut, iaitu:

  1. Mempelajari sesuatu untuk mendapatkan hokum.

  2. Memperkenalkan pengetahuan dan memberi pengalaman.

  3. Membentuk satu kesimpulan umum daripada contoh tertentu.

  4. Cuba mendapatkan kesimpulan melalui satu urutan pemikiran.

  5. Membuat satu andaian yang munasabah daripada yang spesifik kepada umum.

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  52

  Ciri-ciri Pendekatan Induktif:

  1. Bermatlamatkan pembentukan kebiasaan.

  2. Menggunakan pengantaraan deria (pengalaman deria) untuk mendapatkan

  pengetahuan.

  3. Memerlukan kekerapan ulangan dalam pelbagai konteks untuk menguasai sesuatu

  kemahiran.

  4. Menekankan pengajaran yang berbentuk konkrit.

  5. Menekankan penglibatan murid secara aktif.

  6. Banyak aspek lisan.

  Pendekatan Deduktif

  Pengajaran bermula daripada sesuatu rumus, prinsip,hukum, teori atau peraturan

  diikuti dengan aplikasinya keatas contoh yang khusus. Konsep Deduktif mengandungi

  langkah-langkah berikut:

  1. Mempelajari sesuatu berdasarkan sesuatu hokum.

  2. Set produksi fakta untuk membuktikan satu penyataan umum.

  3. Menganalisi fakta yang membentuk generalisasi.

  4. membuat satu penghuraian daripada umum kepada khusus.

  Pendekatan Eklektif

  Menggunakan pelbagai kaedah.

  Menggalakkan usaha dan daya kreativiti guru

  Banyak mengggunakan latihan dalam pengajaran

  ii. Konsep Teknik:

  Merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung dalam sesuatu kaedah.

  Merangkumi aktiviti, perlakuan, dan kemahiran guru yang digunakan dalam

  pengajaran.

  Cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran. Contohnya: dalam keadah

  bercerita, teknik seperti teknik menyoal.

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  53

  iii. Konsep Kaedah

  Suatu siri tindakan guru yang sistematik dan berurutan serta bertujuan mencapai

  objektif spesifik, iaitu jangka pendek sesuatu pelajaran.

  Cara mendekati sesuatu objektif dengan langkah-langkah yang tersusun atau teratur.

  Kaedah dipilih berasaskan suatu pendekatan. Contohnya: dalam pendekatan induktif

  kaedah-kaedah seperti kaedah dapatan, inkuiri, kaedah projek, kaedah penyelesaian

  masalah boleh digunakan . Namun demikian, anda tidak perlu terikat dengan kaedah-

  kaedah yang disediakan di atas kerana ia hanyalah satu cadangan. Anda boleh

  menggunakan kombinasi kaedah lain yang sesuai untuk diterapkan dalam P&P mengikut

  kesesuaian waktu mengajar, jumlah murid, topik yang diajar dan kebolehan serta

  kemampuan murid anda.

  Kaedah-kaedah pengajaran dan Pembelajaran Akidah:

  Dalam pengajaran dan pembelajaran Akidah pelbagai kaedah boleh digunakan seperti

  kaedah syarahan, penerangan, kuiz, perbincangan, sumbang- saran, inkuiri, soal jawab,

  cerita dan sebagainya Penerangan dan huraian Kaedah P&P Asas Ulum Syariah

  (Akidah) Tahun 4 seperti perbincangan, inkuiri, soal jawab dan kuiz dinyatakan dalam

  Jadual di bawah :

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  54

  Jadual 4.1: Huraian Kaedah P&P Asas Ulum Syariah (Akidah) Tahun 4

  1 Perbincangan -Melatih murid-murid memberikan pendapat mengenai

  sesuatu topik yang ditetapkan.

  -Guru bertindak sebagai fasilitator atau pemudahcara.

  -Kaedah ini sering bergandingan dengan kaedah sumbang

  saran iaitu murid memberi idea atau pandangan dalam

  bentuk perbincangan

  -Faedah menggunakan teknik ini ialah murid-murid dapat

  bebas bersuara menyatakan pandangan dan menggalak

  kan pertukaran idea antara beberapa orang murid. Maka

  secara tidak langsung membimbing mereka memperolehi

  engetahuan baru.

  2 Inkuiri /

  Selidikan

  -Ia dikenali sebagi satu teknik tinjau siasat.

  -Kaedah ini merangkumi segala proses soal selidik untuk

  mendapatkan jawapan daripada soalan-soalan atau

  masalahmasalah

  yang dikemukakan.

  -Faedah atau rasionalnya menggunakan kaedah ini ialah

  merangsang pemikiran murid untuk mendapatkan jawapan

  daripada topik yang dipelajari secara berperingkatperingkat.

  -Prinsipnya sama ada daripada mudah kepada yang susah,

  daripada jauh kepada dekat atau sebaliknya, daripada yang

  umum kepada spesifik atau sebaliknya dan sebagainya

  untuk memperolehi jawapan yang sewajarnya.

  3 Soal Jawab -Guru mengemukakan soalan dan murid menjawab dengan

  jawapan yang sewajarnya.

  -Faedah dan kebaikan melaksanakan kaedah ini ialah guru

  dapat menggalakkan murid berfikir dan memberi tumpuan

  terhadap pelajaran, sekali gus mengelakkan mereka

  memikirkan perkara lain.

  -Kaedah ini juga memudahkan murid memahami dengan

  lebih cepat kerana mereka berpeluang menyoal guru untuk

  mendapatkan penjelasan lanjut berkenaan tajuk pelajaran

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  55

  4 Kuiz -Ia merupakan satu bentuk pertandingan menjawab soalan.

  - Kuiz dalam kelas dapat meningkat daya kognitif dan emosi

  murid-murid (rujuk Rajah 4.9).

  - Faedah dan praktikalnya menggunakan kaedah ini dalam

  P&P Asas Ulum Syariah I (Akidah) ialah ia merangsangkan

  dan menguji minda murid-murid untuk mengingat dan

  memahami apa yang telah dipelajari. Aktiviti akan menjadi

  sangat menarik sekiranya diselit dengan unsur-unsur hadiah

  yang mudah seperti gula-gula, pen dan sebagainya kepada

  murid-murid yang berjaya menjawab soalan-soalan dengan

  e. Aplikasi Strategi P&P Akidah Tahap 1 dan Tahap 2 / Tahun 1-6 ( 3 jam )

  Hasil Pembelajaran :

  Setelah mengikuti tajuk ini, pelajar akan dapat :

  1. Mengenalpasti kaedah yang sesuai bagi setiap tajuk dalam bidang Akidah

  2. Mengenalpasti ciri-ciri dan pelaksanaan bagi setiap kaedah.

  3. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap kaedah yang

  dipilih.

  4. Memastikan setiap kaedah yang dipilh bagi setiap tajuk pelajaran mendatangkan

  keberkesanan yang maksimum.

  5. Membezakan kekuatan dan keberkesanan bagi setiap kaedah mengikut

  tajuk pelajaran.

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  56

  3.5.1 CONTOH-CONTOH APLIKASI PELBAGAI KAEDAH DALAM PENGAJARAN

  DAN PEMBELAJARAN AKIDAH

  ( a ) Contoh Aplikasi Kaedah Perbincangan, sumbangsaran, soal jawab dan kuiz

  Mata pelajaran Pendidikan Islam

  Bidang Akidah

  Masa 30 minit

  Tajuk Qadha dan Qadar.

  Kaedah Perbincangan (sumbang saran), soal jawab dan kuiz

  Gabung jalin Memahami dan menghayati Akidah.

  Penyerapan ilmu Akidah, Adab dan Akhlak.

  Penerapan nilai Meyakini Qadha dan Qadar, sabar, reda dan pasrah dengan

  ketentuan Allah s.w.t serta berusaha ke arah meningkatkan

  diri

  dari masa ke semasa.

  Kemahiran berfikir Mengenal pasti dan memberi refleksi tentang isu-isu

  utama/asas

  yang diperkatakan dalam isu Qadha dan Qadar

  Sumber/Media

  Pengajaran

  Gambar/Ilustrasi, Tayangan National Geographic, CD Tragedi

  Tsunami, Carta, Lembaran Kerja dan sebagainya

  Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid-murid mampu membaca dan memahami

  maksud

  Qadha dan Qadar.

  Aras 2: Murid-murid dapat menghafaz maksud kedua-duanya

  dan menyatakan perbezaannya.

  Aras 3: Murid-murid dapat menyenaraikan contoh-contoh

  Qadha dan Qadar serta menyatakan hikmah di sebalik

  beriman dengan kedua-duanya

  Sumber: Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral (2002). Huraian Sukatan

  Pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Kuala Lumpur: JAPIM & Modul Pendidikan Islam

  KPLI SR/LPBS. Bangi: Institut Perguruan Islam Selangor

 • PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah

  57

  Kaedah Langkah-langkah Penyampaian

  Perbincangan

  (Sumbang saran)

  Sumber:

  Gambar/Ilustrasi contoh: Jenazah di bawa ke

  tanah

  perkuburan, bencana alam. Tayangan CD:

  National Geographic berkaitan bencana alam

  atau tayangan video hari penyampaian hadiah.

  (i) Berpandukan sumber yang diberikan, guru akan

  menerangkan terlebih dahulu media pengajaran

  yang dipaparkan.

  (ii) Kemudian, murid-murid berinteraksi dengan

  guruberkaitan topik berdasarkan bahan ransangan /

  sumber pengajaran.

  ( iii ) Setelah itu, murid-murid membuat perbincangan

  dalam kumpulan kecil.

  (iv) Wakil kumpulan membentangkan hasil

  perbincangan.

  (v )Guru membuat rumusan dalam topik pelajaran

  pada hari tersebut.

  Soal jawab Sumber: Carta hikmah beriman dengan Qadha

  dan Qadar dan video tragedi tsnunami, banjir

  atau lainnya.

  ( i ) Murid-murid membaca carta yang dilekatkan di

  depan kelas.

  ( ii )Berdasarkan gambar dan tayangan video tragedi

  tsunami, guru menerangkan hikmah-hi