ECOLOGIE -

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ECOLOGIE -

 • 8/19/2019 ECOLOGIE -COGALNICEANU.pdf

  1/242

  Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural

  ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

  Dan COGĂLNICEANU

  Specializarea BIOLOGIE

  Forma de învăţământ ID - semestrul IV 

  2007

 • 8/19/2019 ECOLOGIE -COGALNICEANU.pdf

  2/242

  Ministerul Educaţiei şi Cercetării

  Proiectul pentru Învăţământul Rural

  BIOLOGIE

  Ecologie şi Protecţia Mediului

  Dan COGĂLNICEANU

  2007

 • 8/19/2019 ECOLOGIE -COGALNICEANU.pdf

  3/242

   © 2007 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural

  Nici o parte a acestei lucr ări nu poate fi reprodusă f ăr ă  acordul scris al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

  ISBN 978-973-0-04811-7 

 • 8/19/2019 ECOLOGIE -COGALNICEANU.pdf

  4/242

  Cuprins

  Proiectul pentru Învăţământ Rural i 

  CUPRINS

  Introducere...................................................................................................................... v-x Unitatea de învăţare 1

  Obiectivele unităţii de învăţare 1.......................................................................................... 1 Informaţii generale despre evaluare .................................................................................... 1 1.1 Dezvoltarea ecologiei ca ştiinţă ..................................................................................... 2 1.2 Problema metodologică ................................................................................................. 5 1.3 Teoria sistemelor aplicată în ecologie ...........................................................................6 1.4 Caracterul antientropic al sistemelor vii ......................................................................... 8 1.5 Categorii ierarhice în lumea vie ..................................................................................... 9

  1.6 Scara spaţio-temporală................................................................................................ 15Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare ......................................................... 18 Bibliografie......................................................................................................................... 18 Lucrarea de verificare 1..................................................................................................... 19

  Unitatea de învăţare 2

  Obiectivele unităţii de învăţare 2........................................................................................22 Informaţii generale despre evaluare .................................................................................. 22 2.1 Populaţia ca nivel de organizare.................................................................................. 23 2.2 Mărimea populaţiei ......................................................................................................24

  2.3 Structura pe vârste ...................................................................................................... 31 2.4 Distribuţia în spaţiu ......................................................................................................31 2.5 Dispersia......................................................................................................................34 2.6 Structura genetică ....................................................................................................... 37 Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare ......................................................... 37 Bibliografie......................................................................................................................... 38

  Unitatea de învăţare 3

  Obiectivele unităţii de învăţare 3........................................................................................39 Informaţii generale despre evaluare .................................................................................. 40 3.1 Biotopul........................................................................................................................ 40 3.2 Legea toleranţei........................................................................................................... 45 3.3 Clasificarea factorilor abiotici .......................................................................................47 3.4 Prezentarea comparativă a principalelor medii de viaţă .............................................. 49 3.5 Biocenoza.................................................................................................................... 54 3.6 Nişa ecologică .............................................................................................................55 3.7 Caracteristicile structurale ale biocenozei.................................................................... 61 3.8 Relaţiile interspecifice .................................................................................................. 64 3.9 Structura trofică a biocenozei ......................................................................................66

  Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare ......................................................... 71Bibliografie......................................................................................................................... 72 Lucrarea de verificare 2..................................................................................................... 73

 • 8/19/2019 ECOLOGIE -COGALNICEANU.pdf

  5/242

  Cuprins

  ii  Proiectul pentru Învăţământ Rural

  Unitatea de învăţare 4

  Obiectivele unităţii de învăţare 4 ........................................................................................77 Informaţii generale despre evaluare...................................................................................78 4.1 Caracteristicile funcţionale ale ecosistemului...............................................................78 4.2 Funcţia energetică  a ecosistemului..............................................................................80 4.2.1 Producţia primar ă......................................................................................................82 4.2.2 Producţia secundar ă .................................................................................................84 4.3 Caracterizarea fluxului de energie ...............................................................................87 4.4 Circuite biogeochimice.................................................................................................89 4.4.1 Circuitul hidrologic.....................................................................................................91 4.4.2 Circuitul carbonului ......................................................................................................... 92

  4.5 Rolul funcţional al speciilor din biocenoză....................................................................944.6  Succesiunea ecologică................................................................................................96 4.6.1 Caracterizare generală..............................................................................................96 4.6.2 Caracteristicile succesiunii ecologice........................................................................99 4.6.2.1 Modificări structurale............................................................................................100 4.6.2.2 Modificări energetice............................................................................................102 4.6.2.3 Modificări informaţionale ......................................................................................105 4.6.3 Succesiunea ecologică la nivelul unui lac ..............................................................105 4.6.4 Relaţiile între ecosisteme învecinate aflate în stadii succesionale diferite ..............107 Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare........................................................108 Bibliografie .......................................................................................................................109

  Unitatea de învăţare 5

  Obiectivele unităţii de învăţare 5 ......................................................................................110 Informaţii generale despre evaluare.................................................................................111 5.1 Ecosfera.....................................................................................................................111 5.2 Formarea ecosferei....................................................................................................112 5.3 Fluxul de energie la nivelul ecosferei .........................................................................114 5.3.1 Stratul de ozon .......................................................................................................118 5.3.2 Efectul de ser ă .......................................................................................................120

  5.4 Formarea sistemului socio-economic uman...............................................................122 5.5 Structura sistemului socio-economic uman................................................................123 5.6 Caracteristicile dezvoltării sistemului socio-economic uman......................................126 5.7 Principalii factori destabilizatori ai sistemului socio-economic