dreptul familiei an III sem I BUN.doc

  • View
    232

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of dreptul familiei an III sem I BUN.doc

DREPTUL FAMILIEI

DREPTUL FAMILIEIAN III SEMESTRUL I

1. Care din urmtoarele situatii constituie impedimente la casatorie :A.existenta unei casatorii desfcute a unuia dintre viitori soti;B.rudenia;C.alt cetenie dect cea romn;RASPUNS: B

2. Cine poate acorda dispensa de vrst la cstorie:A.direcia general de asisten social i protecia copiluluiB.primarul localitatii in a carei raza teritoriala are domiciliul petenta;C.numai primarul sectorului 1 Bucureti.RASPUNS: A

3. Care din urmtoarele constituie condiie a acordrii dispensei la cstorie:A.femeia a implinit 15 ani;B.minorul, indiferent de sex, a mplinit vrsta de 16 ani;C.nu exista diferenta de varsta mai mare de 18 ani intre viitorii soti;RASPUNS: B

4. n care din urmtoarele situaii casatoria este oprita :a. numai intre rudele in linie colaterala pana la gradul al IV-lea, inclusiv;b. numai intre adoptatul cu efecte restrRASPUNSe i rudele fireti;c. n linie dreapta, precum si ntre cele n linie colaterala pna la al patrulea grad inclusiv.RASPUNS: C

5. In care din urmatoarele situatii este oprita casatoria :A.intre tutore i persoana majora aflata sub tutela sa;B.cu o persoana care a implinit varsta de 16 ani, indiferent de situatie;C.intre copii adoptatorului, pe de o parte, i adoptator i copiii acestuia, pe de alta parte;RASPUNS: C

6. Care este forma in care se face declaratia de casatorie :a. se poate face numai in forma autentica;b. se face numai prin avocat;c. se va face in scris la serviciul de stare civila la care urmeaza a se ncheia casatoriaRASPUNS: C

7. Care din urmatoarele constituie cerinta pentru opozitia la casatorie:A.poate fi facuta de orice persoana, dar numai daca are un interes;B.trebuie sa arate imprejurarile de fapt sau de drept pentru care nu se poate incheia casatoria;C.nu trebuie sa arate dovezile pe care se intemeiaza.RASPUNS: B

8. Care este sanctiunea pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind competenta personala a delegatului de stare civila:a. nulitatea absoluta;b. nu este sanctionata cu nulitatea casatoriei;c. nulitatea relativa.RASPUNS: B

9. Care este momentul incheierii casatoriei:a. momentul in care se face inregistrarea ei;b. cand delegatul constata existenta consimtamantului viitorilor soti i ii declara casatoriti;c. cand ultimul sot semneaza.RASPUNS: B

10. Ce pot face sotii in cazul neintelegerii cu privire la relatiile personale :a. sotii se pot adresa autoritatii tutelare;b. sotii se pot adresa instantei judecatoretic. sotii, singuri, trebuie sa inlature neintelegerile respective.RASPUNS: C

11. Cum se poate face instrainarea unui bun comun de catre unul dintre soti:a. in virtutea unui mandat general dat de celalalt sot;b. in virtutea unui mandat expres i special;c. in virtutea prezumtiei de mandat tacit reciprocRASPUNS: B

12. In ce mod poate dispune un sot de bunurile comune:a. poate dispune de bunurile comune facand o imparteala de ascendent prin act intre vii (in forma autentica);b. poate dispune de bunurile mobile comune prin act cu titlu gratuit;c. poate dona i celuilalt sot bunuri proprii, cu clauza intrarii acestora in comunitate.RASPUNS: C

13. In care situatie bunurile dobandite in timpul casatoriei sunt comune:a. reprezinta bunuri mostenite de unul din soti;b. dispunatorul, in actele cu titlu gratuit, a prevazut expres aceasta;c. ambii soti sunt inscrii in registrul de carte financiara.RASPUNS: B

14. In care din urmatoarele situatii bunul devine comun prin uzucapiune:a. termenul prescriptiei achizitive de 30 de ani se implinete in timpul casatoriei;b. data titlului ce servete pentru uzucapiunea de 10-20 ani se situeaza in timpul casatoriei;c. data inceperii termenului de 30 de ani incepe inainte de incheierea casatorieiRASPUNS: A

15. Care din urmatoarele situatii reprezinta incetarea casatoriei:A.prin nulitate sau anulare;B.prin decesul unui sot, fizic constatat;C.prin divort;RASPUNS: B

16. Care din urmatoarele reprezint bunuri comune :A.bunurile dobandite pana la pronuntarea hotararii de divort;B.orice bunuri dobandite de soti in timpul casatoriei;C.bunurile dobandite in timpul judecarii recursului, dupa ce unul dintre soti a decedatRASPUNS: A

17. Cum se stabileste cota de contributie la dobandirea bunurilor comune a sotilor: a. in raport de fiecare categorie de bunuri;b. in raport de totalitatea bunurilor;c. numai in raport cu perioada in care sotii au locuit impreuna.RASPUNS: B

18. Ce categorie de bunuri constituie bunuri comune al sotilorA.darurile de nunta facute ambilor soti;C.donatiile obinuite facute in timpul casatoriei unuia din soti;D.sumele mari de bani sau bunuri de valoarea daruite cu ocazia nuntii, daca nu se dispune casunt proprii.RASPUNS: A

19. Cand ambii soti au aceeai profesie bunurile pe care le folosesc pentru exercitarea ei a. sunt comune;b. sunt proprii in masura in care le-au achizitionat;c. formeaza obiectul coproprietatii celor doi soti.RASPUNS: C

20. Caror acte li se aplica prezumtia de mandat tacit reciproc:a. tuturor actelor de administrare, folosinta sau dispozitie;b. numai in cazul cand sotii locuiesc in comun;c. actelor de administrare;RASPUNS: C

21. In ce situatie se poate face impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei:A.la cererea oricaruia dintre soti, in conditiile legii;B.la cererea creditorilor personali ai ambilor soti, cu respectarea conditiilor legale;C.in cazul confiscarii bunurilor comune anume determinate sau a unei cote parti dintr-un bunpropriu al unuia din soti.RASPUNS: A

22. Constituie motive temeinice pentru impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei la cererea unuia dintre soti:a. toate motivele de divort;b. simpla despartire in fapt;c. abandonarea de catre unul din soti a domiciliului comun datorita relelor tratamente;RASPUNS: C

23. In ceea ce priveste creditorii, prin actiunea de impartire a bunurilor comune la cererea creditorilor personali ai unuia dintre soti, in timpul casatoriei:a. creditorii nu exercita un drept propriu, ei actionand pe calea actiunii oblice;b. creditorul personal al unui sot poate cere luarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor comune;c. creditorii personali ai unuia dintre soti pot introduce actiunea numai pe calea principala.RASPUNS: B

24. In care din urmatoarele situatii suntem in prezenta unei datorii comune:a. cheltuielile facute de un sot cu administrarea oricaruia dintre bunurile comune;b. imprumutul facut de un sot pentru administrarea bunurilor comune, chiar daca aceasta suma nu a fost cheltuita in acest scop;c. datoria contractata de un sot, chiar daca celalalt sot s-a opus la incheierea acestui act i creditorul a cunoscut, la momentul incheierii contractului, aceasta impotrivire.RASPUNS: A

25. Care din urmatoarele situatii determina nulitatea casatoriei:a. cand a fost incheiata de un debil, dar celalalt sot cunotea acest fapt i i-a dat consimtamantul;b. cand casatoria nu a fost incheiata in prezenta viitorilor soti;c. in cazul in care a fost incheiata de un functionar public necompetent, fara sa fi exercitat in mod public atributiile de delegat de stare civila.RASPUNS: C

26. Ce reprezinta un efect al pronuntarii nulitatii :a. unul dintre soti ii poate mentine numele din casatorie al celuilalt sot pentru motive temeinice;b. sotul minor ramane cu capacitatea de exercitiu dobandita;c. intre soti nu a avut loc suspendarea prescriptiei.RASPUNS: C

27. Cat timp se acorda pensia de intretinere sotului parat-reclamant in procesul de divort :A.pe timp de un an, daca divortul se pronunta din vina exclusiva a sotului parat;B.pe timp determinat, daca divortul se pronunta din vina reclamantului-parat;C.pe timp de un an, daca divortul se pronunta din culpa ambilor soti.RASPUNS: A

28. Care este intinderea termenului de apel sau recurs in materia divortului:a. 30 de zile;b. 15 zile;c. 10 zile.RASPUNS: A

29. Care din urmatoarele hotarari este definitiva i irevocabila in ce privete divortul :a. hotararea pronuntata ca urmare a cererii de divort introdusa de alienat sau debil mintal;b. hotararea de divort pronuntata din culpa exclusiva a sotului aflat in strainatate;c. hotararea pronuntata ca urmare a divortului prin acordul sotilor, in conditiile legii.RASPUNS: C

30. Care din copii nu are statut de copil din casatorie:a. copilul nascut in timpul casatoriei lovite de nulitate;b. cel conceput in afara casatoriei, dar nascut in timpul unei casatorii;c. cel conceput i nascut in afara casatoriei.RASPUNS: C

31. Cine poate introduce actiunea in contestarea filiatiei din casatorie :a. se poate introduce numai de sotul mamei;b. se poate introduce de orice persoana interesata;c. se introduce de copilul sau de sotul mamei.RASPUNS: B

32. Cine poate introduce actiune in stabilirea paternitatii din afara casatoriei a. reprezentantul legal, cand copilul nu are capacitate de exercitiu;b. copilul singur, dar numai cu incuviintarea autoritatii tutelare, cand are capacitate de exercitiu restrRASPUNSa;c. motenitorul copilului, pentru copil.RASPUNS: A

33. Care din urmatoarele acte poate fi realizat de mama copilului din afara casatoriei :a. poate renunta neconditionat la actiunea in stabilirea paternitatii cand este introdusa de ea;b. poate renunta doar cu incuviintarea autoritatii tutelare la actiunea in stabilirea paternitatii;c. nu poate incheia o tranzactie cu pretinsul tata al copilului prin care sa renunte la cercetarea paternitatii pe tot timpul minoritatii copilului.RASPUNS: C

34. In ce situatie debitorul obligatiei de intretinere datoreaza intretinere:A.are mijloace indestulatoare;B.are un venit lunar mediu lunar de 650 lei noi (RON);C.exista o alta persoana obligata la intretinere inaintea sa potrivit ordinii stabilite de lege.RASPUNS: A

35. Care este ordinea in care se datoreaza intretinerea:A.sotii ii datoreaza intretinere inai